Rozkvetlé Mirotice 2013
soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek
Občanské sdružení Krásnější Miroticko ve spolupráci s městem Mirotice vyhlašuje druhý ročník soutěže
o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů nebo předzahrádek. Soutěžit mohou všechna okna,
balkony či předzahrádky, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného
prostranství patřících do obvodu města Mirotice.
Konkrétní místo může do soutěže přihlásit kdokoliv - majitel, nájemník, soused. Zájemci o účast
v soutěži mohou přihlásit svého favorita zasláním tipu, ve kterém bude uvedena soutěžní kategorie,
adresa a jméno majitele domu či zahrádky, kterou do soutěže přihlašuje.
Návrhy soutěžních míst zasílejte na e-mail: [email protected] nebo na podatelnu MěÚ Mirotice do
10. července 2013.
Hodnocení proběhne v sobotu 13. července 2013
Odborná komise si v sobotu 13. července 2013 prohlédne a ohodnotí přihlášená kvetoucí okna, balkony
a předzahrádky. Pro účely soutěže je podstatný stav oken, balkonů a předzahrádek v tomto termínu.
Soutěžní kategorie:
1) květinová výzdoba oken
2) květinová výzdoba
balkónů
3) květinová výzdoba
předzahrádek u obytných
domů, škol, školek,
soukromých firem,
rodinných domů.
Kritéria hodnocení
1) celkový vzhled (dojem)
2) praktičnost provedení
3) patřičnost k dané
kategorii
Vyhodnocení soutěže
Vybraná odborná komise, složená z členů Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, vyhodnotí
soutěž a v září 2013 proběhne slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků. Výsledky jednotlivých
kategorií a fotografie vítězných oken, balkónů a předzahrádek budou uveřejněny na internetových
stránkách města a v Mirotickém zpravodaji.
Ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích věnovala „Trvalková školka Antopius, Výšice“
a „Nemeton realizace spol. s r.o.“
Za občanské sdružení Krásnější Miroticko:
Ing. Petr Bílek
Město Mirotice
soutěž podpořili
Trvalková školka Antropius
Ing. Klára Salzmann PhD.
Nemeton realizace
Download

Rozkvetlé Mirotice 2013