Ars Kozara 2012, 17 – 26 Avgust, Nacionalni park Kozara
Likovno udruženje Tač.ka Prijedor
Konferencija za štampu, Cafe Tamaris Prijedor , 17:00 časova
Dopis
Laboratorij Umjetnosti u Prirodi pod nazivom Ars Kozara ove će se godine održati od 17. do 26.
avgusta na lokalitetu Glavuša i drugim lokacijama unutar Nacionalnog parka Kozara.
Ovo je peto izdanje Ars Kozare koje će osim organizatora okupiti učesnike/ce iz Bosne i
Hercegovine i Srbije:
organizator:
Likovno udruženje Tač.ka (Nemanja Čadjo, Mladen Bundalo, Dragan Inđić, Dajan Špirić), Lucie
Fournier, Michael Salzmann, Igor Sovilj
učesnici/e:
Marko Crnobrnja, Beograd
Goran Čupić, Banja Luka
Nela Hasanbegović, Sarajevo
Vladimir Klepić, Banja Luka
Nina Komel, Banja Luka
Ninoslav Kovačević, Banja Luka
Davor Paponja, Banja Luka
Daniel Premec, Sarajevo
Đorđe Stanojević, Beograd
Amalija Stojisavljević, Banja Luka
Bojana Tamindžija, Niš
Osim organizatora i učesnika laboratoriju će prisustvovati i određeni broj gostiju i gošći iz
Francuske i Škotske
Pokret Umjetnosti u Prirodi (Art in Nature) doživljava svoju ekspanziju 90ih godina prošlog
vijeka. Ideja pokreta je stvaranje umjetničkih radova u prirodnom okruženju i najvećim dijelom od
materijala nađenih u prirodi.
Ars Kozara 2012 prati ovu osnovnu ideju pokreta i osim klasičnih instalacija i skulptura proširuje
polje svog interesovanja i na eksperimente šireg interdisciplinarnog polja koje obuhvata i umjetnost
koncepta, video umjetnost, relacionu umjetnost, fotografiju, kritičke tekstove, eksperimentalnu
poeziju, istraživački rad i slično.
Laboratorij Umjetnosti u Prirodi „Ars Kozara“ jedini je te vrste u Bosni i Hercegovini i
jedan od rijetkih na Balkanu. Kvalitet projekta i važnost njegovog održavanja prepoznale su brojne
organizacije i pojedinci/ke koji/e su nas i ove godine podržali/e. U prvom redu to se odnosi na
Nacionalni park Kozara koji ustupa lokaciju za održavanje laboratorija te pruža stručnu i tehničku
pomoć u realizaciji radova.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i ove godine je glavni pokrovitelj događaja.
Podrška je ovaj put i po prvi put dobijena i od Banjolučke pivare a privatnim doprinosima projekat
su podržale Lucie Fournier i Ana i Sanjin Vidović ispred kreativne agencije „Švorc“ iz Banje Luke.
Već petu godinu za redom izostala je, na žalost, podrška Opštine Prijedor.
Organizatori Ars Kozare duboko su razočarani neodgovornim ponašanjem Opštine prema
grupi mladih savremenih umjetnika koji su, kad je u pitanju područje savremene umjetnosti, u
svojim mnogobrojnim projektima i akcijama prethodnih godina, doprinijeli lociranju Prijedora na
mapi savremene umjetnosti Evrope više od bilo kojeg drugog umjetnika ili umjetnice sa područja
Prijedora odnosno više od bilo koje slične umjetničke grupe.
Ovom prilikom spomenućemo tek nekoliko takvih projekata, među njima one najznačajnije:
–
–
–
–
2008. godine Likovno udruženje Tač.ka izabrano je u finale nagrade za savremenu
umjetnost „Zvono“ za najbolji umjetnički projekat u BiH. Svaki od članova je potonjih
godina i samostalno bivao biran u finale ovog najprestižnijeg savremenog umjetničkog
takmičenja u Bosni i Hercegovini.
2009. godine Likovno udruženje Tač.ka realizuje projekat predstavljanja BiH savremene
umjetnosti na jednom od najprestižnijih sajmova savremene umjetnosti u Italiji – Art Verona
2009
Projekat „Imaginarni paviljon BiH“ izlagan je već u nekoliko evropskih gradova. Svoje
najbolje i najznačajnije predstavljanje imao je 2010. godine u okviru festivala digitalne
umjetnosti CYNETART 2010 u Drezdenu
2011. godine rad likovnog udruženja Tač.ka odnosni prvu nagradu na izložbi
minimumMAXIMUM u Banjoj Luci
Članovi LU Tač.ka svjesni su istorijske činjenice da su vizuelne umjetnosti i pogotovo
savremena umjetnost u Prijedoru jedna izuzetno marginalizovana i zanemarena pojava. Opština
Prijedor se međutim često diči činjenicom da Prijedor ima najviše umjetnika/ca u odnosu na broj
stanovništva u cijeloj BiH. Istovremeno se namjerno zaboravlja činjenica da najveći broj tih
umjetnika/ca ne živi u Prijedoru odnosno da su, čim im se za to ukazala prilika, napustili ovaj grad.
To i ne čudi obzirom na to koliko malo se ulaže u umjetnost u prijedorskoj opštini i koliko su i ta
minorna ulaganja raspoređena nepravedno i po svim drugim kriterijima osim umjetničke kvalitete.
LU Tač.ka i organizatori laboratorija Ars Kozara ne samo da su ostali uskraćeni od Opštine Prijedor
za podršku njihovim aktivnostima nego su ostali uskraćeni i za bilo koju vrstu objašnjenja o tome
zašto je podrška izostala.
Organizatori Ars Kozare stoga s pravom smatraju da je savremena umjetnost na području
opštine Prijedor jedan u potpunosti marginalizovan vid umjetničkog izražavanja a da nije aktivnosti
LU Tač.ka bila bi ona lokalnoj kulturi i jedan u potpunosti stran pojam.
U Prijedoru doduše postoji galerija savremene umjetnosti za čije se aktivnosti sredstva izdvajaju iz
opštinskog budžeta odnosno iz „džepova“ svih građana i građanki Prijedora pa između ostalog i
samih organizatora. Međutim, svoj stav o marginalizovanosti savremene umjetnosti u Prijedoru
organizatori Ars Kozare odnosno članovi LU Tač.ka ne mogu revidirati dok god se u ovoj galeriji ne
organizuje bar jedna izložba savremene umjetnosti a što nije bio slučaj u prethodnih osam godina.
Osim toga u Prijedoru postoje i drugi pokazatelji koji svjedoče o tome koliko malo se u ovom gradu
ulaže u umjetnost uopšte. Prijedor je tako, i pored „velikog broja umjetnika“ grad u kojem ne
postoji NITI JEDNA umjetničlka skulptura u javnom prostoru.
Sve ove činjenice tek su vrh sante leda prijedorske nebrige prema umjetnosti i savremenoj
umjetnosti zbog čega organizatori Ars Kozare smatraju da je nedopustivo da se projektima poput
njihovog, koji uprkos svemu doživljava svoje peto izdanje, uskraćuje podrška od onih koji bi u
tome trebali biti prvi.
Da se ovakvo stanje promijeni mladim savremenim umjetnicima u prvom redu potrebna je
podrška medija koji trenutno jedini imaju načina da ove i probleme slične prirode učine vidljivima
kreatorima kulturne politike u našoj opštini.
LU Tač.ka
Download

Ars Kozara 2012, 17 – 26 Avgust, Nacionalni park Kozara