Návod na použití
Abmaxx pro II
Obsah dodávky:
1. Ovládací jednotka
2. Velký stimulační polštářek
3. Elastický pás na připevnění velkého stimulačního polštářku
4. Elastický pás na připevnění malého stimulačního polštářku
5. Malý stimulační polštářek
Bez vyobrazení:
1,5 V baterie, typ AAA (2x), kontaktní gel, brašna, návod
Před prvním použitím:
Vybalte přístroj a přesvědčte se, je-li kompletní a není poškozen, v opačném případě se
obraťte na prodejce. Přístroj očistěte. Vložte baterie.
Obalový materiál odstraňte z blízkosti dětí a domácích zvířat – nebezpečí udušení!
Čištění:
Přístroj očistěte po každém použití, aby nedošlo k zaschnutí gelových zbytků.
Nepoužívejte žíravé nebo drsné prostředky – nebezpečí poškození výrobku.
Na silikonové elektrody nepoužívejte chemické prostředky.
Používejte lehce navlhčený hadřík a vysušte suchou, měkkou utěrkou.
Pozor!
Baterie odstraňte z blízkosti malých dětí – spolknutí může být životu nebezpečné!
Dodávka obsahuje 2 1,5V AAA baterie:
Slábnou-li baterie, zmizí zobrazení baterie. Baterie neprodleně vyměňte, zajistíte tím
správnou funkci přístroje.
1. Odsuňte víčko přihrádky na baterie ve směru šipky.
2. Vložte 2 baterie a dbejte na správnou polaritu.
3. Uzavřete přihrádku na baterie.
Přehled funkcí:
1. Ukazatel síly baterie: nesvítí, je-li baterie příliš slabá
2. ON/HI zapnout a zvýšit intenzitu
3. OFF/LOW vypnout a snížit intenzitu
4. Přihrádka na baterie
5. MODE – volba stimulačního programu
6. Světelné označení zvolených programů
1. Tlačítkem ON/HI přístroj zapnete a zvolíte intenzitu svalové stimulace. Můžete
volit mezi 10-ti stupni intenzity. Přístroj začíná se stupněm 1. Pro maximální
intenzitu stiskněte tlačítko 10x.
2. Tlačítkem OFF/LOW můžete přístroj vypnout nebo snížit intenzitu.
3. Tlačítkem MODE, volíte stimulační program. Podle polohy a barvy žárovičky
zobrazující program je zřejmé, který program jste zvolili. (viz kapitola „Přehled
programů).
4. Přístroj má 2 zabudované pojistné funkce:
- přístroj se automaticky vypne, není-li vytvořen kontakt mezi pokožkou a
silikonovou elektrodou.
- přístroj se automaticky vypne po 10-ti minutách provozu
Přehled programů:
Stisknutím tlačítka MODE se dostanete do následujících stimulačních programů:
Program
Název
1 Uklidňující masáž
Žárovička vlevo
červená
Žárovička vpravo
červená
Popis
3 vteřiny svalové
kontrakce, 2 sek. pauza
rychlé sval. kontrakce,
poklepová masáž
rychlé impulzy
mnoho rychlých sval.
kontrakcí
konstant. sval. stimul.
s dlouhými kontrakcemi
2
3
Zahřívací fáze/
ochlazovací f.
vypnuto
červená
4
5
Intenz.sval.stimulace
Velmi silná sval.stim.
vypnuto
červená
zelená
vypnuto
6
Stálá svalová stim.
Zelená
zelená
Upozornění:
Pro optimální výsledky je nutné používat hydro-aktivní gel jako kontaktní médium mezi
pokožkou a silikonovými elektrodami. Neodstraňujte etiketu s pokyny pro používání na
silikonových elektrodách!
Začátečníkům se doporučuje maximálně desetiminutová stimulace denně! Doporučujeme
maximálně 1-2 jednotky denně s nejméně 4hodinovou přestávkou! Maximální doba
použití na 1 svalovou partii je 30 minut denně a neměla by být překročena! Doporučuje se
maximální použití na 30 minut pro každou svalovou skupinu, s klidovou fází minimálně 4
hodin mezi tréninkovými jednotkami.
Přístroj „Abmaxx“ není jen tak nějaký obyčejný masážní přístroj. Díky jemné elektronické
stimulaci jsou vyvolávány svalové kontrakce. Můžete vidět, jak se Vám pohybují svaly.
Přístroj nevytváří vibrace, ani zvukové vlny.
Příprava pro použití velkého stimulačního polštářku
1. Pro stimulaci na břiše, zádech, ramenech a zadečku použijte velký stimulační
polštářek.
2. Upevněte jeden z obou elastických pásů se suchým zipem na velkém stimulačním
polštářku.
3. Upevněte ovládací jednotku pomocí druků na velkém stimulačním polštářku.
4. Před započetím stimulace potřete gelem černé silikonové elektrody. Tento gel slouží
jako kontaktní médium mezi pokožkou a elektrodou.
Používejte nejlépe hydro-aktivní gel jako kontaktní médium.
5. Nyní je Váš Abmaxx Pro II připraven.
Příprava pro použití malého stimulačního polštářku
1. Pro stimulaci svalových skupin na paži nebo noze můžete použít malý stimulační
2. polštářek.
3. Upevněte jeden z obou elastických pásů se suchým zipem na malém stimulačním
polštářku. Upevněte ovládací jednotku pomocí druků na malém stimulačním
polštářku.
4. Před započetím stimulace potřete gelem silikonové elektrody na zadní straně
stimulačního polštářku. Tento gel slouží jako kontaktní médium mezi pokožkou a
elektrodou.
5. Používejte nejlépe hydro-aktivní gel jako kontaktní médium. Nyní je Váš Abmaxx
Pro II připraven.
Svalová stimulace
Následující vyobrazení se mohou lišit od originálu.
1. Po popsané přípravě můžete přiložit pásy.
2. Dbejte, aby pásy nebyly těsně utažené. Můžete eventuálně použít druhý elastický
pás.
3. Nasměrujte si správné svalové skupiny, které chcete procvičit. Optimální pozice je
tam, kde pocítíte nejsilnější svalovou kontrakci.
4. Umístěte velký stimulační polštářek v oblasti ramen pro uklidňující masáž.
5. Umístěte velký stimulační polštářek v oblasti horního břicha pro stimulaci horní
břišní partie.
6. Umístěte velký stimulační polštářek ve střední břišní partii pro stimulaci
odpovídající svalové skupiny.
7. Umístěte velký stimulační polštářek ve spodní břišní partii pro stimulaci těchto
svalů.
8. Umístěte velký stimulační polštářek v oblasti pasu/zádové oblasti pro stimulaci
bočních svalových partií.
9. Umístěte velký stimulační polštářek v oblasti zadečku, pro stimulaci hýžďového
svalstva.
10. Umístěte malý stimulační polštářek ve vysoké, střední nebo spodní zádové oblasti.
11. Umístěte malý stimulační polštářek po straně, vzadu nebo vnitřní straně stehna.
12. Umístěte malý stimulační polštářek po straně cca 4 cm nad kolenem pro stimulaci
kolenních svalů.
13. Umístěte malý stimulační polštářek na lýtku.
14. Umístěte malý stimulační polštářek na paži pro stimulaci horní poloviny paže.
15. Umístěte malý stimulační polštářek na spodní polovině paže pro stimulaci této
svalové skupiny.
16. Nyní přístroj zapněte tlačítkem ON/HI.
17. Tlačítkem MODE zvolte program.
18. Tlačítkem ON/HI resp. OFF/LOW požadovanou intenzitu
19. Přístroj se po 10 minutách automaticky vypne.
20. Přístroj sejměte a po každém použití očistěte.
Odstranění závad
Jestliže přístroj správně nefunguje, pokuste se nejprve závadu odstranit sami, jinak
kontaktujte prodejce. Defektní přístroj sami neopravujte!
Problém
Možná příčina
Řešení
Vložte baterie a stiskněte ON/HI
Žárovičky nesvítí
Nevložili jste baterie
Baterie nejsou správně
vložené
Dbejte na správnou polaritu
Ukazatel baterií
nesvítí
Baterie jsou slabé
Vložte nové baterie
Žárovičky svítí,
ale neblikají
Není kontakt mezi
pokožkou a silikonovými
elektrodami
Ovládací jednotka není
správně připevněná na pásku
Dbejte na správný kontakt stimulačních polštářků a přitáhněte pásek
Intenzita je nastavena na nejnižší stupeň
Stiskněte ON/HI pro zvýšení intenzity
Ovládací jednotka nepracuje
správně
Stiskněte RESET nebo přístroj vypněte
vyjměte baterie na 1 minutu a přístroj
znovu zapněte .
Programové žárovičky
Stupeň intenzity je
fungují, ale nejsou vysílány příliš nízký
impulsy ke sval. stimulaci
Pás není správně
nasazen
Technická data
Model:
Přístroj:
Napětí:
Výstup:
Zkontrolujte, je-li mikroprocesorová
jednotka pevně připevněná na drukách
Několikrát stiskněte ON/HI pro zvýšeintenzity
Posouvejte pásem tak dlouho, dokud
nenajdete bod s nejsilnější svalovou
kontrakcí
Silikonová elektroda
nebo stimulační polštářek
jsou opotřebované nebo
zašpiněné
Vyměňte nebo očistěte silikonové
elektrody nebo stimulační polštářek
Pokožka je příliš suchá
Naneste více gelu pro lepší kontakt
mezi přístrojem a pokožkou.
TV90068J
AB MAXX Pro II
3 V DC ( 2x 1,5V baterie typu AAA)
20 – 180V
Tento přístroj nepatří do směsného odpadu.
Download

Návod na použití