KMÇ (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) İŞLEMLERİ
KMÇ MODÜLÜ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ
KMÇ (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) modülü başvuru işlemleri için diğer hizmet modellerinde de olduğu gibi Ana
Hizmet modülleri Başvuru İşlemleri menüsü altında “A.S.P.B. Başvuru İşlemleri” başlığına tıklayarak başvuru
ekranına geçilir.
1
Başvuru Bilgileri kısmında Dosya Açılış Tarihi ve Başvuru Yapana ait TC Kimlik no ve doğum tarihi bilgileri girilerek
MERNİS doğrulaması yapılır. Başvuru Detay Bilgilerinden, Başvuru Tarihi ve alınan Hizmet Türü KMÇ olarak seçilip
ilgili alanlar doldurularak F10 tuşu yardımı ile kayıt işlemi tamamlanır.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra “Vaka ile İlgili Detaylar” bölümüne geçilerek vakaya ait bilgiler doldurulur. Vaka
İnceleme – Sonuç ve Rapor Bilgisi ayrıca ve Korunma Altına Alınma Bilgileri alanları doldurulur.
Vakanın kuruluşa yerleştirme işleminin yapılabilmesi için öncelikle Tertip Bilgileri bölümünün doldurulması
gerekmektedir. Bu alanlar doldurup kaydedildikten sonra vaka Tertip edilen kuruluşun kabulü bekleyenler
arasında görünecektir.
Ekran üzerinde yer alan “DİKKAT NOT 1” ve “DİKKAT NOT 2” uyarılarını okuyunuz.
 Eğer başvuran kişi birden fazla vaka için başvuruda bulunmuş ise, bu işlem için yeni başvuru kaydı alınmadan
tek başvuru üzerinden vakalar, vaka bilgileri ekranına tek tek eklenerek bu işlem gerçekleştirilir. Bu işlem
esnasında vakaların Tertip işleminin yapılmamış olması gerekir. Vakaların tamamı eklendikten sonra tertip
işlemi tek tek yapılabilir.
 Eğer çocuk kuruluşa değil de Genel Müdürlüğe veya başka bir il müdürlüğüne gönderilecekse bu işlem Nakil
İşlemleri bölümünden Giden Tertip Teklif yazıları ekranından yapılması gerekmektedir. (Bu durumda Tertip
Bilgileri bölümü boş nırakılacaktır.)
 Kuruluşa tertip işlemi yapıldığı halde kuruluş kabul ekranında yer almayan vakalar için Tertip İşlemi Geri Al
butonu ile tertip geri alınıp tekrar yapılır. Sorunun devam etmesi haline E-Destek üzerinden sorun bildirim
formu doldurarak sorunu bize iletmeniz gerekmektedir.
2
KMÇ MODÜLÜ KURULUŞ İŞLEMLERİ
İl Müdürlüğü tarafından kuruluşa tertibi yapılan çocuğun kuruluşa kabulünün yapılabilmesi için öncelikle Ana Hizmet
modülünden “KMÇ” bölümü seçilip, “Çocuk Yuvaları / Yetiştirme Yurtları” menüsünden “Çocuğun Kaydı ve
Raporları” seçeneği ile tertip veya nakil için bekleyen çocuklar listelenir.
3
Bu ekran 2 bölümden oluşmakta olup, ekranın alt bölümünde kuruluşa tertipi yapılan ancak Genel Müdürlük veya İl
Müdürlükleri tarafından işlemi tamamlanmamış olan vakalar, üst bölümde ise ilgili İl Müdürlüğü tarafından tertip
veya nakil işlemi tamamlanmış olup, kabul tarihi girilmesi için bekleyen vakalar yer almaktadır. Üst bölümde yer alan
vakaların kabul işlemi için vakanın kabul tarihinin girilmesi yeterli olacaktır. Kabul için bekleyen vakaların sağ
tarafında bulunan Kabul Tarihi alanı doldurulup Kabul Tarihi Girilen Çocukların KABUL İŞLEMLERİNİ TAMAMLA
tuşuna basılarak, Çocuğun Kaydı ve Raporları ekranına geçilir.
 Kabul için bekleyen vakalardan ekranın alt bölümünde yer alan vakaların kabulünün yapılabilmesi için yani
üst bölümde yer alabilmesi için Genel Müdürlük tarafından ve ilgili il müdürlükleri tarafından nakil / tertip
işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
 Kabul işlemi yapılmayacak ise Çocuğun Kaydı ve Raporları Ekranına Geç butonu ile vaka dosyası sayfasına
geçiş yapılır.
4
Yukarıdaki ekranda (Vaka dosyasında) vakanın kimlik bilgileri ve kuruluştaki durumu bilgileri görülebilir. Kabulü
yapılan vakanın kabul işlemi geri alınabilir.
 Vaka dosyası ekranlarında F7 tuşu ile sorgu moduna geçerek vakanın TC Kimlik numarasını veya ad soyad gibi
bilgileri girerek F8 tuşu ile sorgu uygulayarak tüm bilgileri ekrana getirebiliriz.
5
Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuk bilgi girişi yapmak için öncelikle vakanın bilgilerine ulaşılır (yukarıda anlatıldığı
üzere). İzinsiz Ayrılan Çocuk Bilgisi Girişi butonuna tıklanarak ilgili ekranda Kuruluştan izinsiz ayrıldığı tarih saat
ve kuruluştan ayrılma bilgileri girilerek kaydedilir. Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuk bilgi girişi yapıldıktan sonra
“Çocuğun Kuruluştaki Hareketleri” bölümünde “Kuruluştaki Durumu” “Kuruluştan İzinsiz Ayrıldı” olarak
otomatik güncellenecektir. Ancak, bu işlem otomatik olarak güncellenmemiş ise çocuğun kaydı ve raporları
ekranında Çocuğun Kuruluştaki Hareketleri bölümünden yeni satır açılarak durumu bilgisi Kuruluştan İzinsiz
Ayrıldı olarak seçilerek kaydedilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuğun kuruluşa
tekrar dönmesi durumunda da bu işlemin tersi olarak kuruluştaki durumu Kuruluşta Kalıyor olarak güncellenmesi
gerekmektedir.
6
Çocukla ilgili alınan Korunma/Tedbir Kararları ile çocuğa ait varsa özür bilgileri bu ekranda ilgili alanlar doldurularak
yapılır. Ekranda Koruma Karar bilgileri alanında ki ilk satırımız da çocuğun kuruluşa kabul aşamasında il müdürlüğü
tarafından girilmiş olan bilgileri görebiliriz. Eğer çocuğa ait yeni bir koruma/tedbir karar bilgisi var ise yeni satırdan bu
bilgi girişini yapabiliriz.
Çocuğa ait Süreğen ve Geçici rahatsızlık bilgileri bu ekranda ilgili alanlar doldurularak yapılır.
7
Kuruluştan ilişiği kesilen çocuklar için Ayrılış Tarihi ve Nedeni girilerek çocuğun kuruluştan ayrılışı yapılmış olur. Ayrılış
işleminin iptal edilmesi için önce tarih bilgisi silinip ayrılış nedeni bilgisi boş seçilip kaydedilir.
 Ayrılış işleminin iptali esnasında hata oluşan vakaların kuruluştaki durumu HATA: Ayrılış açıklaması
Okunamadı şeklinde bir uyarı alınması E-Destek sorun bildirim formu aracılığı ile sorunu iletmeniz
gerekmektedir.
8
Eğer kuruluşta kalan çocuk için “Form-A” doldurulacaksa yine bu ekranımızdan gerekli veri girişlerimizi
gerçekleştireceğiz. Form-A doldurulan çocukların daha sonraki süreçlerde hangi kuruluşta göreve başladığına dair
bilgiye “3413 sayılı kanun gereği işe girdi ise” başlığı altında bulunan veri alanlarından ulaşabilirsiniz.
Anne/Baba, Kardeş ve Yakını Bilgileri ekranlarında Anne/Baba, Kardeş ve Yakını Bilgilerine ait veri girişi yapılacaktır.
 Bu ekranlarda kaydı bulunan ve İzin Alabilir / Ziyaret Edebilir alanları işaretli olan kişiler adına çocuklara izin
verilecektir. Diğer bir husus da ekrandaki ilgili kayıtlar için izin alamaz/ziyaret edemez alanları dolu olan
kişiler adına kesinlikle çocuk için izin ya da ziyaret gibi kayıt istekleri sistem tarafından reddedilecektir. Eğer
kişinin bu ekranda ismi hiç yok ve izin almasında bir sakınca yoksa ya da izin alamaz kişiler arasında değilse
ilgili kayıt işlemine izin verecektir.
9
Çocuğa ait ilk gözlem raporu bu alanlar doldurularak oluşturulur.
10
Çocuk / Aile Rapor girişi bu ekranlar üzerinden doldurulacaktır.
11
Velayet, vasi, kayyum ve dava bilgileri girişi bu ekranlar aracılığı ile doldurulur.
Vakanın nakil hareketleri, hangi kuruluşta kaldığı ve nakil yapıldı ise ne aşamada olduğu gibi bilgilere bu ekranlar
üzerinden ulaşabiliriz. Ayrıca, nakil ile ilgili yazışmaları görmek için ilgili butona tıklayarak yazışma durumunu ve
nakil/tertip işleminin nerde bekletildiği gibi bilgilere de ulaşılabilir.
Not:
Nakil bilgi ekranı Kabul Yapan Kuruluş alanında “?????” işaretlerinin görülmesi durumunda;
-
Vakanın nakil prosedürü daha tamamlanmamış olup işlemin uzun bir süredir aynı birimde kaldığını
gösterir. Bu durumda yazışmaların alttaki buton aracılığı ile kontrol edilmesi gerekir.
-
Vakanın nakil işleminde hata oluştuğundan dolayı E-Destek aracılığı ile sorunun Bilgi İşleme bildirilmesi
gerekmektedir.
12
Başvuru kayıt giriş esnasında il müdürlüğü tarafından çocuk hakkında girilen rapor bilgisi ekranda yer almaktadır.
13
EVLAT EDİNME İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ
İl Müdürlüğü tarafından Evlat Edindirme başvurularının bilgilerinin girişini yapmak için Ana Hizmet modülleri
üzerinden Başvuru İşlemleri ekranına geçilir. Başvuru yapanın kimlik bilgileri alanına, eğer bir çift geldi ise anne veya
babanın bilgilerini girerek Hizmet Türü olarak Evlat Edinme seçilerek F10 tuşu yardımı ile kayıt işlemi tamamlanır.
14
Kimlik bilgileri ekranında evlat edinmek üzere il müdürlüğüne başvuran anne ve baba adayının kimlik bilgileri yer
alacaktır.
15
Dosya Bilgileri ekranında yapılan başvurunun dosya bilgilerine ve veri girişi işlemleri gerçekleştirilir. Açıklama
butonunu kullanarak T1,T2,T3 ve T4 olarak kodlanmış alanların açıklamasını görülebilir. Rapor bilgileri başlığı altında
hazırlanan rapor sayısına ve rapor sonucu bilgileri yer almaktadır.
 Rapor sonucu alanı bilgileri olumlu olarak işaretli ise başvuru yapan aile çocuk verilecektir. Aksi durumda ise
sistem çocuk verme işlemini otomatik olarak reddedecektir.
 Müracaat bilgileri bölümünde bulunan Bu Aile Evlat Edinemez alanı işaretlenirse ilgili aile başka bir il
müdürlüğüne müracaat ettiğinde sistem otomatik olarak kullanıcıyı uyaracaktır.
Evlat Edindirilen Çocuk Bilgileri başlığı altında bulunan tabloda, başvuru yapan aileye verilecek çocuk bilgilerinin
girişi yapılacaktır. Her Bir Çocuğa ait İşlemler başlığı altında bulunan veri giriş alanlarından çocukla ilgili yasal süreç
bilgilerinin girişi yapılacaktır. Çocuğun aileye verilmesi ya da vazgeçilmesi durumunda Evlat Edindirme Sonuç Bilgileri
alanında durumu bilgisinin güncellenmesi gerekmektedir. Evlatlık verilecek çocuğun biyolojik ailesine ait bilgiler ise
çocuğun aile bilgileri başlığı altında yer almaktadır.
16
Ailenin başka çocukları varsa bu bilgiler Ailenin Çocukları başlığı altında bulunan tablodan, Ailede Yaşayan Diğer
Bireyler ile Aile Hakkında Bilgi Verebilecek Diğer Kişilerin bilgileri için de ilgili tablolar yardımıyla veri girişi
tamamlanır.
17
Görüşme Raporları ekranında, evlatlık verilme sürecinde yapılan görüşme raporlarının veri girişi yapılır.
Çocuk ve E.E. Aileye İlişkin Raporlar ekranından evlatlık edindirme sürecinde evlat edinecek aile ve evlatlık verilecek
çocuk hakkında düzenlenen raporların girişi yapılmaktadır.
 Evlat edinecek çocuk bilgileri başlığı altında bulunan durumu alanı YERLEŞTİRİLDİ olarak seçip kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra dosya bilgileri ekranında çocuğun dosya durumu yerleşti olarak güncellenecektir.
Evlatlık verilen çocuğun adı artık evlatlık verilecek çocuklar yardım ekranında yer almayacaktır. Çocuğun
kuruluştaki dosya bilgileri kontrol edildiğinde kuruluştaki durumu Evlatlık Olarak Verildi şeklinde otomatik
olarak güncellenecektir.
18
Çocuğun herhangi bir nedenden dolayı bir süre sonra aile yanından geri alınması durumunda vaka detay sayfasından
çocuğa ilişkin bilgi ekranında Durum Bilgisi Geri Alındı olarak seçilmesi gerekmektedir. Evlatlık verilen çocuğun adı
artık evlatlık verilecek çocuklar ekranında yer alacaktır.Çocuğun kuruluştaki durumu da Kuruluşta kalıyor olarak
güncellenecektir.
19
Bu ekranda herhangi bir veri girişi yapılmamakta sadece bilgi amaçlı olarak evlatlık olarak aile yanına yerleşmiş
çocukların listesi yer almaktadır.
Hazırlık Aşamasındaki/Sıradaki Aileler, arama tercihleri aracılığı sorgulanabilecektir. Arama tercihleri altında
bulunan seçeneklerden hangi tür kayıt sorgulayacak ise kriterler belirlenerek Uygun Kayıtları Getir butonu ile uygun
20
aileler sıralanır. Tablodaki bir satır seçilip Ailenin Dosya Bilgileri butonuna tıklanarak dosya bilgilerine ulaşılabilir.
Ayrıca bu tablodan ailenin Türkiye ve il sıra bilgisine de ulaşılabilir.
Bu ekranda herhangi bir veri girişi yapılmamakta sadece bilgi amaçlı olarak evlat edinmeye uygunluk durumuna göre
çocuklar listelenmektedir.
KMÇ modülü altındaki Evlat Edinme menüsünden Evlat Edinme İşlemleri ile ilgili ayrıntılı raporlara ulaşabilirsiniz.
İlgili olan başlığa tıklanarak gelen ekrandan istenilen parametreler seçilerek Ekrana Dök butonu aracılığı ile rapor
dökümü alınabilir.
21
EVLAT EDİNME KURULUŞ İŞLEMLERİ
İl müdürlüğü tarafından ailenin evlat edinme dosya detayında çocuğa ilişkin bilgiler sekmesinde evlat edinilecek
çocuk bilgileri alanında Durum Bilgisi bölümü Yerleşti olarak seçilen kayıtlar için çocuğun kuruluş dosya bilgisi
otomatik olarak Evlat Edindirilmek üzere Aile Yanında Bakılıyor olarak güncellenecektir. Ancak, otomatik olarak
güncellenmeyen kayıtlar için durum bilgisi bölümünde yeni satır açılarak güncelleme işlemi de gerçekleştirilebilir.
Evlat edindirilmek üzere aile yanında bakılan çocuğun 2 yıl süreyle aile yanında bakılması durumunda çocuk ilgili
aileye evlat edindirilir ve kuruluştan ayrılış işlemi yapılır. Bu işlem için çocuğun dosya bilgileri ekranından ayrılış
bilgileri bölümünde Evlatlık verildi olarak seçilip kaydedilir.
22
KORUYUCU AİLE İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ
Koruyucu aile işlemleri Evlat Edinme işlemleri gibi birebir aynı ekranlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu konudaki
yardımcı bilgileri Evlat Edinme Başlığı altında inceleyebilirsiniz.
Koruyucu Aile modülünde Evlat Edinmeden farklı olarak KMÇ modülü altındaki Koruyucu Aile sekmesindeki
başlıklardan Koruyucu Aile ve Çocuğa Verilen Ücret ve Yan Destek Takibi başlığı yer almaktadır. Bu ekran aracılığı ile
koruyucu aileye ödenen ücret ve çocuğa yapılan yan destek bilgi girişi yapılmaktadır.
23
Koruyucu Aile işlemlerine ait raporlar bu başlık altında yer almaktadır. İlgili olan başlığa tıklanarak gelen ekrandan
istenilen parametreler seçilerek Ekrana Dök butonu aracılığı ile rapor dökümü alınabilir.
24
KORUYUCU AİLE KURULUŞ İŞLEMLERİ
İl müdürlüğü tarafından koruyucu ailenin vaka bilgileri ekranında çocuğa ilişkin bilgiler sekmesinde, Aileye Korumaya
Verilen Çocuk Bilgileri alanında bulunan Durum Bilgisi bölümü Yerleşti olarak seçilen kayıtların kuruluş ekranındaki
durum bilgisi otomatik olarak Koruyucu Aile Yanında Bakılıyor olarak güncellenecektir. Kuruluş tarafından ayrıca bir
işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak, otomatik olarak güncellenmeyen kayıtlar için durum bilgisi bölümünde yeni satır
açılarak güncelleme işlemi de gerçekleştirilebilir.
25
ÇOGEM (Çocuk ve Gençlik Merkezi) KURULUŞ İŞLEMLERİ
ÇOGEM başvuru işlemleri sadece Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden yapılmaktadır. Bu nedenle sisteme Çocuk ve
Gençlik Merkezi olarak bağlanıp işlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
 İl Müdürlükleri tarafından ÇOGEM başvuruları alınamaz.
Dosya açılış tarihi bilgisi girildikten sonra Başvuru Yapanın Kimlik Bilgileri alanına eğer vaka başvuru yapıyorsa vakanın
bilgileri doldurulur. Başvuru kolluk kuvvetleri aracılığı ile yapılacaksa Nüfus Kayıt Bilgisi alanı YOK olarak seçilip
Başvuru Yapanın Kimlik Bilgileri alanında TC Kimlik No ve Doğum Tarihi alanları boş geçilerek sadece Ad Soyadı
alanlarının doldurulması yeterli olacaktır. Başvuru Detay Bilgileri bölümünde hizmet türü olarak ÇOGEM seçilerek
kayıt işlemi tamamlanır ve vaka ile ilgili detaylar ekranına geçiş yapılır.
26
Kimlik bilgileri ekranında başvuru yapan vakaya ait kimlik bilgileri girişi yapılır. Başvurudan Sorgula butonu aracılığı ile
daha önce yapılmış kayıtlara ulaşarak kayıtlı verilerimizi getirebiliriz.
Vakaya ait genel bilgi girişi bu ekrandaki alanlar doldurularak tamamlanır.
27
Süreç Bilgileri ekranında çocuğun kuruluşta kaldığı süre boyunca kullandığı madde, eğitim durumu, aile durumu,
tedavi durumu ve harçlık bilgilerinin veri girişleri yer almaktadır.
28
Çocuğun yararlandığı hizmet ve yakınları bilgi girişinin yapılacağı ekran bilgilerinin girişi bu ekran üzerinden
yapılacaktır.
Çocuğun kurumda kaldığı süre içinde çocukla ilgili düzenlenmiş olan sosyal inceleme raporları bu ekran üzerinden
veri girişi yapılacaktır.
Çocuğun dava bilgileri var ise bu ekran üzerinden veri girişi yapılacaktır.
29
Bu ekrandan çocukların kuruluşlara geliş ve ayrılış tarihleri ve nedenleri kayıt edilecektir.
ÇOGEM kayıtları ile ilgili rapor bilgilerine Ana Hizmet modülleri altında bulunan KMÇ başlığına tıklayarak ÇOGEM
menüsü altından ulaşabiliriz. İlgili rapor seçilerek gelen ekran üzerinden istediğimiz alanları seçip Ekrana Dök butonu
ile rapor çıktısı alabiliriz.
30
Download

KMÇ (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) İŞLEMLERİ KMÇ MODÜLÜ İL