Obvodní soud pro Prahu 4
28. pluku 1533/29b
101 00 Praha-Vršovice
Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje / telefon / e-mail:
V Praze dne:
OP/ 15662/ 11
In. D. [email protected]
1. 12. 2011
Péče o nezl. Jakuba Tocauera, nar. 19. 9. 2001 a nezl. Viktorii Tocauerovou, nar.
14. 9. 2003, bytem Sulická 40, 142 00 Praha 4 – Lhotka
Věc:
Příloha:
Spisová značka: 0 P 546/2010
Ve shora uvedené věci Vám zasíláme vyjádření k odborné spolupráci s Ing. Jiřím Tocauerem.
Ing. Jiří Tocauer byl kontaktní osobou zastupující ČEZ, a. s., Vodní elektrárny při jednáních s
naší společností a při všech technickobezpečnostních prohlídkách na významných přehradách v
letech 2007-2010.
Naše častá spolupráce byla oboustraně užitečná, příjemná a na vysoké profesionální úrovni.
S pozdravem
Ing. David Richtr
vedoucí útvaru 401 – zděné a betonové přehrady
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
CO:
Ing. Jiří Tocauer
vlastní
VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)
Pracoviště Brno:
telefon: 221 408 (111)*
IČ:
49241648
fax:
224 212 803
DIČ:
CZ49241648
e-mail:
[email protected]
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.64504021/0100
web:
www.vdtbd.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154
Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná
telefon: 544 525 120
fax:
544 525 121
e-mail:
[email protected]
Download

Vyjádření k_ Ing. Tocauer