Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied
Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu
Sociálne procesy a osobnosť 2014
Človek a spoločnosť
18. a 19. september 2014
Hotel Academia, Stará Lesná
Všetky informácie nájdete na stránkach konferencie:
http://spao.sk/
Na Vašu účasť sa teší celý Organizačný tím
Download

Sociálne procesy a osobnosť 2014