Zámek Lnáře
zve srdečně na
tradiční
A DVE NT N Í
K ON C E RT
sobota 11. prosince 2010
od 18:00
Zámecká kaple sv. Josefa
Účinkuje komorní soubor
„Musica da camera cantorum“
Gabriela Lesná – klavír, varhany, cembalo
Ing. Lenka Nestřebová – kytara
Pavel Srnka – kytara
Kateřina Srnková – housle
Mgr. Václava Veselá – zpěv
Eliška Vokáčová – housle, viola
Vstupné dobrovolné
Z důvodu omezené kapacity zámecké kaple se doporučuje
rezervace míst k sezení.
Místa k sezení je možno rezervovat do 10. 12. 2010
na tel.: 604 401 432 nebo na e-mailu: [email protected]
Download

Adventní koncert 11.12.2010-plakát