František Weyda
Aktivity v oblasti popularizace vědy až do současnosti
České Budějovice, 4.ledna 2012
Doc.RNDr.František Weyda,CSc. - životopis
Datum a místo narození: duben 1949 v Praze, Česká republika
Zaměstnán jako: vědecký pracovník, nyní pedagog a důchodce
Vzdělání a odborná praxe
1956-1964 základní škola v Praze
1964-1967 střední škola (SVVŠ) v Praze
1968-1973 studium na PřF UK Praha, obor entomologie
1973-1980 oborný asistent v Entomologickém ústavu ČSAV, Praha, oddělení toxikologie hmyzu
1976-1981 aspirantura v Ent. ústavu ČSAV, titul CSc.
1980 Rigorozní zkouška a získání titulu RNDr.
1980-2011 vědecký pracovník v Entomologickém ústavu ČSAV, České Budějovice, oddělení
hmyzí morfologie (a pak dalších oddělení a laboratoří jak postupně vznikaly a zanikaly)
1993 zahájení výuky na biologické fakultě Jihočeské univerzity
1997-dosud zaměstnanec Biologické (nyní Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity na
částečný úvazek (0,3)
2004 habilitace na Biologické fakultě Jihočeské univerzity se získáním titulu doc.
Významnější pobyty v zahraničí
1979 jednoměsíční stáž v All-Union Institute of Plant Protection, Leningrad, UdSSR, Dr.Smirnova
(resistance of the spider mites)
1980 jednoměsíční stáž v Laboratory of the Biology of Insects, University of Paul Sabatier,
Toulouse, France, Prof.J.Bitsch (ultrastructure of Archaeognatha)
1983 jednoměsíční stáž v Laboratory of Experimental Entomology, University of Amsterdam,
Netherlands, Prof.W.Helle (induction of diapause in spider mites)
1986 dvouměsíční mezinárodní kurz "Inter regional training course on the use of isotopes and
radiation in integrated pest management with special reference to the sterile insect technique",
Department of Entomology and Nematology, University of Florida, Gainesville, U.S.A. (Director:
Prof.H.L.Cromroy)
1989 šestiměsíční stáž v Department of Zoology, University of Vermont, Burlington, U.S.A.
(Prof.G.M.Happ, immunolocalization of proteins forming spermatophore in Tenebrio molitor)
1992 čtyřdenní mezinárodní kurz "IMMUNOLABELLING FOR ELECTRON MICROSCOPY"
(Current Advances in Laboratory Techniques) organized by Royal Postgraduate Medical School,
Hammersmith Hospital, University of London, England (Prof.Julia M. Polak)
1994 pětitýdenní stáž v USDA ARS, University of Maryland, USA (Prof.J.Giebultowicz,
reproductive system in Lepidoptera)
1996 dvouměsíční stáž v Oregon State University, USA (Prof.J.Giebultowicz, reproductive system
in Lepidoptera)
1998 třítýdenní stáž v University of Amsterdam (Dr.A. Veerman, diapause in spider mites)
1980-2011 celá řada menších stáží a pobytů v nejrůznějších laboratořích a míst Evropy, Asie a
Ameriky
Vědecké zaměření
Elektronová mikroskopie v biologii (entomologii)
Digitální zobrazování a vědecká digitální fotografie v biologii
Morfologie a ultrastruktura svilušek (Tetranychidae, Acarina) a chvostnatek (Archaeognatha,
Insecta)
Organizační činnost a mezinárodní spolupráce
1985-1987 člen redakční rady časopisu Experimental and Applied Acarology, Elsevier,
Netherlands
1989-dosud člen Microscopical Society of America (dříve Electron Microscopy Society of
America)
1990-91 předseda vědecké rady Entomologického ústavu AV ČR
1990-1993 vedoucí oddělení Morfologie hmyzu Entomologického ústavu AV ČR
1990-1993 předseda komise pro Laboratoř elektronové mikroskopie Akademie věd ČR v Českých
Budějovicích
1991 člen Komise pro přípravu kritérii k hodnocení vědecké práce při Akademii věd ČR
1992-1995 člen Informal Network of Collaborating Microscopists, EMSA International
Committee, USA
1994-2002 člen Akademického sněmu při Akademii věd ČR
1997-1998 člen páté sekce Grantové Agentury ČR
1998 spoluorganizátor VIth European Congress of Entomology (České Budějovice) (cuticle
workshop)
1999 založení a vedení Laboratoře digitálního zobrazování v entomologii v rámci
Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích
2000 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně", 250 účastníků)
(editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku)
2000 spoluorganizátor mezinárodní konference "Digitalizace a elektronová mikroskopie", 40
účastníků
2001 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001", 200
účastníků) (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku)
2002 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2002", 150
účastníků) (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku)
2002-2005 člen Rady pro popularizaci vědy při AV ČR
2003 instruktor na prestižním mezinárodním kurzu EMBO (electron microscopy in biology)
2003-2004 vedoucí katedry obecné biologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity
2005 hlavní organizátor konference "Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2005", 110
účastníků, (editor Proceedingů s ISBN a konferenčního CD-ROM disku)
2005 instruktor na prestižním mezinárodním kurzu EMBO (electron microscopy in biology)
od 2005 člen výkonného výboru nové Rady pro popularizaci vědy při AV ČR
od 2005 člen Rady pro výzkum chromozomů při AV ČR
od 2006 člen oborové rady Zemědělské fakulty JčU
od 2006 do roku 2010 člen vědecké rady Lékařské fakulty UK v Plzni
od 2007 člen redakční rady časopisu Moderní včelař
Pracovní ocenění
1973 získání Ceny Presidia ČSAV za studentskou vědeckou práci work "Coxal setal organs in
Machilidae (Insecta, Archaeognatha)"
1992 získání ceny EMSA Award for Microscopists from developing Countries, Boston, USA
1994 získání ceny Award of Ministry of Education for Electron Microscopists, Paris, France
2000 člen realizačního týmu (spoluautor scénáře) filmu Ips typographus- chcete mně?, který získal
prestižní cenu Prof.Calábka za nejlepší vědecký a populárně vědecký film (dokument) v soutěži
Academia film Olomouc 2000
František Weyda - výstupy- popularizace do současnosti
1) Články v populárně-vědeckých časopisech
Weyda F., 2000a: Digitální zobrazování- běžná pomůcka biologie a medicíny? (Digital imagingcommon tool in biology and medicine?), In Czech
Živa, 158 (2): XXX
Weyda F., 2000b: Pár slov o konferenci... (Some words about conference...), In Czech
Pavučina (nejen studentský časopis), 1 (2): 26-27
Weyda F., 2001a: Digitální zobrazování v laboratorní i terénní biologii.
Živa, 6: 282-285
Weyda F., 2002a: Vědecká digitální fotografie v terénní i laboratorní biologii (2).
Živa, 1: 43-45
Weyda F., 2002b: Výprava do světa brouků.
Computerworld 34, zvláštní příloha "Digitální foto v praxi": 4-5
Weyda F., 2002c: Photokina 2002.
Živa, 5: LXXVIII-LXXIX
Weyda F., 2002: Dny otevřených dveří v Entomologickém ústavu AV ČR.
Akademický bulletin 2002 (12): 10-11
Weyda F., 2003a: Digitální makro- a mikrofotografie. Technologie.
Computerworld 26: 22
Weyda F., 2003b: Skvělé CD.
DigitálníFoto magazín, 1 (8): 88
Weyda F., 2003c: Ohromen mikrosvětem.
Magazín ze Šumavy, 7 (5): 20
Weyda F., 2003d: Vědecká digitální fotografie pro biology.
Živa, 6 (Zvláštní příloha): P1-P16
Weyda F., 2003e: Vědecká digitální fotografie pro biology.
Živa, 6 (Vložený CD-ROM disk)
Scheufler P., Wisniewski L., Weyda F., 2003: Výpravy do makrosvěta.
Foto video, 12: 56-65
Weyda F., 2004a: Kůrovec známý i neznámý.
Magazín ze Šumavy, 7 (6): 20
http://online.knih-pt.cz/l.dll?cll~152487
Weyda F., 2004b: Sviluška chmelová- malá, ale zajímavá.
Magazín ze Šumavy, 8 (1): 6-7
Weyda F., 2004c: Vodní broučí šelmy.
Magazín ze Šumavy, 8 (2): 6-7
http://online.knih-pt.cz/l.dll?cll~152485
Weyda F., 2004d: Chrostíci.
Magazín ze Šumavy, 8 (3): 6-7
Weyda F., 2004e: Dlouhozobky.
Magazín ze Šumavy, 8 (5): 6-7
Weyda F., 2004f: Digitální makrofotografie- objevování miniaturních světů.
Magazín ze Šumavy, 8 (6): 4-5
Šobotník J., Weyda F., Hanus R.: 2005: Vibrace termitů jako poplašný signál.
Živa, 1: 28-29
Weyda F., 2005a: Obrazová dokumentace přírodnin.
Magazín ze Šumavy, 9 (5): 22-23
Weyda F., 2006a: Fotografie hmyzu a drobných členovců.
Moderní včelař, 3: 15-18
Weyda F., 2007: Mikrosvět a jeho zobrazení.
Obilnářské listy, 15 (1): 14-19
http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-08.pdf
Weyda F., 2007: Kouzlo mikrosvětů.
Nedělní blesk, 15 (32): 22-23
Weyda F., 2007: Fascinace obrazem.
Národní 3, 0/2007: 41-49
Vácha F., Weyda F., 2007: Noc s vědci v Českých Budějovicích.
Akademický bulletin 2007 (11): zadní strana
http://abicko.avcr.cz/cs/2007/11/obsah/28-gallery.html
Dammer J., Weyda F., 2008: Mikroradiografie biologických objektů pixelovými detektory.
Živa 6: 286-288
Weyda, F., Košťál V., 2009: Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů I.
Vesmír 88: 304
Weyda F., 2010: Vysokorychlostní digitální fotografie v biologii.
Živa 3 (2010): 142-144
2) Populárně-vědecké přednášky (pouze výběr od roku 2003)
Interkamera 2003, Výstaviště Praha, doprovodný program (F.Weyda přednáší s O. Neffem).
http://pandora.idnes.cz/part/2003/3/8381
http://www.grafika.cz/art/spolecnost/interkamera2003.html
11.1. 2006 Krása a tajemno, jak je vidíme v elektronovém mikroskopu. Přednáší: Doc. RNDr.
František Weyda, CSc., ENTÚ AV ČR a BF JU, Č. Budějovice. Posluchárna č. 209
ve 2. patře budovy Pedagogické fakulty v Jeronýmově ulici č. 10 v Č. Budějovicích.
Leden 2006- Přednáška v rámci Dnů otevřených dveří Weyda F.: Výzkum a výuka na katedře
obecné biologie- metody studia buňky, práce s obrazem. Přednáška především pro
středoškoláky a studenty BF.
13.4.2006- Weyda F.: Krása makro- a mikrosvěta. Přednáška v rámci vernisáže výstavy
vědecko-populárních fotografií v muzeu ve Valašském Meziříčí (zámek Kinských).
24.4.2006- Weyda F.: Digitální fotografie pro biology. Přednáška na Pedagogické fakultě UK
Praha pro studenty oné fakulty.
2.5.2006- Weyda F., Znachor P.: Mikroskopické obrazy. . Přednáška v rámci vernisáže výstavy
vědecko-populárních fotografií v Galerii nahoře v Českých Budějovicích.
5.6.2006- Weyda F.: Krása makro- a mikrosvěta. Přednáška v rámci vernisáže výstavy vědeckopopulárních fotografií v zámku ve Vsetíně.
12.7.2006- Weyda F.: Beauty and mystery as seen through electron microscope. Přednáška a
následující dopolední mezinárodní workshop v angličtině v rámci: COURSE- The Socrates
Comenius / Grundtvig Course Database 2006-2007: DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND
ART - THE CONCEPT OF CONTEMPORARY CREATIVITY (International Workshop).
Nové Hrady, 7. – 17. July 2006, pořádala o.p. Dialog vědy s uměním. Účastníci byli především
středoškolští učitelé z různých zemí.
7. 11.2006- Weyda F.: Digitální fotografie- minulost, přítomnost a budoucnost. Přednáška v
rámci Týdne vědy, Kongresová hala. Pro veřejnost včetně středoškoláků a jejich učitelů.
10.11.2006- 5x přednáška Weyda F. v rámci Dnů otevřených dveří ENTÚ; pro veřejnost včetně
středoškoláků a jejich učitelů.
13.11.2006- Weyda F., Dlouhý J.: Přednáška k promítání 2 dokumentárních filmů Ips
typographus-chcete mě? a Louže Kulturním klubu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity 13.11. 2006. Tato akce byla především pro studenty ZSF, ale přišli tam i lidé "z města".
6.12.2006- Weyda F.: Krása a tajemno, jak je vidíme v elektronových mikroskopech.
Přednáška v Kulturním klubu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 13.11. 2006. Tato
akce byla především pro studenty ZSF, ale přišli tam i lidé "z města".
22.1.2007- Weyda F.: Tajemství makro a mikrosvěta. Přednáška k zahájení výstavy fotografií v
v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.
9.10.2007- Weyda F.: Pohledy z mikro a makrosvěta. Přednáška k zahájení výstavy fotografií
ve výstavní síni Musaion (Muzeum Těšínska).
9.11.2007- Weyda F.: Zachycení, zpracování a prezentace obrazu v biologii. Přednáška
k Týdnu vědy pro středoškoláky, Akademie věd ČR Praha.
5.2.2008- Weyda F.: Biologická elektronová mikroskopie -cesta za poznáním mikrosvětů.
Seminář na Ústavu technické a experimentální fyziky, ČVUT, Praha 2
4.4.2008- Weyda F.: Obraz a zobrazování v biologii. Přednáška pro pedagogy na Pedagogické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
20.-22.10.2008- Weyda F.: Krása a tajemno mikrosvětů, jak je zobrazíme pomocí
elektronového mikroskopu. Přednáška v rámci přednáškového cyklu k výstavě „Mikrosvětvýstava české vědecké fotografie“, Metropol, České Budějovice
20.-22.10.2008- Weyda F.: Digitální fotografie aneb jak zachytit realitu kolem nás. Přednáška
v rámci přednáškového cyklu k výstavě „Mikrosvět- výstava české vědecké fotografie“, Metropol,
České Budějovice
28.11.2008- Weyda F.: Krása a tajemno v elektronovém mikroskopu. Přednáška na Základní
škole Lupáčova ulice, Praha 3-Žižkov
5.3.2009- Weyda F.: Krása a tajemno v elektronové mikroskopii. Přednáška v Arnoldinovském
domě, Brandýs nad Labem (Oblastní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
7.6.2010- Weyda F.: Mikrosvět kolem nás (nešlapte na broučky). Přednáška v Studijní a
vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady.
14.4.2011- Weyda F.: Mikrosvět v elektronových mikroskopech. Přednáška v Prácheňském
muzeum v Písku.
3) PUBLIKOVANÉ POPULÁRNĚ VĚDECKÉ FOTOGRAFIE:
Vaněk Stanislav, 2000: Mnoho povyku pro lýkožrouta. Pohled složenýma očima.
Vesmír 79 (9): 518-521
Weyda F.-Fotografie palpu lýkožrouta na titulní straně a 8 snímků k článku
Weyda F., 2000d: Digital pictures from SEM concerning termites attached to the article of
Dr.I.Hrdý
VESMÍR, 79 (10):
Bogusch P., 2003: Včely jako paraziti a hostitelé.
Vesmír, 82 (9): 501-506
Weyda F.- 4 fotografie
Giboda M. (ed.),2003: Dialog vědy s uměním. Kniha esejí s 26 stránkami barevných příloh.
Vydalo občanské sdružení " Dialog vědy s uměním" (Rudolfov), 76 stran
Weyda F.- 4 fotografie
Prokop J., 2003: Jantarová okna do minulosti. Inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země.
Vesmír, 82 (12): 682-691
Weyda F.- 11 fotografií
Straka J., 2003: Včely a evoluce barev květů.
Vesmír, 82 (9): 507-512
Weyda F,- 2 fotografie
Tuček J., 2003: "Vylepšení" komáři zatím malárii nezastaví.
Hospodářské noviny 13.března 2003 (příloha), str.6
Weyda F.-5 fotografií
Časopis Živa č.1/2003
Weyda F.-snímek pylového zrna na titulní straně
Časopis Vesmír č.5/2004
Weyda F.-Fotografie klíštěte na titulní straně a předsádce
Hužvárová M., 2004: V každé louži někdo bydlí.
Akademický bulletin 2004 (11): 29
Weyda F.- 2 fotografie
Akademický bulletin č.12/2004
Weyda F.- Fotografie ploštice kněžice na titulní straně
Časopis Vesmír č.4/2006
Weyda F.-Fotografie roztoče na titulní straně
Časopis Vesmír č.4/2006
Weyda F.-3 fotografie k článku o půdě
Časopis Vesmír č.5/2006
Weyda F.-7 fotografií k 2.dílu článku o půdě
Lékařské listy 10/2006
Weyda F.-Fotografie pylových zrn lilie na titulní straně
Lékařské listy 14/2006
Weyda F.-Fotografie zubu na titulní straně
Svatošová M., 2006: Něco nad námi musí být.
Karmelitánské nakladatelství, 47 stran
Weyda F.-6 fotografií v knize
Závodská R., 2006:
Biologie buněk.
Scientia, 160 stran
Weyda F.-Fotografie částí buněk na na titulní a zadní straně knihy; 10 obrázků buněk a organel
uvnitř knihy
Časopis Vesmír č.12/2006
Weyda F.-Fotografie hlavy stonožky na titulní straně
Časopis Živa č.12/2006
Weyda F.-Fotografie hlavy mouchy ze SEM na titulní straně
Časopis Živa- ukázkové číslo zdarma
Fotografie končetiny mravence na str.33
Časopis Moderní včelař č.5/2007
Weyda F.- Fotografie roztoče Varroa destructor ze SEM na titulní straně
Časopis Veterinářství č.4/2007
Weyda F.- Fotografie blechy Hystrichopsylla talpae ze SEM na titulní straně
Časopis Živa č.6/2007
Matějovská T., Weyda F.-2 makrofotografie klíšťat na titulní straně
Časopis Akademický bulletin č.12/2008
Weyda F.- fotografie zimní krajiny-náladovka
Časopis Živa č.6/2008
Dammer J., Weyda F., 2008: Mikroradiografie biologických objektů pixelovými detektory.
Živa 6: 286-288, fotografie zlatohlávka v rentgenu na titulní straně
Časopis Vesmír č.88/2009
Weyda, F., Košťál V., 2009: Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů I.
fotografie na titulní straně (Cryptopedilum vanderplancki).
4) Fotografické výstavy a soutěže- František Weyda
SAMOSTATNÉ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY:
Tajemný mikrosvět
budějovické Planetárium, září-prosinec 2000
Může být věda krásná? aneb Půvab vědecké fotografie
Výstava při příležitosti XXII. mezinárodního sympozia fototechniky v Jindřichově Hradci, říjen
2000
Digitální fotografie přírodnin
Jihočeské muzeum, březen 2001
Krása vědecké a experimentální digitální fotografie
areál ústavů AV ČR, červenec-říjen 2002
Odkrytý půvab mikrosvěta
galérie v literární kavárně, Wiehlův dům, Praha, prosinec 2002
Digitální fotografie ve vědě a kolem nás
Akademie věd, Praha, únor 2003
Využití digitální makro a mikrofotografie při odhalování tajemství světa hmyzu
Městské muzeum Protivín, dvě výstavy po sobě v létě 2003
Minivýstava fotografií hmyzu
Entomologický ústav AV ČR, říjen a listopad 2003 (v rámci Týdne vědy a Dnů otevřených dveří
Entomologického ústavu)
Minivýstava fotografií hmyzu a jeho částí zpracovaných technikami využívanými pro
popularizaci vědy
Entomologický ústav AV ČR, listopad 2004 (v rámci Týdne vědy a Dnů otevřených dveří
Entomologického ústavu)
Hmyz pod drobnohledem
Digitální projekce k zahájení výstavy o moři v Prácheňském muzeu od 1.června 2005
Tajemný mikrosvět
Výstava v rámci akce EU Noc vědy v českobudějovické Solnici; vernisáž 23.září
Šumava jak ji vidí František Weyda
Výstava v rámci akce Ekofilm 2005 v prostorách Biologické fakulty Jihočeské univerzity, 3.-9.října
2005
Fotografické brouzdání světy "makra" a "mikra"
Malá galerie vědeckého obrazu UK MFF, Praha, 7.2.-27.3.2006
http://www.mff.cuni.cz/win.en/verejnost/mgalerie/weyda2006/
http://www.nmf.cz/article/fotograficke-brouzdani-svety-quot-makra-quot-a-quo?m2path=novinkyz-regionu/novinky-z-regionu-kalendar-akci
Krása makro- a mikrosvěta
Výstava v muzeu ve Valašském Meziříčí (zámek Kinských), 13.4.- 30.5.2006
Mikroskopické obrazy
Společná výstava Weyda F. a Znachor P. v Galerii nahoře (Metropol), České Budějovice, 2.31.5.2006
Krása makro- a mikrosvěta
Výstava v muzeu ve Vsetíně (zámek), 4.6. - 20.8.2006
Svět trošku jinak
Výstava v c.k. Solnici, České Budějovice v rámci akce Evropské unie "Noc s vědci", 14.listopadu31.prosince 2006
Tajemství makro- a mikrosvěta
Výstava v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o., 22.ledna-23.března 2007
Vzpomínky na Norsko
Výstava v c.k. Solnici, České Budějovice v rámci akce Evropské unie "Noc s vědci", 25.září5.října 2007
Pohledy z mikro a makrosvěta
Výstava v síni Musaion v Havířově (Muzeum Těšínska), 9.října-31.prosince 2007
http://www.muzeumct.cz/expozice/expozice/archiv.php
http://www.beskydy.cz/Content/akce_item.aspx?akceid=12057
Ohromen mikrosvětem
Výstava v galerii Továrna v Krásné Lípě (obecně prospěšná společnost České Švýcarsko),
18.srpna-30.září 2008. Přednáška a derniéra výstavy 15.09.2008.
http://www.ceskesvycarsko.cz/news-dtl.php?id=529
Krásný mikrosvět
Výstava v rámci Týdne vědy, říjen až listopad 2008, budova Akademie věd, Národní tř., Praha
Ohromen mikrosvětem
Evropské fórum vědy a techniky, 28. května 2009, prostory Vysoké školy ekonomické v Praze
na Žižkově.
Ohromen mikrosvětem
Výstava v Arnoldinovském domě, Masarykovo nám., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Oblastní
muzeum Praha-východ). Od 8.4. do 13. 6. 2010
Zvířata “odjinud”
Výstava fotografií z cest do USA, Řecka, Švédska a Norska. Výstava v c.k. Solnici, České
Budějovice v rámci akce Evropské unie "Noc s vědci", 23.září 2010
Mikrosvět kolem nás (nešlapte na broučky)
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady. Od 7.6. až do 30.7.2010.
http://lanius.kmp.plzen-city.cz/l.dll?cll~277859
Krása a tajemství mikrosvětů
Autorská výstava v budově Akademie věd na Národní třídě. Výstavu spoluorganizoval Odbor
mediální komunikace a marketingu SSČ AV ČR, v. v. i. Výstava trvala od 7. do 25.března 2011.
http://press.avcr.cz/video-pro-media/110307_weyda.html
Mikrosvět v elektronových mikroskopech
Výstava v Památníku města Protivína, pobočka Prácheňského muzea. Výstava trvala od 3. 5. do 17.
7. 2011.
SPOLEČNÉ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY:
F.Weyda vystavuje například na společných výstavách, především organizovaných univerzitním
fotoklubem Vývojka, jehož je členem od roku 2001. Organizuje další fotografické akce kde bývá
rovněž jedním z autorů.
Dialog vědy s uměním
Mezinárodní výstava v budějovickém Metropolu v červnu 2002 (fotografie z výstavy jsou součástí
knížky).
Fotouniverziáda 2004-koláž, zátiší v krajině, student.
Galerie nahoře, České Budějovice, 23.11.2004 - 5.1.2005
Internetová kavárna Babylon, České Budějovice
Společná výstava fotoklubu Vývojka, květen 2005
Internetová kavárna Babylon, České Budějovice
Společná výstava fotoklubu Vývojka na téma "Sníh" v internetové kavárně Babylon České
Budějovice, březen 2006
Dialog vědy s výtvarným uměním, Solnice, České Budějovice
Vernisáž prací umělců a vědců zabývajících se kreativitou a jejím rozvojem přemostěním vědy a
umění. Vystavující jsou umělci (Stanislav Diviš, Tomáš Proll, Linda Čihařová a další), vědci
(František Weyda, Hunter O´Relley, USA, Ellen K. Levy, USA), ale i studenti, účastnící letních
workshopu na téma Věda a Umění. Autor výstavy: Michal Giboda. Výstava trvala od 6.3. 2006 do
4.4. 2006.
Dialog ScienceArt
http://pandora.idnes.cz/part/2003/3/8381
Mikroskopické obrazy
Autoři: František Weyda, Petr Znachor. Zahájení výstavy 2. května, ukončení 31. května 2006.
DK Metropol – 2. respirium, Senovážné nám. 2. Tradicí se již stává udělování cen za nejlepší
fotografické expozice uplynulého roku, které předávají zástupci statutárního města České
Budějovice a Galerie Nahoře při DK Metropol. Také v roce 2007 převzali Cenu Františka Dvořáka
a věcné dary z rukou primátora Juraje Thomy, kurátorky Galerie Nahoře Bohuslavy Maříkové a
ředitele Metropolu Jaromíra Schela tvůrci dvou fotovýstav. Expozice s názvem Mikroskopické
obrazy, František Weyda, vědecký pracovník Entomologického ústavu AV, a Petr Znachor z
Biologického centra AV na Hydrobiologickém ústavu.
Živa
Výstava 5 autorů prezentující nejstarší český přírodovědecký časopis Živa a navazující na hlavní
téma Týdne vědy a techniky 2006- biotechnologie. Výstava proběhla v hlavní budově Akademie
věd na Národní třídě v Praze od 6. do 12.listopadu 2006.
Prezentace časopisu Vesmír, Skleněná louka, Brno
Výstava autorů časopisu Vesmír P. Nohela a Františka Weydy (mikrofotografie pomocí
elektronové rastrové mikroskopie). Výstava byla zahájena byla 2.října 2007 v galerii
na Skleněné louce. Ve 20:00 hod byl zahájen pořad pro diváky v prostorách galerie o časopisu
Vesmír, biologii, výstavě...
http://www.informacezbrna.cz/clanek.php?id=3694
Organizace a autorská účast na společné výstavě v rámci Týdne vědy nazvané Fascinováni
světlem
Fotografický projekt 31 učitelů, studentů a vědců v rámci Týdne vědy. Vystaveno ve výstavních
prostorách za bufetem, Akademie věd České Budějovice, Branišovská ul. od 29.října do
25.listopadu 2007.
Organizace a autorská účast na společné výstavě Mikrosvět- výstava české vědecké fotografie
Město České Budějovice významně podpořilo projekt obecně prospěšné společnosti Metropol CB
"Mikrosvět- výstava české vědecké fotografie" v rámci dotačního programu na podporu kultury v
roce 2008. Realizační tým tvoří Bohuslava Maříková, fotografka a galeristka Galerie Nahoře,
doc.RNDr.František Weyda,CSc. a RNDr.Petr Znachor,PhD. z Biologického centra Akademie věd
a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Výstava proběhla v prostorách Galerie nahoře
(Metropol), České Budějovice, 14.října-28.listopadu 2008. Výstava byla volně doplněna o
přednášky pracovníků Akademie věd pro školy v termínu od 20. do 22.10.2008 na Malé scéně DK
Metropol (přednášek se zúčastnilo na 500 studentů a učitelů). Výstava měla velký úspěch a v
květnu 2009 byla představena v Bruselu v rámci našeho předsednictví Evropské unii. V listopadu
2009 výstavu, která byla zařazena do Týdne vědy Akademie věd ČR, hostilo Národní divadlo v
Praze. Za velkého zájmu odborné i laické veřejnosti se v listopadu roku 2010 v Galerii Nahoře
konala výstava Mikrosvět II, která se stala opět součástí Týdne vědy. Výstavu podpořila Akademie
věd v Českých Budějovicích a je pokračováním původního projektu.
http://protisk.prf.jcu.cz/index.php?option=content&Itemid=10&task=view&id=21
http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=zprava.aspx&sb=0&ai=630
http://www.petr.isibrno.cz/professional/monmikroAll.php?Start=100
Fotojatka 2008
Fotografický festival průkopnického typu, organizovaný částí budějovického fotoklubu Vývojka,
nabídl divákům v kinech Aero Praha (7.3.), Kotva v Č. Budějovicích (13. - 16. 3.) a nakonec v
brněnském kině Art (21.3.) autorské prezentace fotografií skupiny význačných fotografů domácích
i zahraničních. F.Weyda tam prezentoval část nazvanou „Dobře utajené mikrostruktury„. Festival
pak pokračoval s dalšími autory v následujících letech. Další informace na http://www.fotojatka.cz.
http://lynxxik.wz.cz/Fotojatka18042007.html
http://www.photorevue.com/phprs/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008030006
http://fles.fsv.cuni.cz/index.php/2008-03-18-fotojatka-si-nenechal-ujit-ani-jindrich-streit/
http://www.metropolislive.cz/detail/3260/99/
http://www.fotojatka.cz/2008/fotojatka_noviny.pdf
http://www.photorevue.com/phprs/search.php?rskolik=15&rskolikata=21&rstext=all-phpRSall&rsautor=nic&rstema=8&rskde=vse&rsvelikost=sab&rsrazeni=datum_90
Výstava „Fascinováni světlem“
Výběr z loňské výstavy (9 fotografií 6 autorů) vystavený v rámci Týdne vědy v Techmania Science
Center Plzeň, 6.-17.listopadu 2008
Organizace oblastního kola fotografické soutěže a výstavy v rámci akce EU Noc vědců 26.září
2008
Organizace a autorská účast na společné výstavě v rámci Týdne vědy nazvané Fascinováni
světlem II
Výstava v rámci společného projektu 31 učitelů, studentů a vědců v Zámecké galerii města Kladna
spravované společností Kultura pro Kladno s.r.o., od 15.ledna do 27.února 2009.
Výstava Techagro, Brno
V rámci expozice včelařů (PSNV-CZ) va výstavišti Brno (pavilon Z), duben 2008, vystavil
F.Weyda několik fotografií částí včel a roztoče Varroa z elektronového mikroskopu.
Galerie WWG.CZ vystavuje
Centrum FotoŠkoda, 24. 10. 2011 - 5. 11. 2011. 22 českých fotografů členů Galerie WWG.CZ
představilo své fotografie v Centru FotoŠkoda. Zahájení již čtvrtého ročníku výstavy proběhlo za
účasti části vystavujících autorů.
http://www.nekultura.cz/strana-obsahu-17.html
5) WEBOVÉ GALERIE
Trvalá expozice kolekce fotografií F. Weydy v prestižní webové galérii WORLD WEBPHOTO
GALLERY (http://www.wwg.cz) vedle našich předních fotografů.
6) FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Science and Engineering Visualization Challenge 2004, Washington, USA (NSF Foundation)
Semifinalista se snímkem Moth Phalera in UV Light
Semifinalista s počítačovou grafikou Artificial Moth
Science and Engineering Visualization Challenge 2005, Washington, USA (NSF Foundation)
Obeslána 1 fotografie a 1 ilustrace
EPSON Photo Competititon 2005
Se 3 studenty semestru 2005; jako pedagog jsem zaslal sérii 12 snímků pod společným názvem
"All we need is water"
Moje vánoční kometa
3. a 5. místo v soutěži pořádané Společností pro meziplanetární hmotu a Českou astronomickou
společností, leden 2006
EPSON Photo Competititon 2007
Se 7 studenty semestru 2006; jako pedagog zaslal sérii 6 snímků pod společným názvem „Light
and colours“
7) PUBLIKOVANÉ ROZHOVORY A ČLÁNKY O ČINNOSTI F. Weydy
PUBLIKOVANÉ JINÝMI AUTORY:
Vaněk Stanislav, 2000: Mnoho povyku pro lýkožrouta. Pohled složenýma očima.
Vesmír 79 (9): 518-521
http://vesmir.cz/clanek/mnoho-povyku-pro-lykozrouta
Scheufler P., 2002a: František Weyda: Štír.
Foto video, 7-8: 76-78
Anonym, 2002b: Fotouniverziáda.
EuroCampus 2002 (11/12 ): 38
Daníčková S., 2003: Setkání zvláštního druhu aneb kouzlo mikrosvěta.
Akademický bulletin, 2003 (1): 28-30
Hužvárová M.,2003:
Přišel broukům na kloub.
Akademický bulletin, 2003 (3): 34
Homola O., 2003a:
Mikrosvět podle Františka Weydy.
Fotografia Magazín, 2003 (3): 39
Homola O., 2003b:
Elektronový František Weyda.
Fotografia Magazín, 2003 (3): 42-44
Krupková L., 2003:
Odkrytý půvab mikrosvěta.
Živa, 2003 (1): XII-XIII
Havlíček J., 2003: Fotografie je mocným prostředníkem.
Softwarové noviny, 9: 126
Pecl K., 2003: Srpnové výstavy v Městském muzeu v Protivíně.
Písecké postřehy, 12 (35): 13
Scheufler P., Wisniewski L., Weyda F., 2003: Výpravy do makrosvěta.
Foto video, 12: 56-65
Višnička J., 2004: RNDr.František Weyda,CSc.,…aneb jak fotit broučky.
DDD, 12 (3): 78-83
Hužvárová M., 2004: V každé louži někdo bydlí.
Akademický bulletin 2004 (11): 29
Štifter J., 2004: Film o životě v jihočeské kaluži
Českobudějovické listy (22.12.2004): 18
Anonym, 2005: Foto - Studenti filmovali město.
Právo (07.02.2005): 14
Svítilová H., 2005: Biologové a lékaři si promluví o digitalizaci.
Českobudějovické listy, 11.5.2005: str. 18
Anonym, 2005: Noc vědy v Solnici: film, jazz i foto.
Mladá fronta DNES (Kultura - Jižní Čechy), 23.9.2005: str. 6
Anonym, 2005: Noc vědy.
Právo, 23.9.2005: str. 10
Hužvárová M., 2006: Vernisáž téměř aprílová.
Akademický bulletin 2006 (4): 38 (zadní obálka)
Matyáš R., 2007:
Český vědec cestuje mikrosvětem.
Lidové noviny, 20.ledna 2007, str.VII a IX
Anonym, 2007: Mikrosvěty získaly jednu z cen.
Českobudějovický deník, 29.3.2007: str. 24
Vilgus Petr, 2008: František Weyda „makro a mikro“.
DIGIfoto, 4: 36-38
Dvořáková Klára: Vědci fotí larvy čolka i sinice.
Mladá fronta DNES, str. 5, 25.11.2008 (Kultura - jižní Čechy)
Guryča R., 2008: Fotojatka.
Fotografie Magazín, 03: 11-15
Anonym, 2008: Dobře utajené mikrostruktury.
Lidové noviny, 7.3.2008: str. 17
Anonym, 2009: Výstava Ohromen mikrosvětem.
Lidové noviny, 28.5.2009: str. 23
Anonym, 2009: Budějovická expozice dorazila do Bruselu.
BRUSEL - Úspěšná výstava fotografií pořízených pomocí digitální mikroskopie, kterou loni v
listopadu uspořádala Galerie Nahoře v Českých Budějovicích, je dnes a zítra k vidění v
Charlemagne...
27.5.2009 MFDnes- Jihočeský kraj
Daníčková S., 2009: Věda a umění aneb utajené světy.
Akademický bulletin 2009 (2): 22-24
Daníčková S., 2009: Věda a umění aneb utajené světy 2.
Akademický bulletin 2009 (3): 19-21
Daníčková S, 2009: Skrytá poselství vědy.
Academia, 2009
Anonym, 2010: Abstraktní umělecká díla přírody na fotografiích Františka Weydy
Polabský týdeník TOK, 14. dubna 2010: str.3
Anonym, 2010: Nešlapte na broučky.
Plzeňák, 2 (11), 02.06.2010: str. 4
Scheufler P., 2011: Dobrodružství s infrafotografií.
Foto video 10: 61-69
8) ROZHLASOVÉ POŘADY A DOKUMENTY s F.Weydou:
Mls I., 2005: Nové trendy v entomologii.
ČRo 1 - Radiožurnál, 29.11.2005, 11:35
Mančal P., 2007: Tajemství makro- a mikrosvěta
Český rozhlas Leonardo, 25.1.2007
Staňková H, 2007: Tajemství makro- a mikrosvěta
Český rozhlas Leonardo, 25.1.2007
Mančal P., 2007: Jak se točí přírodovědné dokumenty. Kde najdeme v ČR nejzajímavější místa pro
natáčení přírodovědných filmů prozrazují biolog Doc. František Weyda a dokumentarista Josef
Dlouhý. Český rozhlas Leonardo, Třetí dimenze, 22.2.2007
http://www.podcasty.info/katalog/?str=46
Dušek J., 2007: Duše “K”- Duše kutikuly. Hodinový pořad založený na rozhovoru Jaroslava Duška
s pozvaným vědcem či pedagogem.
ČRo 2 - Praha, pátek 27. dubna, 20:05 hod
http://www.mujzpravodaj.cz/Jaroslav-Dusek.aspx?pbPage=13
Kačírek J., 2007: Rozhovor na téma RAW formát digitálních obrazů.
Český rozhlas Leonardo, listopad 2007
Tamchyna R., 2008: Entomologie a vědecká digitální fotografie... Vstupte! s Františkem Weydou.
Radio Leonardo, hodinový pořad 10.března 2008
http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/431837
http://www.rozhlas.cz/multimedia/videoplayer/?po=436783
+ fotky http://www.rozhlas.cz/multimedia/slideshow/_zprava/436723
9) TELEVIZNÍ POŘADY A DOKUMENTY s F.Weydou:
V roce 2003 režisér Josef Dlouhý a kameraman Jan Osten ze soukromé společnosti FATE společně
s týmem Čt natočili medailon F. Weydy o vědecké fotografii do televizního kulturního magazínu
"X aneb x krát o kultuře": "Večeře s Františkem Weydou". Pořad běžel na Čt1 ve dnech 23.,
25. a 27. září 2003. Zaznamenal velký zájem diváků, jak se pak ukázalo z ohlasů na pořad.
V roce 2006 dokončila režisérka Kateřina Mikulcová dokument „Paralely tvořivosti“, kde
F.Weyda vystupoval ve čtvrtém dílu “Metamorfózy”.
http://www.paralelytvorivosti.wz.cz/
F.Weyda aktérem dvacetiminutového dokumentu “Fascinace mikrosvětem” v ČESKÉ TELEVIZI
– PORT k Týdnu vědy: 31.října 2007- režisér Vladimír Kunz.
http://www.ceskatelevize.cz/program/port/biosfera/209-fascinace-mikrosvetem/
Televizní dokument „Futuroskop“ na ČT1 o tvořivosti inspirované elektronovou mikroskopií
(vyzpovídáni P. Hozák, J. Nebesářová a F. Weyda) částečně i k výstavě „Mikrosvět“
26.11.2008, 16:00 hod na Čt1
Televizní akademie – Umění
Pořad s F.Weydou a P.Juračkou (moderovala J. Novotná) v TV ČT2 dne 23.3.2011 o
mikrofotografiích a umění ve vědě.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10322816274-televizni-akademie/211563237570001-televizniakademie-umeni/
10) DOKUMENTÁRNÍ FILMY kde je spoluautorem F.Weyda:
Ips typographus- chcete mně?
Člen realizačního týmu (spoluautor scénáře) filmu Ips typographus- chcete mně? (režisér J.
Dlouhý), který vyhrál prestižní cenu Prof.Calábka za nejlepší vědecký a populárně vědecký film
(dokument) v soutěži Academia film Olomouc 2000
Louže.
Firma FATE a Entomologický ústav AV ČR
Ve filmu jsem uveden jako spoluautor námětu, spoluautor scénáře a člen realizačního týmu
Film měl pracovní premiéru 29.6.2004 na Biologické fakultě a 19.10.2004 v rámci Tiskové
konference k filmu na Akademii věd ČR v Praze (Národní třída).
Film byl prezentován 19.10.2004 v hlavním vysílacím času zpráv TV Nova Po 19,15 a ve dnech
kolem pražské premiéry s námi byla učiněna řada rozhovorů do různých rozhlasových stanic a
pořadů. Připravuje se rozhovor v angličtině do zahraničního vysílání Českého rozhlasu. O filmu
informovala Mladá fronta dnes v článku z 19.10.2004 včetně snímku ze SEM. O filmu informovala
ČTK dne 19.10.2004.
Český rozhlas rozhovor k Louži, komentář
http://www.radio.cz/cz/clanek/59338
Natočení vzpomínkového semináře na Prof.Veselovského. F.Weyda natočil na žádost
doc.Nedvěda 5-ti téměř hodinový záznam a odevzdal jej jmenovanému. Bylo citováno v:
Robovský J., 2007: Ohlédnutí za vzpomínkovým seminářem věnovaným prof.Zdeňku
Veselovskému.
Jihočeská univerzita (čtvrtletník akademické obce JU v Č. Budějovicích)
Kapitolky o havěti
Původní 10-dílný cyklus pro ČT populárně přírodovědných dokumentů nejen pro děti. Tento cyklus
dokumentů přichází s tezí, že příroda a existence jejích živočišných obyvatel, v tomto případě
členovců, nemůže být nahlížena, chápána a zobrazována podle kritérií, která vznikla jako produkt
existence lidských společenství. Lidské bytí se všemi projevy své nehmotné podstaty nemůže být
normou ani prizmatem pohledu na tento paralelní svět hmyzu, který může člověk pozorovat,
zkoumat, popisovat, ale nemůže do něj vstoupit nepřipraven, má-li to udělat bez rizik. Na cyklu
spolupracovali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích: RNDr.
Petr Doležal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc., prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc., Mgr.
Pavel Sroka, doc.RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., RNDr. Ivo Hodek, CSc., Ing. Aleš Bezděk, Ph.D.,
doc. RNDr. Ivan Gelbič, CSc. Kameramanem Kapitolek o havěti je Jan Osten (kameraman
speciálních záběrů F.Weyda), režisérem Josef Dlouhý.
http://www.ekoradce.cz/?idc=700
http://web.volny.cz/noviny/kultura/clanek/~volny/IDC/130418/
http://www.ct24.cz/media/83238-seznamte-se-s-hmyzem-ct-zacne-vysilat-kapitolky-o-haveti/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/3933-o-poradu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550001louka/video/
Silva Gabreta- jak se rodí šumavský horský les
Skyfilm, režisér Ivan Stříteský, 2010
F.Weyda pro tento dokumentární film natočil některé speciální záběry
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10386608012-silva-gabreta/21156323161/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=720550#utm_medium=newsbox&utm_s
ource=centrumHP
11) Popularizační akce s obecným dopadem
WORKSHOP 2005 - Dialog vědy s uměním
Obcanské sdružení Dialog vědy s uměním pořádalo ve dnech 10. – 20. cervence 2005, v Hluboké
nad Vltavou workshop s přednáškami význačných umělců a pedagogů. Akce byla zařazena do
seznamu zvlášt významných akcí Jihočeského kraje v roce 2005. Záštitu nad workshopem převzal
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje Ing. arch. Robin Schinko.
Akce Evropské unie "Noc s vědci"
Organizace celé akce v Č. Budějovicích v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 se ujali dva lidédoc.F.Vácha,CSc. z Ústavu molekuklární biologie rostlin AV ČR a BF (zodpovědná osoba) a
doc.F.Weyda,CSc. z Entomologického ústavu AV ČR a BF (dělal jsem doc.Váchovi "tajemníka" a
měl jsem na starosti organizování výstav a soutěží). Českobudějovická Noc s vědci spočívá v
hudební produkci místních skupin, jejichž součástí byly i vědečtí pracovníci a pedagogové, dále
byly vždy organizovány fotografické a obrazové výstavy. V roce 2007 se například celý den
promítaly populárně vědecké filmy pro středoškoláky (včetně jejich učitelů) v Kotvě (úvodní
slovo před každým promítáním doc.Weyda). Na každé akci byly pořádány fotografické výstavy.
http://abicko.avcr.cz/cs/2007/11/obsah/28-gallery.html
12) Další veřejné popularizační akce
F. Weyda vystoupil jako obhájce kompostu studentek naší fakulty nazývající se „Na hnízdě“(M.
Foldynová a spol.). při volbě Miss kompost v amfiteátru na Země živitelce dne 28.srpna 2007.
Celou akci moderoval Jaroslav Dušek a byla spojena s módní přehlídkou Nulový odpad 07. Akci
navštívilo hodně diváků a také děkan fakulty prof.Grubhoffer, který může potvrdit jaký měla dopad
na veřejnost. Naše studentky se umístily v tvrdé konkurenci (nejen autorů kompostů, ale i jejich
obhájců jako byla třeba herečka K.Fialová, ředitel Botanické zahrady V. Větvička atd.) a díky
obhajobě jejich kompostu F.Weydou na skvělém druhém místě.
13) Popularizační vědy
František Weyda dlouhodobě, systematicky a cíleně pracuje v oblasti popularizace vědeckých
poznatků. Od roku 2002 je členem Rady pro popularizaci vědy při AV ČR. Pracuje především na
lokální úrovni- je zakladatelem a do roku 2011 vedoucím Pracovní skupiny pro popularizaci vědy
při Biologickém centrum AV ČR v Českých Budějovicích (v současné době je konzultantem)
http://www.bc.cas.cz/skupina-pro-popularizaci-vedy.html. Zabývá se zde koordinací popularizační
činnosti celého Biologického centra v Č. Budějovicích. Kromě této činnosti se zúčastňuje celé řady
popularizačních akcí na nejrůznější úrovni, často s významným dosahem (média).
14) Výukové CD-ROM disky (některé uloženy v knihovně AV ČR a BF)
Weyda F., 2006a: Artefakty v elektronové mikroskopii: Jejich identifikace a doporučení jak
jim předcházet.
CD-ROM disk ze semináře "Biologické preparáty v elektronových mikroskopech", Laboratoř
elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR, 16. - 20. října 2006
Weyda F., 2006b: Elektron-mikroskopická cytologie - vzhled a rozměry základních
buněčných organel.
CD-ROM disk ze semináře "Biologické preparáty v elektronových mikroskopech", Laboratoř
elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR, 16. - 20. října 2006
Weyda F., 2006c: Výukové materiály kurzu "Metody studia buňky".
Výukový CD-ROM disk. Rozdáno studentům mého kurzu.
Weyda F., 2006d: Výukové materiály kurzu Fotografické techniky I.
Výukový CD-ROM disk. Rozdáno studentům mého kurzu.
Weyda F., 2006d: Lectures and material presented by František Weyda. CD-ROM disk pro
mezinárodní kurz DIALOGUE BETWEEN SCIENCE AND ART - THE CONCEPT OF
CONTEMPORARY CREATIVITY, Nové Hrady, 7. – 17. July 2006, Czech Republic
Předáno účastníkům kurzu.
Download

Popularizační aktivity F. Weydy