EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT
OSOBNÍ INFORMACE
Jméno
Národnost
Datum narození
Kontakt
WINKLER PETR
Česká
[ 06, 04, 1983 ]
[email protected] ; 00420 728 221 883
SOUČASNÁ POZICE
• Datum (od – do)
• Jméno a adresa instituce
• Typ instituce
• Dosažená pozice
• Pracovní náplň
VZDĚLÁNÍ
• Datum (od – do)
• Jméno a typ vzdělávací instituce
• Hlavní předměty a oblasti výcviku
• Supervizoři
• Datum (od – do)
• Jméno a typ vzdělávací instituce
• Dosažená kvalifikace
• Supervizor
1.9.2011 – trvá
Oddělení sociální psychiatrie, Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67
Klecany, Česká republika (dřívější název instituce: Psychiatrické centrum Praha)
Výzkumná a vzdělávací instituce
Vedoucí výzkumného programu, výzkumník
Výzkumná činnost související s reformou psychiatrické péče; výzkum v psychiatrické
epidemiologii, sociální psychiatrii a ekonomii duševního zdraví; výzkum efektivity zdravotních a
sociálních služeb; výzkum v oblasti sebevražd; výzkum v oblasti stigma a diskriminace
Vedení a koordinace vědeckého týmu vice než 20 lidí
Příprava a řešení národních i mezinárodních grantových projektů
Přednášková činnost
1.7.2013 - trvá
Center for the Economics of Mental and Physical Health, Institute of Psychiatry, Psychology and
Neuroscience, King’s College London (Centrum pro ekonomii duševního a fyzického zdraví,
Institut psychiatrie, psychologie a neurověd, King’s College London, Velká Británie)
Ekonomie duševního zdraví, psychiatrická epidemiologie, analýza dat v psychiatrické
epidemiologii, systematické rešerše, meta-analýzy a práce s vědeckými databázemi
Prof. Paul McCrone a dr. Barbara Barrett
1.9.2003 – 31.8.2009
Katedra sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
Bc. (2006), Mgr. (2009), PhDr. (2010)
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
17.12.2014
Systematic Reviews and Meta-analysis, Imperial College London
Meta-analýza
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
1-3.10.2014
Decision analytic modelling for Economic Evaluation: Advanced, University of Glasgow
Metody ekonomického modelování
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
7-8.7.2014
Implementation Science Masterclass, King’s College London
Implementační věda
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
31.3.-1.4.2014
Decision analytic modelling for Economic Evaluation: Foundations, University of York
Metody ekonomického modelování
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
23.-26.9.2013
Global Mental Health, King’s College London
Duševní zdraví a nemoc v globální perspektivě
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
25.-26.7.2013
Research on Stigma and Discrimination, King’s College London
Výzkum stigma a diskriminace zaměřené na psychiatrii
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
17.-18.7.2013
Doing Social Science Research in Health Care Setting, King’s College London
Sociálně-vědní výzkum v prostředí zdravotních služeb
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
13.-14.8.2012
Economic Evaluation in Mental Health, King’s College London
Ekonomické evaluace v oblasti duševního zdraví
Certifikát
•Datum (od – do)
• Název a instituce
• Obsah
• Dosažená kvalifikace
11.-12.8.2012
Mental Health Policy, King’s College London
Politika v oblasti duševního zdraví
Certifikát
VYBRANÉ PUBLIKACE VE
VĚDECKÝCH ČASOPISECH
Janoušková, M., Winkler, P., Kážmér, L. Vývoj nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševních a fyzických onemocnění v
ČR v letech 2001 až 2011. Psychiatrie. 2015/1.
Fountoulakis, Kn., Kawohl, W., Theodorakis, Pn., Kerkhof, Aj., Navickas, A., Höschl, C., Lecic-Tosevski D., Sorel, E., Rancans, E.,
Palova, E., Juckel, G., Isacsson, G., Korosec Jagodic, H., Botezat-Antonescu, I., Warnke, I., Rybakowski, J., Azorin, Jm., Cookson,
J., Waddington, J., Pregejl, P., Demyttenaere, K., Hranov, Lg., Inajc Stevovic, L., Pezawas, L., Adida, M., Figuera, Ml., Pompili, M.,
Jakovljević, M., Vichi, M., Perugi, G., Andrasen, O., Vukovic, O., Mavrogiorgou, P., Varnik, P., Bech, P., Dome, P., Winkler, P.,
Salokangas, Rk., From, T., Danileviciute, V., Gonda, X., Rihmer, Z., Forsman Benhalima, J., Grady, A., Kloster Leadholm Ak.,
Soendergaard, S., Nordt, C., Lopez-Ibor, J. Relationship Of Suicide Rates To Economic Variables In Europe: 2000-2011. British
Journal Of Psychiatry. Published Online Ahead Of Print October 30, 2014, Doi: 10.1192/Bjp.Bp.114.147454
Dzúrová, D., Winkler, P., Drbohlav, D. Immigrants’ access to health insurance: no equality without awareness. International Journal
of Environmental Research and Public Health. 2014, 2014(11), 7144-7153. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph110707144.
Winkler, P., Csémy, L., Janoušková, M., Bankovská Motlová, L. Stigmatizující jednání vůči duševně nemocným v Česku a Anglii:
dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace. Psychiatrie. 2014, 18(2), 54-59. ISSN 1211-7579.
Winkler P, Csémy L. Self-experimentations with psychedelics among mental health professionals: LSD in the former
Czechoslovakia. International Journal of Psychoactive Drugs, 2014; 46(1): 11-19
Winkler P. Julian Leff on his experiences with deinstitutionalization in England and Wales. Interview with Julian Leff. Psychiatrie,
2013; (17)4:205-209
Winkler P, Csémy L. [Psychiatric care systems across Europe II: comparison of single components]. Psychiatrie, 2013; (17)4:172176
Winkler P, Janoušková M. [Psychiatric care systems across Europe I: description of reform processes in 12 EU countries].
Psychiatrie, Tigis, 2013; (17)2:65-70
Winkler P, Španiel F, Csémy L, Janoušková M, Krejníková L. (2013) [Reform of mental health care system: international policy,
experience and recommendations]. Psychiatrické centrum Praha, Praha.
Ehler E, Bednařík J, Höschl C, Winkler P, Suchý M, Pátá M. [Costs of disorders of the brain in the Czech Republic]. Česká a
slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013; 76/109(3):282-291
Csémy L, Winkler P. [Alcohol in the Czech Republic: consumtion, health consequences and economical costs to society].
Psychiatrie, Tigis, 2012; (16)4:218-224
Höschl C, Winkler P, Pěč O. The state of psychiatry in the Czech Republic. Int Rev Psychiatry. 2012, Aug;24(4):278-85
Winkler P. Co víme o vztahu pracovního života a psychiatrické nemocnosti [What we know about relationship between work life and
psychiatric morbidity] Psychiatrie, Tigis, 2012; (16)1:23-28
Download

european curriculum vitae format