HEALTH MANAGEMENT
CONSULTING
HMC
www.hmccr.cz
CENTER OF EXCELLENCE IN HEALTHCARE MANAGEMENT
Všechna práva vyhrazena.
Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny
jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu). Copyright Health Management Consulting, s.r.o., 2012
HMC
2






Jsme největší soukromý vzdělávací institut specializovaný výhradně na témata zdravotnictví, založený v roce 2004
Vytváříme programy na bázi nejnovějších metodik
Pracujeme v expertních manažerských a lektorských týmech
Aktivně publikujeme v oboru zdravotnictví
Vedeme vlastní výzkumné projekty a programy
Tvoříme a implementujeme softwarová řešení v oblasti CRM, portfolio managementu a práva
HMC
3






Máme dlouhodobé zkušenosti v ČR i v zahraničí
Vyškolili jsme více než 10 000 klientů
Spolupracujeme s významnými univerzitami a asociacemi
Řešíme mezinárodní projekty
Jsme členy EACH, tEACH, AACH, SCIP
Vydáváme HMC review
HMC – oblasti působnosti
4








Management zdravotnických systémů a subjektů
Vzdělávání a e‐education
Komunikace a její strategické řízení
Strategie a řízení značky
Zdravotnický marketing & behaviorální marketing
Pacientský marketing
Řízení lidského kapitálu
Výzkum trhu a interpretace výsledků
Cílové oblasti vzdělávání HMC
5




Zdravotnické subjekty a zařízení
Lékárny
Manažeři farmaceutických firem
Pacientské organizace
Co znamená Centrum Excelence?
6
Funguje výrazně nadprůměrně
• Tím se odlišuje a táhne ostatní
Umožňuje
• Volbu, čemu se bude věnovat
HMC – Centrum Excelence v
programech
7
Jak je definováno CE?
8
Inovativní přístup a obsah
Měření výstupů (a komparace)
Jasné cíle a plánování vč. finančního
Jak je definováno CE?
9
Nejpokročilejší technologie a metodologie
Profesionální péče o klienta
Výzkum a publikace
Jak je definováno CE?
10
Edukace (ve smyslu učte se od nás)
PR & marketing (prodáváme sami sebe)
Hygienické faktory I.
11
Certifikace a akreditace
Klasické formáty výuky
Aktivní na kongresech, konferencích
Hygienické faktory II.
12
Interaktivní web (různé formáty)
Tištěné materiály pro trh
Propojení s dalšími subjekty
Komunikace
13
Aktuálnost, informace
•Elektronické formy
Transparentnost pro všechny
•Excelence ve všem, co děláme
MUDr. Lubomír Exner, MBA
14

MUDr. Lubomír Exner, MBA – ředitel pro strategii, CEO Institute for Lifestyle
Options and Longevity (ILOL)

Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy, titul MBA v oboru finanční management získal na Ecole Supérieur de Commerce et de Management, Tours‐Poitier ve Francii. Studoval rovněž na Oxford University, London Business School a MCE Brusel.

Dlouhodobě působí jako top manažer a stratég především pro farmaceutické korporace a zdravotnické instituce v regionech CEE, Europe/ Midle East / Afrika a USA. Je členem americké SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals), autorem více než 3000 marketingových strategií a autorem první české knihy o marketingu ve zdravotnictví (Strategický marketing zdravotnických zařízení, vydalo nakladatelství Professional Publishing v dubnu 2005). Dále je Je členem EACH – European Association for Communication in Health Care.
Má klinickou praxi na neurologických a psychiatrických pracovištích.



Přednáší strategii a marketing na CMC Graduate School of Business Čelákovice a marketingovou interdisciplinaritu a zdravotnické strategie v prestižním programu Honors Academia na VŠE v Praze, má rozsáhlou publikační činnost.
V současnosti působí jako CEO nového mezinárodního institutu ILOL ‐ Institute for Lifestyle Options and
Longevity. PhDr. Pavla Banýrová
15

PhDr. Pavla Pikardová, ředitelka pro vzdělávání

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také složila rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie a oborové didaktiky.

V rámci studia absolvovala roční stáž na University of Durham, Velká Británie, kde se podílela na výzkumných projektech v lékařské antropologii. V současné době studuje doktorandské studium v programu Antropologie ‐ aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je členkou EACH – European Association for Communication in Health Care a tEACH (metodické platformy při této asociaci).Je expertkou v oblasti klinicko‐
pacientské komunikace.

Přednášela na katedře biologie PedF UK a kromě práce v univerzitním prostředí pracovala v mezinárodních vzdělávacích institucích, kde se zabývala metodikou vzdělávacích programů a analýzou edukačních potřeb. Zároveň dnes vede semináře na pedagogické fakultě UK a v Ústavu pro profesní rozvoj pracovníků ve školství Univerzity Karlovy. V HMC působí jako manažerka a vedoucí lektorka komunikačních projektů.

MUDr. Lumír H. Kroček
16

MUDr. Lumír H. Kroček, Business Development Director CEE, Editor‐in‐Chief HMCr

Absolvoval LF UK v Hradci Králové. V letech 1980 – 1992 pracoval jako lékař, naposledy jako primář Oddělení zátěžové medicíny VFN v Praze.

V letech 2001‐2009 působil jako výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF). V této době zastupoval český farmaceutický průmysl ve výboru Evropské asociace průmyslu samoléčby (AESGP), spolupracoval rovněž s Evropskou generickou asociací (EGA) ve Výboru národních asociací. 
Účastnil se jednání při přípravě Pharmaceutical Review 2001 Evropské Komise a Evropského Parlamentu a následně se podílel na implementaci unijní legislativy do českého právního řádu. Opakovaně byl jmenován členem Kategorizační komise MZ a je členem České farmakoekonomické společnosti (ČFES ČLS) a ISPOR. Je rovněž členem EACH – European Association for Communication in Health Care.

V současností působí jako šéfredaktor HMC review a řídí realizaci projektů HMO.
Mgr. Robert Půbal, Ph.D.
17

Mgr. Robert Půbal, Ph.D., Marketing & Business Development Manager HMC,
lektor manažerských programů 
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v profilaci „sportovní manažer“. Titul Ph.D. získal na téže fakultě v oboru Kinantropologie. Věnoval se vrcholově běhu na lyžích, byl členem Akademické Reprezentace ČR a zúčastnil se v letech 1995, 1997, 1999 Zimních Světových Univerziád. 
Od v letech 2001 až 2010 byl zaměstnancem mezinárodní farmaceutické společnosti AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Začínal jako medicínský reprezentant, poté se věnoval marketingu v různých terapeutických oblastech, liniovému vedení a rozvoji prodejního týmu v České Republice a na Slovensku. Byl zodpovědný za mentoring kolegů v Polsku, Maďarsku a Slovensku.

Účastnil se vedení tuzemských i zahraničních tréninků, workshopů a školení v oblasti marketingu, obchodu, manažerských dovedností, vůdcovství a výkonově orientovaného koučování. V poslední době se věnuje především rozvoji lidského potenciálu jednotlivců i týmů s cílem zvyšování pracovní výkonnosti a vytváření „vítězných marketingových strategií“ výhradně pro obor pharmaceuticals a zdravotnictví. Kontakt
18
Health Management Consulting, s.r.o.
Vědecko‐technický park Mstětice 34
250 91 Zeleneč
Czech Republic
tel. +420 775 204 478
+420 311 404 130
[email protected]
www.hmccr.cz (přehled vzdělávacích možností)
www.hmcreview.cz (předplatné časopisu)
Download

HEALTH MANAGEMENT CONSULTING