Pharmia a.s. vypisuje pro všechny regiony ČR
Poptávkové řízení na vstup 20 lékáren do aliance Pharmia
statut PARTNERSKÁ LÉKÁRNA
Partnerství s aliancí Pharmia zahrnuje:
1

Nekonkurenci jiné lékárny Pharmia
o Pharmia je výběrovou aliancí s omezeným počtem členů a partnerů podporující
diferenciaci, nikoli unifikaci lékáren.
o Partneři aliance mají zajištěnu lokální nekonkurenčnost v rámci města, u velkoměst
v rámci urbanistické lokality

Systém mandátního centrálního nákupu produktů s bonifikací 15 – 50 %
o Orientujeme se na nejvýznamější produkty portfolia veřejných
lékáren (včetně Rx)
o Vyhýbáme se bezvýznamným bonifikacím a složitým podmínkám
farmaceutických firem
o V rámci statutu partnerská lékárna je centrální nákup nepovinný

Možnost zřízení výdejního místa nového centrálního eshopu aliance a finanční
bonifikace z e-shopu www.epharmia.cz
o Vhodná alternativa pro menší lékárny neprovozující vlastní e-shop
o Lékárna je přímo bonifikována na základě platby od klienta
o Výdejní místo centrálního e-shopu zajišťuje přísun nových zákazníků
lékárny

Účast v programech lékárenské péče a disease managementu s celostátním rozsahem
o Zaměřujeme se na významné oblasti lékárenské péče a nejsilnější
cílové skupiny
o Vytváříme a poskytujeme vlastní metodiku projektů, školíme
personál
o Asistujeme při zavádění programů přímo na lékárnách

Marže z prodeje v novém unikátním zdravotnickém a lifestylovém programu Zdravé body
o Program nabízí výkony, produkty a služby poskytovatelů zdravotní
péče v rámci celé ČR pro pacienty lékáren
o Zaměřuje se na oblasti prevence a životního stylu
o Lékárna vstupuje do programu systémem prezentace/vystavení
a prodejem speciálních voucherů (kuponů na služby)

Zapojení lékárny do aktivního lokálního marketingu
o 3 000 – 7 000 akčních letáků měsíčně pro každou lékárnu zdarma se
zajištěnou distribucí ve společně specifikovaných okruzích lékárny
o Plakáty a PR pro zdravotnická zařízení, mateřská centra a další
instituce (dle povahy sdělení)
o Vytvořený a zajištěný systém seminářů pro klientské cílové skupiny
a vybrané indikace (matky s dětmi, senioři, problematika léčby bolesti, samoléčby,
artrózy a další)
o Tématické kampaně pro jednotlivá období roku
o Spolupráce s místními medii, podpora PR lékárny
o Bonifikace z prodeje akčního zboží
Další benefity partnerství:







2
Projekty spolupráce s vybranými zdravotnickými zařízeními a poskytovateli zdravotní
péče (ambulantní i nemocniční sektor) – program HMO IMECA
Vstupy do vzdělávacího systému Pharmia zdarma, sleva na účast na celostátní
konferenci lékárenské péče Pharmia
Slevy na lékárenský program Akademie Lékárenské péče a MBA (od HMC a ILOL)
Marketingové a ekonomické poradenství ( v základním rozsahu zdarma pro oblasti zákaznické
loajality, řízení značky, PR, manažerského účetnictví a personalistiky)
Slevy až 75 % na vybrané produkty a služby v rámci řízení a provozu lékárny (informační
systémy, CRM, e-commerce a další)
Zvýhodněná procenta slev pro burzovní platformu Pharmia Store
Možnost získání statutu „ČLEN ALIANCE“ po 12 měsících úspěšné spolupráce a získání dalších
benefitů aliančního programu
Pro získání statutu Partnerská lékárna Pharmia požadujeme:





Aktivní účast na činnostech aliance a programech pro klienty lékáren
Dobrou a aktivní komunikaci vybraného personálu lékárny
Účast v odborných programech lékárenské péče, projektech spolupráce se
zdravotnickými zařízeními
Zájem o rozvoj dalších a nových kompetencí lékárníků a asistentů, zájem o sebevzdělávaní
Ochotu a vůli pracovat na rozvoji moderního lékárenství a zdravotnictví se skutečným
zájmem o obor
Kromě výše uvedených bodů nabízíme vybraným lékárníkům a asistentům:



Podíl na přípravě a realizaci odborných i marketingových programů pro členy a
partnery aliance, klienty lékáren a spolupracující zdravotnické subjekty
Spolupráci v týmu odborníků s mezinárodními zkušenostmi ve zdravotnictví
Program a plán dalšího odborného a osobního rozvoje v rámci předního
zdravotnického uskupení v ČR
V případě Vašeho zájmu o získání statutu partnerství nás prosím kontaktujte do 25. 6. 2013 na níže
uvedených kontaktech. Následně si s Vámi domluvíme schůzku a naši zástupci přijedou na Vaši
lékárnu projednat možnosti a podmínky vzájemné spolupráce.
MUDr. Lubomír Exner, MBA
Generální ředitel Pharmia a.s.
V Praze 29. května 2013
3
Bc. Marcela Kousalíková
Ředitelka marketingu a komunikace
Pharmia
Aliance Pharmia je partnerským sdružením nezávislých lékáren, založeným na rozšířeném principu
lékárenské péče. V ČR působí od roku 2008.
Klíčovým cílem aliance PHARMIA je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a profesního života
lékárníků a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví jejich klientů prostřednictvím systému hodnotově
a zákaznicky orientované lékárenské péče.
Jak fungujeme:







Jsme jediná nezávislá aliance v ČR s odborně orientovanou funkční centrálou – cílem aliance
je rozvíjet lékárenství, nikoli jen distribuční a farmaceutický business.
Jsme jediná aliance podporující diferenciaci, nikoli unifikaci lékárenských služeb.
Jako jediní se orientujeme na poskytování nových typů lékárenské péče propojené s
ostatními poskytovateli ve zdravotnictví
Služby a parametry klasického řetězce rozvíjíme podobně jako v ostatních řetězcích.
Jsme silně orientovaní na lékárenský marketing, tvorbu poptávky a rozvoj loajality klientů.
Provozujeme několik vlastních lékáren, podporujeme integraci zdravotnických služeb.
Partnerství s Pharmií není přímo limitováno členstvím v některých jiných organizacích a
uskupeních lékárníků (dle typu).
Kontakt:
Bc. Marcela Kousalíková
Ředitelka marketingu a komunikace
775 204 478
[email protected]
www.pharmia.cz
www.epharmia.cz
Pharmia a.s.
VTP Mstětice 34
250 91 Zeleneč
home
email
eshop
www.pharmia.cz
[email protected]
www.epharmia.cz
Pharmia a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Žerotínova 1133/32, PSČ 130 00, IČ 289 82 941, zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 15679
4
Download

Poptávkové řízení Pharmia