Termodiagnostika pro úsporu
nákladů v průmyslových provozech
SpektraVision s.r.o.
Štěpán Svoboda
Vidíme svět v celém spektru
www.spektravision.cz
Zaměření společnosti
www.spektravision.cz
Analyzátory
kvality elektrické
energie
Zásahové termokamery
pro hasičské sbory
Termokamery
pro průmysl
a výzkum
Vysokorychlostní
kamery
Laserová
detekce úniku
zemního plynu
Zaměření společnosti
www.spektravision.cz
Analyzátory kvality elektrické energie
Neustálý přehled o dění v napájecí síti
přenosné a stacionární analyzátory
Zaměření společnosti
Vysokorychlostní kamery
www.spektravision.cz
Zaměření společnosti
Termokamery ISG pro HZS
www.spektravision.cz
Zaměření společnosti
Laserová detekce úniku zemního plynu
www.spektravision.cz
Zaměření společnosti
Termokamery FLIR
www.spektravision.cz
Technické aspekty termokamer
Termokamery - základní vlastnosti
• typ snímače (nechlazený - tepelný, chlazený - fotonový)
• rozlišení snímače (maticové FPA)
• citlivost (NETD)
• spektrální rozsah (použitá vlnová délka)
• účel použití (přenosné, stacionární)
www.spektravision.cz
Termokamera vs. pyrometr
vzdálenost D
měřená plocha
S
IR pyrometr snímá kruh o průměru daným
poměrem D:S (typicky 10 - 60:1)
… žádný laser teplotu neměří …
www.spektravision.cz
Termokamery vs. pyrometr
www.spektravision.cz
Přesnost měření ?
74 °
C
Termokamery vs. pyrometr
www.spektravision.cz
Přesnost měření !
128 °
C
Termokamery vs. pyrometr
www.spektravision.cz
www.spektravision.cz
Termodiagnostika
elektrozařízení
v průmyslu
Termodiagnostika el. zařízení
www.spektravision.cz
Termografie - diagnostická metoda
Termodiagnostika tedy umožňuje diagnostikovat okamžitý stav snímaného
objektu a odhalit včas jeho možnou poruchu a zabránit tak případnému
poškození či zničení.
Termodiagnostika není jen vlastní termovizní měření, ale je to soubor činností,
které se doplňují a na sebe navazují.
Tyto činnosti zahrnují:
•
•
•
•
časový plán kontroly jednotlivých vybraných míst / prvků / strojů
pořízení snímků a jejich identifikace
vyhodnocení snímků a klasifikace nalezených závad
návrh řešení / opravy
Termodiagnostika el. zařízení
www.spektravision.cz
Termografie - diagnostická metoda
Vznik poruch na elektrických strojích / zařízeních
• okamžitě:
např. vlivem zkratu, náhlého mechanického poškození atd.
(termografie nemá preventivní charakter)
• dlouhodobě: např. vlivem zvýšeného odporu mezi vodiči, vlivem
přetížení poddimenzovaného vodiče, delším mechanickým
namáháním atd.
(termografie má zásadní přínos - prediktivní diagnostika)
Termodiagnostika el. zařízení
www.spektravision.cz
Využití termografie - diagnostika elektrických rozvodů
Typické příklady:
• přechodový odpor
• nadměrné zatížení vodičů
• přehřívání svazkových vodičů
Termodiagnostika el. zařízení
www.spektravision.cz
Využití termografie - diagnostika elektrických strojů
Typické příklady:
• přehřívání připojovacích svorek
• přehřívání motorů
• přehřívání transformátorů, měničů
Termodiagnostika el. zařízení
www.spektravision.cz
Využití termografie - diagnostika elektrických zařízení
Typické příklady:
• oteplení / závady na deskách plošných spojů
• oteplení spínacích zařízení
• oteplení článků panelů FVE
www.spektravision.cz
Termokamery FLIR
pro úsporu nákladů v
průmyslovém provozu
Termokamery FLIR řady i
Základní charakteristika:
www.spektravision.cz
Termokamery FLIR řady i
www.spektravision.cz
Hlavní využití:
• jako náhrada za bezkontaktní teploměry
• detekce závad elektrických rozvodů a zařízení na
krátkou vzdálenost
• detekce závad strojů a mechanických zařízení
• detekce závad ve vytápěcích systémech
• jednoduchá stavební termografie
Termokamery FLIR řady E
Základní charakteristika:
www.spektravision.cz
Termokamery FLIR řady E
www.spektravision.cz
Prolnutí obrazu, PiP:
funkce PiP (obraz v obrazu)
funkce prolnutí
Termokamery FLIR řady E
www.spektravision.cz
Hlavní využití:
• spolehlivá detekce závad elektrických rozvodů a zařízení
na delší vzdálenost
• detekce závad strojů a mechanických zařízení
• diagnostika fotovoltaických elektráren
• kvalitní stavební termografie
Termokamery FLIR řady T4XX
Základní charakteristika:
www.spektravision.cz
Termokamery FLIR řady T4XX
www.spektravision.cz
Prolnutí obrazu, PiP, MSX:
funkce PiP (obraz v obrazu)
funkce MSX
funkce prolnutí
Termokamery FLIR řady T4xx
www.spektravision.cz
Hlavní využití:
• spolehlivá detekce závad elektrických rozvodů a zařízení
na delší vzdálenost (široká nabídka objektivů)
• detekce závad strojů a mechanických zařízení
• snadná diagnostika fotovoltaických elektráren
• kvalitní stavební termografie
• výzkum materiálů, dlouhodobá měření
Termokamery FLIR T6xx
Základní charakteristika:
www.spektravision.cz
Termokamery FLIR T6xx
www.spektravision.cz
Hlavní využití:
• maximálně spolehlivá detekce závad elektrických rozvodů
a zařízení na malou i velkou vzdálenost (nejširší nabídka
objektivů)
• detekce minimálních ∆T na stojích a mechanických
zařízeních
• rychlá a snadná diagnostika fotovoltaických elektráren
• profesionální stavební termografie
• výzkum materiálů, dlouhodobá měření
Termokamery FLIR
www.spektravision.cz
Bezdrátové spojení Bluetooth - MeterLink:
• doplňující kontrola měřeného
objektu
• podpora pro přesná měření
• ukládání externích měřených
hodnot přímo do IR snímku
• záznam zvukových poznámek
přes Bluetooth náhlavní soupravu
www.spektravision.cz
Pomůcky pro
termovizní měření
Pomůcky pro měření
Pomůcky při termovizním měření
Speciální průzory ve viditelném + IR pásmu
•
z důvodu nepřístupnosti
- zapouzdřené rozváděče
- rozváděče s koncovými spínači
Speciální barva / štítky s vysokou emisivitou
•
z důvodu nízké emisivity / vysoké odrazivosti
- kovové prvky rozvodů
- kovové kryty strojů / zařízení bez nátěrů
www.spektravision.cz
www.spektravision.cz
Vyhodnocení
termovizního měření
Vyhodnocení měření
www.spektravision.cz
Vyhodnocení měření
www.spektravision.cz
Základní charakteristika programů FLIR:
• rychlé a jednoduché vyhodnocení naměřených snímků
• editace veškerých parametrů pro vyhodnocení
• editace textových poznámek
• možnost poslechu zvukových poznámek
• rychlé vytvoření zprávy z vybraných snímků v PDF, Word
• on-line obraz z termokamery, graf teplot, export dat
• záznam radiometrické sekvence, analýza, export
• autom. aktualizace SW
Vyhodnocení měření
Výsledná zpráva z měření:
www.spektravision.cz
Termodiagnostika v praxi
www.spektravision.cz
Ukázky dalšího využití termografie
mechanické stroje
rozvody tepla
hutní průmysl
výrobní technologie
stavebnictví
lékařství
Termodiagnostika v průmyslu
www.spektravision.cz
Shrnutí:
Hlavní přednosti termokamer FLIR a aplikované termografie :
• rychlá a bezkontaktní metoda.
• měření za plného provozu strojů / zařízení.
• možnost klasifikace stavu stroje / zařízení.
• snižuje riziko poruch, poškození a požáru.
• umožňuje zvýšit spolehlivost provozovaných zařízení.
Omezující faktory:
• nízká emisivita kovových prvků.
• povětrnostní podmínky při exteriérovém měření.
Kontakt
Kontaktní údaje:
www.spektravision.cz
Download

Termodiagnostika PPT - SpektraVision (Žilina 2013)