Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům
Platný od 1. 4. 2013
8
3
5
14
11
9
10
15
6
Obsah:
Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kW) .........................................................................................str. 2-11
Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A ....................................................................................................str. 12-16
Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 65/98-2A ...............................................................................................str. 17-19
Flexibilní odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kW) ........................................................................str. 20-23
Odkouření pro kondenzační kotle - vedení na fasádě (do výkonu 42 kW) .........................................................str. 24-25
Odkouření pro kondenzační kotle v kaskádě .....................................................................................................str. 26-29
Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 65/98-2A (v „B“ provozu) ..........................................................................str. 30
Odkouření pro kondenzační kotle do společného komína ................................................................................str. 31-32
Teplo pro život
Charakteristika dle ČSN EN 14471 (pro vyplnění Komínového štítku)
Systémový
komín PP
jednovrstvý
ČSN EN 14471
T120
P1
W
2
O00
I
E
L
bez
opláštění
Systémový
komín PP
dvouvrstvý
ČSN EN 14471
T120
P1
W
2
O00
E
E
L0
opláštění
ocel, hliník, nerez
T120
maximální teplota spalin
P1
maximální přetlak spalin
P1 - 200 Pa
Název systému
Posuzováno dle
normy
W
kondenzační režim spalin
Teplotní třída
2
odolnost proti korozi
Tlaková třída
Třída odolnosti
proti působení
kondenzátu
O00
odolnost proti vyhoření
sazí a vzdálenost 0 mm
od hořlavých materiálů
Třída odolnosti
proti korozi
E
vnitřní i vnější instalace
komínových dílů
Třída odolnosti
proti vyhoření
sazí se vzdál.
od hořlavých
materiálů
I
vnitřní instalace komín. dílů
L
bez opláštění
Umístění komínu
L0
opláštění ocel, hliník, nerez
Reakce na oheň
Třída opláštění
Připojovací místo pro odkouření u nových
kondenzačních kotlů řad CERAPUR...
Pro připojení odtahu spalin ke kondenzačním kotlům Junkers
s Bosch Heatronic III je do jmenovitého výkonu 40 kW nutné vždy
doplnit připojovací adaptér AZB 931 (80/125mm). Adaptér se
nedoplňuje, pokud je součástí některé sady. Odkouření je určené
do vnitřních tepelně izolovaných prostor. Pokud vedení odtahu
spalin vede v chladných a vlhkých prostorách, je doporučeno
vedení odtahu spalin tepelně izolovat vhodnou izolací.
Ø 126
Ø 81
1
3x
75
71
2
Adaptér AZB 931
(Ø 80/125)
Pohled na připojovací místo s adaptérem
AZB 931
Ø 159
6 720 614 548-00.1O
POZOR: Podrobné informace a rozměry k jednotlivým dílům vedení odtahu spalin kondenzačních kotlů Junkers
najdete v příslušném projekčním podkladu - viz www.junkers.cz v části DOKUMENTACE. Další detaily jsou uvedené
v příslušných instalačních návodech. Pokud se řeší délky odtahů spalin mimo uvedené délkové rozsahy, je nutné
potřebné délky kontrolovat přesným výpočtem zodpovědnou autorizovanou osobou. Dodací lhůta nestandardně
používaného odkouření jako např. Ø 100, 100/150 ... flexi, díly na kaskády, na přetlakový LAS ... je až 4 týdny
od doručení závazné objednávky.
2
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Svislé přes šikmou střechu
7
Návrh odkouření Ø 80/125 mm (pro kotle do 42 kW)
Svislé přes plochou střechu
Ø 80/125
Ø 80/125
AZB 608/1
AZB 608/1
AZB 938
AZB 607/1
AZB 832/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 603/1
Délky vedení spalin/vzduchu
Kotle o jmenovitém výkonu:
Svisle s max. délkou L2 max.
16 kW
22 kW
24/28/30 kW
42 kW
6m
4 m*
(10 m)1
13 m
15 m
9m
Redukování délky na každé
90° koleno
2m
-
2m
2m
2m
Redukování délky na každé
30° nebo 45° koleno
1m
-
1m
1m
1m
Objednací
číslo
Typ
AZB 931
Adaptér
80/125
AZB 919
Sada obsahuje
AZB 601/2 a AZB 931
* včetně až 3x 90° kolen
Průměr
mm
Vzduch
- při min. výkonu 6 kW
Spaliny
1
14 kW
7 719 000 838
7 719 002 855
7 719 002 857
7 719 002 761
7 719 002 762
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 768
7 719 002 849
AZ 136
AZB 923
AZB 925
AZB 601/2
AZB 602/2
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 832/1
AZB 919
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Popis
Manžeta svislého odkouření - plochá střecha
Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - červená
Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - černá
Sada svislého odkouření, délka 1277 mm - černé
Sada svislého odkouření, délka 1277 mm - červené
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Koleno 30°
Sada svislého odkouření, délka 1277 mm, černé, včetně adaptéru
80/125
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
550,00
1 090,00
1 090,00
2 390,00
3 490,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
1 490,00
2 590,00
665,50
1 318,90
1 318,90
2 891,90
4 222,90
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
1 802,90
3 133,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření Ø 80/125 mm (pro kotle do 42 kW)
1
8
Vodorovně skrz šikmou střechu, s revizním kolenem
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
80/125
AZB 537/1
X
X= 150 mm
(Informativně
od obrysu kotle)
AZB 600/3
AZB 931
Adaptér
80/125
AZB 609/1
Adaptér
80/125
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 931
80/125
AZB 537/1
X
X= 110 mm
(Informativně
od obrysu kotle)
Délky vedení spalin/vzduchu
14 kW
16 kW
22 kW
24/28/30 kW
42 kW
Vodor. s max. délkou L1 max.
Kotle o jmenovitém výkonu:
6 m*
4 m1
13 m*
15 m*
9 m*
Redukování délky na každé
90° koleno
2m
-
2m
2m
2m
Redukování délky na každé
30° nebo 45° koleno
1m
-
1m
1m
1m
Typ
Průměr
mm
Vzduch
* 90° koleno na kotli je již zohledněno
Spaliny
- včetně 3x 90° kolen
Sada obsahuje
AZB 938, 537/1
a koncovku s variabilní
délkou 0,4-0,6 m
Vodorovně skrz stěnu, bez revizního kolena
(možnost doplnit AZB 603/1)
Pozor na předpisy
dle ČSN 73 4201
X= 170 mm
(Informativně od obrysu
komory kotle)
AZB 600/3
AZB 931
Sada obsahuje
AZB 938, 537/1
a koncovku
s variabilní délkou
0,4-0,6 m
X
Objednací
číslo
80/125
AZB 938
AZB 938
1
Vodorovně skrz stěnu, s revizním kolenem
7 719 001 028
7 719 001 031
7 719 002 805
7 719 002 759
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZ 122
AZ 123
AZB 537/1
AZB 600/3
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 768
7 719 002 848
AZB 832/1
AZB 918
80/125
80/125
•
•
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
POZOR!
Pouze s AZB 918 lze dodržet 110
mm výšku osy X nad kotlem, která je
uvedená na papírové šabloně, jež je
dodávaná v balení s kotlem.
Popis
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30-45°
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 40-60°
Krycí deska na zeď, 200x330 mm
Sada vodorov. odkouření s revizním kolenem, variabilní délka 0,5 - 0,7 m
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus 90° (informativně X s AZB 931 = 170 mm)
Sada - odtah do strany pro LAS, L=0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Koleno 30°
Sada vodorovného odkouření, variabilní délka 0,5 - 0,7 m,
s kolenem, s měřicími body a včetně připojovací příruby
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
4
AZB 918
Sada obsahuje AZB 537/1,
koleno 90° s připoj. přírubou
s měř. body a koncovku
s variabilní délkou 0,4-0,6 m
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
5 590,00
5 490,00
590,00
3 400,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
6 763,90
6 642,90
713,90
4 114,00
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
1 490,00
3 690,00
1 802,90
4 464,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření Ø 60/100 mm (pro kotle do 30 kW)
7
Svislé odkouření přes šikmou střechu
Sada svislého odkouření
AZB 917 (Ø 60/100)
AZB 911
Ø1
00
Ø6
2
AZB 925
2
550
116
1
AZB 910
L2
Komplet včetně
adaptéru 60/100
AZB 908
AZB 909
1169
Ø135
AZB 917
3x
3
4
Ø100
AZB 907
Vodorovně skrz stěnu nebo střechu, bez revizního
kolena, s měřícími body
85
Adaptér 60/100 (Ø 60/100)
2
23
Ø60
395 - 615
160
Ø
Ø
0
3
Kotle o jmenovitém výkonu:
14 kW
16 kW
22/24 kW
28/30 kW
Vodorovně s max. délkou L1
max.*
4m
4m
3m
3m
Svisle s max. délkou L2 max.
4m
4m
5m
5m
Redukování délky na každé
90° koleno
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
6
Sada vodorovného odkouření, AZB 916 (Ø 60/100)
Průměr
mm
Vzduch
U sad AZB 916 a AZB 917 je připojovací adaptér
60/100 sočástí dodávky, v jiných případech instalace odkouření Ø 60/100 je připojovací adaptér
60/100 ke kondenzačnímu kotli nutno vždy doplnit.
Odkouření Ø 60/100 nepoužívat pro kondenzační
kotle s výkonem nad 30 kW.
Typ
Popis
7 719 002 777
7 719 002 778
7 719 002 779
7 719 002 780
7 719 002 781
7 719 002 846
AZB 907
AZB 908
AZB 909
AZB 910
AZB 911
AZB 916
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 847
AZB 917
60/100
•
•
7 719 002 857
7 719 000 838
7 719 003 381
AZB 925
AZ 136
Adaptér
60/100
60/100
60/100
•
•
•
•
•
•
Trubka odkouření s revizním otvorem (60/100)
Prodloužení 1000 mm (60/100)
Prodloužení 500 mm (60/100)
Koleno 90° (60/100)
Koleno 2x45° (60/100)
Sada vodorovného odkouření s kolenem, variabilní délkou
395 - 615 mm (60/100), s měřicími body včetně připojovací příruby
Sada svislého odkouření s koncovkou, včetně adaptéru (60/100),
délka 1169 mm, černé
Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 45° - černá
Manžeta svislého odkouření - plochá střecha
Připojovací adaptér 60/100 s měřícími body
5
3x
4
Ø103
Spaliny
* 90° koleno na kotli je již zohledněno.
5
99
10
160
Délky vedení spalin/vzduchu
Objednací
číslo
Ø10 0
≥ 50
1
71
3x
100
Ø1 0 2
Pozor na předpisy
dle ČSN 73 4201
82
Ø62
Ø62
Ø102
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
1 490,00
890,00
590,00
650,00
1 290,00
2 490,00
1 802,90
1 076,90
713,90
786,50
1 560,90
3 012,90
2 290,00
2 770,90
1 090,00
550,00
890,00
1 318,90
665,50
1 076,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření Ø 80/125 mm (pro kotle do 42 kW)
AZB 601/2
AZB 602/2
Svisle s využitím komínové šachty
Délky vedení spalin/vzduchu
Kotle o jmenovitém výkonu:
AZ 136
14 kW
16 kW
L1 + L2 max.*
6m
8 m1
22 kW 24/28/30 kW 42 kW
11 m
13 m
7m
Redukování délky
na každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
2m
Redukování délky
na každé 30°
nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
1m
AZB 915
ab 15 m
erforderlich
- při min. výkonu 6 kW
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
L2
1
ø 80/125
Ø1
Ø8
27
2
1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
L1L1= =
max.
max.33 m
m
AZB 914 (Ø 80/125)
AZB 537/1
2
ø 80/125
Ø 1 Ø 80
25
0
35
AZB 603/1
AZB 938
AZB 931
41
AZB 914
AZB 604/1
AZB 605/1
Adaptér
80/125
L1
Typ
Průměr
mm
Pro vodorovné připojení možno
použít sadu AZB 616/1
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
Rozměry průřezu komínové šachty:
200 - 300 mm
160 - 300 mm
7 719 000 838
7 719 002 805
7 719 002 761
7 719 002 762
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZ 136
AZB 537/1
AZB 601/2
AZB 602/2
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 768
7 719 002 820
7 719 002 821
7 719 002 849
AZB 832/1
AZB 914
AZB 915
AZB 919
80/125
80/125
125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 860
AZB 927
80/125
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Popis
Manžeta svislého odkouření - plochá střecha
Krycí deska na zeď, 200x330 mm
Sada svislého odkouření, délka 1277 mm - černé
Sada svislého odkouření, délka 1277 mm - červené
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus 90°
Sada - odtah do strany pro komín LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Koleno 30°
Koleno 90° (dvouplášťové) s opěrnou kolejnicí do komín. šachty
Vymezovací díl - držák vedení odtahu spalin 80/125 v šachtě, (6x)
Sada svislého odkouření, délka 1277 mm, černé, včetně adaptéru
80/125
Sada vedení odtahu ke komín. šachtě (LAS) (bez revizního otvoru,
s připoj. přírubou a s měřicími body), L = 0,6 m
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
6
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
550,00
590,00
2 390,00
3 490,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
665,50
713,90
2 891,90
4 222,90
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
1 490,00
1 590,00
590,00
2 590,00
1 802,90
1 923,90
713,90
3 133,90
3 990,00
4 827,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu vzduchu z místnosti (pro kotle do 42 kW)
Rozměry průřezu komínové šachty:
150 - 300 mm
140 - 300 mm
10
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
Sada
Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr. mřížku
(případné menší rozměry redukují maximální délky
- viz tabulka pro výkon 24/28/30 kW)
Délky vedení spalin/vzduchu
Kotle o jmenovitém
výkonu:
L1 + L2 max.*
∅ 80
Sada
AZB 616/1
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
AZB 537/1
15 m
21 m
12 m**
Redukování délky na
každé 90° koleno
2m
2m
3m
3m
Redukování délky na
každé 15°, 30°, 45° koleno
1m
1m
1,5 m
1,5 m
L1 + L2 max.*
24/28/30 kW
† t 140x140 † t 130x130/ † t 120x120
{ t 150
{ t 140
24 m
23 / 22 m
17 m
3m
3m
3m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
Redukování délky na
každé 90° koleno
Redukování délky na
každé 15°, 30°, 45° koleno
AZB 931
42 kW
13 m
Kotle o jmenovitém
výkonu:
AZB 938
{ ≥ 150 / † ≥ 140x140
14 kW
16 kW
22 kW
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 14)
AZB 604/1
AZB 605/1
L1
3m
L1==max.
max.
3m
Průměr
mm
7 719 001 025
7 719 002 805
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 947
AZB 524
AZB 537/1
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 614/1
80
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80
80
80
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 770
AZB 616/1
80/125
•
•
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 536
7 719 001 537
7 719 001 945
7 719 002 768
7 719 002 860
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 624
AZB 625
AZB 626/1
AZB 832/1
AZB 927
80
80
80
80
80
80
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Vzduch
Typ
Spaliny
Objednací
číslo
Popis
Vymezovací díl, Ø 80 mm (4x)
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,65 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 626/1, 610, 618, 625 ,524, větrací mřížku)
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Revizní T-kus 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 30°
Sada vedení odtahu ke komín. šachtě (LAS) (bez revizního otvoru,
s připoj. přírubou a s měřicími body), L = 0,6 m
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
7
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
590,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
250,00
350,00
550,00
3 390,00
713,90
713,90
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
302,50
423,50
665,50
4 101,90
2 590,00
3 133,90
490,00
200,00
200,00
1 290,00
790,00
1 490,00
1 490,00
3 990,00
592,90
242,00
242,00
1 560,90
955,90
1 802,90
1 802,90
4 827,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého
na přívodu vzduchu z místnosti
(pro kotle do 42 kW)
16
Sada
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
∅ 80
L1 = max. 3 m
L3 = max. 3 m
Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr.mřížku
Sada
L = 0,9 m
Při potřebě větší délky L3 nutno
zvětšit průměr nasávacího potrubí
(např. pro délku 5 m je potřebný
průměr 110 mm).
Obsahuje AZB 619,
618, 610 a 538
Rozměry průřezu komínové šachty:
140 - 300 mm
120 - 300 mm
AZB 619
AZB 922
Délky vedení spalin/vzduchu
Kotle o jmenovitém výkonu:
14 kW
16 kW
22 kW
24/28/30 kW
42 kW
22 m
25 m
25 m
28 m
16 m**
Redukování délky na každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
1m
L1 + L2 + L3 max.*
Typ
Průměr
mm
7 719 000 897
7 719 000 995
7 719 001 025
7 719 001 094
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 947
AZ 165
AZ 173
AZB 524
AZB 538
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 614/1
80
80
80
80
80
80
80
80
•
•
•
•
7 719 001 530
AZB 615
80
•
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 536
7 719 001 537
7 719 001 945
7 719 001 936
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 624
AZB 625
AZB 626/1
AZB 823
80
80
80
80
80
80
80/80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 852
AZB 922
80/80/125
•
•
7 716 780 184
AZB 931
80/125
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
Vzduch
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna ** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 15)
Popis
•
•
Koleno 90°, Ø 80 mm, AL
Trubka Ø 80 mm, AL pro vzduch s ochranou proti větru, délka 800 mm
Vymezovací díl, Ø 80 mm (4x)
Krycí rozeta
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,65 m, Ø 80 mm, PP (obsahuje
AZB 626/1, 610, 618, 625, 524, větrací mřížku)
Sada pro vedení odtahu ke komínu, L = 0,9 m, Ø 80 mm, PP (obsahuje
AZB 619, 610, 618, 538)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Revizní T-kus 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Kryt šachty pro odtah spalin
Základní díl děleného odtahu (pro starší kond. kotle jako náhrada
AZB 542, 817/1, 859) (k novým kond. kotlům nutno doplnit AZB 931)
Základní díl děleného odtahu, s měřicími body včetně připojovací
příruby (náhrada za AZB 823+ AZB 931)
Adaptér 80/125 s měřicími body
8
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
490,00
1 290,00
590,00
290,00
250,00
350,00
550,00
3 390,00
592,90
1 560,90
713,90
350,90
302,50
423,50
665,50
4 101,90
1 490,00
1 802,90
490,00
200,00
200,00
1 290,00
790,00
1 490,00
1 490,00
592,90
242,00
242,00
1 560,90
955,90
1 802,90
1 802,90
2 090,00
2 528,90
890,00
1 076,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu
vzduchu z místnosti (pro kotle do 42 kW,
2. způsob děleného odkouření)
Při potřebě větší délky L3 nutno zvětšit průměr
nasávacího potrubí (např. pro délku 5 m je
potřebný průměr 110 mm).
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
∅ 80
Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr.mřížku
Rozměry průřezu komínové šachty:
140 - 300 mm
120 - 300 mm
L1 = max. 3 m
L3 = max. 3 m
∅ 80
∅ 80
Délky vedení spalin/vzduchu
Kotle o jmenovitém
výkonu:
∅ 80/125
14 kW
16/22 kW
24/28/30 kW
42 kW
22 m
25 m
28 m
16 m**
Redukování délky na
každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
L1 + L2 + L3 max.*
AZB 938
AZB 931
AZB 610
AZB 604/1
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
AZB 605/1
Typ
Průměr
mm
7 719 000 897
7 719 000 995
7 719 001 025
7 719 002 805
7 719 001 094
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 947
AZ 165
AZ 173
AZB 524
AZB 537/1
AZB 538
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 614/1
80
80
80
125
80
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80
80
80
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 770
AZB 616/1
80/125
•
•
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 536
7 719 001 537
7 719 001 945
7 719 002 768
7 719 002 774
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 624
AZB 625
AZB 626/1
AZB 832/1
AZB 859/1
80
80
80
80
80
80
80/125
125/80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 860
AZB 927
80/125
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
Vzduch
** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 15)
Popis
•
•
Koleno 90°, Ø 80 mm, AL
Trubka Ø 80 mm, AL pro vzduch s ochranou proti větru, délka 800 mm
Vymezovací díl, Ø 80 mm (4x)
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Krycí rozeta
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,65 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 626/1, 610, 618, 625, 524, větrací mřížku)
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Revizní T-kus 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 30°
Rozdělovací T-kus na oddělené přisávání Ø 80 mm
(s AZB 938 nebo AZB609/1)
Sada vedení odtahu ke komín. šachtě (LAS) (bez revizního otvoru,
s připoj. přírubou a s měřicími body), L = 0,6 m
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
9
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
490,00
1 290,00
590,00
590,00
290,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
250,00
350,00
550,00
3 390,00
592,90
1 560,90
713,90
713,90
350,90
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
302,50
423,50
665,50
4 101,90
2 590,00
3 133,90
490,00
200,00
200,00
1 290,00
790,00
1 490,00
1 490,00
1 590,00
592,90
242,00
242,00
1 560,90
955,90
1 802,90
1 802,90
1 923,90
3 990,00
4 827,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu
z místnosti (pro kotle do 42 kW)
12
Sada
80
AZB 610
AZB 938
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr. mřížku
AZB 537/1
80/125
AZB 618
Sada
AZB 616/1
L = 0,6 m
AZB 625
AZB 859/1
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 931
L1 = max. 3 m
L1
AZB 938
AZB 537/1
Rozměry průřezu komínové šachty:
140 - 300 mm
120 - 300 mm
Ø 80/125 - zdvojený odtah
Po odstranění
víčka
pro vyšší bezpečnost (např.
v obytné místnosti)
Délky vedení spalin
Kotle o jmenovitém
výkonu:
AZB 931
14 kW
16 kW
22 kW
L1 + L2 max.*
24/28/30 kW 42 kW
22 m
25 m
28 m
32 m
18 m**
Redukování délky na
každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
1m
AZB 604/1
AZB 605/1
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna ** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 17)
Průměr
mm
7 719 001 025
7 719 002 805
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 947
AZB 524
AZB 537/1
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 614/1
80
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80
80
80
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 770
AZB 616/1
80/125
•
•
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 537
7 719 001 945
7 719 002 768
7 719 002 774
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 625
AZB 626/1
AZB 832/1
AZB 859/1
80
80
80
80
80
80/125
125/80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Vzduch
Typ
Spaliny
Objednací
číslo
Popis
Vymezovací díl, Ø 80 mm (4x)
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus 90°
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,65 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 626/1, 610, 618, 625, 524, větrací mřížku)
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 30°
Rozdělovací T-kus na oddělené přisávání Ø 80 mm
(obvykle s AZB609/1)
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
10
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
590,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
250,00
350,00
550,00
3 390,00
713,90
713,90
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
302,50
423,50
665,50
4 101,90
2 590,00
3 133,90
490,00
200,00
200,00
790,00
1 490,00
1 490,00
1 590,00
592,90
242,00
242,00
955,90
1 802,90
1 802,90
1 923,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu
z místnosti (pro kotle do 42 kW)
AZB 626/1
9
AZB 611
AZB 524
Revizní T-kus AZB 624 (Ø 80) může
výhodně nahradit AZB 619 a AZB 618
Sada
AZB 614/1
L = 0,65 m
223
AZB 618
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
Obsahuje AZB 626/1, 610,
618, 625, 524 a větr. mřížku
120
L2
55
AZB 610
AZB 611
AZB 612
82
Sada
AZB 615
L = 0,90 m
50
130
Obsahuje AZB 619,
618, 610 a 538
AZB 538
AZB 619
80
AZB 618
AZB 618
L1 = max. 3 m
AZB 625
AZB 610
Rozměry průřezu komínové šachty:
140 - 300 mm
120 - 300 mm
AZB 931
L1
Délky vedení spalin
Kotle o jmenovitém výkonu:
14 kW
16 kW
22 kW
24/28/30 kW
42 kW
22 m
25 m
28 m
32 m
18 m**
Redukování délky na každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
1m
L1 + L2 max.*
Typ
Průměr
mm
7 719 001 025
7 719 001 094
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 947
AZB 524
AZB 538
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 614/1
80
80
80
80
80
80
•
•
•
•
7 719 001 530
AZB 615
80
•
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 536
7 719 001 537
7 719 001 945
7 716 780 184
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 624
AZB 625
AZB 626/1
AZB 931
80
80
80
80
80
80
80/125
•
•
•
•
•
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
Vzduch
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
•
** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 16)
Popis
Vymezovací díl, Ø 80 mm (4x)
Krycí rozeta
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,65 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 626/1, 610, 618, 625, 524, větrací mřížku)
Sada pro vedení odtahu ke komínu, L = 0,9 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 619, 610, 618, 538)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Revizní T-kus, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Kryt šachty pro odtah spalin
Adaptér 80/125 s měřicími body
11
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
290,00
250,00
350,00
550,00
3 390,00
713,90
350,90
302,50
423,50
665,50
4 101,90
1 490,00
1 802,90
490,00
200,00
200,00
1 290,00
790,00
1 490,00
890,00
592,90
242,00
242,00
1 560,90
955,90
1 802,90
1 076,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření Ø 100/150 mm (pro kotle ZBR 42-3 A..)
1
Vodorovně přes šikmou střechu, případně skrz stěnu
(pozor na ustanovení ČSN 73 4201)
8
7
Svislé přes šikmou střechu
Svislé přes plochou střechu
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 633/1
AZB 635/1
AZB 660
L2
AZB 926
X
Ø 100/150
AZB 660
Ø 100/150
AZB 633/1
AZB 653/1
Sada
AZB 633/1
L = 1,29 m
Ø 80/125
Obsahuje AZB 653/1
a střešní koncovku odkouření
AZB 653/1
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
Sada
AZB 931
Adaptér 80/125
AZB 632/2
L = 1,2 m
X= 280 mm
(Informativně Obsahuje AZB 653/1, 635/1
a koncovku odkouření
- od obrysu
komory kotle)
AZB 603/1
AZB 931
Adaptér 80/125
Délky vedení spalin/vzduchu
Vodorovně s délkou L1 max.*
15 m
Svisle s délkou L2 max.
15 m
Redukování délky na každé 90° koleno
2m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno
1m
AZB 639/1
AZB 640/1
45°
Typ
7 719 001 028
7 719 001 031
7 719 002 760
7 719 002 782
AZ 122
AZ 123
AZB 603/1
AZB 632/2
7 719 002 783
7 719 002 790
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
7 719 002 788
7 719 002 789
7 719 002 795
7 719 002 858
7 719 001 657
7 716 780 184
Průměr
mm
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
* 90° koleno na kotli je již zohledněno
80/125
100/150
•
•
•
•
AZB 633/1
AZB 635/1
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 639/1
AZB 640/1
AZB 653/1
AZB 926
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AZB 660
AZB 931
150
80/125
•
•
150
Popis
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30-45°
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 40-60°
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Sada vodorovného odkouření s revizním T-kusem,
délka 1210 mm (včetně č. 653/1)
Sada svislého odkouření, délka 1290 mm - černé (včetně AZB 653/1)
Revizní T-kus 90° (100/150)
Prodloužení 500 mm (100/150)
Prodloužení 1 000 mm (100/150)
Prodloužení 2 000 mm (100/150)
Koleno 90° (100/150)
Koleno 2x 45° (100/150)
Adaptér pro přechod z 80/125 na 100/150
Univerzální manžeta svislého odkouření (černá) průchodka střechou 25-45°
Průchodka vodorovnou střechou
Adaptér 80/125 s měřicími body
12
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
5 590,00
5 490,00
1 190,00
8 990,00
6 763,90
6 642,90
1 439,90
10 877,90
4 090,00
3 590,00
1 290,00
1 690,00
2 990,00
1 490,00
2 590,00
1 290,00
1 790,00
4 948,90
4 343,90
1 560,90
2 044,90
3 617,90
1 802,90
3 133,90
1 560,90
2 165,90
1 290,00
890,00
1 560,90
1 076,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu
vzduchu z místnosti (pro kotle ZBR 42-3A..)
10
Délky vedení spalin/vzduchu
L1 = max. 3 m
L1 + L2 = max. 23 m*
Sada
Další revizní
díl od délky
nad 15 m
Obsahuje AZB 625, 641,
644, 649, 651/1
a redukci 80/100mm
* 90° koleno na kotli a koleno
v šachtě jsou již zohledněna
Sada
AZB 616/1
L = 0,6 m
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
Rozměry průřezu komínové šachty:
200 - 370 mm
180 - 300 mm
Redukování délky na každé
90° koleno
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
AZB 938
3m
AZB 605/1
AZB 931
AZB 625
1,5 m
Průměr
mm
7 719 002 805
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZB 537/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
7 719 001 537
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 944
AZB 625
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 650/1
80
100
100
100
100
100
100
100
100
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 946
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 002 768
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 651/1
AZB 663
AZB 664
AZB 832/1
AZB 931
AZB 938
100
100
100
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
Vzduch
Typ
Spaliny
Objednací
číslo
AZB 537/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Kontrolní T-kus
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl, Ø 100 mm, 4x
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,8 m, Ø 100 mm, PP
(obsahuje AZB 625, AZB 641, AZB 644, AZB 649, AZB 651/1)
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
13
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
690,00
990,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
713,90
834,90
1 197,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
790,00
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
490,00
6 890,00
955,90
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
8 336,90
2 290,00
750,00
750,00
1 490,00
890,00
1 790,00
2 770,90
907,50
907,50
1 802,90
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu
vzduchu z místnosti (pro kotle ZBR 42-3A..)
16
Sada
Délky vedení spalin/vzduchu
L1 = max. 3 m
L3 = max. 3 m
L1 + L2 + L3 = max. 30 m*
Obsahuje AZB 625,
641, 644, 649, 651/1
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě
jsou již zohledněna
Obsahuje AZB 619,
618, 610 a 538
Další revizní
díl od délky
nad 15 m
Sada
Při potřebě větší délky L3 nutno zvětšit průměr
nasávacího potrubí (např. pro délku 5 m je
potřebný průměr 110 mm).
Rozměry průřezu komínové šachty:
180 - 370 mm
150 - 300 mm
Délky vedení spalin/vzduchu
AZB 922
1m
Typ
Průměr
mm
7 719 000 897
7 719 000 995
7 719 001 094
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 530
AZ 165
AZ 173
AZB 538
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 615
80
80
80
80
80
80
80
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 537
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 944
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 625
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 650/1
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 946
7 719 001 850
7 719 001 851
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 002 852
AZB 651/1
AZB 661
AZB 662
AZB 663
AZB 664
AZB 922
100
80
80
100
100
80/80/125
•
•
•
•
•
•
•
7 716 780 184
AZB 931
80/125
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
2m
Vzduch
Redukování délky na každé
90° koleno
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
AZB 619
Popis
•
•
Koleno 90°, Ø 80 mm, AL
Trubka Ø 80 mm, AL pro vzduch s ochranou proti větru, délka 800 mm
Krycí rozeta
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu ke komínu, L = 0,9 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 619, AZB 618, AZB 610, AZB 538)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl, Ø 100 mm, 4x
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,8 m (obsahuje AZB 625,
AZB 641, AZB 644, AZB 649, AZB 651/1)
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 15°, Ø 80 mm, PP
Koleno 30°, Ø 80 mm, PP
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Základní díl děleného odtahu, s měřícími body včetně připojovací
příruby (náhrada za AZB 823+931)
Adaptér 80/125 s měřicími body
•
•
•
•
•
14
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
490,00
1 290,00
290,00
250,00
350,00
550,00
1 490,00
592,90
1 560,90
350,90
302,50
423,50
665,50
1 802,90
490,00
200,00
200,00
790,00
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
490,00
6 890,00
592,90
242,00
242,00
955,90
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
8 336,90
2 290,00
690,00
690,00
750,00
750,00
2 090,00
2 770,90
834,90
834,90
907,50
907,50
2 528,90
890,00
1 076,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu
vzduchu z místnosti (pro kotle ZBR 42-3A..)
AZB 651/1
9
ø82
AZB 642
AZB 649
Sada
AZB 650/1
L = 0,81 m
41
Další revizní
díl od délky
nad 15 m
Obsahuje AZB 625, 641, 644
649, 651/1 a redukci 80/100
L2
AZB 625 (Ø 80)
AZB 644
Sada
AZB 615
L = 0,90 m
Rozměry průřezu komínové šachty:
180 - 370 mm
150 - 300 mm
AZB 641
AZB 642
AZB 643
Obsahuje
AZB 619, 618,
610 a 538
∅ 100
AZB 644
AZB 538
Délky vedení spalin
AZB 619
L1 = max. 3 m
L1 + L2 = max. 30 m*
AZB 618
∅ 80
AZB 625
AZB 610
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
Redukování délky na každé 90° koleno
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno
2m
1m
AZB 931
Typ
Průměr
mm
7 719 001 094
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 530
AZB 538
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 615
80
80
80
80
80
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 537
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 944
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 625
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 650/1
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 946
7 719 001 850
7 719 001 851
7 719 001 852
7 719 001 853
7 716 780 184
AZB 651/1
AZB 661
AZB 662
AZB 663
AZB 664
AZB 931
100
80
80
100
100
80/125
•
•
•
•
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
Vzduch
L1
•
•
•
•
•
•
Popis
Krycí rozeta
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu ke komínu, L = 0,9 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 619, AZB 618, AZB 610, AZB 538)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl, Ø 100 mm, 4x
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,8 m, Ø 100 mm, PP
(obsahuje AZB 625, AZB 641, AZB 644, AZB 649, AZB 651/1)
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 15°, Ø 80 mm, PP
Koleno 30°, Ø 80 mm, PP
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Adaptér 80/125 s měřicími body
15
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
290,00
250,00
350,00
550,00
1 490,00
350,90
302,50
423,50
665,50
1 802,90
490,00
200,00
200,00
790,00
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
490,00
6 890,00
592,90
242,00
242,00
955,90
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
8 336,90
2 290,00
690,00
690,00
750,00
750,00
890,00
2 770,90
834,90
834,90
907,50
907,50
1 076,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu
z místnosti (pro kotle ZBR 42-3A..)
12
Délky vedení spalin
L1 = max. 3 m
L1 + L2 = max. 30 m*
Sada
Další revizní
díl od délky
nad 15 m
Obsahuje AZB 625,
644, 641, 649, 651/1
a redukci 80/100
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě
jsou již zohledněna
Sada
Rozměry průřezu komínové šachty:
180 - 370 mm
150 - 300 mm
Redukování délky na každé
90° koleno
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
AZB 616/1
L = 0,6 m
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
2m
AZB 938
1m
AZB 537/1
Po odstranění
víčka
Ø 80/125 - zdvojený odtah
pro vyšší bezpečnost (např.
v obytné místnosti)
AZB 604/1
AZB 605/1
Typ
Průměr
mm
7 719 002 805
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 001 525
7 719 002 770
AZB 537/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 610
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80
80/125
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 537
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 944
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 625
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 650/1
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 946
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 002 768
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 651/1
AZB 663
AZB 664
AZB 832/1
AZB 931
AZB 938
100
100
100
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
•
•
•
•
•
•
Vzduch
AZB 931
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Kontrolní T-kus
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl, Ø 100 mm, 4x
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,8 m, Ø 100 mm, PP
(obsahuje AZB 625, AZB 641, AZB 644, AZB 649, AZB 651/1)
Kryt šachty pro odtah spalin
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
16
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
690,00
990,00
850,00
1 290,00
2 390,00
250,00
2 590,00
713,90
834,90
1 197,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
302,50
3 133,90
490,00
200,00
200,00
790,00
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
490,00
6 890,00
592,90
242,00
242,00
955,90
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
8 336,90
2 290,00
750,00
750,00
1 490,00
890,00
1 790,00
2 770,90
907,50
907,50
1 802,90
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření Ø 100/150 mm (pro kotle ZBR 65/98-2 A..)
1
Vodorovně přes šikmou střechu,
případně skrz stěnu
(pozor na ustanovení ČSN 73 4201)
8
7
Svislé přes šikmou střechu
Svislé přes plochou střechu
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 633/1
AZB 635/1
AZB 660
L2
AZB 926
Ø 100/150
AZB 633/1
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
Sada
AZB 632/2
L = 1,2 m
AZB 660
Ø 100/150
Sada
AZB 633/1
L = 1,29 m
AZB 635/1
Obsahuje AZB 635/1
a koncovku odkouření
Délky vedení spalin/vzduchu
Typ kotle ZBR ..
65-2
98-2
Vodorovně s délkou L1 max.*
15 m
14 m
15,7 m
14,7 m
Redukování délky na každé 90° koleno
2m
2m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
Svisle s délkou L2 max.
AZB 639/1
AZB 640/1
45°
Typ
Průměr
mm
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
* 90° koleno na kotli je již zohledněno
7 719 001 028
7 719 001 031
7 719 002 782
AZ 122
AZ 123
AZB 632/2
100/150
•
•
7 719 002 783
7 719 002 790
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
7 719 002 788
7 719 002 789
7 719 002 858
AZB 633/1
AZB 635/1
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 639/1
AZB 640/1
AZB 926
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
150
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 657
AZB 660
150
Popis
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30-45°
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 40-60°
Sada vodorovného odkouření s revizním T-kusem, (100/150),
délka 1210 mm
Sada svislého odkouření, délka 1290 mm - černé, (100/150)
Revizní T-kus 90° (100/150) - pro svislé i vodorovné použití, (100/150)
Prodloužení 500 mm (100/150)
Prodloužení 1 000 mm (100/150)
Prodloužení 2 000 mm (100/150)
Koleno 90° (100/150)
Koleno 2x 45° (100/150)
Univerzální manžeta svislého odkouření (černá) průchodka střechou 25-45°
Průchodka vodorovnou střechou
17
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
5 590,00
5 490,00
8 990,00
6 763,90
6 642,90
10 877,90
4 090,00
3 590,00
1 290,00
1 690,00
2 990,00
1 490,00
2 590,00
1 790,00
4 948,90
4 343,90
1 560,90
2 044,90
3 617,90
1 802,90
3 133,90
2 165,90
1 290,00
1 560,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
AZB 651/1
m
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu z místnosti
(pro kotle ZBR 65/98-2A..)
>
1,0
9
Rozměry průřezu komínové šachty:
150 - 300 mm
150 - 350 mm
AZB 642
AZB 649
Sada
AZB 828
L = 0,8 m
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
L2
AZB 644
Délky vedení spalin
ZBR..
65-2
98-2
L1 + L2 max.*
46 m
43 m
Redukování délky na každé 90° koleno
2m
2m
Redukování délky na každé 15°, 30°
nebo 45° koleno
1m
1m
AZB 641
AZB 642
AZB 643
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
Ø 100
Ø 100
AZB 645
AZB 538
AZB 644
AZB 644
AZB 641
Objednací
číslo
Průměr
mm
7 719 001 967
AZB 828
100
•
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 946
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 651/1
100
100
100
100
100
100
100
100
•
•
•
•
•
•
•
Vzduch
Typ
Spaliny
L1
L1 = max. 3 m
Popis
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,8 m
(obsahuje AZB 651/1, 641, 644, 649, větrací mřížku)
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl, Ø 100 mm, (4x)
Kryt šachty pro odtah spalin, Ø 100 mm
18
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
4 490,00
5 432,90
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
490,00
2 290,00
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
2 770,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu vzduchu z místnosti (pro kotle ZBR 65/98-2A..)
AZB 651/1
Rozměry průřezu komínové šachty:
150 - 300 mm
150 - 350 mm
>
1,0
m
10
AZB 641
AZB 644
Sada
Další revizní díl
je nutný od
délky 15m
AZB 828
L = 0,8 m
(případné menší rozměry redukují maximální délky
- viz tabulka)
Délky vedení spalin/vzduchu
∅ 100
ZBR 65-2A
Sada
L1 + L2 max.*
AZB 869/1
L = 0,5 m
Redukování délky na
každé 90° koleno
AZB 641
AZB 642
AZB 643
Redukování délky na
každé 15°, 30°
nebo 45° koleno
AZB 649
ZBR 65-2A
L1 + L2 max.*
AZB 644
AZB 635/1
Ø 100/150
140 x 140
160 x 160
17 m
26 m
31 m
33 m
2m
2m
2m
2m
1m
1m
1m
1m
140 x 140
160 x 160
180 x 180 200 x 200
180 x 180 200 x 200
15 m
23 m
28 m
29 m
Redukování délky na
každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na
každé 15°, 30°
nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
AZB 637/1
AZB 636/1
Typ
Průměr
mm
Spaliny
Vzduch
L1 = max. 3 m
Popis
7 719 002 790
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
7 719 002 788
7 719 002 789
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 946
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 001 967
AZB 635/1
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 639/1
AZB 640/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 651/1
AZB 663
AZB 664
AZB 828
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 791
AZB 869/1
100/150
•
Revizní T-kus 90° (100/150)
Prodloužení 500 mm (100/150)
Prodloužení 1 000 mm (100/150)
Prodloužení 2 000 mm (100/150)
Koleno 90° (100/150)
Koleno 2x 45° (100/150)
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl (4x), Ø 100 mm
Kryt šachty pro odtah spalin, Ø 100 mm
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Sada pro vedení odtahu komínem, L = 0,8 m, Ø 100 mm, PP
(obsahuje AZB 651/1, 641, 644, 649, větrací mřížku)
Sada koncentrického vedení k šachtě, 0,5 m, (100/150)
Objednací
číslo
•
•
•
•
•
19
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
3 590,00
1 290,00
1 690,00
2 990,00
1 490,00
2 590,00
490,00
790,00
1190,00
1390,00
390,00
390,00
490,00
2 290,00
750,00
750,00
4 490,00
4 343,90
1 560,90
2 044,90
3 617,90
1 802,90
3 133,90
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
2 770,90
907,50
907,50
5 432,90
4 490,00
5 432,90
Flexibilní odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu z místnosti
instalace (pro kotle do 42 kW)
Sada
15
Rozměry průřezu komínové šachty:
140 - 300 mm
120 - 300 mm
Obsahuje
AZB 668, 669,
flexi 80 do 5m
Sada
∅ 80
Obsahuje AZB 625,
667, 2x669, flexi 80
do 12m, kryt šachty
L1 = max. 3 m
L2
Sada
Obsahuje
AZB 619, 618,
610 a 538
∅ 80
AZB 931
Systém Ø 80, k šachtě (v délce L1) Ø 80
Délky vedení spalin/vzduchu
Kotle o jmenovitém výkonu:
14 kW
16 kW
22 kW
24/28/30 kW
42 kW
22 m
25 m
28 m
32 m
18 m**
Redukování délky na každé 90° koleno
2m
2m
2m
2m
2m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno
1m
1m
1m
1m
1m
L1 + L2 max.*
Typ
Průměr
mm
7 719 001 094
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 530
AZB 538
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 615
80
80
80
80
80
•
•
•
•
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 537
7 719 001 850
7 719 001 851
7 719 001 864
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 625
AZB 661
AZB 662
AZB 665
80
80
80
80
80
80
80
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 865
AZB 666
80
•
7 719 001 866
7 719 001 867
7 719 001 868
7 716 780 184
AZB 667
AZB 668
AZB 669
AZB 931
80
80
80
80/125
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
•
Vzduch
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
•
** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 22)
Popis
Krycí rozeta
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu ke komínu, L = 0,9 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 619, 610, 618, 538)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Koleno 15°, Ø 80 mm, PP
Koleno 30°, Ø 80 mm, PP
Zákl. sada flexibilního odkouření pro délku šachty do 12 m
(obsahuje AZB 625, 667, 669, flexi Ø 80 do 12 m, kryt šachty)
Rozšiřující sada pro kombinaci s AZB 665 pro délku šachty do 17 m
(obsahuje AZB 668, 1/2 669, flexi Ø 80 do 5 m)
Revizní T-kus, Ø 80 mm, PP
Spojovací díl, Ø 80 mm, PP
Držák odstupu, Ø 80 mm (4x)
Adaptér 80/125 s měřicími body
20
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
290,00
250,00
350,00
550,00
1 490,00
350,90
302,50
423,50
665,50
1 802,90
490,00
200,00
200,00
790,00
690,00
690,00
17 990,00
592,90
242,00
242,00
955,90
834,90
834,90
21 767,90
6 990,00
8 457,90
1 190,00
2 090,00
1 290,00
890,00
1 439,90
2 528,90
1 560,90
1 076,90
Flexibilní odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu vzduchu
z místnosti instalace (pro kotle do 42 kW)
6
Sada
AZB 666
L = 5,00 m
Rozměry průřezu komínové šachty:
150 - 300 mm
140 - 300 mm
Obsahuje AZB 668, 669,
flexi 80 do 5m
Sada
AZB 665
L = 12,00 m
(případné menší rozměry redukují max. délky
- viz tabulka níže pro výkon 24/28/30 kW)
Systém Ø 80,
k šachtě (v délce L1) Ø 80/125
AZB 668
Délky vedení spalin/vzduchu
14 kW
L1 + L2 max.*
{ ≥ 150 / † ≥ 140x140
16 kW
22 kW
42 kW
13 m
15 m
21 m
12 m**
Redukování délky na
každé 90° koleno
2m
2m
3m
3m
Redukování délky na
každé 15°, 30°, 45° koleno
1m
1m
1,5 m
1,5 m
Kotle o jmenovitém
výkonu:
Sada
AZB 616/1
L = 0,60 m
AZB 669
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
AZB 667
AZB 938
∅ 80/125
24/28/30 kW
† t 140x140 † t 130x130/ † t 120x120
{ t 150
{ t 140
L1 + L2 max.*
24 m
Redukování délky na
každé 90° koleno
Redukování délky na
každé 15°, 30°, 45° koleno
23 / 22 m
17 m
3m
3m
3m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
AZB 625
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 931
* 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna
L1
Typ
Průměr
mm
Spaliny
Vzduch
** Pro větší délku je nutné použít Ø 100 mm (viz str. 23)
Objednací
číslo
L2
Obsahuje AZB 625,
667, 2x 669, flexi 80
do 12m, kryt šachty
L1 = max. 3 m
Kotle o jmenovitém
výkonu:
∅ 80
7 719 002 805
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZB 537/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 537
7 719 001 864
AZB 625
AZB 665
80
80
•
•
7 719 001 865
AZB 666
80
•
7 719 001 866
7 719 001 867
7 719 001 868
7 719 002 768
7 719 002 860
AZB 667
AZB 668
AZB 669
AZB 832/1
AZB 927
80
80
80
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Popis
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Zákl. sada flexibilního odkouření pro délku šachty do 12 m,
(obsahuje AZB 625, 667, 669, flexi Ø 80 do 12 m, kryt šachty)
Rozšiřující sada pro kombinaci s AZB 665 pro délku šachty do 17 m
(obsahuje AZB 668, 1/2 669, flexi Ø 80 do 5 m)
Revizní T-kus, Ø 80 mm, PP
Spojovací díl, Ø 80 mm, PP
Držák odstupu, Ø 80 mm (4x)
Koleno 30°
Sada vedení odtahu ke komín. šachtě (LAS) (bez revizního otvoru,
s připoj. přírubou a s měř. body), L = 0,6 m
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
21
AZB 537/1
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
713,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
790,00
17 990,00
955,90
21 767,90
6 990,00
8 457,90
1 190,00
2 090,00
1 290,00
1 490,00
3 990,00
1 439,90
2 528,90
1 560,90
1 802,90
4 827,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Flexibilní odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu
z místnosti instalace (pro kotle ZBR 42-3A..)
Sada
15
Rozměry průřezu komínové šachty:
180 - 370 mm
150 - 300 mm
∅ 100
Obsahuje AZB 625,
672, 2x 669,
flexi 100 do 12 m
Sada
L1 = max. 3 m
L1 + L2 = max. 30 m
Obsahuje AZB 673,
669, flexi 100 do 5 m
Sada
Obsahuje
AZB 619, 618,
610 a 538
∅ 80
1m
Typ
Průměr
mm
7 719 001 094
7 719 001 525
7 719 001 526
7 719 001 527
7 719 001 530
AZB 538
AZB 610
AZB 611
AZB 612
AZB 615
80
80
80
80
80
7 719 001 533
7 719 001 534
7 719 001 535
7 719 001 537
7 719 001 850
7 719 001 851
7 719 001 868
7 719 001 869
AZB 618
AZB 619
AZB 620
AZB 625
AZB 661
AZB 662
AZB 669
AZB 670
80
80
80
80
80
80
100
100
•
•
•
•
•
•
7 719 001 870
AZB 671
100
•
7 719 001 871
7 719 001 872
7 716 780 184
AZB 672
AZB 673
AZB 931
100
100
80/125
•
•
•
Spaliny
Objednací
číslo
2m
AZB 931
Vzduch
Redukování délky na každé
90° koleno
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
•
•
•
•
•
•
Popis
Krycí rozeta
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 80 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 80 mm, PP
Sada pro vedení odtahu ke komínu, L = 0,9 m, Ø 80 mm, PP
(obsahuje AZB 619, 610, 618, 538)
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 80 mm, PP
Koleno 90°, Ø 80 mm, PP
Koleno 45°, Ø 80 mm, PP
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Koleno 15°, Ø 80 mm, PP
Koleno 30°, Ø 80 mm, PP
Držák odstupu, Ø 100 mm (4x)
Zákl. sada flexibilního odkouření pro délku šachty do 12 m,
včetně AZB 625, 672, 669, flexi Ø 100 do 12 m, kryt šachty
Rozšiřující sada pro kombinaci s AZB 670 pro délku šachty do 17 m
(obsahuje AZB 673, 1/2 669, flexi Ø 100 do 5 m)
Revizní T-kus, Ø 100 mm, PP
Spojovací díl, Ø 100 mm, PP
Adaptér 80/125 s měřicími body
22
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
290,00
250,00
350,00
550,00
1 490,00
350,90
302,50
423,50
665,50
1 802,90
490,00
200,00
200,00
790,00
690,00
690,00
1 290,00
22 790,00
592,90
242,00
242,00
955,90
834,90
834,90
1 560,90
27 575,90
7 890,00
9 546,90
1 590,00
2 350,00
890,00
1 923,90
2 843,50
1 076,90
Flexibilní odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření nezávislého na přívodu vzduchu
z místnosti instalace (pro kotle ZBR 42-3A..)
6
Rozměry průřezu komínové šachty:
200 - 370 mm
170 - 300 mm
Sada
AZB 671
L = 5,00 m
Obsahuje AZB 673, 669,
flexi 100 do 5m
∅ 100
Sada
AZB 670
L = 12,00 m
Sada
AZB 616/1
L = 0,60 m
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
L2
L1 = max. 3 m
L1 + L2 = max. 23 m
Obsahuje AZB 625, 672,
2x 669, flexi 100 do 12m
AZB 673
AZB 669
AZB 672
AZB 537/1
AZB 938
∅ 80/125
Redukování délky na každé
90° koleno
Redukování délky na každé
15°, 30° nebo 45° koleno
AZB 625
AZB 604/1
AZB 605/1
3m
1,5 m
AZB 931
L1
Průměr
mm
7 719 002 805
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 001 525
7 719 002 770
AZB 537/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 610
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80
80/125
7 719 001 537
7 719 001 868
7 719 001 869
AZB 625
AZB 669
AZB 670
80
100
100
•
7 719 001 870
AZB 671
100
•
7 719 001 871
7 719 001 872
7 719 002 768
7 719 002 860
AZB 672
AZB 673
AZB 832/1
AZB 927
100
100
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
•
•
•
•
Vzduch
Typ
Spaliny
Objednací
číslo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus
Prodloužení 500 mm, Ø 80 mm, PP
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Koleno 90° s opěrnou kolejnicí, Ø 80 mm, PP
Držák odstupu, Ø 100 mm (4x)
Zákl. sada flexibilního odkouření pro délku šachty do 12 m, Ø 100 mm,
PP (obsahuje AZB 625, 672, 669, flexi Ø 100 do 12 m, kryt šachty)
Rozšiřující sada pro kombinaci s AZB 670 pro délku šachty do 17 m,
Ø 100 mm, PP (obsahuje AZB 673, 1/2 669, flexi Ø 100 do 5 m)
Revizní T-kus, Ø 100 mm, PP
Spojovací díl
Koleno 30°
Sada vedení odtahu ke komín. šachtě (LAS) (bez revizního otvoru,
s připoj. přírubou a s měř. body), L = 0,6 m
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
23
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
590,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
250,00
2 590,00
713,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
302,50
3 133,90
790,00
1 290,00
22 790,00
955,90
1 560,90
27 575,90
7 890,00
9 546,90
1 590,00
2 350,00
1 490,00
3 990,00
1 923,90
2 843,50
1 802,90
4 827,90
890,00
1 790,00
1 076,90
2 165,90
Typ
Průměr
mm
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS - vedení na fasádě
7 719 000 838
7 719 002 855
7 719 002 857
7 719 002 805
7 719 002 761
7 719 002 762
7 719 002 760
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZ 136
AZB 923
AZB 925
AZB 537/1
AZB 601/2
AZB 602/2
AZB 603/1
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 771
AZB 617/2
80/125
•
•
7 719 002 783
AZB 633/1
100/150
•
•
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
7 719 002 788
7 719 002 789
7 719 001 983
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 639/1
AZB 640/1
AZB 652/1
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
100/150
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 795
7 719 001 628
7 719 001 644
7 719 001 645
7 719 001 652
7 719 001 657
7 719 002 793
7 719 002 772
7 719 002 773
7 719 002 768
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 653/1
AZB 654
AZB 657
AZB 658
AZB 659
AZB 660
AZB 680/1
AZB 681/1
AZB 831/1
AZB 832/1
AZB 931
AZB 938
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
150
125
150
150
100/150
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
Popis
Manžeta svislého odkouření - plochá střecha
Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - červená
Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - černá
Krycí deska na zeď, 200 x 330 mm
Odkouření svislé, délka 1277 mm - černé
Odkouření svislé, délka 1277 mm - červené
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1 000 mm
Prodloužení 2 000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Sada pro vedení spalin a přisávání vzduchu na fasádě, L = 0,5 m
(včetně 4xAZB 657, AZB 681/1, nutno kombinovat
s AZB 831/1 nebo 601/2, 602/2)
Sada svislého odkouření, délka 1290 mm - černé, (100/150)
(včetně č. 653/1)
Prodloužení 500 mm, (100/150)
Prodloužení 1 000 mm, (100/150)
Prodloužení 2 000 mm, (100/150)
Koleno 90°, (100/150)
Koleno 2x45°, (100/150)
Sada pro vedení spalin a přisávání vzduchu na fasádě, L = 1,58 m
(včetně 4x AZB 658, AZB 659, AZB 681/1 a zakončení)
Adaptér pro přechod z 80/125 na 100/150
Univerzální průchodka střechou
Držák odkouření na fasádu Ø 125
Držák odkouření na fasádu Ø 150
Adaptér na fasádu pro přechod z 80/125 na 100/150
Průchodka vodorovnou střechou
Revizní T-kus na fasádu (100/150)
Trubka odkouření s revizním otvorem pro vyvedení na fasádu
Koncovka na odtah spalin na fasádě (v kombinaci s AZB 617/2)
Koleno 30°
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
550,00
1 090,00
1 090,00
590,00
2 390,00
3 490,00
1 190,00
690,00
990,00
1 890,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
665,50
1 318,90
1 318,90
713,90
2 891,90
4 222,90
1 439,90
834,90
1 197,90
2 286,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
8 990,00
10 877,90
4 090,00
4 948,90
1 290,00
1 690,00
2 990,00
1 490,00
2 590,00
16 790,00
1 560,90
2 044,90
3 617,90
1 802,90
3 133,90
20 315,90
1 290,00
1 290,00
1 390,00
1 690,00
1 550,00
1 290,00
3 490,00
1 750,00
2 190,00
1 490,00
890,00
1 790,00
1 560,90
1 560,90
1 681,90
2 044,90
1 875,50
1 560,90
4 222,90
2 117,50
2 649,90
1 802,90
1 076,90
2 165,90
POZOR! Nutno počítat s přetáčením hrdel v trubkách na fasádě!
AZB 653/1
Ø152
Použití AZB 659
v sadě AZB 652/1
AZB 659
Ø102
1
140
40
60
AZB 659
50
AZB 681/1
Ø80
Ø125
AZB 652/1
Ø150
24
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS - vedení na fasádě
(přehled příslušenství a ceník na straně 24)
Návrh provedení odtahu spalin
na fasádě (na obvodové zdi)
14
Návrh provedení odtahu spalin na fasádě
(na obvodové zdi, pro kotle ZBR 42-3A..)
14
AZB 831/1
Sada
Sada
AZB 681/1
nutné od
délky 15 m
AZB 617/2
AZB 680/1
nutné od
délky 15 m
Doplnit dílem AZB 831
nebo 601/2 nebo 602/2
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
Sada
Sada
AZB 616/1
80/125
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
AZB 636/1
AZB 616/1
L = 0,60 m
L = 0,60 m
AZB 637/1
AZB 638/1
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
AZB 604/1
∅ 80/125
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1
AZB 606/1
AZB 938
AZB 938
AZB 537/1
AZB 931
AZB 931
AZB 537/1
L1 + L2 = max. 23 m*
L1 = max. 3 m
L1 = max. 3 m
Řešení s Ø 80/125
Řešení s Ø 100/150
Kotle o jmen. výkonu:
L1 + L2 max.*
Redukování délky na
každé 90° koleno
Redukování délky na
každé 30° nebo 45° koleno
14 kW
16 kW
22 kW
28/30 kW
42 kW
Kotle
19 m
22 m
22 m
25 m
10 m**
3m
3m
3m
3m
3m
Redukování délky
na každé 90° koleno
ZBR 42-3 A
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
3m
Redukování délky na každé
30° nebo 45° koleno
1,5 m
* 90° koleno na kotli a koleno na fasádě
jsou již zohledněna
* 90° koleno na kotli a koleno na fasádě jsou již zohledněna
** Pro větší délku je nutné použít Ø 100/150 mm
Vykresy dílů sady AZB 617/2 (Ø 80/125) (AZB 652/1 je ve spodní části vedení na fasádě obdobné s doplněním redukce AZB 659)
70
4x
Ø 127
13
0
15
5
12
6
R 6
3
4
1
Ø 127
98
Ø 125
Ø 125
,5
2
3
Ø 82
85
Ø
Ø 127
Ø 82
Ø 82
Ø 82
240
250
50
9
140
0
120
20
200
5
8
5
5
200
19
15
155
20
6
16 x
7
16 x
Ø 160
0
11
Ø 127
Ø 80
25
Ø 127
Ø 80
11
10
8x
8x
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS v kaskádě
Objednací
číslo
Průměr
mm
7 719 002 891
AZB 700/1
80/125
•
7 719 002 892
AZB 701/1
80/125
•
7 719 002 893
7 719 001 682
7 719 001 683
7 719 001 684
7 719 001 685
7 719 001 687
7 719 001 688
7 719 002 898
7 719 002 896
7 719 002 894
7 719 002 897
7 719 001 774
7 719 002 895
7 719 002 899
7 716 780 184
7 719 003 327
7 719 003 431
AZB 702/1
AZB 703
AZB 704
AZB 705
AZB 706
AZB 708
AZB 709
AZB 713/1
AZB 718/1
AZB 719/1
AZB 720/1
AZB 721
AZB 724/1
AZB 929
AZB 931
AZB 934
AZB 940
125
130/150
150/200
150/200
150/200
200
150/200
125
125
125
125
150/200
125
125/130
80/125
125
125
•
•
•
•
•
Vzduch
Typ
Spaliny
Návrh odkouření pro kaskádu kotlů do výkonu 3x42 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany,
Ø 125 mm, PP (včetně AZB 720/1, sifonu, prodloužení - 0,5 m, ...)
Rozšíření základní sady AZB 700/1 o další přístroj, Ø 125 mm
(pro kaskádu), PP
Sada pro vedení odtahu v šachtě, Ø 125 mm, PP (pro kaskádu)
Sada odkouření na fasádu (pro kaskádu), nerez (včetně sifonu)
Prodloužení 250 mm, (150/200), nerez
Prodloužení 500 mm, (150/200), nerez
Prodloužení 1 000 mm, (150/200), nerez
Držák odkouření na fasádu, Ø 200 mm
Průchodka šikmou střechou
Vymezovač odstupu, Ø 125 mm, PP (4 kusy)
Prodloužení 1000 mm, Ø 125 mm, PP
Koleno 15°, Ø 125 mm, PP
Revizní T-kus 90°, Ø 125 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, (150/200), nerez
Koleno 30°, Ø 125 mm, PP
Adaptér 125/130 mm, nerez (nutné pro vedení odkouření na fasádě)
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90°, Ø 125 mm, PP
Koleno 45°, Ø 125 mm, PP
10 490,00
12 692,90
2 490,00
3 012,90
8 490,00
25 290,00
2 490,00
3 090,00
4 790,00
1 390,00
8 390,00
490,00
690,00
490,00
1 190,00
8 100,00
590,00
3 590,00
890,00
750,00
680,00
10 272,90
30 600,90
3 012,90
3 738,90
5 795,90
1 681,90
10 151,90
592,90
834,90
592,90
1 439,90
9 801,00
713,90
4 343,90
1 076,90
907,50
822,80
Rozměry šachty
B = 400 mm (doporučený rozměr kvůli rozměrům krytu šachty)
X min = 205 mm (bez revizního kusu)
X min = 300 mm (s revizním kusem)
X max = 330 mm
Pokud jsou potřeba jiné délkové
rozsahy, případně jiné uspořádání, je
nutné provést kontrolu příslušných
Lmax = L1 + L2
délek vedení spalin přesným výpočtem
zodpovědnou autorizovanou osobou.
Návrh sběračů spalin pro kaskádní zapojení
Odkouření v komín. šachtě
Odkouření na fasádu
∅ 125
Sada
AZB 702/1
Sada
AZB 720/1
AZB 713
Sada
AZB 700/1
∅ 125
Sada
AZB 701/1
∅ 80
AZB 718/1
AZB 720/1
AZB 929
AZB 718/1
V místě
montáže
V místě
montáže
AZB 931
2-3x
ZBR..
AZB 931
Kotle do výkonu
Lmax
L1 max
L5 [m]
2 x 30 kW, 3 x 30 kW, 2 x 42 kW
30 m
5m
0,62 - 0,75
3 x 42 kW
28 m
5m
0,62 - 0,75
26
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS v kaskádě
7 746 900 665
7 746 900 673
7 746 900 677
7 746 900 684
7 746 900 686
7 746 900 690
7 746 900 694
7 746 900 698
7 746 900 702
7 746 900 706
7 746 900 710
7 746 900 714
7 746 900 718
7 746 900 722
7 746 900 726
7 746 900 979
7 746 900 987
7 746 900 995
Typ
Průměr
mm
AZB 945
AZB 953
AZB 957
AZB 964
AZB 966
AZB 970
AZB 974
AZB 978
AZB 982
AZB 986
AZB 990
AZB 994
AZB 998
AZB 1002
AZB 1006
AZB 1016
AZB 1024
AZB 1046
110/160
160
160/225
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160/225
160/225
160/225
160/225
160/225
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
Návrh odkouření pro kaskádu kotlů CerapurMaxx do výkonu 2x98 kW
•
Popis
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, Ø 160 mm, PP
Sada pro vedení odtahu v šachtě Ø 160 mm (pro kaskádu), PP
Sada odkouření na fasádu Ø 160/225 mm (pro kaskádu), nerez
Koleno 15° Ø 160 mm, PP
Koleno 30° Ø 160 mm, PP
Koleno 45 °Ø 160 mm, PP
Koleno 87 °Ø 160 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 160 mm, PP
Prodloužení 1000 mm, Ø 160 mm, PP
Prodloužení 2000 mm, Ø 160 mm , PP
Vymezovač Ø 160 mm, PP
Revizní T-kus Ø 160 mm, PP
Revizní koleno 87°, Ø 160 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 160/225 mm, nerez
Prodloužení 1000 mm, Ø 160/225 mm, nerez
Revizní koleno 45°, Ø 160/225 mm, nerez
Trubka odkouření s revizním otvorem, Ø 160/225 mm, nerez
Nástěnný držák Ø 160/225 mm, nerez
12 900,00
9 990,00
36 990,00
990,00
890,00
890,00
890,00
890,00
1 490,00
2 490,00
950,00
2 190,00
2 690,00
2 990,00
3 990,00
3 490,00
6 990,00
3 190,00
15 609,00
12 087,90
44 757,90
1 197,90
1 076,90
1 076,90
1 076,90
1 076,90
1 802,90
3 012,90
1 149,50
2 649,90
3 254,90
3 617,90
4 827,90
4 222,90
8 457,90
3 859,90
Rozměry šachty (informativní)
Pokud jsou potřeba jiné délkové rozsahy, případně jiné
uspořádání, je nutné provést kontrolu příslušných délek vedení
spalin přesným výpočtem zodpovědnou autorizovanou osobou.
210 mm
200 x 200 mm
Návrh sběračů spalin pro kaskádní zapojení
Odkouření na fasádu
∅ 160
Odkouření v komín. šachtě
Sada
AZB 957
Ø 160/225
AZB 953
AZB 994
AZB 990
L2
AZB 1002
AZB 1006
∅ 160
AZB 945
AZB 1046
AZB 994
AZB 1024
AZB 957
AZB 978
AZB 982
AZB 978
AZB 986
Ø 110
L5
Kotle typu
2 x ZBR 68-2
2x
ZBR..
Lmax = L5 + L4 + L2
L4
L max [m]
L2 min [m]
L5 [m]
L4 [m]
Výkon [kW]
50
3
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
130
1 x ZBR 65-2 + 1 x ZBR 98-2
13
8
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
163
2 x ZBR 98-2
13
8
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
196
27
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS v kaskádě
7 746 900 666
7 746 900 670
7 746 900 674
7 746 900 678
7 746 900 723
7 746 900 727
7 746 900 996
7 746 900 711
7 746 900 699
7 746 900 703
7 746 900 707
7 746 900 715
7 746 900 988
7 746 900 687
7 746 900 695
7 746 900 691
Typ
Průměr
mm
AZB 946
AZB 950
AZB 954
AZB 958
AZB 1003
AZB 1007
AZB 1047
AZB 991
AZB 979
AZB 983
AZB 987
AZB 995
AZB 1025
AZB 967
AZB 975
AZB 971
110/200
200
200
200/300
200/300
200/300
300
200
200
200
200
200
200/300
200
200
200
•
•
•
•
•
•
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
Návrh odkouření pro kaskádu kotlů CerapurMaxx do výkonu 3x65 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, Ø 200 mm, PP
Rozšíření základní sady AZB 946 o další přístroj, Ø 200 mm, PP
Sada pro vedení odtahu v šachtě, Ø 200 mm, PP (pro kaskádu)
Sada odkouření (pro kaskádu) na fasádu, Ø 200/300 mm svislá, nerez
Prodloužení 500 mm, Ø 200/300 mm, nerez
Prodloužení 1 000 mm, Ø 200/300 mm, nerez
Držák odkouření na fasádu, Ø 300 mm
Vymezovač odstupu, Ø 200 mm, PP
Prodloužení 500 mm, Ø 200 mm, PP
Prodloužení 1000 mm, Ø 200 mm, PP
Prodloužení 2000 mm, Ø 200 mm, PP
Revizní trubka, Ø 200 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, Ø 200/300 mm, nerez
Koleno 30°, Ø 200 mm, PP
Koleno 90°, Ø 200 mm, PP
Koleno 45°, Ø 200 mm, PP
16 900,00
4 990,00
15 990,00
49 990,00
4 490,00
6 490,00
3 490,00
990,00
1 890,00
2 490,00
3 490,00
4 990,00
9 990,00
3 190,00
3 990,00
3 490,00
20 449,00
6 037,90
19 347,90
60 487,90
5 432,90
7 852,90
4 222,90
1 197,90
2 286,90
3 012,90
4 222,90
6 037,90
12 087,90
3 859,90
4 827,90
4 222,90
Rozměry šachty (informativní)
Pokud jsou potřeba jiné délkové rozsahy, případně jiné
uspořádání, je nutné provést kontrolu příslušných délek vedení
spalin přesným výpočtem zodpovědnou autorizovanou osobou.
260 mm
250 x 250 mm
Návrh sběračů spalin pro kaskádní zapojení
Odkouření na fasádu
Odkouření v komín. šachtě
∅ 200
Sada
Lmax = L5 + L4 + L2
∅ 200/300
AZB 954
AZB 958
AZB 995
AZB 1003
L2
AZB 991
AZB 1007
L2
L1
∅ 200
Sada
AZB 946
AZB 1047
Sada
AZB 995
AZB 1025
AZB 950
Sada
∅ 110
AZB 979
AZB 958
AZB 979
AZB 983
AZB 987
L5
L5
2-3x
ZBR..
L4
L max [m]
L2 min [m]
L5 [m]
L4 [m]
Výkon [kW]
2 x ZBR 65-2
50
2
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
130
1 x ZBR 65-2 + 1 x ZBR 98-2
50
2
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
163
2 x ZBR 98-2
50
2
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
196
3 x ZBR 65-2
50
6
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
195
Kotle typu
28
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS v kaskádě
7 746 900 667
7 746 900 671
7 746 900 675
7 746 900 679
7 746 900 724
7 746 900 728
7 746 900 997
7 746 900 712
7 746 900 700
7 746 900 704
7 746 900 708
7 746 900 716
7 746 900 989
7 746 900 688
7 746 900 696
7 746 900 692
Typ
Průměr
mm
AZB 947
AZB 951
AZB 955
AZB 959
AZB 1004
AZB 1008
AZB 1048
AZB 992
AZB 980
AZB 984
AZB 988
AZB 996
AZB 1026
AZB 968
AZB 976
AZB 972
110/250
250
250
250/350
250/350
250/350
350
250
250
250
250
250
250/350
250
250
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
Návrh odkouření pro kaskádu kotlů CerapurMaxx do výkonu 4x98 kW
•
Popis
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
Zákl. sada pro kaskádu 2 přístrojů s odtahem do strany, Ø 250 mm, PP
Rozšíření základní sady AZB 947 o další přístroj, Ø 250 mm, PP
Sada pro vedení odtahu v šachtě, Ø 250 mm, PP (pro kaskádu)
Sada odkouření (pro kaskádu) na fasádu Ø 250/350 mm svislá, nerez
Prodloužení 500 mm, Ø 250/350 mm, nerez
Prodloužení 1 000 mm, Ø 250/350 mm, nerez
Držák odkouření na fasádu, Ø 350 mm
Vymezovač odstupu, Ø 250 mm
Prodloužení 500 mm, Ø 250 mm, PP
Prodloužení 1000 mm, Ø 250 mm, PP
Prodloužení 2000 mm, Ø 250 mm, PP
Revizní trubka, Ø 250 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, Ø 250/350 mm, nerez
Koleno 30°, Ø 250 mm, PP
Koleno 90°, Ø 250 mm, PP
Koleno 45°, Ø 250 mm, PP
17 900,00
5 990,00
23 490,00
58 990,00
4 990,00
6 990,00
3 990,00
990,00
2 490,00
2 990,00
4 590,00
5 990,00
16 990,00
3 990,00
5 490,00
4 490,00
21 659,00
7 247,90
28 422,90
71 377,90
6 037,90
8 457,90
4 827,90
1 197,90
3 012,90
3 617,90
5 553,90
7 247,90
20 557,90
4 827,90
6 642,90
5 432,90
Rozměry šachty (informativní)
Pokud jsou potřeba jiné délkové rozsahy, případně jiné
uspořádání, je nutné provést kontrolu příslušných délek vedení
spalin přesným výpočtem zodpovědnou autorizovanou osobou.
330 mm
310 x 310 mm
Návrh sběračů spalin pro kaskádní zapojení
Odkouření v komín. šachtě
Odkouření na fasádu
∅ 250
Sada
AZB 955
∅ 250/350
AZB 959
Lmax = L5 + L4 + L2
L1
∅ 250
AZB 996
Sada
Sada
AZB 947
AZB 1004
AZB 1008
AZB 992
L2
L2
AZB 996
AZB 980
AZB 1048
AZB 984
AZB 988
AZB 1026
AZB 951
Sada
AZB 980
AZB 959
3-4x
ZBR..
∅ 110
L5
L5
L5
L4
L max [m]
L2 min [m]
L5 [m]
L4 [m]
Výkon [kW]
2xZBR 65-2 + 1xZBR 98-2
50
2,5
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
228
1xZBR 65-2 + 2xZBR 98-2
50
2,5
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
261
3xZBR 98-2
50
2,5
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
294
4xZBR 65-2
50
5
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
260
3xZBR 65-2 + 1xZBR 98-2
50
9
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
293
2xZBR 65-2 + 2xZBR 98-2
50
9
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
326
1xZBR 65-2 + 3xZBR 98-2
50
9
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
359
4xZBR 98-2
50
9
0,53 - 1,0
0,65 - 2,0
392
Kotle typu
29
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS
Návrh odkouření závislého na přívodu vzduchu z místnosti (pro kotle ZBR 65/98-2 A..)
8
7
Svislé přes šikmou střechu
Svislé přes plochou střechu
Ø 100/150
Ø 100
AZB 926
L2
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
Vodorovně přes šikmou střechu, případně skrz stěnu
(pozor na ustanovení ČSN 73 4201)
>1
00
0
1
AZB 635/1
Ø 100/150
AZB 830/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
Sada
AZB 632/2
L = 1,2 m
AZB 658
AZB 633/1
AZB 830/1
Ø100/150
Ø 100
L2
Obsahuje AZB 635/1
a koncovku odkouření
Sada
AZB 641
AZB 642
Typ kotle ZBR ..
65-2
98-2
AZB 643
Vodorovně s délkou L1 max.*
46 m
43 m
AZB 644
Svisle s délkou L2 max.
46 m
43 m
Na fasádě s Lmax = L1 + L2
2m
Redukování délky na každé 15°, 30°
nebo 45° koleno
1m
1m
AZB 645
Lmax = L1 + L2
* 90° koleno na kotli je již zohledněno
Typ
Průměr
mm
Vzduch
Objednací
číslo
Spaliny
L1 max = 3 m
7 719 001 028
7 719 001 031
7 719 002 782
AZ 122
AZ 123
AZB 632/2
100/150
•
•
7 719 002 783
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 001 645
7 719 002 793
7 719 002 806
7 719 002 807
7 719 002 858
AZB 633/1
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 663
AZB 664
AZB 658
AZB 680/1
AZB 830/1
AZB 829/1
AZB 926
100/150
100/150
100/150
100/150
100
100
100
100
100
100
100
100
150
100/150
100/150
100/150
150
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 657
AZB 660
150
Popis
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30-45°
Manžeta vodorovného průchodu - střecha 40-60°
Sada vodorovného odkouření s revizním T-kusem,
délka 1210 mm, (100/150)
Sada svislého odkouření, délka 1290 mm - černé, (100/150)
Prodloužení 500 mm (100/150)
Prodloužení 1 000 mm (100/150)
Prodloužení 2 000 mm (100/150)
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1 000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2 000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm, Ø 100 mm, PP
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Držák odkouření na fasádu Ø 150
Revizní T-kus na fasádu (100/150)
Těsnící clona, Ø 100/150 mm
Sada odkouření na fasádu, délka 1600 mm,(100/150)
Univerzální manžeta svislého odkouření (černá) průchodka střechou 25-45°
Průchodka vodorovnou střechou
30
ø 100/150
43 m
2m
AZB 830/1
ø 100
46 m
Redukování délky na každé 90° koleno
AZB 829/1
L = 1,6 m
AZB 636/1
AZB 637/1
AZB 638/1
L1
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
5 590,00
5 490,00
8 990,00
6 763,90
6 642,90
10 877,90
4 090,00
1 290,00
1 690,00
2 990,00
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
750,00
750,00
1 690,00
3 490,00
690,00
13 490,00
1 790,00
4 948,90
1 560,90
2 044,90
3 617,90
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
907,50
907,50
2 044,90
4 222,90
834,90
16 322,90
2 165,90
1 290,00
1 560,90
Odkouření pro kondenzační kotle Junkers do společného komína
Podrobnosti najdete v příslušném projekčním podkladu a v instalačním návodu.
POZOR přetlakový provoz v celé délce vedení spalin.
Řešení vícenásobného
odtahu v jedné šachtě
(Řešení naznačené na obrázku)
Řešení vícenásobného
odtahu ve dvou šachtách
Sada
AZB 861
AZB 604/1
AZB 605/1
Sada
AZB 616/1
L = 0,6 m
Rozměry průřezu šachty
170 - 300 mm
160 - 250 mm
Rozměry průřezu šachty
min. 140 mm
(řešení není na obrázku, je podrobně uvedeno v projekčních podkladech pro přetlakový LAS systém vícenásobného odtahu spalin pro kondenzační kotle Junkers)
AZB 938
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
Informativně platí pro řešení s kotli max. výkon do 30 kW
• Max. délka L1 vodorovného potrubí odvodu spalin je 3 m
včetně 2 kolen (80/125) nebo 1,4 m včetně 3 kolen a minimální
délka je 0,6 m.
AZB 931
• Max. délka L2 (při 2 - 5 kotlech do 16 kW) je 21 m,
viz projekční podklad, u ostatních výkonů se počet kotlů
a max. délka redukuje.
AZB 865
• Minimální vzdálenost mezi jednotlivými zaústěními kotlů
do komína musí být 2,5 m.
• Každý kondenzační přístroj připojený na společný přetlakový
komín musí mít vmontované příslušenství č. 950.
AZB 931
AZB 938
AZB 604/1
AZB 605/1
• S příslušenstvím AZB 864, 863 a 865 lze připravit i předmontáž
připojení k přetlakovému společnému komínu pro kondenzační
kotel, který není s budováním kompletního systému
nainstalován současně a bude připojen v pozdější době.
AZB 931
Typ
Průměr
mm
Spaliny
Vzduch
AZB 861
Objednací
číslo
• Pro přístroje ZWB28-3.., ZWBR28-3.., ZWSB22/28-3..,
ZBS22/..S-3MA a ZBS30/150S-3MA je nutné při vícenásobném
osazení (3 a více kotlů do 1 komín. šachty) doplnit příslušenství
č. 1158 pro snížení výkonu a redukci hmotnostního toku spalin.
Popis
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 002 768
7 719 002 239
7 719 002 859
7 719 002 264
7 719 002 265
7 719 002 266
7 719 002 267
7 719 002 365
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
AZB 663
AZB 664
AZB 832/1
č 950
AZB 861/1
AZB 862
AZB 863
AZB 864
AZB 865
AZB 870/1
AZB 931
AZB 938
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100
80/100
100
80/100
15/80
80
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Dvojitý T-kus s revizním otvorem
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem,
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Prodloužení 500 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 1000 mm, Ø 100 mm, PP
Prodloužení 2000 mm, Ø 100 mm, PP
Trubka s revizním otvorem, délka 250 mm
Koleno 90°, Ø 100 mm, PP
Koleno 45°, Ø 100 mm, PP
Vymezovací díl, 4 kusy
Koleno 15°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°, Ø 100 mm, PP
Koleno 30°
Membránový ventil - spalinová klapka
Základní sada do komínové šachty pro přetlakový systém LAS
Připojovací sada pro přetlakový systém LAS
Připojovací adaptér (v případě předmontáže)
Zaslepený T-díl (i pro předmontáž)
Odvod kondenzátu (pro přetlakový LAS)
Doplňková sada (pro řešení ve dvou šachtách)
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
31
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
690,00
990,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
834,90
1 197,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
490,00
790,00
1 190,00
1 390,00
390,00
390,00
490,00
750,00
750,00
1 490,00
190,00
5 090,00
3 290,00
1 290,00
3 290,00
3 190,00
750,00
890,00
1 790,00
592,90
955,90
1 439,90
1 681,90
471,90
471,90
592,90
907,50
907,50
1 802,90
229,90
6 158,90
3 980,90
1 560,90
3 980,90
3 859,90
907,50
1 076,90
2 165,90
Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS do společného komína
3
Odkouření do LAS komínů
5
Je nutno respektovat
tabulky osazení a pokyny
výrobce komínu LAS
(podtlakový provoz)
Potrubí odtahu spalin Ø 80/125 mm
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 832/1
Ö L = 500 mm
Ö L = 1000 mm
Ö koleno 90°
Ö koleno 45°
Ö koleno 30°
Sada
AZB 616/1
L = 0,60 m
Obsahuje AZB 938,
604/1, 610 a 537/1
AZB 938
AZB 537/1
∅ 80/125
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 931
L1
L1 = max. 1,4 m
včetně 3x 90° kolen
Průměr
mm
Vzduch
Objednací
číslo
Popis
7 719 002 763
7 719 002 764
7 719 002 766
7 719 002 767
7 719 002 769
7 719 002 770
AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 607/1
AZB 608/1
AZB 609/1
AZB 616/1
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 719 002 768
7 716 780 184
7 719 003 382
AZB 832/1
AZB 931
AZB 938
80/125
80/125
80/125
•
•
•
•
•
•
Prodloužení 500 mm
Prodloužení 1000 mm
Koleno 90°
Koleno 2x 45°
Revizní T-kus 90°
Sada - odtah do strany pro LAS, L = 0,6 m s revizním kolenem
(obsahuje AZB 938, 604/1, 610, 537/1)
Koleno 30°
Adaptér 80/125 s měřicími body
Koleno 90° s revizním otvorem
Cena
bez DPH
Cena
s DPH 21 %
690,00
990,00
850,00
1 290,00
2 390,00
2 590,00
834,90
1 197,90
1 028,50
1 560,90
2 891,90
3 133,90
1 490,00
890,00
1 790,00
1 802,90
1 076,90
2 165,90
Váš prodejce:
Bosch Termotechnika s.r.o.
obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 272 191 100
Fax: 272 191 173
Internet:www.junkers.cz
E-mail: [email protected]
CZ - ceník odkouření kond. kotlů - 04/2013
Ceník je platný do odvolání nebo nahrazení
novým ceníkem. Změny vyhrazeny.
Typ
Spaliny
Tento způsob odtahu spalin musí být pečlivě naprojektován, vzhledem k nízkým teplotám spalin kondenzačních kotlů se musí někdy přejít
k jinému způsobu odtahu spalin, nabízí se pak v některých případech možnost využití přetlakového vícenásobného odtahu spalin LAS (viz
předchozí strana tohoto ceníku).
Download

Odkouření pro kondenzační kotle JUNKERS