obal 1:obal 1
11/16/11
6:15 PM
Stránka 1
PSMCZ
ISSN 1802-6907
www.psmcz.cz
6 | 2011
stavební infozpravodaj
edit 6/11:7 predloha 09
11/16/11
4:16 PM
Stránka 1
EDITORIAL
Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři,
musím opakovaně konstatovat, že jsme opět
na konci roku 2011 a budeme se těšit na
předvánoční atmosféru, vánoční pohodu
a svátky. Ten, kdo čte moje příspěvky, tak
možná bude namítat časté komentování
politiků a politické situace v naší zemi.
Přiznávám, že pravidelně sleduji dění na politické scéně, neboť téměř denní kauzy a informace o korupci, rozkrádání a chování politiků v Poslanecké sněmovně nemůže nechat klidným žádného občana. Jde o veřejný
výsměch za peníze daňových poplatníků.
Ten, kdo sledoval projednávání reforem a obstrukce opozice, musí mít silný žaludek. Jeden hulvát větší než druhý. Opravdu není
dne, kdy reportéři, bohužel bez policie, odhalují další a další korupční aféry. Kauza
Gross a Kocourek jasně definuje, že v politice
je možné naprosto vše. Bohužel nám schází
policejní výsledky z vyšetřování a potrestání
viníků. Řada soudních jednání je pro nedostatek důkazů odložena, např. Mostecká
uhelná společnost, kauza Drobil, Pandury,
Gripeny nebo není chuť důkazy předložit. Jak
je možné, že poslanec postaví penzion a není
schopen doložit, kde vzal finance? Je to sou-
O
B
SYSTÉMY TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV
časná skutečnost politického aparátu. K tomu ještě nahrává ekonomická recese, reformy a následně další utahování opasků. Co
je však jisté, že dobře už bylo.
Naše společnost PSM CZ připravila nový
program seminářů na rok 2012 s větším zaměřením na regenerace a rekonstrukce stávajících budov. Několik seminářů je zaměřeno na novou evropskou směrnici, která doporučuje snižování energetické náročnosti
budov.
Doufám, že vánoční svátky a vánoční pohodu každý z Vás prožije ve zdraví. K tomu
Vám přeji hodně pevné nervy, patřičnou
dávku optimismu a veselou mysl.
Přeji Vám hodně zdraví
ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti
S
A
H
3
DODATEČNÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ – TEPELNÁ IZOLACE
17
TRENDY V KOUPELNÁCH
26
VZDĚLÁVÁNÍ
32
HYDROIZOLACE
38
PSM – stavební infozpravodaj 6 | 2011, 11. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Jiří Matoušů, tel. 606 746 722, Kristýna Mirvaldová, tel. 602 215 109; zastoupení Brno: Ing. Zdenka Baláčová, tel. 724 183 212, Petr Pokorný,
tel. 545 117 433, 724 939 970; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 981, e-mail: [email protected], [email protected], www.psmcz.cz.
Grafika: Aleš Douša. Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1802- 6907.
prefa:7 predloha 09
11/16/11
4:18 PM
Stránka 2
STŘEŠNÍ SYSTÉMY
Rekonstrukce střešního pláště Masarykova nádraží
V současnosti probíhá rekonstrukce a oprava havarijního stavu zastřešení historické části odjezdové haly
Masarykova nádraží v Praze. Jedná se o trojlodní stavbu s vazníky, tvořenými dřevěnými krokvemi.
Ty podle možností byly renovovány, část
z nich však musela být nahrazena novými.
Rozpětí krajních vazníků je 11,7 m, rozpětí
středního vazníku je 5,05 m. Rozmístění vazníku je: jeden na sloupu, jeden uprostřed.
Následně na vaznících je uloženo plnoplošné
bednění s hliníkovou střešní krytinou. Ocelové svorníky spojují šikmé vzpěry s vaznicí.
Světlo do odjezdové haly přivádějí prosklené
světlíky. Střešní konstrukce je uložena na
původních litinových sloupech. Sloupy haly
slouží současně na odvádění dešťové vody
pomocí potrubí, které je do nich vsazeno.
Část stavby zastřešující odjezdovou halu tvoří tři souběžné odvětrávané sedlové střechy
s délkou hřebenů přibližně 67,5 m a sklonem
27 °. Krajní střechy jsou rozlohou stejně veliké, prostřední je menší. Celková rozloha střechy je 1598 m2. Z důvodu zachování původní
nosné konstrukce bylo doporučeno použít
lehkou střešní krytinu. Proto byl vybrán
hliníkový maloformátový falcovaný šindel PREFA v barevném odstínu
světle šedá P.10 s povrchovou úpravou stucco.
Falcované šindele PREFA spojují osvědčený kosoúhelníkový tvar s moderními vlastnostmi high-tech materiálu z hliníku. To dělá z falcovaného šindele střešní krytinu vhodnou pro starší a rekonstruované
objekty. Rozměr falcovaného šindele je 420 x 240 mm v položené
ploše s hmotností 1 m2 cca 2,5 kg. Do plochy 1 m2 se počítá 10 falcovaných šindelů. Materiál šindele tvoří barevný legovaný hliník
o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný lak nebo prášková barva
podle RAL nebo NCS. Pokládá se na plné bednění se separační
vrstvou od sklonu střechy 25°, s maximálním plošným zatížením
800 kg/m2. Falcované šindele se upevňují jednou hliníkovou paten-
2
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
tovanou příchytkou (tj. 10 příchytek na 1 m2). Nezbytnou bezpečnost
maloformátové krytiny dále zaručují drážky na podélné a příčné
straně. Tak vzniká bezpečná vazba odolná povětrnostním vlivům.
Falcovaný šindel PREFA je dodáván ve všech standardních barvách
a v hladké povrchové úpravě nebo stucco. Základním materiálem
pro hliníkové výrobky PREFA jsou slitiny dle EN 1396. Jejich povrchová úprava probíhá tzv. metodou coil coating a splňuje přísné
požadavky ECCA (European coil coating Association).
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. poskytuje 40 let záruku na základní
hliníkový materiál proti rozbití, korozi a poškození mrazem v přirozených podmínkách a při odborné pokládce stavebním klempířem
a 40 let na barvu v provedení P.10.
rehau:7 predloha 09
11/16/11
4:20 PM
Stránka 3
TEPELNÁ ČERPADLA
Tepelná čerpadla REHAU
Firma REHAU je známá jako dlouholetý renomovaný výrobce systémů technického zařízení budov.
Zejména v oblasti velkoplošného vytápění a chlazení patří ke světové špičce.
Tato skutečnost a snaha o nezávislost na dodavatelích tepelných
čerpadel vedla naši společnost před dvěma roky k rozhodnutí o výrobě vlastních čerpadel.
REHAU vyrábí tepelná čerpadla v provedení země – voda pod označením GEO ve výkonovém rozsahu 5 – 37 kW, voda – voda pod
označením AQUA ve výkonovém rozsahu 7 – 45 kW a vzduch – voda
pod označením AERO s výkony 8 – 33 kW.
Firmě REHAU se již podařilo realizovat řadu zajímavých staveb. Jedna
z posledních je Prodejna a servis pneu Procházka v Praze 10.
Na této průmyslové stavbě jsou použita 3 tepelná čerpadla REHAU
AERO 33 umístěná na střeše objektu. Čerpadla jsou řízena kaskádovou regulací řady RVS (Albatros 2) od – firmy Siemens.
Dále je zde instalováno velkoplošné vytápění REHAU o celkové
výměře 212 m2. Byl zde použit dlouhodobě osvědčený systém instalace topných trubek RAUTHERM S 17 x 2,0 na kari síť.
Také jsou zde na rozvody REHAU napojena jak otopná tělesa, tak
i vzduchotechnické jednotky.
Tento příklad velmi názorně dokladuje možnosti REHAU – ucelenou
dodávku od jednoho dodavatele.
Od zdroje tepla přes rozvody sanity po systém podlahového vytápění
je možno realizovat technologií REHAU.
ING. LUDĚK PILÁT
REHAU, s.r.o. obchodní zastoupení Praha
Obchodní 117, 251 70 Čestlice
tel. 272 190 111, fax 272 190 169
e-mail [email protected]
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
3
junkers:7 predloha 09
11/16/11
4:21 PM
Stránka 4
PLYNOVÉ KOTLE
Nové plynové kondenzační kotle Junkers Cerapurmaxx
o výkonu 65 a 98 kW pro vytápění větších bytových domů a komerčních budov
Aktuální požadavky na zdroj tepla, to není jen vysoký normovaný stupeň využití, ale i rychlá a jednoduchá
instalace, snadná údržba a čištění spotřebiče, ale i možnost vhodného výběru výkonu nejlépe kompletního
systémového řešení od jednoho dodavatele. Při potřebě vysokého výkonu jsou pak právě plynové závěsné
kondenzační kotle atraktivní alternativou ke stacionárním kotlům.
Energetický stupeň využití je u CerapurMaxx zcela výjimečný. S normovaným stupněm využití až 110 % přemění téměř všechnu energii
obsaženou v plynu na teplo. Hořák s keramickými destičkami přitom
spaluje plyn mimořádně tiše. Díky dodatečné izolaci opláštění kotle
nepronikají za provozu ven prakticky žádné zvuky. Taktéž se svými
nároky na prostor je CerapurMaxx velmi skromný. Půdorysná plocha
pro čtyřnásobnou kaskádu díky inteligentnímu stavebnicovému systému zabírá jen cca 1 m2!
CerapurMaxx vám nabízí vysokou kvalitu a technickou dokonalost
v každém detailu. Jednoduchá je i obsluha a možnost připojení na
široký sortiment regulátorů FR/FW, díky kterým můžete kotel optimálně kombinovat i se solárními systémy Junkers.
Nové kondenzační kotle CerapurMaxx jsou k dispozici ve výkonových
variantách 65 a 98 kW. Minimální potřeba údržbové a čistící práce
je dána kvalitou spalování a výměníkem z Al/Si technologie. Hliníkové trubky výměníku tepla se vyznačují speciálním vnitřním tvarem: Zásluhou kanálů stočených vzájemně do sebe vytvářejí maximální povrch. Tím se zlepšuje přenos tepla, čímž stoupá normovaný
stupeň využití až na 110 procent. Díky speciální metodě zušlechtění
– plazmové polymerizaci – jsou trubky navíc zvlášť robustní a dobře
se ošetřují. Nanesená vrstva chrání jak před korozí, tak i před znečištěním. Trubky tepelného výměníku lze proto snadno a rychle propláchnout vodou nebo profouknout tlakovým vzduchem. Stejně jako
výměník tepla jsou i ostatní komponenty podléhající údržbě přístupné po otevření předního krytu. V provozu je vše navíc podpořeno
úsporou elektřiny, díky elektronicky řízeným čerpadlům.
S ekvitermním regulátorem FW200 a kaskádovým modulem ICM,
lze sestavit kaskádu až 4 kotlů s výkonem 392 kW, která zabere jen
cca 1 m2! Při spotřebě tepla na vytápění ve výši 30 wattů na čtvereční metr tak kotel Cerapur Maxx může zásobovat plochu o velikosti
13 000 m2 teplem a teplou vodou.
S regulátorem FW500 a dalšími ICM moduly lze pak do kaskády zapojit až 16 kotlů. Méně prostoru pro technickou místnost znamená
také více místa pro bydlení, a právě to nástěnné provedení kotlů umožňuje. Kotle jsou vhodné pro vytápění velkých domů a průmyslových
budov a jejich umístění vyplývá z možnosti pracovat jak v provozu
B22, B33, tak C33 a C53. Řešení odtahu spalin je pro samostatné
kotle v přetlaku, společný odtah spalin při kaskádním zapojení kotlů
pracujících v provozu „B“ je svislá společná část řešena v podtlaku.
Konstrukce kotle
Základní konstrukční prvky kotle jsou vidět na obrázku. Je důležité,
že vše podstatné je přístupné zepředu. Dominujícími prvky jsou
odshora směšovací komora s elektronicky řízeným ventilátorem,
spalovací komora s tepelným výměníkem a panel elektroniky.
Připojení přívodu vzduchu/odtahu
spalin 100/150 mm
Hořák s keramickými destičkami
Tepelný výměník s povlakem
naneseným špičkovou technologií
Velmi dobrá tepelná vodivost a vysoké
využití energie díky žebrovaným trubkám,
s vnějším povlakem zušlechtěným plazmovou polymerizací pro snadné čištění
Elektronická řídící jednotka
Zaručuje snadnou obsluhu. Kompatibilní
s osvědčeným programem regulátorů
FR/ FW s patentovaným algoritmem
SolarInside
Podívejme se blíže na některé zajímavé vlastnosti kotlů Cerapurmaxx ZBR 65-2, ZBR 98-2.
Ochrana proti nedostatku vody
Kotle Cerapurmaxx mají zdokonalený systém ochrany proti nedostatku otopné vody. Množství vody v soustavě je indikováno
tlakovým čidlem. Řídicí elektronika však neodstavuje kotel zcela
mimo provoz při poklesu tlaku pod pevně nastavenou hranici, ale
v určitém rozmezí snižuje maximální výkon kotle.
Základní aparametry:
Cerapurmaxx ZBR 65, 98
Výstup
Modulovaný výkon
v systému s teplotním spádem
80/60 °C
v systému s teplotním spádem
50/30 °C
Příkon (modulovaný)
Koeficient využití (DIN 4702-8)
75/60 °C
Koeficient využití (DIN 4702-8)
40/30 °C
Teplota spalin při teplotním spádu
(max. výkon)
Emise
CO
NOx
4
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
kW
ZBR
65-2
ZBR
98-2
kW
14,2 – 60,5 18,8 – 92,0
kW
kW
15,5 – 65,0 20,8 – 98,0
14,6 – 62,0 19,3 – 95,0
%
106
106
%
80/60°C
50/30°C
mg/kWh
mg/kWh
110
66
46
< 15
< 20
110
75
58
< 15
< 20
junkers:7 predloha 09
11/16/11
4:21 PM
Stránka 5
Průběh při startu zařízení
Systém přetlaků
4
1
Detekce průtoku
spád se doporučuje zahrnout do projektu. Dimenzování výkonu kotlů
podle požadovaných teplotních spádů bude pro řadu projektantů
možná novinkou.
Tepelný výměník je chráněn proti příliš rychlým teplotním změnám,
které by mohly způsobit narušení jeho mechanické stability. Z této
funkce vyplývá i optimalizovaný náběh výkonu kotle (viz obr. 4). Na
plný výkon, po odstavení, kotel najede za 120 sekund. Z minimálního výkonu 20 % na 100 % to trvá 90 sekund, při čemž nárůst
výkonu probíhá stupňovitě. Velký modulační rozsah znamená, že je
vyráběno pouze tolik tepla, kolik je skutečně zapotřebí, čímž klesají
náklady na energii. Snižuje se tím i počet startů hořáku. Kromě rizika
opotřebení tak klesají i udržovací náklady.
Regulace a řízení
2
3
Až na řídké výjimky havárií a poklesu tlaku pod
0,2 bar nedochází k tak
razantnímu poklesu tlaku v otopné soustavě náhle, ale dlouhodobě. Řízení výkonu kotle zajistí, že
nedojde k náhlému výpadku dodávky tepla, pokud by občasná kontrola provozu kotle své
povinnosti zanedbávala a poklesu tlaku nevěnovala pozornost, tak
výkon kotle nevypadne naráz ze 100 %. Uživatelé na kotel napojení
nepocítí tak velké nepohodlí a servisní zásah lze provést plánovaně
v rozumném čase.
V připojeném grafu viz obr. 1 je vidět způsob omezování výkonu kotle
s klesajícím tlakem v soustavě.
Řídicí elektronika je umístěna dole za odklopným panelem s displejem. Kotle Cerapurmaxx jsou určeny ke spolupráci s řadou ekvitermních regulátorů FW 200, FW 500, rozšiřující modul IEM a další,
jako například řízení kaskády ICM, ale i modul pro spolupráci se
solárními kolektory. Díky vzájemně ideálně přizpůsobeným kompo-
Dimenzování výkonu podle teplotních spádů?
Využít výhod kondenzačního provozu umožňuje nízká teplota zpátečky. Má-li mít například zpátečka teplotu 25 °C, pak maximální výstupní teplota u většiny kotlů je o 20, maximálně 30 °C vyšší, tedy
45 až 55 °C. Tento teplotní interval je dán konstrukcí výměníku a jeho mechanickou odolností. Kotle Cerapurmaxx mohou pracovat s teplotní diferencí až 25 °C (viz obr. 2), tedy za daných podmínek s výstupní teplotou až 75 °C. Teplotní interval na kotli je hlídán čidly
teploty na zpátečce a výstupu (viz obr. 3) a regulace podle jejich údajů
ovlivňuje činnost oběhového čerpadla, tedy průtok a výkon kotle.
Tento způsob regulace bude výhodně použitelný při rekonstrukcích
nebo modernizacích starších otopných soustav projektovaných na
vyšší teploty, protože prodlouží dobu, po kterou bude kotel v kondenzačním režimu. Schopnost kotle řídit výkon s ohledem na teplotní
nentům lze tedy účinně a hospodárně do systému vytápění vícegeneračního domu zapojit i teplo ze solárního zařízení. Patentovaný
algoritmus „Solar inside“ od Junkers šetří při ohřevu pitné vody až
15 procent energie oproti běžným kondenzačně-solárním systémům
– a dalších pět procent při solární podpoře vytápění. Tím vším je
pokryto velmi široké spektrum nejrůznějších aplikačních schémat
pro konkrétní požadavky.
Závěr
Kondenzační kotle Junkers Cerapurmaxx ZBR 65-2, ZBR 98-2 navazují nejen na vše osvědčené. Mají i řadu nových vlastností, které je
činí zajímavými pro uplatnění v praxi s cílem snižovat spotřebu paliva
i servisní náklady.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
5
INSTALAČNÍ SYSTÉM ALPEX - GAS
SLAVÍ II. VÝROČÍ UVEDENÍ DO PRAXE V ČR
Dne 1. 10. 2009 vstoupilo v platnost TPG 704 03 „Domovní plynovody z vícevrstvých trubek, navrhování a stavba“.
K tomuto datu byly splněny všechny legislativní podmínky pro uvedení dlouho očekávaného instalačního systému
ALPEX - GAS pro domovní rozvody plynu do praxe v České
republice.
Společnost IVAR CS v souladu se svojí firemní strategií
průběžně zařazuje do svého portfolia nové produkty a inovativní řešení v oblasti TZB již od roku 1992.
Domovní plynovod ALPEX-GAS začíná za HUP bez ohledu
na jeho umístění uvnitř, nebo vně budovy.
Systém ALPEX - GAS pro domovní rozvody plynu se však
svojí novou podstatou i nutností úpravy legislativních předpokladů použití v ČR vymyká standardním inovacím či obměně
produktů, tak jak je známe z nabídek obchodních společností. Jednalo se totiž o podstatný zásah do konzervativního
chápání „bezpečných“ rozvodů plynu v budovách některými
státními orgány, ale i dalšími institucemi a organizacemi,
ať již jejich motivace byla jakákoliv.
Tomuto pokrokovému záměru ze strany společnosti IVAR
CS nepřál ani fakt, že se v té době jednalo o první počin
s uplatňováním vícevrstvého potrubí pro domovní rozvod
plynu ve státech střední a východní Evropy, což vzbuzovalo
u zainteresovaných subjektů opatrnické a alibistické tendence, které byly podporovány lobbistickými zájmy zástupců
„tradičního“ řešení domovních rozvodů plynu.
Tímto konstatováním nechceme vyvolávat nějaké historické reminiscence, ale stručnou genezí zrodu tohoto montážního systému pouze připomínáme všeobecně známou
zkušenost, že nové věci a nová řešení se prosazují velmi
těžce, zvláště nejsou-li na ně dostatečně připraveni ti, kteří
z titulů svých funkcí a pravomocí mohou tuto snahu buď podpořit, nebo také negativně ovlivňovat, komplikovat a zdržovat.
Nyní máme již dva roky tuto náročnou a drahou byrokratickou fázi prosazování instalačního systému ALPEX - GAS
za sebou, a můžeme se tedy s odbornou veřejností podělit
o získané zkušenosti, jak z pohledu dodavatele systému, tak
z pohledu realizačních firem v tuzemských podmínkách.
Dva roky realizace systému ALPEX - GAS je poměrně
krátká doba, ale určité zkušenosti podpořené fakty již mohou
celkem objektivně vypovídat o životaschopnosti a oprávněnosti používání toho kterého výrobku či zavedení nové technologie do realizační praxe.
Několik faktografických údajů, které podporují náš předpoklad o opodstatněnosti systému ALPEX - GAS jako alternativního řešení pro domovní rozvody plynu vůči tradičnímu
ocelovému a měděnému potrubí:
• Od vydání Podnikové technické normy PTN 704 05
„Použití vícevrstvých trubek ALPEX - GAS pro rozvody plynu
v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar.“, probíhá kontinuálně proškolování zájemců o tento progresivní montážní
systém. Osvědčení o proškolení, jako základní podmínku pro
projektování a montáž tohoto systému v souladu s TPG 704 03
již získalo 1593 zájemců.
• Za tuto dobu bylo dodáno na český trh více jak 50 tisíc metrů vícevrstvého potrubí ALPEX - GAS pro domovní
rozvody plynu s odpovídajícím množstvím PRESS tvarovek
a protipožárních armatur, aniž byla uplatněna jediná reklamace dodaných systémových prvků rozvodu plynu.
• Od počátku používání není znám případ, kdy by vinou
systémových komponentů tvořících potrubní instalaci ALPEX
- GAS došlo k úniku plynu, či jinému ohrožení života nebo
majetku investorů.
Z uvedeného je zřejmé, že systém rozvodu plynu vícevrstvými trubkami je i v ČR životaschopný a bezpečný, čímž se
potvrzují i třináctileté obdobné zahraniční zkušenosti. Tento
druh potrubního rozvodu plynu se plně v dlouhodobé praxi
osvědčuje, a představuje tak atraktivní alternativu k tradičním
materiálům pro naprostou většinu montážních potřeb domovní instalace.
Provedení vnějšího domovního plynovodu ALPEX-GAS
v zemi je standardním řešením.
Za dvouleté období lze již poměrně objektivně zhodnocovat motivaci a zkušenosti těch, kterým je tento nový systém
rozvodu plynu určen především. Tedy realizačním firmám
a investorům.
Z pohledu realizačních firem je oceňována především do-
stupnost systémových komponentů ALPEX - GAS v obchodní síti, detailní propracovanost jejich použití v realizační praxi
dle PTN 704 05, doposud nepoznaná variabilita možností potrubního vedení plynu od HUP až po koncový spotřebič bez
neopodstatněných omezení a překážek v montážní praxi.
Používání „ chráničky“ na rozvod plynu ALPEX-GAS v místech k tomu určených maximálně zvyšuje bezpečnost takové
instalace.
V neposlední řadě oceňují nebývale vysokou flexibilitu
montáže s důrazem na bezpečnostní aspekty provozu, vyšší
produktivitu práce,i nižší pořizovací náklady.
Z pohledu investorů je oceňována technologie montáže,
která upřednostňuje nebývale vysoké bezpečnostní standardy používáním nerozebíratelných tvarovek typu IVAR.
PRESS, využíváním bezpečnostně - kontrolní funkce „chráničky“, která jednoduše umožňuje mít kontinuální přehled
o aktuálním stavu domovního plynovodu. Rovněž je pozitivně
vnímána možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích,
zejména podlahách, což přispívá k estetické čistotě interiérů.
Používání bezpečnostních prvků rozvodu plynu, je-li to
vzhledem k montážní situaci potřebné, např. protipožárních
armatur, je vnímáno pozitivně, jako nadstandardní opatření
k ochraně osob a majetku.
Toto jsou jistě dostatečně relevantní a pádné argumenty,
které vyvolávají poměrně značný zájem investorů, projektantů a realizačních firem po proškolení k získání potřebného
Osvědčení pro montáž systému ALPEX - GAS.
Bohužel v této souvislosti nelze v současné době nevidět
u některých výrobců (dodavatelů) snahu marketingově využít
dosaženou odbornou úroveň systému ALPEX - GAS a zájem
o něj ve svůj prospěch, a uplatnit na českém trhu „podobný“
produkt, ale bez uceleného systémového řešení problematiky domovních rozvodů plynu.
V konkurenčním prostředí tržního hospodářství ČR to nemůže již nikoho překvapit, a nepřekvapuje to ani naši společnost, co se obchodních zájmů týká. Velmi nás však udivuje,
a podobné signály máme i od některých odborných autorit
v oboru plynových zařízení, že tyto obchodní snahy nejsou
plnohodnotně podpořeny splněním ani základních atributů
pro bezpečnou montáž a provoz takového domovního rozvodu plynu.
Absence plnohodnotného návodu, nebo podnikové technické normy na použití konkrétního rozvodu z vícevrstvých trubek
odporuje českým zákonům a zejména TPG 704 03, kde jsou
mimo jiné i specifikována kritéria jednotlivých montážních situací, včetně montáže zabezpečovacích armatur, i kritéria školení
a přípravy realizačních firem, apod.
Vedeni snahou o udržení vysokých standardů, které byly
nastaveny v procesu schvalování podmínek pro bezpečné
použití a provoz vícevrstvých trubek pro rozvod plynu v budovách v ČR, sdílíme spolu s odbornou veřejností vážné bezpečnostní obavy z nerespektování či nedodržování stanovených postupů a zásad, na jejichž tvorbě se mimo jiné podíleli
zástupci MMR ČR, MV HZS ČR, ITC, ČSTZ, GAS, PAVUS
a mnoho dalších autorit v oboru.
Nabízení „podobného systému“ do obchodní sítě bez splnění všech výše zmíněných, českou legislativou požadovaných podmínek, vidíme jako bezpečnostní riziko a matení realizačních firem, které nabývají dojmu, že dříve uplatňované
a vyžadované podmínky a zásady pro tuto specifickou technologii rozvodu plynu jsou překonané, a není třeba se jimi řídit,
opak je však pravdou. A právě v tom vidíme vážné ohrožení
požadavku na profesionalitu montážních aplikací ze strany
realizačních firem a potenciální ohrožení bezpečnosti osob
i majetku.
Příklad vedení domovního plynovodu ALPEX-GAS s využitím možností stropních podhledů v budově.
Věříme, že státní orgány pověřené kontrolními funkcemi
na tomto úseku budou přijímat adekvátní opatření při zjištění těchto nedostatků. Rovněž odborné autority a zájmová
sdružení mohou přispět svým dílem k dodržování závazných
podmínek pro všechny obchodní subjekty bez rozdílu.
To zvýší nejenom odbornou prestiž zainteresovaných
subjektů, ale především bezpečnost plynových instalací,
o kterou musí jít všem především.
Jaroslav Hoskovec
Obchodní a technické zastoupení, IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4, e-mail: [email protected], www.ivarcs.cz
Technická kancelária SK, IVAR CS, spol. s r. o., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 432, tel./fax: +421 346 214 431, e-mail: [email protected], www.ivarcs.sk
Program Pool nabízí značky LB OBJECT a RAKO
pro keramická řešení vnějších i vnitřních bazénů, lázní, sprch, šaten, sportovních i privátních
zařízení a dalších prostorů, kde standardní keramické obklady z technických, hygienických
a bezpečnostních důvodů již nestačí.
Stavba bazénu patří mezi technicky náročné stavby a vyžaduje
dobré odborné znalosti a zkušenosti projektantů a stavbařů.
Vysoká trvanlivost betonového bazénu s keramickým
obkladem je dána použitým materiálem. Základem tělesa
je armovaná betonová vana, zajišťující dostatečnou pevnost
a pružnost konstrukce při působení velkého tlaku vody.
Povrch betonové vany je opatřen hydroizolační vrstvou,
na kterou je nalepen speciální keramický obklad pro bazény.
Volba použitých obkladových prvků je klíčovým výběrem
k dlouhé životnosti bazénu a bezproblémového užívání. Pro
bazény je třeba použít speciální keramické materiály, nelze
tedy použít jakoukoliv dlažbu. Běžně vyráběné a prodávané
obklady mají nasákavost vhodnou pro použití v koupelně. Pro
bazény jsou nabízeny dlaždice POOL s nízkou nasákavostí,
vhodné pro dlouhodobé působení pod vodou. S nasákavostí
je přímo spojena i mrazuvzdornost obkladu. Aby byla
zajištěna odolnost proti mrazu, musí mít dlaždice co nejnižší
nasákavost, dlaždice POOL mají nižší nasákavost pod 1 %,
která je zárukou velmi dobré mrazuvzdornosti. V nabídce
LB OBJECT je široká škála netradičních prvků, např. tvarovek
pro přechodové plochy, pro přelivové hrany a rozměrové
moduly obkladů, aby bylo možné obložit prakticky jakýkoliv
tvar a velikost bazénu s rovnými či zaoblenými plochami
a hranami.
Na obkládané plochy se používá protiskluzná úprava povrchu,
a to zejména na vstupech, cestách, schodištích do bazénu
a schodnicích se zaoblenou hranou, nejbližším okolí bazénu
a na dně bazénu s hloubkou menší než 80 cm. Nabídka
programu POOL je připravena v souladu s vysokými nároky
architektů a designérů na funkční a estetické parametry.
Realizaci bazénu je nejlépe svěřit specializovaným firmám.
Proto již v přípravné fázi projektu doporučujeme využívat
odborníky projektového týmu společnosti Lasselsberger,
kteří Vám doporučí vhodná řešení.
www.rako.cz
MADE IN CZECH REPUBLIC
Plánujte s námi!
Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO
– ucelený pohled do světa vytápěcí techniky, vzduchotechniky,
klimatizací, ale také armatur, potrubí, čerpadel, sanitární techniky,
interiérů koupelen a dalších technických zařízení v budovách.
V souladu s celosvětovými trendy jsou zvýrazněným tématem veletrhu
ÚSPORY ENERGIÍ, a to především v oborech vytápěcí techniky,
vzduchotechniky a klimatizací.
Představte i Vy Vaše úsporná řešení téměř 70.000 návštěvníkům
Stavebních veletrhů Brno!
Přihlaste se na veletrh ještě dnes!
Propojením oborů TZB s ostatními obory stavebnictví se za
branami brněnského výstaviště uskuteční další ročník prestižního
mezinárodního setkání zástupců všech oborů stavebnictví v jednom
čase a místě. Staňte se jeho součástí i Vy!
2012
Investor:
Stavba:
Objekt:
Obsah:
Vypracoval:
Kontroloval:
Veletrhy Brno, a.s.
SPS v ČR, ČKAIT
Místní úřad: BRNO
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO
IBF, SHK BRNO, MOBITEX
Inzerce
13. mezinárodní veletrh
technických zařízení budov
24.–28. 4. 2012
Brno – Výstaviště
www.stavebniveletrhybrno.cz
Datum:
24.–28. 4. 2012
Číslo zakázky: 001
Jednotky:
Měřítko:
1:1
shk:7 predloha 09
11/16/11
4:23 PM
Stránka 11
VELETRHY
Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK Brno
Přípravy jarních Stavebních veletrhů Brno
jsou již v plném proudu
i produktů a novinek, nebo také jako pozvánka na veletrh pro obchodní partnery.
Příští ročník Stavebních veletrhů Brno se uskuteční v tradičním
jarním termínu od 24.do 28. dubna na brněnském výstavišti. Stejně
jako v minulém roce se souběžně uskuteční Mezinárodní veletrh interiéru a bydlení MOBITEX. Organizátoři přichystali pro tento ročník
veletrhu hned několik zajímavých novinek, které ještě zvýší komfort
pro všechny zájemce o veletrh. Které to jsou, se dozvíte na následujících řádcích.
Mezinárodní veletrh technických zařízení
budov SHK BRNO
Zvýrazněná témata Stavebních veletrhů
Brno 2012
V souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov jsou v letošním roce zvýrazněnými obory nízkoenergetické stavby a bydlení,
úspory energií. Tato stále aktuální problematika se promítá především v oborech vytápěcí techniky, vzduchotechniky, klimatizací nebo
alternativních zdrojů energie. Nesmíme opomenout ani oblast dřevostaveb nebo nové úsporné stavební či izolační materiály, okna, dveře,
konstrukční systémy a další.
Tradiční součástí jarních Stavebních veletrhů Brno je Mezinárodní
veletrh technických zařízení budov SHK Brno. SHK Brno nabízí uce- Více informací naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz
lený pohled do světa vytápěcí techniky, vzduchotechniky, klimatizací,
ale také armatur, potrubí, čerpadel,
sanitární techniky, interiérů koupelen
a dalších technických zařízení v budovách. Propojením oborů TZB s ostatními obory Mezinárodního stavebního veletrhu IBF vzniká za branami
Architekti, autorizovaní inženýři a technici, ti všichni mají společný probrněnského výstaviště další ročník
blém, kterým jsou pozdě proplácené faktury. Sami pak nemohou včas
prestižního mezinárodního setkání
zaplatit svoje spolupracovníky, v horších případech mohou mít problém
zástupců všech oborů stavebnictví
se splácením úvěru. Jak usnadnit situaci těmto podnikatelům radí Marv jednom čase a místě. Staňte se jeho
součástí i Vy!
tin Eyberger, výkonný manažer segmentu Podnikatelé a firmy z ČSOB.
Firemní účet je základním
stavebním kamenem v podnikání
Elektronická přihláška
šetří Váš čas!
Pro zjednodušení přihlášení na veletrh jsme pro naše vystavovatele zavedli elektronickou verzi přihlášky.
Jaké to přináší výhody? Především
šetříme čas! Elektronickou verzi přihlášky vyplníte během několika minut
pohodlně z Vašeho počítače. Navíc
každý krok provází přehledná navigace a interaktivní nápověda. Více informací naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz
IKatalog obohatí
veletržní účast
IKatalog představuje další možnost,
jak zefektivnit a podpořit firemní
účast na veletrhu, jelikož tak dochází
k rozšíření veletržní účasti o prvky internetové reklamy.
Nejedná se o pouhou elektronickou
verzí tištěného katalogu, ale o on-line meziveletržní oborový katalog
firem. Ode dne přihlášení získává
každý vystavovatel přístup k aktualizaci svých informací, včetně kompletní správy svého on-line prostoru.
Tento prostor má k dispozici po celý
další rok. Slouží nejen k prezentaci
základních informací o veletrhu, ale
Martin
Eyberger
výkonný
manažer
segmentu
Podnikatelé
a firmy
z ČSOB
Nabízí ČSOB zmíněným profesím
nějakou pomoc při řešení uvedených problémů?
Naším cílem je přinášet řešení šitá
na míru, a tak jsme ve spolupráci
s profesními komorami připravili Program pro architekty a Program pro
autorizované inženýry a techniky činné ve stavebnictví, jež komplexně řeší
jejich potřeby.
O jaká řešení se jedná?
V první řadě jde o ČSOB Firemní konto
pro architekty a ČSOB Firemní konto
pro autorizované inženýry a techniky
činné ve stavebnictví. Obě konta jsou
vytvořena na základě specifických
potřeb těchto podnikatelů. Mezi jejich
hlavní výhody patří veškeré příchozí
platby zdarma, nepřetržitý přístup
k penězům a snadná dostupnost
povoleného přečerpání účtu. Samozřejmou součástí kont je pak internetové bankovnictví, platební karta
zdarma a přehled o dění na účtu prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv.
Chystají se v kontextu s těmito
konty i nějaké novinky?
Ano, v létě jsme rozšířili nabídku. K ČSOB
Firemnímu kontu navíc nabízíme možnost bezplatné aktivace ČSOB Aktivního
konta pro soukromé účely. Cena ČSOB
Firemního konta zůstává stále stejná.
Proč by si měli podnikatelé založit
ČSOB Firemní konto?
Díky ČSOB Firemnímu kontu si mohou
snadno a přehledně oddělit finance plynoucí z podnikatelské činnosti od těch
soukromých, což jim výrazně zjednoduší
vedení účetnictví a daňovou evidenci.
ČSOB Aktivní konto je navíc mezi našimi
klienty velmi oblíbené. Více než dvě třetiny nových klientů si vyberou pro správu soukromých financí právě toto konto.
Lze je navíc pohodlně využít i jako účet
pro celou rodinu. K ČSOB Aktivnímu
kontu si lze dokoupit Rodinný balíček.
Celkem tak plně pokryjete rodinné
finanční transakce.
Architekti také jistě ocení povolené přečerpání účtu. Jaké má
parametry?
Dobře si uvědomujeme, že tito podnikatelé často bojují s nedostatkem
peněz, což je přímý důsledek toho,
že jsou jim opožděně propláceny
faktury. U nás jsme schopni s nimi
během třiceti minut podepsat smlouvu k povolenému přečerpání účtu,
na jejímž základě jim poskytneme až
1 milion korun s výhodným úročením.
Dostačující podmínkou pro poskytnutí úvěru je alespoň šestiměsíční členství v profesní komoře s doložením
dokladu o členství, dále pak vyplněná
žádost o úvěr, jejíž součástí je prohlášení o bezdlužnosti vůči státu, daňové
přiznání za uplynulý rok a potvrzení
o zaplacení daně z příjmu za uplynulý
rok (pokud jste zpracovávali daňové
přiznání).
Máte zároveň nějaké řešení pro
výhodné zhodnocení úspor těchto
podnikatelů?
Byli bychom špatní správci peněz
našich klientů, kdybychom neměli.
Z naší nabídky mohu doporučit ČSOB
Spořicí účet pro podnikatele, který
nabízí zvýhodněnou úrokovou sazbu. Peníze na něj lze vkládat kdykoliv
a v libovolné výši a má jednodenní
výpovědní lhůtu.
Více informací získáte na
www.csob.cz, www.csobleasing.cz
nebo na Infolince 800 300 300.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
11
predloha 6/11:7 predloha 09
11/16/11
4:25 PM
Stránka 12
ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ
Vytápění, větrání a klimatizace rodinných domů
V každoročních výdajích na provoz domu jsou finanční náklady na vytápění objektu a na přípravu teplé
vody pro domácnost po dostavbě objektu vždy ty nejvyšší. Ceny energií v posledních letech stále rostou
a tedy jedině vhodně navržený systém vytápění, přípravy teplé vody a větrání objektu je účinnou obranou
proti vysokým platbám za elektřinu nebo plyn dnes i v budoucnu.
Právě z tohoto důvodu doporučujeme využít
moderních, ekologických i energeticky úsporných zdrojů energie, a to především tepelných
čerpadel, solárních systémů a systému větrání
s rekuperací tepla. Do rodinných domů jsou
především navrhovány kompaktní jednotky,
které zajišťují vytápění v objektu, zároveň připravují teplou vodu pro domácnost a přitom
díky svým rozměrům zabírají v domě minimální
prostor. Kompaktní jednotky Regulus je možné využít ve variantách tepelného čerpadla
vzduch–voda i země–voda, úsporného plynového kotle nebo inteligentního elektrokotle,
vždy s možností doplnění o solární systém.
Vzhledem k současnému trendu výstavby nízkoenergetických a energeticky pasivních domů je
využití obnovitelných zdrojů jedinou správnou
volbou pro dosažení požadovaných energetických, ekologických a tedy i finančních úspor.
Pro náročnější investory nabízí firma Regulus
širokou technickou podporu, kdy tým našich
techniků navrhne optimální řešení včetně kombinace různých zdrojů energie podle požadavku majitele domu a možností objektu.
Investice do úsporného systému vytápění je
sice vyšší, ale Vaše peníze se Vám brzy vrátí
díky menším každoročním nákladům na vytápění a ohřev vody ve Vašem domě.
Systém vytápění můžeme rozdělit na dvě základní části: otopnou soustavu a zdroj tepla.
V moderních novostavbách je již v dnešní době
většinou navrhován nízkoteplotní teplovodní
otopný systém. To znamená, že k vytápění domu není zapotřebí vysoké teploty otopné vody.
Nízkoteplotního systému lze dosáhnout navržením podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů. Nízkoteplotní systém je podmínkou pro instalaci zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie či úsporného plynového kondenzačního kotle.
V současnosti je většinou hlavním zdrojem
energie pro vytápění novostaveb rodinných
domů zemní plyn nebo elektřina. Nejlevnějším
řešením z hlediska pořizovacích nákladů je
závěsný plynový kotel nebo elektrokotel, často
doplněný krbem či kamny na dřevo. Dnes však
existují i jiné možnosti. Stále častěji se v novostavbách začíná využívat obnovitelných
zdrojů energie. Prosazují se především solární
systémy pro přípravu teplé vody, jejichž instalace je možná prakticky vždy. Díky využití
sluneční energie je možné zcela prokazatelně
ušetřit 60 – 75 % nákladů na přípravu teplé
vody.
12
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
1
Pro domy, ve kterých není navržen technický
prostor pro instalaci zařízení nebo je tento prostor nedostatečný, jsme vyvinuli kompaktní
řešení sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění. Jedná se o kompaktní jednotku Solartherm (schéma 1), která obsahuje vše, co budete potřebovat pro vytápění a přípravu teplé
vody ve Vašem domě. Jednotka obsahuje plynový kondenzační nebo elektrický kotel (výkonem odpovídající energetickým potřebám objektu), zásobník teplé vody a veškeré potřebné
příslušenství pro solární systém. Po osazení
v objektu se jednotka pouze napojí na potrubní
rozvody otopné soustavy, vnitřního vodovodu
a připojí k elektrické síti. Pokud je zdrojem zemní
plyn, je třeba samozřejmě připojit plyn, ale i kanalizaci pro odvod kondenzátu ze spalin. Vzhledem ke své velikosti a parametrům je Solartherm vhodný pro umístění např. do koupelen,
šaten, lze jej integrovat i do kuchyňské linky.
Pokud Vaše lokalita není napojena na rozvod
zemního plynu, jste odkázáni na využití elektřiny nebo tuhých paliv. Tuhá paliva ve většině
novostaveb nejsou hlavním zdrojem tepla z důvodu náročné obsluhy a nutnosti skladování
paliva. Doplňkovým zdrojem tepla je většinou
dřevo spalované v krbech či kamnech. Ty mohou být buď klasické předávající teplo pouze
do okolí nebo moderní teplovodní krby či kamna, které spalují s vysokou účinností a získané
teplo předávají z větší části do otopné vody.
Teplo pak lze úspěšně využít pro vytápění celého domu a při použití akumulační nádrže
vytápět objekt i po delší dobu, než po kterou
dřevo hoří. Dřevo se tak může stát i hlavním
zdrojem tepla pro novostavbu. Energeticky i ekonomicky velmi efektivní systém nabízí kombinace teplovodního krbu a solárního systému. Sluneční kolektory jsou využívány pro přípravu teplé vody pro domácnost i pro přitápění v objektu,
viz schéma 2. Uvedená sestava obsahuje teplovodní krbovou vložku, ploché sluneční kolektory,
akumulační nádobu, inteligentní regulátor systému i záložní zdroj energie – elektrické topné těleso.
2
V současné době je stále častějším řešením
využití tepelného čerpadla. Schéma 3 zobrazuje zapojení vzduchového tepelného čerpadla
s vnitřní domácí centrálou, která v elegantním
plášti skrývá malou domácí kotelnu – akumulační nádrž, přípravu teplé vody, elektrokotel
a inteligetní regulaci domu. Set je možné doplnit o solární systém – viz schéma 4. V našich
klimatických podmínkách je velmi výhodné odebírat teplo pomocí tepelného čerpadla z okolního vzduchu. Takto získané teplo se využívá
pro vytápění, ohřev vody, popřípadě i k ohřevu
bazénové vody. Vzhledem ke stále klesající pořizovací ceně a velmi nízkým provozním nákladům rok od roku roste počet domů vytápěných vzduchovým tepelným čerpadlem.
3
4
Další možností jsou tepelná čerpadla, která
využívají teplo ze země. Teplo je odebíráno buď
pomocí velkoplošného horizontálního kolektoru umístěného asi 1,2 metru pod povrchem
země, nebo pomocí hlubinného vrtu v délce
70 – 150 m.
Obě řešení je možné s velkou výhodou kombinovat se slunečními kolektory, které energe-
predloha 6/11:7 predloha 09
11/16/11
4:25 PM
Stránka 13
Navštivte naše nové webové stánky www.regulus.cz
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
TEPELNÁ ČERPADLA
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ
Akční nabídka sestav
Přehledný katalog zboží
Solární systém - bytový dům on-line
Osobně nás můžete navštívit na veletrhu Aquatherm
na výstavišti v Praze Letňanech ve dnech 22. - 26. 11.
www.regulus.cz
ticky přispívají do systému přípravy teplé vody
i vytápění.
Jedná se o velmi efektivní kombinaci využití
obnovitelných zdrojů (viz schéma 5: tepelná
centrála ve verzi solar). Tyto dva systémy se
vhodně doplňují, během topné sezóny objekt
vytápí tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá
vodu za přispění solárního systému, mimo topnou sezónu pak ohřívá vodu většinou solární
systém. Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale především snížení provozních hodin tepelného čerpadla během roku.
Tím se významně prodlužuje životnost tepelného čerpadla.
5
Všechny zmíněné systémy a sestavy jsou vhodné pro instalaci i do energeticky pasivních domů, tzn. do domů s velmi nízkou spotřebou
energie – 15 kWh/m2.rok. Na obr. 1 a 2 je uveden příklad navrženého pasivního domu typu
G-Servis Picasso, využita byla kombinace te-
2
pelného čerpadla vzduch/voda a slunečních
kolektorů sloužících pro přípravu teplé vody
pro domácnost a přitápění v objektu.
Vysokých energetických úspor je v pasivním
domě dosaženo využitím obnovitelných zdrojů
energie v kombinaci s nuceným větráním s rekuperací tepla. Domy postavené v nízkoenergetickém a pasivním standardu jsou téměř
vzduchotěsné a je tedy třeba pro tyto objekty
zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Instalací
systému větrání s rekuperací tepla je dosaženo
nejen úspor energie při větrání, ale i zdravého životního prostředí. V rekuperační jednotce
jsou osazeny filtry, které ocení především osoby
trpící alergií či dýchacími potížemi. Dostatečné
větrání také zabraňuje vzniku plísní, které
často trápí obyvatele utěsněných nevětraných
domů. Objekt je větrán automaticky, i v době kdy
není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.
Nejčastěji navrhovaná rekuperační jednotka do
rodinných domů je Regulus Sentinel Kinetic B.
Svým větracím výkonem naprosto dostačuje
pro větrání jednogeneračních rodinných domů
s obytnou plochou do 200 m2. Jednotka má
v sobě integrován rekuperační křížový výměník, bypass pro letní období, dva filtry třídy filtrace G3 a ovládací panel. Vlastní ovládání
jednotky je velmi jednoduché, pro různou denní dobu je možné naprogramovat různou intenzitu větrání.
Chod jednotky je naprosto automatický a kromě zmíněného časového programování intenzity výměny vzduchu není třeba do provozu
zasahovat.
Velkou výhodou této jednotky je malá prostorová náročnost a velmi nízká hlučnost.
Pokud se rozhodnete využít některý z moderních úsporných systémů vytápění ve svém domě, přispějete tím k nejen ochraně životního
prostředí, ale navíc výrazně ušetříte na každoročních nákladech spojených s provozem
Vašeho domu v budoucnosti. Náš technický tým
Vám nezávazně poradí a navrhne vhodné využití tepelného čerpadla, slunečních kolektorů
i ventilačního systému pro Váš dům, případně
ve spolupráci s našimi smluvními partnery za
jistí realizaci.
Regulus spol. s.r.o.
1
3
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4-Komořany
tel. 241 764 506
[email protected], www.regulus.cz
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
13
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
100
100
95
95
75
75
25
25
5
5
0
0
weber:7 predloha 09
11/16/11
4:27 PM
Stránka 15
ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
weber. therm plus ultra – zateplovací systém nové generace
V současné době, kdy se snažíme o maximální úsporu energie na vytápění bytových,
občanských i průmyslových staveb, jsou kontaktní zateplovací systémy velmi často používaná řešení obvodových plášťů staveb.
Kontaktní zateplovací systém, který byl původně vyvinut hlavně k dodatečnému zateplení
obvodových plášťů stávajících staveb, je dnes
běžně projektanty navrhován a používán i v
konstrukcích obvodových plášťů novostaveb.
S vývojem kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvých omítek, lepicích a stěrkových hmot jde ruku v ruce i vývoj tepelných
izolantů pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.
EN 13501-1 a systém weber therm plus
ultra s izolačními deskami Kooltherm K5 má
třídu reakce na oheň B-s1,d0 podle ČSN EN
13501-1.
Desky se vyrábí v rozměrech 1 200 x 40 mm
a v tloušťkách od 20 do 140 mm po 10 mm.
Složení zateplovacího systému
weber therm plus ultra
Dochází ke změnám u běžně v kontaktních
zateplovacích systémech používaných izolantů na bázi pěnového polystyrenu nebo minerální vlny nebo k vývoji zcela nových.
Jedním z nových kontaktních zateplovacích
systémů je systém weber therm plus ultra. Tento systém znamená velký skok ve
vývoji kontaktních zateplovacích systémů.
Výborně tepelně izolovaný obytný, nízkoenergetický nebo pasivní dům s použitím zateplovacího systému s izolačními deskami
běžné tloušťky je přáním každého stavebníka nebo vlastníka nemovitosti. Použitím
kontaktního zateplovacího systému weber
therm plus ultra lze splnit přání stavebníků a investorů díky použitému zcela novému izolantu Kooltherm K5 se součinitelem
tepelné vodivosti λ = 0,021 W/mK.
Pro získání lepší představy, co znamená součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 W/mK, lze
provést srovnání s běžně používanými izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS
70 F.
Běžný kontaktní zateplovací systém s izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS
70 F tloušťky 20 cm lze nahradit systémem
weber therm plus ultra s tloušťkou izolačních
desek pouze 11 cm.
Kooltherm K5 je fenolická izolační deska,
která se skládá z tuhého fenolového izolačního jádra bez CHC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách. Izolační
deska má třídu reakce na oheň C podle ČSN
lepicí a stěrková hmota weber therm
plus ultra
tepelný izolant desky Kooltherm K5
kotevní prvky talířové hmoždinky
armovací tkanina weber.therm 178
tenkovrstvé omítky weber.pas v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas
podklad UNI
příslušenství k systému (soklové profily,
podložky, spojky, rohové profily,okenní
profily, dilatační profily)
Montáž zateplovacího systému
Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1 200 x 400 mm a jejich nízké hmotnosti
je montáž kontaktního zateplovacího systému weber therm plus ultra rychlá a nenáročná.
Provádí se na podklad odpovídající požadavkům ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.
Systém weber therm plus ultra lze za-
ložit pomocí zakládacího profilu nebo pomocí zakládací latě a spodní hranu systému
opatřit okapním profilem pro odvod vody
z fasády, nebo v případě speciálního požadavku ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení použít speciální
zakládací sadu.
Lepení izolačních desek se provádí lepicí
a stěrkovou hmotou weber. therm plus
ultra.
Hmota se nanáší v nepřerušeném pásu po
obvodě desky a ve třech bodech do plochy
desky tak, aby plocha desky spojená s podkladem lepicí hmotou byla min. 40 % plochy
desky.
Při lepení desek je nutné dosáhnout maximální rovinnosti povrchu izolantu, protože
povrch izolačních desek Kooltherm K5 se
nesmí upravovat broušením.
Kotvení izolačních desek se provádí po zatvrdnutí lepicí hmoty talířovými hmoždinkami tak, aby při osazování talířových hmoždinek nedošlo k poškození fólie na povrchu
izolačních desek.
Základní vrstva se provádí lepicí a stěrkovou
hmotou weber.therm plus ultra v kombinaci se skleněnou síťovinou weber. therm
178. Minimální doba na vyzrání základní
vrstvy je 5 dnů. Základní vrstva se provádí
v tloušťce od 5 do 7 mm.
Jako příslušenství v systému weber therm
plus ultra lze použít běžných profilů a doplňků.
Podkladní nátěr pod omítku weber.pas
podklad UNI se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu.
Tenkovrstvá omítka weber.pas se nanáší
na zaschlý podkladní nátěr.
ING. TOMÁŠ POŠTA,
produktový manažer, divize WEBER
Tabulka parametrů izolačních desek EPS 70 F a desek Kooltherm K5
hodnoty
parametr
součinitel tepelné vodivosti λ
třída reakce na oheň
objemová hmotnost
faktor difuzního odporu µ
pevnost v tlaku při 10 % deformaci
pevnost v tahu kolmo k rovině desky
jednotka
pěnový polystyren
EPS 70 F fasádní
izolační deska
Kooltherm K5
W/mK
kg/m3
kPa
kPa
0,039
E
14 – 18
30 – 40
70
100
0,021
C
35
35
140
80
Poznámka: uvedený součinitel tepelné vodivosti = 0,021 W/mK platí od tloušťky desky 50 mm včetně,
do tloušťky desky 50 mm je součinitel tepelné vodivosti = 0,023 W/mK
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
15
kupilik:7 predloha 09
11/16/11
4:35 PM
Stránka 16
Dodatečné řešení zateplení jako východisko
k odstranění trhlin ve spárách mezi panely
Poruchy vyskytující se na fasádách panelových domů vznikají velmi často vlivem objemových změn
osluněných stěn a nesprávně provedených stykových detailů mezi panely. Někdy pro jejich odstranění
nestačí ani opakovaná oprava vadných styků. Proto nezbývá jiné řešení než překrytí těchto spár
zateplovacím systémem. Jeden takový případ je předmětem tohoto příspěvku.
1. Popis posuzovaného problému
Stávající výškový bytový dům v jednom pražském obvodu je obdélníkového půdorysu o ploše necelých 800 m2. Podélné strany jsou orientovány na západ a východ, štítové stěny na sever a jih. Panelový
dům postavený v konstrukční soustavě Larsen-Nilsen je nepodsklepený čtrnáctipodlažní objekt s plochou střechou. Jeho podélná
západní i východní fasáda je prolomena lodžiemi. Štítové fasády jsou
rovné, bez lodžií a balkonů. Konstrukční výška podlaží je 2,8 m.
Vnitřní nosné stěny ze železobetonových panelů jsou 150 mm tlusté.
Nosný konstrukční systém sestává z příčných a podélných stěn
propojených stropní deskou, u které se předpokládá, že je nekonečně
tuhá ve vlastní rovině. Příčný nosný systém je proveden v modulu
3,6 a 2,7 m a ve středním komunikačním traktu 4,5 m. Stěny i stropní
desky jsou sestaveny z betonových prefabrikátů. Zmonolitnění prefabrikované konstrukce je dosahováno stykovou maltou, osazením
zálivkové výztuže a propojením ok vyčnívajících z prefabrikátů.
Stropní panely jsou tloušťky 160 mm, vnější panely ve štítové stěně
jsou tlusté 290 mm, v podélné stěně pak tloušťky 240 mm.
Vnitřní montované dvouramenné schodiště má šířku ramen 1 250 mm,
2 výtahy jsou situovány ve střední výtahové šachtě vedle schodiště.
Obvodové panely v podélné stěně jsou zavěšené. Stěnové dílce
kromě soklové části jsou hladké, nad terénem pak mají zrnitou strukturu (obr. 1). Příčkové nenosné betonové dílce mají tloušťku 65 mm.
Atika sestává z betonových panelů tloušťky 100 mm.
Nosné štítové panely jsou řešeny obdobně jako nosné vnitřní příčné
panely doplněné o obklad tepelnou izolací – polystyrénem tloušťky
80 mm chráněným vnější betonovou vrstvou tlustou 60 mm. Výška
panelů je přizpůsobena konstrukční výšce soustavy, tj. 2,80 m.
V hlavě nosné vrstvy jsou panely opatřeny fixačními a montážními
šrouby. V patě mají úložné desky, kterými jsou výškově osazovány.
Fasádní panely byly navrženy jako celostěnové dílce s osazenými
dřevěnými zdvojenými okny a dveřmi a s vnějším oplechováním.
V současné době jsou v objektu okna plastová s regulační mikroventilací.
V hlavě panelu jsou zabetonovány fixační a montážní šrouby, v patě
fixační vložky. Výztuž panelů je ze svařovaných žebříčků, doplněných
svařovanou sítí s volnými pruty. Spojení vnitřní a vnější vrstvy je
provedeno spojkami z nerezové oceli. Výztuž vnější desky je ze svařovaných sítí.
2. Statické působení stavební soustavy
Larsen-Nilsen
Soustava příčných a podélných stěn, spojená v každém podlaží ve
vlastní rovině nekonečně tuhou vodorovnou deskou, která vznikne
po provedení zálivek mezi panely, působí jako prostorová soustava
a přetváří se jako celek. Sestava stěnových panelů, jejichž střednice
leží v jedné rovině, tvoří vždy stěnu složenou z pilířů. Pilíř je myšlená
část stěny, neoslabená otvorem. Pilíře a stěny jsou vzájemně spojeny vazbami dvojího druhu:
a) vazbami smykovými v místech spojení stěn, kde styk je tvořen zazubenou hmoždinkou po celé výšce panelu (stěny mezi stropy)
a převázán stropní konstrukcí;
16
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
b) vazbami ohybovými v místech oslabení stěn otvory, čili mezi pilíři
jedné stěny; styk je tvořen nadpražími a parapety otvorů.
Při statickém řešení se předpokládá působení spřažené prostorové
soustavy tenkostěnných prutů (stěn, pilířů) jako celku na všechny
kombinace zatížení. Vodorovné ztužení panelové soustavy mají
zabezpečit stropní tabule. Ztužení panelové soustavy ve svislých rovinách zajišťuje ortogonální systém příčných a podélných stěn. Tuhost
a únosnost soustavy je výrazně ovlivňována tuhostí a únosností jednotlivých styků v rovině stěn a styků mezi příčnými a podélnými stěnami. Dokonalé vyplnění stykových prostor zálivkovým betonem
spolu s horizontálním převázáním styku stropními panely, zálivkou
a věncovou výztuží je nezbytným předpokladem pro zajištění tuhosti.
Řádné vyplnění svislého styku stykovým betonem je nutnou podmínkou pro dosažení předpokládané tuhosti a únosnosti styku, avšak
nikoliv podmínkou postačující. Další podmínkou je převázání styku
výztuží orientovanou ve směru kolmém na rovinu styku. I u dobře
provedeného styku je možné očekávat v důsledku objemových změn
betonu vznik vlasových trhlin po výšce styku. Trhliny se mohou projevit nejen u stěny opatřené pouze malířským nátěrem, ale též
tapetovaných, a to tak, že nezřídka dochází k přetržení tapety.
Boky stěnových panelů jsou opatřeny drážkou s profilováním. Po
zaplnění prostoru styku stykovým betonem vznikají betonové hmoždinky. Spojení stykovaných stěn výztuží bylo provedeno pouze v úrovni stropu. Únosnost svislého styku na jedno podlaží se skládá ze
smykové únosnosti hmoždinek a převazujícího věnce, přičemž únosnost věnce je ovlivněna průřezem věncové výztuže.
3. Porovnání stěnových panelů
s požadavky ČSN 73 0540
Na základě ČSN 73 0540 – 2 platné od listopadu 2002 do dubna
2007 byly pro posuzovaný bytový dům z tepelnětechnického hlediska
rozhodující požadavky:
a) na šíření tepla konstrukcemi,
b) na šíření vzduchu konstrukcí a budovou.
3.1. Šíření tepla konstrukcemi
Z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty musí stavební konstrukce a výplně otvorů (tj. okna a dveře) v prostorech s relativní
vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % vykazovat v každém místě
vnitřní povrchovou teplotu si [°C] podle vztahu
θsi ≥ θsi,N ,
kde θsi,N – požadovaná hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty [°C]
Stavební konstrukce vytápěných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % součinitel prostupu
tepla U [W.m-2.K-1] takový, aby splňoval podmínku:
U ≤ UN ,
kde UN – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1]
kupilik:7 predloha 09
11/16/11
4:35 PM
Stránka 17
Požadovaná a doporučená hodnota UN se stanoví pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C (tj. budovy obytné,
občanské nevýrobní nebytové s převážně dlouhodobým pobytem lidí
– např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací
atd.) podle tabulky 1.
tech. V době, kdy místnosti jsou užívány, požaduje se intenzita výměny vzduchu v místnosti n [h-1] taková, aby splňovala při zimních
návrhových podmínkách:
Tabulka 1. Požadované a doporučené hodnoty UN
pro budovy s převažující im = 20 °C
kde nN – požadovaná intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti
[h-1] přepočítaná z minimálních množství potřebného čerstvého vzduchu. Pro obytné a obdobné budovy požadovaná intenzita výměny
vzduchu by měla dosahovat hodnoty 0,5 h-1.
Typ
konstrukce
Požadované
hodnoty UN
[W.m-2.K-1]
Doporučené
hodnoty UN
[W.m-2.K-1]
Stěna venkovní
Střecha strmá
se sklonem nad 45°
lehká
0,30
0,20
těžká
0,38
0,25
Okno a jiná výplň
z vytápěného prostoru
(včetně rámu, který má
nejvýše 2,0 W.m-2.K-1)
nová
1,80
1,20
upravená
2,0
1,35
Popis konstrukce
3.2. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou
Šíření vzduchu se vztahuje zejména k:
a) průvzdušnosti:
– funkčních spár výplní otvorů a ostatních spár,
– ostatních spár a netěsností obvodového pláště budovy,
– celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy,
b) intenzitě výměny vzduchu.
Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů iLV
[m3.s.m-1.Pa-0,67] musí splňovat podmínku:
nN ≤ n ≤ 1,5 nN ,
Řešení každého bytu musí vždy umožnit jeho řádné větrání, aby byla
zajištěna optimální kvalita vnitřního prostředí, které je ovlivňováno
celou řadou látek (škodlivin) ze zdrojů ve vnějším i vnitřním prostředí. Sám člověk je zdrojem oxidu uhličitého, vodní páry, pevných
částeček a mikrobiální kontaminace. Jeho další činností (praní, sušení
prádla, vaření, zalévání květin atd.) vzniká další množství vlhkosti.
Proto pro pobytové místnosti se z hygienického hlediska
zpravidla požaduje zajistit nejméně 15 m3.h-1 na osobu při klidové aktivitě s produkcí metabolického tepla do 80 W.m-2 a při
aktivitě s produkcí metabolického tepla nad 80 W.m-2 až nejméně 25 m3.h-1 na osobu.
3.3. Tepelnětechnické vlastnosti stěnových panelů
stavební soustavy Larsen-Nilsen
Stávající stěnové panely 2 vykazují tepelnětechnické parametry uvedené v tabulce 3:
Tabulka 3. Tepelnětechnické parametry pro průčelní
a štítové panely soustavy Larsen-Nilsen
Tepelný
odpor R
Součinitel
prostupu
tepla U
průčelní:
železobeton 100 mm
pěnový polystyrén 80 mm
železobeton 60 mm
1,640
0,553
0,553
štítový:
železobeton 150 mm
pěnový polystyrén 80 mm
železobeton 60 mm
1,671
0,544
1,011
Popis stěnových panelů
iLV ≤ iLV,N ,
kde iLV,N – požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti
[m3.s.m-1.Pa-0,67], která se stanoví podle tabulky 2.
Tabulka 2. Požadované hodnoty součinitele
spárové průvzdušnosti iLV,N
Funkční spára
ve výplni otvoru
Vstupní dveře do budovy
Ostatní vnější výplně při celkové
výšce nadzemní části budovy:
– do 8 m včetně
– mezi 8 m a 20 m
– nad 20 m včetně
Požadovaná hodnota iLV,N
[m3.s.m-1.Pa-0,67] pro budovu
s větráním
přirozeným nebo pouze nuceným
kombinovaným nebo s klimatizací
0,85.10-4
0,50.10-4
0,85.10-4
0,60.10-4
0,30.10-4
0,10.10-4
Celková průvzdušnost obvodového pláště budovy se může ověřit pomocí celkové intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50
Pa [h-1], stanovené experimentálně podle ČSN EN ISO 13829. Doporučuje se splnění podmínky:
n50 ≤ n50,N ,
kde n50,N – doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu
při tlakovém rozdílu 50 Pa, která pro přirozené větrání v budově má
být 4,5 [h-1].
Velmi důležitá je intenzita výměny vzduchu v užívaných místnos-
Rozdíl Gk-Gv mezi
zkondenzovanou
Gk a vypařenou
vlhkostí Gv
[kg.m-2.rok-1]
[m2K.W-1] [W.m-2.K-1]
Stanovisko:
Srovnáme-li součinitel prostupu tepla U obou uvedených panelů s normovými požadavky platnými v době stavebních úprav,
nevyhovuje požadované ani doporučené hodnotě, avšak ve
srovnání s jinými stavebními soustavami, např. T08B, T06B atd.
se mnohem více blíží normativním požadavkům než u starších
stavebních soustav, které se postupně zateplují.
Z uvedených normativních požadavků pro okna vyplývá, že
nová plastová okna s izolačním dvojsklem vyhovují nejen po
stránce prostupu tepla, ale i větrání, neboť stížnosti na plísně
se zatím v žádném z bytů nevyskytly.
4. Zjištěné závady v obvodovém plášti
a jejich příčiny
Při prohlídce posuzovaného obvodového pláště byla s ohledem na
nepřístupnost spár ve vyšších podlažích bez zvedacích prostředků
kontrola jeho technického stavu omezena pouze na dostupnou část
z terénu. Ačkoliv původní trhliny ve spárách mezi obvodovými pa-
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
17
kupilik:7 predloha 09
11/16/11
4:35 PM
Stránka 18
Obr. 1. Nedostatečná přilnavost výplně svislé
spáry mezi hladkými a povrchově zdrsněnými
panely
Obr. 2. Pronikání vody do vnitřní pěnové
výplně svislé spáry chybějícím tmelem
Obr. 3. Popraskaný tmel s povrchovými
„krátery“
Obr. 4. Netěsné boční styky a zvrásnění tmelu
ve svislé spáře
Obr. 5. Stárnutí povrchového tmelu ve svislé
spáře štítové stěny
Obr. 6. Popraskaný povrch svislé spáry štítové
stěny
b) mezi panely s drsným zrnitým
povrchem:
U panelů se světlou povrchovou zrnitou
úpravou lze nalézt netěsné boky v přiléhajících hranách a zvrásnění tmelu (obr. 4).
Panely s namodralým zrnitým odstínem
někde vykazují známky stárnutí tmelu (obr.
5), jinde jeho popraskaný povrch (obr. 6).
V některých místech (při prohlídce bylo po
dešti) vlhkost prosakovala do lemujících
bočních stran (obr. 7) a dokonce v individuálních případech byla výrazně viditelná
pěnová struktura obnažené výplně spáry
Obr. 7. Boční lemující hrany nasáklé vlhkostí
Obr. 8. Obnažená pěnová výplň svislé spáry
(obr. 8).
po předchozím dešti
Tyto závady jsou důvodem zatékání srážkové
vody do spár, zejména při hnaném dešti
nely byly již několikrát opravovány (naposledy před necelými 2 roky), a zjištěné trhliny by neměly být zanedbány, jak to vyplývá z násleobjevily se opakovaně i po poslední opravě, jak o tom svědčí násle- dujícího rozboru. Pokud šířka trhliny nepřesáhne hodnotu 0,2 mm,
dující zjištěné závady:
není třeba trhlinu považovat za poruchu, která ovlivňuje působení
nosné konstrukce. Již při dosažení meze šířky trhlin 0,2 mm se doa) mezi hladkými panely:
poručuje chování trhliny sledovat, což lze dosáhnout osazením
Povrchový tmel ve spárách někde k bočním hranám řádně nedoléhá všeobecně známých sádrových terčů. Pokud však šířka trhliny pře(obr. 1), takže v důsledku přístupu vody do podkladní pěnové hmoty sahuje tuto mezní hodnotu, nebo pokud dochází k trhlinám v sáumožňuje pronikání srážkové vody (zejména na západní fasádě) drových terčích, je nutno posoudit konkrétní případ v širších soudovnitř spáry (obr. 2). Jinde je tmel popraskaný a vytváří „krátery“ vislostech.
(obr. 3);
Největší pozornost je třeba věnovat stykům mezi podélnými a příčnými stěnami. U většiny panelových soustav právě tyto styky před-
18
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
kupilik:7 predloha 09
11/16/11
4:35 PM
Stránka 19
stavují mimořádně citlivé místo konstrukce. Funkce svislých styků
ovlivňuje zásadním způsobem nejenom tuhost soustavy, ale též distribuci namáhání po průřezu stěny. U většiny sekcí je podélné ztužení
choulostivější na případné nedokonalosti funkce styku.
Poruchy se projevují svislými smykovými nebo tahovými trhlinami,
popř. ve styčných spárách dílců. Vlasové trhlinky (tahové) s nenarušeným obrysem se vyskytují téměř ve všech spárách. Větší trhliny o šířce až několika mm vznikají zpravidla v té části stěnové konstrukce,
která je spojena s vnějšími stěnami. Projevují se zejména v nejvyšších
podlažích a v průběhu několika let se rozšiřují do nižších podlaží. Šířka trhlin se postupně zvětšuje směrem k hornímu okraji budovy.
Vlasové (tahové) trhlinky svislých styků jsou vyvolány smršťováním
stykového betonu a dílců. Ve styčných spárách spojujících subtilní
pilířky a plné stěnové panely jsou trhlinky ve styku (smykové) zvětšovány vlivem rozdílné dlouhodobé deformace přilehlých částí (dotvarování – dotlačování). Trhliny zpravidla smykové, rozvíjející
se od nejvyššího podlaží, jsou způsobeny především cyklicky
působícími teplotními a vlhkostními objemovými změnami vnějších stěn a vzájemnou vazbou prvků v rámci konstrukčního systému.
Velikost a výskyt trhlin ovlivňuje tvar
stykových ploch dílců, kvalita stykového betonu, způsob a množství výztuže styku. Trhliny větších šířek provázené narušováním betonu jsou dokladem, že ve styku bylo dosaženo
namáhání, které se blíží meznímu namáhání. Tahové trhliny s malým narušením obrysů svědčí o nedostatečném příčném vyztužení styku.
že však trhliny se opakují stále znovu, nemusí být tento návrh
sanační úpravy stoprocentní.
S ohledem na skutečnost, že již spáry byly několikrát opravovány a trhliny a tím i netěsnosti spár se opakují, lze spolehlivě odstranit stávající závady ve spárách mezi panely dodatečným kontaktním zateplením, které kromě zlepšení prostupu tepla obvodovým pláštěm zabezpečí především i ochranu
stěnových panelů vůči objemovým změnám. Tím, že z požárního hlediska výška bytového domu přesahuje 22,5 m, je nutno k zateplení nad touto výškovou úrovní použít tepelného
izolantu z minerálních vláken.
DOC. ING. VÁCLAV KUPILÍK, CSC.
Literatura:
[1] ČSN 73 080540 – 2: Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[2] Odborný posudek č.25/07
5. Sanace poškozených styků
stěnových panelů
Vznik trhlin ve stycích podstatně
snižuje jejich tuhost a má výrazný vliv
na přerozdělení vnitřních sil v prvcích
a stycích nosného systému. Vizuální
ověření porušení styků vyžaduje odstranění povrchových vrstev stykového betonu a dílců, ověření narušení
stykového betonu uloženého mezi čely stěnových dílců, otevření svislé drážky styku s ozuby, popř. použití ultrazvukových přístrojů.
Stabilizované (neaktivní) trhliny lze
utěsnit velmi tekutým epoxidovým
lepidlem. Tmelení nestabilizovaných
(aktivních) trhlin, vyvolaných např. cyklickými objemovými změnami je možné též nízkomodulovým elastomerickým tmelem. Reprofilace betonových částí může být aplikována tixotropní reprofilační směsí s kompenzovaným smršťováním, s pevností v tlaku po 28 dnech více než 40 MPa a s
přídržností k podkladu vyšší než 2,5
MPa. Vyhlazení povrchu dvousložkovou maltou nanášenou stěrkou nebo
kovovým hladítkem je možné jen na
dobře očištěný povrch a s dokonalým
rozetřením okrajů. Vzhledem k tomu,
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
19
uzin:7 predloha 09
11/16/11
4:37 PM
Stránka 20
DŘEVĚNÉ PODLAHY
Salmovský palác se připravuje na přijetí expozic Národní galerie
Jednou z nepřehlédnutelných dominant spodní části Hradčanského náměstí je klasicistní budova Salmovského
paláce z počátku 19. století. V tomto třípodlažním objektu probíhají v současné době závěrečné práce na
rozsáhlé a velkorysé stavební rekonstrukci. Nejenom vnější fasáda, ale především vnitřní prostory získají
nový vzhled, respektující však historické odkazy a zároveň umožňující využití moderní technologie. Po
zpřístupnění všech prostor budou moci návštěvníci shlédnout bohaté sbírky Národní galerie z období 19. století,
případně posedět v galerijní kavárně či obdivovat malebné střechy a uličky Malé Strany z jižní terasy.
Nedílnou součástí stavebních úprav byly práce spojené s kompletní výměnou, resp. renovací původních dřevěných podlah. Bohaté prostorové
členění i funkční určení jednotlivých prostor, místností a sálů vyústilo
k nebývale rozmanité skladbě položených dřevěných podlah – od klasického vzoru pokládky na řemen či stromeček přes vídeňské čtverce až
po intarzované dřevěné kazety s osmiúhelníkovými a meandrovými
vzory. Tuto variabilní škálu nově položených dřevěných podlah doplňují
ještě podlahy prkenné ze smrkového dřeva.
Samozřejmě, každá ze zmíněných dřevěných podlah vyžadovala individuální přístup při pokládce a povrchové úpravě. Tak například klasické
dubové vlysy položené na tradiční řemen, resp. stromeček, byly k podkladu tvořeného povrchově přebroušenými OSB deskami lepeny jednokomponentním polyuretanovým parketovým lepidlem UZIN MK 95,
naproti tomu vídeňské čtverce a intarzované dřevené parkety na pero/
drážka byly k podkladovým OSB deskám připevněny vruty.
Vzhledem k nutnosti vedení rozsáhlé rozvodové kabeláže a technologických sítí byly zkonstruovány zdvojené podlahy s vrchní vrstvou ze zmíněných OSB desek. Tyto desky pak tvořily vlastní podklad pro pokládku
dřevěných podlah ať toho či onoho zmíněného typu.
Ve třech místnostech o celkové ploše přes 150 m2 budou moci návštěvníci galerijních expozic obdivovat jak vystavená díla umělecká, tak i dílo
řemeslné: intarzované podlahy budou jistě požitkem pro oko znalce
i laika. Možná, že i v případě těchto podlah by si zasloužilo vyvěsit informační štítek o tomto díle: „Původní podlaha, která byla podle všech
dostupných informací převezena koncem dvacátých let minulého století z Protivínského zámku a jejíž stáří je odhadováno na 120 – 140 let,
byla v rámci rekonstrukce kompletně rozebrána, jednotlivé segmenty
odborně zrestaurovány, repasovány a případné neopravitelné části zcela
nově vyrobeny v podobě dokonalých replik. Stejný postup byl zvolen
také v místnostech s původními vídeňskými čtverci na celkové ploše
přes 450 m2. Intarzované parkety jsou dokonalou a harmonickou skládačkou z různých dřevin, jako např. třešeň, ořech, javor, dub, palisandr
nebo merbau“.
Tak, jako byla rozmanitá pokládka a vzorování položených podlah, tak
také byla zvolena jejich rozmanitá povrchová úprava, která však nese
společné označení: parketové laky PALLMANN.
Vlastnímu lakování předcházelo několikastupňové
broušení od hrubého základního přes střední až
po finální jemné broušení. Mezikrokem v průběhu broušení dřevěných podlah bylo tmelení
spár výrobkem Pallmann UNIKITT. V případě intarzovaných parket byl zvolen systém základního
20
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
laku Pallmann ALLBASE, aplikovaného válečkem ve dvou vrstvách
s následným nanesením disperzního vrchního laku Pallmann PALL-X 96.
S ohledem na předpokládané vysoké zatížení prostor byl systém doplněn o dvě finální vrstvy vrchního dvousložkového vrchního laku na
vodní bázi Pallmann PALL-X 98 s mezibrusem.
Rovněž v případě dubových vídeňských čtverců, formátu 58 x 58 cm,
bylo při jejich lakování postupováno obdobným způsobem. Jak již výše
uvedeno, původní dřevěné podlahy byly kompletně demontovány a restaurovány. V případě nutnosti byly vytvořeny dokonalé repliky, které
jsou od originálních dílců prakticky k nerozeznání. Budoucím návštěvníkům můžeme však prozradit, že původní parkety jsou položeny ve
středu místností a nové po jejich obvodu. Jediný patrný rozdíl je v jejich
tmavém (původní) a světlém (nové) barevném odlišení, které ve svém
výsledku podtrhuje celkový výraz podlah.
Do našeho výčtu nesmíme zapomenout ani na klasické dubové vlysy,
které byly opatřeny základním lakem Pallmann PALL-X 325 a vrchním
lakem Pallmann PALL-X NANO. Smrková prkna byla po dokonalém přebroušení a základním lakování opatřena vrchním dvousložkovým lakem
Pallmann SH 81 v jedné vrstvě s následnými třemi vrstvami Pallmann
PALL-X 98.
Již dnes je zcela zřejmé, že po otevření Salmovského paláce veřejnosti
a zpřístupnění výstavních expozic neujdou realizované dřevěné podlahy
pozornosti návštěvníkům. Nebudou však konkurentem uměleckým dílům,
ale důkazem řemeslné zručnosti a profesionality našich dnešních parketářských mistrů, kteří si ani v nejmenším nezadají se svými dávnými
předchůdci.
Investor: Národní galerie, Praha
Generální dodavatel stavby: Konstruktiva Konsit a.s.
Hlavní dodavatel podlahářských a parketářských prací:
Podlahy Drápalík, Chrudim
Subdodavatelé parketářských prací: Martin Sukup – Parketové podlahy, Velká nad Veličkou, Alfa Design s.r.o., Chrudim, Deba Bohemia s.r.o.,
Jablonec nad Nisou
Výrobce replik historických parket: Marián Hulec – Zuma Parket, Praha
Dodavatel podlahové stavební chemie a parketových laků: UZIN s.r.o., Praha
Produkty: parketové lepidlo UZIN MK 95, parketový tmel Pallmann UNIKITT, parketové laky: Pallmann ALLBASE, PALL-X 325, SH 81, PALL-X 96,
PALL-X 98 a PALL-X NANO
SPECIALISTA NA VENTILÁTORY A REKUPERACI
and:7 predloha 09
11/16/11
4:53 PM
Stránka 21
...něco
je
ve
vzduchu
Výrobek oceněný Zlatou medailí SHK Brno 2011
EHR 325 Ekonovent
r e k u p e r a č n í
max.
účinnost
92 %
j e d n o t k a
• stejnosměrné EC motory s nízkou spotřebou • nový typ mikroprocesorové
bezdrátové regulace • funkce zvýšeného provětrávání • protiproudý rekuperační
výměník • automatický by-pass • vysoká účinnost • trvalý provoz
Nástěnná jednotka je určena pro řízené větrání bytů a rodinných domů.
Díky své kompaktnosti se vyznačuje snadnou montáží, velmi jednoduchou
obsluhou, tichým provozem a vysokou spolehlivostí.
Stará Boleslav, Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 10, 20, fax: 326 90 90 90
Praha, Boleslavova 15, Praha 4, tel.: 241 00 10 10, 11, fax: 241 00 10 90
e-mail: [email protected], www.elektrodesign.cz
Úspora energií a zdravé vnitřní prostředí
Hlavní cíle při snižování environmentálního zatížení v souvislosti s výstavbou a provozem budov jsou energetické souvislosti, nízká produkce škodlivin a kvalitní vnitřní prostředí.
Nízké energetické náročnosti budov musí být dosaženo s co
nejnižší investiční náročností a s minimální zátěží životního
prostředí po celý životní cyklus budovy. Snižování energetické
náročnosti budov a produkce CO2 je podle směrnic EU platné
pro všechny členské státy EU. Ze zákona o energetické hospodárnosti budov je povinná i energetická certifikace při
dokončení nové stavby, větší rekonstrukci stávající budovy, při
prodeji nebo pronájmu budovy.
Aby budovy splňovaly energetické požadavky, jsou jejich obvodové konstrukce optimálně tepelně izolované. Výsledkem
jsou vzduchotěsné budovy bez přirozeného provětrání a infiltrace. Aby se v takovýchto budovách dosáhlo optimálních
podmínek vnitřního mikroklimatu, je nutné použití řízeného
větrání se zpětným získáváním tepla.
ED systémy pro řízené větrání s rekuperací (zpětným získáváním tepla) a systémy pro řízené větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním neustále vyměňují vzduch a zároveň
zpětným získáváním tepla šetří energii. Starají se o příjemné
prostředí bez prachu, hluku, pylových alergenů při ideální
vlhkosti vzduchu v interiéru. V prostředí domova je stále čistý
a zdravý vzduch. Vzduch znečištěný CO2, chemickými výpary,
vlhkostí a pachy je odsávaný z kuchyně, koupelen a toalet přes
rekuperační výměník, kde odevzdá teplo a je odveden do venkovního prostředí. Čerstvý venkovní filtrovaný vzduch získává
teplo v rekuperačním výměníku s vysokou účinností a je řízeně
přiváděn do obytných prostorů.
ED zařízení ELEKTRODESIGN – VENTILÁTORY s.r.o. jsou komfortním a úsporným řešením, které splňuje v plné míře požadavky EnEV (nařízení o energetické úspornosti) a zároveň se
stará o příjemné a zdravé vnitřní prostředí a stabilitu stavebních materiálů.
www.elektrodesign.cz
Navštivte nás na výstavě AQUA – THERM 2011, hala 2, číslo stánku 216,
kde vás seznámíme s novinkami pro rok 2012
puren:7 predloha 09
11/16/11
4:41 PM
Stránka 23
TEPELNÉ IZOLACE
Tepelná izolace mezi krokvemi již nepostačuje –
nadkrokevní zateplení šikmých střech
V poslední době zaznamenáváme stálé zvyšování cen energií. Dá se
očekávat, že tomu tak bude i v budoucnu. ČSN 73 0540 Tepelná
ochrana budov upravuje požadavky pro nízkoenergetické a pasivní
domy a součástí projektové dokumentace je vyžadován Průkaz energetické náročnosti budovy.
Pozn. ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov je závaznou normou. Pro
zateplenou šikmou střechu se sklonem do 45° se požaduje norma
minimální hodnoty součinitele prostupu tepla UN20 = 0,24 Wm-1K-1,
pro nízkoenergetický dům 0,16 Wm-1K-1, pro pasivní dům 0,11 Wm-1K-1
Zvyšováním cen energií a legislativními opatřeními jsme nuceni řešit
budovy s nízkou spotřebou energie, tzn. domy lépe zaizolované a kontrolovaně větrané. Pro šikmé střechy to představuje zvýšení tlouštěk
tepelných izolací nebo volbu tepelných izolací, které lépe (více) izolují.
3. Rychlá a jednoduchá montáž
Montáž nadkrokevního zateplení nad krokvemi z tuhých izolačních
desek je jednodušší a rychlejší než aplikace minerální izolace nad
krokvemi nebo kombinace mezi a pod nebo nad krokvemi.
4. Minimalizace montážních chyb v konstrukci
Nadkrokevním zateplením se vyhneme složité a komplikované skládané konstrukci, kde je vyžadovaná 100% funkčnost parozábrany
a dokonalé utěsnění minerální tepelné izolace kolem krokví. Izolace
musí byt tvarově stálá, aby časem nedocházelo k sesouvání, deformacím a uvolňování kolem krokví. Správné provedení a vodotěsnost podstřešní pojistné difúzní hydroizolace je podmínkou správné funkce
střešní konstrukce. Při montáži střešních latí a kontralatí se pojistná
hydroizolace nesmí poškodit – protrhnout.
Konstrukční typy střech:
– dvouplášťová střecha větraná s tepelnou izolací nad krokvemi
– dvouplášťová větraná střecha s tepelnou izolací mezi a pod nebo
nad krokvemi s parotěsnící vrstvou
– jednoplášťová střecha s parotěsnící vrstvou.
Dvouplášťová střecha
zateplení mezi a pod
krokvemi
Srovnání tepelně izolačních vlastností
Pokud máme stávající tepelnou izolaci ze skla nebo čediče mezi
krokvemi (na plnou výšku krokví), pak můžeme zvýšit její tloušťku
přidáním pod krokve (ubrat si prostor z interiéru) nebo nad krokve.
Tento způsob přináší i technické komplikace, protože střešní konstrukce musí splňovat požadavky na parotěsnost, vodotěsnost a minimalizaci tepelných mostů. Riziko nedokonalosti při tomto způsobu se
zvyšuje s počtem zabudovaných vrstev a pracovních kroků. Proto se
od způsobu zateplování mezi krokvemi, pod nebo nad krokvemi upouští a začíná se stále více používat nadkrokevní zateplení, které je
z hlediska stavební fyziky lepším řešením, než zateplování mezi a pod
nebo nad krokvemi.
Výhody nadkrokevního zateplení:
1. Zachování viditelnosti
dřevěné střešní konstrukce
Podhled tvoří viditelné krokve – palubkový obklad nebo sádrokartonové desky mezi krokvemi.
Interiérový podhled
2. Konstrukce bez tepelných mostů
Tepelná izolace není kombinovaná s jinými stavebními prvky s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi, např. dřevo, kov apod. Vliv
krokví je eliminován bez vzniku rizika nekontrolovatelných spojů.
V klasické skladbě (izolace mezi krokvemi) tvoří krokve cca 20 % z
celkové zateplené plochy a tepelně izolační vlastnosti dřeva jsou 4x
horší než běžná minerální izolace.
Dvouplášťová střecha
zateplení nad krokvemi
Jednoplášťová střecha
zateplení nad krokvemi
Rozdělení nadkrokevních zateplovacích systémů:
1. Systémy vícevrstvé – střešní plášť má kombinaci vrstev z různých materiálů s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi
2. Systémy jednovrstvé – střešní plášť tvoří jedna homogenní
vrstva o stejných tepelně izolačních vlastnostech
Ad.1. Vícevrstvé systémy
Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými krokvemi a bedněním, na
které se položí parozábrana, tepelná izolace z minerální vlny (sklo,
čedič) mezi nosné prvky vynášející kontralatě s krytinou na latích
nebo bednění. Nosné prvky mohou být dřevěné, kovové nebo z tvrzené minerální izolace, XPS apod. Vícevrstvý systém vyžaduje parozábranu nebo parobrzdu, která se aplikuje pod tepelnou izolaci nebo
mezi vrstvy tepelné izolace. Tato vrstva musí být vzduchotěsně
slepená a napojená na stěny a prostupy. Pod krytinou je vyžadována
pojistná hydroizolace difúzně otevřená pro kontakt s tepelnou izolací nebo bedněním.
Příklady vícevrstvých konstrukcí:
a) Dvouplášťová střecha – kovové nadkrokevní držáky kotvené přes
bednění do krokví. Držáky vynášejí kontralať, která zasahuje do
tepelné izolace a částí do studeného větraného prostoru.
Kolem držáků se vkládá minerální izolace, která je u okapu opřena
o opěrné prkno nebo hranol. Tepelná izolace musí být objemově
stálá, aby nedošlo k sesedání (sesouvání) a vznikům tepelných
mostů kolem kovových držáků. Pokud jsou kovové držáky blízko
sebe, mohou vznikat výrazné tepelné mosty. Velmi rizikové je utěsnění kolem profilovaného držáku.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
23
puren:7 predloha 09
11/16/11
4:41 PM
Stránka 24
TEPELNÉ IZOLACE
Kovové držáky
b) Dvouplášťová střecha – montážní hranoly z tvrdé minerální izolace vymezující prostor pod kontralatí. Montážní hranol, aby
správně držel, je nutné předem připevnit pomocí hřebíků či vrutů
ke krokvi. Přes kontralať se šroubují dvouzávitové vynášecí šrouby
SFS Twin UD, které podepírají kontralatě a zároveň drží celou střechu.
Kontralať je u okapu podepřena vynášecím hranolem. Mezi montážní
hranoly se klade měkká minerální
izolace. Poměrně komplikovaný montážní postup, při kterém nesmí dojít
ke stlačování měkké izolace. Počet
a poloha šroubů musí být vždy staNosné tuhé hranoly
z tepelné izolace
ticky spočítána.
c) Dvouplášťová střecha – dřevěné hranoly ve dvou vrstvách tvoří
roštovou soustavu. První řada dřevěných hranolů se pokládá ve
směru krokví a kotví šrouby do krokví. Mezi prvními hranoly je
vložena měkká minerální izolace, která musí být velmi těsně přitlačena k hranolům. Na této vrstvě se provede druhá řada dřevěných hranolů otočených o 90° oproti první řadě. Mezi druhou
řadu vložíme další vrstvu měkké
Dřevěné hranoly
minerální izolace. Jde o zdánlivě
jednoduchou konstrukci, ale konstrukci montážně složitou, kde
hrozí rizika vzniku tepelných mostů,
bezpečného statického řešení a
montážních chyb. Dřevo zde tvoří
tepelné mosty.
d) Jednoplášťová střecha – izolační desky z tvrdé polyuretanové
pěny tzv. „PIR izolace“ jsou opatřené oboustranně hliníkovou
vrstvou o tl. 0,05 mm s integrovanou QSB deskou se spoji na ozub.
Desky jsou určeny pro vláknocementové krytiny (tzv. německý
čtverec apod.) a plechové falcované krytiny s použitím strukturní
rohože s pojistnou difúzní hyroizolací. Doporučeno pro titanzinkové střechy. Montážně velmi jednoduchý způsob s bezpečným
provedením tepelné izolace a plechové krytiny. Úpravy desek se
provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký.
Vhodné řešení pro plechové střechy, kde není možné zabezpečit
celoplošné větrání pod plechovou krytinou (nelze realizovat
přívod vzduchu). Při sklonech pod 7° je doporučeno použít vodotěsný polymer-bitumenový samolepicí pás.
Desky z tvrdé PIR izolace
s integrovanou QSB deskou
24
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
e) Dvouplášťová střecha – dílce z tvrzeného polystyrénu bez povrchové úpravy s tupými spoji. Na nosný celoplošný podklad se
položí tenká vrstva izolantu, na něj parozábrana a na ni dvě vrstvy
izolantu přeloženého ve spojích. Úpravy dílců se provádí řezáním.
Kotvení nerezovými závitovými tyčemi se svorníky do krokví. Prostup parozábranou je
nutné vzduchotěsně utěsnit.
Na horní straně izolantu se
pokládá dodatečně pojistná
hydroizolace, která se přichytává kontralatí. Pojistnou hydroPolystyrénové desky
izolaci nelze pracovně přichyve více vrstvách
távat k izolantu.
Ad.2. Jednovrstvé systémy
Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných krokví, na které se může
a nemusí položit celoplošný záklop z palubek, OSB desek apod. Na
celoplošné bednění klademe parozábranu. Pro tepelné izolace
oboustranně opatřené vrstvou čistého hliníku o tl. min. 0,05 mm
a spoji na P+D není vždy vyžadovaná parozábrana. Toto neplatí pro
izolace s papírovým AL nosičem. Tepelná izolace z tuhých desek (PIR
izolace) je položena v jedné vrstvě na krokve nebo celoplošné bednění. Kotvení šrouby přes tepelnou izolaci do krokví podle podmínek
dodavatele tepelné izolace.
Příklady jednovrstvých konstrukcí:
a) Dvouplášťová střecha – samonosný polyuretanový panel s hliníkovou vrstvou a integrovanou perforovanou ocelovou střešní
latí na vnější straně. Spoje desek se těsní bitumenovým tmelem
a přelepují se bitumenovou páskou. Kotvení šrouby v místě kovové
latě přes izolaci do krokví.
Desky
z tvrdé PIR
izolace s integrovanou kovovou latí
b) Dvouplášťová střecha – dílce z hydrofobního polystyrénu bez
povrchové úpravy. Dílce pokládáme na střešní latě. Pokud je nutné
kotvení, provádí se dle doporučení výrobce. Latě musí být rovné,
jinak není zaručena vodotěsnost. PolyPolystyrénové
styrénové dílce se obvykle kombinují
profilové dílce
s minerální izolací mezi krokvemi.
Parozábrana je aplikována pod krokvemi. K vodotěsnění spojů doporučuje
výrobce PUR pěnu. Vhodné pro jednoduché tvary střech.
c) Jednoplášťová střecha – izolační desky z tvrdé polyuretanové pěny
tzv. „PIR izolace“ se dvěma integrovanými dřevěnými latěmi
opatřené oboustranně hliníkovou vrstvou o tl. 0,05 mm se spoji na
P+D a ozub. Desky jsou určeny pro plechové falcované krytiny
a při použití strukturní rohože a pojistné difúzní hyroizolace doporučeny pro titanzinkové střechy. Kotvení plechu příponkami přes
strukturní rohož do integrovaných dřevěných latí. Montážně velmi
jednoduchý způsob s bezpečným provedením tepelné izolace
a plechové krytiny. Úpravy desek se provádí běžnými řezacími
nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký. Vhodné řešení pro plechové střechy, kde není možné zabezpečit celoplošné větrání pod
puren:7 predloha 09
11/16/11
4:41 PM
Stránka 25
plechovou krytinou (nelze realizovat přívod vzduchu). Při sklonech
pod 7° je doporučeno použít vodotěsný polymer-bitumenový samolepicí pás.
Desky z tvrdé PIR izolace
s integrovanými latěmi
d) Dvouplášťová střecha – desky z tvrdé polyuretanové pěny „PIR
izolace“ s oboustrannou vrstvou flísu nebo hliníkovou fólií silnou
0,05 mm. Spoj desek na P+D. Na vnější straně je integrovaná pojistná difúzně otevřená fólie nebo bitumenový pás se samolepicími spoji. Desky klademe přímo na krokve a spoje z interiérové
strany přelepíme AL páskou nebo na celoplošný záklop. U desek
s oboustranným hliníkem není parozábrana vždy vyžadována.
Úpravy desek se provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez
je rovný a hladký. Kotvení izolace šrouby pod úhlem 68° a 90°
přes kontralať do krokví. Počet a umístění šroubů se provádí dle
projektu kotvení.
PIR izolace s integrovanou
pojistnou hydroizolací
difuzně otevřenou
e) Dvouplášťová střecha – desky z tvrdé polyuretanové pěny „PIR
izolace“ s oboustrannou vrstvou pohliníkovaného papíru. Spoj
desek na ozub nebo tupý. Parozábrana je vždy vyžadována. Na
vnější stranu se dodatečně pokládá pojistná difúzně otevřená fólie
bez možnosti kotvení do podkladu (sponkování). Úpravy desek se
provádí běžnými řezacími
nástroji na dřevo. Řez je
rovný a hladký. Kotvení izolace šrouby pod úhlem 68°
a 90° přes kontralať do
PIR izolace
krokví. Počet a umístění
pohliníkovany
́m
šroubů se provádí dle propapírem
jektu kotvení.
f) Dvouplášťová střecha – desky z tvrdé fenolové izolace s oboustrannou vrstvou flísu. Spoj desek na P+D. Na vnější straně je integrovaná pojistná difúzně otevřená fólie se samolepicími spoji.
Desky klademe na celoplošný záklop s parozábranou. Tento typ
izolace je velmi hodný pro kombinaci se stávající minerální izolací
mezi krokvemi. Při této kombinaci je doporučeno používat
parobrzdu pod fenolovými izolačním deskami. Úpravy desek
se provádí běžnými řezacími
nástroji na dřevo. Řez je rovný
a hladký. Kotvení izolace šrouby pod úhlem 68° a 90° přes
kontralať do krokví. Počet a
umístění šroubů se provádí dle
Fenolová izolace s integrovanou
pojistnou hydroizolací
projektu kotvení.
g) Jednoplášťová střecha – stříkaná polyuretanová pěna „PUR izolace“. Stříkání se provádí na stavbě na nosný podklad do požadované tloušťky. Velmi důležité je dokonalé přilepení k podkladu
a zabezpečení vodotěsnosti povrchové vrstvy. Stříkaná PUR pěna
nemá homogenní strukturu jako tvrdé PIR izolační desky vyráběné
ve výrobním závodě a také má nestejné tepelně izolační vlastnosti.
Stříkaná PUR izolace
Závěr:
Z uvedeného přehledu je vidět, že máme k dispozici různé nadkrokevní systémy a různé druhy materiálů. Pro běžného zákazníka je
dost obtížné se v těchto systémech orientovat a porovnávat jejich
výhody a nevýhody. Můžeme s jistotou konstatovat, že nadkrokevní
zateplení má zvyšující trend používání v konstrukci šikmých střech
a tento bude i nadále pokračovat. Minerální izolace jsou již na
hranici svých možností z hlediska tepelně izolačních vlastností.
Nástup nových druhů tepelných izolací s lepšími tepelně izolačními
vlastnostmi nelze zastavit.
LUDĚK KOVÁŘ
V programu Zelená úsporám byly schváleny
další žádosti za více než půl miliardy korun
Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) schválila a ministr Tomáš Chalupa podepsal další vlnu žádostí o dotace
z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno dalších 1 875 žádostí ve výši 578 mil. Kč. Jedná
se o žádosti, které již žadatelé úspěšně stihli doplnit v rámci 60 denní lhůty, která začala běžet na konci dubna. Celkem
tak bylo od začátku programu schváleno přes 64 tisíc žádostí za zhruba 16 mld. Kč.
Drtivé většině žadatelů uplynula lhůta 60 dní, kterou dostali k doplnění svých neúplných žádostí. Jak tyto doplněné žádosti přicházejí zpět na SFŽP ČR, jsou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti jsou dále administrovány tak,
aby mohly být následně propláceny v souladu s aktuálním stavem finančních prostředků. Žadatelé své doplněné žádosti
posílají buď poštou, nebo osobně předávají do podatelny SFŽP v Praze. Administraci těchto žádostí se pracovníci Státního
fondu životního prostředí věnují i o sobotách a nedělích.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
25
soukup:7 predloha 09
11/16/11
4:42 PM
Stránka 26
Trendy v koupelnách udává nosorožec!
Nosorožec je hlavním znakem společnosti KERAMIKA SOUKUP, která expandovala do Prahy a nyní oficiálně
představuje svůj nový showroom Praha Stodůlky. Cílem firmy KERAMIKA SOUKUP je poskytovat fullservis v oblasti
koupelen, ale i stát se odborníkem na pracovní postupy při realizaci v novém školicím centru Ceresit.
Obchodní síť KERAMIKA SOUKUP nyní oficiálně představuje zbrusu nový prodejní areál
umístěný v Praze 5-Stodůlkách. Tento počin
zapadá do mozaiky obchodních záměrů firmy
KERAMIKA SOUKUP. Společnost se tak výrazně přiblížila svému koncovému zákazníkovi.
Ve vzorkovně o rozloze 900 m2 je přehledně
uspořádán široký sortiment nabízeného zboží. Součástí nového areálu je i hala se skladovací plochou více než 1 500 m2, která umožňuje většinu sortimentu expedovat ve velmi
krátkých dodacích lhůtách. Hlavním záměrem je dát zákazníkovi dostatek času a kvalifikovaných informací pro splnění jeho představ a požadavků. To vše navíc dostává v příjemném a klidném prostředí. Kvalitní zázemí
umožňuje nabídnout kompletní servis včetně
poradenství a možnosti vytvoření grafických
vizualizací prostřednictvím počítačových modelů. Tým, který tyto služby nabízí, tvoří dlouholetí zaměstnanci firmy,
čímž je zároveň zajištěna vysoká kvalita služeb. V nové vzorkovně
jsou předváděny exkluzivní materiály představující nejnovější designové a architektonické trendy. Předváděné realizace si kladou za
cíl uspokojit i ty nejvyšší nároky při tvorbě interiérů i exteriérů náročných spotřebitelů.
Firma už deset let vyrábí obklady a dlažby vlastních designů v Itálii,
Španělsku a Německu na pronajatých linkách. Dnes tvoří kolem 30
procent obratu. V oddělené sekci vzorkovny je věnován prostor materiálům za přijatelné ceny při zachování vysoké kvality. Tato část
vzorkovny přináší některá unikátní řešení. Je zde názorně ukázáno,
jak je možné, aniž by zákazník musel sahat hluboko do kapsy, výrazně zvýšit kvalitu životního prostoru. Osloven by tak měl být především obyvatel běžného „panelového domu“ s koupelnou do 5 m2.
K tomuto účelu slouží vystavená bytová jádra odpovídající velikostem běžných panelových domů.
KERAMIKA SOUKUP je přímým odběratelem keramických obkladů
a dlažeb od zahraničních výrobců MARAZZI, CAESAR, SALONI,
MARCA CORONA, ABK, IMOKER, APAVISA, APARICI, VIDEPUR,
PERONDA, STRÖHER, EXAGRES, GRESAN, NAVARTI, OSMOSE,
CASALGRANDE PADANA, STEULER. Z českých výrobců obkladů
KERAMIKA SOUKUP spolupracuje se značkou RAKO, kterou zastupuje společnost LASSELSBERGER. Nově otevřená vzorkovna představuje důstojný prostor pro prezentování těchto výrobců.
KERAMIKA SOUKUP nechce „jen“ nabízet koupelny, ale chce poskytovat relevantní informace pro pracovní postupy. Zde využila nabídky
26
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
od společnosti Henkel a společně se značkou Ceresit vytvořila školicí
centrum. Školicí středisko Ceresit bylo otevřeno s ambicí stát se kompetenčním centrem pro odbornou i laickou veřejnost nejen pro region Prahy a Středních Čech. Zákazníci tady získají kompletní informace o produktové nabídce stavební chemie Ceresit, systémových řešeních, nových výrobcích a technologiích. V centru se pořádají semináře,
v jejichž teoretické i praktické části mohou účastníci získat znalosti
i praktické dovednosti s prací s jednotlivými výrobky Ceresit.
Spolupráce se společností KERAMIKA SOUKUP se datuje od roku 1997
a byla navázána brzy po otevření první prodejny obkladů a dlažeb,
kterou Jiří Soukup st. otevřel v Plzni. Dlouholeté vzájemné partnerství
charakterizuje úzká a oboustranně výhodná spolupráce a podpora
obchodních aktivit společnosti Keramika Soukup. Jedním z posledních
výstupů tohoto strategického partnerství je právě nově otevřené školicí
středisko Ceresit v showroomu Keramiky Soukup v Praze-Stodůlkách.
Ceresit je značka stavební chemie nadnárodní společnosti Henkel.
Charakterizují ji ucelená systémová řešení pro oblasti lepení, spárování a utěsňování obkladů a dlažby, vyrovnávání a sanace podlah,
opravy a sanace betonů, izolace a utěsňování. Součástí nabídky jsou
i certifikované fasádní a zateplovací systémy Ceretherm a další produkty stavební chemie.
Značka je jedničkou na českém trhu v segmentu lepení a spárování
obkladů a dlažby a je lídrem v inovacích – za zmínku stojí například
bezprašné technologie cementových směsí, které umožnují provádění obkladačských prací s udržením maximální čistoty či systém
pro ochranu spár v sanitárních oblastech Ceresit MicroProtect.
soukup:7 predloha 09
11/16/11
4:42 PM
Stránka 27
Moderní trendy v koupelnách s heslem
„změna je život“ od Keramika Soukup
Úloha koupelen se změnila z místa pouhé očisty do místa, kde člověk
nachází odpočinek, relaxaci a komfort. Důležitá je i snadnost údržby
a bezpečnost pohybu. Tomu odpovídá i moderní vybavení koupelen.
Koupelnám je čím dál více věnovaná pozornost jak samotných uživatelů, tak zároveň designérů. Trendy v koupelnách se mění. Posledním trendem v nových nebo rekonstruovaných koupelnách je minimalismus, dále jsou to originální prvky od renomovaných designerů
a kreativní náměty dlaždic.
Minimalismus se netýká prostoru jako takového, ale především
nábytku umístěného do prostoru koupelen a doplňků do koupelen.
Minimalismus přinesl do koupelnového nábytku rovné a jednoduché
tvary s důrazem na funkčnost a účelnost. Pokud je koupelnový
nábytek vyroben z kvalitních materiálů a jeho povrchová úprava je
kvalitní, vypadá takovýto nábytek elegantně a jeho uživatel ho jen
tak neokouká, protože využívá i jeho účelnost skloubenou s designem. Nutné je zde zmínit také to, že již delší dobu nejsou populární „koupelnové stěny“. V jednoduchosti je síla, a proto se dnes
více využívá tzv. solitérní nábytek, který je v prostoru vizuálně vzdušnější a umocňuje celek jako takový. Velmi efektní je postavení jednotlivých kusů nábytku jako vymezení prostoru, tedy nastavení
určitých zón v koupelně.
Posledními trendy v koupelnách je využití především přírodních ma-
teriálů. Velice populární je dřevo ve všech jeho podobách. Dále
samozřejmě sklokeramická nebo kamenná dlažba, popřípadě využití
přírodních kamenů (žula, rula, pískovec apod.). Do koupelen se také
navrací tzv. luxfery, a to v různých velikostech a pestrou škálou barev.
Současný životní styl umocňuje, že uživatelé od koupelny očekávají
uvolnění, relaxaci a komfort. Různé tvary vany, které poskytují
masážní koupele, jsou již v dnešní době mnohem dosažitelnější. Relaxační masážní koupel má pozitivní vliv na uvolnění svalů, pohyblivost kloubů a odbourávání stresu. Prožitek a pozitivní účinky
koupele si rovněž můžete zintenzivnit využitím aromaterapií a chemoterapií, které jsou v mnoha koupelnových showroomech nabízeny
jako bonus navíc.
Ve sprchových koutech zase můžete využít možností masážních sprchových panelů a parních lázní, které opět uvolní tělo a mysl uživatele. Rovněž údržba je díky dokonalosti materiálu minimální.
Zatímco v prostorově menších koupelnách je časté zkombinování
funkce vany a sprchového koutu, abychom dosáhli co největší úspory místa a zároveň komfortu, velké koupelny se vyznačují opravdu
prostornými sprchovými kouty, které beze spár přecházejí do zbytku
místnosti, výjimkou již nejsou ani kouty zcela bez zástěn, sloužící
jako monolitický prvek.
V oblasti doplňků se také prosazuje důraz na technická vylepšení.
Zrcadla bývají doplněna kvalitním osvětlením, uživatelský komfort
zejména pro ženy nabízí například zrcadla se zabudovaným kos-
metickým zrcátkem nabízejícím až trojnásobné zvětšení. V oblasti
koupelnového textilu je nabídka nepřeberná, textilní předložky či
ručníky se nabízejí ve stejných barevných kombinacích jako obklady
a dlažby. Oblíbený motiv obkladu je tak možné mít i na ručníku či
osušce a to hned v několika barvách.
V nových koupelnách se již nesetkáme ani s nevzhlednými radiátory,
ale spíše s vytříbenými designovými kousky, které kromě usušení
ručníků a prohřátí prostoru poskytnou i estetický zážitek.
O Keramika Soukup
Začátky dnes velmi úspěšné společnosti KERAMIKA SOUKUP byly
velmi prosté. Jiří Soukup načerpal zkušenosti v Německu, následně v roce 1992 otevřel svoji první prodejnu zabývající se nákupem
a prodejem obkladů a dlažeb. Už tenkrát nabízela plzeňská firma
v Puškinově ulici široký sortiment od českých i zahraničních výrobců.
V roce 1996 otevřel Jiří Soukup velkoplošný areál v Plzni-Křimicích,
zahrnující na jednom místě prodejnu, vzorkovnu a sklad s co možná
nejširším sortimentem obkladů, dlažeb a stavební chemie na celkové
rozloze 2 100 m2.
Na Slovensko expandovala KERAMIKA SOUKUP v roce 1997 otevřením první slovenské pobočky v Žilině. Stala se tam přímým prodejcem výrobků firmy Lasselsberger a zahraničních výrobců. V roce
2000 otevřela firma v Žilině vzorkovnu o rozloze 1500 m2, následně
v roce 2006 byla otevřena pobočka v Bratislavě.
Od roku 2005 po současnost
Rok 2005 byl pro Keramiku Soukup velmi významným.
Firma otevřela pobočku nejen v Horažďovicích, ale také ve Spojených
Arabských Emirátech, v Dubaji. Ve spolupráci se svými vlastními architekty a projektanty se KERAMIKA SOUKUP podílela na výstavbě
několika dubajských hotelů a rodinných vil. Z Dubaje se snaží proniknout na rychle se rozvíjející a velmi perspektivní arabský trh, příkladem toho může být úspěšně dokončené Lázeňské sanatorium
v Kuvajtu.
V roce 2007 firma úspěšně otevřela vzorkovnu v Praze Stodůlkách,
kde zákazníci najdou kompletně zařízené koupelny vybavené tím
nejlepším materiálem. Koupelnové centrum Praha disponuje více než
50 exkluzivními koupelnami. Prostor je rozdělen na showroom
koupelen do menších prostor, jakými jsou například panelákové
koupelny. A větší showroom zahrnuje velkoryse pojaté provedení
koupelen od jednoduchých po designérské skvosty, jakým je třeba
koupelna Barberry.
Společnost KERAMIKA SOUKUP zaujímá v současnosti přední pozici,
stala se lídrem trhu svým objemem prodaného zboží v oboru obkladů, dlažeb, stavební chemie a nářadí potřebného k pokládce materiálů. A to jak pro maloobchodní prodej, tak i pro velkoobchody.
KERAMIKA SOUKUP je ryze česká společnost, s českým kapitálem.
Cíl, tj. zdokonalování a přibližování nejnovějších trendů svým zákazníkům, tímto krokem KERAMIKA SOUKUP určitě splnila.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
27
Doprovodný program veletrhu
Střechy Praha 2012
Veletrhy Střechy Praha a Solar Praha 2012,
které proběhnou nově v PVA EXPO PRAHA
LETŇANY ve dnech 8. – 11. 2. 2012 nabídnou
tradičně rozsáhlý doprovodný program.
Zvýrazněným tématem programu jsou „stavební úpravy
střech“. To ovšem neznamená, že mluvit se bude pouze o
rekonstrukcích a údržbě střech. První veletržní den se
bude konat konference „Izolace 2012“ zacílená na
projektanty a stavební inženýry, kterou každoročně
připravuje společnost A.W.A.L.
Odborný program k veletrhu Střechy Praha obsahuje tři
hlavní bloky. Další témata zazní i k výstavě Solar Praha.
Blok „Šikmé střechy“
Tento přednáškový blok zahrne opravy šikmých střech očima soudního znalce v kontextu nové ČSN 73 1901 a
návrhu ČSN 73 0607 (Ing. Antonín Parys). O konstrukcích šikmých střech bude hovořit Ing. Michal Pánek z
ČVUT v Praze, tepelné izolace budou doménou Ing. Romana Šubrta, na nějž naváže Ing. Zuzana
Mathauserová s přednáškou o tepelně vlhkostním klimatu obytných podkroví. O střechách a hrozbě požáru
promluví Ing. Marek Pokorný z ČVUT v Praze.
V části B tohoto bloku zazní velmi očekávaná přednáška cechmistra Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů Jiřího
Vrňaty o projektu širší spolupráce projektantů s realizátory střech. Ing. Tomáš Petříček z VUT FAST v Brně
přednese téma zásad použití pojistných hydroizolací, tepelných izolací a parozábran při opravách šikmých
střech. Vliv tloušťky tepelné izolace na konstrukci šikmých střech přiblíží Ing. arch. Luděk Kovář.
Blok „ploché střechy bytových a občanských staveb“
Rekonstrukce plochých střech panelových objektů přiblíží Ing. Lenka Hanzalová z ČVUT v Praze. O tepelně
technickém hledisku při návrhu střešních plášťů promluví Ing. Běla Stibůrková rovněž z ČVUT. Změny
technických norem a jejich vliv na navrhování plochých střech včetně výpočtu zatížení větrem rozkryje Ing.
Antonín Parys a Ing. Libor Vykydal.
Blok „ploché střechy halových staveb“
Zde zazní mnoho zajímavých přednášek, např.: současný stav souvrství střech halových staveb, nosné
betonové a ocelové konstrukce halových staveb, stavebně technický průzkum vad a poruch střešních plášťů,
odvodnění plochých střech nebo opláštění halových staveb pohledem projektanta i výrobce.
Program k výstavě Solar Praha
Kvalitní program s hlavním tématem „Solární teplo ze střechy“ je připraven i k výstavě Solar Praha ve spolupráci
s ČSSE, fakultou stavební a fakultou elektrotechniky ČVUT. Program obohatí i zástupci České fotovoltaické
asociace s porovnáním výhodnosti využití alternativních zdrojů energie (fotovoltaika, solární termika,
kogenerace a tepelná čerpadla).
Dále přímo na výstavní ploše v předváděcím centru se budou prezentovat firmy z oblasti kovových střech a
klempířského řemesla a budou zde vyhlášeny výsledky soutěže Metalstar o nejlepší realizaci kovové střechy a
detailu v roce 2011.
Pro laickou veřejnost je hlavní blok přednášek přichystán na sobotu 11. 2. 2012. Kromě témat užitečných pro
všechny, jako jsou úspory energií nebo zásady při výběru realizační firmy při rekonstrukci střechy, bude jistě
velmi zajímavá i prezentace střechařského řemesla zacílená na žáky ZŠ, potažmo jejich rodiče.
Více informací o veletrzích najdete na stránkách www.strechy-praha.cz
8.–11. 2. 2012
PVA EXPO PRAHA LETŇANY
Nezapomněli
jste se přihlásit?
Témata doprovodného programu:
• Stavební úpravy střech – zvýrazněné téma
• Šikmé střechy
• Ploché střechy bytových a občanských staveb
• Ploché střechy halových staveb
• Solární teplo ze střechy
Prezentace střechařského řemesla
Prestižní soutěže Zlatá taška, Zlaté slunce, MetalStar
Soutěž o nejlepší inzerát 2011 v oblasti střech
Odborná spolupráce a záštity
www.strechy-praha.cz
Teď už vím
o střechách všechno …
http://strechy.mise.cz
Strechy_A4.indd 1
7.2.2011 11:37:30
promo proj:promo proj
11/16/11
7:08 PM
Stránka 1
Připravujeme V. vydání
Odborná publikace, která slouží ke vzájemné informovanosti
Připravujeme V. vydání 2012 | 2013 – tištěná publikace + CD + internet
Adresář projektantů, stavebních firem, bytových družstev a úřadů
Přehled stavebních materiálů, systémů a technologií podle oborů
PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 981, [email protected], www.psmcz.cz
seminare 6/11:7 predloha 09
11/16/11
7:12 PM
Stránka 32
VZDĚLÁVÁNÍ
Plán seminářů na první pololetí 2012
více informací a pozvánky na semináře na www.psmcz.cz
10. 1.
Praha Hospodářská komora
19. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
Brno BVV, Pavilon A3
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Praha Hospodářská komora
Plzeň Konf. centrum SECESE
26. 1.
31. 1.
Ostrava Hotel Harmony
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
1. 2.
1. 2.
2. 2.
Praha Hospodářská komora
Olomouc Regionální centrum
České Budějovice
Kulturní centrum ArtIGY (Bazilika)
Brno BVV, Pavilon A3
Kladno Hotel Kladno
Plzeň Konf. centrum SECESE
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Pardubice Hotel Zlatá štika
Brno BVV, Pavilon A3
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Zlín Hotel Moskva
Praha Hospodářská komora
Hradec Králové ALDIS
České Budějovice
Kulturní centrum ArtIGY (Bazilika)
Ostrava Hotel Harmony
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Brno BVV, Pavilon A3
Praha Hospodářská komora
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Brno VUT
Brno VUT
Plzeň Konf. centrum SECESE
Pardubice Hotel Zlatá štika
Zlín Hotel Moskva
České Budějovice
Kulturní centrum ArtIGY (Bazilika)
Olomouc Regionální centrum
Praha Hospodářská komora
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Karlovy Vary Krajská knihovna
Most Hotel Cascade
2. 2.
7. 2.
9. 2.
14. 2.
16. 2.
21. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
28. 2.
1. 3.
1. 3.
6. 3.
6. 3.
8. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
15. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
22. 3.
27. 3.
27. 3.
29. 3.
3. 4.
11. 4.
12. 4.
12. 4.
17. 4.
17. 4.
19. 4.
20. 4.
32
Snižovaní energetické náročnosti budov podle novely evropské směrnice 2010/31/EU
(EPBD II).
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Změny ve stavebním zákoně č. 183/2006Sb., novela vodního zákona č. 150/2010Sb.
Snižovaní energetické náročnosti budov podle novely evropské směrnice 2010/31/EU
(EPBD II).
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Snižovaní energetické náročnosti budov podle novely evropské směrnice 2010/31/EU
(EPBD II).
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Hydroizolace spodní stavby – bílé vany, drenáže.
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Rekonstrukce rodinných, bytových a panelových domů.
Obvodový plášť – fasádní systémy a fasádní prvky včetně výplňových konstrukcí.
Alternativní zdroje energie a jejich využití v praxi.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Hydroizolace spodní stavby – bílé vany, drenáže.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
DŘEVOSTAVBY – Ekologické a energeticky úsporné dřevěné domy.
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
Green Building – „zelené stavebnictví“.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
4. ročník výstavy pro studenty VUT v Brně
4. ročník výstavy pro studenty VUT v Brně
Rekonstrukce rodinných, bytových a panelových domů.
Alternativní zdroje energie a jejich využití v praxi.
Rekonstrukce rodinných, bytových a panelových domů.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace, nové předpisy pro retenční
a vsakovací systémy.
Zlín Hotel Moskva
Alternativní zdroje energie a jejich využití v praxi.
Pardubice Hotel Zlatá štika
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Ostrava Hotel Harmony
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
České Budějovice
Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace, nové předpisy pro retenční
Clarion Congress Hotel (dříve Gomel) a vsakovací systémy.
Brno BVV, Pavilon A3
Obvodový plášť – fasádní systémy a fasádní prvky včetně výplňových konstrukcí.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Alternativní zdroje energie a jejich využití v praxi.
Praha Hospodářská komora
Velká novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů – se zaměřením na veřejné zakázky na stavební práce.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
seminare 6/11:7 predloha 09
24. 4.
2. 5.
3. 5.
11/16/11
7:13 PM
Stránka 33
10. 5.
10. 5.
14. 5.
15. 5.
17. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
Hradec Králové ALDIS
Olomouc Regionální centrum
České Budějovice
Clarion Congress Hotel (dříve Gomel)
Kladno Hotel Kladno
Jihlava Hotel Gustav Mahler
Hradec Králové ALDIS
Ústí nad Labem Hotel Vladimir
Zlín Hotel Moskva
Praha Hospodářská komora
Liberec Grandhotel Zlatý Lev
Plzeň Konf. centrum SECESE
24. 5.
29. 5.
29. 5.
Ostrava Hotel Harmony
Most Hotel Cascade
Brno BVV, Pavilon A3
31. 5.
4. 6.
5. 6.
Pardubice Hotel Zlatá štika
Hradec Králové ALDIS
České Budějovice
Clarion Congress Hotel (dříve Gomel)
Zlín Hotel Moskva
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Praha Hospodářská komora
Doporučení soudního znalce.
Ostrava Hotel Harmony
Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace, nové předpisy pro retenční
a vsakovací systémy.
Pardubice Hotel Zlatá štika
Green Building – „zelené stavebnictví“.
Brno BVV, Pavilon A3
Rekonstrukce rodinných, bytových a panelových domů.
Olomouc Regionální centrum
Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí.
Plzeň Konf. centrum SECESE
Obvodový plášť – fasádní systémy a fasádní prvky včetně výplňových konstrukcí.
5. 6.
7. 6.
7. 6.
12. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Rekonstrukce rodinných, bytových a panelových domů.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Rekonstrukce rodinných, bytových a panelových domů.
Voda pod kontrolou – kanalizační a odvodňovací systémy, vsakovací systémy, ČOV.
DŘEVOSTAVBY – Ekologické a energeticky úsporné dřevěné domy.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Obvodový plášť – fasádní systémy a fasádní prvky včetně výplňových konstrukcí.
Hydroizolace spodní stavby – bílé vany, drenáže.
Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace, nové předpisy pro retenční
a vsakovací systémy.
Zásady při navrhování energeticky úsporných domů.
Obvodový plášť – fasádní systémy a fasádní prvky včetně výplňových konstrukcí.
Inženýrské sítě v návaznosti na pozemní komunikace, nové předpisy pro retenční
a vsakovací systémy.
Navrhování střešních konstrukcí, stavby a rekonstrukce střech.
Podlahy – podlahové systémy a konstrukce.
Green Building – „zelené stavebnictví“.
PSM –
stavební infozpravodaj
4/2/11
PSMCZ
ISSN 1802
-6907
Tento časopis byl
ohodnocen 1 bodem
a byl zařazen
do celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT
8:04
PSMCZ
PM
Stránk
a 1
www.psm
cz.cz
stavební info
zpravodaj
1 – 2011
ISSN 180
2-6907
stavebn
www.p
smcz.c
z
í infozp
ravodaj
2+3–
2011
11/1
6/11
PSMC
Z
ISSN
1802
-6907
5:00
PM
Strá
nka
1
staveb
www
.psm
cz.cz
ní info
zpravo
daj
6 | 20
11
HELU
Z HIT
Základní
vla
zvelmi
dobré tepelnstnosti izo
lace Clim
zvýzna
mné zlepš Č izolaþní param
atiz
ení akus
etry izola
zvysok
tiky
á hodnota
ce (Ȝ ~ 0, er:
04W/m.K)
mČrné tepel stavby
zzvýše
ní akum
né kapa
ulaþních
znízký
city mate
vlast
difus
riálu (Cd
zdokonalé ní odpor umož ností stavby a sníže
=1907 J/kg.
Ėující
ní teploty
vyplnČní
K)
zdobré
obýva
všech detail konstrukce s difusn
požární
Ĥ stavby
Č otevĜenouných prostor v létČ
param
zlibovolné
skladbou
aplikaþní etry a dobrá odoln
zekolo
tloušĢky
ost vĤþi
gicky šetrn
houb
v
rozm
ám a plísní
ý výrobek
ezí od 4
do
m
(známka
propĤjþena 40 cm beze zbytk
Ĥ
již v roce
Kontakt:
1994)
tel: 3269
01411, E-m
ail:
[email protected]
cz, www
.ciur.cz
Nová
systé generace
mu p
ro hru cihelného
bou s
tavbu
HELU
tel.: 80
0 212
213 •
www
.helu
Z POHO
DA
z.cz
Objednávka předplatného
Objednávám závazně časopis PSM – stavební infozpravodaj.
Předplatné na rok 2012 činí 440 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje 5 vydání včetně 1 dvojčísla.
Předplatné bude uhrazeno na účet č. 169310389/0800, VS = číslo faktury
jméno/příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma/IČO/DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice/obec/PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum / podpis (firemní razítko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt:
PSM CZ s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel. 242 486 976
fax 242 486 981
[email protected]
www.psmcz.cz
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
33
seminare 6/11:7 predloha 09
11/16/11
7:13 PM
Stránka 34
100
95
75
25
5
0
210x297+5
14. listopadu 2011 16:34:59
zinek:7 predloha 09
11/16/11
6:33 PM
Stránka 36
Korozní chování žárově zinkovaných trubek
v rozvodech teplé vody
Kromě hygienických požadavků na kvalitu vody by voda neměla působit agresivně vůči materiálům
rozvodného systému, včetně domovních instalací. V rozvodech se může použít potrubí z různých kovových
materiálů. Výběr kovových materiálů pro určité použití je obvykle založen na zkušenostech a/nebo na
výsledcích různých zkoušek. Při návrhu trubního materiálu projektanti nedostatečně zohledňují různé
faktory ovlivňující životnost rozvodů, např. přetlak, popř. podtlak, vodní rázy, statické a dynamické
zatížení, jakost dopravované vody, apod.
Je-li v rozvodném systému použito více druPuchýře v zinkovém povlaku – důlková
Erozní poškození turbulentním tokem
hů materiálu trubek a dalších prvků, musí
koroze zasahující až k podkladové oceli
za závitovou částí trubky
mít TV takové složení, aby byla koroze potlačena u nejméně odolného materiálu, což
je obvykle uhlíková ocel a žárově zinkovaná
ocel. Posouzení agresivity vody se provádí
podle TNV 75 7121 Požadavky na jakost
vody dopravované potrubím.
Používání žárově zinkovaných trubek v rozvodech pitné vody je silně rozšířené. Jejich
výhodou je jednoduché zpracování a montáž
i relativně nízká cena. Z minulých období byly Příklady korozního poškození zinkového povlaku a podkladové oceli
známy případy velmi dlouhé životnosti žáhovat až 200 – 500 μ m/r, především ve vodách s nízkým obsahem
rově zinkovaných potrubí – až 40 let. Průměrná statistická životnost
pozinkovaného potrubí na teplou vodu je 15 – 25 let. Z hlediska tvrCa2+ (pod 1,5 mmol.l-1). Jako limitní koncentrace pro vznik důlkového korozního napadení žárově zinkovaného ocelového potrubí
dosti vody je nejnižší životnost žárového zinkového povlaku v měkje uváděna koncentrace 0,1 mg Cu/l ve vodě. Při teplotě vody
kých vodách. V měkkých vodách (< 14° dH) koroduje zinková vrstva
20 °C se korozní rychlost zinkového povlaku zvýšila 2 – 3 krát při
tak rychle, že životnost trubky klesá pod 10 let, ale k haváriím
koncentracích iontů Cu2+ 0,1 mg/l, ovšem při teplotě vody 55 °C se
a celkovému prokorodování trubek v rozvodech teplé vody dochází
při této koncentraci iontů Cu2+ zvýšila korozní rychlost zinkového
již po 2 – 5 letech. Problém je, že uživatelé, správci objektů zjistí
povlaku až 10 krát. Pro posouzení vlivu mědi na bodovou korozi
vznik koroze až v době, kdy dojde k selhání rozvodu, tj. prokotrubek s povlakem žárového zinku je určitým vodítkem množství
rodování trubek. V letech 2007 – 2011 hodnotili korozní inženýři
mědi na ploše. Důležitý vliv je třeba předpokládat v případě, kdy
SVÚOM s.r.o. a i dalších specializovaných pracovišť celou řadu příobsah mědi na plochách v blízkosti důlků je větší než 1,0 mg/m2;
padů vzniku poškození pozinkovaných potrubí na rozvodech TV.
Škody na majetku způsobené haváriemi potrubních rozvodů jsou závažné a je nutné určit, zda příčinou havárií mohou být nedostatky – ve vodách často dochází ke koroznímu ději, které souvisejí s výskytem mikroorganismů, který může vést k důlkovému koroznímu
projektu, montáže nebo provozu daného rozvodu.
napadení.
Korozní poškození žárově zinkovaných trubek v rozvodech teplé vody
má mnoho příčin. Turbulentní proudění vzniklé na ostrých hranách
konců trubek nebo vyvolané náhlou změnou směru proudění a zvý- Stav rozvodného systému byl měl být zhodnocen z hlediska výskytu
šením rychlosti proudění může způsobit erozní korozi. Dominantní důlkového korozního poškození žárově zinkovaných trubek před
mechanismus poškození žárově zinkových trubek v rozvodech TV je uplynutím záruční doby, tj. po 2 letech provozu. V případě, že k tolokální korozní napadení – důlková koroze. Projevem lokálního na- muto koroznímu napadení dochází, lze nedestruktivními metodami
padení důlkového typu je vznik tuberkulí (puchýřů, strupů) na po- (ultrazvukovou, vizuální – boroskopy), zjistit jeho projevy. Také zvývrchu materiálu. V těchto místech již dochází ke korozi ocelového šený obsah železa v teplé vodě je indikátorem vzniku koroze zápodkladu. Příčin vzniku důlkového korozního napadení je celá řada: kladního materiálu trubek.
Rozvody teplé vody jsou velmi složitý systém, ve kterém se řada
– korozní rychlost zinkového povlaku na oceli je závislá i na teplotě parametrů mění dynamicky, a odvození určitých souvislostí mezi jeda do teploty 50 °C se zvyšuje jen pomalu, poté se zvyšuje rychle a notlivými sledovanými parametry a korozním napadením žárového
dosahuje maxima při teplotě 65 °C, kdy vzniká riziko vzniku zinkového povlaku vyžaduje řadu hodnocení.
důlkového korozního napadení v důsledku změny elektrochemic- V 12/2011 bude vydána příručka poskytující rámcový návod a také
celou řadu konkrétních odborných údajů k projektování soustav
kého potenciálu zinkového povlaku vůči podkladové oceli;
z žárově zinkovaného potrubí a především doporučení jak omezit
– charakter a koncentrace aniontů solí rozpuštěných ve vodě (chlo- rizika korozního poškození rozvodu teplé vody. Příručka přitom vyridy, dusičnany, sírany a hydrogenuhličitany) mají důležitý vliv na chází z platných evropských norem a z norem národních. Informace
korozní anodickou reakci. Zvýšená koncentrace síranů a chloridů pod- o příručce a další informace k této problematice lze nalézt na
poruje vznik a rozvoj důlkové koroze žárově zinkovaných trubek; www.acsz.cz a/nebo www.svuom.cz.
– přítomnost iontů těžkých kovů ve vodě, např. Cu2+, Fe3+, apod.,
zvyšuje korozi zinku, zejména důlkovou korozi, která může dosa-
36
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
Kateřina Kreislová, SVÚOM s.r.o.
Petr Strzyž, AČSZ
masarykova:7 predloha 09
11/16/11
5:06 PM
Stránka 37
Masarykova kolej – každoroční finiš
Jako každý rok, tak i letos jsme se sešli na začátku listopadu na Masarykově koleji v Dejvicích na
celostátní prezentaci předních výrobců stavebních materiálů. Tento rok se konal již dvanáctý ročník
a nutno podotknout, že jde stále o atraktivní akci jak pro posluchače, tak pro prezentující se firmy.
Masarykova kolej je dvoudenní záležitostí
a letošní ročník se konal ve dnech 1. a 2. 11.
2011. Akci v obou dnech navštívilo přes 200
projektantů, architektů, stavebních inženýrů
a zástupců stavebních firem. Pro posluchače
je zajímavé i to, že je tato akce zařazena do
celoživotního systému vzdělávání pod ČKAIT
a odborníci jsou hodnoceni za účast jedním
bodem.
Zahajovací řeč přednesl jednatel společnosti
PSM CZ Ing. Zdeněk Mirvald a hned na úvod
představil hosta, který na seminářích PSM
CZ působí jako odborný garant, docenta Ing.
Václava Kupilíka, CSc. Ten nastartoval řetězec přednášek svým odborným tématem „Zásadní závady a poruchy na stavbách“. Touto
úvodní přednáškou představil docent Kupilík
problematiku na stavbách z pohledu soudního znalce a zároveň pedagoga ČVUT.
Podle programu dále vystoupily firmy se svými prezentacemi: společnost Divize ISOVER
Saint – Gobain Construction Products CZ
se ve své přednášce soustředila na konkrétní
téma, a to na správný výběr a použití izolačních materiálů z minerálních vláken. Společnost Heluz cihlářský průmysl se naopak
věnovala obecnému představení svých produktů a uvedení novinek pro rok 2011. Novinky také představily firmy Bosch Termotechnika, obchodní divize Junkers s novými
kondezačními kotli a SFA CZ s novinkami ze
sanitární techniky. Přednášející Ing. Ivo Zeman
ze společnosti Rehau upoutal se svým tématem „Energeticky úsporné kroky při komplexní sanaci“ a svou přednášku musel náležitě prodloužit. V duchu představování
novinek se nesla i druhá polovina přednášek
prvního dne prezentací, své novinky představily ještě společnosti Xella CZ, Hörmann
Česká republika, Best, Ardex Baustoff
a Minib. Závěr prvního dne patřil slosování
velice bohaté tomboly, kde první cenou,
kterou spravedlivě obdržel jeden ze stálých
posluchačů našich seminářů, představovalo
horské kolo. Po předání všech výher následoval oběd pro všechny zúčastněné.
Druhý den si hned na úvod posluchači mohli
vyslechnout přednášku hosta a odborníka
Ing. Jiřího Šály, CSc. Přednáška nesla název
„Novela směrnice o energetické náročnosti
budov a její zavedení v ČR“ a týká se hlavně
stavebních úprav ke snižování energetické
náročnosti budov. Toto téma je aktuální
nejen pro odborníky, ale i pro širší posluchačskou veřejnost, a je to i z toho důvodu,
že směrnice ukládá povinnost evropským
státům stavět všechny nové budovy s téměř
nulovou spotřebou energie od roku 2020. Po
výkladu Ing. Šály vystoupila společnost Dirickx Bohemia a představila své ploty na
celý život. Následovaly firmy KM Beta s prezentací o zdicích systémech vhodných pro
nízkoenergetické a pasivní domy a společnost Efaflex CZ prezentující svá rychloběžná
vrata pro průmyslové budovy. Před přestáv-
kou měla poslední slovo společnost Murexin
s výstupem o stavební chemii. Přednášky
týkající se především novinek a inovativních
technologií zvolily společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, Presbeton Nova vyrábějící betonové produkty, Kone z oboru
výtahů, Hauraton ČR zabývající se odvodňujícími systémy, Realsan, specialista přes sanace a zdiva a se závěrečnou přednáškou
zakončovala celý XII. ročník prezentace předních firem společnost ISAN Radiátory. Jako
každý rok, tak jak je na Masarykově koleji
zvykem, ukončovala i druhý den tombola
s první cenou horské kolo, kterou pravidelně
věnuje společnost PSM CZ. Po ní následoval
oběd pro hosty i přednášející.
Rádi bychom poděkovali posluchačům, kterých se i letos sešlo velké množství, zúčastněným firmám a jejich zástupcům za zajímavé odborné přednášky a v neposlední řadě i odborným garantům. Masarykova kolej
byla příjemnou záležitostí a pomalu nám
naznačuje blížící se konec roku, který sebou
přináší bilancování a nové začátky. Proto
předběžně přejeme úspěšný nový rok a těšíme se znovu za rok nashledanou.
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
37
murexin:7 predloha 09
11/16/11
5:08 PM
Stránka 38
HYDROIZOLACE
Hydroizolace staveb živičnými stěrkami Murexin
Úvodem
Správně navržená a dobře provedená izolace
proti vodě je zárukou dlouhodobé funkčnosti
stavebního díla. Vždyť většina poruch staveb
je způsobena právě působením vody, která,
ať je v jakémkoli skupenství, vždy působí
neblaze.
Systémů a materiálů má dnes stavebník
k dispozici velmi širokou škálu, do které jistě
patří i modifikované asfalty. Vedle dlouhodobě osvědčených asfaltových izolačních
pásů se již více než dvacet let používají ke
spolehlivé ochraně stavebních konstrukcí
proti vlhkosti také izolační silnovrstvé stěrky
na bázi modifikovaných bitumenů. Jsou to
trvale flexibilní jednosložkové nebo dvousložkové pastovité hmoty zušlechtěné polymery, které zpravidla, a u společnosti Murexin
ve všech případech, neobsahují rozpouštědla.
Aplikují se na napenetrovaný podklad obvykle pomocí zubového hladítka s následným uhlazením, vždy na stranu konstrukce
přicházející do styku s vodou. Jejich použití je
velmi všestranné, je možné je použít v interiéru i exteriéru, k utěsnění horizontálních
i vertikálních ploch stavebních konstrukcí
proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě, zejména v oblasti spodní stavby, tj. např.
základových konstrukcí, sklepních zdí a podlah, podzemních garáží, šachet, tunelů, nádrží
čistíren odpadních vod, pod potěry na balkonech a terasách a také k lepení desek z extrudovaného polystyrenu v oblasti perimetru.
Jednoznačné výhody
Výhod mají izolační živičné stěrky samozřejmě celou řadu. Přednosti izolačních živičných
stěrek ve srovnání s tradičními asfaltovými
pásy jsou z hlediska pracnosti zcela jednoznačné. Nepotřebujete sehraný tým odborníků, aplikaci zvládne bez problémů i jeden
38
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
jen trochu zkušený pracovník. Izolační živičné stěrky se velmi snadno nanášejí, vytvářejí
souvislé bezešvé plochy, zpracovávají se za
studena, mají vynikající přídržnost ke všem
minerálním podkladům, přemosťují trhliny
v podkladu. Jednoduše se dají aplikovat i do
velmi členitých tvarů podkladu, vždyť špachtlí
se dostanete téměř všude. Díky nepřítomnosti rozpouštědel šetří životní prostředí
i zdraví zpracovatele. Navíc nabídka společnosti Murexin je v tomto sortimentu dostatečně široká, naleznete zde běžné izolační
živičné stěrky, ale také stěrku expresní, stěrku zimní pro použití i při -5 °C, nebo stěrku
s atestem na zamezení prostupu radonu.
Ke zpracování směsi stačí minimum prostředků, vedle špachtle, zednické lžíce a zubového
hladítka navíc u dvousložkových směsí již jen
nízkootáčkové elektrické mísidlo. Ostatně, balení dvousložkových směsí je ke zpracovateli
velmi přátelské, obě složky jsou dodávány
v jednom plastovém kbelíku v množství, které odpovídá poměru mísení obou složek.
Skladba systému
příprava podkladu
penetrace
nános izolační živičné stěrky, v případě
tlakové vody vytvářející hydrostatický tlak
(nádrž, jímka, trvalá spodní voda) s vložením sklotextilní síťoviny
ochrana nanesené stěrky před zásypovou
zeminou
Podklad
Izolační živičné stěrky je možné použít na
všechny běžné minerální stavební podklady,
i mírně vlhké, jako jsou beton, omítky, potěry,
cihelné zdivo, kámen, vápenec apod. Nevhodnými podklady pak jsou dřevo, plasty, kovy
a vodoodpudivé materiály.
Samozřejmě platí, že čím je podklad rovnější,
tím lépe se vám bude stěrka nanášet a také,
a to zejména, její spotřeba bude optimální.
Podklad důkladně očistěte, zbavte jej všech
nesoudržných částic a separačních vrstev.
Spáry, lunkry a trhliny v podkladu uzavřete
minimálně 2 dny před aplikací přestěrkováním např. Repol Betonovou stěrkou BS
05 G. V rozích a ve stycích stěna/podlaha vytvořte fabiony o poloměru cca 5 cm, použijte
opět Repol Betonovou stěrku BS 05 G, vrstva
nanesené stěrky by se neměla ostře lomit.
Penetrace
Očištěný a vyrovnaný podklad penetrujte
Základním nátěrem živičným LF 400. Penetraci nanášejte nátěrem nebo nástřikem
murexin:7 predloha 09
11/16/11
5:08 PM
v jedné souvislé vrstvě, výhodou je, že podklad může být i mírně vlhký. Po dobu schnutí,
tedy po dobu cca 2 až 3 hodin, chraňte penetraci před deštěm.
Skutečně vlhké konstrukce, nebo konstrukce,
u kterých je nebezpečí následného průniku
vody ošetřete ještě před aplikací penetračního nátěru izolační stěrkou na bázi cementu. Doporučujeme použít Těsnicí povlak minerální DS 25, který zamezí pronikání vlhkosti do čerstvě nanesené izolační živičné
stěrky. Předejdete tak možným poruchám
průběhu jejího tuhnutí a tvrdnutí.
Zpracování izolační
živičné stěrky
Penetraci nechte vždy dostatečně zaschnout.
Dostatečně promíchanou izolační stěrku
živičnou nanášejte zubovým hladítkem s následným uhlazením v požadované vrstvě na
napenetrovaný podklad. V případě ochrany
konstrukce proti zemní vlhkosti a vzlínající
vodě nanášejte stěrku v jedné, popřípadě ve
dvou vrstvách, pak však systémem mokré do
mokrého. Při izolaci proti tlakové vodě je
nutné nanášet izolační stěrku vždy ve dvou
vrstvách, přičemž do první vrstvy nutno zapracovat sklotextilní síťovinu – perlinku. Perlinku vkládejte do čerstvě nanesené první
vrstvy stěrky a zatlačte špachtlí s následným
uhlazením.
Před nanášením druhé vrstvy nechte první
vrstvu dostatečně zaschnout. K překrytí pracovních popřípadě dilatačních spár v podkladu použijte vhodnou těsnicí pásku, např.
Těsnicí pásku DB 70. Povlak chraňte po
nanesení před deštěm po dobu 1 hodiny až
několika dní (podle typu použité izolační
stěrky). Snažte se vždy dodržet doporučenou
optimální tloušťku vrstvy stěrky, jen tak pak
dosáhnete požadovaných izolačních vlastností povlaku. Nadbytečně silná vrstva celou
aplikaci zbytečně prodražuje.
Izolační živičná stěrka
pod úrovní terénu
V případě aplikace izolační živičné stěrky na
základové konstrukce pod úrovní terénu je
nutné izolaci ještě před zásypem zeminou
vhodným způsobem ochránit, aby nedošlo
k jejímu mechanickému poškození. Vhodným
opatřením je vytvoření ochranné vrstvy polystyrénovými deskami nebo nopovou folií
s následným překrytím geotextilní tkaninou.
Závěrem
Použití izolačních živičných stěrek má díky
jejich nesporným přednostem zcela jistě své
místo mezi ostatními izolačními systémy. Jednoduchost aplikace a široká variabilita nabídky dává předpoklady k jejich ještě širšímu
uplatnění na stavbách.
Stránka 39
Výrobky systému – penetrační nátěr
Základní nátěr živičný LF 400
Penetrační nátěr na bázi živičné emulze, aplikace
za studena štětcem, válečkem nebo nástřikem.
Doba schnutí cca 2 hodiny,
spotřeba dle nasákavosti podkladu cca 0,2 kg/m2.
Výrobky systému – živičné stěrky
Izolační stěrka živičná 1K Standard
Jednosložková živičná stěrka, aplikace za studena
běžným zednickým nářadím, určena pro izolace
konstrukcí proti zemní vlhkosti a netlakové vodě.
Minimální vrstva 3 mm, plně proschlá po cca 3 dnech,
spotřeba cca 1,0 kg/m2 a 1 mm vrstvy.
Izolační stěrka živičná 2K Standard
Dvousložková živičná stěrka vyztužená vlákny,
aplikace za studena běžným zednickým nářadím,
určena pro izolace konstrukcí proti zemní vlhkosti,
netlakové a tlakové vodě.
Min. vrstva 3 mm, proti tlakové vodě (do 7 bar) 4 mm,
plně proschlá po cca 1 dni,
spotřeba cca 1,1 kg/m2 a 1 mm vrstvy.
Zkoušena na zamezení prostupu radonu.
Izolační stěrka živičná 1K PS
Jednosložková živičná stěrka plněná polystyrenem,
se zvýšenou pevností a nižší spotřebou,
aplikace za studena běžným zednickým nářadím,
určena pro izolace konstrukcí proti zemní vlhkosti,
netlakové a tlakové vodě.
Minimální vrstva 3 mm, proti tlakové vodě 4 mm,
plně proschlá po cca 3 dnech,
spotřeba cca 0,9 kg/m2 a 1 mm vrstvy.
Vhodná k lepení XPS.
Izolační stěrka živičná 1K Express
Jednosložková živičná stěrka plněná polystyrenem,
s nižším podílem sušiny a rychlejší odolností vůči dešti,
aplikace za studena běžným zednickým nářadím,
určena pro izolace konstrukcí proti zemní vlhkosti,
netlakové i tlakové vodě, také k lepení desek XPS.
Minimální vrstva 4 mm, proti tlakové vodě 5 mm,
plně proschlá po cca 2 dnech,
spotřeba cca 1,0 l/m2 a 1 mm vrstvy.
Izolační stěrka živičná 2K Zimní
Dvousložková živičná stěrka s obsahem kaučuku,
vysoce flexibilní, výborně přemosťující trhliny
v podkladu, zpracovatelná do teploty -5° C.
Aplikace za studena běžným zednickým nářadím,
určena pro izolace konstrukcí proti zemní vlhkosti,
netlakové i tlakové vodě, také k lepení desek XPS.
Minimální vrstva 3,5 mm, proti tlakové vodě 5 mm,
plně proschlá po cca 2 dnech, při teplotách pod
bodem mrazu po cca 7 dnech,
spotřeba cca 1,1 kg/m2 a 1 mm vrstvy.
Detailní informace naleznete v technických listech
na internetové adrese: www.murexin.cz
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
39
vystava:7 predloha 09
11/16/11
5:10 PM
Stránka 40
V ÝSTAVA
ČVUT hostilo výstavu pro odborníky stávající i ty budoucí
Již počtvrté se na začátku října konala v atriu Stavební fakulty ČVUT Praha výstava stavebních materiálů
pro širokou stavební veřejnost, která probíhala pod záštitou děkana Fakulty stavební a děkana Fakulty
architektury. Za touto akcí stojí společnost PSM CZ působící na trhu již dvanáctým rokem.
Za dobu své působnosti si společnost vybudovala širokou základnu
svých posluchačů a nespočet obchodních kontaktů. Proto můžeme
dnes říci, že se jedná o jednu z nejprestižnějších akcí, která během
roku probíhá, a u vystavovatelů je o účast, stejně tak jako u návštěvníků, veliký zájem.
Výstava je koncipovaná především pro studenty jako seznámení se
s novými materiály, systémy a stavebními postupy a na druhé straně
také příležitost pro firmy naučit budoucí odborníky používat a chápat jejich produkty a technologie a současně se prezentovat na akademické půdě. Nové informace, které mohli vstřebávat nejen studenti ve dnech 5. – 6. 10. 2011, přilákaly také kolem stovky profesionálních projektantů, architektů a stavebních inženýrů. Slavnostního zahájení se zhostil jednatel společnosti Ing. Zdeněk Mirvald
spolu s prof. Ing. Petrem Hájkem, CSc., který zde reprezentoval samotné ČVUT.
cihlářský průmysl, HENKEL ČR, HIRLER VAEPLAN ČR, HÖRMANN ČR,
ILTEGRO, KB-BLOK systém, KM BETA, KNAUF AMF, LASSELSBERGER,
LB Cemix, MATEICIUC, MIJA-THERM, MINIB, MINOVA BOHEMIA,
MIROSLAV CHUDĚJ, MULTI-VAC, MUREXIN, NEDZINK B.V., PIPELIFE
CZECH, REHAU, RHEINZINK ČR, ROSENBERG, ROTO stavební elementy, RUBIDEA CZ, Divize ISOVER a Divize WEBER, SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS CZ, VAGNERPLAST, VIRTUAL, VP TREND,
WIENERBERGER cihlářský průmysl, ZRUP Příbram a ŽDB GROUP –
závod VIADRUS.
Firmy o návštěvníky neměly nouzi a zájem o informace a praktické
ukázky byl obrovský. Snad největší zájem u mladší generace příchozích vzbudila společnost Rosenberg se svojí interaktivní výstavou
a možností vyfotografovat se s Marylin Monroe. Někteří zástupci
rozdali své prezentační materiály již první den. Předpokládáme, že
došlo k výměně kontaktů a že především aktivní stavebníci v bu-
V hlavním atriu Stavební fakulty bylo umístěno po obvodu téměř 50
stánků. Některé firmy se účastnily formou výstavky či prospektové
služby a celkem 47 společností se prezentovalo osobně na stánku
prostřednictvím svých obchodně-technických zástupců. Konkrétně
jde o tyto vystavovatele: ABRASIV, AFITEX, ARDEX Baustoff, B & BC,
BEST, BETONOVÉ STAVBY – GROUP, BOSCH TERMOTECHNIKA –
divize JUNKERS, CIUR, DIRICKX BOHEMIA, EFAFLEX-CZ, EUROBETON
MABA, EUTIT, G TRADE, GODELMANN CZ, HAURATON ČR, HELUZ
40
PSM stavební infozpravodaj 6 | 2011
doucnu uplatní nové znalosti ve svých projektech a stavebních realizacích.
Nutno ještě zmínit, že celá akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání pod ČKAIT a odborná veřejnost byla v tomto programu ohodnocena jedním bodem. Můžeme tedy konstatovat, že
výstava byla velice úspěšná a děkujeme touto cestou všem návštěvníkům i vystavovatelům za účast a těšíme se znovu za rok nashle
danou.
Nové plynové kondenzační kotle
CerapurMaxx pro vytápění bytových
domů a komerčních budov
Dokážeme vám ušetřit až 40%
nákladů na vytápění.
Vezměte odhodlání do vlastních rukou,
odstřihněte se od dodávek dálkového
tepla a vybudujte ve svém domě vlastní
kotelnu, která tento zdroj zcela nahradí.
Přicházíme s řešením, novou generací plynových kondenzačních kotlů CerapurMaxx s normovaným stupněm využití
až 110% o výkonech 65 a 98 kW. Do kaskády lze zapojit jednoduše až 4 kotle a dosáhnout tak výkonu 16 – 392 kW. Po-
Teplo pro život
www.junkers.cz
Info: 261 300 461
třeba místa je přitom jen minimální: kaskáda 4 kotlů potřebuje jen cca. 1 m2.
Jednoduchá a rychlá montáž díky stavebnicovému příslušenství, elektronická řídící jednotka, patentovaný algoritmus SolarInside a tepelný výměník s plazmovou polymerací. Díky
tomu se stanete nezávislými na stoupajících cenách energií.
Download

obal 1:obal 1