Obtažení masky štětcem
TUTORIÁL V
PROGRAMU
COREL PHOTO-PAINT
Cílem tutoriálu bude vytvořit následující obrázek:
Postup:
1) Otevřeme si v programu Corel PHOTO-PAINT obrázek Koně.jpg.
2) Potřebujeme vytvořit kolem obrázku koní černý rámeček – tedy
potřebujeme obrázek zvětšit – např. v nabídce ObrázekFormát papíru.
Novou velikost obrázku nastavíme větší než původní, barvu pozadí
zvolíme černou.
3) Vyzkoušíme vhodné nastavení štětce. Např. bychom mohli použít
Malířský štětec – typ Suchý nános o velikosti 300, oranžové barvy.
Můžeme ho vyzkoušet přímo v obrázku, ale poté malbu vraťme zpět,
protože obtažení fotky kolem dokola provedeme pomocí tzv. obtažení
masky štětcem.
4) Např. pomocí čtvercové masky označíme fotku koní (bez černého
okraje), zvolíme nástroj Malba (program si pamatuje poslední nastavení
štětce) a dáme MaskaVytvořitObtáhnout masku štětcem.
5) V našem případě dáme možnost Vně masky a program po obrysu
masky aplikuje zvolený štětec. A práce je hotova!
Download

Obtažení masky štětcem