Oříznutí na masku
TUTORIÁL V PROGRAMU COREL PHOTO-PAINT
Cílem tutoriálu bude naučit se pracovat s ořezy na masku. Výsledkem takové práce může být
např. takovýto:
Zdroj: Wikimedia
Budeme potřebovat pracovat na ukotvitelném panelu Objekty – obvykle v pravé části programu.
Pokud by tento panel nebyl zobrazen, stačí to nastavit v nabídce Okno→Ukotvitelné panely→Objekty.
Na panelu klikneme na tlačítko Vytvořit objekt z pozadí (druhé tlačítko zleva dole).
Vytvoříme masku, v tomto případě eliptickou.
Samotné oříznutí obrázku je teď už otázkou pouze jediného kroku: Objekt→Oříznout na masku.
Masku už můžeme zrušit – např. tlačítkem
na panelu nástrojů.
Ještě by mohlo být pěkné prolnout okraje do ztracena (v nabídce Objekt→Prolnutí).
Download

Oříznutí na masku