Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
Šablona:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název:
31_vložení rohového okna
Téma:
Grafika - CAD systémy
Autor:
Ing. Lucie Hladká
Číslo:
VY_32_INOVACE_IKT – 31.pdf
Datum:
3. 9. 2012
Ročník:
1. ročník SOU, obor tesař
Anotace:
Materiál popisuje práci s programem TurboFLOORPLAN Dům &
Interiér & Zahrada PRO 15 – import rohového okna vymodelovaného
v programu TurboCAD a přiřazení textur jednotlivým částem okna.
31. VLOŽENÍ ROHOVÉHO OKNA
Knihovnu programu TurboFLOORPLAN lze rozšiřovat o libovolný
počet jakýchkoliv prvků. Na internetu je k dispozici široké spektrum
volně stažitelných prvků, které lze do databáze uložit. Jedná se o prvky
ve formátech:
- dxf (dwg) = import z různých CAD aplikací
- 3ds
= import z různých CAD aplikací
- skp
= import z programu Google Sketchup
Pokud i přesto potřebujeme do výkresu vložit nějaký atypický prvek,
který se na internetu nenachází, můžeme si ho namodelovat
v jakémkoliv CAD programu a do programu ho importovat.
Může se jednat například o rohové okno, které jsme si namodelovali
v programu ,,Turbocad Deluxe“ v19. Jednotlivé části okna jsme uložili
do rozdílných vrstev (rám, křídlo, sklo) a to proto, abychom pak těmto
částem okna mohli přiřadit rozdílnou texturu.
Takto připravený prvek uložíme do formátu *3ds. Vybereme možnost
,,soubor“, pak ,,uložit jako“, vybereme typ souboru ,,3DS – 3D studio“,
rozklikneme ,,nastavení“, kde zatrhneme volbu ,,zachovat načtené
materiály“ a OK. Poté soubor uložíme do námi požadovaného umístění.
V programu TurboFLOORPLAN otevřeme výkres, do kterého tento
prvek potřebuje vložit, z textové nabídky vybereme možnost ,,soubor“,
pak ,,importovat“ a ,,průvodce objektem“.
Zobrazí se nám ,,průvodce importem objektu“, kam do bodu ,,1“
vepíšeme název prvku (v našem případě rohové okno). V bodě ,,2“
navolíme umístění prvku v katalogu a z nabízených možností vybereme
,,interiérový nábytek“. Toto umístění lze dodatečně měnit (např.
přesunutím do skupiny – okna). V bodě ,,3“ rozklikneme nabídku
,,vybrat“ a na disku najdeme uložený 3DS výkres. V bodě ,,4“ necháme
předvolenou
materiálu“.
možnost
způsobu
vytvoření
komponentů
,,podle
Zvolíme možnost ,,další“ a vybereme vložení prvku ,,milimetrech“. Zde
si můžeme všimnout, že si program automaticky načetl přesné rozměry
namodelovaného prvku.
Zvolíme možnost ,,další“, necháme přednastavenou viditelnost
jednotlivých materiálů a opět zvolíme možnost ,,další“ a ,,dokončit“.
Okno vložíme do výkresu a kliknutím na ,,pravé tlačítko myši“
upravíme jeho ,,vlastnosti“.
V záložce ,,obecné“ změníme ,,orientaci“ (neboli natočení) kolem
jednotlivých os.
Klikneme na ,,OK“. Nyní okno ozrcadlíme a přesuneme do rohu.
Označíme jednu z rohových zdí, klikneme na ,,pravé tlačítko na myši“ a
vybereme možnost ,,přerušit“. Zeď přerušíme v místě konce okna.
Stejný postup opakujeme i pro druhou stěnu.
Obě stěny ,,označíme“, klikneme na pravé tlačítko na myši, vybereme
,,vlastnosti“ a upravíme ,,vršek a spodek“ zdí dle obr. níže.
Nyní je vytvořen otvor pro okno. Ještě je třeba okno výškově posunout,
proto opět upravíme ,,zvednutí okna“ podle výšky parapetu oken
okolních – tj. 850 mm.
Ve ,,vlastnostech“ okna navolíme potřebné textury jednotlivým částem –
a to v záložce ,,vzhled“.
Další možností je využít funkce ,,materiálového štětce“ a načíst si
potřebné textury z již osazených prvků.
Vložené okno se chová jako parametrický prvek, proto můžeme libovolně
upravovat jakýkoliv jeho rozměr.
Download

31_vložení rohového okna - Stavaři