Návod pro používání systému JOOMLA
PŘIHLÁŠENÍ
http://2zs-turnov.cz/administrator
Uživatelské jméno, heslo
PŘIDÁNÍ ČLÁNKU
1. Varianta: V nabídce – Obsah/Správce článků/Nový (v menu vpravo pod nabídkou)
2. Varianta: V nabídce – Uživatelská část/Ovládací panel/Přidat nový článek
Článek
Titulek – název článku
Alias – zkratka, bez háčků a čárek (není podstatné, co tam bude napsané, nejlepší je opsat titulek)
Sekce – vybírá se podle toho, čeho se článek týká, např. u aktualit to budou novinky
Kategorie – nastaví se podle sekce, někdy je ještě na výběr, pokud se zvolí sekce novinky, vyskočí
kategorie aktuality
Do textového editoru se vloží, případně napíše text. Jako ve Wordu se s ním dají dělat určité operace.
Ve sloupci napravo
Parametry článek – nic není třeba měnit
Parametry pokročilé – vše dávám na ne a skrýt, až na ikony PDF, tisk a email
Informace o metadatech – nic není třeba měnit
V nabídce napravo je možné dát
Náhled - ukazuje, jak bude stránka vypadat, nepoužívám ho, lepší je náhled který je umístěný nad
ním
Uložit – uloží článek a dostanete se do sekce správce článků a kliknutím na nový můžete pokračovat
ve vytváření článků, kliknutím na ten původní upravit jeho parametry
Použít – uloží stávající stav a před vámi zůstává nadále váš článek (nepřesouvá nikam jinam)
Storno – návrat bez uložení
-1-
VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ
Kategorie
Nejprve založíme Kategorii
V nabídce Komponenty/Phoca Gallery/ Kategorie
Kategorie – jsou názvy složek, které vidíme, když se díváme na Fotogalerii na stránkách školy, např.
Mikuláš, Pečení, Vernisáž, … Vždy sdružují obrázky se společnou tématikou.
Na stránce kategorie dáme v pravém menu Nový.
Titulek – jak se bude jmenovat, s háčky i čárkami
Alias – bez háčků a čárek
Nadřazená kategorie – zde se zadá kategorie, v které je naše budoucí složka umístěna, př. složka
Vernisáž je zařazena pod Školní rok 2010/2011, proto její nadřazená kategorie je Školní rok
2010/2011. Pokud se budou vkládat obrázky v tomto školním roce, bude vždy složka obsažená
v kategorii Školní rok 2010/2011 a proto to bude vždy i její nadřazená kategorie.
Zbytek není třeba vyplňovat. V pravém menu se dá uložit.
SHRNUTO
Pokud chci vytvořit složku s obrázky z velikonoc školního roku 2010/2011, titulek bude Velikonoce,
alias velikonoce, nadřazená kategorie bude Školní rok 2010/2011.
Nahrání obrázků
POZOR! Obrázky se musí předem zmenšit! Rozměry 600 x 400px. (šířka x výška) Zmenšení se musí
provést v nějakém programu, např. ZOONER, …
V nabídce Komponenty/Phoca Gallery/Obrázky
Na stránce s obrázky v menu napravo pod nabídkou:
Vícenásobné vložení - týká se vkládání více obrázků
Nový – vloží se jen jeden obrázek, pro vkládání více obrázků najednou nevhodné
Zvolíme vícenásobné vložení, na stránce vícenásobného vložení je dole SLOŽKA, napíšeme název –
pozor bez háčků a čárek a mezer, leda -, _, . … Na vytvořenou složku si klikneme, abychom se dostali
dovnitř. Potom můžeme najet dole, nad nadpisem Složka na Nahrát soubor a klikneme na Vybrat,
najdeme si, kde máme obrázky na svém počítači uložené, a jeden vybereme. Klikneme na tlačítko
Zahájit nahrávání a počkáme, až se obrázek nahraje. Postupně tímto způsobem nahrajeme všechny
obrázky.
Ve chvíli, kdy máme všechny obrázky nahrané, je vybereme (zaškrtneme ty bílé čtverečky před nimi)
a nahoře v Kategorii vybereme kategorii (složku), kterou jsme pro ně dříve vytvořili, např. v případě
obrázků složky Vernisáž bychom vybrali Školní rok 2010/2011>>Vernisáž.
-2-
V našem hypotetickém příkladě s Velikonocemi, bychom vybrali Školní rok 2010/2011>>Velikonoce.
Teď už jen zadáme v pravém menu uložit. Podle toho kolik jsme zadali obrázků, bude trvat
zpracování. Vytvářejí se náhledy, v případě desítek obrázků to může zabrat i několik minut.
Tím je vkládání hotovo a my se ocitneme zpět na stránce obrázky. Můžeme jít vkládat obrázky do
další složky s jinou tématikou např. Čarodějnice.
VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ PDF
Vkládání souborů PDF se dělá mimo systém Joomla. Používá se k tomu jakéhokoli programu, který
obsluhuje FTP připojení, např. Total Commander. V něm v menu zadáme Síť/FTP-připojit se.
V tabulce, která vyskočí, nastavíme Nové připojení podle údajů, které máme a dáme připojit se.
Klikneme na složku www hned v rootu a následně na složku pdf. Zde jsou uloženy všechny pdf
soubory. Pokud chceme, aby byly na stránkách vidět, nestačí je jen vložit, ale taky na ně vytvořit
v článku odkaz.
Pokud vkládáme JÍDELNÍČEK (je v pdf formátu), stačí náš nový soubor s jídelníčkem pojmenovat
jidelnicek a přepsat ten stávající (v Total Commanderu klávesa F5). O nic víc se už nemusíme starat,
odkaz už je předvytvořený.
ODKAZ NA SOUBOR PDF V ČLÁNKU
Jsme zpět v článku, díváme se na editor. V prvním řádku je hned od začátku B, I, U, … V druhém řádku
se asi uprostřed, hned napravo od šipky dopředu, nachází dvě tlačítka, jedno spojující, které odkaz
vytváří, druhé rozpojující, které ho likviduje. Nejprve si v textu označíme slovo, nebo větu, na kterou
chceme vytvořit odkaz. Potom klikneme na spojující tlačítko a vyskočí tabulka. Do políčka kam nám
skočí kurzor jako první (tj. {#advlink_dlg.url}) napíšeme cestu k našemu PDF souboru (takto se dá
odkazovat i na jiné než PDF soubory, př. obrázky, atd.) Cesta bude vypadat následovně, pdf/název
našeho souboru.pdf. V případě jídelníčku by to tedy bylo: pdf/jidelnicek.pdf. Potom sjedeme
v tabulce až dolů, měly by se ukázat dvě tlačítka. Insert a Cancel. Insertem potvrdíme vložení odkazu.
ODKAZ NA SLOŽKU S OBRÁZKY VE FOTOGALERII
Struktura stránek je vymyšlená tak, že obrázky jsou umístěné ve fotogalerii odděleně od článků. Tudíž
článek popíše událost a na konci je vložen odkaz na složku ve fotogalerii, která obsahuje obrázky k té
dané akci. Způsobů odkazování je hned několik. Nejvhodnější je ten přes Prezentaci. Nejprve si
v článku najedeme kurzorem tam, kam chceme obrázky vložit, později se nám tam vloží kód.
V textovém editoru v článku úplně dole je několik tlačítek. Obrázek, oddělovač, celý článek, Phoca
Gallery Image. Klikneme na Phoca Gallery Image a máme na výběr.
Kategorie - zobrazí všechny kategorie co jsou ve Fotogalerii, to je nepotřebné
Obrázky – dá se vložit několik obrázků z kategorie, ale nejde udělat odkaz na celou kategorii
Obrázek – lze vybrat jen jeden obrázek, víc se jich dá vložit jen opakovaným vkládáním, náročné a
nemusí vypadat ideálně, navíc nelze vytvořit odkaz
Záměna obrázku – pokud chceme nějaký obrázek vyměnit
-3-
Prezentace – ideální k odkazování, nahoře se vybere kategorie, na kterou chceme odkazovat, např.
Vernisáž, Velikonoce, … Šířky, výšky, prodlení můžeme nechat být. Obrázek nastavíme podle toho, jak
ho chceme velký, dobré vyzkoušet si, optimální je nechat ten velký. Odkaz prezentace nastavíme na
Odkaz na kategorii a řazení obrázků podle vkusu, třeba náhodné (random).
-4-
Download

Návod pro používání systému JOOMLA