Školní rok 2014/2015
Organizace školního roku
Další důležité termíny:
Zahájení školního roku
Po 1. 9. 2014
Lyžařský kurz
So 3. 1. - So 10. 1. 2015
Pravidelné vyučování od
Út 2. 9. 2014
Zápis do první třídy
Čt 5. 2. a Pá 6. 2. 2015
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Po 27. 10. a St. 29. 10. 2014
Po 22. 12. 2014 - Pá 2. 1 .2015
Konec 1. pololetí
Čt 29. 1. 2015
Pololetní prázdniny
Pá 30. 1. 2015
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Čt 2. 4. a Pá 3. 4. 2015
Pá 26. 6. 2015
Zahájení vyučování
Út 1. 9. 2015
Školní olympiáda
Čt 25. 6. 2015
Časový rozvrh vyučovacích hodin
1. stupeň
2. stupeň
1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
7:45 - 8:30
8:40 - 9:25
9:45- 10:30
10:40 - 11:25
oběd 11:25 - 12:15
Další dny, kdy se nevyučuje:
Státní svátek
St 28. 10. 2014
Státní svátek
Po 17. 11. 2014
Po 6. 4. 2015
Státní svátek
Pá 1. 5. 2015
Státní svátek
Pá 8. 5. 2015
Ředitelské volno
do 13. 3. 2015
Po 9. 2. - Pá 13. 2. 2015
Konec školního roku
Pondělí velikonoční
Přihlášky na SŠ (odevzdává žák řediteli SŠ)
Základní škola T. G. Masaryka a
Mateřská škola Dolní Bousov
5.hodina
6.hodina
12:15 - 13:00
13:10 - 13:55
1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
oběd 12:20 - 13:10
6.hodina
7.hodina
Pondělí 3. 11. 2014, 26. 1. 2015, 23. 3. 2015, 15. 6. 2015 vždy v 15
hodin
Termíny schůzek učitelů a rodičů: Út 4. 11. 2014, 14. 4. 2015 od 16
hodin
Schůzka rodičů žáků 1. a 6. ročníků proběhne v průběhu září.V případě
potřeby jsou pedagogičtí pracovníci k dispozici v době konzultačních
hodin a to vždy po předchozí telefonické dohodě,
 Školní 74, 294 04 Dolní Bousov

326 396 388 (škola)

778 061 728 (sekretariát)
777 061 727 (ředitelka)
13:10 - 13:55
14:05 - 14:50
778 061 730 (školní jídelna)
Nepřítomnost žáka ve škole je nutno
omlouvat bezodkladně, nejlépe následující
pracovní den po dni absence, nejpozději však
do 3 dnů. V případě nedodržení stanovených
podmínek se stává absence neomluvenou.
Po 29. 6. a Út 30. 6. 2015
Klasifikační porady:
7:45 - 8:30
8:40 - 9:25
9:45- 10:30
10:40 - 11:25
11:35 - 12:20
778 061 731 (školní družina)

e-mail: [email protected]
[email protected] (omluvení absence)
[email protected]
Školní družina
www.dolnibousov.cz/zs
Časový plán činnosti
Příspěvková organizace zřízená Městským úřadem Dolní Bousov
před zahájením výuky
po skončení výuky
telefon do školní družiny: 778 061 731
6:30 - 7:30
11:25 - 16:00
IČO: 71009914
Bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 181799834/0300
(Zpracováno podle údajů platných k 1. 9. 2014)
Školní stravování
Nabídka školy
Jméno
Naše škola je úplná s 1. až 9. ročníkem, vyučování probíhá podle
školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Realizací
projektů zaměřených na oblast ICT a interaktivní výuku (5
interaktivních tabulí ActivBoard, interaktivní učebnice) se daří
modernizovat vzdělávací proces a zvyšovat kvalitu cizojazyčného
vzdělávání. Škola se výrazně podílí na celé řadě sportovních aktivit,
v soutěžích dosahuje významných úspěchů. Realizujeme také řadu
školních a mimoškolních aktivit - vlastní školní časopis „Školák“,
projekty Lidice pro 21. století, Krokus, Příběhy bezpráví, projekt „Lesu
blíž“ a Recyklohraní, jazykové poznávací zájezdy, sportovní soutěže,
olympiády, projekt spolupráce s knihovnou „Kamarádi knihovny“. Ve
škole probíhá projekt vrstevnické podpory CHIPS.
Žáci mají možnost výběru z několika zájmových kroužků - angličtina,
keramika, florbal, gymnastika, pohybové a sportovní hry.
V rámci výuky zajišťujeme plavecký výcvik, dopravní výchovu,
lyžařský výcvikový kurz. Pro zájemce nabízíme předplatné divadelních
představení v Mladé Boleslavi. Ve škole mají žáci 1. stupně díky
projektu „Ovoce do škol“ nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma, dále
jsou pak pro všechny žáky přístupné dotované mléčné výrobky. Každý
žák má přidělenou uzamykatelnou šatní skříňku, na klíč je vybírána
vratná záloha 50 Kč. Volba a odhlašování obědů ve školní jídelně je
možné prostřednictvím internetového programu www.e-jidelnicek.cz.
Pro odběr obědů slouží strávníkům čipy v ceně 140 Kč.
Informace o výsledcích vzdělávání (průběžná klasifikace a kázeňská
opatření) jsou rodičům žáků 4. - 9. ročníku přístupné prostřednictvím
internetové žákovské knížky ve webové aplikaci Bakaláři po zadání
přístupových údajů. Pro komunikaci se zaměstnanci školy mohou rodiče
využívat školní email [email protected] , [email protected],
případně v aplikaci Bakaláři systém pro odesílání zpráv Komens.
A) Pedagogický sbor
ředitelka školy
Mgr. Vendula Budínová
zástupkyně ředitelky
Mgr. Lenka Dajčová
výchovná poradkyně
Mgr. Vladimíra Nocarová
Ing. Šárka Švábková
Konzultační
hodiny
Mgr. Vladimíra Nocarová
1. A
Mgr. Zdeňka Skálová
1. B
ČT 7.00 – 7.30, ÚT 13.30 – 14.30
Mgr. Radka Procházková
2. A
ST 7.00 – 7.30, ČT 13.00 – 14.00
Mgr. Eva Kuželová
2. B
PO 7.00 – 7.30, ST 12.00 – 13.00
Mgr. Markéta Kissová
3. A
ST 7.15 – 7.45, ČT 14.00 – 15.00
Mgr. Nikola Plecháčová
3. B
PO 7.00 – 7.30, PO 14.00 – 14.30
Mgr. Jitka Ječná
4. třída
PO 7.10 – 7.45, PO 14.00 – 14.30
Mgr. Radka Roxerová
5. A
ÚT 7.00 – 7.30, ST 13.00 – 14.00
Mgr. Lukáš Sedláček
5. B
PO 7.00 – 7.30, ÚT 12.00 – 13.00
Mgr. Jaroslava Konývková
6. třída
PO 7.00 – 7.30, PO 15.00 – 16.00
Mgr. Jiří Kužel
7. A
ČT 7.15 – 7.45, ÚT 15.00 – 16.00
Mgr. Ingrid Mendlíková
7. B
PÁ 7.00 – 7.30, ÚT 15.00 – 16.00
Mgr. Helena Pánková
8. třída
PO 8.00 – 8.30, ČT 13.30 – 14.30
Mgr. Lenka Dajčová
9. třída
ST 7.30 – 8.30, PO 13.10 – 14.00
Mgr. Vendula Budínová
-
Kdykoli po telefonické dohodě.
Mgr. Kateřina Karnová
-
Kdykoli po telefonické dohodě.
Mgr. Miroslava Němečková
-
ST 7.00 – 7.30, ÚT 13.00 – 14.00
Ing. Jitka Neumanová
-
ÚT 7.15 - 7.45, PO 15.00 - 15.30
Ing. Šárka Švábková
-
ÚT 7.00 - 7.30, ÚT 15.00 - 15.30
Mgr. Karolína Tichá
-
ČT 9.45 –10.30, ČT 13.00 – 14.00
školní metodička prevence
koordinátorka ICT
Telefon: 778 061 730 (vedoucí školní jídelny p. Oldřiška Kobrlová)
ST 7.15 – 7.45, ČT 14.00 – 15.00
Odhlašování obědů: www.e-jidelnicek.cz, objednávkový terminál
Ceny obědů od 1. 9. 2014 podle věkových kategorií:
strávník 6 - 10 let
24 Kč
strávník 11 - 14 let
26 Kč
strávník 15 a více let
28 Kč
Platba stravného: bezhotovostně trvalým příkazem
Č. účtu: 265627730/0300
V době oběda je zajištěn pitný režim.
Pokladna
telefon: 326 396 388, 778 061 728 (p. Ingrid Demelová)
Po
Út
St
Čt
Pá
7:00 - 12: 00
13:00 - 16:30
---------------------------------------------8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
8:00 - 12:30
----------------------------------------------
Platby přes účet - č. účtu: 181799834/0300
Školné MŠ: 400 Kč VS přidělen
Školní družina:
Kroužky: VS: 3011
Miluše Vodhánělová - vedoucí vychovatelka
Do zprávy příjemci napsat jméno žáka, třídu a zkratku kroužku
Marta Olbrichová, Iveta Plíšková
např. F (florbal), G (gymnastika), ST (stolní tenis), Ang.
(angličtina)...
B) Ekonomicko-správní zaměstnanci:
Zaměstnanci školy
Mgr. Kateřina Karnová
Třídnictví:
Ingrid Demelová
ekonomka, hospodářka
Martin Szabó
školník
Soňa Antošová, Dagmar Kordová, Jaroslava Vozková - uklízečky
Oldřiška Kobrlová - vedoucí školní jídelny, Romana Mušková vedoucí kuchařka, Iva Kozáková - kuchařka
Jana Horáčková, Jana Vokounová, Daniela Nováková - pracovnice
provozu
částka: 400 Kč
Družina: VS: 20111 (1. pololetí)
VS: 20112 (2. pololetí)
Do zprávy příjemci napsat jméno žáka a třídu.
SPU: měsíc, za který je SPU placeno
VS: 4001 - 4012 Krautvorová
(leden 01 - prosinec 12)
Do zprávy příjemci napsat jméno žáka a třídu.
Jiné platby placené přes účet ověřte telefonicky s p. Demelovou.
Download

Informační leták - ZŠ TG Masaryka a MŠ Dolní Bousov