STEM CELLS AND CELL THERAPY:
FROM RESEARCH TO MODERN CLINICAL APPLICATION
Program 23. října
Program 24. října
8.00 – 10.00 hod
Registrace účastníků
9.15 – 11.00 hod
Přednáškový blok I.
Many faces of embryonic stem cells
9.00 – 9.15 hod
Zahájení konference
Mgr. Ondrej Držík BARIA
Stromal vascular fraction cells in treatment
of osteoarthritis
11.00 – 11.30 hod
Coffee break
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
CELLTHERA s.r.o., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Slovenská akadémia vied
Our experience with clinical application MSC
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.
11.30 – 13.00 hod
Přednáškový blok II.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN
Bratislava
The long term cryopreservation of hematopoietic
stem cell does not affect their function
Stem cell treatment: Current approaches and clinical trials
Mgr. Monika Holubová, Ph.D
RNDr. Luděk Šefc, CSc.
1. LF UK, Ústav patologické fyziologie a CEB
Diskuze
Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum
Regulatory Issues in the Therapeutic Use of Stem Cells
MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv
13.00 – 14.00 hod
Oběd
14.00 – 15.30 hod
Human mesenchymal stromal cells help to heal bone
defect in immunodeficient rats
MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.
Přednáškový blok III.
Cancer Immunotherapy with Genetically Engineered
T cells expressing Chimeric Antigenic Receptors
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.
VFN Praha, Klinika hematologie
The ambivalent impact of human mast cells
on efficacy of adoptive cell transfer (ACT)-based
active cellular immunotherapy (ACT- ACI)
RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
FN Motol, 2. LF UK, Ústav imunologie
Prognostic value of immunogenic cell death marker
calreticulin in cancer patients and it´s use
in immunotherapy protocols
PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.
Sotio a.s., FN Motol, 2. LF UK , Ústav imunologie
Endothelial progenitor cells:
Opening the gate to regenerative medicine?
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
RNDr. Miroslava Matúšková, Ph.D.
Přednáškový blok V.
doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Interactions of therapeutic MSC with colon cancer
cells in 3D conditions
9.00 – 10.30 hod
VFN Praha, Klinika hematologie
Diskuze
10.30 – 11.00 hod
Coffee break
11.15–13.00 hod
Přednáškový blok VI.
Human Mesenchymal Stem Cell Mediated Suicide
Therapies for Different Cancers
doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Analysis of abnormal signaling in myeloproliferative
disorders using induced pluripotent stem (iPS) cell
approach
15.30 – 16.00 hod
Coffee break
Mgr. Ján Štetka
Lékařská fakulta UPOL, Ústav biologie
Přednáškový blok IV.
Labour market in life science from the perspective
of a recruitment agency
Mgr. Zuzana Kutějová a Mgr. Kristýna Plundrová
Hays
Sekce mladých vědců
20.00 – 24.00 hod
Společenský večer
Corning BV l Life Sciences
Slovenská akadémia vied
Diskuze
16.00 – 18.00 hod
Eduard Vos
The theoretical and practical application of stem cells in
liver regeneration
Ing. Bc. Lucie Vištejnová
Lékařská fakulta v Plzni, Ústav histologie a embryologie
Diskuze
12.30 – 12.40 hod
Závěr konference
Download

full program