Dension Gateway MMI3
Kit pro připojení externích zařízení
iPod, USB
Obsah balení
- Zařízení Gateway
- GEN modul
- Kabel s Rosemberger a Quadlock-sub
konektorem
- Specifický konektorový port
- Kabel pro připojení iPod/iPhone
Pokud pokus opět selže kontaktujte
vašeho prodejce nebo vyhledejte
pomoc na www.dension.com/support
Vyvolání skrytého (zeleného) menu
Zapněte rádio a poté podržte tlačítka
“SETUP” a “CAR”.
Poznámka:
- Nástrojem GEN není možno odblokovat více aut.
- Nástroj GEN po odemčení MMI dejte
vlastníkovi vozidla (v případě restartu
nebo přehrání softwaru vozidla).
Uživatelská příručka
Audi
v.1.0
MM A-9201-1
1.Představení
Kit Dension Gateway MMI3 umožňuje
připojit k originálnímu multimediálnímu
rozhraní iPod/USB zařízení.
2. Začínáme
Nejprve musíte aktivovat AMI funkce.
Pro jejich aktivaci postupujte dle
následujících instrukcí:
Zapněte zapalování a připojte GEN do
OBD konektoru pro diagnostiku. Ihned
po připojení se automaticky spustí
proces odblokování, celý proces trvá
přibližně 1 minutu. V průběhu procesu
bude LED dioda blikat oranžově.
Po dokončení odblokování se LED
rozsvítí zeleně.
Rozhraní Dension Gateway (součástí
balení) vám umožní připojit a ovládat
váš iPod nebo USB zařízení pomocí
systému MMI ve vašem voze.
Model
Typ MMI
Modelový rok
MMI3
2009 – 2010
Audi A4*
MMI3
2009 – 2010
Audi A5*
MMI3
2009 – 2010
Audi A8*
MMI3
2010 – 2010
Audi Q5*
MMI3
2009 – 2010
Audi Q7*
MMI3
2009 – 2010
*Zařízení bylo testováno pouze na voze Audi A6 ale
mělo by být bez problémů kompatibilní se všemi
uvedenými systémy.
Aktivační procedura nebyla úspěšně
dokončena pokud LED stále bliká
oranžově nebo se rozsvítí červeně po
2 - 3 minutách. Pokud se tak stane,
ujistěte se že bylo zapnuto zapalování.
Připojte dodávaný Rosemberger /quadlocksub k multimediálnímu zařízení.
Připojte 18-pinový micro-fit konektor a
iPod konektor k zařízení Dension
Gateway.
Použijte hlavní ovladač MMI pro výběr
Diagnose->Settings->AMI/AUX.
A nastavte:
- (no AUX/AMI BT/AMI) 5/8 pokud máte
ve vašem voze handsfree.
- (no AUX/no AMI BT/AMI) 7/8 pokud
nemáte ve vašem voze handsfree.
Kompatibilita
Zařízení Dension Gateway MMI3 je
kompatibilní s následujícími zařízeními
Audi A6
(musíte ovšem stisknout tlačítko SETUP
o něco dříve než tlačítko CAR). Tlačítka
držte přibližně 10s než se zobrazí skryté
menu.
Poznámka: V zádném případě neměňte
žádná jiná nastavení, změna jiných
nastavení by mohla způsobit vážné
problémy se systémem.
Pro návrat zpět do běžného rozhraní
MMI stiskněte např. Radio nebo
kterékoli jiné tlačítko.
3. Instalace zařízení
Nejprve odeberte originální AUDI
multimediální zařízení umístěné v
přihrádce před spolujezdcem.
Vedle konektoru se nachází přepínač který
vám umoňí vybrat mezi dvěma různými
režimy iPod/USB. Pokud vyberete režim
iPod, USB zařízení nebude dostupné.Pokud
vyberete režim USB, bude dostupná funkce
iPod i USB.
Zdroj přehrávání můžete vybrat v “Source”
menu. Pro otevření tohoto menu stiskněte
CD/Media a poté vyberte jeden ze zdrojů:
- iPod: Přehrávání je ovládáno pomocí
rozhraní MMI nikoli pomocí iPodu/iPhonu
- Přehrávání je ovládání pomocí rozhraní
MMI.
Poznámka: Pokud v průběhu testování
narazíte na neobvyklé chování rozhraní
MMI, odpojte zařízení Gateway a
kontaktujte vašeho prodejce.
Podle příslušného zdroje přehrávání máte
určité možnosti prohlížení souburů:
- Složky, playlist pouze pro USB
- Playlist, Artists(interperi), Albums(alba),
Track(skladby), Podcast(vysílání),
Genres(styly), Composers(skladatelé),
Audiobooks pouze pro iPod/iPhone
Pokud vše funguje v pořádku můžete
dokončit instalaci zařízení. Kabely
neukládejte tak kde by mohlo dojít k jejich
skřípnutí nebo zlomení po usazení
multimediálního zařízení Audi.
4. Ovládání
Naše zařízení umožňuje připojení zařízení
iPhone/iPod/USB k rozhraní MMI. Po
připojení jednoho z těchto zařízení se
přehrávání z něho ovládá nápodobně jako
originální AMI.
Pokud dojde k problémům v elektrickém
systému ve vašem automobilu, prosím
odpojte zařízení Gateway a nechte jej
zkontrolovat vaším prodejcem. Dension
ani žádný z jeho distributorů nenesou
odpovědnost za případné úmyslné
poškození zařízení ani za poškození
díky nesprávnému zacházení.
Používání mobilních zařízení v průběhu
jízdy může být porušením zákonů vaší
země.
Dension si vyhrazuje právo na
upravování produktové řady bez
předchozího upozornění.
Zařzení Gateway můžete nainstalovat bez
zapojení konektorového portu.
Dříve než znovu zapojíte multimediální
žařízení AUDI zkontrolujte zapojení jednotky
gateway a její funkčnost.
6. Záruční podmínky
Tlačítko sloužící jako Enter na rozhraní
MMI slouží jako tlačítko pro potvrzení
výběru nebo pro přehrání vybrané skladby.
Tlačítko pro návrat slouží pro návrat k
předchozí nabídce (podobně jako tlačítko
MENU na vašem iPodu. Zařízení Gateway
zároveň nabíjí vaše zařízení, když je
připojeno.
Záruka
Dension poskytuje jedno-letou záruku
na poškození způsobená selháním
materiálů a neodhalené tovární vady.
Záruka se však nevztahuje na
poškození při montáži ani poškození
způsobená nesprávným zacházením se
zařízením.
Nápověda
Pro více informací prosím kontaktujte
vašeho prodejce nebo je najděte na
www.dension.com
Pokud nastanou problémy při aktivaci
zařízení, zkontrolujte zda nedošlo k
aktualizacím firmwaru a kompatibilitu
zařízení.
Download

Návod k obsluze a instalaci