MCS-08
Kabel k MI200 pro VW RNS510
umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu
k navigačním systémům
Volkswagen MFD3/RNS510
Škoda Columbus
Seat Trinax
Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání
Funkce adaptéru
• Multimediální rozhraní typu plug-and-play
• 2 AV vstupy
• Ovládání připojeného zařízení, například DVB-T tuneru, DVD přehrávače, DVD měniče
• Vstup pro přídavnou kameru při couvání
• Automatické přepínání na kameru při couvání (pokud je zvolen AV vstup z adaptéru)
• Napájení kamery (+12 V, max. 1 A)
• AV výstup k displejům pro zadní sedadla
• Signál k zapínání připojených zařízení (+12 V, max. 1 A)
• Funkce video-in-motion
Obsah
1. Před zahájením montáže
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
Obsah balení
Požadavky na vozidlo a navigační systém
Nastavení přepínačů (dipů) na rozhraní sběrnice CAN TVF-BOX01
Nastavení přepínačů (dipů) na adaptéru MI200
Automatické přepínání na kameru při couvání
Blokování vstupu AV 2 adaptéru
2. Schéma zapojení
3. Postup montáže
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
Připojení adaptéru a rozhraní sběrnice CAN
Připojení navigační jednotky
Připojení zdrojů AV signálu
Zdroj(e) AV signálu
Připojení IR senzoru dálkového ovládání zdroje AV signálu
Přídavná kamera při couvání
Přídavné displeje pro zadní sedadla
4. Ovládání
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
Spuštění funkce video-in-motion
Volba adaptéru MI200 jako zdroje AV signálu
Přepínání mezi vstupy AV1 a AV2
Zadání RC kódu zařízení
Ovládání připojeného zařízení
Předchozí a následující skladba (TV stanice)
Ovládání dalších funkcí
Nabídka zdroje AV signálu
5. Technické parametry
Informace k používání výrobku
Page
Změna nebo aktualizace softwaru vozidla může zapříčinit nefunkčnost tohoto adaptéru.
Výrobce poskytuje bezplatné aktualizace softwaru výrobku po dobu jednoho roku od
zakoupení. Aktualizaci provádí výrobce, kterému je zapotřebí výrobek zaslat na náklady
uživatele. Další náklady spojené s aktualizací softwaru nebudou výrobcem refundovány.
1
Sledování pohyblivého obrazu je během řízení vozidla zakázáno, protože by řidič mohl být
rušen od plného soustředění na dopravní situaci. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
možné škody nebo zranění osob, ke kterým by mohlo dojít při využívání tohoto výrobku.
Tento výrobek lze využívat, pouze pokud je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě.
Během jízdy je možné pouze zobrazit nehybný obraz, například nabídku MP3 přehrávače.
1. Před zahájením montáže
Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Montáž zařízení by
měla být provedena osobou s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. Zařízení by mělo být
umístěno tak, aby nemohlo být vystaveno působení vody nebo nadměrné vlhkosti a mělo by
být vzdáleno od zdrojů tepla.
1.1.
Obsah balení
Po otevření balení si poznamenejte verze softwaru (SW) a hardwaru (HW), které
jsou uvedeny na jednotlivých modulech.
Rozhraní
sběrnice CAN
TVF-BOX01
HW_____
SW _____
Kabelová sada
MCS-08
Adaptér
MI200
HW_____ SW_____
MCS-08
C3C-VW03
Pokud je požadováno ovládání připojeného video zařízení prostřednictvím dálkového
ovladače, je zapotřebí využít Y-adaptér (volitelné příslušenství) k připojení IR senzoru
dálkového ovládání, jak je popsáno dále.
1.2.
Požadavky na vozidlo a navigační systém
Požadavky na vozidlo a navigační systém
Vozidlo
Volkswagen, Seat a Škoda
Navigační systém
MFD3/RNS510, Trinax nebo Columbus
Omezení
Je možné připojit pouze kameru s kódováním NTSC.
Automatické přepínání na kameru z OEM režimů funguje pouze
po provedení naprogramování (kódování) řídící jednotky
prostřednictvím počítače s diagnostickým softwarem nebo OBDkodéru OBD-MFD3-R-xx – volitelné příslušenství (Tato funkce je
dostupná pouze u jednotek MFD3/RNS510 verze B s verzí
softwaru 1100 a vyšší. Aktualizace softwaru na verzi B může být
provedena v autorizovaném servisu vozidla).
2
Dodatečně montovaná
kamera při couvání
Zabudovaný TV tuner nesmí být připojen.
Page
Zabudovaný TV-tuner
1.3.
Nastavení přepínačů (dipů) na rozhraní sběrnice CAN TVF-BOX01
Všechna vozidla
OFF
1.4.
dip 1 ON, dip 2 OFF, dip 3
Nastavení přepínačů (dipů) na adaptéru MI200
Změnu nastavení přepínačů (dipů) na adaptéru
je zapotřebí provést POUZE v těch případech, kdy
je požadováno připojení kamery nebo kdy má
být vypnut (deaktivován) vstup AV2.
Přepínače se nacházejí uvnitř adaptéru.
Výchoz nastavení je následující:
dip1 = ON, dip2 = OFF, dip3 = OFF
Poznámka: Na místo přepínačů – dipů může být adapter vybaven přepínači – jumpery.
1.4.1. Automatické přepínání na kameru při couvání
Pokud bude připojena kamera při couvání a je požadováno
automatické přepnutí obrazu na tuto kameru po zařazení
zpátečky, je zapotřebí přepnout přepínač 2 do polohy ON
(nahoře).
Přepínače
na adaptéru
Poznámka: U dodatečně montovaných kamer funguje automatické přepínání pouze v režimu
adaptéru MI200. Automatické přepínání na kameru z OEM režimů funguje po provedení
naprogramování (kódování) řídící jednotky prostřednictvím počítače s diagnostickým
softwarem nebo OBD-kodéru OBD-MFD3-R-xx – volitelné příslušenství (Tato funkce je
dostupná pouze u jednotek MFD3/RNS510 verze B s verzí softwaru 1100 a vyšší).
Při kódování prostřednictvím počítače s diagnostickým softwarem nastavte v kontroleru
(controller) 56 – radio položku „rear-view camera“ na „LOW“ (neprovádějte nastavení
v kontroleru 19 – CAN).
Po provedení kódování je zapotřebí vozidlo uzamknout a ponechat po dobu nejméně 66
minut, až celý systém přejde do režimu spánku.
Page
Pokud bude k adaptéru MI200 připojen pouze jeden zdroj AV
signálu, je doporučeno blokovat (deaktivovat) vstup AV2, aby
jej uživatel nemohl omylem zvolit. Deaktivaci vstupu AV2
lze provést nastavením přepínače 1 do polohy OFF (dole).
3
1.4.2. Blokování (deaktivace) vstupu AV2
2. Schéma zapojení
Adaptér
MI200
Adaptér
MI200
Rozhraní sběrnice
TVF-BOX01
Page
4
Svazek
MCS-08
3. Postup montáže
Před zahájením montáže vypněte zapalování a odpojte baterii vozidla. Pokud není možné
baterii odpojit, většinou dostačuje uvést vozidlo do režimu spánku. Další možností je
odpojit baterii se současným zapojením odpovídající zátěže.
Adaptér je doporučeno umístit za navigační jednotku.
3.1.
Připojení adaptéru a rozhraní sběrnice CAN TVF-BOX01
Adaptér
MI200
Rozhraní sběrnice
TVF-BOX01
Svazek
MCS-08
1 Svazek MCS-08 zapojte do 8-mi pinového konektoru Molex na rozhraní sběrnice CAN
TVF-BOX01.
2 Svazek MCS-08 zapojte do 14-ti pinového konektoru Molex na adaptéru
MI200.
3 18-ti pinový konektor AMP (female) na svazku MCS-08 zapojte do 18-ti pinového
konektoru AMP na adaptéru MI200.
3.2.
Připojení navigační jednotky
Před zahájením montáže vyjměte navigační jednotku z přístrojové desky.
Konektor Quadlock (female) ze zadní strany navigační jednotky přepojte do
1 odpovídajícího konektoru Quadlock (male) na svazku MCS-08.
Page
3 26-ti pinový AMP na svazku MCS-08 zapojte do odpovídajícího 26-ti pinového AMP
konektoru na navigační jednotce.
5
2 Konektor Quadlock (female) na svazku MCS-08 zapojte do konektoru Quadlock (male)
na zadní straně navigační jednotky.
Poznámka: Pokud je 32-pinový konektor na navigační jednotce již obsazen, je vozidlo patrně
vybaveno originální kamerou při couvání nebo originálním TV tunerem. Originální TV tuner je
zapotřebí odpojit – odpojte tento 26-ti pinový AMP konektor a dále všechny vodiče vedoucí
k TV tuneru. V případě, že se jedná o kameru při couvání, je tento výrobek pro dané vozidlo
nevhodný – kontaktujte prodejce.
Svazek
MCS-08
3.3.
Připojení zdrojů AV signálu
K tomuto adaptéru je možné připojit jeden nebo dva zdroje AV signálu a dále kameru při
couvání.
Před dokončením montáže proveďte zapojení všech součástí a zkontrolujte, zda celý
systém funguje správně.
3.3.1. Zdroj(e) AV signálu
Připojený zdroj resp. zdroje AV signálu je možné ovládat prostřednictvím tlačítek navigačního
systému vozidla. Seznam podporovaných typů zařízení je uveden v příloze. Ovládání je
prováděno prostřednictvím vstupu pro senzor IR dálkového ovládání, ke kterému je připojen
kabel STA-xxx (dodáván samostatně).
1 Prostřednictvím příslušného ovládacího kabelu MIC-xxx připojte modrý resp. žlutý 3pinový konektor AMP (female) na svazku MCS-08 ke vstupu pro připojení IR senzoru
dálkového ovládání na zdroji signálu AV1 resp. AV2.
Page
3 Růžový vodič („ACC-out“: +12 V, max. 1 A) na svazku MCS-08 lze připojit k ACC-vstupu
„ACC-IN“ zdroje AV signálu, který slouží k jeho spuštění. Na tomto vodiči je +12 V,
pokud je řídící jednotka v provozu.
6
2 Prostřednictvím RCA kabelů propojte RCA konektory (female) na adaptéru MI200
k RCA výstupům na zdroji signálu AV1 resp. AV2.
Svazek
MCS-08
Adaptér
MI200
(čelní strana)
3.3.2. Připojení IR senzoru dálkového ovládání zdroje AV signálu
Page
7
Kromě možnosti ovládání zdroje AV signálu prostřednictvím ovládacích prvků OEM
navigačního systému je zde také možnost paralelně připojit IR senzor dálkového ovládání
zdroje AV signálu. To lze provést s využitím Y-rozbočovače. Připojení IR senzoru je
doporučeno zvláště v případech, kdy je možnost ovládání prostřednictvím navigačního
systému omezena nebo nelze využít všechny funkce AV zdroje.
3.3.3. Přídavná kamera při couvání
Svazek
MCS-08
Adaptér
MI200
1 RCA video výstup kamery připojte k RCA konektoru s označením „R-CAM IN“ na
adaptéru MI200.
2 Zelený vodič ze svazku MCS-08 připojte k napájení kamery – na tomto vodiči je napětí
+12 V (max. 1 A) při zařazení zpátečky.
Poznámka: Je možné připojit pouze kameru s kódováním NTSC.
U dodatečně montovaných kamer funguje automatické přepínání pouze v režimu adaptéru
MI200. Automatické přepínání na kameru z OEM režimů funguje po provedení
naprogramování (kódování) řídící jednotky prostřednictvím počítače s diagnostickým
softwarem nebo OBD-kodéru OBD-MFD3-R-xx – volitelné příslušenství (Tato funkce je
dostupná pouze u jednotek MFD3/RNS510 verze B s verzí softwaru 1100 a vyšší).
Při kódování prostřednictvím počítače s diagnostickým softwarem nastavte v kontroleru
(controller) 56 – radio položku „rear-view camera“ na „LOW“ (neprovádějte nastavení
v kontroleru 19 – CAN).
Po provedení kódování je zapotřebí vozidlo uzamknout a ponechat po dobu nejméně 66
minut, až celý systém přejde do režimu spánku.
3.3.4. Přídavné displeje pro zadní sedadla
Page
Poznámka: Signál tohoto video výstupu není sdílen se signálem pro navigační
systém, a proto by jej mělo být možné rozdělit a využívat pro dva displeje zároveň.
Pokud by však byl signál pro dva nebo více displejů příliš slabý, bude zapotřebí využít
video rozbočovač.
8
1 Displeje pro zadní sedadla připojte prostřednictvím RCA kabelů k RCA konektoru
označenému „VIDEO OUT“ na adaptéru C2C-M203.
Adaptér
MI200
4. Ovládání
4.1.
Spuštění funkce video-in-motion
Funkce video-in-motion je spuštěna stále bez rušivého vlivu na funkce navigačního systému.
4.2.
Volba adaptéru MI200 jako zdroje AV signálu
Adaptér MI200 zvolíte stisknutím tlačítka MEDIA
na hlavním panelu a následným výběrem položky
VIDEO.
4.3.
Přepínání mezi vstupy AV1 a AV2
Po výběru adaptéru MI200 jako zdroje AV
signálu stiskněte dotykový displej, čímž se zobrazí
nabídka nastavení. Zvolte položku Senderliste
(Channel list). Nyní již lze prostřednictvím tlačítka
Switch AV1/AV2 přepínat mezi vstupy AV1 a AV2.
Poznámka: Pokud je vstup AV2 blokován, není jej možné zvolit.
4.4.
Zadání RC kódu zařízení
Po výběru adaptéru MI200 jako zdroje AV
signálu stiskněte dotykový displej, čímž se zobrazí
nabídka nastavení. Zvolte položku Extras a
následně V-text.
Ve zobrazené nabídce zvolte položku Seite (Page).
Page
Poznámka: V továrním nastavení je RC kód vstupu
AV1 nastaven na 41, což odpovídá DVB-T tuneru.
RC kód vstupu AV2 je nastaven na 09, což odpovídá
zařízení usbLiNK.
9
Zvolte zdroj AV1 zadáním čísla „1” nebo zdroj AV2
zadáním čísla „2“. Následně zadejte RC kód
připojeného zařízení (zdroje AV signálu) –
viz příloha. Zadání potvrďte stisknutím OK.
4.5.
Ovládání připojeného zařízení
Připojené zařízení (zdroj AV signálu) lze po zadání příslušného RC kódu ovládat
prostřednictvím tlačítek na multifunkčním volantu, tlačítek na řídícím panelu nebo
prostřednictvím dotykového displeje.
4.5.1. Předchozí a následující skladba (TV stanice)
Výběr předchozí resp. následující skladby
nebo TV stanice lze provést tlačítky
se symbolem šipky v levém horním rohu
řídícího panelu, tlačítek na dotykovém
displeji nebo tlačítek (↑) a (↓)
na multifunkčním volantu.
4.5.2. Ovládání dalších funkcí
Po výběru zdroje AV1 resp. AV2 lze stisknutím
tlačítka Senderliste (Channel list) zobrazit
seznam příkazů a funkcí, kterými lze ovládat
připojený zdroj AV signálu. Názvy příkazů
a funkcí se mohou odlišovat od originálních
(například „AV“ na místo „Source“).
4.5.3. Nabídka zdroje AV signálu
Nabídku připojeného zdroje AV signálu, jejíž
položky jsou zobrazeny na displeji, lze otevřít
(zobrazit) výběrem položky Extras a následně
V-Text.
Ve zobrazené nabídce lze vybírat jednotlivé
položky prostřednictvím tlačítek v levém
a pravém horním rohu řídícího panelu
a na dotykovém displeji. Funkce tlačítek jsou
následující:
(↑) – posun nahoru, (↓) – posun dolů
Stop = Návrat nebo ukončení nabídky
Zoom = OK / Potvrdit
10,5 – 14,8 V DC
<1 mA
240 mA
3W
-30° C až +80° C
202 g
90 x 30 x 105 mm
Page
Rozsah napájecího napětí
Proud v pohotovostním režimu
Proud v provozu
Příkon
Rozsah teplot
Hmotnost
Rozměry (pouze adaptér)
10
5. Technické parametry
Download

MCS-08 Kabel k MI200 pro VW RNS510 umožňuje