OTEVŘENÝ BLOK
> Práce nutričních terapeutů očima lékařů a sester
MUDr. Michael Štěpán, Bc. Naděžda Gränzerová, GEO,
VTN, Ostrava-Vítkovice
> Transplantace stolice
MUDr. Barbora Pipek, GEO, VTN, Ostrava-Vítkovice
>N
utriční ambulance Šumperské nemocnice v ka-
suistikách
Blanka Heřmanská, RNT, Šumperská nemocnice
BLOK DIABETOLOGIE A OBEZITOLOGIE
> Gestační diabetes mellitus
MUDr. Šárka Malá, Diabetologická ambulance, Mephacentrum a. s., Ostrava –Poruba
> Výživa dětí časného věku – výsledky studie ,,1000
dní do života“
Prim. MUDr. Jan Boženský, dětské oddělení, VTN
Ostrava-Vítkovice, a. s.
> Léčba obezity v Lázních Bludov
MUDr. Eva Coufalová, MUDr. Ivana Wurstová,
odborný garant léčebné péče, Lázně Bludov
Kontaktní osoba
pro bližší informace o konferenci:
Lenka Němečková – marketing
Tel.: 595 633 031, Po–Pá po 11 hod.
[email protected]
IX. OSTRAVSKÉ DNY
LÉČEBNÉ VÝŽIVY
Určeno pro nutriční terapeuty,
zdravotní sestry, lékaře
IX. OSTRAVSKÉ DNY
LÉČEBNÉ VÝŽIVY
Určeno pro nutriční terapeuty,
zdravotní sestry, lékaře
Předběžný program:
Čtvrtek 30.10.2014
07:30–08:55 hod.
09:00–17:00 hod.
prezence účastníků
odborný program
Registrace:
BLOK NEFROLOGIE
> web: vavia.agel.cz
nemocnicevitkovice.agel.cz
> Dietní opatření u pacientů s chronickým selháním ledvin
30.10. 2014
>V
ýživa u pacientů s akutním selháváním ledvin,
> DTO, s.r.o. (bývalý Dům techniky),
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava – Mariánské Hory
> Odkaz na DTO:
http://www.dtocz.cz/text/11-kontakty.html
> Ubytování si účastníci zajišťují sami
Hlavní témata:
Nutriční péče v diabetologii, nefrologii, dětské
obezitologii, onkologii, v následné péči. Ambulantní nutriční péče.
MUDr. Ivana Hrabovská, Dialyzační středisko B.Braun
Avitum, Ostrava-Vítkovice
nutriční péče u pacienta s dialýzou
Mgr. Miroslava Matějková, DiS., RNT, Oddělení nutričních terapeutů, detašované pracoviště klinika nefrologie, VFN v Praze a 1. LF UK
BLOK NÁSLEDNÉ PÉČE
> Edukace pacientů v dialyzačním programu
> J ak nakrmit staršího pacienta s demencí. Rozdíly
Marie Vondrušková, Dialyzační středisko B.Braun
Avitum, Ostrava-Vítkovice
BLOK ONKOLOGIE
> Možnosti poskytování nutriční péče
Věra Andrášková, RNT, Masarykův onkologický ústav,
Brno
JAKO VÝZNAMNÍ HOSTÉ A ODBORNÍ GARANTI
AKCE PŘIJALI POZVÁNÍ :
> Kazuistika – onkologický pacient
Jaroslava Pavlíčková a Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
> Péče o pacienta na domácí enterální a parenterální
Partneři:
MUDr. Klára Matušínská, VTN, Ostrava-Vítkovice, a. s.
výživě – praktická zkušenost
Pavla Jansová, RNT, Nemocnice Nový Jičín
> Nutriční péče v St. Jude Children’s Research Hospital
Irena Haluzová, DiS., Pracoviště dětské medicíny,
FN Brno
zdravotnického a sociálního zařízení.
Mgr. Gabriela Mencová, Nutriční specialistka, vedoucí
stravovacího oddělení, DpS Zastávka, p. o.
> Standard nutriční péče v domově pro seniory
Monika Šafrancová, DiS., RNT, Domov pro seniory
Kamenec, p.o.
BLOK OBOROVÝ - NUTRIČNÍ TERAPEUT
> Historie a budoucnost oboru „Nutriční terapeut“
Květa Krajíčková, RNT, předsedkyně odborné sekce
Nutričních terapeutů, ČAS
>C
o nabízí NCO NZO nutričním terapeutům v rámci
celoživotního vzdělávání v roce 2015. Případné legislativní změny.
Jaroslava Marková, NCO NZO, Brno
Download

IX. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY