KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
747 83 Radkov 15
Te./fax: 556 309 401
www.kovoblesk.com
KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
Samostatná izolační tyč
IZOLAČNÍ TYČ
(IZT)
Použití: - plastová izolační tyč pro přípravu různých délek
izolovaných držáků
Materiál: - plast GFK, průměr 16 mm
L
IZOLAČNÍ TYČ PRO VODIČ
(IZT - V)
provedení
označení
GFK
IZT 1000
Izolovaná
délka (L - mm)
1000
obj. číslo
balení
(ks)
1
245 01
Izolační tyč pro uchycení vodiče
(s kovovou klavou)
Použití: - pro vedení hromosvodového vodiče (pr. 8,10 mm)
v předepsané vzdálenosti od kovových součástí
a technologických systémů chráněného objektu
provedení
L
IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMAČ
(IZT - J)
FeZn/GFK
označení
Izolovaná
obj. číslo
balení
IZT - V 430
430
245 18
(ks)
1
IZT - V 680
680
245 25
1
IZT - V 930
930
245 32
1
délka (L - mm)
Izolační tyč pro uchycení jímače
(s kovovou hlavou)
Použití: - pro upevnění jímací tyče v předepsané vzdálenosti
od kovových součástí a technologických systémů
chráněného objektu
provedení
FeZn/GFK
L
označení
Izolovaná
délka (L - mm)
obj. číslo
balení
(ks)
1
IZT - J 430
430
245 49
IZT - J 680
680
245 56
1
IZT - J 930
930
245 69
1
Download

Izolační tyče IZT, IZT-V, IZT-J