Exposé lokalit
Podnikatelské zóny
Stadt Weiden i. d. OPf.
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Stephan Jarmer
Dr.-Pfleger-Straße 15
92637 Weiden
Telefon +49 961 81 80-03
Fax +49 961 81 20-19
Mobil +49 173 8638807
[email protected]
www.weiden-oberpfalz.de
Weiden i. d. OPf. – Lokalita s vysokou kvalitou života
Svojí centrální polohou poskytuje Weiden i. d. OPf. (42.500 obyvatel) vysoce kvalitní lokality pro podnikání a ve
spádové oblasti dálniční křižovatky A6/A93 otevírá přístup k východoevropskému trhu (Plzeň – Praha).
Město Weiden i. d. OPf. je ve své spádové oblasti s více než 280.000 osobami
obchodním centrem severní Horní Falce. Úzké kontakty s nedalekým českým
územím dokládají mnohé aktivity a nedávno vzniklé partnerství mezi městy
Weiden a Mariánské Lázně. Blízkost největšího amerického výcvikového prostoru
vojsk v Evropě (Grafenwöhr) činí z Weidenu atraktivní místo pro podnikání
a oblíbený nákupní cíl pro americké občany. Dnes Weiden spojuje historicky
podloženou průmyslovou kompetenci porcelánového a sklářského průmyslu s
kvalitou moderního obchodního centra a střediska služeb. Návštěvníky denně do
města přivádí jeho centrální poloha a jeho kouzlo.
Weiden i. d. OPf. – lokalita s atraktivními zařízeními pro kulturu a pro využití volného času, jakož i s vynikajícími
vzdělávacími zařízeními:
Početné řady akcí přemění návštěvu Weidenu v zážitek: bavorsko-české kulturní dny, Weidenské literární dny, dny
Maxe Regera, letní serenády v parku Maxe Regera, Slavnost v parku a weidenská oblastní knihovna se svými více
než 120.000 knih a různých medií nabízejí nejvybranější kulturu. Zimní stadion i Thermenwelt s termálními bazény
a saunovým areálem a příjemné gastronomické závody jsou magnetem pro návštěvníky regionu i pro návštěvníky z
České republiky.
„University of Applied Sciences“ se svými inženýrsko-technickými, podnikověekonomickými a mezinárodními studijními obory vzdělává odborné síly pro
zdejší podniky. Toto úzké partnerství dokumentují rozmanité kooperační projekty
s regionálními hospodářskými podniky. 80% absolventů vysoké školy zůstává v
regionu.
Jako nadregionální kongresové a konferenční centrum nabízí hala Maxe Regera rozsáhlé možnosti pro veletrhy,
výstavy, recepce a firemní incentivní akce. Vysoce kvalitní a efektivní mediální, zvuková a světelná technika,
konferenční místnosti a sály až pro 900 osob vytvářejí v příjemné atmosféře prostor pro kreativní nápady. To vše,
společně s prvotřídním know-how personálu haly Maxe Regera, je pro vaše konference, kongresy nebo akce zárukou
úspěchu.
Vzdělávací zařízení:
Vysoká škola pro aplikované vědy (inž.-technické, podnikově-ekonomické a mezinárodní studijní obory)
Evropská učňovská škola Weiden a Učňovská škola pro technické asistenty v oblasti informatiky
Učňovská škola pro cizojazyčná povolání, Odborná akademie pro sociální pedagogiku
3 gymnasia, 2 reálné školy, ekonomická škola, střední odborná škola a střední učňovská škola
19 mateřských školek/celodenních školek, jakož i dětských jeslí
Dopravní napojení:
letiště Norimberk: 60 minut, letiště Mnichov: 90 minut, letiště Praha: 120 minut
letiště Hof-Plauen: 60 minut, místní malé letiště Horní Falc – Latsch
spolková dráha Weiden – Řezno; Weiden – Norimberk; Weiden - Bayreuth
státní silnice: B 22 Bayreuth – Weiden – Cham, B 470 Weiden – Auerbach - Forchheim
Daňové sazby:
živnostenská daň 350 ze sta, pozemková daň A: 270 ze sta, pozemková daň B: 320 ze sta
Weiden i. d. OPf. exposé lokalit pro podnikatelské zóny
10 lokalit pro podnikání ve městě Weiden i. d. OPf.
„ Zde ve Weidenu sázíme na podnikatelské zóny s infrastrukturou orientovanou do budoucnosti a na zaměstnance s
vůlí aktivně se podílet na budoucnosti tohoto stanoviště.“
(Stefan Friedl, vedoucí Filatelie – závod ve Weiden i. d. OPf.)
V 10 podnikatelských zónách – vždy s dopravním
Hof
napojením orientovaným na dálnici A 93 se obchodní
Hof
B 22
B 15
A 93
Hof
rk
Pa
logistika, zpracování a opracování umělých hmot,
in
ste
Ba
yre
WENNord
1
technika pro životní prostředí, jakož i výroba forem
2
B4
uth
70
3
5
WENWest
Lu
7
4
vyvinuly ve významné obory. Tam vzniká potenciál
8
pro poskytovatele služeb se zaměřením na podniky
BAB Waidhaus
6
ftla
nd
ep
uth
la
yre
Ba
tz
a pro spediční firmy.
auß
nstr
St 2166
he
Vo
WENFrauenricht
Přehled lokalit:
A 93
66
St 21
B2
1.Průmyslová oblast „Am Forst“
2
S-O
-Ta
ng
9
ente
10
2.Podnikatelská zóna „Nord“
WENSüd
3.Podnikatelská zóna “Pfreimter Weiher”
38
St
22
4.Průmyslová oblast „Weiden-West I“
Am
be
rg
A 93
N
ür
nb
er
g
5.Průmyslová oblast „Weiden-West II“
6.Podnikatelská zóna „Mitte“
burg
7.Průmyslová oblast a podnikatelská zóna „Weiden-
B 15
bu
rg
Regens
Re
ge
ns
West III“
8.Podnikatelská zóna „westlich der Neustädter
Straße“
9.Podnikatelská zóna “Moosbürg-Nord”
10.Podnikatelská zóna “Leimbergerstraße”
Přehled průmyslových ploch ve Weiden-WEST III
Weiden West III: zde naleznete podnikatelské plochy, které je možné dle vašich představ individuálně uzpůsobit od
1.500 m² až po 40.000 m².
16
4.181
m²
11.864 m²
GE
GE
6
GE
4
Hutschenreutherstraße
GE
5
9
13
11
7
15
19
GE
10
6
8
GE
4
Bürgermeister-Knorr-Straße
3.088
m²
1a
2.468
m²
5
1
3
Hutschenreutherstraße
e
29.629 m²
traß
h-S
6.770 m²
bisc
z-Ze
Fran
GI
GE
32.514 m²
13
15
GI
iden
We
nlinie
Bah
Weiden i. d. OPf. exposé lokalit pro podnikatelské zóny
arkt -
enm
- Neu
rg
e
Wirsb
Přehled podnikatelských ploch v podnikatelské zóně „westlich der
Neustädter Straße“
Hof
Přehled lokalit:
Hof
B 22
B 15
A 93
s
rk
Pa
in
te
WENNord
Ba
2
B4
yre
uth
70
5
1
8
WENWest
6
Lu
7
3
4
ftla
nd
ep
uth
la
yre
BAB Waidhaus
tz
Ba
Hof
auß
nstr
he
Vo
St 2166
WENFrauenricht
A 93
10
2
S-O
-Ta
ng
9
B2
ente
66
St 21
WENSüd
St
38
22
Průmyslová oblast „Am Forst“
2.
Podnikatelská zóna „Nord“
3.
Podnikatelská zóna „Pfreimter Weiher”
4.
Průmyslová oblast „Weiden-West I“
5.
Průmyslová oblast „Weiden-West II“
6.
Podnikatelská zóna „Mitte“
7.
Průmyslová oblast a podnikatelská zóna „Weiden-West III“
8.
Podnikatelská zóna „westlich der Neustädter Straße“
9.
Podnikatelská zóna „Moosbürg-Nord”
10. Podnikatelská zóna „Leimbergerstraße”
A 93
N
ür
nb
er
g
Am
be
rg
1.
burg
Regens
Re
g
en
sb
u
rg
B 15
Přehled podnikatelských ploch v podnikatelské zóně „westlich der
Neustädter Straße“
12
3
10
dter
ustä
Ne
1a
ße
Stra
8
6
1
B 22
Parkplatz
66
Podnikatelská zóna
4
64
62
TS
TS
„westlich der Neustädter Straße“:
1
2
56
52
Neustäd
Podnikatelská zóna, která
50
ter Str.
TS
34
bezprostředně navazuje na zeleň podél
Conrad-R
49
öntgen-S
tr.
řeky Schweinenaab a která je rychle k
tädter
Neus
2.468 m²
Str.
57)
(St 26
TS
dosažení z dálnice A 93. Zde najdete
B 22
47
5.380 m²
váš vhodný pozemek v zajímavé
46
44
Otto-H
raße
ahn-St
TS
42
4.792 m²
40
38
45
poloze!
22a
3.742 m²
43
B 22
16
20
35
37
11
Straße
lanck-
5
9
11
33
35a
Max-P
22
2.421 m²
12
33a
Liebigstraße
4a
27
12
1.281
m²
20
Neus
tädter
13
23
(S
Str.
19
Weid
en
16a
- Ob
18
erkotz
)
au
t 2657
14.961 m²
Bahn
7
linie
16
8a
10
lanck-
Max-P
8
2974
Straße
/3
13
6b
gen-St
/20
6
13
/21
4a
raße
11
/16
/18
6a
d-Rönt
6
ße
9
4
Stra
ntgen-
rad-Rö
11
/19
5
Conra
3.646 m²
TS
Con
7
5
9
19
7
2
TS
8
49
Straße
n-
47
1
35
22
48
Einstei
Jahnstr.
50
20
45
ert-
17
52
Luther-Str.(St 2657)
1.667
m²
46
31
Alb
26
/14
/13
/12
/11
/10
Dr.-Martin-
/126
2.958 m²
28
/119
/118
/117
/125
/114
/123 /1
22
/121
3
/115
5.657 m²
37
44
tr.
in-S
Einste
Albert-
1.791
m²
29
14.709 m²
3
r.
Lessingst
6
4
30
27
28
2.200 m²
31
26
27
25
40
33
erweg
42
Kälb
23a
25a
25
38
23
36
2.206
m²
24
32
22
17
30
27
22
TS
13
20
15
13
9
22
9a
13
7)
25
11a
(St 265
24
11
r-Str.
ahl-Str.
Professor-St
14
20
10
17
12
11
6
7
7c
8
16a
7
11
10
8
Možnosti dotací
26
-Luthe
2832
naab
ein
Schw
/2
2841
15
15
rtin
Dr.-Ma
2942/4
Usídlení podniků může být dotováno v rámci dotace „Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung“
(Společenský úkol podpory regionálního hospodářství).
Weiden i. d. OPf. exposé lokalit pro podnikatelské zóny
Takto se dostanete do lokality Weiden i. d. OPf.
Dálnice
A 93 Hof – Weiden – Řezno – Mnichov
Hamburk
Brémy
A 6 Paříž – Praha
Berlín
(20 km jižně od Weidenu je dálniční
Frankfurt
HOF
Weiden
B 22 Bayreuth – Weiden – Cham
A 93
Státní silnice
Lipsko
Bonn
BAYREUTH
B 470 Weiden – Auerbach – Forchheim
A9
Mnichov
A
Železnice
WEIDEN
3
A6
Norimberk A 6
Mnichov – Weiden – Berlín
A9
Norimberk – Weiden
Bayreuth - Weiden
Letecká doprava
A
AMBERG
3
Plzeň
A 93
křížovatka Oberpfälzer Wald)
Hannover
Řezno
Na logistické křižovatce
Norimberk – Plzeň - Praha
Hof - Řezno - Mnichov
letiště Norimberk (60 min.)
letiště Franz-Josef-Strauß v Mnichově (90 min.)
letiště Praha (120 min.), letiště Hof-Plauen (60
min.)
místní malé letiště Weiden v Horní Falci Latsch
Uprostřed…
Vaše kontaktní osoba
Stadt Weiden i. d. OPf.
Ri. Ho
f
Podnikatelská zóna Weiden-West III – centrální poloha u dálnice A 93
B4
70
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Stephan Jarmer
Dr.-Pfleger-Straße 15
e
znic
Telefon +49 961 81 80-03
Fax +49 961 81 20-19
Mobil +49 173 8638807
[email protected]
www.weiden-oberpfalz.de
žele
áh
á dr
lkov
(spo
eide
a) W
reuth
Bay
g)
ur
3
)A9
nsb
BAB
ge
ice (
Re
(
dáln
ová
zno
a
spolk
Ře 6
ěr
rah
sm AB A rk-P
a B rimbe
No
n–
92637 Weiden
dáln
We iční výj
iden
e
–W zd
est
Download

Exposé lokalit Podnikatelské zóny