PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
KATILIMCILAR
YAY. TRH. 01.0.2011
EĞİTİM KONUSU
REV. TRH. 15.11.2012
EĞİTİMİ VEREN
REV. NO:01
EĞİTİM TARİHİ
SYF. S. 8
EĞİTİM VERİLEN YER
Sağlık Çalışanları
El hijyeni-El yıkama tekniği
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
08-09/01/2014
Sahada/Uygulamalı
Biyokimya Birimi Çalışanları
Tıbbi atıkların önemi ve
uyulması gereken kurallar
Biyokimya Uzm. Dr.
Eray SANCAR
10/01/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Mutfak Çalışanları
Geniş çapta besin hazırlama ve
pişirme teknikleri
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
13/01/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Kan tranfüzyonu
komplikasyonları
Mikrobiyoloji Uzm. Dr.
Hakan İGAN
14/01/2014
Kan Bankası Birimi
Klinik Hemşireleri ve
Personeller
Düşme riskleri
H.İ.E Hemşiresi
Pınar ÇAMLIÖZ
15-16/01/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 1 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
Acil Nöbetçi Memurları-Acil
H.Z.Y.H-Sağlık Kurulu
Çalışanları
Hasta hakları, hasta
memnuniyeti ve iletişim
becerileri
Hasta Hakları Hemş.
Serpil AKSOY
Temizlik Şirketi Elemanları
El hijyeni-El yıkama tekniği
Enfeksiyon Hemşiresi
Melike Kaya
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
REV. NO:01
SYF. S. 8
20/01/2014
Hastane Kütüphanesi
22/01/2014
Hastane Kütüphanesi
Kısıtlı antibiyogram bildirimi
Mikrobiyoloji Uzm. Dr.
Hakan İGAN
23/01/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Preanalitik değişkenler-Örnek
alınımı ve transferi
Biyokimya Uzm. DR.
Gülsen GÜL ÖZMEN
24/01/2014
Biyokimya Labaratuvarı
CBC(Hemogram) yorumlama
Mikrobiyoloji uzm. Dr.
Hakan İGAN
03/02/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Sayfa 2 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
Sağlık Çalışanları
Kesici –Delici alet
yaralanmaları- Kan ve vücut
sıvılarına maruziyet
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
05-06/02/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Labaratuvar güvenliği ve kişisel
koruyucu ekipman kullanımı
Biyokimya Uzm. Dr.
Eray SANCAR
07/02/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Sağlık Çalışanları
Güvenli Raporlama
Kalite Direktörü
Ümmühan NERGİZ
12-13/02/2013
Hastane Kütüphanesi
Röntgen Birimi Çalışanları
Koruyucu ekipman kullanımı
Röntgen Birimi Sorumlusu
M. Karip ERDOĞDU
14/02/2014
Röntgen Birimi
Temizlik Şirketi Elemanları
Kesici-Delici alet yaralanmaları
Kan ve vücut sıvılarına
maruziyet
Enfeksiyon Hemşiresi
Melike KAYA
17/02/2014
Hastane Kütüphanesi
Klinik Hemşireleri
Sözel istem, hareket kısıtlaması
H.İ.E Hemşiresi
Pınar ÇAMLIÖZ
19-20/02/2014
Hastane Kütüphanesi
KOD: YÖN. PL.04
REV. NO:01
SYF. S. 8
Sayfa 3 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Kan Bankası Çalışanları
Kan tranfüzyonu endikasyonları
Mikrobiyoloji Uzm. Dr.
Hakan İGAN
21/02/2014
Kan Bankası Birimi
Mutfak Çalışanları
Gıda güvenliği yöntemi ve besin
kalitesi
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
24/02/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Panik değer ve panik değer
bildirimi
Biyokimya Uzm. Dr.
Gülsen GÜL ÖZMEN
25/02/2014
Biyokimya Labaratuvarı
V.H.K.İ-H.Z.Y.H-Güvenlik
Elemanları
Hasta hakları, hasta
memnuniyeti, iletişim becerileri
Hasta Hakları Hemş.
Serpil AKSOY
26-27/02/2014
Hastane Kütüphanesi
Servis Sorumlu Hemş.
Pansuman Çalışanları
Yara bakımı
Evde Bakım Birimi Hekimi
M. Eren TUNA
04/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Alma-Labaratuvar
Çalışanları-Klinik HemşireleriPersoneller
Örnek alınımı ve transferi
Biyokimya Uzm. Dr.
Eray SANCAR
05-06/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 4 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Kan Bankası Çalışanları
Coombs testlerinin çalışılması
Mikrobiyoloji Uzm. Dr.
Hakan İGAN
07/03/2014
Kan Bankası Birimi
Sağlık Çalışanları
Kişisel koruyucu ekipman
kullanımı ve önemi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Melike KAYA
12-13/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
Kişisel koruyucu ekipman
kullanımı ve önemi
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
14/03/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Mutfak Çalışanları
Atıkların ayrıştırılması ve
bertarafı
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
17/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Temizlik Şirketi Elemanları
Genel ve belirlenen risk
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
alanlarına göre temizlik kuralları Melike KAYA
18/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Acil Sağlık Çalışanları-Klinik
hemş.-Anestezi teknisyenleriAnestezi uzmanları
CPR
19-20/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Anestezi Uzm.
Dr. Mustafa TEKİN
Sayfa 5 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Röntgen Birimi Çalışanları
Radyasyonun biyolojik etkileri
Röntgen Birimi Sorum.
M. Karip ERDOĞDU
21/03/2014
Röntgen Birimi
Tüm Hastane Çalışanları
Acil durum yönetimi(yangın tüp
ve hortumlarının kullanımı)
Sivil Savunma Memuru
Sebahattin SAKAT
24-25/03/2014
Sahada / Uygulamalı
Sağlık Ç alışanları
Doğru kimliklendirme
H.İ.E Hemşiresi
Pınar ÇAMLIÖZ
26-27/03/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Örnek alımı, örnek transferi ve
analiz öncesi değişkenler
Biyokimya Uzm. Dr.
Eray SANCAR
28/03/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Labaratuvarda uyulması
gereken kurallar
Biyokimya Uzm. Dr.
Gülsen GÜL ÖZMEN
31/03/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
Panik değer
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
01/04/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Sayfa 6 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Hemşireler, Anestezi
Teknisyenleri, Laborantlar
Hasta başı test cihazı kullanımı
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
02-03/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Hekimler
Kesici-Delici alet yaralanmaları
Kan ve vücut sıvılarına
maruziyet
Başhekim Yrd.
Dr. İ. Cemil ÖZYAZICI
04/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Sağlık Çalışanları
İzolasyon ve izolasyon
önlemleri
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
07-08/04/2014
Sahada
Sağlık Çalışanları
Etkili iletişim ve empati
Psikolog
Nilda ŞEB
09-10/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Kişisel koruyucu ekipman
kullanımı
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
14/04/2014
Kan Bankası Birimi
Görüntüleme-AmeliyathaneYoğun Bakım Ünite Çalışanları
Radyasyon güvenliği
Röntgen Birimi Sorumlusu
M. Karip ERDOĞDU
15/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 7 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Anestezi Teknisyenleri-Klinik
Hemşireleri-Yoğun Bakım
Ünitesi
Güvenli ilaç uygulamaları
Eczacı
Emine YERDELEN
16-17/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Mutfak Çalışanları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Mutfak Sorumlusu
B.Yeşim AYDIN
18/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Temizlik Şirketi Elemanları
Hasta ve hasta yakınlarına
davranış kuralları-İletişim
H.İ.E Hemş.
Pınar ÇAMLIÖZ
24/04/2014
Hastane Kütüphanesi
Hasta kimlik doğrulama,
tanımlayıcılarının
kullanımı,Sözel istem,Hareket
kısıtlaması
Başhekim Yard. Dr.
İ. Cemil ÖZYAZICI
25/04/2013
Hastane Kütüphanesi
Hekimler
Biyokimya Birimi Çalışanları
Elektrik Güvenliği
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
28/04/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Biyokimya Birimi Çalışanları
Temizlik-DezenfeksiyonSterilizasyon kuralları
Biyokimya Uzm.
Dr. Gülsen GÜL ÖZMEN
30/04/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Sayfa 8 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Mikrobiyoloji Birimi
Çalışanları
Mikrobiyolojide örnek alma
yöntemleri ve kuralları
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
05/05/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Cerrahi Klinik Hemş.Ameliyathane ÇalışanlarıCerrahi Hekimleri
Güvenli cerrahi uygulamaları
Kalite Direlktörü
Ümmühan NERGİZ
14-15/05/2014
Hastane Kütüphanesi
Mutfak Çalışanları
Hijyen ve temizlik kuralları
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
16/05/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Labaratuvar ve tranfüzyon
merkezi çalışma kuralları
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
20/05/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Sağlık Çalışanları
Atıkların kaynağından
ayrıştırılması ve atık yönetimi
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
21-22/05/23014
Hastane Kütüphanesi
Radyoloji Birimi Çalışanları
Çalışan ve hasta güvenliği
Röntgen Birimi Sorumlusu
M.Karip ERDOĞDU
23/05/2014
Röntgen Birimi
Sayfa 9 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Biyokimya Birimi Çalışanları
Yangın güvenliği
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
26/05/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Hekimler
Tranfüzyon Güvenliği-Panih
değer
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
28/05/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Birimi Çalışanları
Klinik biyokimyada kalite
kontrol uygulamaları
Biyokimya Uzm.
Dr. Gülsen GÜL ÖZMEN
30/05/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Biyokimya Birimi Çalışanları
Panik değer ve bildirimi
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
02/06/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Temizlik Şirketi Elemanları
Hastane temizliği ve temizlik
malzemelerinin kullanım
özellikleri
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
03/06/2014
Hastane Kütüphanesi
Hekimler
Etkili İletişim
Psikolog
Nilda ŞEB
05/06/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 10 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Mutfak Çalışanları(Garsonlar)
Yatan hasta servisinde dikkat
edilecek noktalar ve diyet kartlarının doğru uygulanması
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
06/06/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Birimi Çalışanları
Labaratuvar güvenliği ve kişisel
koruyucu ekipman kullanımı
Biyokimya Uzm.
Dr. Gülsen GÜL ÖZMEN
07/06/2014
Hastane Kütüphanesi
Sağlık Çalışanları
El hijyeni-El yıkama tekniği
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
02-03/07/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Birimi Çalışanları
Tıbbi atıkların önemi ve
uyulması gereken kurallar
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
04/07/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Mutfak Çalışanları
Yiyecek depolama ve muhafaza
teknikleri
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
07/07/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Kan tranfüzyonu
komplikasyonları
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
08/07/2014
Kan Bankası Birimi
Sayfa 11 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Klinik Hemşireleri Ve
Personeller
Düşme riskleri
H.İ.E Hemşiresi
Pınar ÇAMLIÖZ
09-10/07/2014
Hastane Kütüphanesi
Acil Nöbetçi Memurları-Acil
H.Z.Y.H-Sağlık Kurulu
Çalışanları
Hasta hakları, hasta
memnuniyeti ve iletişim
becerileri
Hasta Hakları Hemş.
Serpil AKSOY
11/07/2014
Hastane Kütüphanesi
Temizlik Şirketi Elemanları
El hijyeni-El yıkama tekniği
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
14/07/2014
Hastane Kütüphanesi
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
Kısıtlı antibiyogram bildirimi
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
15/07/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Preanalitik değişkenler-Örnek
alınımı ve transferi
Biyokimya Uzm. Dr.
Gülsen GÜL ÖZMEN
17/07/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
CBC (Hemogram) yorumlama
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
04/08/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Sayfa 12 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Sağlık Çalışanları
Kesici-Delici alet yaralanmalarıKan ve vücut sıvılarına
maruziyet
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
06-07/08/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Labaratuvar güvenliği ve kişisel
koruyucu ekipman kullanımı
Biyokimya Uzm. Dr.
Eray SANCAR
08/08/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Sağlık Çalışanları
Güvenli raporlama
Kalite Direktörü
Ümmühan NERGİZ
13-14/08/2014
Hastane Kütüphanesi
Röntgen Birimi Çalışanları
Koruyucu ekipman kıllanımı
R ÖNTGEN Birimi Sorumlusu
M.Karip ERDOĞDU
15/08/2014
Röntgen Birimi
Temizlik Şirketi Elemanları
Kesici-Delici alet yaralanmaları
Kan ve vücut sıvılarına
maruziyet
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
18/08/2014
Hastane Kütüphanesi
Klinik Hemşireleri
Sözel istem alınması
Hareket kısıtlaması
H.İ.E Hemş.
Pınar ÇAMLIÖZ
20-21/08/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 13 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Kan Bankası Çalışanları
Kan tranfüzyonu endikasyonları
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
22/08/2014
Kan Bankası Birimi
Mutfak Çalışanları
Yiyecek ve içecek servis
yöntemleri
Mutfak Sorumlusu
B.Yeşim AYDIN
25/08/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Panik değer ve panih değer
bildirimi
Biyokimyai Uzm.
Dr. Gülsen GÜL ÖZMEN
26/08/2014
Biyokimya Labaratuvarı
V.H.K.İ – H.Z.Y.H – Güvenlik
Elemanları
Hasta hakları, hasta
memnuniyeti, iletişim becerileri
Hasta Hakları Hemş.
Serpil AKSOY
27-28/08/2014
Hastane Kütüphanesi
Klinik Hemş. Pansuman
Çalışanları
Bası yarası bakımı ve takibi
Evde Bakım Birimi Hekimi
M.Eren TUNA
03-04/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Coombs testlerinin çalışılması
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
05/09/2014
Kan Bankası Birimi
Sayfa 14 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Sağlık Çalışanları
Kişisel koruyucu ekipman
kullanımı ve önemi
Enfeksiyon Hemşiresi
Melike KAYA
08-09/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Alma-Labaratuvar
Çalışanları
Klinik Hemşireleri-Personeller
Örnek alınımı ve transferi
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
10-11/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
Kişisel koruyucu ekipman
kullanımı ve önemi
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
12/09/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Mutfak Çalışanları
Yemekhane donanımı ilkeleri
Mutfak Sorumlusu
B. Yeşim AYDIN
15/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Temizlik Şirketi Elemanları
Genel ve belirlenen risk
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
alanlarına göre temizlik kuralları Melike KAYA
16/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Acil Sağlık Çalışanları-Klinik
Hemş.-Anestezi
TeknisyenleriAnestezi Uzmanları
CPR-Kardiopulmoner
Resüsitasyon
17-18/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Anestezi Uzm.
Dr. Mustafa TEKİN
Sayfa 15 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Röntgen Birimi Çalışanları
Radyasyonun biyolojik etkileri
Röntgen Birimi Sorum
M.Karip ERDOĞDU
19/09/2014
Röntgen Birimi
Tüm Hastane Çalışanları
Acil durum yönetim (yangın tüp
ve hortumlarının kullanımı)
Sivil Savunma Memuru
Sebahattin SAKAT
24-25/09/2014
Sahada/Uygulamalı
Sağlık Çalışanları
Doğru kimliklendirme
H.i.E Hemşiresi
Pınar ÇAMLIÖZ
29-30/09/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Örnek alımı, örnek transferi ve
analiz öncesi değişkenler
Biyokimya Uzm.Dr.
Eray SANCAR
22/09/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Biyokimya Labaratuvarı
Çalışanları
Labaratuvarda uyulması
gereken kurallar
Biyokimya Uzm. Dr.
Gülsen GÜL ÖZMEN
26/09/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Hemşireler-Anestezi
Teknisyenleri-Laborantlar
Hasta başı test cihazı kullanımı
Biyokimya Uzm.
Dr.Eray SANCAR
01-02/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 16 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Çalışanları
Panih Değer
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
03/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Hekimler
Kesici Delici alet yaralanmaları
Kan ve vücut sıvılarına
maruziyet
Başhekim Yrd.
Dr.İ. Cemil ÖZYAZICI
09/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Sağlık Çalışanları
İzolasyon ve izolasyon
önlemleri
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
13-14/10/2014
Sahada
Sağlık Çalışanları
Etkili iletişim ve empati
Psikolog
Nilda ŞEB
15-16/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Kişisel koruyucu ekipman
kullanımı
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
17/10/2014
Kan Bankası Birimi
Görüntüleme-AmeliyathaneYoğun Bakım Ünite Çalışanları
Radyasyon Güvenliği
Röntgen Birimi Sorumlusu
M.Karip ERDOĞDU
20/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 17 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Anestezi Teknisyenleri-Klinik
Hemşireleri-Yoğun Bakım
Ünitesi
Güvenli ilaç uygulamaları
Eczacı
Emine YERDELEN
22-23/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Mutfak Çalışanları
TBS’DE Kalite Güvencesi
Sistemleri
Mutfak Sorumlusu
B.Yeşim AYDIN
20/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Temizlik Şirketi Elemanları
Hasta ve hasta yakınlarına
davranış kuralları ve iletişim
H.İ.E Hemşiresi
Pınar ÇAMLIÖZ
21/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Hekimler
Hasta kimlik doğrulama,
tanımlayıcılarının kullanımıSözel istem-Hareket kısıtlaması
Başhekim Yrd.
Dr.İ Cemil ÖZYAZICI
24/10/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Birimi Çalışanları
Elektrik Güvenliği
Biyokimya Uzm.
Dr. Eray SANCAR
28/10/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Biyokimya Birimi Çalışanları
Temizlik- Dezenfeksiyon
Sterilizasyon kuralları
Biyokimya Uzm.
Dr. Gülsen GÜL ÖZMEN
31/10/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Sayfa 18 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Mikrobiyoloji Birimi
Çalışanları
Mikrobiyolojide örnek alma
yöntemleri ve kuralları
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
03/11/2014
Cerrahi Klinik Hemş.
Ameliyathane ÇalışanlarıCerrahi Hekimleri
Güvenli cerrahi uygulamaları
Kalite Direktörü
Ümmühan NERGİZ
05-06/11/2014
Hastane Kütüphanesi
Mutfak Çalışanları
TBS’DE Sanitasyon,HACCP
Uygulamaları ve yeni
yaklaşımlar
Mutfak Sorumlusu
B.Yeşim AYDIN
07/11/2014
Hastane Kütüphanesi
Kan Bankası Çalışanları
Labaratuvar ve tranfüzyon
merkezi çalışma kuralları
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Hakan İGAN
10/11/2014
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Sağlık Çalışmaları
Atıkların kaynağından
ayrıştırılması ve atık yönetimi
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
12-13/11/2014
Hastane Kütüphanesi
Radyoloji Birimi Çalışanları
Çalışan ve hasta güvenliği
Röntgen Birimi Sorumlusu
M.Karip ERDOĞDU
17/11/2014
Röntgen Birimi
Mikrobiyoloji Labaratuvarı
Sayfa 19 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Biyokimya Birimi Çalışanları
Yangın güvenliği
Biyokimya Uzm.
Dr.Eray SANCAR
18/11/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Hekimler
Tranfüzyon Güvenliği-Panih
değer
Mikrobiyoloji Uzm.
Dr.Hakan İGAN
20/11/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Birimi Çalışanları
Klinik biyokimyada kalite
kontrol uygulamaları
Biyokimya Uzm.
Dr.Gülsen GÜL ÖZMEN
24/11/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Biyokimya Birimi Çalışanları
Panik değer ve bildirimi
Biyokimya Uzm.
Dr.Eray SANCAR
03/12/2014
Biyokimya Labaratuvarı
Temizlik Şirketi Elemanaları
Hastane temizliği ve temizlik
malzemelerinin kullanım
özellikleri
Enfeksiyon Kontrol Hemş.
Melike KAYA
09/12/2014
Hastane Kütüphanesi
Hekimler
Etkili İletişim
Psikolog
Nilda ŞEB
11/12/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 20 / 21
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HKS-ENFEKSİYON KOMİTESİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
KOD: YÖN. PL.04
YAY. TRH. 01.0.2011
REV. TRH. 15.11.2012
REV. NO:01
SYF. S. 8
Mutfak Çalışanları
Toplu beslenme sisteminde
yönetim ve organizasyon
Mutfak Sorumlusu
B.Yeşim AYDIN
16/12/2014
Hastane Kütüphanesi
Biyokimya Birimi Çalışanları
Laboratuvar güvenliği ve kişisel
koruyucu ekipman kullanımı
Biyokimya Uzm.
Dr.Gülsen GÜL ÖZMEN
18/12/2014
Hastane Kütüphanesi
Sayfa 21 / 21
Download

PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HKS