Annons
Annons
Hela denna tematidning om Digital Audio är en annons från Mediaplanet
Digital Audio
Köper vi musik
på nätet?
Så ska det låta!
- Nytt på högtalarfronten
Sid 4-5
Sid 6
Heta Audio-prylar
Sid 8
Trött på radiostationerna på FM-bandet? - Lyssna på webben ... mer på sidan 15
ANNONS
››››
ANNONS
Köp din MP3-spelare hos The Phone House!
Creative Muvo TX 256MB
En liten MP3-spelare med 256MB minne, vilket motsvarar ungefär 85 låtar. Den väger endast 43 gram och
drivs med AAA-batterier. USB 2.0
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, dock längst till och med 31/7 2005.
599:www.phonehouse.se | Tel. 020-99 10 00
MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I AFTONBL ADET RESA, JUNI 2005
2
Annons
Digital Audio
Contents:
Köper vi musiken online? .................................. sid. 04
Högtalare till datorn....................................... sid. 06
Heta Nya Prylar .............................................. sid. 08
En musikbranch i förändring ............................. sid. 10
MP3 Musiks ordlista ........................................ sid. 12
Ipod-klon med radio? ...................................... sid. 13
Bästa webradio stationerna .............................. sid. 15
4
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
6
8
13
Ljudsvängningar
som ettor och nollor
Den digitala tekniken har för alltid förändrat sättet vi lyssnar på, köper och
bär med oss musik. Den som är musikintresserad har idag en stort spektra
av valmöjligheter och kan i princip helt och hållet anpassa sin musiklösning
efter sitt eget behov, oavsett hur det ser ut. Därför vore det på sin plats med
en guide som lotsar dig som musikintresserad läsare genom den digitala
musikens värld.
I årets utgåva av Digital Audio vill vi ge dig ett axplock av de hetaste nyheterna på marknaden. Vi lyfter även fram spännande produkter och ger en bild av hur marknaden möter just
ditt behov. Vår förhoppning är att du ska hitta just det du söker!
I detta nummer samarbetar vi med Sveriges första MP3-tidning, MP3 Musik som står för
tidningens redaktionella innehåll. Bakom MP3 Musik står förlaget First Publishing AB som
förutom MP3 musik ger ut en rad kvalitativa specialtidningar. För mer information om First
Publishing AB vänligen besök hemsidan www.fpgroup.se.
Musik är så mycket mer än ljudsvängningar – det är en del av livet och påverkar även sättet vi lever det på. Musiken finns med oss i många olika sammanhang i vardagen och vår förhoppning är att, inför sommarens semester och ledighet, ge dig uppslag på hur du kan ta del
av det digitala ljudet.
Med andra ord vill vi ge dig tips på den digitala musikvärldens bästa produkter, tjänster
och mycket, mycket mer!
Trevlig läsning och ha en svängig sommar!
Redaktionen på Mediaplanet
´/&' RFK 0HGLD3&
I|U 'LJLWDO79
NU
PnQ
0HG
GLD3&Q±HQ
9nU 0HGLD3& (XUR0DWUL[ /( J
PLOMHQ P|MOLJKHWHQ DWW HQNHOW WD YDUD Sn
GDWRUQVDOODDYDQFHUDGHQ|MHVRFKPHGLDIXQNWLRQHU'XInU'9'79VWHUHRRFK3&
IXQNWLRQHUVRPHQNHOWVW\UVYLDIMlUUNRQWUROOHUPRWHQVQ\JJSODWWWXPV/&'VNlUP
3n(XUR0DWUL[/(NDQGXlYHQVSHODLQSn'9'VNLYRURFKSnKnUGGLVNWLGVLQVWlOOD
LQVSHOQLQJDUDQSDVVDGLQ79WDEOnO\VVQDSnUDGLRK\UD¿OPHUSn,QWHUQHWRFKVXUID
'XNDQlYHQYLVDGLQDGLJLWDODIRWRJUD¿HUSnVWRUELOGVDPWODGGDQHUDOODGLQD03
RFK&'WLOOHQMlWWHOLNMXNHER[
DIGITAL AUDIO – EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET
Projektledare: Fredrik Jung, Mediaplanet 08-545 953 20
Redaktion: Petter Renhuldt, Mediaplanet 08-545 953 06
Grafisk form: Andreas Lundin, Mediaplanet
Bilder och text: Tidningen MP3 Musik
Repro: Ordbild, 08-545 412 90 Tryck: Tidningstryckarna.
Med dagstidningens
räckvidd och
facktidningens fokus
www.mediaplanet.se
För info. om bilagor i dags- och kvällspress: Rickard Wilton,
Mediaplanet, 08-545 953 05
Distribueras med Aftonbladet Resa juni 2005.
Tyck till om våra tidningar: [email protected]
(XUR0DWUL[/(
‡ ,QWHOŠ 3HQWLXPŠ SURFHVVRU - ‡ 0% ''5
5$0‡*%+'WLPLQVSHOQLQJ‡'9'%UlQQDUH
'/‡VXUURXQGOMXG‡/$1I|UEUHGEDQG
‡'LJLWDOW79NRUW‡:HOOWRQ:D\00&‡´:LGH/&'
79PHGVWHUHRK|JWDODUH
%HVWlOOLGDJSnWHO
ZZZHXGVH_LQIR#HXGVH
0nQDGVNRVWQDGHUQDlUEDVHUDGHSnPnQDGHU8SSOlJJQLQJVRFKDYLVHULQJVDYJLIWWLOONRPPHU(IIHNWLYUlQWDYLGNURFKPnQlU
,QJDIUDNWNRVWQDGHUWLOONRPPHU
,QWHO,QWHOORJR,QWHO,QVLGH,QWHO,QVLGHORJR,QWHO&HQWULQR,QWHO&HQWULQRORJR&HOHURQ,QWHO;HRQ,QWHO6SHHG6WHS,WDQLXPDQG3HQWLXPDUH
WUDGHPDUNVRUUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI,QWHO&RUSRUDWLRQRULWVVXEVLGLDULHVLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGRWKHUFRXQWULHV
4
Annons
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
Köper vi musik på nätet?
För snart ett år sedan öppnade de första svenska musiktjänsterna med musik från majorartisterna. Allt fler kunder testar, även om det knappast handlar om
en anstormning. Nya sajter öppnar och sortimentet växer. Men hur har det gått i Sverige och vad har man lärt sig av den första tiden? Vilka tjänster passar
just dina behov? MP3-Musik granskar. AV MORGAN KARLSSON
T
re aktörer dominerar den svenska
marknaden för nedladdningar.
Inhemska grossisten InProdicon,
med ett antal återförsäljare såsom
Aftonbladet, Bengans och Åhlens, CDON
som använder sig av en plattform från 24/7
Musicshop, samt Homedownloads som
samarbetar med Loudeye/OD2. Vad skiljer
de olika tjänsterna åt och vad är trenden i
Sverige just nu?
Vi ställde ett antal frågor till Mikael
Olander på CDON, Niklas Orup på
Homedownloads samt Robert Gustavsson
och David Hudert på InProdicon.
När det talas om digital försäljning nämns
det ofta att album är ett utdöende format.
Men har branschen märkt något speciellt
köpmönster ännu?
”Det är framför allt singlar men även
enstaka låtar från album som säljer. Hela
album har vi långt ifrån samma volymer
på”, säger Niklas Orup. Hos InProdicon är
fördelningen däremot ungefär lika mellan
album och singlar. Hos CDON är det åter
singlar som klart dominerar.
”Vi säljer väldigt mycket av svensk
musik, samt brett. Köparna av CD-skivor
på CDON.com är väldigt musikintresserade
och givetvis syns detta även på försäljningen
av downloads. Sedan starten med 24/7
har vi sålt hela 14 000 olika låtar”, säger
Mikael Olander.
Det krävs något extra för att locka konsumenter till ett nytt köpbeteende. Vårens
största svenska skivsläpp står Kent för. När
första singeln ”Max 500” släpptes på de
digitala musiktjänsterna var efterfrågan på
topp. Både InProdicon och CDON märkte
tydligt att det var många förstagångskunder
som köpte singeln. Hälften av CDON:s
kunder var nya download-kunder.
drog grossisten InProdicon
igång. En katalog på cirka 100 000 låtar har
vuxit till drygt 250 000. Ett par återförsälSOMMAREN 2004
jare har försvunnit samtidigt som ett par
nya har tillkommit. Under våren har man
inlett samarbete med återförsäljare i Norge,
Danmark och nu i april även Finland. De
har cirka femton shoppar där avtal är skrivna
och räknar med att släppa ytterligare trettio
under året.
”Vi ökar med 100 procent per månad
och räknarmed att detta är en långsiktig
affär”, säger Robert Gustavsson. Gränssnittet hos deras återförsäljarsajter har inte
ändrats nämnvärt sedan lanseringen men
däremot innehållet bakom. MP3-format,
en överlägsen lokal katalog samt en mycket
stor katalog av mastertones (ringsignaler)
anser David Hudert vara de viktigaste förbättringarna.
MAJORBOLAGENS KATALOG erbjuds i WMA-format
men mycket av de svenska skivbolagens
repertoar finns att köpa i MP3-format.
Man har dessutom nyligen börjat med
mp3WAM (med vattenstämpel).
David Hudert, InProdicon
InProdicon hanterar digitala filer, distributionsmetoder och DRM-lösningar för
film, video, ljudböcker och spel förutom
musik. Således kommer man att komplettera sitt nuvarande sorti-ment med försäljning av film, möjligheten att köpa musik
Nice Price på downloads
Välj bland 100-tals album och låtar. Ladda ned utvalda album för 69:- och låtar för 6,90:-
69:Kent: Vapen och ammunition
6,90:Outkast: Ms Jackson
från albumet Stankonia
69:Bruce Springsteen:
Darkness On The Edge Of Town
6,90:Pink: Family Portrait
från albumet Missundaztood
69:System Of A Down: Toxicity
6,90:Robyn: Keep This Fire Burning
från albumet Don’t Stop The Music
69:Ana: The Way I Am
6,90:Brolle Jr: Playing With Fire
från albumet Rebellious Heart
Annons
(fullängdslåtar) samt musikvideor direkt till
mobiltelefon under året.
Samarbetet med grossisten 24/7 innebar
en nylansering för CDON i höstas.
Dessförinnan var man en av InProdicons
återförsäljare men valde alltså en annan väg.
Just integreringen mellan CD och
download-sidorna var viktigt enligt Mikael.
”Kunden kan nu köpa båda produktgrupperna i samma varukorg”. Han näm-
år varit väldigt framgångsrika med denna
typ av service till sina besökare.
Vad väntar då under året för
Homedownloads?
”Vi kommer att fokusera på att bli bättre på
svensk musik. Vi kommer också att utöka
vårt sortiment mycket kraftigt och räknar
med att nå 900 000 låtar vid halvårsskiftet”,
säger Niklas. Idag erbjuder de drygt 300 000
Konsumtion av musik från en hårddisk eller
server är ett överlägset sätt att konsumera
musik på eftersom det erbjuder så mycket
mervärde förkonsumenten.
ner även den stora ökningen i sortiment
med bland annat Universals repertoar som
mycket viktigt.
”Vi kommer att fylla på med ännu större
sortiment under året. Utöver detta kommer
vi att fortlöpande förbättra kundvänligheten
på sajten”, säger Mikael.
Idag erbjuder CDON cirka 500 000 låtar
i både WMA- och MP3-format. Målet är en
miljon låtar under 2005. På frågan om musikvideor i framtida sortimentet svarar Mikael
att det kommer att komma fler produkter.
”Vad och när kan jag inte uttala mig om”.
låtar. Home Entertainment säljer idag spel
och film via fysiska distributionskanaler.
Digital distribution även för dessa produkter
är ett naturligt steg att ta när marknaden är
mogen enligt Niklas.
I NOVEMBER VAR det Bonnier Entertainmentägda Homedownloads tur att ta sig in på
marknaden för nedladdningstjänster. De
använder sig av en plattform från grossisten
Loudeye/OD2 som finns representerade i
runt tjugo länder. Till skillnad från CDON
och InProdicon erbjuder Homedownloads
endast Microsofts WMA-format. Bland den
senaste tidens förbättringar på sajten nämner
Niklas möjligheten att få musiktips.
”Vi har nyligen introducerat Musiktips
som tipsar kunderna om musik som borde
passa just den kunden. Beroende på vad
kunden tittar på så får han olika tips. Tittar
man på en viss artist så ser man de fem mest
populära låtarna med just den artisten samt
tips på liknande artister. Tittar man på en
viss låt så får man tips på liknande låtar.
Tittar man på en specifik genre så får man
tips på låtar och artister inom denna genre”.
E-handelssajten Amazon har under många
Varför har de nämnda svenska tjänsterna
valt à la carte (enstaka) nedladdning
istället för prenumeration?
”Prenumeration kommer säkert på sikt.
CDON vill först bygga en riktigt bra à la cartelösning med stort sortiment. En av de stora
utmaningarna med prenumerationstjänst
är rättighetsfrågan. Om inte skivbolagen
vill, blir sortimentet på prenumeration för
svagt”, säger Mikael.
Niklas på Homedownloads säger att det
i dagsläget är downloads som de tror är
enklast för kunderna att förstå, då det liknar
det sätt som man köper fysiska skivor på.
”Konsumenterna har också genom de
illegala tjänsterna vant sig vid en modell där
man laddar ner en fil och sedan äger man
den och förvarar den på sin dator. Men vi
tycker att prenumerationsmodeller är mycket
intressanta. Framförallt på sikt och framförallt på streaming”, säger Niklas och fortsätter,
”Det som blir viktigt är att fortfarande
kunna erbjuda ett sätt att identifiera sig via
sin musiksamling, vilket innebär att spelningslistor kan komma att bli framtidens
skivsamlingar”. Robert på InProdicon
menar att de ständigt tittar på olika sätt att
sälja media. Säkerheten kring prenumerationstjänster har dock visat sig vara bristfällig.
”InProdicon vill inte utsätta rättighetsägarna, våra kunder (shopparna) eller konsumenten för mycket besvärliga problem
som kan uppstå”, fyller David i.
CDON säljer mycket svensk musik.
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
Prenumeration eller à la carte?
I USA har prenumerationstjänster som
Rhapsody och Napster attraherat tusentals
kunder. För cirka 100 kronor per månad
kan man lyssna på obegränsat med musik
från deras katalog. Vill du bränna en låt
eller spara den på din dator kostar det extra.
Konkurrens i den digitala världen
En traditionell skivbutik konkurrerar med
pris, tillgänglighet och service. Själva produkten, CD-skivan, är exakt likadan oavsett
vilken butik du handlar i. Det är inte riktigt
samma sak för digitala musiktjänster men
pris och service är självklart fortfarande viktiga konkurrensmedel. Vi frågade om vilka
saker man vill belysa kring den egna tjänsten
och om man är ensam på något särskilt?
”Ja, mycket”, säger David på InProdicon.
”Ljudböcker i MP3-format, största katalogen av mastertones, multipla DRMformat
(inklusive mp3WAM), superdistribution,
shopper förinstallerad i Windows Media
Spelare samt användning av DRM-standard
OMA 1.0 (snart OMA 2.0).
Niklas på Homedownloads menar att
deras modell är unik. ”Man betalar in en
summa pengar på förhand från 9,90 till 500
kronor. Genom att köpa ett Pay N’
Playkort så laddar man sitt konto hos oss.
Sedan är det bara att ladda ner musik och
pengarna dras från detta konto. Detta gör
att köpprocessen blir mycket snabbare.
Man behöver inte checka ut och göra en
betalning varje gång man ska ladda ner en
låt. Dessutom har vi ett unikt rabattsystem
där man får extra pengar att köpa musik för,
ju mer pengar man sätter in. Ett exempel på hur
det funkar: Jag köper ett Pay N’Playkort för
500 kronor och får 600 kronor insatt på
mitt konto hos Homedownloads.se. När
jag sen laddar ner musik dras pengar från
detta konto. I detta exempel bjuder vi alltså
på musik för 100 kronor vilket innebär att
5
Bonnier Entertainment-ägda
Homedownloads är en av de
största aktörerna i Sverige.
samlingen i en stereoanläggning - sökbar,
sorterade efter producent, årtal, artist,
stämning, situation etc etc. Själv älskar jag
att sätta betyg på låtarna i Windows Media
Player. För att inte tala om spelningslistfunktionaliteten, det är ju dagens blandband. Och hur får jag enklast musiken till
min hårddisk? Genom att ladda ner, snabbt
enkelt och jag slipper dessutom att rippa
själv. Alternativet är som sagt att streama
från en streamingtjänst och därmed prenumerera på en skivsamling som är så stor att
jag skulle behöva ha flera 1000m2 stor
Poplife.se är Aftonbladets skivbutik på nätet.
priset per låt blir 8,33 kronor. Vi är också
ensamma om att erbjuda förhandssläpp i
den utsträckning som vi gör idag. Vi jobbar
också redaktionellt med att tipsa våra
kunder om bra musik”.
att nedladdning av
musik via nätet är här för att stanna och inte
en övergående trend? Niklas på Homedownloads är säker på att den nya marknaden
är här för att stanna.
”Dels för att det är en överlägsen distributionsform när det gäller snabbhet för
konsumenterna och kostnadseffektivitet
för leverantörerna. Men framför allt så tror
jag att konsumtion av musik från en hårddisk
eller server är ett överlägset sätt att konsumera
musik på eftersom det erbjuder så mycket
mervärde för konsumenten. Hela musik-
VAD ÄR DET DÅ SOM TALAR FÖR
lägenhet för att få plats med motsvarande
CD-samling”, avslutar Niklas.
att nedladdningstjänsterna
är här för att stanna. Generellt behöver sortimentet öka ytterligare för att tillfredsställa
gemene musikkonsument, men det är bara
en tidsfråga. Priset är som alltid viktigt men
skiljer sig inte så mycket vid köp av enstaka
låtar. Den stora utmaningen ligger i att göra
det spännande för kunden vid varje besök.
Precis som i den fysiska skivbutiken vill du
se en attraktiv skyltning, lockande kampanjer,
få kunnig hjälp och service. Ett sätt att hålla
sig á jour med aktuell musik på de svenska
musiktjänsterna är gratisbrevet Musiknytt.se.
Veckobrevet publicerar dessutom topplistor
över mest köptadownloads från CDON,
Home-downloads samt InProdicon.
JO, NOG ÄR DET SÅ
6
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
Så där ska det låta!
Var sak på rätt plats
Högtalare till datorn
Sitter du fortfarande med de gamla små högtalarna som du fick med datorn?
Ynklig effekt och plastigt ljud, trots att hårddisken är fylld med digital musik
som bara längtar på att bli avlyssnad med klass. Då är det dags att uppgradera
och göra om datorn till en riktig hifi-anläggning!
THX-godkänt 2.1-system
Logitech har ett nytt kraftpaket för dig som nöjer dig med
2.1-ljud. De bägge högtalarna ligger på 40W stycket och
baslådan klarar 120W, vilket ger ett kraftigt resultat. Z-2200
har blivit THXgodkända, vilket betyder att ljudexperterna
på THX (företaget George Lucas grundade för att bland
annat se till att ljudet i Star Wars blev bra) har kontrollerat så
att ljudet uppfyller deras krav. Paketet har en sladdansluten
fjärrkontroll, som du ställer in volym och ansluter hörlurar
till. Bra att ha till hands, så att man slipper krypa ner under
skrivbordet för att komma åt baslådan när man ska ställa in
volymen eller ansluta hörlurar. Z-2200 kostar 2 200 kronor.
www.logitech.se
Stilrent snygg enkelhet
Om du inte vill satsa på att skaffa surround, utan bara vill ha
mer krydda i musiken du lyssnar på, så är ett paket med två
högtalare och en subwoofer ett bra val. Med subwoofern är
du garanterad rejält med bas, vilket ger bättre känsla i såväl
musik som datorspel. Philips har ett prisvärt paket vid
namn Rhythmic Wave 310 som innehåller två satelliter på
4W och sub på 12W. Den har en integrerad ljudförstärkare,
samt knappar för volym och bas. Ingången består av en vanlig 3,5 mm-kontakt, så du kan ansluta såväl PC som MP3spelare. Rhythmic Wave 310 blir ditt för cirka 650 kronor.
www.philips.se
Annons
Innan du springer iväg till datoraffären och inhandlar ett par högtalare av toppmodell,tänk
på att det inte bara är högtalarna som spelar roll för ljudet. Även ljudkortet är givetvis av
stor vikt. Detta är speciellt viktigt om du har tänkt att köpa surround-anläggning, för att
utnyttja i spel och film. Surround-system har markeringar som 5.1, 6.1 och nya 7.1, och
dessa siffror beskriver hur många satelliter (de små högtalarna) respektive bashögtalare
som ingår. Köper du ett 7.1-system behöver ditt ljudkort kunna leverera 7-kanaligt ljud till
de olika satelliterna. För att surroundljudet ska bli bra måste du placera högtalarna på ett
speciellt sätt,vilket ska framgå tydligt i handboken som medföljer. När det gäller 7.1 ska du
exempelvis ställa tre stycken framför dig, två på vardera sida och två stycken bakom dig.
Baslådan placeras framme till vänster. Så innan du köper, kontrollera att du har möjlighet
att montera paketet ordentligt.
Platt och i fem kanaler
Hyser du agg mot klumpiga högtalare, så är Philips
Rhytmic Wave 610 något att ta en titt på. Här har man
använt en speciell teknik för att få så platta satellithögtalare
med så bra ljudkvalité som möjligt. Det finns tre stycken
ljudingångar, så att du kan ansluta både exempelvis MP3spelare och dator samtidigt. De tre kontakterna är en för
5.1-ljud, en vanlig 3,5 mm-stereokontakt och en RCA
(dubbla uttag för stereo). Med hjälp av den medföljande
fjärrkontrollen kan man sedan enkelt växla mellan vilka av
de ansluta enheterna som ska vara aktiva. Bashögtalaren är
på 100W och de fem satelliterna på 20W styck. Runt 2 000
kronor kostar Rhytmic Wave 610.
www.philips.se
Annorlunda design i svart
Det är förmodligen formgivningen av nya iTrigue 5600 som
är det första man noterar. För även om specifikationerna är
helt okej, så är det de rundade och rätstående satelliterna
som är det häftigaste. Fronthögtalaren är liggande, för
enklare placering. De fyra kanalerna till satelliterna klarar
9W, medan fronthögtalaren är satt till 15W och basen till
24W. iTrigue 5600 använder sig av Creatives Acoustic
Loaded Module-teknik för att förbättra kvalitén på ljudet i
mellan- och basregistret. Den klarar även att mixa upp
stereo-ljud från exempelvis MP3-spelare till surround. Till
den sladdanslutna fjärrkontrollen går det att koppla in ljudenheter och hörlurar. Prislappen är cirka 1 600 kronor.
se.europe.creative.com
Ljudande glaspinnar
Mac-prylar verkar antingen vara vita eller transparenta.
Oavsett vilket så är de som regel väldigt snygga, och det gäller
även Harman-Kardons SoundSticks II. Detta 2.1-system
ansluts via USB till din Macintosh (OS 9.0.4 eller OS X,
enligt specifikationerna) alternativt direkt till en iPod via
minijack. Baslådan går på 20W och högtalarna på 10W. Du
hittar SoundSticks II hos välsorterade Macåterförsäljare,
och priset ligger på runt 2 000 kronor.
www.harmankardon.com
Surround godkänt av THX
Med sin GigaWorks S750 har Creative utan tvekan skapat
ett paket som borde blåsa rent hos de allra flesta. S750
använder sig av 7.1-surround och erbjuder således sju stycken
högtalare tillsammans med en rejäl baslåda. Satelliterna ligger
på vardera 70W och baslådan på 210W. Det följer även med
fjärrkontroll och en anslutningslåda, som har uttag för hörlurar,
M-PORT för kompatibla MP3-spelare, ljudingång, och så
vidare. Det finns en finess som kallas Upmix, och som
används för att dra upp ett 5.1- eller 6.1-ljud till 7.1. Men
ska du krama ur det mesta rekommenderas ett Sound
Blaster 7.1-ljudkort. S750 kostar cirka 4 500 kronor.
se.europe.creative.com
8
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
Annons
Heta Prylar
framsidan blir ren och har snygg design.
MoviePAL Pro har laddningsbara batterier,
som klarar att spela upp tre timmar video,
eller 20 timmar musik. De filformat som
hanteras är MP3 och WMA för musik,
samt JPG, GIF och BMP för bilder.
Videoformaten som gäller är DivX, MPEG
4 och WMV. Billaddare och stativ till bilen
finns som tillbehör.
MoviePAL Pro kostar cirka 5 995 kronor.
Mer information finns på www.minimotions.se
Första musikmobilen?
Sony Ericssons Walkman-telefon kan ni läsa
om här intill, men faktum är att de kanske
inte hinner först med en avancerad musikmobil. Brittiska Sendo är på gång med sin
nya Sendo X2. Den här telefonen är tunn
värre, bara 18 milimeter tjock, och vikten är
95 gram. Trots detta ryms en 1,3 megapixel
digital-kamera, 32 MB inbyggt minne och
utrymme för 1 GB minne om man använder mini-SD-kort.
De musikformat som hanteras är MP3,
samt mobilindustrins nya musikformat
AAC och AAC+. Överföring från PC:n sker
ant-ingen via trådlös Bluetooth eller med
USB-kabel.
Mer information om Sendo X2 finns på
www.sendo.com
Utvecklad Walkman
Sony vidareutvecklar nu sitt MiniDisc-sortiment. MZ-DH10P är
den första Hi-MD
Walkman–spelaren som
har försetts med både
inbyggd kamera och
färgskärmen. MZDH10P har en digitalkamera med 1,3
megapixlar och 4x
digital zoom. Nu kan man
dessutom länka samman bilder med musik,
för att på så sätt förhöja upplevelsen. Bilder
kan lagras på MiniDisc-media och tittas
på, flyttas och raderas med hjälp av den 1,5
tum stora TFT-LCD:n i färg.
MZDH10P levereras med en laddningsdocka och kommer att finnas tillgänglig från och med maj till ett uppskattat pris
på 4 000 kronor.
MoviePAL Pro
MoviePAL Pro är en digital multimediaspelare
med en 7 tum stor skärm. Tänkta användnings-områden är bland annat när man vill
spela in något från TV:n, ladda ner film,
spela in röstmeddelanden eller spara ner
dokument inför företagspresentationen.
Hårddisken är på 20 GB, och därmed
rymmer den 45 timmar film, 5 000 låtar
eller 20 000 digitalbilder. Alla knappar och
funktioner finns på sidorna, vilket gör att
Chewbacca-pung
Må poden vara med dig. Vill du att din iPod
ska väcka lite uppmärksamhet? Då ska du
kanske satsa på att ge den ett skydd i form av
en Chewbacca-liknade päls. Chewbacca Pod
Pouch är en liten påse, eller pung om du så vill,
som skyddar din iPod mot stötar och repor.
Vill du ha en Chewbacca Pod Pouch får
du räkna med att
betala omkring en
hundring. Den går att
köpa på Burning Love
USA:s
webbplats,
www.burninglove.biz
Nytt från Pure
SONUS-1XT är den första DAB-digitalradion
med röstfeedback (iVOX-teknologi). Den
här radion baseras på EVOKE-1, som är den
mest framgångsrika DAB-radion hittills.
SONUS-1XT har bevarat originalets klassiska
look, men har också lagt till funktioner som
exempelvis röstfeedback, alarmfunktioner,
samt en tydligare grafisk display.
Genom att trycka på SnoozeHandleknappen en gång får man klockslaget uppläst för sig av en mänsklig röst, och genom
att trycka två gånger bekräftas vilka alarminställningar man har. Det finns också en
sleepfunktion som gör att man kan välja
vad man vill somna till, och genom de oberoende alarmfunktionerna kan man välja
vilken station eller signal man vill vakna till.
Tyvärr har man dragit ner på digitalradiosändningarna i Sverige. Tidigare hade
85% av befolkningen möjlighet att lyssna
på digitalradio, men nu är den siffran nere i
35%. Tråkig, och lite märklig, utveckling.
Läs mer om var man kan lyssna på digitalradiosändningar på www.sr.se/digitalradion/varlyssna.stm
Mer information om SONUS-1XT
finns på www.pure.com.
Rejält lagringsutrymme
Amerikanska Coby ligger inte på latsidan.
Deras produkt MP-C941 är en i en lång rad
MP3-spelare med intressanta specifikationer.
Den här spelaren har en lagringskapacitet på
20 GB, vilket bör räcka till sisådär en 5 000
låtar. Det finns stöd för filer i MP3- och
WMA-format. Överföring till/från dator
sker via USB 2.0. Som i de flesta spelare nu
för tiden finns det inbyggd radio och
inbyggd funktion för röstinspelning. LCDskärmen har bakgrundsbelysning, och det
utlovas även uppgraderingsbar firmware.
Batteritiden utlovas till 12 timmar. Glädjande
nog utlovar man också hörlurar av professionellt snitt, vilket glädjer om inte andra så
i alla fall oss kräsna MP3-Musik-redaktörer.
T-shirt/iPod-hållare
PodBrix har tagit fram Brixwear 1000, som är
något av ett måste för alla iPod Shuffle-ägare.
Det här är något så ovanligt som en t-shirt
som håller spelaren åt dig. Den gör det med
hjälp av en liten magnet. En ganska fiffig
lösning, om ni frågar oss. T-shirtarna verkar
finnas i en ganska begränsad upplagga, så
det gäller att skynda sig om man vill ha ett
exemplar. Först till kvarn, och så vidare.
Mer information om Brixwar 1000
finns på podbrix.com
Första Walkman-telefonen
Musikmarknaden utvidgas hela tiden, och
ett bevis på det är att Sony Ericsson nu gör
entré med den nya W800-modellen - den
första mobiltelefonen i Walkman-kategorin.
Sony Ericsson W800 är den första produkten som kombinerar mobiltelefon,
digital musikspelare av det Sony kallar
Walkman-kvalitet, med upp till 30 timmars
speltid och en 2 megapixel-kamera.
W800 sägs levereras med hörlurar av
hög kvalitet och är kompatibel med standardfilformaten MP3 och AAC. Med telefonen/kameran/musikspelaren medföljer ett
Memory Stick Duo-kort på 0,5 GB, som
rymmer cirka 150 låtar. För att ladda ner
musik till telefonen använder man den
medföljande programvaran Disk2Phone.
W800 har försetts med ett intuitivt
användargränssnitt med integrerade telefon-, musik- och kamerafunktioner. Man
behöver heller aldrig vara rädd för att missa
ett telefonsamtal när man lyssnar på musik
– ringsignalen spelas upp i hörlurarna. Om man
svarar på samtalet missar man heller inte musiken, då den pausas så länge samtalet varar.
En fördel är att musikspelaren och telefonen kan användas oberoende av varandra,
vilket gör att man till exempel kan stänga av
telefonen under en flygresa men ändå lyssna
på musikspelaren.
Batteritiden är också rejält tilltagen.
Den klarar 15 timmars speltid med telefonen
påslagen och upp till 30 timmar om telefonen
inte är på.
W800 kommer att börja säljas under
tredje kvartalet 2005. Mer information:
www.sonyericsson.com
.UçÊRçDENçHÊR
'ULDPAKETET
G KRMND
ULDSTOP
P
,ADDAçNERççVALFRIAçREALTONESçIçMPçKVALITETçFÙRçç
KRMÌNADç$ESSUTOMçINGÌRçTILLGODOHAVANDENçFÙR
çFÊRGBILDERççMJUKVARORçOCHçMUSIKNYHETERçIç
DETTAçEXKLUSIVAçPAKET
REAL
' ORILLAZ¬¬&EEL¬'OOD¬)NC¬
4ON¬
+YLIE¬-¬¬'IVING¬9OU¬5P¬
4ON¬
)RON¬-¬2UN¬4O¬4HE¬(ILLS
4ON
5NIT.ATIONS¬¬/UT¬/F¬4OUCH
4ON
,¬+RAVITZ¬¬!MERICAN¬7OMAN
4ON
"ODIES 7/RGANS¬¬'ONE¬
4ON¬
.%2$¬3HE¬7ANTS¬4O¬-OVE¬
4ON¬
2OLLING¬3TONES¬¬3TART¬-E¬5P¬¬¬
4ON
+ELIS¬¬4RICK¬-E¬
4ON¬
%RIC¬0RYDZ¬¬#ALL¬/N¬-E¬
4ON¬
T
"ÊS
SÊLJ
AR E
PREMS
SMSçT
I
L
Tç
6ALFRITTç0AKE
ÌNADEN
"ARAçKRçIçM
KRM
STARSTO ÌN
*AMBAç3TARç
PP
[HO)
-ONOç0OLYç2EALç$UçVÊLJERçFRITTçBLANDçVÌRAç
*AMBAç3TARS
6ÊLJççMONOçPOLYçELLERçREALRINGSIGNALERçTILLçMOBILENç
$ESSUTOMçINGÌRçTILLGODOHAVANDENçFÙRççFÊRGBILDER
çMJUKVARORçOCHçMUSIKNYHETERçIç*AMBAç3TARPAKETET
REAL
REAL
4OP
4OP
0ARTY¬"EE¬¬7ANNA¬(AVE¬&UN¬
4ONç
#RAZYç&ROGçç!XELç
6c^bZ''-%
;Žgeg^h!hZ6c^bZgVYZH`~gbha~X`VgZ#
4OP
FOR KR
3PELç
\
]
D
U
&
J
R
U
)
$
;Žgeg^h!hZ<jaYeV`ZiZi#
$IRTY¬4URTELS¬¬(OT¬,AMBADA¬
*AM¬
&OLLI¬¬,AVA¬$ANCE
*AM
-R¬#HAOS¬¬&IGARO¬
*AM¬
$J¬&ROG¬¬3CRATCH¬-E¬
*AM¬
3WEETY¬¬&LUFFY¬¬*AMBA¬#HICKS *AM¬
3WEETY¬¬4WEET¬4WEET
*AM¬
4OP
4OP
4OP
4OP
4OP
MND
TOPP
A~\\i^aaE[ŽgedanB[Žgbdcd
WV`db`dYZc#
/TROLIGTçPOPULÊRAçMJUKVARORçTILLçMOBILENç
4OP
4OP
;Žgeg^h!hZ;~g\W^aYZg#
4OP
ÌN
*AMBAç3TARç0LATINAç STARPLATKRINM
ASTOPP
4OP
4OP 4OP
4OP
4OP
(ELTçOTROLIGTç.UçKANçDUçFÌçVIDEOççRINGSIGNALçIçETT
FOR KR
!NIMERADEç3KÊRMSLÊCKAREçç,ÌTçDINçMOBILçFÌçLIVçMEDçANIMATIONER
ANISTOP
P
MÌN
6ÊLJçSJÊLVçç*AMBAçVIDEORINGSIGNALERç$ESSUTOMçINGÌR
TILLGODOHAVANDENçFÙRççFÊRGBILDERççMJUKVARORçOCH
MUSIKNYHETER
&ROG|N
|2OLL
#RAZYç&[email protected]ç$ANCE
'AME
*AM¬
Bg#8]Vdh
.YHE T
BdhiLVciZY
(AVE¬FUN¬ALL¬NIGHT¬LONG¬WITH¬#RAZY¬&ROG
?Vb&+)-
!NIME
!NIME
:OOç4YCOONç
'AME
!NIME
!NIME
!NIME
8gVon 9?
HXgViX]BZ
?Vb&+).
9^ginIjgiaZh
$ESIGN¬AND¬MANAGE¬YOUR¬ULTIMATE¬ZOO¬
HVbWV
?Vb&+*%
'IANAç3ISTERS
'AME ! NIME
!NIME
!NIME
!NIME
!NIME
4HE¬BIG¬[email protected]@2UN¬CLASSICS¬OF¬THE¬S¬
Bg#8]Vdh
?dnG^YZ
?Vb&+*&
HlZZin
GZb^m=^i>i
,ARR Yç3EX Yç'AME
'AME
?Vb&+*'
(ELP¬,ARRY¬SUCCEED¬IN¬SEDUCING¬SEXY¬WOMEN¬
!NIME
!NIME
!NIME
!NIME
!NIME
FOR KR
&ÊRGBILDERç3ÊTTçFÊRGçPÌçTILLVARONç
WALLSTO
;daa^
AVkV9VcXZ
EVgin 7ZZ
MÌN
LVccV=VkZ;jc4
PP 3PLINTERç#ELL
'AME ?Vb&+*(
?Vb&+*)
/NE¬OF¬THE¬BEST¬GAMES¬OF¬THE¬YEAR
7dW
4OP
6ZHHW\¶V
Å6XPPHUWLPH´
.YHE T
?Vb&+**
°^ci]ZV^g
4OP
4OP
4OP
4OP
4OP
4OP
?Vb&+*+
REAL
*AM
;Žgeg^h!hZ?VbWVHiVg#
HlZZin
;Žgeg^h!hZ?VbWVHiVgEaVi^cV#
%NKELT¬ATT¬BESTËLLA
.ËR¬ DU¬ BESTËLLER¬ HOS¬ *AMBA¬ PRENUMERERAR¬ DU¬ Pͬ VALFRIA¬
PRODUKTER¬ INOM¬ JUST¬ DIN¬ INTRESSEKATEGORI¬ TILL¬ ETT¬ FAST¬ PRIS¬
VARJE¬ MÍNAD¬ TILLS¬ DU¬ VËLJER¬ ATT¬ AVBESTËLLA¬4JËNSTEN¬ FUNGERAR¬
MED¬ALLA¬OPERATÚRER¬ËVEN¬KONTANTKORT¬SAMT¬DEBITERING¬SKER¬
MÍNADSVIS¬ Pͬ DIN¬ TELEFONRËKNINGKONTANTKORT¬ 0RIS¬ INKL¬
MOMS¬ OCH¬ ANTAL¬ PRODUKTER¬ HITTAR¬ DU¬ INTILL¬ VARJE¬ KATEGORI¬
!LLA¬ TJËNSTER¬ EXKL¬ -ONOSIGNALER¬ KRËVER¬ 7!0'023¬ $INA¬
TILLGODOHAVANDEN¬ KAN¬ ENDAST¬ LÚSAS¬ IN¬ Pͬ *AMBAS¬ HEMSIDA¬
OCH¬ EJ¬ FÚRBRUKADE¬ ÚVERFÚRS¬ AUTOMATISKT¬ TILL¬ NËSTA¬ MÍNAD
$U¬MÍSTE¬VARA¬¬ÍR¬ELLER¬HA¬MÍLSMANS¬TILLÍTELSE
¬3KICKA¬BESTËLLNINGSKODEN¬TILL¬¬
¬STANDARD¬3-3TAXA
!VBESTËLLNING
$U¬KAN¬NËR¬SOM¬HELST¬AVSLUTA¬DIN¬PRENUMERATION¬UTAN¬NÍGON¬
UPPSËGNINGSTID¬ 3KICKA¬ AVBESTËLLNINGSKODEN¬ VIA¬ 3-3¬ TILL¬
¬OCH¬TJËNSTEN¬UPPHÚR¬OMEDELBART¬+ODEN¬lNNER¬DU¬VID¬
PRISRUTAN¬¬INTILL¬VARJE¬KATEGORI¬EX¬WALLSTOPP
HjbbZgi^bZ
?Vb&+*,
9VcXZ
4OP
7gdlc7ZVg
)NFORMATION
3WEETYçç3UMMERTIMEç
4OP
4OP
+ONTAKT
3-3
¬¬¬¬¬¬EX¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬TILL¬¬
4OP
ç
.UMM
ER
$U¬ FÍR¬ ETT¬ KOSTNADSFRITT¬ 3-3¬ DËR¬ DU¬ UPPMANAS¬ ATT¬ BE
KRËFTA¬ DIN¬ BESTËLLNING¬ GENOM¬ ATT¬ SKICKA¬ *!¬ TILL¬ ¬
¬STANDARD¬3-3TAXA
.ËR¬DU¬SVARAT¬*!¬GENOMFÚRS¬BESTËLLNINGEN¬OCH¬DIN¬PRODUKT¬
VID¬ -ONOSIGNAL¬ ELLER¬ 7!0LËNK¬ SKICKAS¬ TILL¬ DIG¬ TILLSAMMANS¬
MED¬ETT¬BETALNINGS3-3
+UNDTJËNST çç¬
VARD¬¬¬INFO JAMBASE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
¬!NVËND¬DINA¬TILLGODOHAVANDEN¬KOSTNADSFRITT¬VIA¬*AMBAS¬AN
*AMBAç'MB(ç0FUELSTRççç"ERLIN 4YSKLAND
NONSER¬ELLER¬HEMSIDA¬¬EV¬STANDARD¬3-37!0'023¬TAXA
,ISTADE¬MODELLNUMMER¬ËR¬ENDAST¬ETT¬URVAL¬AV¬DE¬MEST¬
FÚREKOMMANDE¬MOBILERNA¬&ÚR¬NËRMARE¬INFORMATION¬OM¬
JUST¬DIN¬MOBIL¬KOLLA¬*AMBAS¬HEMSIDA
0/,9ç 2).'3)'.!,%2ç -/4/2/,! 6 ./+)! I I 3!-35.' %
% % 0 3)%-%.3 # #& - -# 3,
3/.9ç%2)#33/. 4 4 -/./ç2).'3)'.!,%2 ALLç
POPULARç HANDSETSç 2%!,4/.%3 -/4/2/,! 6 6
./+)! 3!-35.'
$ % % % % % 0 0
6 8 3)%-%.3 3 3/.9ç %2)#33/. +I
&5.3/5.$3 -/4/2/,! 6 6 6 ./+)!
3!-35.' %
% % % 0 6 8 3HARP '8I '8
'8 +I &®2'"),$%2 -/4/2/,! 6 ./+)!
I I
3!-35.' % % % 8 3)%-%.3ç! #&
- -# 3/.9ç %2)#33/. 4 4 !.)-%2!$%ç
3+®2-3,®#+!2%ç-/4/2/,! 6 6 ./+)! 3!-35.' % % %
% 0 6 8 3)%-%.3 ! - 3 3,
3/.9ç %2)#33/. +I 4 6)$%/2).'3)'.!,%2ç
.OKIA .'AGE .'AGEç 1$ 30%, ./+)! I .'AGE .'AGEç1$ 3)%-%.3
#8 #8 - 3 38 3!-35.' 3'(0 %
0 8 3/.9%22)#3/. +I 0 0 0I
4 4ç:ç-/4/2/,! 6X
10
Annons
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
En musikbransch
i förändring
Ett av de främsta argumenten för att köpa musik via lagliga digitala musiktjänster är
att artisten och upphovsmannen får sin rättmätiga ersättning. Vem håller reda på att
en köpt digital nedladdning har skett och hur går det till? AV MORGAN KARLSSON
N
är du går in till en skivbutik och ska
handla en CD finns denna skiva inlagd i
deras datasystem med uppgift om artist,
albumtitel, skivbolag, streckkod o s v. Deras datasystem bygger i de flesta fall på en databas kallad
Grammotex. En databas som underhålls av GLF
(GrammofonLeverantörernas Förening) i samarbete
med skivbolagen. När försäljning av musik lämnar
det fysiska formatet och som nu letar sig ut via
diverse digitala kanaler krävs nya system för att
hålla koll på distribution och statistik.
(International Federation of the
Phonographic Industry) har tillsammans med GLF
utvecklat en ny plattform kallad Grammocert. Vi
ringde upp Magnus Mårtensson på IFPI och frågade
vad Grammocert egentligen är:
SVENSKA IFPI
”En branschgemensam satsning där man vill ha
ett litet nav i mitten för att hålla reda på vad som
säljs. Exempelvis kan Warner Music gå in och se att
nu har x antal Warner-produkter sålts, genom vilka
återförsäljare o s v. Istället för att varje enskilt skivbolag
får en rapport från varje enskild återförsäljare kan
man här se helheten”. Från Grammocerts statistik
kan sedan skivbolaget räkna ut artistens ersättning.
Just nu är man i uppstartsfasen med Grammocert
och Magnus tror att systemet är igång innan sommaren. Det är anpassat till all typ av innehåll men i
läge ett där de befinner sig nu anpassas det till
mobilt innehåll. Därefter kommer digitala nedladdningar. Samtliga medlemsbolag i GLF står
bakom Grammocert. På återförsäljarsidan finner
man flera kända mobilaktörer på ingång.
”För återförsäljare är detta väldigt bra”, säger
milano
Bang och Olufsen hörlurar är i aluminium
och kan justeras så att de passar örat. En
fullkomlig ljudupplevelse.
BeoSuond 2
4700 kr inklusive
hörlurar och
minneskort på 256 MB
Beo Earphones
1300 kr
www.bang-olufsen.com
Bang & Olufsen
Regeringsgatan 52
tel 08-21 10 22
Öppet: mån-fre 10-18
lör 11-16
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
Magnus. ”Som återförsäljare kan jag göra
ett avtal med exempelvis Warner. De kan
sedan hänvisa till Grammocert där deras
innehåll finns. Det vill säga, det finns en enda
punkt där allt innehåll samlas. Återförsäljaren
behöver inte vänta på att Warner ska skicka
innehåll utan de kan gå till Grammocert
och hämta direkt efter ett klart avtal”. Det
blir helt enkelt lättare att få ut innehåll på
marknaden. Magnus poängterar att återförsäljaren gör sina avtal med respektive skivbolag och inte med IFPI. ”Vi hjälper helt
enkelt till att få musiken mer lättillgänglig”.
Grammocert är ingen ensam lösning
utan snarare en viktig kugge som ska passa
in i många fler kuggar. ”Det finns sedan en
tid tillbaka ett internationellt initiativ kallat
MI3P där IFPI medverkar. Man försöker
sätta standarder för en digital miljö och
vilka uppgifter som skall vara obligatoriska
vilket tangerar Grammocert”, säger Magnus.
kopplad direkt till Grammocert. Detta gör
att de inte behöver göra någon implementering själva utan all information går automatiskt till Grammocerts statistik och
avräkningssystem. Vår plattform hanterar
innehåll såsom utskick och formatering av
ringsignaler, låtar, bilder, videos, spel men
också SMS-tävlingar, omröstningar, fanclubs med mera i mobilen”.
Innehållsägare (exempelvis skivbolag) kan
beställa olika former av digitalisering hos
PlusFourSix via IM46. Det kan exempelvis
finns det initiativ som har
en nära koppling till Grammocert. Bolaget
PlusFourSix har utvecklat en plattform som
hanterar musikinnehåll i den mobila världen
och de producerar dessutom själva en del av
detta innehåll på uppdrag av innehållsägare.
Plattformen som kallas IM46 lanserades
i höstas.
VI FRÅGADE JAN NORDLUND på PlusFourSix om
kopplingen till Grammocert. ”Det är otroligt
smidigt för skivbolagen att IM46 är upp-
I 20
NR 6 JUN
N
MUSIKE
ättre
tillEbN
eIK
KN
TE
in guid
D
r LARNA
deR
bilP
Y
GRATIS
PC-PROGRAM
PÅ SKIVAN
3 • 2005
MP3-Musik Nr
IAL
APSSPEC
LANDSK
STÖRSTA DV-TIDNING DVD PÅ KÖPET!
IGA SVERIGES
L
R
Ä
H
R
A
E
T
n
ILD
B
R
Testa kdai mera!
A
M
egen
SOM
lserie
Ny artike
ris: 49
Nr 3 2005 • P
kr (inkl.moms)
ODCE-7L07L0E, SoRny Cyber6 NYACaM
media
-LZ2,
• Gör ringsig
90 59 08
38 80 89
0899-06
TIDSAM
06
7
JAMES
CAMERON
tips
41
am
e ro r
tet
Musik pådunä
massor
Här hittar
av gratis musik
06
med nMausik från datornSOMMARENS
s
a
k
c
y
L TEMA:HDV
lder
i
ll stereon KAMEROR
tiHETASTE
b
s
p
o
r:
l
ta
ölOM DEN NYA STANDARDEN
Vi tes brALLT
CANON MV850I
MANNEN
abba BAKOM KLASSIKERN
50 snTERMINATOR
7
od mini
o
ww.fpgr
REPORTAGE:
-06
RA
DIN KAME
v dina MP3-fi
ERNA • TES
OPSBILD
på
r
e
m
s
ä
L
up.se
re
tubkika
KÖPGUID
90 59 08
38 80 89
Musik från dat
BIL
SOMMAR
HÄRLIGA
70s
D
n
o
Nik titt på D50
nds
& förha
F
r
Gör ringsignale r
av dina MP3-file
s
DMC
Olympu
nasonic
17
-W5, Pa
mart R7
PhotoS
shot DSC
P
H
,
0
us 70
Canon Ix
PLUS
MP3-klo
m
gabio mm
pin
e, hem
musikspelar Digisco
E
FÅNGA
NATUREN
enom
ta gsemesterfilmen
Så lyckas duomed
k
75
ATESTER
Beställningstalong
i tidningen
Nr 5 • 2005 • Pris 69 kr • NOK 69 • EURO 6,90 • digitalvideo.fpgroup.se
0899
TIDSAM
digitalf
AR
PRYL
HETA
r,
ra
rlu
hö
,
or
ck
TEMA
w
vara ringsignaler eller fullängdsfiler för nedladdning. Hur går det då till när man producerar en ringsignal eller fullängdsfil för
nedladdning? ”De flesta telefoner och spelare använder olika format”, säger Jan och
fortsätter, ”Därför blir det cirka 10-20 olika
format totalt för varje ringsignal. Dessa
konverteras av våra producenter och laddas
upp i IM46 så att rätt format levereras till rätt
telefon. När det gäller polyfona ringsignaler
återskapas musikstycket av en professionell
musikproducent och sparas som digitala
instruktioner till telefonen”. De polyfona
ringsignalerna är fortfarande den vanligaste
typen av konvertering idag.
Branschens investering i bland annat
Grammocert visar en seriös satsning på den
digitala försäljningen. Även om du som
konsument inte märker av Grammocert är
det skönt att veta, att det finns ett system
som håller reda på att rätt innehållsägare får
rätt ersättning i slutändan.
TS
ELEMEN
SHOP &
O
T
O
H
P
LOR I
YA SKO
TIPS: N
RO 6.90
005
Nr 6 • 2 kr • NOK 69 • EU
Pris 59
att föra
Så gör du för arna
över låt
SONY DCR-PC55
iPod Photo TEMA: DVD
7
Håll koll på SONY DCR-PC1000
Sony NW-E40 LÄR DIG DVD FRÅN GRUNDERNA
NV-GS140
x
n
gePANASONIC
Philips ShoqBo
iksamlin
mFINAL CUT STUDIOmus
att få
m
B
för
r
ve
6G
i
hö
in
be
m
TEST:
Allt du
iPod
skivsamling
ordning på din
FEM PROGRAM I ETT PAKET
-03
TIDSAM 4032
11
Det ska vara lätt att hålla koll på digitala nerladdningar.
ÄVEN PÅ HEMMAPLAN
KAMER
Annons
03
403 2049 08
TIDSAM 0977-05
7 388097 706900
05
22
SIDOR
ANVÄNDARGUIDER
Till bland annat:
Premiere Elements, Final Cut Express,
Movie Maker 2, Ulead VideoStudio 8,
Photo Story 3, Avid Free DV, iMovie
Finns överallt där
tidningar
säljs...
Annons
12
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
MP3-Musiks ordlista
När man skriver om tekniska produkter är det lätt att man börjar svänga sig med de engelska termerna, eller att man skriver väl komplicerat.
Om du har svårt att ta till dig alla uttryck har vi här satt samman en liten ordlista på några av de mest förekommande begreppen och uttrycken.
AAC: Advanced Audio Coding. Modern teknik för ljudkomprimering, som ibland går
under benämningen MP4.
ADPCM: Advanced Pulse Code Modulation.
Komprimeringsteknik som bland annat
MP3-spelare använder för att lagra tal vid
ljudinspelning. Filer som ADPCM-komprimerats brukar får filändelsen WAV.
Batteritid: Hur lång tid batterierna klarar sig
på en uppladdning.
Bitrate: Antalet bits per sekund som ljudet
spelats in med.
CBR: Constant Bitrate. Vanligt förekommande komprimering,där man använder en
konstant bitrate, dvs en konstant mängd
data behandlas hela tiden.Det finns fasta lägen
mellan 32-320 kbps.Ju högre tal,desto bättre
kvalitet på ljudet. Motsatsen är VBR,Variable
Bit Rate,där bandbredden varierar beroende
på hur mycket data som krävs.
DAB: Digital Audio Broadcasting, den europeiska standarden för digitalradio.
DAE: Digital Audio Extraction. Extrahering
av digitalt ljud.Se även rippa.
Firewire: Ett protokoll för höghastighetsöverföring av data mellan två digitala apparater.
information från en fil för att på så sätt få
mindre filstorlekar.
Firmware: Den mjukvara som oftast anvarar
för själva gränssnittet i en MP3-spelare. En
spelares firmware kan ibland uppgraderas,
så att nya funktioner tillkommer.
LCD: Liquid Crystal Display. Skärmar som är
baserade på flytande kristaller. Vanligt hos
bärbar datorutrustning.
Flash-spelare: Spelare utan hårddisk.
Vanligtvis mindre än hårddiskbaserad spelare, och mer strömsnåla. Å andra sidan har
de mindre lagringsutrymme. Saknar rörliga
delar så de är inte skak-känsliga.
Gränssnitt: Det du ser på skärmen, och som
låter dig manövrera och göra val i menyer
och liknande.
Hårddiskbaserad spelare: Motsatsen till
flashbaserad, dvs spelaren har en liten hårddisk där filerna lagras. Har oftast större lagringskapacitet, men är mer skrymmande
och kräver mer av batterierna.
ID3: Ett format som är standard för att spela
in information tillsammans med en MP3-fil.
Används för att lagra information om sådant
som låttitel, artist med mera.
Display: Skärmen på vilken text eller bild visas.
Joint Stereo: Komprimeringmetod som
används för att slå samman höger och vänster kanal, för att påså sätt få till mindre filstorlek utan att påverka ljudkvaliteten.
Equalizer: En funktion för att justera ljudet.
Komprimering: Proceduren med att ta bort
Normalisering: Verktyg för att automatiskt
justera volymen och ge alla låtar samma
utgångsvolym.
Ogg Vorbis: Ljudformat som är helt gratis
att använda. Användbart alternativ till MP3formatet, om än inte lika vanligt förekommande.
OLED: Organic Light Emitting Device/Diode.
En teknik som används i vissa skärmar, och
som ger bättre bildkvalitet än LCD-skärmar.
Drar mycket mindre ström än LCD.
Rippa: När man läser av en CD-skivas spår
digitalt, och omvandlar till exempelvis WAV
eller MP3 och lagrar på datorns hårddisk.
Röstinspelning: Funktionen för att spela in
tal.Kallas även diktafon.
Skakskydd: Gör så att du kan använda din
spelare under joggingturen eller liknande,
utan att musiken bryts hela tiden.
USB: Universal Serial Bus. En teknik för överföring av data mellan olika enheter. USB 1.1
är gamla versionen,USB 2.0 är nya snabbare.
USB-port: Den ingång i dator eller annan
enhet som används för att föra över data.
UMSD: USB Mass Storage Device. En enhet
som det går att föra över filer till utan extra
drivrutiner, under förutsättning att man
använder operativsystem som exempelvis
Windows 2000 och Windows XP.
VBR:Variable Bitrate.Se CBR.
WAV: Windows filformat för ljudinspelningar. Många WAV-filer har samma kvalitet som
musik-CD – 16 bit stereoinspelning med
44,1 kilohertz samplingsfrekvens.
WMA: Windows Media Audio.Ett ljudformat
från Microsoft, med inbyggt stöd för kopieringsskydd.Tar ofta mindre plats än MP3.
Finns det något ord du undrar över, eller har
vi missat att ta med något visst uttryck?
Maila till [email protected]
1,500 songs
*
ink
Funky P
rey
Ice G
Tech
no B
lue
* On average. Music capacity based on 3.5 minutes per song and 64 kbps WMA encoding. **1 GB = 1 Billion bytes. Formatted capacity less.
dB: Decibel. Måttenhet som används för att
mäta hur starkt ett ljud är.
MP3: MPEG-1 Audio Layer-3. En komprimeringsmetod som tagits fram för att få så små
filer som möjligt med så hög kvalitet som
möjligt.
SNR: Signal-to-noise ratio. Förhållandet
mellan signal- och brusnivå. Med en hög
Signal-to-noise-ratio har man lite brus.80 dB
är något av ett gränsvärde, där lyssnare har
svårt att uppfatta brus.
Volca
nic B
lack
3 Gb** capacity
ARCHOS Gmini XS 100
Digital music players
with character
www.archos.com
Annons
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
13
Fördelen med hårddiskspelare
av den här typen är att det ryms
mycket information i displayen.
iPod-klon med radio?
MPIO har en mängd olika spelare i sin produktserie. Vi har tittat närmare på en som vid första anblicken verkar vara en iPod-klon.
D
et första som slår en när man
plockar upp MPIO HD 300 är
att den är väldigt lik Apples iPod.
På sidorna är spelaren helt ren från detaljer,
och det är på ovansidan och framsidan som
alla funktioner har placerats. På ovansidan
hittar vi kontakter för strömkabel, USB,
hörlurar och en hold-knapp. Fronten består av
en 1,5 tum stor display och en diamantformad
navigeringskontroll som är touch-känslig.
Längst ner till höger på den spegelförsedda
framsidan finns ett hål som fungerar dels som
mikrofon, men även som reset-funktion.
Det första intrycket är således klart positivt, för
det här är en väldigt snygg och stilren spelare.
navigeringen i sig är inte så invecklad. Det
finns en Menu- och en Enter-knapp, och
mellan dem sitter ett lodrätt fält som man
drar i för att höja och sänka volymen, samt
stega i menyer. Menu- och Enter-knapparna
omges av reglage för att stega framåt respektive
bakåt, samt Rec och play/paus.
När man jämför flashbaserade spelare
med hårddiskvarianter, måste man vara
medveten om att de med hårddisk oftast är
lite långsammare. Det brukar ta lite längre
tid att växla mellan olika menyalternativ än
vad som är fallet när det gäller flash-minnen.
I HD300:s fall tycker jag att det tar väl lång tid
emellanåt. Framförallt när radion är inblandad
tar min teknikstressade personlighet överhanden. Radion är över huvud taget inte
särskilt bra, eftersom jag hade stora svårigheter att få in de flesta frekvenser trots starka
signaler. Dessutom var det svårt, för att inte
säga omöjligt, att komma underfund med
hur navigeringen fungerade i det här fallet.
Jag kan faktiskt inte säga att jag ens efter att
ha hårdtestat spelaren ett bra tag riktigt har
kommit underfund med hur det fungerar.
om låtens nummer tillsammans med det
totala antalet låtar, liksom även bit-rate och
filtyp. Här hade det förstås även smakat
fågel med en grafisk equaliser, men någon
sådan får man inte fram på skärmen vid
uppspelning.
LJUDET ÄR UTMÄRKT och det går att spela in med
bra kvalitet. HD 300 har ett gäng olika EQinställningar och även SRS-lägen som gör
att man kan specialanpassa ljudet efter eget
tycke och smak. Med TruBass aktiverat blir
det bra tryck i ljudet, utan att för den sakens
skull tappa i diskanten. De filformat som
stöds är MP3, WMA, OGG, WAV, ASF
och M3U-spellistor. Från MPIO-håll utlovar
man för övrigt en speltid på 16 timmar på det
uppladdningsbara litiumpolymer-batteriet,
men vi kom bara upp i underkant av det.
Filer kan föras över till spelaren via USB 2.0,
och då går det undan vill vi lova. En mapp
på 50 MB tog bara 3,8 sekunder att föra över.
Det är något som många andra hårddiskbaserade spelare har svårt att leva upp till.
CD-skivorna finns
MPIO Utility, som används bland annat till
att formatera spelaren och leta efter uppgraderingar. Insticksprogram till Windows
Media Player finns också, liksom en komplett
manual. På den andra medföljande skivan
finns ThinkFree, en svit med kontorsprogram
som är kompatibel med Microsofts
Officeprogram.
PÅ EN AV DE MEDFÖLJANDE
inte är lika positivt är att
de tryckkänsliga reglagen verkar glappa.
Medan resten av spelaren är stabilt byggd i
rostfritt stål och spegelglas, är den diamantformade navigeringskontrollen gjord i
plast. Det behöver förvisso inte vara fel,
men den här knarrar och känns inte riktigt
lika välgjord som resten av spelaren. Själva
NÅGOT SOM DÄREMOT
SKÄRMEN ÄR BRA. Fördelen med hårddiskspelare
av den här modellen är att det ryms mycket
information i displayen. När man spelar upp
filer kan man här få se vilket album det är
från, vilken artist det är, samt även uppgifter
om låten såsom tidsuppgifter och vilket
EQ-läge det är. Man har för övrigt också
möjlighet att få spelaren att visa information
AV ANDREAS SVENSSON
ligger prismässigt och lagringsmässigt ungefär i nivå med Thomsons
PDP2842 som vi testade för något nummer
sedan. Den här spelaren har sina fördelar,
men frågan är om vi ändå inte var mer förtjusta i Thomson-spelaren.
MPIO HD 300
MPIO HD 300
Fördelar: En snygg hårddiskspelaremed rejält
lagringsutrymme.
Nackdelar: Navigeringssystemet känns inte
klockrent, ganska långsam närman byter läge.
Omdöme: Det här är en stilig hårddiskspelare
med blixtsnabb överföring via USB. Tyvärr dras
helhetsintrycket ner något av ologiskt navigeringssystem.
Lagring: 20 GB hårddisk(finns även 40 GB-modell)
Battieri: Inbyggt (16 tim)
Storlek: 60 x 104 x 7 mm
Vikt: 149 g
Filstöd: MP3, WMA, ASF, OGG
Anslutning: USB 2.0 typ mini B(15 MB/sek)
+ Radio
+ Fri lagring
I lådan: USB-kabel, ljudkabel, hörsnäckor, laddare, hållare, CD-skivor med programvaror
Kontakt: Digitex AB
Hemsida: www.digitex.se
Pris: 3 495 kr (20 GB),4 495 kr (40 GB)
Annons
Digital Audio - en tematidning från Mediaplanet
Annons
15
Svenska webbradiostationer
Är du trött på de få radiostationer du får in på FM-bandet, som alla låter likadant? Bland de stora svenska webbradiostationerna är det dessvärre inte så
mycket bättre ställt med likriktningen, även om den ser lite annorlunda ut. Vi har gjort vårt bästa för att vaska fram Sveriges populäraste radiostationer som
sänder på nätet, samt även några som skiljer sig en aning från mängden. Här är resultatet. AV HENRIK MÖLLBERG
Indie.nu http://www.indie.nu/
Det är något speciellt med indie. Det är inte castade band med de mest storbröstade tjejerna
och sötaste killarna som sjunger något som någon annan har producerat för att det är det
som säljer bäst. Det är inte det indie handlar om. Indie är det när grannungarna startar ett
band i någon övergiven lokal i förorten.
Indie betyder ursprungligen independent, det vill säga oberoende. Och det är oberoendet
gentemot stora kommersiella skivbolag som avses. Lustigt nog har dessa oberoende band
också lyckats med att skapa musik som som låtit så lika varandra att den blivit till en egen
genre. Och ännu lustigare är det att mycket musik som väl inryms inom indiepopramarna
idag ligger på stora skivbolag. Förvirrande är det.
På indie.nu spelas så denna indiepop dygnet runt, utan mellansnack. Här finns också
möjlighet för dig att själv ladda upp din favoritindie som senare placeras i rotationslistan.
Här finns ett klotterplank också, men sedan är det inte mer än så, men det räcker ju bra. Så på
med de randiga kläderna, Converse-skorna, knapparna med de arketypiska radikala budskapen,
och ratta in indie.nu. Eller strunta i kläderna och lyssna ändå, för det är indiepop och det är bra.
Sweden Country Music Radio http://scmr.servebeer.com/
Kan du inte få nog av amerikansk folkmusikinspirerad musik med akustiska instrument?
Musik som andas amerikansk söder, cowboyhattar, och med kärlek som det eviga temat? Det
är naturligtvis country jag talar om. Som redan avslöjats av radiostationens namn är Sweden
Country Music Radio (SCMR) en kanal som spelar country-musik – hela tiden och dygnet
runt. Från skånska Kävlinge pumpas musiken ut i mp3/mp3pro/windows media-formatet
till alla som vill lyssna. Här finns ingen tablå, och heller inga fasta punkter i form program
med programledarledda sändningar. Det är country och endast country för hela slanten som
är konceptet, även om vissa låtar får klassas som gränsfall (vad gör till exempel Britney Spears
här, kan man undra).
Hemsidan är sparsmakad, men här finns i alla fall en funktion för att önska låtar online.
Du kan själv söka och bläddra bland alla stationens musikfiler, i skrivande stund över 27 000
låtar. Med ett musklick skickas din önskning iväg till radion, och du kan välja bland alltifrån
gamla Elvis-klassiker till Carolina Åkerlind. I spellistan kan du se de senast spelade låtarna,
vilken som just nu spelas, samt nästkommande artist. Här finns också en topplista som presenterar den mest spelade musiken.
Radiovox http://www.radiovox.se/
Radiovox drivs av föreningen ”Sveriges Webradio-förening”. Föreningen fungerar lite som
de kommu?nala närradiostationerna, fast på nätet. Du kan stödja föreningens fortlevnad
medelst ett stödmedlemskap, men du har också möjlighet att, efter avlagt röstprov, ansöka
om att bli medlem med utökat medlemskap. Detta ger dig möjlighet att själv sända laglig
webbradio, och du får även rösträtt i föreningen och andra förmåner.
Stationen sänder för närvarande nio olika program. I reportoaren finns bland annat
PopBands, där pop och rock varvas med galna nyheter från veckan som gått. Här återfinns
också programmen Rocktimmen, Stupid Disco och Greatest hits of the 80’s. Precis som med
populära svenska webbradiostationer i allmänhet är det mest trance och dance som levereras
från den här kanalen också, även om man försöker bredda sig lite mer än så. Så här kommenterar Thobias Bengtsson, ordförande i Sveriges Webradioförening, kanalens musikval:
- Vi har idag ett system som bygger på olika kategorier. det körs efter principen A, B och
C-kategorier, där kategori A är den som är den som har högst rankning och roteras mest,
sedan B som har en medelrotation, och så vidare. Musiken i dessa rotationskategorier innehåller ett blandat utbud med den dagsaktuella dance-, trance-, disco-, pop-, mainstreamrock- och metallmusiken, samt även gamla klassiker från förr.
Förutom de vanliga programmen är Radiovox ibland ute i Sverige på livesändningar.
Senast i januari sände Radiovox direkt från Optihack, och i mitten av februari blir det direktsändningar igen från Örebromässan och Playsome.
Radioseven http://www.radioseven.se/
Projektet Radioseven startade under namnet 7up-radio redan 1999. Då var det en liten radio,
en IRC-kanal, och ett litet gäng människor som var nyfikna på det nya sättet att sända digitalt.
Med tiden har kanalen både vuxit och bytt namn, och idag är det en av Sveriges populäraste
nätradiostationer.
Musikprofilen är enligt kanalen själva en mix av hiphop, RnB, rock, pop och trance, men med
tyngdpunkt på genren dance. Det är dock en rätt så rejäl tyngdpunkt, upptempolåtarna duggar tätt och det är nästan uteslutande glatt och lättlyssnat. Undantagen kommer om nätterna
när musikslingan Insomnia lugnar ner stämningen en aning.
Radiosevens program kretsar samtliga kring musiken, även om innehållet varierar. I ”Rewind:
80s” får du drömma dig tillbaka tillbaka till 80-talets dansmusik, och i ”Lyssnarlinjen” får du som
lyssnar själv chansen att önska egen musik, eller kanske skicka en hälsning till någon. IRC-chatten
finns fortfarande kvar, även om den numera ligger på Radiosevens egna server; här kommer
du i kontakt både med Radiosevens medarbetare och dina medlyssnare. På kanalens webbsida
finns också ett forum där du kan diskutera nätradio i allmänhet och Radioseven i allmänhet.
Radiostationen finansieras med hjälp av stöd från lyssnarna och ett antal sponsorer, som
därigenom håller kanalen näst intill reklamfri.
JUST
NU!
MITT I STAN S:T ERIKSPLAN
R
Ä
N
T
E
F
R
I
T
T
Betala sista september -05. 0:- uppläggning, 0:- avisering och 0:-ränta
Startkit på köpet värde 1.500:Mjuk Videoväska – DV band – Batteri
Canon MVX30i
SONY NW-HN3
Kompakt och elegant Sony network walkman
– 20GB hårddisk – hölje i magnesium –
laddningsbart batteri, Nätdel
Ord.pris 3.495:-
2.495:-
Den unika separata bildbehandlingen för video och
stillbilder med DIGIC DV kombinerar videoteknik med
imponerande stillbildsprestanda. design och teknik i
toppklass för naturlig video och briljanta stillbilder.
Ord.pris 13.500:-
9.900:-
Sony D-NE800
Högblank ATRAC/MP3 CD
WALKMAN – Fjärrkontroll med
4 raders LCD-skärm – CD-text –
Kompatibel med ATRAC/MP3
– Laddbart Batteri med upp till
130 timmars speltid
Ord.pris 1.995:-
Philips 42PF9966
1.495:-
42" plasma-TV med upplösning 1024 x 1024 – pixel plus 2 – Text-TV med 1200 minnessidor
– DVI-i (Digital Stream, RGB-HV) – ambilight – Väggstativ.
Ord.pris 39.900:-
32.900:-
Philips AZT 3202
CD-freestyle med inbyggd radio,
30 snabbval – 45 sek. skakminne –
Dynamic Bass Boost – Spelar CD/CDR/
RW, laddningsbart batteri – Nätdel
Ord.pris 1.400:-
795:-
Sony RDR-HX710
DVD-inspelare med inbyggd 160GB:s hårddisk inspelningstid upp
till 269 timmar – spelar in med både +/- DVDR/RW-skivor och
DVD+RL – hårddisken har HQ+ läge för extra hög bildkvalité.
5.900:-
Philips DVD-R630VR
Inspelningsbar DVD med inbyggd stereovideo – Spelar:
DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, CD/CDR/CDRW, MP3, JPEG –
kopiering mellan VHS och DVD – Regionsfri.
Ord.pris 5.995:-
3.495:-
INFOCUS SP4805
DLP projektor med 854 x 480 pixels upplösning –
Ljusstyrka:750 Ansilumen – Kontrast: 2000:1 –
ingång för komposit, S-video, DVI 15-stifts VGA
Ord.pris 13.950:-
9.900:-
Philips DVP9000
DVD-spelare med HDMI-utgång, video uppsampling till 720p eller
1080i – D/A-omvandlare bild: 216MHz/12bitars, ljud:
192kHz/12bitar – Progressive Scan – DCDi Faroudja – Digital
Crystal Clear – Smart Picture – Regionfri.
3.995:Sony MZ-NH700
Philips 26PF9946
26" Wide LCD-TV med radio – Upplösning 1280 x 768 – Text-TV –
Scart – S-videoingång – PC-ingång VGA/DVI-D – bordsstativ ingår.
Hi-MD walkman med mikrofoningång upp till
45 timmars musik på en skiva
Ord.pris 2.495:-
1.695:-
10.900:Samsung YP-MT6X
MP3-spelare med 512MB minne – Stödjer: MP3,
WMA, ASF, Ogg – Diktafon – lineingång –
Programvara, usb-kabel samt hörlurar ingår.
Ord.pris 1.495:-
Du får 5.000:- tillbaka,
återbetalas av Sony.
Ditt pris 14.900:-
995:-
SONY KLV-32M1
LG RZ-37LZ30
32-tums LCD-TV med WEGA Engine – 1366 x 768 pixels
upplösning – Progressive komponent ingång- RGB scart – Virtual
Dolby – Finns i silver och Svart – Fot ingår
37” LCD-TV med 1366x768pixels upplösning – NICAM
stereo – Text-TV med 128 sidors minne – Anslutningar för
både analoga och digitala källor – Bild i bild och dubbel
bild funktion – Fot ingår
19.900:-
19.900:-
M I T T I S TA N S : T E R I K S P L A N
Tel 08 - 441 56 20. Fax 08- 441 56 29.
www.larsbengtsson.se
Öppettider vardagar 10 –18, lördag 10 – 14.
P - GARAGE S:T ERIKSPLAN.
Download

TABU onemocnění