Odhad parametrů PD a LGD
Krátká ukázka projektu
Den firem pro Matematiku a Informatiku
24. listopadu 2014
Stručný popis projektu
►
Cílem projektu je určit ztrátu, kterou Banka může očekávat na
úvěrech, které poskytla klientům, z důvodu nesplácení
Očekávaná ztráta = E x PD x LGD
►
►
►
►
E – expozice, výška dluhu
PD – pravděpodobnost defaultu (nezaplacení alespoň 3 splátek)
LGD – ztráta v případě selhání
Cílem projektu je určit parametry PD a LGD
Page 2
Veletrh práce, MFF UK
Odhad PD pomocí Markovových řetězců
Page 3
Veletrh práce, MFF UK
Kumulativní PD v čase
Spotřební úvěry se splatností do 5 let
PD do 1 roku
Page 4
Veletrh práce, MFF UK
Spotřební úvěry se splatností nad 5 let
Odhad LGD pomocí analýzy dat z vymáhání
Page 5
Veletrh práce, MFF UK
Zaměstnání v EY
Page 6
Veletrh práce, MFF UK
Nábor absolventů v EY
►
Oddělení řízení finančních rizik EY nabízí především
příležitost pro studenty a absolventy z matematických
(a podobných) oborů
►
Jedinečný koncept výběrového řízení podpořený
intenzivním kontaktem se zaměstnanci EY
►
Maximum informací pro uchazeče o zaměstnání
►
Pozice jsou především na plný úvazek
Page 7
Veletrh práce, MFF UK
Termíny pro nábor v roce 2015
►
Uzávěrka přihlášek:
březen
►
Assessment Centre (konkurz):
únor – květen
►
Pohovory:
únor – květen
►
Nabídka zaměstnání:
únor – květen
►
Podpis pracovní smlouvy:
únor – květen
►
Nástup do zaměstnání:
srpen
Page 8
Veletrh práce, MFF UK
Zaměstnanecké výhody - benefity
Pro všechny:
► 6 týdnů dovolené
► životní pojištění (po zkušební době)
Ostatní benefity:
► cafeteria systém v roční výši 27.000 Kč
každý zaměstnanec si vyčerpá svůj limit na benefity dle vlastního
výběru (např. zdravotní péče, sport, kultura, vzdělávání atd.)
Page 9
Veletrh práce, MFF UK
Kontakty
Jaroslav Kačmár
+420 225 335 132
[email protected]
Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Prague 1
Czech Republic
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb
v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost
problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál
nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše
zaměstnance, klienty i pro širší společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více
členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou
právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením
omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší
organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com.
© 2014 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat se jako
na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného poradenství. V případě potřeby se prosím
obraťte na svého konkrétního poradce.
ey.com
Download

EY (pdf) - Career Market