Ceník telefonní Služby EriVoIP - CallBack platný od 1.1.2013
( z důvodu změny výše DPH z 20 na 21 % )
Služba EriVoIP – CallBack je telefonní Služba EriVoIP určená pro volání prostřednictvím mobilního telefonu, bez nutnosti připojení k
Internetu.
Pásmo - národní hovory špička
po-pá 07:00-19:00 (Kč
za min.) mimo špičku
po-pá 19:00-07:00, sone a svátky (Kč za
min.)
Místní a meziměstské volání na pevné linky v ČR i ze zahraničí *
1,58,-
1,58,-
Volání do mobilní sítě v ČR i ze zahraničí*
1,58,-
1,58,-
Volání do sítě EriVoIP v ČR i ze zahraničí*
0,99,-
0,99,-
Přesměrovaný příchozí hovor na záznamník
0,-
0,-
Přesměrovaný příchozí hovor na zaregistrované mobilní číslo Uživatele
0,79,-
0,79,-
Volání do partnerských sítí v rámci Asociace AODT (www.aodt.cz )
1,58,-
1,58,0,-
Aktivace + přidělení veřejného negeografického tel. čísla ( 910 91 xx xx )
( Služba bude aktivní do 3 pracovních dnů od uhrazení
prvního kreditu ve výši min. 300,-Kč vč. DPH. )
Hlasová pošta (záznamník) 50 MB
0,-
Měsíční poplatek
0,- / měsíc
Minimální účtovaná cena za jeden uskutečněný odchozí hovor
1,- / hovor
* ............... upozornění: při volání ze zahraničí může mobilní operátor Uživateli účtovat poplatek za příchozí hovor. Při využití pro spojení
SMS přístupu ke Službě EriVoIP - CallBack ( 725 810 910 ) může mobilní operátor účtovat Uživateli cenu jedné SMS-ky.
Ceny jsou uvedeny za 1 minutu hovoru s tarifikací po 1 sekundě ( 1+1s ).
Platba za poskytování Služby EriVoIP – CallBack je prováděna formou zakoupeného kreditů předem v minimální výši od 300,- Kč včetně
DPH.
Výše kreditů Služby EriVoIP – CallBack – možnost volby pro Uživatele
Cena kreditu bez DPH 21%
Cena kreditu vč. DPH 21%
Maximální počet přidělených
virtuálních tel. čísel
248,00
496,00
300,00
600,00
1000
1000
992,00
1200,00
1000
2975,00
3600,00
1000
3967,00
4800,00
1000
4959,00
6000,00
1000
U Služby EriVoIP – CallBack zakoupený kredit slouží pro volání až do jeho vyčerpání s tím, že pokud Uživatel nevyužívá
Službu EriVoIP – CallBack nepřetržitě 12 a více měsíců, je oprávněn Poskytovatel ( Český bezdrát s.r.o. ) po předchozím
upozornění zaslaném na email Uživatele, Službu zrušit . Nevyčerpaná výše kreditu se nevrací . Lze se ale s Uživatelem
dohodnout na převodu nevyčerpané výše kreditu na jiného aktivního Uživatele Služby EriVoIP – CallBack . Aktivním
Uživatelem Služby EriVoIP – CallBack je takový Uživatel, který tuto Službu nebo jinou Službu EriVoIP využívá pravidelně
minimálně 1 x měsíčně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Požadavek na spojení lze u Služby EriVoIP – CallBack zadat:
1) ve formě zaslané SMS na číslo Služby EriVoIP – CallBack 725 810 910 s tím, že v SMS uvede tel. číslo s kterým Uživatel
požadujete spojit ( při volání ze zahraniční v mezinárodním tvaru ) nebo
2) formou automatického spojení z přednastaveného tel. seznamu Uživatele. Tento přednastavený telefonní seznam si může
Uživatel zřídit a následně aktualizovat přes www rozhraní a přidělené heslo nebo prostřednictvím sms a svého mobilního
telefonu.
Při aktivaci Služby EriVoIP – CallBack je Uživateli přiděleno veřejné negeografické telef. číslo z rozsahu Poskytovatele (ČB) :
910 91 xx xx . U Služby EriVoIP – CallBack nelze zajistit portaci ( přenesení ) tel. čísla Uživatele.
EriVoIP- CallBack Zone Eri
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 0,99,-Kč/min
Stát
Popis
Předvolba
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
zelená linka
EriVoIP TO 2
EriVoIP TO 32
EriVoIP TO 35
EriVoIP TO 37
EriVoIP TO 38
EriVoIP TO 47
EriVoIP TO 46
EriVoIP TO 48
EriVoIP TO 49
EriVoIP TO 54
EriVoIP TO 59
EriVoIP TO 56
EriVoIP TO 57
EriVoIP TO 58
EriVoIP TO 910
800 xxx xxx
220 99x xxx
320 99x xxx
350 99x xxx
370 99x xxx
380 99x xxx
470 99x xxx
460 99x xxx
480 99x xxx
49099x xxx
540 99x xxx
590 99x xxx
560 99x xxx
570 99x xxx
580 99x xxx
910 91x xxx
EriVoIP- CallBack Zone AODT
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 1,58,-Kč/minuta
Stát
Popis
Předvolba
58888xxxx, 57777xxxx, 57189xxxx, 56555xxxx, 55550xxxx, 51555xxxx, 51553xxxx,
49994xxxx, 49161xxxx, 49151xxxx, 48480xxxx, 47477xxxx, 46460xxxx, 41524xxxx,
38042xxxx, 37370xxxx, 35533xxxx, 31310xxxx, 22274xxxx, 22226xxxx, 91010xxxx
Česká
Republika
VoIPEX
( Ipex a.s.)
Česká
Republika
FAYN
Česká
Republika
802.cz
( Rio Media )
Česká
Republika
Voinet
Česká
Republika
Faster CZ
(od1.6.2010)
21031xxxx, 51591xxxx
Česká
Republika
Dragon Internet
( od 1.6.2010)
32621xxxx
Česká
Republika
CESNET
( od 1.2.2011)
950 0xx xxx
21224xxxx, 31555xxxx, 47847xxxx, 53033xxxx, 59114xxxx, 91005xxxx, 91025xxxx
22236xxxx, 22680xxxx, 31231xxxx, 35112xxxx, 37112xxxx, 38012xxxx, 41113xxxx,
46110xxxx, 48112xxxx, 49111xxxx, 51111xxxx, 51119xxxx, 56111xxxx, 57111xxxx,
58111xxxx, 59517xxxx, 59553xxxx, 91080xxxx, 91082xxxx, 91003xxxx
21234xxxx, 47723xxxx, 91081xxxx, 327723xxx, 352723xxx, 378723xxx, 388723xxx,
467723xxx, 488723xxx, 497723xxx, 547723xxx, 567723xxx, 577723xxx, 587723xxx,
597723xxx
EriVoIP- CallBack Zone Mobil ČR
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 1,58,-Kč/1 minutu
Stát
Popis
Předvolba
ČR Telefonica 02 CZ
mobilní sítě
+420601, +420602, +420606, +420607, +420702, +420720, +420721, +420722,
+420723, +420724, +420725, +420726, +420727, +420728, +420729, +420792
ČR Vodafone CZ
mobilní sítě
+420608, +420770, +420773, +420774, +420775, +420776, +420777
ČR T-MOBILE CZ
mobilní sítě
+420603, +420604, +420605, +420730, +420731, +420732, +420733, +420734,
+420736, +420737, +420738, +420739
Mezinárodní destinace v barevném rozlišení podle světadílů, kde se daný stát nachází.
EriVoIP- CallBack Zone 1,58
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 1,58,-Kč/1 minutu
Prefix
0085217
0085248
0085249
008526
00852901
00852902
00852903
00852904
00852905
00852906
00852907
00852908
00852909
0085291
0085292
0085293
0085294
0085295
0085296
0085297
0085298
0033
003312
003313
0033140
0033141
0033142
0033143
0033144
0033145
0033146
0033147
003315
003316
001204
001226
001438
0046
0046107
005411
001250
001289
001306
001343
001403
001416
001418
001437
001450
001460
001474
001506
001514
001519
001579
001600
001604
001613
001647
001705
001709
001778
001780
001807
001819
001825
001867
001879
001882
001902
001905
001942
0049
Stát
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
Hong Kong Z1
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Canada - USA
Canada - USA
Canada - USA
Sweden
Sweden - Mobile TELIA Z1
Argentina - Mobile
Canada
Canada
Canada
Canada - USA Z1
Canada
Canada
Canada
Canada - USA Z1
Canada
Canada - USA Z1
Canada - USA Z1
Canada
Canada
Canada
Canada - USA Z1
Canada - USA Z2
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada - USA Z1
Canada
Canada - USA Z1
Canada - USA Z1
Canada
Canada
Canada - USA Z1
Germany
Prefix
0066801
0066802
0066803
0066804
0066805
0066806
0066807
0066809
006681
0066830
0066831
00668320
00668321
00668322
00668323
00668324
00668325
00668326
00668327
00668328
00668329
0066833
00668340
00668341
00668342
00668343
00668344
00668345
00668346
00668347
00668348
00668349
00668350
00668351
00668352
00668353
00668354
00668355
00668356
00668357
00668358
00668359
00668360
00668361
00668362
00668363
00668364
00668365
00668366
00668367
00668368
00668369
00668370
00668371
00668372
00668373
00668374
00668375
00668376
00668377
00668378
006683790
006683791
006683792
006683793
006683794
006683795
006683796
006683797
006683798
006683799
0066838
00668390
Stát
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
0033148
France Z1
00668391
Thailand - Mobile Z3
00668392
00668393
00668394
00668395
00668396
00668397
00668398
00668399
0066840
0066841
0066842
0066843
0066844
00668450
00668451
00668452
00668453
00668454
00668455
00668456
00668457
00668458
00668459
0066846
0066847
0066848
0066849
0066850
0066851
0066852
0066853
00668540
00668541
00668542
00668543
00668544
00668545
00668546
00668547
00668548
00668549
0066855
00668560
00668561
00668562
00668563
00668564
00668565
00668566
00668567
00668568
00668569
0066857
0066858
0066859
006686
0066870
0066871
0066872
00668730
00668731
00668732
00668733
00668734
00668735
00668736
00668737
00668738
00668739
00668740
00668741
00668742
00668743
00668744
00668745
00668746
00668747
00668748
00668749
00668750
00668751
00668752
00668753
00668754
00668755
00668756
00668757
00668758
00668759
00668760
00668761
00668762
00668763
00668764
00668765
00668766
00668767
00668768
00668769
00668770
00668771
00668772
00668773
00668774
00668775
00668776
00668777
00668778
00668779
0066878
0066879
0066880
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z3
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
EriVoIP- CallBack Zone 1,58
0033149
003317
0033180
0033181
0033214
0033218
0033222
0033234
0033236
0033244
0033245
0033249
0033250
0033253
0033256
0033262
0033269
0033272
0033276
0033277
0033278
0033290
0033310
0033345
0033351
0033354
0033355
0033357
0033358
0033359
0033360
0033361
0033362
0033363
0033364
0033365
0033368
0033369
0033370
0033371
0033411
0033413
0033420
0033426
0033427
0033430
0033434
0033443
0033456
0033457
0033463
0033469
0033480
0033481
0033483
0033486
0033487
0033488
0033489
0033508
0033516
0033517
0033519
0033524
0033531
0033533
0033540
0033547
0033567
0033579
0033581
0033587
0033590
0033594
0033596
003387
0033870
0033871
0033872
0033873
0033874
0033875
0033876
0033878
00339
0034
00353
003531
0035348
00353700
00357
0035712196
00357123
00357900
00357909
0036
00361
003660
0044
004455
0045
001
0049137
0049138
004915
0049153
0049154
0049158
004916
0049164
0049165
0049166
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z2
France Z2
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z2
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z1
France Z2
France Z2
France Z2
France - Personal Z3
France - Personal Z2
France - Personal Z2
France - Personal Z2
France - Personal Z2
France - Personal Z2
France - Personal Z2
France - Personal Z2
France - Personal Z2
Spain Z1
Spain
Ireland
Ireland - Other
Ireland - Other
Ireland - Other Z1
Cyprus
Cyprus - Mobile: Other
Cyprus - Mobile
Cyprus - Mobile Z1
Cyprus - Mobile Z1
Hungary
Hungary Z1
Hungary - Mobile
United Kingdom
United Kingdom
Denmark
USA
Germany - Mobile
Germany - Mobile
Germany Special
Germany - Mobile: O2
Germany - Mobile: O2
Germany - Mobile: Other
Germany Special
Germany - Mobile: Other Z1
Germany - Mobile
Germany - Mobile
0049167
Germany - Mobile: Other Z1
0066881
Thailand - Mobile Z2
EriVoIP- CallBack Zone 1,58
0049168
0049169
004917
0049800
008613
0086130
0086131
0086132
0086133
0086134
0086135
0086136
0086137
0086138
0086139
007495
007499
0054261
0054351
00972
00972151
00972153
009722
0086
003021
0041
00411
004121
004122
004124
004131
004134
004141
004143
004144
004161
0041840
0041842
0041844
0041848
0041860
0041868
0041869
0041900
0041901
0041906
004198
004198092
004198093
004198094
004199
0064
0065
00653
00658
00659
0039
001787
001939
0030
0030692
003069601
003070
0030801
0030807
0030896
0030901
0030909
0031
00385
0060
00603
001808
00393
0046308
0046665
0058
0058212
0058241
0058243
0058244
0058251
0058261
0058276
0058295
00584
009192
009193
009194
009197
009198
009199
008610
0086153
0086156
0086158
0086159
008620
008621
0086755
005233
005255
005281
005521
0077172
0077212
0077272
0077273
0082
008210
00822
008270
Germany - Mobile: Other Z1
Germany - Mobile: Other Z1
Germany Special
Germany Special
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
China Mobile
Russia Z4
Russia Z4
Argentina - Mobile Z2
Argentina - Mobile Z2
Israel
Israel - Mobile Z3
Israel - Mobile Z3
Israel - Jerusalem Z1
China
Greece Z1
Switzerland
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland Z1
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z2
Switzerland - Mobile Z3
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z5
Switzerland - Mobile Z4
Switzerland - Mobile Z2
New Zealand
Singapore
Singapore Z1
Singapore - Mobile
Singapore - Mobile
Italy
Puerto Rico
Puerto Rico
Greece
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Greece - Mobile
Netherlands
Croatia
Malaysia
Malaysia
USA Hawaii
Italy - Mobile
Sweden - Mobile TELIA Z3
Sweden - Mobile TELIA Z3
Venezuela
Venezuela Other
Venezuela Other Z1
Venezuela Other Z1
Venezuela Other Z1
Venezuela Other Z1
Venezuela Other Z1
Venezuela Other Z1
Venezuela Other Z1
Venezuela - Mobile
India Z4
India Z4
India Z5
India Z4
India Z4
India Z5
China
China Mobile Z1
China Mobile Z1
China Mobile Z1
China Mobile Z1
China Mobile Z1
China Mobile Z1
China Mobile Z1
Mexico Z1
Mexico Z1
Mexico Z1
Brazil - Mobile Z13
Kazakhstan Z12
Kazakhstan Z13
Kazakhstan Z12
Kazakhstan Z12
Korea South
Korea South - Mobile Z2
Korea South - Mobile Z2
Korea South - Mobile Z2
0066882
0066883
0066884
0066885
0066886
0066887
0066889
006689
00669
0040
004020
004021
0040210
0040211
0040212
0040213
0040214
00402150
00402151
004021520
004021521
004021522
004021523
004021524
004021525
004021526
004021527
004021528
004021529
00402153
00402154
00402155
00402156
00402157
00402158
00402159
0040216
0040217
0040218
0040219
004022
004023
004024
004025
004026
004027
004028
004029
00403
0045506
00386
003861320
003861400
003861401
003861550
003861600
003861620
003861691
003861810
003862334
003862400
003862600
003862620
003863715
003864263
005742
005743
005744
005745
0057532
0057533
0057534
0057535
0057536
0057537
0061
006113
006221
00212
0021241
0021242
0021244
00212442
00212443
00212444
00212446
00212447
00212448
0021248
00212482
00212483
00212485
00212486
00212487
00212488
00212489
0021250
0021251
0021252
0051
005112
005113
005114
005115
005116
005117
005511
009052
008200
00820100
00820101
008201020
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile Z2
Thailand - Mobile
Romania
Romania
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest Z1
Romania - Bucharest Z1
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania - Bucharest
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania - Mobile
Denmark - Mobile Z5
Slovenia
Slovenia Z1
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia Z1
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia Z1
Slovenia
Slovenia
Colombia - Mobile Z3
Colombia - Mobile Z3
Colombia - Mobile Z3
Colombia - Mobile Z3
Colombia - Mobile Z4
Colombia - Mobile Z4
Colombia - Mobile Z4
Colombia - Mobile Z4
Colombia - Mobile Z4
Colombia - Mobile Z4
Australia
Australia
Indonesia - Mobile Z1
Morocco
Morocco - Other Z2
Morocco - Other Z2
Morocco - Other Z3
Morocco - Other Z6
Morocco - Other Z6
Morocco - Other Z6
Morocco - Other Z6
Morocco - Other Z6
Morocco - Other Z6
Morocco - Other Z2
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z5
Morocco - Other Z2
Morocco - Other Z2
Morocco - Other Z2
Peru
Peru - Mobile
Peru - Mobile
Peru - Mobile
Peru - Mobile
Peru - Mobile
Peru - Mobile
Brazil - Mobile Z10
Turkey - Mobile Z7
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
0090212
Turkey - Other
008201021
Korea South - Mobile
008201022
008201023
008201024
008201025
008201026
008201027
008201028
008201029
008201030
008201031
008201032
008201033
008201034
008201035
008201036
008201037
008201038
008201039
008201040
008201041
008201042
008201043
008201044
008201045
008201046
008201047
008201048
008201049
008201050
008201051
008201052
008201053
008201054
008201055
008201056
008201057
008201058
008201059
008201060
008201061
008201062
008201063
008201064
008201065
008201066
008201067
008201068
008201069
008201070
008201071
008201072
008201073
008201074
008201075
008201076
008201077
008201078
008201079
008201080
008201081
008201082
008201083
008201084
008201085
008201086
008201087
008201088
008201089
008201090
008201091
008201092
008201093
008201094
008201095
008201096
008201097
008201098
008201099
0082011
0082012
0082013
0082014
0082015
0082016
0082017
0082018
0082019
0082100
0082101
00821020
00821021
00821022
00821023
00821024
00821025
00821026
00821027
00821028
00821029
00821030
00821031
00821032
00821033
00821034
00821035
00821036
00821037
00821038
00821039
00821040
00821041
00821042
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 1,58
0090216
0090224
0090232
0090242
0090312
0090322
0090362
0090442
0090462
0032
003245
00351
00351291
00351292
00351295
00351296
00351600
00351601
00351607
00351608
00351646
00351648
0035167
0035170
0035176
0035179
0035188
00352
003520
0035220
0035228
003526
003529
0035376
003577777
00371
005531
005712
005713
005714
005715
005716
005717
005723
005724
005725
005726
0057288
0057289
0061261
0061262
006128
006129
006138
006139
00615
006173
00618
0061862
0061863
0061864
0061871
0061872
0061874
0061881
0061882
0061883
0061884
0061891010
0061891011
0061891012
006189162
00886
008862
0035388
0035389
0047
00470
00472345
00478
0037155
0037158
00852
0035380
0035381
00353810
00353811
00353812
00353813
00353814
00353815
00353816
00353817
00353819
0035384
00372
00378
0043
00431
0043644
0043678
0043680
0043681
0043821
004386034
004386061
004386064
004386134
004386164
004390
004391
004392
Turkey - Other
Turkey - Other Z1
Turkey - Other Z1
Turkey - Other Z1
Turkey - Other Z1
Turkey - Other Z2
Turkey - Other Z2
Turkey - Other Z2
Turkey - Other Z2
Belgium
Belgium - Mobile: Proximus
Portugal
Portugal - Mobile Z4
Portugal - Mobile Z4
Portugal - Mobile Z4
Portugal - Mobile Z4
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Portugal - Mobile Z2
Luxembourg
Luxembourg - Mobile
Luxembourg - Mobile Z3
Luxembourg - Mobile
Luxembourg - Mobile
Luxembourg - Mobile
Ireland - Mobile: Other
Cyprus Z1
Latvia
Brazil - Mobile Z14
Colombia Z1
Colombia Z1
Colombia Z1
Colombia Z1
Colombia Z1
Colombia Z1
Colombia Z2
Colombia Z2
Colombia Z2
Colombia Z2
Colombia Z2
Colombia Z2
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Australia Other: Personal
Cocos Islands
Cocos Islands
Cocos Islands
Cocos Islands
Taiwan
Taiwan Z1
Ireland - Mobile Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Norway
Norway Z1
Norway
Norway - Mobile Z4
Latvia - Other Z7
Latvia - Other Z7
Hong Kong
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z2
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile: Other Z1
Ireland - Mobile Z1
Estonia
San Marino
Austria
Austria Z1
Austria - Mobile: Mobilkom
Austria - Mobile: MasterTalk
Austria - Mobile: Other
Austria - Mobile: One
Austria - Mobile 8xx Z1
Austria - Mobile: TELE RING Z2
Austria - Mobile: TELE RING Z2
Austria - Mobile: TELE RING Z2
Austria - Mobile: TELE RING Z2
Austria - Mobile: TELE RING Z2
Austria - Mobile 9xx
Austria - Mobile 9xx
Austria - Mobile 9xx
004393
Austria - Mobile 9xx
00821043
Korea South - Mobile
00821044
00821045
00821046
00821047
00821048
00821049
00821050
00821051
00821052
00821053
00821054
00821055
00821056
00821057
00821058
00821059
00821060
00821061
00821062
00821063
00821064
00821065
00821066
00821067
00821068
00821069
00821070
00821071
00821072
00821073
00821074
00821075
00821076
00821077
00821078
00821079
00821080
00821081
00821082
00821083
00821084
00821085
00821086
00821087
00821088
00821089
00821090
00821091
00821092
00821093
00821094
00821095
00821096
00821097
00821098
00821099
008211
008212
008213
0082130
0082131
0082139
008214
008215
008216
008217
008218
008219
00998711
00998712
00998713
006486
009051
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile Z1
Korea South - Mobile
Korea South - Mobile
Uzbekistan Z1
Uzbekistan Z1
Uzbekistan Z1
New Zealand - Mobile Z2
Turkey - Mobile Z7
EriVoIP- CallBack Zone 1,58
0090
0090222
0090262
0090332
0090352
003290
003295
00356
00354
00421
0042118
004212
0042155
0042169
0048
0048118913
0048209
004822
0048300
004860
004864
004866
004869
0048700
0048701
0048707
0048708
0048801
0048804
0048806
0048808
004888
004890
0054221
0054223
0054230
0054232
0054291
0054299
0054341
0054342
0054348
0054353
0054358
0054381
0054387
0091
009111
009116
009117
009118
009120
009122
009133
009140
009144
009179
009180
0054
0066
00662
001340
00409
00447
00661
006640
006641
006650
006651
00666
00667
006486
0090512
Turkey
Turkey - Other Z3
Turkey - Other Z4
Turkey - Other Z4
Turkey - Other Z4
Belgium Special
Belgium - Mobile
Malta
Iceland
Slovakia
Slovakia Z1
Slovakia Z2
Slovakia Z2
Slovakia VoIP
Poland
Poland Z1
Poland Z2
Poland - Warsaw
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Poland - Mobile
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
Argentina - Mobile Z1
India
India Z1
India Z2
India Z2
India Z2
India Z1
India Z1
India Z1
India Z3
India Z1
India Z1
India Z1
Argentina
Thailand
Thailand - Mobile Z1
US Virgin Islands
Romania - Mobile Z1
United Kingdom - Mobile
Thailand - Mobile
Thailand - Mobile
Thailand - Mobile
Thailand - Mobile
Thailand - Mobile
Thailand - Mobile
Thailand - Mobile
New Zealand - Mobile Z2
Turkey - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 1,99,-Kč/1 minutu
00370
00995
00995122
0099528205
00995320
00995321
009953220
009953221
009953222
009953223
009953224
009953225
009953227
009953228
009953229
00995323
00995324
00995325
00995326
00995327
00995328
009953290
009953291
009953292
Lithuania
Georgia
Georgia
Georgia - Mobile
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
0052475
0052477
0052481
0052487
0052488
0052492
0052493
0052494
0052498
0052591
0052595
0052597
0052612
0052613
0052614
0052615
0052616
0052618
0052622
0052623
0052624
0052625
0052626
0052627
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
009953293
Georgia - Mobile Z3
0052631
Mexico
0052632
0052633
0052634
0052636
0052637
0052638
0052639
0052641
0052642
0052644
0052645
0052646
0052647
0052648
0052653
0052656
0052661
0052662
0052664
0052665
0052667
0052668
0052669
0052673
0052674
0052676
0052686
0052687
0052712
0052713
0052714
0052715
0052721
0052722
0052726
0052727
0052728
0052732
0052733
0052734
0052735
0052736
0052741
0052742
0052744
0052747
0052753
0052754
0052755
0052756
0052757
0052758
0052762
0052767
0052771
0052772
0052773
0052775
0052777
0052779
0052782
0052783
0052786
0052791
0052821
0052823
0052826
0052828
0052829
0052831
0052833
0052834
0052836
0052841
0052842
0052844
0052861
0052862
0052866
0052867
0052868
0052871
0052877
0052878
0052891
0052892
0052899
0052916
0052917
0052921
0052922
0052938
0052951
0052958
0052961
0052962
0052965
0052967
0052968
0052971
0052981
0052983
0052986
0052987
0052993
0052998
0052999
0097206
009725
009726
00359
0035917
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Israel - Mobile Z1
Israel - Mobile Z1
Israel - Mobile Z4
Bulgaria
Bulgaria - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
009953294
009953295
009953296
009953297
009953298
009953299
0099555
0099558
0099577
0099579
0099590
0099591
0099593
0099595
0099597
0099598
0099599
00905337
00905339
0090534
0090535
0090536
0090537
0090538
0090539
009054
0090540
0090541
00905420
00905421
00905422
00905423
00905424
00905425
00905426
00905427
00905428
009054280
009054281
009054282
009054283
009054284
009054289
00905429
0090543
0090544
0090545
0090546
0090547
0090548
0090549
009056
0090562
0090564
009057
009058
0090900
001671
006231
003864400
003864600
003865400
003865600
003865632
00386591
003865920
003865921
003865922
003865969
00386597
003867310
003867400
003867600
00386815
003868160
003868161
003868162
003868220
003868300
0070
00709630
007097
0071
0072
0073012
0073022
007303
007304
007305
007306
007307
007308
007309
007330
007331
007332
007334
007335
007336
007337
007338
007339
007340
007341
0073422
0073432
0073433
007344
0073452
0073462
007347
007348
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z4
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z3
Georgia - Mobile Z1
Georgia - Mobile Z4
Georgia - Mobile Z1
Georgia - Mobile Z4
Georgia - Mobile Z1
Georgia - Mobile Z4
Georgia - Mobile Z1
Georgia - Mobile Z4
Georgia - Mobile Z1
Georgia - Mobile Z4
Georgia - Mobile Z1
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell Z2
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile Z5
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z2
Turkey - Mobile Z3
Turkey - Mobile Z3
Turkey - Mobile Z3
Turkey - Mobile Z3
Turkey - Mobile Z3
Turkey - Mobile Z3
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z6
Turkey - Mobile Z7
Turkey - Mobile Z1
Turkey - Mobile Z1
Turkey - Mobile Z7
Turkey - Mobile Z7
Turkey - Premium
Guam
Indonesia - Mobile Z2
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Russia Z1
Russia Overlay
Russia Overlay
Russia Z1
Russia Z1
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z9
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z3
Kazakhstan Z9
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
0073492
Russia Z1
0035920
Bulgaria - Mobile Z5
0035921
0035922
0035923
0035925
0035926
0035927
0035928
0035929
0084
00841900
008431
0084320
00844
0084511
008458
008461
0084650
008472
00848
001684
0016842
00855
00357700
0035796
0035797
0035799
00568
00569
0062817
0062818
0062819
0073420
0073421
0073423
0073424
0073425
0073426
0073427
0073428
0073429
0073430
0073431
0073434
0073435
0073436
0073437
0073438
0073439
0073450
0073451
0073453
0073454
0073455
0073456
0073457
0073458
0073459
0073460
0073461
0073463
0073464
0073465
0073466
0073467
0073468
0073469
0073490
0073491
0073493
0073494
0073495
0073496
0073497
0073498
0073499
0073510
0073511
0073513
0073514
0073515
0073516
0073517
0073518
0073519
0073520
0073521
0073523
0073524
0073525
0073526
0073527
0073528
0073529
0073810
0073811
0073813
0073814
0073815
0073816
0073817
0073818
0073819
0073820
0073821
0073823
0073824
0073825
0073826
0073827
0073828
0073829
0073830
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Bulgaria - Mobile Z5
Vietnam
Vietnam - Mobile: Other Z2
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
Vietnam - Mobile
American Samoa
American Samoa - Mobile
Cambodia
Cyprus - Mobile Z2
Cyprus - Mobile Z2
Cyprus - Mobile Z2
Cyprus - Mobile Z2
Chile - Mobile Z2
Chile - Mobile Z2
Indonesia - Mobile Z5
Indonesia - Mobile Z5
Indonesia - Mobile Z5
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
007350
0073512
0073522
007353
007354
007355
007356
007357
007358
007359
00736
00737
007380
0073812
0073822
0073832
0073842
0073852
007386
007387
0073882
007389
0073902
0073912
007392
007393
0073942
0073952
007396
007397
007398
007399
00740
007410
007412
007414
007417
007418
007419
007420
007422
007425
007428
007429
00743
00744
00745
00746
00747
007477
007478
00748
007490
007491
007492
007493
007494
007496
007497
007498
0076
00780
007810
007811
007812
007813
007816
007817
007819
007820
007822
007823
007824
007825
007826
007827
007828
007829
00783
00784
00785
00786
00787
00788
00789
0061140
0061141
0061142
0061143
0061144
0061145
0061146
0061147
00611470
00611471
00611472
00611473
00611474
00611475
00611476
00611477
00611478
00611479
0061148
0061149
009053
0090530
0090531
0090532
00905330
00905331
00905332
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Overlay
Russia Overlay
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Kazakhstan Z3
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z5
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Z1
Russia Overlay
Russia Z1
Russia Z1
Russia Overlay
Russia Z1
Russia Z1
Australia - Mobile Z1
Australia - Mobile Z1
Australia - Mobile Z1
Australia - Mobile Z1
Australia - Mobile Z1
Australia Other
Australia - Mobile Z1
Australia - Mobile Z3
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z5
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z4
Australia - Mobile Z1
Australia - Mobile Z1
Turkey - Mobile Z8
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
00905333
Turkey - Mobile: Turkcell
0073831
Russia Z3
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
00905334
00905335
00905336
00376
0081
00813
00816
00995344
0092
009221
0092300
0092301
0092302
0092303
0092304
0092305
0092306
0092307
0092308
0092309
009231
009232
009233
0092340
0092341
0092342
0092343
0092344
0092345
0092346
0092347
0092348
0092349
009235
009236
009237
009238
009239
0092900
001670
009641
00905338
00601
007
0099544
0021210
0021211
0021212
0021213
0021214
0021215
0021216
0021217
0021218
0021219
0021220
0021221
0021222
00212243
00212244
0021225
0021230
0021231
0021232
002126
0021260
0021261
0021262
0021263
0021264
0021265
0021266
0021267
0021268
0021269
002127
0021270
0021271
0021272
0021273
0021274
0021275
0021276
0021277
0021278
0021279
0021292
0055
001246
005118
005119
0051418
0051419
0051428
0051429
0051438
0051439
0051448
0051449
0051518
0051519
0051528
0051529
0051538
0051539
0051548
0051549
0051568
0051569
0051618
0051619
0051628
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Turkey - Mobile: Turkcell
Andorra
Japan
Japan
Japan
Georgia - Mobile Z2
Pakistan
Pakistan Z1
Pakistan Z2
Pakistan Z2
Pakistan Z2
Pakistan Z2
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z2
Pakistan Z2
Pakistan Z2
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Pakistan Z1
Northern Mariana
Iraq Z1
Turkey - Mobile Z9
Malaysia - Mobile
Russia Z2
Georgia - Mobile Z2
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile Z3
Morocco - Mobile Z4
Morocco - Mobile Z3
Morocco - Mobile Z4
Morocco - Mobile Z3
Morocco - Mobile Z3
Morocco - Mobile Z4
Morocco - Mobile Z3
Morocco - Mobile Z4
Morocco - Mobile Z5
Morocco - Mobile Z5
Morocco - Other
Morocco - Other
Morocco - Other
Morocco - Other Z1
Morocco - Other Z1
Morocco - Other Z1
Morocco - Other Z1
Morocco - Mobile Z2
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile Z2
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile
Morocco - Mobile Z1
Morocco - Mobile Z6
Brazil
Barbados
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
0073833
0073834
0073835
0073836
0073837
0073838
0073839
0073840
0073841
0073843
0073844
0073845
0073846
0073847
0073848
0073849
0073850
0073851
0073853
0073854
0073855
0073856
0073857
0073858
0073859
0073880
0073881
0073883
0073884
0073885
0073886
0073887
0073888
0073889
0073900
0073901
0073903
0073904
0073905
0073906
0073907
0073908
0073909
0073910
0073911
0073913
0073914
0073915
0073916
0073917
0073918
0073919
0073940
0073941
0073943
0073944
0073945
0073946
0073947
0073948
0073949
0073950
0073951
0073953
0073954
0073955
0073956
0073957
0073958
0073959
007411
007413
007415
007416
007421
007423
007424
007426
007427
007814
007815
007818
007821
00849
008490
008491
008492
008493
008494
008495
008496
008497
008498
008499
00359929
00359949
00359965
0035997170
003599739
0084122
0084168
005061
0035924
003593015
00359325
00359349
003593615
00359385
0035939131
00359429
003594315
00359445
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Russia Z3
Vietnam - Mobile Z1
Vietnam - Mobile Z2
Vietnam - Mobile Z2
Vietnam - Mobile Z1
Vietnam - Mobile Z2
Vietnam - Mobile Z2
Vietnam - Mobile Z1
Vietnam - Mobile Z1
Vietnam - Mobile Z3
Vietnam - Mobile Z3
Vietnam - Mobile Z1
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Vietnam - Mobile: Other
Vietnam - Mobile: Other Z1
Costa Rica - Mobile
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
0051629
Peru - Mobile Z2
00359469
Bulgaria - Mobile Z6
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
0051638
0051639
0051648
0051649
0051658
0051659
0051668
0051669
0051678
0051679
0051728
0051729
0051738
0051739
0051748
0051749
0051768
0051769
0051828
0051829
0051838
0051839
0051848
0051849
0056
005611
005615
005620
0056210
0056211
0056212
0056213
0056214
0056215
0056216
0056217
0056218
00562190
00562191
00562192
00562193
00562194
00562195
00562199
005622
005623
005624
005625
005626
005627
005628
005629
00590
00673
008150
00506
00673227
00673228
00673229
00673269
00673286
00673287
00673289
0067381
0067382
0067383
0067385
0067386
0067387
0067388
0067389
001809
0018092
0018093
0018094
0018095
0018096
0018097
0018098
0018099
001829
009050
0090522
0090527
009055
0090592
0090594
0090596
006010
006011
006012
006013
0060140
0060141
0060142
00601430
00601431
00601432
00601433
00601434
00601435
00601436
00601437
00601438
00601439
0060144
0060145
0060146
0060147
0060148
0060149
006015
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Peru - Mobile Z1
Peru - Mobile Z2
Chile
Chile - Mobile
Chile - Mobile
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Chile - Mobile Z3
Guadeloupe
Brunei
Japan Z1
Costa Rica
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Brunei-Mobile
Dominican Republic
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic - Mobile
Dominican Republic
Turkey - Mobile
Turkey - Mobile
Turkey - Mobile
Turkey - Mobile
Turkey - Mobile
Turkey - Mobile
Turkey - Mobile
Malaysia - Mobile Z3
Malaysia - Mobile Z4
Malaysia - Mobile Z5
Malaysia - Mobile Z3
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z5
Malaysia - Mobile Z2
Malaysia - Mobile Z2
Malaysia - Mobile Z2
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z2
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z6
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z3
Malaysia - Mobile Z1
Malaysia - Mobile Z1
00359529
00359549
003595509
003595547
003595549
00359569
003595795
00359585
003596015
00359625
00359649
00359669
003596759
00359685
003597019
0035971284
0035971285
00359735
0035974439
003597459
00359765
00359789
00359825
00359845
00359865
004610
0046102
0046103
0046106
0046195
0046252
0046376
004645
0046450
0046458
004651
0046518
0046519
004659
004667
0046673
0046674
0046675
0046676
00467
004670
00467000
00467001
00467002
00467003
00467004
00467005
00467006
00467007
00467008
00467009
00467010
00467011
00467012
00467013
00467014
00467015
00467016
00467017
00467018
004670190
004670191
004670192
004670193
004670194
004670195
004670196
004670197
004670198
004670199
0046702
0046703
0046704
0046705
0046706
0046707
0046708
0046709
00467190000
00467190001
004673
0046730
00467310
00467311
00467312
00467313
00467314
00467315
00467316
00467317
004673170
00467318
00467319
00467320
00467321
00467322
00467323
00467324
00467325
00467326
00467327
00467328
00467329
0046733
00467340
00467341
00467342
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Bulgaria - Mobile Z6
Sweden - Mobile
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile Z1
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile
Sweden - Mobile
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile COMVIQ
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile COMVIQ
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile TELIA Z2
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z2
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z1
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE Z1
Sweden - Mobile VODAFONE Z1
Sweden - Mobile VODAFONE Z1
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile VODAFONE Z1
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
006016
Malaysia - Mobile Z6
00467343
Sweden - Mobile VODAFONE
00467344
004673450
004673451
004673452
004673453
004673454
004673455
004673456
004673457
004673458
004673459
004673460
004673461
004673462
004673463
004673464
004673465
004673466
004673467
004673468
004673469
00467347
00467348
00467349
00467350
00467351
00467352
00467353
00467354
00467355
00467356
00467357
00467358
00467359
0046736
0046737
00467380
00467381
00467382
00467383
00467384
00467385
00467386
00467387
00467388
00467389
0046739
004674
004676
0046760
00467610
00467611
00467612
00467613
00467614
00467615
00467616
00467617
00467618
00467619
0046762
0046763
00467630
00467631
00467632
00467633
00467634
00467635
00467636
00467637
00467638
00467639
0046764
00467640
00467641
00467642
00467643
00467644
00467645
00467646
00467647
00467648
00467649
0046765
00467650
00467651
00467652
00467653
00467654
00467655
00467656
00467657
00467658
00467659
00467660
00467661
00467662
00467663
00467664
00467665
00467666
00467667
00467668
004676690
004676691
004676692
004676693
004676694
004676695
004676696
004676697
004676698
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile H3G
Sweden - Mobile H3G
Sweden - Mobile H3G
Sweden - Mobile H3G
Sweden - Mobile H3G
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE Z1
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile Z12
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z4
Sweden - Mobile Z4
Sweden - Mobile Z4
Sweden - Mobile Z4
Sweden - Mobile TELE2
Sweden - Mobile H3G Z1
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z7
Sweden - Mobile Z8
Sweden - Mobile Z10
Sweden - Mobile Z10
Sweden - Mobile Z10
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z8
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z9
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z11
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z14
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
006017
006018
006019
00596
0059659637
00596696
004932
001868
003516009
00853
008536
0033604
00336060
00336061
00336062
00336063
0033607
0033608
0033630
0033631
0033632
0033633
0033637
0033641
0033642
0033643
0033645
0033649
0033656
0033657
003367
003368
0058410
0058411
0058412
0058413
0058415
0058417
0058418
0058419
0033601
0033603
0033605
00336065
00336066
00336067
00336068
00336069
0033609
003361
003362
0033634
0033635
0033636
0033650
0033653
0033654
0033655
0033659
003366
0033660
0033661
0033662
0033663
0033664
0033665
0033666
0033667
0033668
0033698
0033699
00507
001907
0048666
0048728
0048881
0048883
00594
0059521
00856
00350
0035050
0035051
0035052
0035053
0035054
0035055
0035056
0035057
0035058
0035059
0043650
0043660
0043664
0043676
004367833
004367890
004367891
0043688
00436888
0043699
0057
005906
00973
0027
002711
00277
00278
00595
0052
0052222
0052228
Malaysia - Mobile Z5
Malaysia - Mobile Z5
Malaysia - Mobile Z3
Martinique
Martinique - Mobile
Martinique - Mobile Z1
Germany - Mobile: Other Z2
Trinidad & Tobago
Portugal - Mobile Z3
Macau
Macau
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE Z1
France - Mobile: ORANGE
France - Mobile: ORANGE
Venezuela - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z2
Venezuela - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z1
France - Mobile: SFR
France - Mobile: SFR
France - Mobile: SFR
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR
France - Mobile: SFR
France - Mobile: SFR
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: SFR Z1
France - Mobile: BOUYGUES
France - Personal
France - Personal Z1
France - Personal Z1
France - Mobile: BOUYGUES Z1
France - Mobile: BOUYGUES Z1
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
France - Mobile: BOUYGUES
Panama
USA Alaska
Poland - Mobile Z1
Poland - Mobile Z7
Poland - Mobile Z1
Poland - Mobile Z1
French Guiana
Paraguay Z1
Laos
Gibraltar
Gibraltar - Mobile
Gibraltar - Mobile
Gibraltar - Mobile
Gibraltar - Mobile
Gibraltar - Mobile Z1
Gibraltar - Mobile
Gibraltar - Mobile Z1
Gibraltar - Mobile Z1
Gibraltar - Mobile Z1
Gibraltar - Mobile
Austria - Mobile: TELE RING
Austria - Mobile: Hutchison
Austria - Mobile: Mobilkom Z1
Austria - Mobile: T-Mobile
Austria - Mobile: Hutchison Z1
Austria - Mobile: Hutchison Z1
Austria - Mobile: Hutchison Z1
Austria - Mobile: Other Z1
Austria - Mobile: Other Z1
Austria - Mobile: One Z1
Colombia
Guadeloupe - Mobile
Bahrain
South Africa
South Africa Z1
South Africa - Mobile
South Africa - Mobile
Paraguay
Mexico
Mexico
Mexico
0052229
Mexico
004676699
Sweden - Mobile Z14
EriVoIP- CallBack Zone 1,99
0052231
0052232
0052238
0052241
0052243
0052244
0052246
0052271
0052272
0052284
0052287
0052288
0052294
0052311
0052312
0052313
0052314
0052317
0052322
0052323
0052324
0052325
0052341
0052351
0052352
0052353
0052354
0052356
0052374
0052378
0052381
0052384
0052389
0052392
0052393
0052415
0052427
0052434
0052435
0052436
0052438
0052442
0052443
0052444
0052445
0052449
0052451
0052452
0052453
0052462
0052463
0052464
0052466
0052468
0052469
0052472
0052473
0052474
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
00467670
00467671
004676720
004676721
004676722
004676723
004676724
004676725
0046767260
0046767261
0046767262
0046767263
0046767264
0046767265
0046767266
00467672670
00467672671
00467672672
00467672673
00467672674
00467672675
00467672676
00467672677
00467672678
00467672679
0046767268
0046767269
004676727
004676728
004676729
00467673
00467674
00467675
00467676
0046767624
0046767625
0046767626
00467677
00467678
00467679
00467680
00467681
00467682
00467683
00467684
00467685
00467686
00467687
00467688
00467689
0046769
004677520
00467822
00467890
0046900
0046939
0046944
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z6
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z14
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile Z5
Sweden - Mobile TELIA Z2
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA Z2
Sweden - Mobile TELIA Z2
Sweden - Mobile TELIA Z2
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile TELIA
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE
Sweden - Mobile VODAFONE Z2
Sweden - Mobile Z8
Sweden - Mobile Z13
Sweden - Mobile
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile Z3
Sweden - Mobile Z3
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 2,49,-Kč/1 minutu
007300
0073010
0073011
0073013
0073014
0073015
0073016
0073017
0073018
0073019
0073020
0073021
0073023
0073024
0073025
0073026
0073027
0073028
0073029
00731
00731290
00731291
00731390
00731391
00731490
00731491
00731590
00731591
00731790
00731791
00731890
00731891
00732
00732190
00732191
00732390
00732391
00732490
00732590
00732591
00732690
Kazakhstan - Mobile
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z2
Kazakhstan Z11
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan Z11
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
00796273
00796274
00796275
00796276
00796277
00796278
00796279
0079628
0079630
0079631
00796320
00796321
00796322
00796323
007963240
00796325
00796326
00796327
00796328
00796329
00796333
00796335
00796336
00796337
00796338
00796339
0079634
0079635
00796370
007963714
007963715
007963716
007963717
007963718
007963719
00796373
00796374
007963751
007963752
007963753
007963754
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
00732691
Kazakhstan - Mobile Z4
007963755
Russia - Mobile Z1
007963756
007963757
007963758
007963759
00796379
0079638
00796390
00796391
00796393
00796394
00796395
00796398
007964
007965
007966
007967
007968
007969
00797
007980
007981
007982
007983
007984
007986
007987
007988
007989
00799
00447500
00447501
00447502
00447503
00447504
00447505
00447506
00447507
00447508
00447509
0044751
00447510
00447511
00447512
00447513
00447514
00447515
00447516
00447517
00447518
00447519
00447520
00447521
00447522
00447523
00447524
00447525
00447526
00447527
00447528
00447529
00447530
00447531
004475320
004475321
004475322
004475323
004475324
004475325
004475326
004475327
004475328
004475329
00447533
00447534
00447535
00447536
00447537
00447538
00447539
0044754
00447540
00447541
00447542
00447543
00447544
00447545
00447546
00447547
00447548
00447549
00447550
00447551
00447552
00447553
00447554
00447555
00447556
00447557
00447558
00447559
0044756
0044757
00447580
00447581
00447582
00447583
00447584
00447585
00447586
00447587
00447588
00447589
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: BT Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
00732758
00732790
00732791
007333
0075
00750
00751
00752
00753
00754
00755
00756
007570
007571
007572
007573
007574
007575
007576
007577
007578
007579
00758
00759
007676
0077
0079
00790118
00790130
00790131
00790132
00790137
00790140
007901461
007901464
007901470
0079015
0079017
00790190
00790197
007901982
007901983
00790300
00790301
007903092
007903093
007903094
007903095
007903096
007903097
007903098
007903099
0079031
0079032
007903363
0079035
00790361
00790362
00790366
00790367
00790368
0079037
00790396
00790397
00790433
00790451
00790455
00790460
00790461
00790463
00790464
00790520
00790521
00790522
007905230
007905231
007905232
007905233
007905234
007905235
007905236
00790525
00790526
00790527
00790528
0079055
0079057
0079060
007906225
007906226
007906227
007906228
007906229
00790624
00790625
00790626
00790627
0079067
00790915
00790916
007909577
007909578
007909579
00790958
007909590
007909591
007909592
007909593
00790962
00790963
00790964
00790965
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z4
Kazakhstan - Mobile Z1
Russia Overlay Z1
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Kazakhstan - Mobile Z2
Kazakhstan - Mobile Z3
Kazakhstan
Kazakhstan Z8
Kazakhstan Z8
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan
Kazakhstan Z1
Kazakhstan Z1
Kazakhstan Z5
Kazakhstan Z6
Russia - Mobile
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
00790966
Russia - Mobile Z2
00447590
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
00447591
00447592
00447593
00447594
00447595
00447596
00447597
00447598
00447599
00447700
00447701
00447702
00447703
00447704
00447705
00447706
00447707
00447708
00447709
00447710
00447711
00447712
00447713
00447714
00447715
00447716
00447717
00447718
00447719
00447720
00447721
00447722
00447723
00447724
00447725
00447726
00447727
00447728
00447729
00447730
00447731
00447732
00447733
00447734
00447735
00447736
00447737
00447738
00447739
00447740
00447741
00447742
00447743
00447744
00447745
00447746
00447747
00447748
00447749
00447750
00447751
00447752
00447753
00447754
00447755
00447756
00447757
00447758
00447759
00447760
00447761
00447762
00447763
00447764
00447765
00447766
00447767
00447768
00447769
00447770
00447771
00447772
00447773
00447774
00447775
00447776
00447777
00447778
00447779
00447780
00447781
00447782
00447783
00447784
00447785
00447786
00447787
00447788
00447789
00447790
00447791
00447792
00447793
00447794
00447795
00447796
00447797
00447798
00447799
00447800
00447801
00447802
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z2
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
00790967
00790968
00790969
0079099
0079100
0079104
0079150
0079151
0079152
0079153
0079154
007916
0079175
00791910
007919139
007919410
007919411
00791972
00791976
00791977
007919784
007919786
00791996
007919970
00791999
00792109
007921111
00792118
0079213
00792140
00792141
00792142
00792143
00792144
00792155
00792156
00792157
00792158
00792159
00792163
00792164
00792165
00792174
00792175
00792176
00792177
00792178
00792179
007921845
007921846
007921847
007921848
007921849
007921855
007921856
007921857
007921858
007921859
00792186
00792187
00792188
00792189
0079219
007925101
007925102
007925103
007925104
007925105
007925106
007925108
007925130
007925136
007925139
007925220
007925226
007925231
007925233
007925247
007925258
007925363
007925364
007925410
007925411
007925500
007925502
007925504
007925505
007925506
007925507
007925508
007925509
007925510
007925514
007925517
007925518
007925542
007925545
007925585
007925589
007925642
007925646
0079257
007925920
007925922
007925960
007925961
007925967
007925968
007925969
007925970
007925974
007925985
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
007925991
Russia - Mobile Z2
00447803
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
00447804
00447805
00447806
00447807
00447808
00447809
00447810
00447811
00447812
00447813
00447814
00447815
00447816
00447817
00447818
00447819
00447820
00447821
00447822
00447823
00447824
00447825
00447826
00447827
00447828
00447829
00447830
00447831
00447832
00447833
00447834
00447835
00447836
00447837
00447838
00447839
00447840
00447841
00447842
00447843
00447844
00447845
00447846
00447847
00447848
00447849
00447850
00447851
00447852
00447853
00447854
00447855
00447856
00447857
00447858
00447859
00447860
00447861
00447862
00447863
004478640
004478641
004478642
004478643
004478644
004478645
004478646
004478647
004478648
004478649
00447865
00447866
00447867
00447868
00447869
00447870
00447871
004478720
004478721
004478722
004478723
004478724
004478725
004478726
004478727
004478728
004478729
00447873
004478731
004478732
004478733
004478734
004478735
004478736
004478737
004478738
004478739
004478740
004478741
004478742
004478743
004478744
004478745
004478746
004478747
004478748
004478749
00447875
00447876
00447877
00447878
00447879
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: VODAFONE
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
007925997
007925998
007925999
007926
0079291
0079296
00793120
00793121
00793122
00793123
00793124
00795000
00795001
00795002
00795003
00795004
00795164
00795165
00795166
00795167
00795168
00795220
00795221
00795222
00795223
00795224
00795235
00795236
00795237
00795238
00795239
007954
00796023
00796024
00796025
00796026
00796027
00796028
00796180
007961810
007961811
00796236
00796268
00796269
00796270
00796271
00796272
0079629
007963241
007963242
007963243
007963244
007963245
007963246
007963247
007963248
007963249
00796330
00796331
00796332
00796334
0079636
007963710
007963711
007963712
007963713
00796372
007963750
00796376
00796377
00796378
00796392
00796396
00796397
00796399
007985
001441
001441234
0014412347
001441235
001441237
0014413
00144150
00144151
00144152
00144153
00144159
0014417
00358
0035819
003589
00336
0033600
00336064
0033638
0033639
0033640
0033644
0033646
0033647
0033648
0033651
0033652
0033658
0033690
0033691
0033692
0033693
0033694
0033695
0033696
0033697
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z3
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Russia - Mobile Z2
Bermuda
Bermuda - Mobile
Bermuda - Mobile
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Bermuda - Mobile Z1
Finland
Finland Z1
Finland Z1
France - Mobile
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile: BOUYGUES Z2
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
France - Mobile Z1
00880
Bangladesh
00447880
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
00447881
00447882
00447883
00447884
00447885
00447886
00447887
00447888
00447889
00447890
00447891
004478920
004478921
004478922
004478923
004478924
004478925
004478926
004478927
004478928
004478929
004478930
004478931
004478932
004478933
004478934
004478935
004478936
004478937
004478938
004478939
00447894
00447895
00447896
00447897
00447898
00447899
00447900
00447901
00447902
00447903
00447904
00447905
00447906
00447907
00447908
00447909
00447910
00447911
00447912
00447913
00447914
00447915
00447916
00447917
00447918
00447919
00447920
00447921
00447922
00447923
00447924
00447925
00447926
00447927
00447928
00447929
00447930
00447931
00447932
00447933
00447934
00447935
00447936
00447937
00447938
00447939
0044794
00447940
00447941
00447942
00447943
00447944
00447945
00447946
00447947
00447948
00447949
00447950
00447951
00447952
00447953
00447954
00447955
00447956
00447957
00447958
00447959
00447960
00447961
00447962
00447963
00447964
00447965
00447966
00447967
00447968
00447969
00447970
00447971
00447972
00447973
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: H3G Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z3
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
008801
0088011
0088015
0088016
0088017
0088018
0088019
008802
0088031
0035948
00771
00772
007720
0077210
0077211
0077213
0077214
0077215
0077216
0077217
0077218
0077219
007722
007723
007724
007725
007726
0077270
0077271
0077274
0077275
0077276
0077277
0077278
0077279
007728
007729
00359900
0035990033
0035990034
0035990035
00355
003554
00386590
00386598
00386599
00386820
0031610
0031611
0031612
0031613
0031614
0031615
0031616
0031617
0031618
0031619
0031620
0031621
0031622
0031623
0031624
0031625
0031626
0031627
0031628
0031629
0031630
0031633
0031634
0031636
0031638
0031639
0031640
0031641
0031642
0031643
0031644
0031645
0031646
0031647
0031648
0031649
0031650
0031651
0031652
0031653
0031654
0031655
0031656
0031657
0031658
0031659
0031665
0031681
00506283
00506284
005063
00506712
005068
0058414
0058416
0058424
0058426
00976
0097650
0097655
0097656
0097658
0097688
0097691
0097692
Bangladesh - Mobile
Bangladesh - Mobile Z1
Bangladesh - Mobile Z1
Bangladesh - Mobile Z1
Bangladesh - Mobile Z1
Bangladesh - Mobile Z1
Bangladesh - Mobile Z1
Bangladesh - Mobile Z2
Bangladesh - Mobile Z2
Bulgaria - Mobile: MOBIKOM
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Kazakhstan Z10
Bulgaria - Mobile
Bulgaria - Mobile Z1
Bulgaria - Mobile Z2
Bulgaria - Mobile Z3
Albania
Albania Z1
Slovenia Z2
Slovenia Z2
Slovenia Z2
Slovenia Z2
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: TMOBILE
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: ORANGE
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: TMOBILE
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: ORANGE
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: TMOBILE Z1
Netherlands - Mobile: TELE2
Netherlands - Mobile: ORANGE
Netherlands - Mobile: ORANGE Z1
Netherlands - Mobile: TELE2
Netherlands - Mobile: TMOBILE
Netherlands - Mobile: TMOBILE
Netherlands - Mobile: TMOBILE
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: ORANGE
Netherlands - Mobile: TELFORT
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: VODAFONE
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: KPN
Netherlands - Mobile: TMOBILE Z1
Costa Rica - Mobile Z1
Costa Rica - Mobile Z1
Costa Rica - Mobile Z1
Costa Rica - Mobile Z1
Costa Rica - Mobile Z1
Venezuela - Mobile Z3
Venezuela - Mobile Z3
Venezuela - Mobile Z3
Venezuela - Mobile Z3
Mongolia
Mongolia - Mobile
Mongolia - Mobile
Mongolia - Mobile
Mongolia - Mobile
Mongolia - Mobile Z1
Mongolia - Mobile Z1
Mongolia - Mobile
0097695
Mongolia - Mobile Z1
00447974
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
00447975
00447976
00447977
00447978
00447979
00447980
00447981
00447982
00447983
00447984
00447985
00447986
00447987
00447988
00447989
00447990
00447991
00447992
00447993
00447994
00447995
00447996
00447997
00447998
00447999
00491570
001345
003249
00351169
003511691
003511693
003511696
003511699
00351189
003511891
003511893
003511896
00351609
00351639
00351659
00351669
003519
0035190
0035191
0035192
0035193
0035194
0035195
0035196
0035197
0035198
0035199
0049700
0049701
001876
004850
0048500
0048501
0048502
0048503
0048504
0048505
0048506
0048507
0048508
0048509
004851
0048510
0048511
0048512
0048513
0048514
0048515
0048516
0048517
0048518
0048519
0048601
0048603
0048605
0048607
0048609
0048661
0048663
0048664
0048665
0048667
0048668
0048669
0048690
0048691
0048693
0048695
0048697
0048721
0048722
0048723
0048725
0048726
00487283
0048780
0048781
0048782
0048783
0048784
0048785
0048786
0048787
0048788
0048789
0048795
0048797
United Kingdom - Mobile: ORANGE
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: T-Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: H3G
United Kingdom - Mobile: ORANGE Z1
United Kingdom - Mobile: VODAFONE Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z2
Germany - Mobile: E-PLUS Z1
Cayman Islands
Belgium - Mobile: MOBISTAR
Portugal - Mobile
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Portugal - Mobile Z1
Germany - Mobile Z2
Germany - Mobile Z2
Jamaica
Poland - Mobile: ORANGE
Poland - Mobile: ORANGE Z1
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile: ORANGE
Poland - Mobile: ORANGE Z1
Poland - Mobile: ORANGE Z1
Poland - Mobile: ORANGE Z1
Poland - Mobile: Other
Poland - Mobile: Other
Poland - Mobile: Other
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile: POLKOMTEL
Poland - Mobile: ERA
Poland - Mobile: Other
Poland - Mobile: Other
Poland - Mobile: ERA
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile Z2
Poland - Mobile: POLKOMTEL
Poland - Mobile: POLKOMTEL
Poland - Mobile Z5
Poland - Mobile Z5
Poland - Mobile Z5
Poland - Mobile Z9
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z9
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z9
Poland - Mobile Z9
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile Z8
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
0097696
0097699
007736
0090392
0049151
0049152
0049155
0049157
0049159
0049160
0049162
0049163
0049170
0049171
0049172
0049173
0049174
0049175
0049176
0049177
0049178
0049179
00598
005982
00298
003706
0037060
00370600
00370601
00370602
00370603
00370604
00370605
00370606
00370607
00370608
00370609
0037061
00370610
00370611
00370612
00370613
00370614
00370615
00370616
00370617
00370618
00370619
0037062
00370620
00370621
00370622
00370623
00370624
00370625
00370626
00370627
00370628
00370629
0037063
00370640
00370641
00370642
00370643
00370644
00370645
00370646
00370647
00370648
00370649
0037065
00370650
00370651
00370652
00370653
00370654
00370655
00370656
00370657
00370658
00370659
00370660
00370661
00370662
00370663
00370664
00370665
00370666
00370667
00370668
0037066842
0037066860
0037066861
0037066862
0037066863
0037066864
0037066865
00370669
0037067
00370670
00370671
00370672
00370673
00370674
00370675
00370676
00370677
00370678
00370679
00370680
00370681
00370682
Mongolia - Mobile Z1
Mongolia - Mobile Z1
Kazakhstan Z7
Cyprus North
Germany - Mobile: D1
Germany - Mobile: VODAFONE
Germany - Mobile: E-PLUS
Germany - Mobile: E-PLUS
Germany - Mobile: O2 Z1
Germany - Mobile: T - Mobile: D1
Germany - Mobile: VODAFONE
Germany - Mobile: E-PLUS
Germany - Mobile: D1
Germany - Mobile: D1
Germany - Mobile: VODAFONE
Germany - Mobile: VODAFONE
Germany - Mobile: VODAFONE
Germany - Mobile: D1
Germany - Mobile: O2 Z1
Germany - Mobile: E-PLUS
Germany - Mobile: E-PLUS
Germany - Mobile: O2 Z1
Uruguay
Uruguay Z1
Faroe Island
Lithuania - Mobile
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
00370683
Lithuania - Mobile Z1
0048798
Poland - Mobile Z8
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
00370684
00370685
00370686
00370687
00370688
00370689
00370690
00370691
00370692
00370693
00370694
00370695
00370696
00370697
00370698
00370699
00370910
00377
0035810
0035820
0035829
0035830
0035860
00358600
00358700
0035873
0035875
0035876
00358800
00964
0096473
00964730
0096476
003247
00507120
00507161
005072
00507200
00507201
00507202
00507203
00507204
00507205
00507206
00507207
00507208
00507209
00507210
00507211
00507212
00507213
00507214
00507215
00507216
00507217
00507218
00507219
0050722
0050723
0050724
0050725
0050726
0050727
0050728
0050729
005073
00507390
00507391
00507392
00507399
00507418
005075
0050754
0050755
00507718
00507800
00507810
00507811
00507855
00507872
00507873
00507918
00965
007900
0079010
00790110
00790111
00790112
00790113
00790114
00790115
00790116
00790117
00790119
0079012
00790133
00790134
00790135
00790136
00790138
00790139
00790141
00790142
00790143
00790144
00790145
007901460
007901462
007901463
007901465
007901466
007901467
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z1
Lithuania - Mobile Z2
Monaco
Finland - Personal
Finland - Personal
Finland - Personal
Finland - Personal
Finland - Personal Z2
Finland - Personal Z3
Finland - Mobile Z7
Finland - Personal
Finland - Personal
Finland - Personal Z3
Finland - Personal Z2
Iraq
Iraq - Mobile
Iraq - Mobile Z6
Iraq - Mobile Z2
Belgium - Mobile: Proximus Z1
Panama - Mobile
Panama - Mobile
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other Z1
Panama - Other Z1
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other Z1
Panama - Other Z1
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other
Panama - Other Z1
Panama - Other Z1
Panama - Other Z1
Panama - Other Z1
Panama - Other Z1
Panama - Other
Panama - Mobile Z2
Panama - Mobile Z2
Panama - Mobile Z2
Panama - Mobile Z2
Panama - Mobile Z2
Panama - Mobile
Kuwait
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
0048799
0048880
0048885
0048886
0048887
0048889
00213
0021321
002136
002137
0021390
0021391
0021392
0021393
0021394
0021395
0021396
0021397
0021398
0021399
002131
0021310
003248
0062
006213
006281
006285
006286
00628681
001876563
001876701
0062814
0062815
0062816
0062855
0062856
0062857
0062858
0096475
00964750
00260
006280
0062810
0062811
0062812
0062813
006282
006283
006284
0062850
0062851
0062852
0062853
0062854
0062859
0062860
0062861
0062862
0062863
0062864
0062865
0062866
0062867
00628680
00628682
00628683
00628684
00628685
00628686
00628687
00628688
00628689
0062869
006287
0062870
006288
006289
002135
0021350
0021351
0021353
0021354
00371200
00371202
003712200
003712201
003712202
003712203
003712204
003712205
003712206
003712207
003712208
003712209
00371221
003712230
003712231
003712232
003712233
003712234
003712235
003712236
003712237
003712238
003712239
00371224
00371225
003712280
003712281
003712282
003712283
003712284
Poland - Mobile Z8
Poland - Mobile: ERA
Poland - Mobile: Other
Poland - Mobile: ERA
Poland - Mobile: POLKOMTEL
Poland - Mobile: ERA
Algeria
Algeria Z1
Algeria - Mobile Other
Algeria - Mobile: Orascom
Algeria - Mobile: Orascom
Algeria - Mobile: Orascom
Algeria - Mobile: Orascom
Algeria - Mobile: Orascom
Algeria - Mobile: Orascom Z1
Algeria - Mobile: Orascom Z2
Algeria - Mobile: Orascom Z2
Algeria - Mobile Other Z2
Algeria - Mobile Other Z1
Algeria - Mobile Other Z1
Algeria Z2
Algeria Z3
Belgium - Mobile: ORANGE
Indonesia
Indonesia - Mobile
Indonesia - Mobile
Indonesia - Mobile
Indonesia - Mobile
Indonesia - Mobile Z6
Jamaica - Other
Jamaica - Other
Indonesia - Mobile Z4
Indonesia - Mobile Z4
Indonesia - Mobile Z4
Indonesia - Mobile Z4
Indonesia - Mobile Z4
Indonesia - Mobile Z4
Indonesia - Mobile Z4
Iraq - Mobile Z1
Iraq - Mobile Z7
Zambia
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Indonesia - Mobile Z3
Algeria - Mobile: Wataniya
Algeria - Mobile: Wataniya Z1
Algeria - Mobile: Wataniya Z1
Algeria - Mobile: Wataniya Z1
Algeria - Mobile: Wataniya Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
007901468
Russia - Mobile Z1
003712550
Latvia - Other Z3
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
007901469
007901471
007901472
007901473
007901474
007901475
007901476
007901477
007901478
007901479
00790148
00790149
0079016
0079018
00790191
00790192
00790193
00790194
00790195
00790196
007901980
007901981
007901984
007901985
007901986
007901987
007901988
007901989
00790199
007902
00790302
00790303
00790304
00790305
00790306
00790307
00790308
007903090
007903091
00790330
00790331
00790332
00790333
00790334
00790335
007903360
007903361
007903362
007903364
007903365
007903366
007903367
007903368
007903369
00790337
00790338
00790339
0079034
00790360
00790363
00790364
00790365
00790369
0079038
00790390
00790391
00790392
00790393
00790394
00790395
00790398
00790399
0079040
0079041
0079042
00790430
00790431
00790432
00790434
00790435
00790436
00790437
00790438
00790439
0079044
00790450
00790452
00790453
00790454
00790456
00790457
00790458
00790459
00790462
00790465
00790466
00790467
00790468
00790469
0079047
0079048
0079049
0079050
0079051
007905237
007905238
007905239
00790524
00790529
0079053
0079054
0079056
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
003712551
003712552
003712553
003712554
003712555
003712556
003712557
003712558
003712559
003712585
003712586
003712587
003712588
00371259
00371260
00371261
00371262
00371263
00371264
00371265
00371266
00371267
00371268
00371269
00371270
00371271
003712720
003712721
003712722
003712723
003712724
003712725
003712726
003712728
003712729
00371273
00371274
00371275
003712760
003712761
003712762
003712763
003712764
003712765
003712766
003712767
00371277
00371278
00371279
00371282
00371283
003712844
003712845
003712846
003712847
003712848
003712849
00371286
00371287
00371288
00371291
00371292
00371293
00371294
00371295
00371296
00371297
00371298
00371299
00573
005730
005731
005732
005733
005734
0057350
0057351
0057352
0057353
0057354
0057355
0057356
0057357
0057358
0057359
005736
005737
005738
005739
00998
0099890105
0099890106
0099890108
0099890167
0099890168
0099890174
0099890175
0099890176
0099890178
0099890185
0099890186
0099890187
0099890188
0099890189
009989021
0099890224
00998902263
00998902264
00998902265
00998902266
00998902267
00998902268
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z3
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z2
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Latvia - Other Z1
Colombia - Mobile
Colombia - Mobile Z1
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z1
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Colombia - Mobile Z2
Uzbekistan
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
0079058
Russia - Mobile Z1
00998902269
Uzbekistan Z2
0099890229
0099890230
0099890231
0099890232
0099890241
0099890242
0099890245
0099890246
0099890247
0099890248
0099890249
0099890250
0099890251
0099890252
0099890253
0099890254
0099890255
0099890256
0099890258
0099890259
0099890260
0099890261
0099890264
0099890265
0099890266
0099890267
0099890268
0099890269
0099890270
0099890271
0099890275
0099890276
0099890278
0099890279
0099890290
0099890291
0099890292
0099890293
0099890296
0099890297
0099890298
0099890299
0099890300
0099890301
0099890302
0099890303
0099890304
0099890305
0099890306
0099890307
0099890315
0099890316
0099890317
0099890318
0099890319
009989032
0099890345
0099890346
0099890347
0099890348
0099890349
009989035
0099890370
0099890371
0099890372
0099890373
0099890374
00998904110
00998904111
00998904112
00998904196
00998904197
009989050
009989051
009989052
009989053
009989054
009989055
009989056
0099890571
0099890572
0099890573
0099890574
0099890575
0099890576
0099890577
0099890578
0099890579
009989058
009989059
0099890600
0099890601
0099890602
0099890603
0099890604
0099890605
0099890607
0099890608
0099890609
009989061
009989062
009989063
009989064
0099890650
0099890651
0099890652
0099890653
0099890654
0099890655
0099890656
0099890657
0099890709
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
0079059
0079061
00790620
00790621
007906220
007906221
007906222
007906223
007906224
00790623
00790628
00790629
0079063
0079064
0079065
0079066
0079068
0079069
007907
007908
0079090
00790910
00790911
00790912
00790913
00790914
00790917
00790918
00790919
0079092
0079093
0079094
00790950
00790951
00790952
00790953
00790954
00790955
00790956
007909570
007909571
007909572
007909573
007909574
007909575
007909576
007909594
007909595
007909596
007909597
007909598
007909599
00790960
00790961
0079097
0079098
0079101
0079102
0079103
0079105
0079106
0079107
0079108
0079109
007911
007912
007913
007914
0079155
0079156
0079157
0079158
0079159
0079170
0079171
0079172
0079173
0079174
0079176
0079177
0079178
0079179
007918
0079190
00791911
00791912
007919130
007919131
007919132
007919133
007919134
007919135
007919136
007919137
007919138
00791914
00791915
00791916
00791917
00791918
00791919
0079192
0079193
00791940
007919412
007919413
007919414
007919415
007919416
007919417
007919418
007919419
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
00791942
Russia - Mobile Z1
009989071
Uzbekistan Z2
009989072
009989073
0099890740
0099890741
0099890742
0099890743
0099890744
0099890745
0099890746
0099890747
009989090
0099890910
0099890911
0099890912
0099890913
0099890914
0099893171
0099893172
0099893180
0099893181
0099893182
0099893183
0099893184
00998932118
00998932119
00998932216
0099893252
0099893270
0099893271
009989330
009989331
009989332
009989333
009989334
009989335
009989336
0099893375
0099893376
0099893377
0099893378
0099893379
009989338
0099893395
0099893396
009989340
009989341
009989349
0099893521
0099893522
0099893525
00998935599
00998936070
00998936071
00998936072
0099893609
0099893610
0099893611
0099893612
0099893613
0099893614
00998936170
00998936171
00998936172
00998936173
00998936174
0099893618
0099893619
0099893620
0099893621
0099893622
0099893624
0099893625
0099893626
009989363
009989364
009989365
0099893660
0099893661
0099893662
0099893663
0099893664
00998936660
00998936661
00998936662
00998936663
00998936664
0099893668
0099893676
0099893677
0099893678
009989368
0099893695
0099893696
0099893697
00998937117
00998937118
00998937119
009989372
009989374
0099893750
0099893751
0099893752
0099893753
0099893754
0099893755
0099893756
009989379
009989390
0099893910
0099893915
0099893919
0099893920
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
00791943
00791944
00791945
00791946
00791947
00791948
00791949
0079195
0079196
00791970
00791971
00791973
00791974
00791975
007919780
007919781
007919782
007919783
007919785
007919787
007919788
007919789
00791979
0079198
00791990
00791991
00791992
00791993
00791994
00791995
007919971
007919972
007919973
007919974
007919975
007919976
007919977
007919978
007919979
00791998
007920
00792100
00792101
00792102
00792103
00792104
00792105
00792106
00792107
00792108
00792110
007921110
007921112
007921113
007921114
007921115
007921116
007921117
007921118
007921119
00792112
00792113
00792114
00792115
00792116
00792117
00792119
0079212
00792145
00792146
00792147
00792148
00792149
00792150
00792151
00792152
00792153
00792154
00792160
00792161
00792162
00792166
00792167
00792168
00792169
00792170
00792171
00792172
00792173
00792180
00792181
00792182
00792183
007921840
007921841
007921842
007921843
007921844
007921850
007921851
007921852
007921853
007921854
007922
007923
007924
0079250
007925100
007925107
007925109
00792511
00792512
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
007925131
Russia - Mobile Z1
00998939210
Uzbekistan Z2
00998939215
0099893922
0099893930
0099893931
0099893932
0099893933
0099893934
0099893935
0099893936
0099893937
0099893940
0099893950
0099893960
009989397
0099893980
0099893981
0099893982
0099893983
0099895200
0099895300
0099895400
0099895500
0099895502
0099895504
0099895505
0099895510
0099895512
0099895600
0099895601
0099895602
0099895603
0099897100
0099897101
0099897102
0099897103
0099897104
0099897107
0099897110
0099897111
0099897112
0099897119
0099897130
0099897131
0099897154
0099897155
0099897156
0099897157
0099897158
0099897159
0099897190
0099897191
009989720
009989721
0099897212
0099897216
0099897217
0099897220
0099897221
0099897222
00998972225
00998972226
00998972227
00998972229
0099897223
0099897224
00998972246
00998972247
00998972248
00998972249
00998972257
00998972258
00998972259
0099897226
0099897227
00998972271
00998972272
00998972273
00998972274
00998972275
00998972276
00998972277
00998972278
00998972279
0099897228
0099897229
00998972295
0099897230
0099897231
0099897232
0099897233
0099897234
0099897236
0099897237
0099897238
0099897239
0099897241
0099897242
0099897243
0099897244
0099897245
0099897246
0099897247
0099897248
0099897249
0099897250
0099897255
0099897257
0099897259
009989726
0099897260
0099897261
0099897262
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
007925132
007925133
007925134
007925135
007925137
007925138
00792514
00792515
00792516
00792517
00792518
00792519
00792520
00792521
007925221
007925222
007925223
007925224
007925225
007925227
007925228
007925229
007925230
007925232
007925234
007925235
007925236
007925237
007925238
007925239
007925240
007925241
007925242
007925243
007925244
007925245
007925246
007925248
007925249
007925250
007925251
007925252
007925253
007925254
007925255
007925256
007925257
007925259
00792526
00792527
00792528
00792529
00792530
00792531
00792532
00792533
00792534
00792535
007925360
007925361
007925362
007925365
007925366
007925367
007925368
007925369
00792537
00792538
00792539
00792540
007925412
007925413
007925414
007925415
007925416
007925417
007925418
007925419
00792542
00792543
00792544
00792545
00792546
00792547
00792548
00792549
007925501
007925503
007925511
007925512
007925513
007925515
007925516
007925519
00792552
00792553
007925540
007925541
007925543
007925544
007925546
007925547
007925548
007925549
00792555
00792556
00792557
007925580
007925581
007925582
007925583
007925584
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
007925586
Russia - Mobile Z1
0099897263
Uzbekistan Z2
0099897264
0099897265
0099897266
0099897267
00998972700
00998972701
00998972702
00998972703
00998972704
0099897271
0099897272
0099897273
0099897275
0099897276
0099897277
0099897278
0099897279
0099897290
0099897291
0099897292
0099897293
0099897294
0099897296
0099897297
0099897298
0099897299
009989730
009989731
009989732
009989733
009989734
009989735
0099897360
0099897361
0099897362
0099897363
0099897364
0099897365
0099897366
009989737
0099897380
0099897381
0099897382
0099897383
0099897384
0099897385
0099897386
009989739
009989740
00998974115
00998974116
00998974117
00998974118
00998974119
00998974171
00998974172
00998974173
00998974174
00998974175
00998974190
00998974191
00998974192
00998974193
00998974194
00998974198
00998974199
009989744
0099897450
00998974568
00998974838
0099897497
0099897498
0099897499
0099897500
0099897501
0099897502
0099897503
00998975040
00998975041
00998975042
00998975043
00998975044
009989751
0099897526
0099897527
009989753
0099897550
0099897551
00998975520
00998975521
00998975522
00998975523
00998975524
0099897555
0099897557
00998975590
00998975593
00998975594
00998975595
00998975596
009989756
0099897570
0099897571
0099897572
00998975726
00998975727
00998975728
00998975729
0099897575
0099897576
00998975790
009989759
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
007925587
007925588
00792559
00792560
00792561
00792562
00792563
007925640
007925641
007925643
007925644
007925645
007925647
007925648
007925649
00792565
00792566
00792567
00792568
00792569
0079258
00792590
00792591
007925921
007925923
007925924
007925925
007925926
007925927
007925928
007925929
00792593
00792594
00792595
007925962
007925963
007925964
007925965
007925966
007925971
007925972
007925973
007925975
007925976
007925977
007925978
007925979
007925980
007925981
007925982
007925983
007925984
007925986
007925987
007925988
007925989
007925990
007925992
007925993
007925994
007925995
007925996
007927
007928
0079290
0079292
0079293
0079294
0079295
0079297
0079298
0079299
007930
0079310
0079311
00793125
00793126
00793127
00793128
00793129
0079313
0079314
0079315
0079316
0079317
0079318
0079319
007932
007933
007934
007935
007936
007937
007938
007939
00794
00795005
00795006
00795007
00795008
00795009
0079501
0079502
0079503
0079504
0079505
0079506
0079507
0079508
0079509
0079510
0079511
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
0079512
Russia - Mobile Z1
0099897604
Uzbekistan Z2
0099897612
0099897613
0099897616
009989762
00998976692
009989768
009989770
0099897710
0099897711
00998977110
00998977111
00998977112
00998977113
00998977114
00998977115
00998977116
00998977133
00998977134
00998977137
00998977138
00998977139
00998977145
00998977146
00998977147
00998977149
00998977157
00998977158
00998977159
0099897717
00998977190
00998977191
00998977192
00998977198
0099897720
0099897722
0099897727
0099897730
0099897733
0099897737
0099897740
0099897744
0099897747
0099897750
0099897755
0099897757
0099897760
0099897766
0099897767
009989777
0099897780
0099897787
0099897788
0099897790
0099897797
0099897799
00998979
0099897970
0099897971
0099897975
0099897976
0099897977
0099897978
0099897979
0099898109
0099898126
0099898127
0099898128
00998982510
00998982511
00998982512
00998982513
00998982514
0099898260
0099898261
009989827
009989830
0099898310
0099898311
0099898312
0099898313
0099898314
00998983147
00998983148
00998984750
00998984751
00998984752
00998984753
00998984754
0099898520
0099898558
0099898573
0099898576
0099898579
0099898771
0099898775
0099898777
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
Uzbekistan Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,49
0079513
0079514
0079515
00795160
00795161
00795162
00795163
00795169
0079517
0079518
0079519
0079520
0079521
00795225
00795226
00795227
00795228
00795229
00795230
00795231
00795232
00795233
00795234
0079524
0079525
0079526
0079527
0079528
0079529
007953
007955
007956
007957
007958
007959
0079600
0079601
00796020
00796021
00796022
00796029
0079603
0079604
0079605
0079606
0079607
0079608
0079609
0079610
0079611
0079612
0079613
0079614
0079615
0079616
0079617
007961812
007961813
007961814
007961815
007961816
007961817
007961818
007961819
00796182
00796183
00796184
00796185
00796186
00796187
00796188
00796189
0079619
0079620
0079621
0079622
00796230
00796231
00796232
00796233
00796234
00796235
00796237
00796238
00796239
0079624
0079625
00796260
00796261
00796262
00796263
00796264
00796265
00796266
00796267
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
Russia - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
Zpoplatnění hovorů při voláni do této zóny: 2,99,-Kč/1minutu
0035871
0097336
0097339
009739
00258
Finland - Personal Z1
Bahrain Z1
Bahrain Z1
Bahrain Z1
Mozambique
00479005
00479006
00479007
00479008
00479009
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
002586
Mozambique - Mobile
0047901
Norway - Mobile Z3
0047902
0047903
0047904
0047905
0047906
0047907
0047908
0047909
004791
0047920
00479210
00479217
0047922
00479237
0047924
00479257
0047926
00479277
0047928
00479297
0047930
00479317
0047932
00479337
0047934
00479357
0047936
00479377
0047938
00479391
0047940
0047941
00479410
00479411
00479412
0047942
0047943
00479440
00479441
00479442
00479443
00479444
00479445
00479446
00479447
00479448
00479449
00479474
00479475
00479476
00479477
00479478
00479479
0047948
0047949
004795
0047960
0047961
0047962
0047963
0047964
0047965
00479660
00479661
00479662
00479663
00479664
00479665
00479666
00479667
00479668
00479669
00479680
00479681
00479682
00479683
00479684
00479685
00479686
00479687
00479688
00479689
00479692
00479693
00479694
00479695
00479696
00479697
00479698
00479699
004797
0047980
00479815
0047982
00479837
0047984
00479854
0047986
00479876
0047988
00479899
0047990
0047991
0047992
0047993
0047994
0047995
00479960
00479961
00479962
00479963
00479964
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
002589
003620
003630
003670
0059122
0059133
0059144
00234703
00234803
00234806
00234705
00234805
00234807
0034600
0034601
0034602
0034603
0034604
0034605
0034606
0034607
0034608
0034609
0034610
0034611
0034612
0034613
0034614
0034615
0034616
0034617
0034618
0034619
0034620
0034621
0034624
0034625
0034626
0034627
0034628
0034629
0034630
0034631
0034632
0034634
0034635
0034636
0034637
0034638
0034639
0034640
0034641
0034642
0034643
0034644
0034645
0034646
0034647
0034648
0034649
0034650
0034651
0034652
0034653
0034654
0034655
0034656
0034657
0034658
0034659
0034660
0034661
0034662
0034663
0034664
0034665
0034666
0034667
0034668
0034669
0034670
0034671
0034672
0034673
0034674
0034675
0034676
0034677
0034678
0034679
0034680
0034681
0034682
0034683
0034684
0034685
0034686
0034687
0034688
00346886
00346888
0034689
0034690
0034691
0034692
0034693
00346930
00346931
00346932
00346933
00346934
00346935
Mozambique - Mobile
Hungary - Mobile: PANNON
Hungary - Mobile: TMOBILE
Hungary - Mobile: VODAFONE
Bolivia Z1
Bolivia Z1
Bolivia Z2
Nigeria - Mobile Z2
Nigeria - Mobile Z2
Nigeria - Mobile Z2
Nigeria - Mobile Z3
Nigeria - Mobile Z3
Nigeria - Mobile Z3
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: VODAFONE Z1
Spain - Mobile: VODAFONE Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile Z3
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile Z4
Spain - Mobile Z4
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION Z1
Spain - Mobile Z5
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile Z5
00346936
Spain - Mobile Z5
00479965
Norway - Mobile Z3
00479966
00479967
00479968
00479969
0047997
0047998
004799900
004799901
004799902
004799903
004799904
004799905
004799907
004799908
004799909
00479991
00479992
00479993
00479994
00479995
00479996
00479997
00479998
00479999
00316
0031632
0031660
003184
003187
0031900
0031906
0031909
0055007
0055008
0055009
0055017
0055018
0055019
0055027
0055028
0055029
0055037
0055038
0055039
0055047
0055048
0055049
0055057
0055058
0055059
0055067
0055068
0055069
0055077
0055078
0055079
0055087
0055088
0055089
0055097
0055098
0055099
0055107
0055108
0055109
0055117
0055118
00551180
00551181
00551182
00551183
00551184
00551185
00551186
00551187
00551188
00551189
0055119
0055120
0055121
0055122
0055123
0055124
0055125
0055126
0055127
0055128
00551280
00551281
00551282
00551283
00551284
00551285
00551286
00551287
00551288
00551289
0055129
0055130
0055131
0055132
0055133
0055134
0055135
0055136
0055137
0055138
00551380
00551381
00551382
00551383
00551384
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Netherlands - Other
Netherlands - Mobile: SCARLET
Netherlands - Mobile: KPN Z1
Netherlands - Other
Netherlands - Other
Netherlands - Other
Netherlands - Other
Netherlands - Other
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z2
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
00346937
00346938
00346939
0034694
0034695
0034696
0034697
0034698
0034699
00234708
00234802
00234808
00264
0098
009890
009891
0098911
0098912
0098913
0098914
0098915
0098916
0098917
0098918
009892
0098930
0098931
0098932
0098933
0098934
0098935
0098936
0098937
0098938
0098939
009894
009895
009896
009897
009898
009899
0025671
009821
00254710
00254711
00254712
0025472
00423
00423302
004235
00642
006420
006421
006422
006423
006424
006425
006426
006427
006428
00642887
00642888
00642889
006429
0038630
0038631
003863400
003863600
003863620
0038640
0038641
003864620
0038650
0038651
003865620
0038671
003867620
0038690
003584
0035840
0035841
0035842
00358430
00358431
00358432
00358433
00358434
00358435
00358436
00358437
00358438
00358439
0035844
00358450
00358451
00358452
00358453
003584540
003584541
003584542
003584543
003584544
003584545
003584546
003584547
003584548
003584549
00358455
00358456
003584570
003584571
003584572
Spain - Mobile Z5
Spain - Mobile Z5
Spain - Mobile Z5
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: RETEVISION
Spain - Mobile: TELEFONICA
Spain - Mobile: VODAFONE
Spain - Mobile Z1
Spain - Mobile: TELEFONICA
Nigeria - Mobile Z4
Nigeria - Mobile Z4
Nigeria - Mobile Z4
Namibia
Iran
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile Z1
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Iran - Mobile
Uganda - Mobile Z1
Iran Z1
Kenya - Mobile
Kenya - Mobile
Kenya - Mobile
Kenya - Mobile
Liechtenstein
Liechtenstein Z1
Liechtenstein - Mobile
New Zealand - Other
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile Z1
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
New Zealand - Mobile
Slovenia - Mobile
Slovenia - Mobile Z1
Slovenia - Mobile Z4
Slovenia - Mobile Z4
Slovenia - Mobile Z5
Slovenia - Mobile
Slovenia - Mobile Z1
Slovenia - Mobile Z5
Slovenia - Mobile Z3
Slovenia - Mobile Z1
Slovenia - Mobile Z5
Slovenia - Mobile: Other
Slovenia - Mobile Z5
Slovenia Premium Z1
Finland - Mobile
Finland - Mobile Z3
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z3
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z5
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z5
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z5
Finland - Mobile Z2
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
003584573
Finland - Mobile Z2
00551385
Brazil - Mobile Z1
00551386
00551387
00551388
00551389
0055139
0055140
0055141
0055142
0055143
0055144
0055145
0055146
0055147
0055148
00551480
00551481
00551482
00551483
00551484
00551485
00551486
00551487
00551488
00551489
0055149
0055150
0055151
0055152
0055153
0055154
0055155
0055156
0055157
0055158
00551580
00551581
00551582
00551583
00551584
00551585
00551586
00551587
00551588
00551589
0055159
0055160
0055161
0055162
0055163
0055164
0055165
0055166
0055167
0055168
00551680
00551681
00551682
00551683
00551684
00551685
00551686
00551687
00551688
00551689
0055169
0055170
0055171
0055172
0055173
0055174
0055175
0055176
0055177
0055178
00551780
00551781
00551782
00551783
00551784
00551785
00551786
00551787
00551788
00551789
0055179
0055180
0055181
0055182
0055183
0055184
0055185
0055186
0055187
0055188
00551880
00551881
00551882
00551883
00551884
00551885
00551886
00551887
00551888
00551889
0055189
0055190
0055191
0055192
0055193
0055194
0055195
0055196
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z11
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
003584574
003584575
003584576
003584577
003584578
003584579
00358458
00358459
0035846
0035847
0035848
0035849
0035850
0035870
001767
0047599
00962
009626
0096274
00962740
00962741
00962742
00962743
00962744
00962745
00962746
00962747
00962748
00962749
0096278
00962788
00380
0038044
0038070010
007700
001473
00254
0025411
0025420
0025441
00254800
00257
0030690
0030693
0030694
0030695
0030697
0030698
0030699
00452
0045200
0045201
0045202
0045203
0045204
0045205
0045206
0045207
0045208
0045209
004521
0045211
0045212
0045213
0045214
0045215
0045216
0045217
0045218
0045219
004522
0045221
0045222
0045223
0045224
0045225
0045226
0045227
0045228
0045229
0045230
0045231
0045232
0045233
0045234
0045235
0045236
0045237
0045238
00452390
00452391
00452392
00452393
00452394
00452395
00452396
00452397
00452398
00452399
004524
0045241
0045242
0045243
0045244
0045245
0045246
0045247
0045248
0045249
0045250
0045251
0045252
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z2
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z4
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z5
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z1
Finland - Mobile Z5
Finland - Mobile Z6
Dominica
Norway - Mobile Z7
Jordan
Jordan
Jordan - Mobile
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z2
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z1
Jordan - Mobile Z6
Jordan - Mobile Z4
Ukraine
Ukraine Z1
Ukraine - Mobile Z8
Kazakhstan - Mobile Z5
Grenada
Kenya
Kenya - Other
Kenya - Other Z1
Kenya - Other
Kenya - Other
Burundi
Greece - Mobile TIM
Greece - Mobile TIM Z1
Greece - Mobile VODAFONE
Greece - Mobile VODAFONE
Greece - Mobile COSMOTE
Greece - Mobile COSMOTE
Greece - Mobile Q TELECOM
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
0045253
Denmark - Mobile Z6
0055197
Brazil - Mobile Z1
0055198
00551980
00551981
00551982
00551983
00551984
00551985
00551986
00551987
00551988
00551989
0055199
0055207
0055208
0055209
0055217
0055218
00552180
00552181
00552182
00552183
00552184
00552185
00552186
00552187
00552188
00552189
0055219
0055227
0055228
00552280
00552281
00552282
00552283
00552284
00552285
00552286
00552287
00552288
00552289
0055229
0055237
0055238
0055239
0055247
0055248
00552480
00552481
00552482
00552483
00552484
00552485
00552486
00552487
00552488
00552489
0055249
0055257
0055258
0055259
0055267
0055268
0055269
005527
0055277
0055278
00552780
00552781
00552782
00552783
00552784
00552785
00552786
00552787
00552788
00552789
0055279
0055287
0055288
00552880
00552881
00552882
00552883
00552884
00552885
00552886
00552887
00552888
00552889
0055289
0055297
0055298
0055299
0055307
0055308
0055309
0055317
0055318
0055319
00553190
00553191
00553192
00553193
00553194
00553195
00553196
00553197
00553198
00553199
0055327
0055328
0055329
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z5
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z3
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z7
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
0045254
0045255
0045256
0045257
0045258
0045259
004526
0045261
0045262
0045263
0045264
0045265
0045266
0045267
0045268
0045269
004527
0045271
0045272
0045273
0045274
0045275
0045276
0045277
0045278
0045279
004528
0045281
0045282
0045283
0045284
0045285
0045286
0045287
0045288
0045289
004529
0045291
0045292
0045293
0045294
0045295
0045296
0045297
0045298
0045299
004530
0045301
0045302
0045303
0045304
0045305
0045306
0045307
0045308
0045309
004531
0045310
0045311
0045312
0045313
00453130
004531310
004531311
004531312
004531313
004531314
004531315
004531316
004531317
004531318
004531319
00453132
00453133
00453134
00453135
00453136
00453137
00453138
00453139
0045314
0045315
0045316
0045317
0045318
0045319
004540
0045400
0045401
0045402
0045403
0045404
0045405
0045406
0045407
0045408
0045409
004541
0045410
0045411
0045412
0045413
0045414
0045415
0045416
0045417
0045418
0045419
0045420
0045421
0045422
0045423
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z9
Denmark - Mobile Z9
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z2
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z2
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z2
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z3
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z10
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z7
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z11
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z9
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z9
Denmark - Mobile Z9
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - mobile Other
Denmark - mobile Other Z1
Denmark - mobile Other Z1
Denmark - mobile Other Z2
0045424
Denmark - Mobile Z16
00553290
Brazil - Mobile Z6
00553291
00553292
00553293
00553294
00553295
00553296
00553297
00553298
00553299
005533
0055337
0055338
0055339
00553390
00553391
00553392
00553393
00553394
00553395
00553396
00553397
00553398
00553399
0055347
0055348
0055349
00553490
00553491
00553492
00553493
00553494
00553495
00553496
00553497
00553498
00553499
0055357
0055358
0055359
00553590
00553591
00553592
00553593
00553594
00553595
00553596
00553597
00553598
00553599
0055367
0055368
0055369
0055377
0055378
0055379
00553790
00553791
00553792
00553793
00553794
00553795
00553796
00553797
00553798
00553799
0055387
0055388
0055389
00553890
00553891
00553892
00553893
00553894
00553895
00553896
00553897
00553898
00553899
0055397
0055398
0055399
0055407
0055408
0055409
005541
0055417
0055418
0055419
00554190
00554191
00554192
00554193
00554194
00554195
00554196
00554197
00554198
00554199
0055427
0055428
0055429
00554290
00554291
00554292
00554293
00554294
00554295
00554296
00554297
00554298
00554299
0055437
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z15
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z8
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z4
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
0045425
00454260
00454270
00454276
00454277
00454278
00454279
00454280
00454281
00454282
00454283
00454284
00454285
00454286
00454287
00454288
00454289
00454290
00454291
00454292
00454293
00454294
00454295
00454296
00454297
00454298
00454299
004550
0045501
0045502
0045503
0045504
0045505
00455060
00455061
00455063
00455064
00455065
00455066
00455067
00455068
00455069
0045507
0045508
0045509
004551
0045510
0045511
0045512
0045513
0045514
0045515
0045516
0045517
00455180
00455181
00455182
00455183
00455184
00455185
00455186
00455187
00455188
00455189
0045519
00455210
00455220
00455230
00455240
00455250
00455252
00455310
00455311
00455312
00455313
00455314
00455315
00455316
00455317
00455318
0045535
00455360
0045539
004560
0045600
0045601
0045602
0045603
0045604
0045605
0045606
0045607
0045608
00456090
00456091
00456092
00456093
00456094
00456095
00456096
00456097
00456098
00456099
004561
0045610
0045611
0045612
0045613
00456140
00456141
00456142
00456143
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z15
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile Z14
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z13
Denmark - Mobile Z13
Denmark - Mobile Z13
Denmark - Mobile Z13
Denmark - Mobile Z13
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile Z17
Denmark - Mobile Z17
Denmark - Mobile Z16
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z2
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z6
Denmark - Mobile Z12
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
00456144
Denmark - Mobile Z4
0055438
Brazil - Mobile Z1
00554381
0055439
00554390
00554391
00554392
00554393
00554394
00554395
00554396
00554397
00554398
00554399
0055447
0055448
0055449
00554490
00554491
00554492
00554493
00554494
00554495
00554496
00554497
00554498
00554499
0055457
0055458
0055459
00554590
00554591
00554592
00554593
00554594
00554595
00554596
00554597
00554598
00554599
0055467
0055468
0055469
00554690
00554691
00554692
00554693
00554694
00554695
00554696
00554697
00554698
00554699
0055477
0055478
0055479
00554790
00554791
00554792
00554793
00554794
00554795
00554796
00554797
00554798
00554799
005548
0055487
0055488
0055489
00554890
00554891
00554892
00554893
00554894
00554895
00554896
00554897
00554898
00554899
0055497
0055498
0055499
00554990
00554991
00554992
00554993
00554994
00554995
00554996
00554997
00554998
00554999
0055507
0055508
0055509
0055510
0055511
0055512
0055513
0055514
0055515
0055516
0055517
0055518
00555180
00555181
00555182
00555183
00555184
00555185
00555186
00555187
00555188
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z4
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z4
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
00456145
00456146
00456147
00456148
00456149
0045615
0045616
0045617
00456170
00456171
00456172
00456173
00456174
00456175
00456176
00456177
00456178
00456179
0045618
0045619
004072
004073
004074
004075
004076
00265
002654
002655
002658
002659
001809201
001809203
001809204
001809205
001809206
001809207
001809208
001809209
001809210
001809212
001809214
001809215
001809216
001809217
001809218
001809219
001809222
001809223
001809224
001809225
001809228
001809229
001809230
001809231
001809232
001809235
001809248
001809249
00180925
00180926
001809270
001809271
001809272
001809280
001809281
001809282
001809283
001809284
001809292
001809293
001809297
001809298
001809299
00180930
001809310
001809313
001809315
001809316
001809317
001809318
001809319
001809321
001809322
001809323
001809324
001809325
001809326
001809327
001809330
001809340
001809341
001809342
001809343
001809344
001809345
001809348
00180935
001809360
001809361
001809362
001809363
001809364
001809365
001809366
001809367
001809368
001809369
001809370
001809371
001809373
001809374
001809376
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z8
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z1
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z4
Denmark - Mobile Z9
Denmark - Mobile Z9
Romania - Mobile: MOBIFON
Romania - Mobile: MOBIFON Z1
Romania - Mobile: MOBIL ROM
Romania - Mobile: MOBIL ROM Z1
Romania - Mobile: COSMOROM
Malawi
Malawi-Mobile
Malawi-Mobile Z1
Malawi-Mobile
Malawi-Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
001809377
Dominican Republic - Mobile Z1
00555189
Brazil - Mobile Z1
0055519
0055527
0055528
0055529
0055537
0055538
00555380
00555381
00555382
00555383
00555384
00555385
00555386
00555387
00555388
00555389
0055539
00555390
00555391
00555392
00555393
00555394
00555395
00555396
00555397
00555398
00555399
0055547
0055548
00555480
00555481
00555482
00555483
00555484
00555485
00555486
00555487
00555488
00555489
0055549
0055557
0055558
00555580
00555581
00555582
00555583
00555584
00555585
00555586
00555587
00555588
00555589
0055559
0055567
0055568
0055569
00555690
00555691
00555692
00555693
00555694
00555695
00555696
00555697
00555698
00555699
0055577
0055578
0055579
0055587
0055588
0055589
0055591
0055597
0055598
0055599
0055607
0055608
0055609
0055610
0055611
0055612
0055613
0055614
0055615
0055616
0055617
0055618
00556180
00556181
00556182
00556183
00556184
00556185
00556186
00556187
00556188
00556189
0055619
005562
0055627
0055628
00556280
00556281
00556282
00556283
00556284
00556285
00556286
00556287
00556288
00556289
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z9
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z4
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z12
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z4
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
001809383
001809386
001809387
001809389
00180939
00180940
00180941
00180942
00180943
00180944
00180945
001809460
001809461
001809462
001809463
001809464
001809465
001809467
001809470
001809474
001809475
001809477
001809478
001809479
001809481
001809484
001809485
001809486
001809488
00180949
001809501
001809502
001809503
001809504
001809505
001809506
001809507
001809508
001809509
001809510
001809512
001809513
001809514
001809515
001809516
001809517
001809519
001809520
001809542
001809543
001809545
0018095450
0018095454
0018095456
0018095459
001809546
001809601
001809602
001809603
001809604
001809605
001809606
001809607
001809608
001809609
001809610
001809613
001809614
001809615
001809617
001809618
001809619
001809624
001809627
001809628
001809629
00180963
00180964
001809650
001809651
001809652
001809653
001809654
001809655
001809656
001809657
001809658
001809659
001809660
001809661
001809662
001809663
001809664
001809665
001809666
001809667
001809668
001809669
001809670
001809671
001809672
001809673
001809674
001809675
001809676
001809677
001809678
001809693
001809694
001809695
001809696
001809697
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
001809698
Dominican Republic - Mobile Z1
0055629
Brazil - Mobile Z1
0055637
0055638
00556380
00556381
00556382
00556383
00556384
00556385
00556386
00556387
00556388
00556389
0055639
0055647
0055648
00556480
00556481
00556482
00556483
00556484
00556485
00556486
00556487
00556488
00556489
0055649
0055657
0055658
00556580
00556581
00556582
00556583
00556584
00556585
00556586
00556587
00556588
00556589
0055659
0055664
0055667
0055668
00556680
00556681
00556682
00556683
00556684
00556685
00556686
00556687
00556688
00556689
0055669
0055677
0055678
00556780
00556781
00556782
00556783
00556784
00556785
00556786
00556787
00556788
00556789
0055679
0055687
0055688
00556880
00556881
00556882
00556883
00556884
00556885
00556886
00556887
00556888
00556889
0055689
0055697
0055698
00556980
00556981
00556982
00556983
00556984
00556985
00556986
00556987
00556988
00556989
0055699
0055707
0055708
0055709
005571
0055717
0055718
0055719
00557190
00557191
00557192
00557193
00557194
00557195
00557196
00557197
00557198
00557199
0055727
0055728
0055729
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z3
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
001809702
001809703
001809704
001809705
001809706
001809707
001809708
001809709
001809710
001809711
001809712
001809713
001809714
001809715
001809716
001809717
001809718
001809719
001809720
001809721
001809722
001809723
001809727
001809729
001809742
001809743
001809744
001809747
001809749
00180975
00180976
001809771
001809772
001809773
001809774
001809775
001809776
001809777
001809778
001809779
001809780
001809781
001809782
001809783
001809785
001809786
001809787
001809789
001809790
001809791
001809796
001809798
001809799
001809801
001809802
001809803
001809804
001809805
001809806
001809807
001809808
001809809
001809810
001809812
001809815
001809816
001809817
001809818
001809819
001809820
001809821
001809827
001809828
001809829
001809830
001809831
001809832
001809834
001809835
001809836
001809837
001809838
001809839
001809840
001809841
001809842
001809843
001809844
001809845
001809846
001809847
001809848
001809849
00180985
00180986
001809871
001809873
001809874
001809875
001809876
001809877
001809878
001809879
001809880
001809881
001809882
001809883
001809884
001809885
001809886
001809887
001809888
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
001809889
Dominican Republic - Mobile Z1
0055737
Brazil - Mobile Z6
0055738
0055739
00557390
00557391
00557392
00557393
00557394
00557395
00557396
00557397
00557398
00557399
0055747
0055748
0055749
00557490
00557491
00557492
00557493
00557494
00557495
00557496
00557497
00557498
00557499
0055757
0055758
0055759
00557590
00557591
00557592
00557593
00557594
00557595
00557596
00557597
00557598
00557599
0055767
0055768
0055769
0055777
0055778
0055779
00557790
00557791
00557792
00557793
00557794
00557795
00557796
00557797
00557798
00557799
0055787
0055788
0055789
0055797
0055798
0055799
00557990
00557991
00557992
00557993
00557994
00557995
00557996
00557997
00557998
00557999
0055807
0055808
0055809
005581
0055817
0055818
0055819
00558190
00558191
00558192
00558193
00558194
00558195
00558196
00558197
00558198
00558199
0055827
0055828
0055829
00558290
00558291
00558292
00558293
00558294
00558295
00558296
00558297
00558298
00558299
0055837
0055838
0055839
00558390
00558391
00558392
00558393
00558394
00558395
00558396
00558397
00558398
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z3
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
001809890
001809891
001809894
001809899
001809901
001809902
001809903
001809904
001809905
001809906
001809907
001809908
001809909
001809910
001809911
001809912
001809913
001809914
001809915
001809916
001809917
001809918
001809919
001809923
001809924
001809928
001809929
001809931
001809932
001809935
001809936
001809938
001809939
001809940
001809941
001809942
001809943
001809944
001809945
001809946
001809949
001809952
001809953
001809956
001809958
001809960
001809961
001809962
001809963
001809964
001809965
001809966
001809967
001809968
001809969
001809970
001809971
001809972
001809973
001809974
001809975
001809976
001809977
001809978
001809979
00180998
001809980
001809981
001809982
001809983
001809984
001809986
001809988
001809989
001809990
001809991
001809992
001809993
001809994
001809995
001809996
001809997
001809998
001809999
001829201
001829202
001829203
001829204
001829205
001829206
001829207
001829208
001829209
001829210
001829212
001829214
001829215
001829221
001829222
001829230
001829232
001829233
001829248
001829250
001829252
001829254
001829255
001829257
001829258
001829259
001829260
001829264
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
001829265
Dominican Republic - Mobile Z1
00558399
Brazil - Mobile Z1
0055847
0055848
0055849
00558490
00558491
00558492
00558493
00558494
00558495
00558496
00558497
00558498
00558499
005585
0055857
0055858
0055859
00558590
00558591
00558592
00558593
00558594
00558595
00558596
00558597
00558598
00558599
0055867
0055868
0055869
00558690
00558691
00558692
00558693
00558694
00558695
00558696
00558697
00558698
00558699
0055877
0055878
0055879
00558790
00558791
00558792
00558793
00558794
00558795
00558796
00558797
00558798
00558799
0055887
0055888
0055889
00558890
00558891
00558892
00558893
00558894
00558895
00558896
00558897
00558898
00558899
0055897
0055898
0055899
00558990
00558991
00558992
00558993
00558994
00558995
00558996
00558997
00558998
00558999
0055907
0055908
0055909
005591
0055917
0055918
00559181
00559182
00559183
0055919
005592
0055927
0055928
00559281
00559282
00559283
0055929
0055937
0055938
00559380
00559381
00559382
00559383
00559384
00559385
00559386
00559387
00559388
00559389
0055939
0055947
0055948
00559480
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z3
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z11
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
001829266
001829267
001829268
001829269
001829270
001829271
001829272
001829277
001829280
001829282
001829283
001829288
001829290
001829296
001829297
001829298
001829299
001829301
001829303
001829304
001829305
001829306
001829307
001829308
001829309
001829313
001829314
001829315
001829316
001829317
001829318
001829319
001829320
001829322
001829323
001829328
001829329
001829330
001829331
001829332
001829333
001829334
001829335
001829336
001829337
001829338
001829339
00182934
00182935
00182936
001829370
001829371
001829372
001829373
001829375
001829376
001829377
001829379
001829380
001829383
001829386
001829387
001829388
001829389
001829390
001829392
001829393
001829394
001829395
001829396
001829397
001829398
001829399
001829401
001829402
001829403
001829404
001829405
001829406
001829407
001829408
001829409
001829410
001829412
001829413
001829414
001829415
001829416
001829417
001829422
001829424
001829425
001829426
001829427
001829428
001829429
001829430
001829440
001829441
001829442
001829443
001829444
001829445
001829446
001829447
001829448
001829449
001829450
001829451
001829452
001829453
001829454
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
001829543
Dominican Republic - Mobile Z1
00559481
Brazil - Mobile Z1
00559482
00559483
00559484
00559485
00559486
00559487
00559488
00559489
0055949
0055957
0055958
00559580
00559581
00559582
00559583
00559584
00559585
00559586
00559587
00559588
00559589
0055959
0055967
0055968
00559680
00559681
00559682
00559683
00559684
00559685
00559686
00559687
00559688
00559689
0055969
0055977
0055978
00559780
00559781
00559782
00559783
00559784
00559785
00559786
00559787
00559788
00559789
0055979
0055987
0055988
00559880
00559881
00559882
00559883
00559884
00559885
00559886
00559887
00559888
00559889
0055989
0055997
0055998
00559980
00559981
00559982
00559983
00559984
00559985
00559986
00559987
00559988
00559989
0055999
008869
00474056
00474057
00474058
00474059
00474070
00474071
00474072
00474073
00474074
00474075
00474076
00474078
00474079
0047412
0047413
004742
004743
004744
00474530
00474531
00474532
00474533
00474534
00474535
00474536
00474537
00474538
00474552
00474553
00474554
00474555
00474556
00474557
00474558
00474592
00474596
0047460
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z1
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Brazil - Mobile Z6
Taiwan - Mobile
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
001829545
001829601
001829602
001829603
001829604
001829605
001829607
001829608
001829609
001829610
001829616
001829633
001829644
001829660
001829677
001829678
001829686
001829696
001829697
001829701
001829705
001829707
001829709
001829710
001829712
001829713
001829714
001829715
001829716
001829717
001829718
001829719
001829720
001829721
001829722
001829723
001829724
001829725
001829726
001829727
001829728
001829729
001829730
001829731
001829732
001829733
001829734
001829735
001829736
001829737
001829738
001829739
001829740
001829744
001829750
001829754
001829755
001829757
001829760
001829766
001829770
001829777
001829779
001829780
001829787
001829788
001829790
001829797
001829799
001829801
001829802
001829803
001829804
001829805
001829806
001829807
001829808
001829810
001829815
001829816
001829817
001829818
001829819
001829820
001829826
001829831
001829832
001829833
001829834
001829845
001829846
001829847
001829848
001829849
001829850
001829851
001829852
001829853
001829854
001829855
001829856
001829857
001829858
001829859
001829860
001829861
001829862
001829863
001829864
001829865
001829866
001829867
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
001829868
Dominican Republic - Mobile Z1
00474610
Norway - Mobile Z2
00474611
00474612
00474613
00474614
00474615
00474616
00474617
00474618
00474619
0047462
00474630
00474631
00474632
00474633
00474634
00474635
00474636
00474651
00474652
00474653
00474655
00474656
00474657
00474658
00474659
00474671
00474672
00474723
00474724
00474725
00474726
00474727
00474728
00474729
0047473
00474777
00474778
00474792
00474793
00474794
00474795
00474796
00474797
00474843
00474844
00474845
00474846
00474847
00474853
00474854
00474855
00474856
00474857
00474861
00474862
00474863
00474864
00474865
00474866
00474867
00474868
00474869
0047487
00474880
00474881
00474882
00474883
00474890
00474891
00474892
004749
0047900069
00479211
00479212
00479213
00479214
00479215
00479216
00479218
00479219
00479230
00479231
00479232
00479233
00479234
00479235
00479236
00479238
00479239
00479250
00479251
00479252
00479253
00479254
00479255
00479256
00479258
00479259
00479270
00479271
00479272
00479273
00479274
00479275
00479276
00479278
00479279
00479290
00479291
00479292
00479293
00479294
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
001829869
001829873
001829875
001829876
001829877
001829878
001829879
001829880
001829881
001829882
001829883
001829884
001829885
001829886
001829887
001829889
001829890
001829891
001829892
001829898
001829899
001829901
001829902
001829903
001829904
001829905
001829906
001829907
001829908
001829909
001829910
001829911
001829912
001829913
001829914
001829915
001829916
001829917
001829918
001829919
001829920
001829921
001829922
001829923
001829924
001829925
001829926
001829929
001829930
001829931
001829933
001829935
001829939
001829950
001829951
001829952
001829955
001829958
001829961
001829962
001829963
001829964
001829965
001829966
001829967
001829968
001829969
001829970
001829972
001829973
001829974
001829975
001829977
001829978
001829979
001829980
001829981
001829982
001829983
001829984
001829985
001829986
001829990
001829991
001829993
001829994
0047400
0047401
0047402
0047403
0047404
00474050
00474051
00474052
00474053
00474054
00474055
0047406
00474077
0047408
0047409
00474100
00474101
00474102
00474103
00474104
00474105
00474106
00474107
00474108
00474109
00474110
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Dominican Republic - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
00474111
Norway - Mobile Z3
00479295
Norway - Mobile Z2
00479296
00479298
00479299
00479310
00479311
00479312
00479313
00479314
00479315
00479316
00479318
00479319
00479330
00479331
00479332
00479333
00479334
00479335
00479336
00479338
00479339
00479350
00479351
00479352
00479353
00479354
00479355
00479356
00479358
00479359
00479370
00479371
00479372
00479373
00479374
00479375
00479376
00479378
00479379
00479390
00479392
00479393
00479394
00479395
00479396
00479397
00479398
00479399
0047945
0047946
00479470
00479471
00479472
00479473
0047967
00479690
00479691
00479810
00479811
00479812
00479813
00479814
00479816
00479817
00479818
00479819
00479830
00479831
00479832
00479833
00479834
00479835
00479836
00479838
00479839
00479850
00479851
00479852
00479853
00479855
00479856
00479857
00479858
00479859
00479870
00479871
00479872
00479873
00479874
00479875
00479877
00479878
00479879
00479890
00479891
00479892
00479893
00479894
00479895
00479896
00479897
00479898
004799906
005959
00961
00297
00966
0096612
0096614
0096622
0096626
00346
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Norway - Mobile Z2
Paraguay - Mobile
Lebanon
Aruba
Saudi Arabia
Saudi Arabia Z1
Saudi Arabia Z1
Saudi Arabia Z3
Saudi Arabia Z3
Spain - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
00474112
00474113
00474114
00474115
00474116
00474117
00474118
00474119
0047414
0047415
0047416
0047417
0047418
0047419
0047450
0047451
0047452
00474539
0047454
00474550
00474551
00474559
0047456
0047457
00474580
00474581
00474582
00474583
00474584
00474585
00474586
00474587
00474588
00474589
00474590
00474591
00474593
00474594
00474595
00474597
00474598
00474599
00474637
00474638
00474639
0047464
00474650
00474654
0047466
00474670
00474673
00474674
00474675
00474676
00474677
00474678
00474679
0047468
0047469
0047470
00474710
00474711
00474712
00474713
00474714
00474715
00474716
00474717
00474718
00474719
00474720
00474721
00474722
00474740
00474741
00474742
00474743
00474744
00474745
00474746
00474747
00474748
00474749
0047475
0047476
00474770
00474771
00474772
00474773
00474774
00474775
00474776
00474779
0047478
00474790
00474791
00474798
00474799
0047480
0047481
0047482
00474830
00474831
00474832
00474833
00474834
00474835
00474836
00474837
00474838
00474839
00474840
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
00474841
Norway - Mobile Z1
0034622
Spain - Mobile: XFERA
0034623
0034633
0038670
0020
00202
00203
00234804
0023490
00267
0026701
0026702
0026761
002677
00354615
00354616
00354617
0035462
00354649
00354659
0035466
0035467
0035468
0035469
00354820
00354821
00354822
00354823
00354824
00354825
0039370
0039377
0039383
0039563
007703
007704
007706
007708
007709
007730
007731
007732
007733
007734
007735
007737
007738
007739
00774
00775
00776
007770
007771
007772
007773
007774
007775
007776
007777
007778
007779
00778
00779
Spain - Mobile Z2
Spain - Mobile: XFERA Z1
Slovenia - Mobile Z2
Egypt
Egypt Z1
Egypt Z2
Nigeria - Mobile Z6
Nigeria - Mobile Z7
Botswana
Botswana - Mobile
Botswana - Mobile
Botswana - Mobile
Botswana - Mobile
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Iceland - Mobile Z3
Italy - Mobile Z1
Italy - Mobile: VODAFONE Z2
Italy - Mobile: WIND Z2
Italy - Mobile Z1
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan - Mobile Z6
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
Kazakhstan Z4
EriVoIP- CallBack Zone 2,99
00474842
00474848
00474849
00474850
00474851
00474852
00474858
00474859
00474860
00474884
00474885
00474886
00474887
00474888
00474889
00474893
00474894
00474895
00474896
00474897
00474898
00474899
00475900
00475901
00475902
00475903
00475904
00475905
00475906
00475907
00475908
00475909
0047591
0047592
0047593
0047594
0047595
0047596
0047597
0047598
004790000
004790001
004790002
004790003
004790004
004790005
0047900060
0047900061
0047900062
0047900063
0047900064
0047900065
0047900066
0047900067
0047900068
004790007
004790008
004790009
00479001
00479002
00479003
00479004
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z1
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z9
Norway - Mobile Z9
Norway - Mobile Z9
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z9
Norway - Mobile Z9
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z8
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
Norway - Mobile Z3
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
Zpoplatnění hovorů při voláni do této zóny: 3,99,-Kč/1minutu
0023480
00263
00963
00354632
00354637
00354826
00354827
00354828
00354829
0035483
0035484
0035485
0035486
0035487
0035488
0035489
0096544
0096550
0096551
0096558
0096559
009656
009657
009659
00387
00244
0039340
0039341
0039343
0039345
0039346
0039347
0039348
0039349
Nigeria - Mobile Z5
Zimbabwe
Syria
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Iceland - Mobile Z4
Kuwait - Mobile
Kuwait - Mobile
Kuwait - Mobile
Kuwait - Mobile
Kuwait - Mobile
Kuwait - Mobile Z1
Kuwait - Mobile Z1
Kuwait - Mobile Z1
Bosnia
Angola
Italy - Mobile: VODAFONE
Italy - Mobile: VODAFONE
Italy - Mobile: VODAFONE
Italy - Mobile: VODAFONE Z1
Italy - Mobile: VODAFONE
Italy - Mobile: VODAFONE
Italy - Mobile: VODAFONE
Italy - Mobile: VODAFONE
003873944
003873945
003873946
003873947
0038739480
0038739481
0038739482
0038739483
0038739484
0038739485
0038739486
0038739487
0038739488
0038739489
003873949
00387395
00387396
00387397
00387398
00387399
00387492
00387493
00387494
00387495
00387497
0038749911
00387502
00387503
00387504
00387510
00387511
00387512
00387513
00387514
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z2
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
00234
Nigeria
00387515
Bosnia Z2
00387516
00387517
00387518
003875190
0038751910
0038751911
0038751912
0038751913
0038751914
0038751915
0038751916
0038751917
0038751918
0038751919
003875192
0038751920
0038751921
0038751922
0038751923
0038751924
0038751925
0038751926
0038751927
0038751928
0038751929
0038751930
0038751931
0038751932
0038751933
0038751934
0038751935
0038751936
0038751937
0038751938
0038751939
0038751940
0038751941
0038751942
0038751943
0038751944
0038751945
0038751946
0038751947
0038751948
0038751949
003875195
003875196
003875197
003875198
003875199
0038752
0038753
0038754
00387550
00387551
00387552
00387553
00387554
00387555
00387556
00387557
00387558
003875590
0038755910
0038755911
0038755912
0038755913
0038755914
0038755915
0038755916
0038755917
0038755918
0038755919
003875592
003875593
003875594
003875595
003875596
003875597
003875598
003875599
00387560
00387561
00387562
00387563
00387564
00387565
00387566
00387567
00387568
003875690
0038756910
0038756911
0038756912
0038756913
0038756914
0038756915
0038756916
0038756917
0038756918
0038756919
003875692
003875693
003875694
003875695
003875696
003875697
003875698
003875699
0038757
0038758
0038759
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
Bosnia Z2
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
002341
00234700
00234702
00234800
00234801
00234809
004078
00966135
00374
003741
0037447
00374801
00374802
00374803
00374804
0024490
0024491
0024492
0024493
0024494
0024495
0024496
0024497
0024498
0024499
0039320
0039322
0039323
0039327
0039328
0039329
0039330
0039331
0039333
0039334
0039335
0039336
0039337
0039338
0039339
0039360
0039361
0039362
0039363
0039366
0039368
0039380
0039387
0039388
0039389
007701
007702
007705
007707
0025473
00975
003543
00354380
00354388
00354389
003546
00354630
00354650
00354655
003547585
0035477
00354770
00354771
00354772
00354773
003548
00354800
00521
005210
005211
00521200
00521201
00521202
00521203
00521204
00521205
00521206
00521207
00521208
00521209
0052121
00521220
00521221
00521222
00521223
00521224
00521225
00521226
00521227
00521228
00521229
00521230
00521231
00521232
00521233
00521234
00521235
00521236
00521237
00521238
00521239
00521240
00521241
00521242
00521243
00521244
00521245
Nigeria - Mobile
Nigeria - Mobile Z1
Nigeria - Mobile Z1
Nigeria - Mobile Z1
Nigeria - Mobile Z1
Nigeria - Mobile Z1
Romania - Mobile: TELEMOBIL
Saudi Arabia Z2
Armenia
Armenia Z1
Armenia - Nagorny Karabakh
Armenia Premium
Armenia Premium
Armenia Premium
Armenia Premium
Angola - Mobile
Angola - Mobile Z1
Angola - Mobile Z1
Angola - Mobile
Angola - Mobile
Angola - Mobile
Angola - Mobile
Angola - Mobile
Angola - Mobile
Angola - Mobile
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND Z1
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: TIM Z1
Italy - Mobile: TIM
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND
Italy - Mobile: WIND
Kazakhstan - Mobile Z6
Kazakhstan - Mobile Z6
Kazakhstan - Mobile Z6
Kazakhstan - Mobile Z6
Kenya - Mobile Z1
Bhutan
Iceland - Mobile
Iceland - Mobile Z1
Iceland - Mobile Z2
Iceland - Mobile Z2
Iceland - Mobile
Iceland - Mobile Z2
Iceland - Mobile Z2
Iceland - Mobile Z1
Iceland - Mobile Z6
Iceland - Mobile
Iceland - Mobile Z5
Iceland - Mobile Z5
Iceland - Mobile Z5
Iceland - Mobile Z5
Iceland - Mobile
Iceland Freephone
Mexico - Mobile
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
00521246
Mexico - Mobile Z1
003567
Malta - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
00521247
00521248
00521249
0052125
0052126
00521270
00521271
00521272
00521273
00521274
00521275
00521276
00521277
00521278
00521279
00521280
00521281
00521282
00521283
00521284
00521285
00521286
00521287
00521288
00521289
00521290
00521291
00521292
00521293
00521294
00521295
00521296
00521297
00521298
00521299
0052130
00521310
00521311
00521312
00521313
00521314
00521315
00521316
00521317
00521318
00521319
00521320
00521321
00521322
00521323
00521324
00521325
00521326
00521327
00521328
00521329
0052133
00521340
00521341
00521342
00521343
00521344
00521345
00521346
00521347
00521348
00521349
00521350
00521351
00521352
00521353
00521354
00521355
00521356
00521357
00521358
00521359
0052136
00521370
00521371
00521372
00521373
00521374
00521375
00521376
00521377
00521378
00521379
00521380
00521381
00521382
00521383
00521384
00521385
00521386
00521387
00521388
00521389
00521390
00521391
00521392
00521393
00521394
00521395
00521396
00521397
00521398
00521399
0052140
00521410
00521411
00521412
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
003569
0035692
0035694
0035699
00593
005930
005931
005932
005933
005934
005935
005936
0059370
0059371
0059372
0059373
00593740
00593741
00593742
00593743
00593744
00593745
00593746
00593747
00593748
00593749
0059375
0059376
0059377
0059378
0059379
002010
002011
002012
002016
002018
006114
006115
006116
006117
006118
006119
00614
0061400
0061401
0061402
0061403
0061404
0061405
0061406
0061407
0061408
0061409
0061410
0061411
0061412
0061413
0061414
0061415
0061416
0061417
0061418
0061419
00614200
006142010
006142011
006142012
006142013
006142014
006142015
006142016
006142017
006142018
006142019
00614202
00614203
00614204
00614205
00614206
00614207
00614208
00614209
0061421
0061422
0061423
0061424
00614250
00614251
00614252
00614253
00614254
00614255
00614256
00614257
00614258
00614259
0061426
0061427
0061428
0061429
0061430
0061431
0061432
0061433
0061434
0061435
0061436
0061437
0061438
0061439
0061440
0061441
Malta - Mobile Vodafone
Malta - Mobile
Malta - Mobile
Malta - Mobile
Ecuador
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z2
Ecuador Z3
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z3
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Ecuador Z1
Egypt - Mobile
Egypt - Mobile
Egypt - Mobile
Egypt - Mobile
Egypt - Mobile
Australia - Mobile
Australia - Mobile Z2
Australia - Mobile Z2
Australia - Mobile Z2
Australia - Mobile Z2
Australia - Mobile Z2
Australia Other Z1
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
00521413
Mexico - Mobile Z1
0061442
Australia - Mobile Z6
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
00521414
00521415
00521416
00521417
00521418
00521419
00521420
00521421
00521422
00521423
00521424
00521425
00521426
00521427
00521428
00521429
00521430
00521431
00521432
00521433
00521434
00521435
00521436
00521437
00521438
00521439
00521440
00521441
00521442
00521443
00521444
00521445
00521446
00521447
00521448
00521449
00521450
00521451
00521452
00521453
00521454
00521455
00521456
00521457
00521458
00521459
00521460
00521461
00521462
00521463
00521464
00521465
00521466
00521467
00521468
00521469
00521470
00521471
00521472
00521473
00521474
00521475
00521476
00521477
00521478
00521479
00521480
00521481
00521482
00521483
00521484
00521485
00521486
00521487
00521488
00521489
00521490
00521491
00521492
00521493
00521494
00521495
00521496
00521497
00521498
00521499
0052150
0052151
0052152
0052153
0052154
0052155
0052156
0052157
00521580
00521581
00521582
00521583
00521584
00521585
00521586
00521587
00521588
00521589
00521590
00521591
00521592
00521593
00521594
00521595
00521596
00521597
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
0061443
0061444
0061445
0061446
0061447
0061448
0061449
0061450
0061451
0061452
0061453
0061454
0061455
0061456
0061457
0061458
0061459
006146
006147
0061480
0061481
0061482
0061483
0061484
0061485
0061486
0061487
0061488
0061489
006149
0096279
0097517
0097593
0097594
0097595
0097596
0097597
0097598
0097599
0041774
00417740
00417741
00417742
00417743
00417744
00417745
00417746
00417747
00417748
00417749
004179
0041860774
00418607740
00418607741
00418607742
00418607743
00418607744
00418607745
00418607746
00418607747
00418607748
00418607749
004186079
0041860799
00353818
0035382
00353821
00353822
0035387
002019
002090
0025677
0025678
0035386
00186829
0018683
00186835
00186836
00186837
00186838
00186839
00186840
001868401
001868402
001868403
001868404
001868405
001868406
001868407
001868408
001868409
00186841
001868410
001868412
001868413
001868414
001868415
001868416
001868417
001868418
001868419
00186842
001868420
001868421
00186846
00186847
00186848
00186849
0018686
001868619
001868620
001868678
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Australia - Mobile Z6
Jordan - Mobile Z5
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Bhutan - Mobile
Switzerland - Mobile Z8
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z9
Switzerland - Mobile Z7
Switzerland - Mobile Z7
Switzerland - Mobile Z7
Switzerland - Mobile: SWISSCOM
Switzerland - Mobile Z8
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z4
Switzerland - Mobile Z7
Switzerland - Mobile Z7
Switzerland - Mobile Z7
Switzerland - Mobile: SWISSCOM
Switzerland - Mobile Z11
Ireland - Mobile: Other Z3
Ireland - Mobile: Other Z3
Ireland - Other Z2
Ireland - Other Z2
Ireland - Mobile Z4
Egypt - Mobile Z1
Egypt - Mobile Z1
Uganda - Mobile Z3
Uganda - Mobile Z3
Ireland - Mobile Z3
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile Z1
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
00521598
Mexico - Mobile Z1
00186868
Trinidad & Tobago - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
00521599
0052160
00521610
00521611
00521612
00521613
00521614
00521615
00521616
00521617
00521618
00521619
00521620
00521621
00521622
00521623
00521624
00521625
00521626
00521627
00521628
00521629
00521630
00521631
00521632
00521633
00521634
00521635
00521636
00521637
00521638
00521639
00521640
00521641
00521642
00521643
00521644
00521645
00521646
00521647
00521648
00521649
00521650
00521651
00521652
00521653
00521654
00521655
00521656
00521657
00521658
00521659
00521660
00521661
00521662
00521663
00521664
00521665
00521666
00521667
00521668
00521669
00521670
00521671
00521672
00521673
00521674
00521675
00521676
00521677
00521678
00521679
00521680
00521681
00521682
00521683
00521684
00521685
00521686
00521687
00521688
00521689
00521690
00521691
00521692
00521693
00521694
00521695
00521696
00521697
00521698
00521699
0052170
00521710
00521711
00521712
00521713
00521714
00521715
00521716
00521717
00521718
00521719
00521720
00521721
00521722
00521723
00521724
00521725
00521726
00521727
00521728
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
00186869
0018687
0041770
0041771
00417730
00417731
00417732
00417733
00417734
004177350
004177351
004177352
004177353
004177354
004177355
004177356
004177357
004177358
004177359
00417736
00417737
00417738
00417739
0041775
0041776
0041777
0041778
0041779
0041790
0041791
0041792
0041793
0041794
0041795
0041796
0041797
0041798
00417990
00417991
00417992
00417993
00417994
00417995
00417996
004179970
004179971
004179972
004179973
004179974
004179975
004179976
004179977
004179978
004179979
00417998
00417999
0041860770
0041860771
00418607730
00418607731
00418607732
00418607733
00418607734
004186077350
004186077351
004186077352
004186077353
004186077354
004186077355
004186077356
004186077357
004186077358
004186077359
00418607736
00418607737
00418607738
00418607739
0041860775
0041860776
0041860777
0041860778
0041860779
0041860790
0041860791
0041860792
0041860793
0041860794
0041860795
0041860796
0041860797
0041860798
00418607990
00418607991
00418607992
00418607993
00418607994
00418607995
00418607996
004186079970
004186079971
004186079972
004186079973
004186079974
004186079975
004186079976
004186079977
004186079978
004186079979
00418607998
00418607999
00993
009931230
Trinidad & Tobago - Mobile
Trinidad & Tobago - Mobile
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z3
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile Z5
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z1
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile Z10
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Switzerland - Mobile: SWISSCOM Z2
Turkmenistan
Turkmenistan Z1
00521729
Mexico - Mobile Z1
009932221
Turkmenistan Z1
009933221
009934221
0099352234136
00591
005912511
005912512
005912513
00591252
005912611
005912612
005912613
00591262
005913462
005913463
005913465
005913842
005914611
005914612
005914613
00591464
00591466
005914691
005914692
005914693
0094
0094112
0094114
0094115
0094117
009419733
0094212
0094214
0094215
0094217
0094232
0094234
0094235
0094237
0094242
0094244
0094245
0094247
0094252
0094254
0094255
0094257
0094262
0094264
0094265
0094267
0094272
0094274
0094275
0094277
0094312
0094314
0094315
0094317
0094322
0094324
0094325
0094327
0094332
0094334
0094335
0094337
0094342
0094344
0094345
0094347
0094352
0094354
0094355
0094357
0094362
0094364
0094365
0094367
0094372
0094374
0094375
0094377
0094382
0094384
0094385
0094387
0094412
0094414
0094415
0094417
0094452
0094454
0094455
0094457
0094472
0094474
0094475
0094477
0094512
0094514
0094515
0094517
0094522
0094524
0094525
0094527
0094542
0094544
0094545
0094547
0094552
0094554
Turkmenistan Z1
Turkmenistan Z1
Turkmenistan Z1
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Sri Lanka
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
00521730
00521731
00521732
00521733
00521734
00521735
00521736
00521737
00521738
00521739
00521740
00521741
00521742
00521743
00521744
00521745
00521746
00521747
00521748
00521749
00521750
00521751
00521752
00521753
00521754
00521755
00521756
00521757
00521758
00521759
00521760
00521761
00521762
00521763
00521764
00521765
00521766
00521767
00521768
00521769
00521770
00521771
00521772
00521773
00521774
00521775
00521776
00521777
00521778
00521779
00521780
00521781
00521782
00521783
00521784
00521785
00521786
00521787
00521788
00521789
00521790
00521791
00521792
00521793
00521794
00521795
00521796
00521797
00521798
00521799
0052180
0052181
00521820
00521821
00521822
00521823
00521824
00521825
00521826
00521827
00521828
00521829
00521830
00521831
00521832
00521833
00521834
00521835
00521836
00521837
00521838
00521839
00521840
00521841
00521842
00521843
00521844
00521845
00521846
00521847
00521848
00521849
0052185
00521860
00521861
00521862
00521863
00521864
00521865
00521866
00521867
00521868
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
00521869
Mexico - Mobile Z1
0094555
Sri Lanka Z2
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
00521870
00521871
00521872
00521873
00521874
00521875
00521876
00521877
00521878
00521879
0052188
00521890
00521891
00521892
00521893
00521894
00521895
00521896
00521897
00521898
00521899
0052190
00521910
00521911
00521912
00521913
00521914
00521915
00521916
00521917
00521918
00521919
00521920
00521921
00521922
00521923
00521924
00521925
00521926
00521927
00521928
00521929
00521930
00521931
00521932
00521933
00521934
00521935
00521936
00521937
00521938
00521939
0052194
00521950
00521951
00521952
00521953
00521954
00521955
00521956
00521957
00521958
00521959
00521960
00521961
00521962
00521963
00521964
00521965
00521966
00521967
00521968
00521969
00521970
00521971
00521972
00521973
00521974
00521975
00521976
00521977
00521978
00521979
00521980
00521981
00521982
00521983
00521984
00521985
00521986
00521987
00521988
00521989
00521990
00521991
00521992
00521993
00521994
00521995
00521996
00521997
00521998
00521999
00381
0038110
0038111
0038112
0038113
0038114
0038115
0038116
0038117
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Mexico - Mobile Z1
Serbia Z1
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
0094557
0094572
0094574
0094575
0094577
0094602
0094632
0094634
0094635
0094637
0094652
0094654
0094655
0094657
0094662
0094664
0094665
0094667
0094672
0094674
0094675
0094677
009470
009474
009475
009476
009479
0094812
0094814
0094815
0094817
0094912
0094914
0094915
0094917
0096277
0035569
00968
00389
003892
003897
0039390
0039391
0039392
0039393
0039397
0048790
0048791
0048792
0048793
0048794
0048796
0049150
0049156
0049161
00421901
00421902
00421903
00421904
00421910
00421911
00421912
00421914
0099631258
009963127
00996312931
00996312932
00996312933
00996312934
00996312935
00996312936
00996312937
00996312938
00996312939
0099631295
0099631296
0099631297
0099631298
009965
009967
0039310
0039313
0039319
00549
00599
0038091
0038092
004176
0041772
00417720
00417721
004178
004186076
0041860772
00418607720
00418607721
004186078
00421905
00421906
00421907
00421908
00421915
00421916
00421917
00421918
00421919
0025675
009471
009472
009473
009477
009478
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z1
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka Z2
Sri Lanka - Mobile
Sri Lanka - Mobile
Sri Lanka - Mobile
Sri Lanka - Mobile
Sri Lanka - Mobile
Sri Lanka - Mobile Z1
Sri Lanka - Mobile Z2
Sri Lanka - Mobile Z2
Sri Lanka - Mobile Z2
Sri Lanka - Mobile Z1
Sri Lanka - Mobile Z2
Sri Lanka - Mobile Z2
Sri Lanka - Mobile Z2
Jordan - Mobile Z3
Albania - Mobile Z1
Oman
Macedonia
Macedonia
Macedonia - Mobile
Italy - Mobile: H3G
Italy - Mobile: H3G
Italy - Mobile: H3G
Italy - Mobile: H3G
Italy - Mobile: H3G
Poland - Mobile Z10
Poland - Mobile Z10
Poland - Mobile Z10
Poland - Mobile Z10
Poland - Mobile Z6
Poland - Mobile Z6
Germany - Mobile: Group 3G
Germany - Mobile: E-PLUS Z2
Germany - Mobile Z1
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Slovakia - Mobile: Eurotel
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Kyrgyzstan Z2
Italy - Mobile: Other
Italy - Mobile: Other Z1
Italy - Mobile: Other Z2
Argentina - Mobile Z3
Netherland Antillas
Ukraine - Mobile Z9
Ukraine - Mobile Z3
Switzerland - Mobile: SUNRISE
Switzerland - Mobile: TELE2
Switzerland - Mobile: TELE2
Switzerland - Mobile: TELE2
Switzerland - Mobile: ORANGE
Switzerland - Mobile: SUNRISE
Switzerland - Mobile: TELE2
Switzerland - Mobile: TELE2
Switzerland - Mobile: TELE2
Switzerland - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Slovakia - Mobile: ORANGE
Uganda - Mobile Z2
Sri Lanka - Mobile Z3
Sri Lanka - Mobile Z3
Sri Lanka - Mobile Z3
Sri Lanka - Mobile Z3
Sri Lanka - Mobile Z3
0038118
Serbia
00262
Reunion
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
0038119
0038120
0038121
0038122
0038123
0038124
0038125
0038126
0038127
0038128
0038129
0038130
0038131
0038132
0038133
0038134
0038135
0038136
0038137
0038138
0038139
00387302
0038730481
003873049
00387305
003873061
003873064
003873065
003873070
003873071
003873073
003873079
003873080
003873083
003873087
0038730921
0038731481
00387317
00387322
003873240
003873241
003873242
003873243
003873244
003873245
003873246
0038732481
00387325
00387326
00387327
003873282
003873284
003873285
003873286
003873287
003873288
003873289
00387329
0038732911
0038732921
0038732931
00387330
00387331
00387332
00387333
00387334
00387335
00387336
00387337
00387338
003873390
0038733910
0038733911
0038733912
0038733913
0038733914
0038733915
0038733916
0038733917
0038733918
0038733919
0038733920
0038733921
0038733922
0038733923
0038733924
0038733925
0038733926
0038733927
0038733928
0038733929
003873393
003873394
003873395
003873396
003873397
0038733980
0038733981
0038733982
0038733983
0038733984
0038733985
0038733986
0038733987
0038733988
0038733989
003873399
00387340
00387341
00387342
00387343
003873440
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia Z2
Serbia Z2
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia Z2
Serbia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
0026226910
0026226911
0026226919
002622692
0026226960
0026226961
0026226962
0026226963
0026226964
0026226965
0026226966
0026226967
0026226968
0026226969
0026263910
0026263911
0026263919
002626392
0026263965
0026263966
0026263967
0026263968
0026263969
00594694
001268
001268464
00126872
001268764
001268770
001268771
001268772
001268773
001268774
001268775
001268779
00126878
001649
00235
00373
0044845
005993181
005993184
005993185
005993186
005994161
005994165
005994166
005994167
005994168
0059951
0059952
0059955
0059956
00599580
00599581
00599586
00599587
00599588
005996
0059970
00599770
00599778
0059978
0059979
0059995
0059996
008170
008180
008190
0096478
009647801
009647802
0096479
009647901
009647902
009647903
00382
0096477
009647701
009647702
0025882
0063
00632
00632122
00632125
006321266
006321277
006321278
00632138
00632141
00632143
006321441
00632145
00632148
00632150
00632151
00632152
00632155
006321580
006321581
006321585
00977
0097714
0097715
0097716
0097798
0037321
003735
00373562
00373650
00373671
00373672
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z2
Reunion-Mobile Z2
Reunion-Mobile Z2
Reunion-Mobile Z2
Reunion-Mobile Z2
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
Reunion-Mobile Z1
French Guiana - Mobile
Antigua
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Anguilla - Mobile Z3
Turks & Caicos
Chad
Moldova
United Kingdom Special Z1
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Netherlands Antilles-Mobile
Japan - Mobile
Japan - Mobile
Japan - Mobile Z1
Iraq - Mobile Z4
Iraq - Mobile Z9
Iraq - Mobile Z9
Iraq - Mobile Z5
Iraq - Mobile Z10
Iraq - Mobile Z10
Iraq - Mobile Z10
Montenegro
Iraq - Mobile Z3
Iraq - Mobile Z8
Iraq - Mobile Z8
Mozambique - Mobile Z1
Philippines
Philippines - Mobile
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Philippines - Mobile Z2
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Nepal
Moldova - Mobile Pridnestrovie
Moldova - Mobile Pridnestrovie Z1
Moldova - Mobile Pridnestrovie Z2
Moldova - Mobile Eventis
Moldova - Mobile Moldcell
Moldova - Mobile Moldcell Z2
003873441
Bosnia Z3
0048600
Poland - Mobile Z3
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
003873442
003873443
003873444
003873445
003873446
003873447
0038734480
0038734481
0038734482
0038734483
0038734484
0038734485
0038734486
0038734487
0038734488
0038734489
003873449
00387345
00387346
00387347
00387348
00387349
00387352
00387353
0038735481
00387355
00387356
00387357
00387358
0038735911
0038735921
0038735930
0038735931
00387362
00387363
00387364
00387365
00387366
003873671
003873672
003873673
003873674
003873675
003873677
003873678
00387368
0038736911
0038736921
0038736981
00387370
00387371
00387372
00387373
00387374
00387375
00387376
00387377
00387378
003873790
0038737910
0038737911
0038737912
0038737913
0038737914
0038737915
0038737916
0038737917
0038737918
0038737919
003873792
003873793
003873794
003873795
003873796
003873797
0038737980
0038737981
0038737982
0038737983
0038737984
0038737985
0038737986
0038737987
0038737988
0038737989
003873799
00387380
00387381
00387382
00387383
003873840
003873841
003873842
003873843
003873844
003873845
003873846
003873847
0038738480
0038738481
0038738482
0038738483
0038738484
0038738485
0038738486
0038738487
0038738488
0038738489
003873849
00387385
00387386
00387387
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z2
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z2
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
Bosnia Z1
0048602
0048604
0048606
0048608
0048660
0048662
00486660
00486661
00486662
00486663
00486664
0048692
0048694
0048696
0048698
00488811
00488818
0048882
00488833
00488838
0048884
0048888
0038050
0038063
0038066
0038093
0038095
0038099
00996
009963120
009963121
009963122
009963123
009963124
0099631250
0099631251
0099631252
0099631253
0099631254
0099631255
0099631256
0099631257
0099631259
009963126
009963128
0099631290
0099631291
0099631292
00996312930
0099631294
0099631299
0026094
0026095
0026096
0026097
0026098
0026099
00992372
003877
0038790
0038792
0038794
0038796
00421940
00421944
00421948
00421949
005076
0063817
0063905
0063906
0063915
0063916
0063917
0063922
0063923
0063926
0063927
0038094
00992
0099291
00992917
00992918
009929190
00992927
00992935
00992951
00992962
00992998
0038039
00505
0037250
0037251
0037252
00372530
00372534
00372535
00372537
00372538
00372539
0037255
0037256
0037258
00372590
00372591
00372592
00372593
00372594
00372597
00372598
00372599
00504
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Poland - Mobile Z3
Ukraine - Mobile Z2
Ukraine - Mobile Z5
Ukraine - Mobile Z2
Ukraine - Mobile Z7
Ukraine - Mobil: Other
Ukraine - Mobile Z2
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z3
Kyrgyzstan Z1
Kyrgyzstan Z3
Zambia - Mobile
Zambia - Mobile
Zambia - Mobile
Zambia - Mobile
Zambia - Mobile
Zambia - Mobile
Tajikistan Z1
Bosnia - Personal
Bosnia - Personal
Bosnia - Personal
Bosnia - Personal
Bosnia - Personal
Slovakia - Mobile: Telefonica O2
Slovakia - Mobile: Telefonica O2
Slovakia - Mobile: Telefonica O2
Slovakia - Mobile: Telefonica O2
Panama - Mobile Z1
Philippines - Mobile Z1
Philippines - Mobile Z3
Philippines - Mobile Z3
Philippines - Mobile Z3
Philippines - Mobile Z3
Philippines - Mobile Z3
Philippines - Mobile Z7
Philippines - Mobile Z7
Philippines - Mobile Z3
Philippines - Mobile Z3
Ukraine - Mobile Z4
Tajikistan
Tajikistan - Mobile
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Tajikistan - Mobile Z1
Ukraine - Mobile
Nicaragua
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z6
Estonia - Mobile: Other Z2
Estonia - Mobile: Other Z6
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Estonia - Mobile: Other Z4
Honduras
00387388
Bosnia Z1
009665
Saudi Arabia - Mobile
0096650
0096651
0096652
0096653
0096654
0096655
0096656
0096657
0096658
0096659
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
Saudi Arabia - Mobile Z1
005027884
005027885
005027886
005027887
005027888
005027889
005027922
005027923
005027924
005027925
005027926
005027927
005027928
005027930
005027931
005027932
005027933
005027934
005027935
005027936
005027937
005027938
00502794
005027950
005027951
005027952
005027953
005027954
005027960
005027979
005917
0059170
0059171
0059172
0059173
0059174
0059175
0059176
0059177
0059178
0059179
005919
00249
00590690
0063900
0063901
0063902
0063903
0063904
0063907
0063908
0063909
0063910
0063911
0063912
0063913
0063914
0063918
0063919
0063920
0063921
0063924
0063925
0063928
0063929
006393
006394
006395
006396
0063970
0063971
0063972
0063973
0063974
0063975
0063976
0063977
0063978
0063979
006398
006399
005043
00504342
00504343
00504344
00504345
00504346
00504347
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Bolivia - Mobile
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile Z1
Bolivia - Mobile
Sudan
Guadeloupe - Mobile Z1
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z5
Philippines - Mobile Z6
Philippines - Mobile Z5
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 3,99
00387389
00387390
00387391
00387392
00387393
003873940
003873941
003873942
003873943
009668
Bosnia Z1
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Bosnia Z3
Saudi Arabia - Mobile Z1
EriVoIP – CallBack Zone 4,99
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 4,99,-Kč/1 minutu
00237
0023745
0023746
0023747
0023748
0023749
005989
009639
0096392
0096393
0096394
0096395
0096396
0096398
009054285
009054286
009054287
009054288
00230
0023025
00230421
00230422
00230423
00230428
00230429
0023049
0023071
0023072
0023073
0023074
0023075
0023076
0023077
0023078
0023079
00230871
00230875
00230876
0023091
0023093
0023094
0023095
0042380
0042387
0038067
0038068
0038096
0038097
0038098
00502
005022220
005022221
005022230
005022232
005022238
005022242
005022250
005022251
005022253
005022254
005022255
005022256
005022257
005022258
005022259
005022260
005022261
005022270
005022277
005022279
005022286
005022288
005022289
005022326
005022327
005022328
005022329
005022331
005022332
005022333
005022334
005022335
005022336
005022337
005022338
005022339
00502236
005022377
Cameroon
Cameroon: Mobile
Cameroon: Mobile
Cameroon: Mobile
Cameroon: Mobile
Cameroon: Mobile
Uruguay - Mobile
Syria - Mobile
Syria - Mobile
Syria - Mobile
Syria - Mobile
Syria - Mobile
Syria - Mobile
Syria - Mobile
Turkey - Mobile Z4
Turkey - Mobile Z4
Turkey - Mobile Z4
Turkey - Mobile Z4
Mauritius
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Mauritius-Mobile
Liechtenstein - Mobile Z2
Liechtenstein - Mobile Z2
Ukraine - Mobile Z6
Ukraine - Mobile Z1
Ukraine - Mobil: Other Z1
Ukraine - Mobile Z6
Ukraine - Mobil: Other Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
005022379
Guatemala Z1
00504348
Honduras - Mobile
00504349
0050435
0050436
0050437
0050438
0050439
005047214
005047215
005047217
005047240
005047250
005047251
005047252
005048
005049
00639
00967
009677
0025003
0025005
0025008
00250
00262692
00262693
00974
002771
002772
002773
002774
002776
002778
002779
002782
002783
002784
002785
0026460
0026481
002648110
002648111
002648112
00264812
00264813
002648150
0026485
003712580
003712581
003712582
003712583
003712584
003712589
009053380
009053381
009053382
009053383
009053384
009053385
009053386
009053387
009053388
009053389
0037377
00970
009702
009705
0097064
0097065
0097066
0097067
0097068
0048699
00486991
00971
0097150
0097155
0097222
0097242
0097282
0097292
003749
00374900
00374901
00374906
0037491
0037492
0037493
0037494
009613
0096170
0096171
001345229
001345235
001345249
00134532
001345514
001345516
001345517
001345525
001345526
001345527
001345529
001345545
001345546
001345547
001345548
001345549
001345616
001345617
001345623
001345625
001345626
001345627
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Honduras - Mobile
Philippines - Mobile Z4
Yemen
Yemen
Rwanda-Mobile
Rwanda-Mobile
Rwanda-Mobile
Rwanda
Reunion-Mobile
Reunion-Mobile
Qatar
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
South Africa - Mobile Z1
Namibia - Mobile
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Namibia - Mobile Z1
Latvia - Other Z4
Latvia - Other Z4
Latvia - Other Z4
Latvia - Other Z4
Latvia - Other Z4
Latvia - Other Z4
Turkey - Mobile: Turkcell Z1
Turkey - Mobile: Turkcell Z1
Turkey - Mobile: Turkcell Z1
Turkey - Mobile Z10
Turkey - Mobile Z10
Turkey - Mobile Z10
Turkey - Mobile Z10
Turkey - Mobile Z10
Turkey - Mobile: Turkcell Z1
Turkey - Mobile: Turkcell Z1
Moldova - Mobile Pridnestrovie Z3
Palestine
Israel - Jerusalem
Israel - Mobile
Israel - Mobile
Israel - Mobile
Israel - Mobile
Israel - Mobile
Israel - Mobile
Poland - Mobile Z4
Poland - Mobile Z4
United Arab Emirates
United Arab Emirates - Mobile
United Arab Emirates - Mobile Z1
Palestine Z1
Palestine Z1
Palestine Z1
Palestine Z1
Armenia Premium Z2
Armenia Premium Z1
Armenia Premium Z1
Armenia Premium Z1
Armenia - Mobile
Armenia - Mobile
Armenia - Mobile
Armenia - Mobile
Lebanon - Mobile
Lebanon - Mobile
Lebanon - Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 4,99
005022427
005022428
005022429
005022431
005022432
005022433
005022434
005022435
005022436
005022437
005022438
005022439
005022440
005022441
005022442
005022443
005022444
005022445
005022448
005022449
005022460
005022461
005022462
005022463
005022464
005022470
005022471
005022472
005022473
005022474
005022475
005022476
005022477
005022478
005022479
005022480
005022483
005022484
0050240
0050241
0050242
0050243
0050244
0050245
0050246
0050247
0050248
0050249
00502500
005025010
005025011
005025012
005025013
005025014
005025015
005025016
005025017
005025018
005025019
005025020
005025021
005025022
005025023
005025024
005025025
005025026
005025027
005025028
005025029
00502503
00502504
00502505
00502506
00502507
00502508
00502509
00502510
00502511
00502512
005025130
005025131
005025132
005025133
005025134
005025135
005025136
005025137
005025138
005025139
00502514
00502515
00502516
00502517
00502518
00502519
00502520
00502521
00502522
00502523
00502524
00502525
00502526
00502527
00502528
00502529
00502530
005025310
005025311
005025312
005025313
005025314
005025315
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z3
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z1
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z1
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala Z3
005025316
Guatemala Z3
001345629
Cayman Islands-Mobile
001345630
001345640
001345645
001345646
001345647
001345649
001345663
001345726
001345916
001345917
001345919
00134592
001345936
001345937
001345938
001345939
001664
0037368
00373680
00373681
00373682
00373683
0037369
0035385
0044800
0044801
0044802
0044803
0044804
0044805
0044806
0044807
0044808
0044809
004481
004482
004483
004485
004486
0044870
0044871
0044872
0044873
0044874
0044875
0044876
0044877
0044878
0044879
004488
0044890
0044891
0044892
0044893
0044894
0044895
0044896
0044897
0044898
00687
00352621
00352628
00352691
00352698
00503
005032210
005032211
0050322180
0050322181
0050322182
0050322183
0050322184
0050322197
0050322198
005032233
005032236
0050322376
0050322377
0050322378
0050322379
005032238
005032244
0050322470
0050322471
0050322472
0050322473
0050322474
0050322475
0050322476
0050322545
0050322546
0050322547
0050322548
0050322549
0050322564
0050322565
0050322566
0050322567
0050322568
0050322569
005032257
005032259
0050322627
0050322628
0050322687
0050322688
005032275
005032287
005032302
0050323120
0050323121
0050323122
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile Z1
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Cayman Islands-Mobile
Montserrat
Moldova - Mobile Voxtel
Moldova - Mobile Voxtel Z1
Moldova - Mobile Voxtel
Moldova - Mobile Voxtel
Moldova - Mobile Voxtel
Moldova - Mobile Voxtel Z1
Ireland - Mobile Z2
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom Special Z2
United Kingdom Special Z2
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
United Kingdom FreePhone
New Caledonia
Luxembourg - Mobile Z1
Luxembourg - Mobile Z1
Luxembourg - Mobile Z1
Luxembourg - Mobile Z1
El Salvador
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
EriVoIP- CallBack Zone 4,99
005025317
005025318
005025319
00502532
00502533
00502534
00502535
00502536
00502537
00502538
00502539
00502540
00502541
00502542
00502543
00502544
00502545
00502546
005025470
005025471
005025472
005025473
005025474
005025475
005025476
005025477
005025478
005025479
00502548
00502549
00502550
005025510
005025511
005025512
005025513
005025514
005025515
005025516
005025517
005025518
005025519
005025520
005025521
005025522
005025523
005025524
005025525
005025526
005025527
005025528
005025529
005025530
005025531
005025532
005025533
005025534
005025535
005025536
005025537
005025538
005025539
005025540
005025541
005025542
005025543
005025544
005025545
005025546
005025547
005025548
005025549
005025550
005025551
005025552
005025553
005025554
005025555
005025556
005025557
005025558
005025559
00502556
00502557
005025580
005025581
005025582
005025583
005025584
005025585
005025586
005025587
005025588
005025589
00502559
005025600
005025601
005025602
005025603
005025604
005025605
005025606
005025607
005025608
005025609
00502561
00502562
00502563
00502564
00502565
00502566
00502567
00502568
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z2
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z2
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z2
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
00502569
Guatemala
0050323123
El Salvador Z1
0050323124
0050323148
0050323149
0050323160
0050323161
0050323162
0050323163
0050323164
0050323170
0050323171
0050323172
0050323173
0050323174
005032328
005032329
0050323360
0050323361
0050323362
0050323410
0050323411
0050323412
0050323440
0050323441
0050323442
0050323443
0050323444
0050323659
005032366
005032367
005032373
0050323740
0050323741
0050323750
0050323751
0050323800
0050323801
0050323830
0050323831
0050323900
0050323901
0050323902
005032405
005032414
005032427
0050324270
0050324271
0050324272
0050324273
0050324274
0050324275
0050324276
0050324277
005032430
005032431
005032434
0050324385
0050324560
0050324561
0050324562
0050324563
0050324564
0050324710
0050324730
005032479
005032489
005032513
005032514
005032516
005032517
0050325185
005032530
005032531
005032600
005032601
005032612
005032620
005032631
005032635
0050326400
0050326401
0050326402
005032677
005032678
005032679
00238
005037
003763
003764
003765
003766
00474
004740
0047453
0047455
0047465
0047467
0047472
004759
0047810
0047815
00479
004790
004792
004793
004798
0047999
00352661
00352668
0097250
0097251
0097252
0097253
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
El Salvador Z1
Cape Verde
El Salvador - Mobile
Andorra - Mobile
Andorra - Mobile
Andorra - Mobile Z1
Andorra - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile Z6
Norway - Mobile Z5
Norway - Mobile Z5
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Norway - Mobile
Luxembourg - Mobile Z2
Luxembourg - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
EriVoIP- CallBack Zone 4,99
00502570
005025710
005025711
005025712
005025713
005025714
005025715
005025716
005025717
005025718
005025719
00502572
00502573
00502574
00502575
00502576
00502577
00502578
00502579
00502580
005025810
005025811
005025812
005025813
005025814
005025815
005025816
005025817
005025818
005025819
00502582
00502583
00502584
00502585
00502586
00502587
00502588
00502589
00502590
005025910
005025911
005025912
005025913
005025914
005025915
005025916
005025917
005025918
005025919
00502592
00502593
00502594
00502595
00502596
00502597
00502598
00502599
00502605
00502606
00502607
00502608
005026629
005026630
005026631
005026632
005026633
005026634
005026635
005026636
005026637
005026640
005026641
005026642
005026643
005026644
005026645
005026646
005026650
005026677
005026679
005027720
005027721
005027722
005027736
005027737
005027738
005027755
005027756
00502776
005027770
005027771
005027772
005027773
005027774
005027775
005027776
005027777
005027779
005027780
005027830
005027831
005027832
005027833
005027834
005027838
005027839
005027840
005027841
005027842
005027843
005027844
005027845
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala Z3
Guatemala Z3
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z3
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala Z2
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
005027846
Guatemala
0097254
Israel - Mobile Z2
0097255
0097256
0097257
0097258
0097259
0097264
0097265
0097266
0097267
0097268
0097059
0024381
0024384
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Palestine - Mobile Z1
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Israel - Mobile Z2
Palestine - Mobile
Congo Democratic Republic-Mob Z1
Congo Democratic Republic-Mob Z1
EriVoIP- CallBack Zone 4,99
005027849
005027867
005027868
005027870
005027871
005027872
005027873
005027874
005027879
005027880
005027881
005027882
0024385
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala Z1
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Congo Democratic Republic-Mob Z1
EriVoIP – CallBack Zone 5,99
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 5,99,-Kč/1 minutu
00974122
009741245
009741246
009741744
0097420
0097421
0097422
0097428
009745
0097450
0097452
0097453
0097454
0097455
0097458
0097459
0097465
0097466
0097467
0097468
0097469
00974900
0024991
0024992
0024994
00679
0038591
0038592
0038595
0038597
0038598
0038599
001242
00124623
00124624
001246250
001246251
001246252
001246253
001246254
001246255
001246256
001246257
001246258
001246259
00124626
001246446
001246447
001246448
001246449
00124645
00124652
001246530
001246531
001246532
001246533
001246534
00124682
002375
002377
004471
004472
004473
004474
004475
004476
004477
004478
004479
00593925
00593926
00593927
00593928
00593929
0059395
0059396
0059398
00593990
00593992
00593997
00593998
00593999
00508
009378
0026311
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile Z1
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile
Qatar - Mobile Z1
Sudan-Mobile
Sudan-Mobile
Sudan-Mobile Z1
Fiji Islands
Croatia - Mobile: Other
Croatia - Mobile: Other
Croatia - Mobile
Croatia - Mobile: Other Z1
Croatia - Mobile: Other Z1
Croatia - Mobile: Other Z1
Bahamas
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Barbados-Mobile
Cameroon: Mobile Z2
Cameroon: Mobile Z2
United Kingdom - Mobile: BT
United Kingdom - Mobile: BT
United Kingdom - Mobile: BT
United Kingdom - Mobile: BT
United Kingdom - Mobile Z1
United Kingdom - Mobile: O2 Z1
United Kingdom - Mobile Z1
United Kingdom - Mobile Z1
United Kingdom - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z5
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
Ecuador - Mobile Z2
St. Pierre & Miquelon
Afghanistan - Mobile Z5
Zimbabwe - Mobile
002315
002316
002317
0059380
0059381
00593820
00593821
00593822
00593823
00593824
00593825
00593826
00593827
00593828
00593829
0059383
0059384
0059385
0059386
00593870
00593871
00593872
00593873
00593874
00593875
00593876
00593877
00593878
00593879
0059388
00593890
00593891
00593892
00593893
00593894
00593895
00593896
00593897
00593898
00593899
0059390
0059391
00593920
00593921
00593922
00593923
00593924
0059393
0059394
0059397
00593991
00593993
00593994
00593995
00593996
00375
0037517
00223
0022322
00227
0022709
002271
00227201
002272039
0022739
002279460
009370
009371
009372
009375
00266
0018762
001876210
0018763
00187630
00187631
00187632
00187633
00187634
0018764
00187649
001876503
001876504
001876505
001876506
Liberia-Mobile
Liberia-Mobile
Liberia-Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z1
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Ecuador - Mobile Z3
Belarus
Belarus
Mali
Mali - Other
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Afghanistan - Mobile
Afghanistan - Mobile Z2
Afghanistan - Mobile Z2
Afghanistan - Mobile Z3
Lesotho
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z4
Jamaica - Mobile Z5
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z4
Jamaica - Mobile Z5
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile Z1
0029821
Faroe Islands - Mobile
001876507
Jamaica - Mobile Z1
001876508
001876509
00187653
00187654
00187655
00187656
00187659
001876621
001876655
001876656
001876695
001876696
001876697
001876698
001876699
0018767
001876700
001876707
00187677
001876781
001876782
001876783
001876784
001876787
001876788
001876789
001876790
001876791
001876792
001876793
001876796
001876797
001876798
001876799
0018768
001876800
001876804
001876805
001876806
001876807
001876808
001876809
00187681
00187682
00187683
0018769
001876909
001876919
001876976
001876990
001876995
001876997
001876999
00229
0022990
0022991
0022992
0022993
0022994
0022995
0022996
0022997
0022998
0022999
0024399
002376
002378
002379
00501
001649231
001649232
001649241
001649242
001649243
001649244
001649245
001649331
001649332
001649333
001649341
001649342
001649343
001649344
001649345
001649431
001649432
001649441
001649442
002665
002666
001264
001264235
001264469
001264476
001264536
001264537
001264538
001264539
001264543
001264581
001264582
001264583
001264584
001264724
001264729
001264772
009379
00226
001869
001869488
001869489
001869556
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile Z1
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile
Jamaica - Mobile Z4
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z4
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z4
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Other Z1
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Jamaica - Mobile Z3
Benin
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Benin-Mobile
Congo Democratic Republic-Mob Z3
Cameroon: Mobile Z3
Cameroon: Mobile Z1
Cameroon: Mobile Z3
Belize
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Turks- & Caicos-Mobile
Lesotho-Mobile
Lesotho-Mobile
Anguilla
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile Z2
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile Z2
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile Z1
Anguilla - Mobile
Anguilla - Mobile Z2
Afghanistan - Mobile Z1
Burkina Faso
St. Kitts & Nevis
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 5,99
0029822
0029823
0029824
0029825
0029826
0029827
0029828
0029829
002985
002987
002989
0093
009320
009330
009340
009350
009360
001767225
001767235
001767245
001767265
001767266
001767275
001767276
001767277
001767315
001767316
001767317
001767440
001767441
001767442
001767445
001767446
001767611
001767612
001767613
001767614
001767615
001767616
00233
0023320
0023321
0023324
0023327
0023328
00448
004484
0044844
00449
0099412
00597
005978
001473403
001473404
001473405
001473406
001473407
001473408
001473409
001473410
001473414
001473415
001473416
001473417
001473418
001473419
001473420
001473421
001473422
001473441
001473449
001473456
001473457
001473458
001473459
001473533
001473534
001473535
001473536
001473537
001473538
001473773
001758
001758284
001758285
001758286
001758287
001758384
001758460
001758461
001758467
00175848
001758518
001758519
001758520
001758584
001758638
001758712
001758713
001758714
001758715
001758716
001758717
001758718
001758719
001758720
001758721
001758722
001758784
001758785
001758819
00268
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Faroe Islands - Mobile
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Dominica-Mobile
Ghana
Ghana - Mobile
Ghana - Mobile Z1
Ghana - Mobile
Ghana - Mobile
Ghana - Mobile
United Kingdom Special
United Kingdom FreePhone Z1
United Kingdom - Mobile: BT Z3
United Kingdom Special
Azerbaijan Baku
Suriname
Suriname
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
Grenada-Mobile
St. Lucia
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile Z1
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
St. Lucia-Mobile
Swaziland
002686
Swaziland - Mobile
001869557
St. Kitts & Nevis-Mobile
001869558
001869565
001869566
001869567
00186966
001869762
001869763
001869764
001869765
001284
009377
0037378
00373780
0037379
00218
00297127
0029756
0029759
0029773
0029774
00297900
0029796
0029799
00297990
00297992
00297993
00297994
00297995
00297996
00297997
00297998
00297999
0050540
0050541
0050542
0050543
0050544
0050545
0050546
0050547
0050548
0050549
0050550
005056
0050560
0050561
0050562
0050563
0050564
0050565
0050566
0050567
0050568
0050569
0050577
005058
00505800
00505801
00505802
00505803
00505804
00505805
00505806
00505807
00505808
00505809
0050581
0050582
0050583
0050584
0050585
0050586
0050587
0050588
00505890
00505891
00505892
00505893
00505894
00505895
00505896
00505897
00505898
00505899
0050593
0050594
0050595
0050596
00225
002252
0022520
0022521
0022522
0022523
0022524
005016
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile
St. Kitts & Nevis-Mobile Z1
St. Kitts & Nevis-Mobile Z1
St. Kitts & Nevis-Mobile Z1
St. Kitts & Nevis-Mobile Z1
British Virgin Islands
Afghanistan - Mobile Z4
Moldova - Mobile Moldcell Z4
Moldova - Mobile Moldcell Z3
Moldova - Mobile Moldcell Z1
Libya
Aruba - Mobile
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Aruba - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z2
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z2
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile
Nicaragua - Mobile Z1
Nicaragua - Mobile Z1
Ivory Coast
Ivory Coast - Other
Ivory Coast - Mobile Z6
Ivory Coast - Mobile Z6
Ivory Coast - Mobile Z6
Ivory Coast - Mobile Z6
Ivory Coast - Mobile Z6
Belize - Mobile
EriVoIP- CallBack Zone 5,99
0026860
0026861
00994
001784
001784430
001784431
001784432
001784433
001784434
001784435
001784454
001784455
001784480
001784481
001784485
001784491
001784492
001784493
001784494
001784495
001784526
001784527
001784528
001784529
001784530
001784531
001784532
001784533
001784593
001784594
0026715
0026731
00267355
0026736
00267370
00267371
00267390
00267391
00267392
00267393
00267394
00267395
00267396
00267397
0026771
0026772
00267800
005939
0022796
00240
00187635
00187636
00187637
00187638
00187639
00187640
00187641
00187642
00187643
00187644
00187645
00187646
00187647
00187648
001876550
001876551
001876552
001876553
001876554
001876565
001876566
001876567
001876568
001876569
00187657
00187658
001876608
001876618
001876619
001876620
001876622
001876630
001876631
001876632
001876633
001876648
001876649
00187684
00187685
00187686
00187687
00187688
00187689
0022793
0022794
002314
Swaziland - Mobile
Swaziland - Mobile
Azerbaijan
St. Vincent & the Grenadines
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
St. Vincent & the Grenadines-Mobile
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana Other
Botswana - Mobile Z1
Botswana - Mobile Z1
Botswana Other
Ecuador - Mobile Z4
Niger Z3
Equatorial Guinea
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z2
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Jamaica - Mobile Z6
Niger Z1
Niger Z2
Liberia-Mobile
EriVoIP – CallBack Zone 7,99
Zpoplatnění hovorů při mvolání do této zóny: 7,99,- Kč/1 minutu
00255
0025570
0025571
0025572
0025573
0025574
0025575
0025576
0025577
0025578
0025579
00256
00256477
0025884
0037525
0037529
00375290
00375291
00375292
00375293
00375294
00375295
00375296
00375297
00375298
00375299
0037533
0037544
00251
00692
0038761
0038762
0038763
0038765
0038766
00216
0021690
0021691
0021693
0021694
0021695
0021696
0021697
0021698
0021699
00691
00245
0035383
00353894
0024389
00248
0024820
0024821
002485
002487
00248701
00248702
00248703
00248707
00248709
0024871
00248720
00248721
00248722
00248723
00248724
00248751
00248752
00248753
0024877
0024878
0024879
004470
003774
0037740
0037741
0037742
0037743
0037747
0037748
0037749
003776
00592
00592214
00592218
00592224
00592248
005922631
005922632
00592278
00592284
00592294
00592304
00592374
00592384
00592394
0059257
00592609
0059261
0059262
00592630
00592633
00592634
00592635
00592639
0059264
00592660
00592661
00592662
00592663
00592664
00592678
0022330
0022331
0022332
Tanzania
Tanzania-Mobile
Tanzania-Mobile Z1
Tanzania-Mobile
Tanzania-Mobile
Tanzania-Mobile
Tanzania-Mobile Z2
Tanzania-Mobile Z2
Tanzania-Mobile Z3
Tanzania-Mobile Z1
Tanzania-Mobile Z4
Uganda
Uganda - Mobile
Mozambique - Mobile Z2
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile Z1
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile
Belarus - Mobile Other
Belarus - Mobile Other
Ethiopia
Marshall Islands
Bosnia - Mobile
Bosnia - Mobile:Other
Bosnia - Mobile Z1
Bosnia - Mobile Z2
Bosnia - Mobile Z3
Tunisia
Tunisia - Mobile Z3
Tunisia - Mobile Z3
Tunisia - Mobile Z3
Tunisia - Mobile Z3
Tunisia - Mobile Z2
Tunisia - Mobile Z2
Tunisia - Mobile Z2
Tunisia - Mobile Z2
Tunisia - Mobile Z3
Micronesia
Guinea Bissau
Ireland - Mobile
Ireland - Mobile: Other Z4
Congo Democratic Republic-Mob Z2
Seychelles
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile Z1
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
Seychelles - Mobile
United Kingdom - Mobile Z2
Monaco - Mobile
Monaco - Mobile Z1
Monaco - Mobile Z1
Monaco - Mobile Z1
Monaco - Mobile Z1
Monaco - Mobile
Monaco - Mobile Z1
Monaco - Mobile Z1
Monaco - Mobile Z3
Guyana
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Guyana-Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
0022674
0022675
0022676
0022678
0038267
0038268
0038269
00212222
00212223
00212224
00212225
00212226
00212227
00212228
00212229
00212232
00212233
00212234
00212235
00212237
00212372
00212373
00212374
00212375
00212376
00212377
00212378
00212379
00212390
00212391
00212393
00212394
00212395
00212396
00212397
00212398
00212399
00212552
00212553
00212554
00212555
00212556
00212557
00212558
00212559
00212562
00212563
00212564
00212565
00212566
00212567
00212568
002519
0025191
0025198
00243
0024312
00689
0026323
00509221
00509222
00509223
00509238
00509244
00509245
00509246
00509249
00509250
00509255
00509256
00509257
00509298
00509299
00509
00509206
00509207
0050921
00509251
005093
00509330
005094
005095
005096
005097
0050980
0050981
0050982
0050983
0050984
0050985
0050986
0050987
0050990
0050991
0050992
0050993
0050994
002250
0022500
0022501
0022502
0022503
0022504
0022505
0022506
0022507
0022508
0022509
002251
0022545
0022546
0022547
0022566
0022567
0022568
Burkina Faso - Mobile Z1
Burkina Faso - Mobile Z1
Burkina Faso - Mobile
Burkina Faso - Mobile
Montenegro - Mobile Z3
Montenegro - Mobile Z3
Montenegro - Mobile Z3
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Morocco - Other Z4
Ethiopia - Mobile
Ethiopia - Mobile
Ethiopia - Mobile
Congo Democratic Republic
Congo Democratic Republic-Mob
French Polynesia
Zimbabwe - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti - Mobile Z1
Haiti
Haiti - Mobile
Haiti - Mobile
Haiti - Mobile
Haiti - Mobile
Haiti - Mobile
Haiti - Mobile Z4
Haiti - Mobile Z5
Haiti - Mobile Z4
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z3
Haiti - Mobile Z5
Haiti - Mobile Z2
Haiti - Mobile Z5
Haiti - Mobile Z2
Haiti - Mobile Z2
Ivory Coast - Mobile
Ivory Coast - Mobile Z1
Ivory Coast - Mobile Z1
Ivory Coast - Mobile Z1
Ivory Coast - Mobile Z1
Ivory Coast - Mobile Z2
Ivory Coast - Mobile Z2
Ivory Coast - Mobile Z2
Ivory Coast - Mobile Z3
Ivory Coast - Mobile Z3
Ivory Coast - Mobile Z3
Ivory Coast - Mobile
Ivory Coast - Mobile Z2
Ivory Coast - Mobile Z1
Ivory Coast - Mobile Z3
Ivory Coast - Mobile Z4
Ivory Coast - Mobile Z4
Ivory Coast - Mobile Z4
EriVoIP- CallBack Zone 7,99
0022333
0022334
0022340
0022341
0022344
0022345
0022346
0022347
0022350
0022351
0022352
0022353
0022354
0022355
0022356
0022357
0022358
0022359
002236
0022360
0022361
0022362
0022363
0022364
0022365
0022366
0022367
0022368
0022369
002238001
002238002
002239
0022390
0022391
0022392
0022393
0022394
0022395
0022396
0022397
0022398
0022399
00231
0023522
0023523
0023524
0023527
0023528
002356
002357
002359
002389
009689
0043710
0022670
0022671
0022672
0022673
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Other Z1
Mali - Other Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Mali - Mobile Z1
Liberia
Chad-Mobile
Chad-Mobile
Chad-Mobile
Chad-Mobile
Chad-Mobile
Chad-Mobile
Chad-Mobile
Chad-Mobile Z1
Cape Verde-Mobile
Oman Z1
Austria - Mobile: Other Z2
Burkina Faso - Mobile
Burkina Faso - Mobile Z1
Burkina Faso - Mobile Z1
Burkina Faso - Mobile Z1
002258
002259
002259040
00959
0095
0043720
0043730
0043740
0043780
0043810
0043820
0043711
0021891
0021892
0037744
0037745
0038970
0038971
0038972
0038975
0038976
0038977
0038978
00680
00372533
00372536
00372595
00372596
0099440
0099450
0099451
0099455
0099460
0099470
0037288
00372900
00372901
00372907
003816
0038160
0038161
0038162
0038163
0038164
0038165
0038166
0038167
0038169
003818
003725
0037253
00372531
00372532
0037254
0037257
0037259
0035988
Ivory Coast - Mobile
Ivory Coast - Mobile
Ivory Coast - Mobile Z5
Myanmar Z1
Myanmar
Austria - Mobile: Other Z3
Austria - Mobile: Other Z4
Austria - Mobile: Other Z4
Austria - Mobile: TELE RING Z1
Austria - Mobile 8xx
Austria - Mobile 8xx
Austria - Mobile 711
Libya - Mobile
Libya - Mobile
Monaco - Mobile Z2
Monaco - Mobile Z2
Macedonia - Mobile Other
Macedonia - Mobile Other
Macedonia - Mobile Other
Macedonia - Mobile Other
Macedonia - Mobile Other
Macedonia - Mobile Other
Macedonia - Mobile Other
Palau
Estonia - Mobile: Other Z5
Estonia - Mobile: Other Z5
Estonia - Mobile: Other Z5
Estonia - Mobile: Other Z5
Azerbaijan - Mobile
Azerbaijan - Mobile
Azerbaijan - Mobile
Azerbaijan - Mobile
Azerbaijan - Mobile
Azerbaijan - Mobile
Estonia - Mobile
Estonia - Mobile
Estonia - Mobile
Estonia - Mobile
Montenegro - Mobile
Montenegro - Mobile Z1
Montenegro - Mobile Z1
Montenegro - Mobile Z2
Montenegro - Mobile Z2
Montenegro - Mobile Z1
Montenegro - Mobile Z1
Montenegro - Mobile Z1
Montenegro - Mobile
Montenegro - Mobile
Montenegro Z1
Estonia - Mobile: Other
Estonia - Mobile: Other Z3
Estonia - Mobile: Other Z1
Estonia - Mobile: Other Z1
Estonia - Mobile: Other Z1
Estonia - Mobile: Other Z7
Estonia - Mobile: Other Z3
Bulgaria - Mobile: MOBILTEL
004186074
00418607698
00418607699
004186077
00221
002215
002216
0022190
00269
0026920
0026921
002693
002696
0026965
0026966
0026967
0026968
0026969
002697
00269717
002698
0035998
0035999
0024106
00681
0035987
0050855
00241
0024107
0024105
002161620
002161790
002161799
002162
0021620
0021621
0021622
Switzerland - Mobile Z1
Switzerland - Other
Switzerland - Other
Switzerland - Mobile Z6
Senegal
Senegal - Mobile
Senegal - Mobile
Senegal - Mobile
Comores
Comores Z2
Comores Z2
Comoros - Mobile
Comores Z1
Comores Z2
Comores Z2
Comores Z2
Comores Z2
Comores Z2
Comores Z3
Comoros - Mobile Z1
Comoros - Mobile Z2
Bulgaria - Mobile: GLOBUL Z1
Bulgaria - Mobile: GLOBUL Z1
Gabon - Mobile Z1
Wallis & Futuna
Bulgaria - Mobile Z4
St. Pierre & Miquelon Z1
Gabon
Gabon - Mobile Z2
Gabon - Mobile
Tunisia - Mobile
Tunisia - Mobile
Tunisia - Mobile
Tunisia - Mobile
Tunisia - Mobile Z1
Tunisia - Mobile Z1
Tunisia - Mobile Z1
EriVoIP – CallBack zone 9,49
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 9,49,-Kč/1 minutu
00236
0023601
0023602
0023603
0023604
0023605
0023606
0023607
0023608
0023609
0023620
0023636
0023644
0023645
0023648
0023649
0023650
0023654
0023655
0023656
0023657
0023658
0023659
0023660
002367
0023688
0023689
0023690
0023695
0023698
00253
002536
002538
0035989
00299
0037271
0037272
Central African Republic
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile Z1
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile Z1
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Central African Republic-Mobile
Djibouti
Djibouti-Mobile
Djibouti-Mobile
Bulgaria - Mobile: GLOBUL
Greenland
Estonia - Personal Z1
Estonia - Personal Z1
EriVoIP- CallBack Zone 9,49
003712840
0022463
0022462
004174
0041740
0041742
0041744
004174811
00417698
00417699
004177
Latvia - Other Z5
Guinea - Mobile Z2
Guinea - Mobile Z1
Switzerland - Mobile
Switzerland - Mobile Z1
Switzerland - Mobile Z1
Switzerland - Mobile Z1
Switzerland - Mobile Z1
Switzerland - Other
Switzerland - Other
Switzerland - Mobile Z6
0021623
0021624
0021681101
00216884
00676
00232
00242
0024241
0024242
002425
002426
002427
Tunisia - Mobile Z1
Tunisia - Mobile Z1
Tunisia - Mobile
Tunisia - Mobile
Tonga
Sierra Leone
Congo
Congo-Mobile
Congo-Mobile
Congo-Mobile Z1
Congo-Mobile
Congo-Mobile Z1
003719060
0037191
0037192
0037193
0037194
0037195
0037196
0037197
0037198
0037199
00562196
00562197
00562198
0056300
005632
005632196
005632197
005632198
0056322100
0056322550
0056322551
0056322552
0056322553
0056322554
005633196
005633197
005633198
005634196
005634197
005634198
005635196
005635197
005635198
005639
005641196
005641197
005641198
005642196
005642197
005642198
00564297
005643196
005643197
005643198
00564337
00564397
005645196
005645197
005645198
00564535
00564592
005651196
005651197
005651198
005652196
005652197
005652198
005653196
005653197
005653198
005655196
005655197
005655198
005657196
005657197
005657198
005658196
005658197
005658198
0056600
005661196
005661197
005661198
005663196
005663197
005663198
00566337
00566397
005664196
005664197
005664198
00566497
005665196
Latvia - Other
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z1
Easter Island
Chile - Mobile Z6
Chile - Mobile Z6
Chile - Mobile Z6
Chile - Mobile Z5
Chile - Mobile Z5
Chile - Mobile Z5
Chile - Mobile Z5
Chile - Mobile Z5
Chile - Mobile Z5
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Easter Island
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z1
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
EriVoIP – CallBack Zone 14,99
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 14,99,-Kč/1 minutu
0023223
0023230
0023233
0023235
0023240
0023250
0023276
0023277
0026391
0022460
0022464
0022465
0026133
002455
002456
002457
00224
00220
002206
002207
002209
00261
0026122
00222
002222
002223
002224
002225
002226
002227
00228
002280
002289
0026130
0026131
0026132
0026134
00685
0022176
0022177
00252
0025215
0025216
0025218
00252225
0025234
0025239
0025243
0025247
002527
00252821
00252822
00252823
00252824
00252825
00252826
00252827
00252828
00252829
0025290
002992
002994
0029949
002995
004236
004237
004238
0042384
0042390
0037270
00678
005399
00686
003712768
003712769
003712777
003712791
003712794
003712795
0037127971
00371501
00371502
00371550
Sierra Leone - Mobile
Sierra Leone - Mobile Z1
Sierra Leone - Mobile Z1
Sierra Leone - Mobile
Sierra Leone - Mobile
Sierra Leone - Mobile
Sierra Leone - Mobile Z1
Sierra Leone - Mobile Z1
Zimbabwe - Mobile Z2
Guinea - Mobile
Guinea - Mobile Z3
Guinea - Mobile Z3
Madagascar - Mobile Z3
Guinea Bissau-Mobile Z1
Guinea Bissau-Mobile
Guinea Bissau-Mobile
Guinea
Gambia
Gambia-Mobile
Gambia-Mobile
Gambia-Mobile
Madagascar
Madagascar - Mobile
Mauritania
Mauretania-Mobile
Mauretania-Mobile
Mauretania-Mobile
Mauretania-Mobile
Mauretania-Mobile
Mauretania-Mobile
Togo
Togo-Mobile
Togo-Mobile
Madagascar - Mobile Z1
Madagascar - Mobile Z1
Madagascar - Mobile Z2
Madagascar - Mobile Z4
Samoa West
Senegal - Mobile Z1
Senegal - Mobile Z1
Somalia
Somalia Z1
Somalia Z1
Somalia Z1
Somalia Z2
Somalia Z1
Somalia Z1
Somalia Z1
Somalia Z1
Somalia Z3
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia Z2
Somalia
Greenland - Mobile
Greenland - Mobile
Greenland - Mobile Z1
Greenland - Mobile Z1
Liechtenstein - Mobile: Other
Liechtenstein - Mobile: Other Z1
Liechtenstein - Mobile: Other Z1
Liechtenstein - Mobile Z1
Liechtenstein - Mobile Z1
Estonia - Personal
Vanuatu
Guantanamo Bay Z1
Kiribati
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Other
EriVoIP- CallBack Zone 14,99
00371551
00371552
00371553
00371554
00371555
00371556
00371557
00371558
00371559
00371580
00371581
00371582
00371583
00371584
00371585
00371586
00371587
00371588
00371589
0037159
003716
0037160
0037161
0037162
0037163
0037164
0037165
003716515
0037166
003716600
003716601
0037167
0037168
003716815
003716816
0037168501
0037168502
0037169
003717
003718
003718060
00371810
0037182
0037183
00371830
00371831
00371840
00371844
00371845
00371846
00371847
00371848
00371849
00371850
003718501
003718502
0037186
0037187
0037188
003719
003719010
003719040
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile Z3
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile Z1
Latvia - Mobile Z1
Latvia - Mobile Z2
Latvia - Mobile Z2
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile Z4
Latvia - Mobile Z3
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Mobile
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other Z6
Latvia - Other Z6
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Mobile Z3
Latvia - Other
Latvia - Other
005665197
005665198
00566533
00566597
005667196
005667197
005667198
0056700
005671196
005671197
005671198
00567137
00567197
005672196
005672197
005672198
005673196
005673197
005673198
00567337
00567379
005675196
005675197
005675198
00567597
00370521939
00370521940
00370521941
0037052528
0037052529
0037052530
0037052654
00688
00675
00675644
0067568
0067569
0067571
0067572
003712
00371201
00371203
00371204
00371205
00371206
00371207
00371208
00371209
0037121
00371230
00371231
00371232
00371233
00371234
00371235
00371236
00371237
00371238
00371239
0037124
003712850
00850
00960
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z1
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Chile - Mobile Z4
Lithuania - Premium
Lithuania - Premium
Lithuania - Premium
Lithuania - Premium
Lithuania - Premium
Lithuania - Premium
Lithuania - Premium
Tuvalu
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Latvia - Other
Korea North
Maldives
EriVoIP – CallBack Zone 24,99
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 24,99,-Kč/1 minutu
00682
00683
00670
00674
0038643
0038649
0053
005321
005322688
0053226891
0053226892
0053226893
0053226894
0053226895
005324417
0053244181
0053244182
0053244183
0053244184
0053244185
005324419
005324619
0053313781
0053313782
005331466
005352
005358
0053750
EriVoIP – CallBack Zone 39,99
Cook Islands
Niue
East Timor
Nauru
Slovenia Premium
Slovenia Premium
Cuba
Cuba-Mobile Z1
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
0053751
0053756
00537752
00537753
00537754
00537755
00537758
005382749
00539
00500
00677
00378500
0037855
003786
0037860
0037861
0037862
0037863
0037864
0037865
0037867
0037868
0037869
003787
00239
00690
00290
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Cuba-Mobile
Guantanamo Bay
Falklands
Solomon Islands
San Marino - Mobile
San Marino - Mobile
San Marino - Mobile
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino Z1
San Marino - Mobile
Sao Tome & Principe
Tokelau
St. Helena
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 39,99,-Kč/1 minutu
00246
0088216
00247
Diego Garcia
Thuraya
Ascension Island
EriVoIP – CallBack Zone 249,99
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: 249,99,-Kč/1 minutu
satelitní síť
00871-4
EriVoIP – CallBack Zone Info
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: Kč/1 minutu
1180
1181
info pevní sítě v ČR
info pevní sítě v ČR
10,55
15,55
1188, 1189, 1187
info pevní sítě v ČR
20,55
12xx, 140xx, 12xxx
info pevní sítě v ČR
6,55
141xx, 1150, 1151, 13129
1 a další
info pevní sítě v ČR
info pevní sítě v ČR
10,55
4,55
EriVoIP – CallBack Zone 840
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: Kč/1 minutu
840 - barevné linky
špička po-pá 07:00-19:00
mimo špičku po-pá 19:0007:00, so-ne a svátky
1,7
1,2
EriVoIP – CallBack Zone 841, 848
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: Kč/1 minutu
841, 848 - barevné linky
špička po-pá 07:00-19:00
mimo špičku po-pá 19:0007:00, so-ne a svátky
3,2
1,7
EriVoIP – CallBack Zone 842
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: Kč/1 minutu
842 - barevné linky
špička po-pá 07:00-19:00
mimo špičku po-pá 19:0007:00, so-ne a svátky
EriVoIP – CallBack Zone 810, 844, 855
2,2
1,2
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: Kč/1 minutu
810, 844, 855 - barevné
linky
špička po-pá 07:00-19:00
mimo špičku po-pá 19:0007:00, so-ne a svátky
1,7
1,2
EriVoIP – CallBack Zone 97x, 95x
Zpoplatnění hovorů při volání do této zóny: Kč/1 minutu
972, 973, 974, 95x, 97x Státní správa a jiné
velkoplošné sítě
Stát
špička po-pá 07:00-19:00
mimo špičku po-pá 19:0007:00, so-ne a svátky
1,2
0,7
Popis
Předvolba
Česká republika
CZ Dráhy
972
Česká republika
Min Obrany
973
Česká republika
Min Vnitra
974
Česká republika
Státní správa a jiné
velkoplošné sítě
95x
Česká republika
Ostatní neveřejné sítě
97x
Popis a ostatní položky ceníku Služby EriVoIP - CallBack
Portace ( přenesení ) tel. čísla resp. bloku tel. čísel : u této služby není poskytována.
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky): 15,- Kč / ks
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku Uživatele ( zákazníka ): 0,-Kč/ ks
Zastavení realizace služby EriVoIP z důvodu na straně Uživatele ( zákazníka ): 489,-Kč / číslo
Vyhotovení a zaslání oprávněné III . upomínky na email Uživatele: 50,-Kč/upomínku.
Vyhotovení a zaslání oprávněné upomínky Uživateli doporučený dopis: 150,-Kč/upomínku.
Maximální délka hovoru: Maximální délka každého hovoru v síti EriVoIP může být ze strany provozovatele omezena s
ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí
účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor.
Hlasová schránka: Hlasová schránka je osobní telefonní záznamová služba účastníka. Nemůžete-li přijmout hovor,
služba přesměruje volajícího do Hlasové schránky, kde uslyší váš osobní vzkaz a kde může zanechat zprávu. Následně je
hlasová zpráva přeposlána do portálu Služby EriVoIP – CallBack , kde si ji může Uživatel přehrát. Přístup do portálu je
přes www rozhraní a přidělené heslo.
Telefonní číslo přidělené Uživateli ke Služby EriVoIP – CallBack není zveřejněno v telefonním seznamu.
Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21% ( pokud není uvedeno jinak )
Sídlo: Český bezdrát s.r.o., Zastoupení pro celou ČR: Zámečnická 592, Příbor 742 58,
Působnost : celá ČR, Člen CNPAC, RIPE NCC, AODT,
Kontakt: mob: 777 056 711, Tel: 590 990 006, 590 990 990, e-Mail: [email protected] ,
dohled: 590 990 000, email.: [email protected]
Download

Kompletní ceník Služeb EriVoIP platný od 1