OTVORENI DIJALOG 2011:
ULOGA ORGANIZACIJA SRPSKE DIJASPORE U BENELUKSU
28. JANUAR 2011.
“
Malim ali čvrstim koracima Srbija korača ka punopravnom članstvu u
Evropsku porodicu država a njena milionska dijaspora decenijama se, u prvim
redovima, bori za boljitak svoje matice i njenu svetliju, evropsku budućnost.
Stoga je i mesto održavanja ovog sastanka srpske EU dijaspore upravo Evropski
institucionalni stub – Evropski parlament.
Kada sam stupila na dužnost kao delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu za
teritoriju Beneluksa, kao jedan od svojih primarnih prioriteta navela sam važnost
ujedinjenosti i bolje umreženosti svih aktera počevši od organizacija i udruženja
u dijaspori, preko lokalnih i nacionalnih organizama kao i pojedinaca.
Otvoreni dijalog 2011, čiji je prvi korak upravo ovaj seminar, je projekat koji je
zamišljen kao odgovor na ovu težnju, radi boljitka celokupne, svesrpske
zajednice u Beneluksu, matici i širom Evrope a radi kreiranja zajedničke
strategije za budućnost čiju izgradnju moramo da otpočnemo zajedno - ovog
trenutka.”
Ana Milošević
Evropski parlament: Uloga organizacija srpske dijaspore u Beneluksu | 28.01.2011
Brisel
OTVORENI DIJALOG 2011:
ULOGA ORGANIZACIJA SRPSKE DIJASPORE U BENELUKSU
BRISEL, 28. JANUAR 2011., EVROPSKI PARLAMENT, SALA A3F383 Altiero Spinelli
■ PROGRAM ■
11.00 Registracija i dodela bedževa
11.30 Pozdravni govor
Petar Pavić, konzul Republike Srbije u Belgiji i Luksemburgu
Marko Brkić, konzul Republike Srbije u Holandiji
Ana Milošević, delegat Skupštine dijaspore za Beneluks
Okrugli sto:
Tema: položaj i trenutna situacija srpske dijaspore u Belgiji, Holandiji i
Luksemburgu
Moderator: Ana Milošević
Koliko nas ima? Srpska dijaspora u Beneluksu u dovoljnoj meri uzima učešće u
društveno-političkom životu zajednica u kojima živi? Kako stimulisati saradnju
srpske dijaspore sa matičnom državom? Kako organizacije mogu poboljšati saradnju
sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima? S kojim problemima se suočava
naša dijaspora u zemljama boravka?
12.15
Tema: Izrada zajedničkih smernica za buduće aktivnosti
Moderator: Maja Ristić, koordinator projekta "Otvoreni dijalog 2011"
Miloš Stefanović, delegat Skupštine dijaspore za teritorije Ujedninjenog Kraljevstva i
Irske
Postoji li potreba za osnivanjem novih organizacija? Kako unaprediti dijalog medju
organizacijama? Postoji li mogućnost i volja za redovnim sastajanjem svih
organizacija? Načini razmene iskustava, ideja i sarаdnje na zajedničkim projektima.
Finansiranje projekata. Razvoj civilnog društva u zemljama EU i budžetski fondovi
EU
Prezentacija: Siniša Bradić, Holandija : Dijaspora je ambasador Srbije u Evropi i
svetu
13.00
Završetak radova
Ručak u restoranu Evropskog Parlamenta
EUROPEAN PARLIAMENT
28.JANUAR 2011
OTVORENI DIJALOG 2011: ULOGA ORGANIZACIJA SRPSKE DIJASPORE U BENELUKSU
PREDMET: ZAKLJUČCI
MI,
DANAS OKUPLJENI PREDSTAVNICI SRPSKE DIJASPORE BELGIJE, HOLANDIJE, FRANCUSKE, LUKSEMBURGA, ŠPANIJE, UJEDNINJENOG
KRALJEVSTVA I IRSKE,
IMAJUĆI U VIDU VAŽNOST POBOLJŠANJA MEDJUSOBNIH ODNOSA A SA CILJEM UMREŽAVANJA, RAZMENE IDEJA I ISKUSTAVA, KAO I IZGRADNJE BOLJE
BUDUĆNOSTI SRPSKE ZAJEDNICE U RASEJANJU,
DONELI SMO SLEDEĆE ZAKLJUČKE:
1) SRPSKA ZAJEDNICA NA TERITORIJI BENELUKSA IMA NEDOVOLJNO RAZVIJENU MREŽU NEVLADINIH ORGANIZACIJA I PATRIOTSKIH UDRUŽENJA ČIJE
MALOBROJNE POSTOJEĆE ORGANIZACIJE ČESTO NEMAJU KONTAKT JEDNA SA DRUGOM. U SRPSKOM NARODU NA OVOJ TERITORIJI A I ŠIROM EVROPSKE UNIJE,
POSTOJI JAKA ŽELJA ZA BOLJIM ORGANIZOVANJEM I NOVIM ORGANIZACIJAMA KOJE ĆE NA ADEKVATAN NAČIN IZAĆI U SUSRET POTREBAMA NOVIH GENERACIJA
MLADIH SRBA U RASEJANJU.
MODERNIZACIJA I PRILAGODJANJE NOVIM USLOVIMA RADA MOGU OSIGURATI OPSTANAK POSTOJEĆIM ORGANIZACIJAMA KOJE SE NALAZE U FAZI
“PREŽIVLJAVANJA”.
2) NEOPHODNOST MEDJUSOBNE SARADNJE I DIJALOGA – POUČENI ISKUSTVIMA VEĆIH I ORGANIZOVANIJIH SRPSKIH ZAJEDNICA U RASEJANJU, ZAJEDNIČKIM
SNAGAMA MOŽEMO IZBEĆI GREŠKE, PREVAZIĆI PROBLEME I DOĆI DO REŠENJA. ZAJEDNIČKIM RADOM, SARADNJOM I KROZ POBOLJŠANU KOMUNIKACIJU
IMAMO VIŠE ŠANSI ZA USPEH.
3) IZRADA JEDINSTVENOG REGISTRA ORGANIZACIJA DIJASPORE BENELUKSA KOJI ĆE OKUPITI SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE SRPSKE DIJASPORE IZ
KRALJEVINE HOLANDIJE, KRALJEVINE BELGIJE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG KAO I RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI OSNIVANJA KROVNE
ORGANIZACIJE SRPSKIH UDRUŽENJA IZ BENELUKSA U BUDUĆNOSTI.
4) VAŽNOST BOLJE SARADNJE SA DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA
KROZ REDOVNO, MEDJUSOBNO OBAVEŠTAVANJE I SARADNJU.
5) VAŽNOST OČUVANJA NACIONALNOG IDENTITETA, VERE, JEZIKA I TRADICIJE KROZ PROMOCIJU, PROGRAME UČENJA SRPSKOG JEZIKA I ORGANIZACIJU
KULTURNO-UMETNIČKIH-VERSKIH PROGRAMA OD INTERESA , KOJI SE MOGU SPROVODITI PARALELNO U BENELUKSU KAO NAČIN SMANJENJA TROŠKOVA
ORGANIZACIJE.
6) NEOPHODNOST REDOVNOG SASTAJANJA SVIH POSTOJEĆIH I BUDUĆIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI RADI RAZMENE ISKUSTAVA, IDEJA I PROJEKATA.
SASTANCI SE MOGU ODRŽAVATI PERIODIČNO U SVAKOJ OD ZEMALJA U ZAVISNOSTI OD MOGUĆNOSTI.
7) OSTVARIVANJE BOLJE SARADNJE ORGANIZACIJA DIJASPORE SA MINISTARSTVOM ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE I OSTALIM VAŽNIM INSTITUCIJAMA
MATICE, ORGANIZACIJAMA DIJASPORE U OSTALIM ZEMLJAMA, KAO I BOLJA INFORMISANOST O LEGISLATIVI I PRAVNIM AKTIMA MATICE KOJIM SE REGULIŠU
PRAVA I OBAVEZE DIJASPORE.
8)PRIPREMA I OSPOSOBLJAVANJE ORGANIZACIJA DIJASPORE BENELUKSA ZA NAREDNE IZBORE U SKUPŠTINU DIJASPORE I SRBA U REGIONU KAO I IZRADA
ZAJEDNIČKIH SMERNICA ZA BUDUĆNOST.
9) OSTVARIVANJE BLIŽEG I AKTIVNOG, DVOSMERNOG KONTAKTA SA PREDSTAVNICIMA NAŠEG RASEJANJA NA TERITORIJI I U OSTALIM ZEMLJAMA PUTEM
SOCIJALNIH MREŽA, INTERNET PORTALA I OSTALIH SREDSTAVA KOMUNIKACIJE.
U BRISELU,
DANA 28.JANUARA 2011.GODINE
POTPISNICI
Evropski parlament: Uloga organizacija srpske dijaspore u Beneluksu| 28.01.2011
Brisel
SPISAK UČESNIKA:
PETAR PAVIĆ
MARKO BRKIĆ
AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U BRISELU
[email protected]
AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U HAGU
[email protected]
GORDANA ZRNIĆ
JASMINA PAUNOVIĆ
AUNOVIĆ MARKOVIĆ
DIREKTOR PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U BELGIJI
[email protected]
ASISTENT DIREKTORA
[email protected]
ANA MILOŠEVIĆ
VLADIMIR FILIPOVIĆ
DELEGAT SKUPŠTINE DIJASPORE ZA BENELUKS
[email protected]
ČLAN SAVETA ZA EKONOMSKA PITANJA DIJASPORE
[email protected]
SINIŠA TUCAKOV
SINIŠA BRADIĆ
DELEGAT SKUPŠTINE DIJASPORE ZA ŠPANIJU I PORTUGAL
[email protected]
SRPSKA DIJASPORA HOLANDIJE
[email protected]
INES MARIĆ
DRAGANA VAN DE MOORTEL
SRPSKA INFORMATIVNA MREŽA, HOLANDIJA
[email protected]
SRPSKA DIJASPORA BELGIJE
SUZANA TODOROVIĆ
ODOROVIĆ
NATHALIE PEJIN
SRPSKA DIJAPORA BELGIJE
PREDSEDNIK “UN INFINI CIRCLE BLEU”, PARIZ
BOJAN NENIĆ
SAŠA MILADINOVIĆ
SRPSKA DIJASPORA BELGIJE
SRPSKA DIJASPORA BELGIJE
PREDRAG MUF
MAJA RISTIĆ
SRPSKA INFORMATIVNA MREŽA, HOLANDIJA
[email protected]
KOORDINATOR “OTVORENI DIJALOG 2011”
[email protected]
SOPHIE VAN HAASEM
NEDELJKO ZEČEVIĆ
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
AVRR INFORMATION ASSISTANT | IOM BRUSSELS
[email protected]
“SLOGA” VLISSINGEN, HOLANDIJA
[email protected]
DANIEL SALVATORE SCHIFFER
PREDRAG VITKOVIĆ
FILOZOF I HUMANISTA
ČLAN SAVETA ZA STATUSNA PITANJA DIJASPORE
BOŠKO GLIŠIĆ
ANKE SCHUSTER
SRPSKA DIJASPORA BELGIJE
PROJECT DEVELOPMENT AND LIAISON OFFICER
POLICY AND PROGRAMME SUPPORT UNIT
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
[email protected]
FILIP BOONE
O. JAKOV
SPC BELGIJA
SPC BELGIJA
MARKOVIĆ
[email protected]
SLOBODAN JOVANOVIĆ
SVETOZAR MARKOVIĆ
STIHTING SPC I PAROHIJA AMSTERDAM
[email protected]
STIHTING SPC I PAROHIJA AMSTERDAM
[email protected]
JADRAN DE BOER
GORDANA DE BOER GAVRAN
SRPSKA DIJASPORA HOLANDIJE
[email protected]
SRPSKA DIJASPORA HOLANDIJE
[email protected]
NATAŠA MILOŠEVIĆ
KRISTEL DANEL
SRPSKA DIJASPORA BELGIJE
INTEGRATION SERVICE GHENT
ANNA MARIA SIDERI
MILOŠ
ILOŠ STEFANOVIĆ
EVROPSKA KOMISIJA
DELEGAT SKUPŠTINE DIJASPORE ZA UK I IRSKU
[email protected]
ODSEK ZAPOSLJAVANJE
OTVORENI DIJALOG 2011:
REKLI SU...
PETAR PAVIĆ, KONZUL R.SRBIJE U BRISELU
“OD IZUZETNE JE VAŽNOSTI ORGANIZOVATI ŠTO VEĆI BROJ OVAKVIH SKUPOVA. OTVORENI DIJALOG JE PRAVI NAČIN ZA
USPOSTAVLJANJE KVALITETNIJIH ODNOSA MEDJU ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI I RAZMENU MIŠLJENJA I ISKUSTAVA.”
SOPHIE VAN HAASEN, IOM
“MEDJUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE JE ZADOVOLJNA DOSADAŠNJOM SARADNJOM SA PREDSTAVNICIMA SRPSKE
DIJASPORE U BELGIJI, AMBASADOM I DELEGATOM SKUPŠTINE DIJASPORE. NA NEDAVNO ODRŽANOM SASTANKU U GENTU
SMO UPRAVO GOVORILI NA TEMU SRPSKE DIJASPORE NA OVIM PROSTORIMA UPRAVO IZ RAZLOGA ŠTO ŽELIMO BITI BLIŽI OVIM
LJUDIMA I POMOĆI IM U PROCESU INTEGRACIJE. ”
MARKO BRKIĆ, KONZUL R.SRBIJE U HAGU
“DANAS U HOLANDIJI, NAŽALOST, IMAMO AKTIVNE SAMO DVE ORGANIZACIJE SRPSKE DIJASPORE. VEOMA JE BITNO DA SE
NAŠI LJUDI, KAKO U HOLANDIJI TAKO I U CELOM BENELUKSU, UDRUŽUJU I ZAJEDNIČKIM SNAGAMA NEGUJU SVOJU TRADICIJU
I KORENE. JEDAN OD TAKVIH KONKRETNIH PRIMERA JE I NOVOOSNOVANA SRPSKA INFORMATIVNA MREŽA – UDRUŽENJE
SRPSKIH GRADJANA KOJE JE VEĆ POČELO SA SVOJIM AKTIVNOSTIMA.”
" INTERESANTNO JE ČUTI STAVOVE PREDSTAVNIKA SRPSKE DIJASPORE OKRUŽENJA, A MENI JE SASVIM JASNO, KOJA JE
VAŽNOST NAŠE ORGANIZOVANOSTI I JEDINSTVA, KADA JE U PITANJU SRPSKA DIJASPORA."
NIKOLA TODOROVIĆ, DELEGAT SKUPŠTINE DIJASPORE I SRBA U REGIONU ZA SLOVENIJU
PREDRAG MUF, INES MARIĆ, NEBOJŠA KAPETINA – SRPSKA INFORMATIVNA MREŽA
" MI SMO VRLO ZAINTERESOVANI ZA SVAKI VID AKTIVNOSTI KOJI MOŽEMO SPROVESTI U DELO RADEĆI ZAJEDNO SA SRPSKOM
DIJASPOROM I NJENIM PREDSTAVNICIMA U BELGIJI I LUKSEMBURGU. ZAJEDNIČKIM SNAGAMA MOŽEMO SIGURNO URADITI
VIŠE.”
ANKE SCHUSTER, MEDJUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE
“ VRLO JE VAŽNO DA SRPSKO RASEJANJE U BENELUKSU NASTAVI SA DOBROM INTEGRACIJOM U DRUŠTVO U KOME ŽIVI ALI I
DA OSOBE KOJE DOLAZE ILI ĆE TEK DOĆI U BENELUKS JOŠ U SRBIJI BUDU PRAVOVREMENO I REALNO OBAVEŠTENE O
SITUACIJAMA KOJE IH MOGU OČEKIVATI OVDE.”
"MI KAO PREDSTAVNICI SRPSKOG NARODA U EVROPSKOJ UNIJI IMAMO PRED SOBOM VAŽAN ZADATAK: DA PREDSTAVIMO
SVOJIM DOMAĆINIMA PRAVU SLIKU O SRPSKOM NARODU , O NJEGOVIM KVALITETIMA I POTENCIJALIMA KROZ: KULTURNE
AKTIVNOSTI, STRATEŠKA PARTNERSTVA I INTEGRACIJU U DRUŠTVA U KOJIMA ŽIVIMO. OVAJ SKUP JE PRAVI PRIMER LOBIRANJA
ZA SRPSKI INTERES U EU JER NAM PRUŽA PRILIKU DA IZGRADIMO BOLJE ODNOSE KAKO MEDJUSOBNO TAKO I SA ZEMLJAMA
DOMAĆINIMA I NA TAJ NAČIN POBOLJŠAMO SITUACIJU NAŠEG NARODA, U ZEMLJI I U RASEJANJU.”
DJORDJE MILOVANOVIĆ, “SERBSKA SLOGA” ITALIJA
Download

File - milošević.eu