Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný od 1.1.2013
( z důvodu změny výše DPH z 20 na 21 % )
Ceník služby EriVoIP- CallBack ( viz.
samostatný ceník Služeb EriVoIP – CallBack platný od 1.1.2013 )
Ceník služby EriVoIP – Klient
Pásmo - národ í hovory
špička
po-pá 07:00-19:00
(Kč za min.)
mimo špičku
po-pá 19:00-07:00,
so-ne a svátky
(Kč za min.)
Místní a meziměstské volání
0.79,-
0.49,-
Volání do mobilní sítí v ČR
3.89,-
3.89,-
Volání v rámci sítě EriVoIP
Zdarma
Zdarma
Volání do partnerských sítí v rámci Asociace
AODT ( www.aodt.cz ) a sítě CESNET
0.19,-
0.19,-
Zdarma
Zdarma
Čísla tísňového volání 150, 155
156, 158, 112
Hlasová pošta 50 MB
Zdarma
Aktivace + přidělení veřejného tel. čísla
489,-
Aktivace zlatého veřejného tel. čísla
989,-
Aktivace negeografického tel.čísla
( prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
5.000,-Kč
Měsíční poplatek
( mimo prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
0,-
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky)
15,-
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku
zákazníka
0,-
Ceny jsou uvedeny za minutu hovoru s tarifikací po 1 vteřinách. Minimální účtovaná délka hovoru je 60 sekund. Celkové minimální
hovorné (provolaná částka) je 99,-Kč/měs. u TRUNKu pak 399,-Kč/ měs./TRUNK.
Ceník služby EriVoIP – Klient Plus
Pásmo - národní hovory
špička
po-pá 07:00-19:00
(Kč za min.)
mimo špičku
po-pá 19:00-07:00,
so-ne a svátky
(Kč za min.)
Místní a meziměstské volání
0.69,-
0.39,-
Volání do mobilní sítí v ČR
3.49,-
3.49,-
Volání v rámci sítě EriVoIP
Zdarma
Zdarma
Volání do partnerských sítí v rámci Asociace
AODT ( www.aodt.cz ) a sítě CESNET
0.19,-
0.19,-
Čísla tísňového volání 150, 155, 156, 158, 112
Zdarma
Zdarma
Hlasová pošta 50 MB
Zdarma
Aktivace + přidělení veřejného tel. čísla
489,-
Aktivace zlatého veřejného tel. čísla
989,Aktivace negeografického tel.čísla
( prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
5.000,-Kč
Měsíční poplatek
( mimo prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
0,-
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky)
15,-
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku zákazníka
0,-
Ceny jsou uvedeny za minutu hovoru s tarifikací po 60 vteřinách. Minimální účtovaná délka hovoru je 120 sekund. Celkové
minimální hovorné (provolaná částka) je 99,-Kč/měs. u TRUNK pak 399,-Kč/ měs./TRUNK
Služba EriVoIP – Klient a EriVoIP – Klient Plus je určena pro zákazníky využívajících současně od Poskytovatele – Českého
bezdrátu Služeb Eri – ADSL, VDSL , Eri – SHDSL Profesional nebo Eri – bezdrát 10,5/26/28 GHz
Ceník služby EriVoIP – Klient Premium
( cenový tarif platný od 1.9.2010 )
Pásmo - národní hovory
špička
po-pá 07:00-19:00
(Kč za min.)
mimo špičku
po-pá 19:00-07:00,
so-ne a svátky
(Kč z min.)
Místní a meziměstské volání
0.59,-
0.39,-
Volání do mobilní sítí v ČR
2.69,-
2.69,-
Volání v rámci sítě EriVoIP
Zdarma
Zdarma
Volání do partnerských sítí v rámci Asociace
AODT ( www.aodt.cz ) a sítě CESNET
0.15,-
0.15,-
Čísla tísňového volání 150, 155, 156, 158, 112
Zdarma
Zdarma
Hlasová pošta 50 MB
Zdarma
Aktivace + přidělení veřejného tel. čísla
489,-
Aktivace zlatého veřejného tel. čísla
989,-
Aktivace negeografického tel.čísla
( prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
5.000,-Kč
Měsíční poplatek
( mimo prefix: 800, 810, 844, 855, 842, 848, 841)
0,-
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky)
15,-
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku
zákazníka
0,-
Ceny jsou uvedeny za minutu hovoru s tarifikací po 30 vteřinách. Minimální účtovaná délka hovoru je 60 sekund. Celkové
minimální hovorné (provolaná částka) je 2.999,-Kč/měs. u TRUNK pak 3.499,-Kč/ měs./TRUNK ( pokud není ve Smlouvě
dohodnuto jinak )
Služba EriVoIP – Klient Premium je určena pro zákazníky využívajících současně od ČB Služeb Eri – SHDSL Profesional
nebo Eri – bezdrát 10,5/26/28 GHz ( pokud není ve Smlouvě nebo v rámci konané AKCE stanoveno jinak)
Ceník služby EriVoIP - Kredit
Pásmo - národní hovory
mimo špičku
po-pá 19:00-07:00,
so-ne a svátky
(Kč za min.)
špička
po-pá 07:00- 9:00
(Kč za min.)
Minimální zakoupený kredit na jedno číslo
250,-
Místní a meziměstské volání
0.99,-
0.59,-
Volání do mobilní sítí v ČR
3.99,-
3.99,-
Volání v rámci sítě EriVoIP
0.15,-
0.15,-
Volání do partnerských sítí v rámci Asociace
AODT ( www.aodt.cz ) a sítě CESNET
0.19,-
0.19,-
Hlasová pošta 50 MB
Čísla tísňového volání 150, 155, 156, 158, 112
Aktivace + přidělení veřejného tel. čísla
Zdarma
Zdarma
Zdarma
489,- při zakoupení kreditu od 750,- aktivace ZDARMA
Aktivace zlatého veřejného tel. čísla
1.989,- při zakoupení kreditu od 5.500,- aktivace ZDARMA
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky)
15,-
Zasílání faktury el.poštou na základě
požadavku zákazníka
0,-
Ceny jsou uvedeny za minutu hovoru s tarifikací po 1 vteřině. Minimální účtovaná délka hovoru je 60 sekund.
Ceník služby EriVoIP – Kredit Plus
Pásmo
národní hovory
mimo špičku
po-pá 19:00-07:00,
so-ne a svátky
(Kč za min.)
špička
po-pá 07 00-19:00
(Kč za min.)
Minimální zakoupený kredit na jedno číslo
500,-
Místní a meziměstské volání
0.69,-
0.39,-
Volání do mobilní sítí v ČR
3.49,-
3.49,-
Volání v rámci sítě EriVoIP
0.15,-
0.15,-
Volání do partnerských sítí v rámci Asociace
AODT ( www.aodt.cz ) a sítě CESNET
0.19,-
0.19,-
Čísla tísňového volání 150, 155, 156, 158, 112
Zdarma
Zdarma
Hlasová pošta 50 MB
Zdarma
Aktivace + přidělení veřejného tel. čísla
489,- při zakoupení kreditu od 750,- aktivace ZDARMA
Aktivace zlatého veřejného tel. čísla
1.989,- při zakoupení kreditu od 5.500,- aktivace ZDARMA
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky)
15,-
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku
zákazníka
0,
Ceny jsou uvedeny za minutu hovoru s tarifikací po 60 vteřinách. Minimální účtovaná délka hovoru jsou dvě minuty.
Služba EriVoIP - Kredit a EriVoIP –Kredit Plus je určena pro ty zájemce, kteří nemají připojení k Internetu
( datovou linku sítě Eri ) od společnosti Český bezdrát s.r.o. ( dále jen ČB ).
Přidělené tel. číslo je negeografické z rozsahu ČB: 910 91 xx xx .
V případě požadavku na přidělení nového nebo přenesení stávajícího geografického tel. čísla je nutné uzavřít písemnou Smlouvu
EriVoIP. Připojení k Internetu Uživatele musí splňovat zejména technické a geografické požadavky uvedené v čl. 3.12 , 3.13 a 4.5
Všeobecných podmínek poskytování služeb sítě Eri.
Ceník kreditů včetně DPH 21% Služby EriVoIP – Kredit EriVoIP –Kredit Plus
Cena kreditu bez DPH 21%
Kredit vč. DPH 21%
248,-
300,-
496,-
600,-
744,-
900,-
1.736,-
2.100,-
2.479,-
3.000,-
2.975,-
3.600,-
3.967,-
4.800,-
5.455,-
6.600,-
6.446,-
7.800,-
10.413,-
12.600,-
15.372,-
18.600,-
U Služby EriVoIP – Kredit i EriVoIP Kredit Plus zakoupený kredit 250,-Kč až 750,-Kč slouží pro volání až do jeho vyčerpání.
Maximální doba čerpání kreditu je 6 měsíců od data zakoupení.
Zakoupený kredit 1.000,-Kč a více slouží pro volání až do jeho vyčerpání. Maximální doba čerpání kreditu je 12 měsíců od data
zakoupení.
Eri Box - HTS / ISDN telefonní Služba
Popis a výhody Služby Eri Box - HTS / ISDN :

Uživatel ( zákazník ) získává veřejně dostupnou telefonní službu včetně připojení do datové sítě Eri za
účelem využívání telefonních Služeb EriVoIP s dvěmi až deseti tel. čísly a nebo i blokem 100, 1000 anebo až
10000 geografickými telefonními čísly ze svého regionu.
Službu Eri Box - HTS / ISDN lze využívat samostatně nebo v kombinaci se stávající analogovou, digitální nebo
IP pobočkovou tel. ústřednou ( porty ústředny HTS, ISDN 2A, ISDN D nebo ISDN 30 )
Uživatel již nadále neplatí žádné další fixní poplatky za pevné tel. linky typu HTS, ISDN 2A, ISDN D nebo
ISDN 30
Uživatel může získat funkce digitální pobočkové ústředny s kapacitou až 3 souběžných vnějších hovorových
kanálů a až 10 vnitřních poboček – klapek ( dle typu koncového zařízení )
možnost zachování ( přenesení ) stávajícího pevného tel. čísla nebo i bloku 100, 1000 a nebo i 10 000
telefonních čísel
volá se za výhodné ceny tarifů EriVoIP - Klient nebo EriVoIP – Klient Plus ( dle volby Uživatele )
všechny telefonní služby můžou být poskytnuty od jednoho dodavatele - Českého bezdrátu
na Službu Eri Box - HTS / ISDN může být poskytována garance dostupnosti - SLA ve výši až 99,5 %
(pokud je tato garance – SLA sjednána ve Smlouvě EriVoIP )
koncové zařízení Eri Box může být poskytnuto v rámci Služby.








počet tel.
čísel/TRUNK
Kapacita Služby počet
vnitřních poboček (
klapek )
Max. počet
souběžných
hovorů
2
2 x analog.
2
*389,- (489,do 30.4.2010)
Eri Box 7270
4.999,- (3.499,- do
30.4.2010)
3 až 10
3x analog./ 10x dig.
3
*479,- (579,- do
30.4.2010)
Eri Box 7270
4.999,-
3 až 10
2x analog./ 10x dig./ 6x
DECT
3
*479,- (579,- do
30.4.2010)
Eri Box 7270
4.999,(6.999,- do 30.4.2010)
2.999,-
SIPPhone
Convertor E1 ISDN 30 nebo 4x
ISDN D
59 990,-
blok 100 čísel
blok 1000 čísel
blok 10000 čísel
dle kapacity
pob.ústředny zákazníka
22
Měsíční poplatek
Typ koncového
zařízení
Cena zřízení
U Služby Eri Box - HTS / ISDN se předpokládá její aktivní využívání. Aktivní využívání Služby Eri Box - HTS / ISDN je
splněno již při provolání v průměru 75,-Kč / měs. na jedno přidělené tel. číslo - viz. první sloupec tabulky ( pokud ve
Smlouvě EriVoIP není dohodnuto jinak )
*………....snížená částka bude účtována všem novým zákazníkům , kteří uzavřeli smlouvu po 1.5.2010 a rovněž
stávajícím zákazníkům, pokud nemají poskytnutou další slevu z měsíční ceny Služby nebo Služby EriVoIP resp. slevu
z pronájmu koncového zařízení.
Možnosti uzavření smlouvy:
1.
2.
3.
na dobu neurčitou
na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců - sleva z ceny zřízení Služby ve výši 50 %
na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců - sleva z ceny zřízení Služby ve výši 100 %
EriVoIP zone ZDARMA
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP - Klient: 0,-Kč/ min.
EriVoIP - Klient Plus: 0,-Kč/ min.
EriVoIP - Klient Premium: 0,-Kč/ min.
EriVoIP - Kredit: 0,15,-Kč/ min.
EriVoIP - Kredit Plus: 0,15,-Kč/ min.
Stát
Popis
Předvolba
Česká Republika
Evropa + Svět
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
Česká Republika
zelená linka - ČR
zelená linka - Mezinárodní
EriVoIP TO 22
EriVoIP TO 32
EriVoIP TO 35
EriVoIP TO 37
EriVoIP TO 38
EriVoIP TO 47
EriVoIP TO 46
EriVoIP TO 48
EriVoIP TO 49
EriVoIP TO 54
EriVoIP TO 59
EriVoIP TO 56
EriVoIP TO 57
EriVoIP TO 58
EriVoIP TO 910
800 xxx xxx
00800xxxxxxxxx
220 99x xxx
320 99x xxx
350 99x xxx
370 99x xxx
380 99x xxx
470 99x xxx
460 99x xxx
480 99x xxx
490 99x xxx
540 99x xxx
590 99x xxx
560 99x xxx
570 99x xxx
580 99x xxx
910 91x xxx
EriVoIP zone AODT - Asociace operátorů digitální telefon
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 0.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit plus: 0.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient Premium: 0.15,- Kč/1 minuta
Stát
Popis
Předvolba
58888xxxx, 57777xxxx, 57189xxxx, 56555xxxx, 55550xxxx, 51555xxxx, 51553xxxx,
49994xxxx, 49161xxxx, 49151xxxx, 48480xxxx, 47477xxxx, 46460xxxx, 41524xxxx,
38042xxxx, 37370xxxx, 35533xxxx, 31310xxxx, 22274xxxx, 22226xxxx, 91010xxxx
Česká
Republika
VoIPEX
( Ipex a.s.)
Česká
Republika
FAYN
Česká
Republika
802.cz
( Rio Media )
Česká
Republika
Voinet
Česká
Republika
Faster CZ
(od1.6.2010)
21031xxxx, 51591xxxx
Česká
Republika
Dragon Internet
( od 1.6.2010)
32621xxxx
Česká
Republika
CESNET
( od 1.2.2011)
950 0xx xxx
21224xxxx, 31555xxxx, 47847xxxx, 53033xxxx, 59114xxxx, 91005xxxx, 91025xxxx
22236xxxx, 22680xxxx, 31231xxxx, 35112xxxx, 37112xxxx, 38012xxxx, 41113xxxx,
46110xxxx, 48112xxxx, 49111xxxx, 51111xxxx, 51119xxxx, 56111xxxx, 57111xxxx,
58111xxxx, 59517xxxx, 59553xxxx, 91080xxxx, 91082xxxx, 91003xxxx
21234xxxx, 47723xxxx, 91081xxxx, 327723xxx, 352723xxx, 378723xxx, 388723xxx,
467723xxx, 488723xxx, 497723xxx, 547723xxx, 567723xxx, 577723xxx, 587723xxx,
597723xxx
EriVoIP zone DOMA
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP - Klient Plus a Kredit Plus:1.29,- Kč/1minutu
EriVoIP - Klient Premium: 0.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP - Klient: 1.49,- Kč/1 minutu
EriVoIP - Kredit: 1.69,- Kč/1 minutu
Evropa + Svět
Stát
Austrálie
Argentina
Belgie
Bulharsko
Cocos Islands
Čína (mimo
Hongkong a
Taiwan)
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gibraltar
Hawai
Holandsko
Hong Kong
Chorvatsko
Chile
Christmas
Island
Irsko
Itálie
Popis
pevné
sítě
Pevné
sítě
všechny
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
Předvolba
Kromě čísel začínajících předvolbami
+61
+61071 +611 + 14 + 15
+54
+541, +549
+32, 3295
+3217, +324, +3290,
+359
+ 6189162, +61891010, +6181011,
+61891012
všechny
+86, +13
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
všechny
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
+45
+358, +3585, +3586, +35896, +35897, +35898,
+35810, +35820, +5830, +35860, +35870, +35880
+33
+336, +337, +338, +339
+350
+35054, +35056, +5057, +35058
+1808
-
+31
+316
+852
+38
+56
+353
+3538
+39
+393
Japonsko
pevné
sítě
+81
Maďarsko
+56 , +569
+ 6189164, +61891006, +6189107,
+61891008
+972
Lucembursko
+452, +4530, +4531, +540, +4541, +455, +4560,
+4561, +459, +458
+358
pevné
sítě
Kypr
-
+372
Israel
Kanada
3245, +3247, +3249, +3248
+9702, +9722, +9705, +9725, +97064, +97065,
+97066, +97067, +97068, +97206, +97264,
+97265 +97266, +267, +97268
+8110, +8114 +8120, +8130, +8131, +81 0,
+8144, +8150, +8160, +8161, +8170, +8180, +8190
+ 289, +1306, +1403, +1416,
+1418, +1450, +1506, +1514, +1519,
všechny
+1604, +1613, +1647, +1705,
sítě
+170 , +1778,
1780, +1807,
+1819, +1867, +1902, +1905
+357, +35796, 35797, +35799,
všechny
+357900, +357909, +357700,
+ 90392
sítě
+35712196
pevné
+352
+3520, +3522, +35 6, +3529
sítě
pevné
+360
+361, +3620, +3670, +3 30, 366
Malaysie
Monako
Německo
Norsko
Nový Zéland
Panama
Panenské
Ostrovy (US)
Peru
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
+60
+601, +605
+377
+3774, +3776
všechny +49, +49158, +49164, +49167,
sítě
+49168, +49169
pevné
sítě
pevné
sítě
všechny
sítě
všechny
sítě
pevné
sítě
+49137, +49138, +49161, +49165, +49166, +49700,
+49701, +49151, +49170, +49171, +49175, +49155,
+4915 , +49163, +49177, +49178, +49150,
+49153, +49154, +49159, +4176, +49179
+47
+474, +479
+64
+642, +648, +64900
+507, +5072, +5073, +50754,
+50755, +50 800
+5076, +507810, +507811, +507855
+507873
+130
-
+51
+5119, +5124, +5134, +5143, +5144, +5154, +5164,
+5174, +5183, +5184, +519
+50787
Polsko
pevné
sítě
+48
+48690, +48600, +48602, +48604, +48606, +48608,
+48692, +48694,
+48696, +48698, +48501, +48502, +48503, +48504,
+48505, +48506,
+48501, +48508, +48509, +4850, +4860, +4864,
+4869, +48601,
+48603, +48605, +48607, +48609, +48691
+48693, +48695, +48697
Portugalsko
(Azory a
Madeira)
pevné
sítě
+351
+3516, +35189, +351
Puerto Rico
všechny
+1787, +1939
sítě
-
Rakousko
pevné
sítě
+43711, +43810, +43820, +43821, +43660, +43678,
+43664, +43699, +43680, +43688, +43710, +43720,
+43730, +43740, +436888, +43650, +43780,
+43676
Rusko
Pevné
sítě
Řecko
San Marino
Singapur
Slovinsko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Taiwan
+43, +4390, +4391, + 392, +4393
+750, +751, +752, +753, +754,
+7
+755, +756
+30, +3070, +0692, +30801, +30807,
všechny
+30896, +30901, +30909, +30909,
+30697, +3099, +30693, +30694, +3069, +309
sítě
+3069601
pevné
+78
sítě
všechny
+65, +658, + 59
sítě
pevné
+386x0, +386x1 (x je 1 až 7), +38688
+386
sítě
+421901, +421902, +421903, +421904, +421910,
+421911, +421912, +421949, +421940, +421944,
Pevné a
+421, +42169, +42118, + 4212,
+421948, +421908, +421907, +421906, +421905,
VoIP
+42155,
+421915, +421916, +421918, +421917, +421919
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
pevné
sítě
+34
+346
+46
+4610, +4612, +462, +46252, +463, +4645, +4651,
+4659, +4667, +467
+41
+4120, +4140, +417, +418
+886
+88660, +88670, +8869
Thajsko
Turecko
USA
US Virgin
Islands
Vatican City
Velká Británie
Venezuela
všechny
+66
sítě
všechny + 90, + 90212, +9021, +0224,
sítě
+90232, +90242, +90312+90900
+1204, +1226, +1343, +1437, +1438,
všechny
+1460, +1474, +1579, +100, +1825,
sítě
+1879, +1882, +1942
pevné
+1340
sítě
pevné
+379
sítě
pevné
+44
sítě
pevné
+58
sítě
+9050, +9053, +9054, +9055, +90512, +90522,
+90527, +90532, +90533, +90534, +90535, +90536,
+90542, +90543, +90544, +90545, +90546, +90552,
+90553, +90554, +90555, +90556, +90559, +90562,
+90564, +90592, +90594, +90596, +90537
-
+39066
+4470, +4471, +4476, +4477, +4478, +4 79, +448,
+449
+582, +584
EriVoIP zone Mobilní ČR
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 3.89,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit: 3.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient plus: 3.49,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 3.49,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 2.69,- Kč/1 minutu
Stát
Popis
Předvolba
ČR Telefonica 02
CZ
mobilní
sítě
+420601, +420602, +420606, +420607, +420720, +420702,
ČR Vodafone CZ
mobilní
sítě
+420608, +4200770, +420773, +420774, +420775, +420776
ČR T-MOBILE
CZ
mobilní
sítě
+420603, +420604, +420605+420730, +420731, +420732, +420733, +420734,
+420736, +420738 , +420739
EriVoIP zone Mobilní svět - V.I.P. ( nová zóna od 1.2.2011 )
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 2.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit: 3.19,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient plus: 2.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 2.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 2.49,- Kč/1 minutu
+3592, 35924, 3593015, 35930455, 3593089, 3593099, 3593189, 359325, 3593319,
3593355, 3593369, 3593379, 3593399, 359349, 3593509, 3593579, 3593597, 3593614,
3593615, 3593739, 35937515, 3593799, 359385, 3593913, 3593917, 3593919,
3594168, 3594179, 3594189, 359429, 3594315, 359445, 3594575, 359465, 359469,
3594709, 3594789, 3595179, 3595185, 3595195, 359524, 359529, 3595389, 359545,
vybrané
359549, 3595507, 3595509, 3595545, 3595547, 3595548, 3595549, 3595569, 3595588,
Bulharsko mobilní
3595598, 359569, 3595709, 3595795, 3595799, 359585, 3595909, 3595965, 3596015,
sítě
3596017, 3596019, 3596058, 3596085, 3596109, 3596189, 359625, 3596319, 359649,
3596509, 3596585, 359669, 3596709, 3596759, 3596769, 3596779, 3596789, 359685,
3596979, 3597019, 3597029, 3597059, 3597079, 3597209, 3597219, 3597229,
3597239, 3597249, 3597259, 3597269, 3597279, 3597289, 3597299, 359735, 3597455,
3597459, 3597469, 3597485, 3597495, 3597499, 3597505, 3597519, 359765, 3597779,
359789, 3598179, 359825, 3598389, 359845, 3598559, 3598579, 359865, 3599105,
3599159, 359929, 3599369, 3599389, 359949, 3599539, 359965, 3599717, 3599718,
3599735, 3599739, 35999, 359882970, 359881540,
Německo
Maďarsko
Indie
+49137, +49138, +49161,
+49165, +49166, +49700,
+49701, +49151, +49170,
+49171, +49175, +49155,
+49157, +49163, +49177,
+49178, +49150, +49153,
+49154,
vybrané mobilní a
jiné sítě
mobilní sítě
+3620, +3670, +3630, +3660
pevné a
mobilní sítě
+91, +9122
všechny sítě
Kazachstán
+73, +75, + 76, +77
Jižní Korea
všechny sítě
Mongolsko
všechny sítě
Maroko
+82
+976
+212
+2126
všechny sítě
+21270
Polsko
vybrané
mobilní sítě
Portugalsko
mobilní sítě
vybrané pevné a
mobilní sítě
Rumunsko
mobilní
sítě
Rusko
vybrané mobilní
sítě
Slovensko
Švédsko
mobilní
sítě
+48690, +48600, +48602, +48604,
+48606, +48608, +48692,
+48694, +48696, +48698, +48501,
+48502, +48503, +48504,
+48505, +48506, +48501, +48508,
+48509, +4850, +4860,
+4864, +4869, +48601, +48603,
+48605, +48607, +48609,
+48691, +48693, +48695, +48697
+48795, +48797, +48798, +48799,
+488
+3516, +35189, +3519
+40, +409, +402, +403, +407
+7
+421901, +421902, +421903, +421904,
+421910, +421911, +421912, +421949,
+421940, +421944, +421948
Uzbekistán
všechny sítě
+461, +4612, +463, +464 +465, +466,
+467
+469
+998
Vietnam
všechny sítě
+84
EriVoIP zone Mobilní svět
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 7.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 8.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 7.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 7.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 7.79,- Kč/1 minutu
Stát
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie
Popis
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní a jiné sítě
mobilní sítě
Předvo ba
+549
+61071, +611, +614, +615
+3217, +324, +3290, +3245, +3247, +3249, +3248
+55xx7, +55xx8, +55xx9, kde xx je číslo 00 až 99
+35989, 35998, 35999
Bulharsko
mobilní sítě
Chorvatsko
Dánsko
mobilní a jiné sítě
Dominikánská republika mobilní sítě
mobilní sítě
Estonsko
mobilní sítě
Filipíny
+3856, +3859
+452, +4530, +4531, +4540, +4541, +455, +456, +4561,
+459, +458
+18092-9
+375
+639
+35810, +35820, +35830, +35860, +35870, +35880, +3584,
+3585, +3586, +35896, +35897, +35898
+336-9
+316
+628
+3538
+354 , +3546, +3548
+33
+8110, +8114, +8120, +8130, +8131, +8140, +8144, +8150,
+8160, +8161, +8170, +8180, +8190
+277, +278
+3579
+3520, +3522, +3526, +3529
+3620, +3670, +3630, +3660
+601, +05
+3774+3776
+2648
Finsko
mobilní a jiné sítě
Francie
Holandsko
Indonésie
Irsko Mobil
Island
Itálie Mobil
mobilní a jiné sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
Japonsko
mobilní sítě
Jihoafriská Republika
Kypr
Lucembursko
Maďarsko
Malajsie
Monako
Namibie
mobilní sítě
mobilní a jiné sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
Norsko
Nový Zéland
mobilní sítě
mobilní sítě
Peru
mobilní sítě
Rakousko
mobilní sítě
Řecko
mobilní a jiné sítě +30697, +30699, +30693, +30694, +3069, +309
Slovinsko
mobilní sítě
+474, +479
+642, +648, +64900
+5119, +5124, +5134, +5143, +5144, +5154, +5164, +5174,
+5183, +5184, +5194
+43650, +43660, +43678, +43680, +43688, +43664,
+43699, 43676
+386x0, +386x1 (x je 1 až 7), +38688
Srbsko
mobilní sítě
+3816
Španělsko
mobilní sítě
+346
Švýcarsko
Taiwan
Velká Británie
mobilní sítě
mobilní sítě
mobilní sítě
+4120, +4140, +417, +418
+88660, +88670, +8869
+4470, +4471, +4476, +4477, +4478, +4479, +448, +449
EriVoIP zone 1
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 2.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 3.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 2.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 2.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 2.79,- Kč/1 minutu
Stát
Popis
Aljaška
Andorra
všechny sítě +1907
pevné sítě +376
Brazílie
pevné sítě
Chorvatsko
Dominikánská republika
Estonsko
Georgia
Guamma
Honq Kong
Indonésie
Island
pevné sítě
pevné sítě
pevné sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
pevné sítě
pevné sítě
Israel
Předvolba
+55
+385
+1809
+372
+995
+671, +1671
+852
+62
+354
+9702, +9722, +9705, +9725, +97064, +97065,
všechny sítě +97066, +97067, +97068, +97206, +97264,
+97265, +97266, +97267, +97268
Kromě čísel začínajících
předvolbami
+3763, +3764
+55xx7, +55xx8, +55xx9,
kde xx je číslo 00 až 99
+3856, +3859
+18092 až +18099
+3725
+628
+3543, +3546, +3548
+0816, +0813, +8110,
+08114, +08120, +08130,
+08131 +08140, +08144,
+08150, +08160, +08161,
+08170, +08180, +08190
+277, +278
Japonsko
pevné sítě
+081
Jihoafrická Republika
pevné sítě
+27
Kypr
Lesotho
Lichtenštejnsko
Monako
Namibie
NorthernMarianaIslands
Palestine
+357
+266
+423
+377
+264
+1670
+970
Puerto Rico
Řecko
San Marino
pevné sítě
všechny sítě
pevné sítě
pevné sítě
pevné sítě
všechny sítě
pevné sítě
vybrané
mobilní sítě
všechny sítě
pevné sítě
všechny sítě
+1787,+1939
+30
+378
+3069, +309
Slovinsko
pevné sítě
+386
+386x0, +386x1 (x je 2 až
7), +38649, +38688
Zambie
všechny sítě +260
Rumunsko
+4076
+3579, +35790, +35799
+4235, +4236, +4237
+3774, +3776
+2648
+97059
+40, +409, +402, +403,
+407
EriVoIP zone 2
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 5.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 6.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 5.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 5.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 5.79 Kč/1 minuta
Stát
Popis
Předvolba
Albánie
Alžír
Ameriská
Samoa
Anguilla
Antiqua
Arménie
Aruba
Bahamy
Barbados
Benin
Bermudy
Botswana
Burundi
Dominica
El Salvador
Faroské
Ostrovy
Filipíny
Gabon
Ghana
Gibraltar
Grenada
všechny sítě +355
všechny sítě +213
pevné sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+63
+241
+233
+35054, +35056, +35057, +35058
+1473
Guadelope
pevné sítě
+590
Kromě čísel začínajících
předvolbami
všechny sítě +684
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+1264
+1268
+374
+384
+1242
+1246
+229
+1441
+267
+257
+1767
+503
všechny sítě +298
+639
5903, +5905, +5906,
+5907
všechny sítě +502
Guatemala
Guinea (Bissau) všechny sítě +245
Haiti
pevné sítě
Jamaica
Kajmanské
Ostrovy
všechny sítě +1876
+50925, +5093, +5094,
+5905
všechny sítě +1345
Kostarika
Kuwait
Kyrgyzstán
Libérie
Litva
Pevné a
mobilní sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
Lotyšsko
všechny sítě
Lybie
Macau
Malavi
Malta
Mexiko
všechny sítě
pevné sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
Kolumbie
+509
+57
+571, +572
+506
+965
+9963, +9965, +9967
+231
+370
+371, +371200, +371202, +37122,+37125, ,+37126,
+37129
+218
+853
+265
+356
+52
+3719, +3718, +3717,
+3716, +3715, +3712
+8536
Moldávie
všechny sítě +373
Mozambique
všechny sítě +258
Německo
Mobilní sítě +49159, +49176, +49179
Polsko
Mobilní sítě + 48790, +48791, 048792, 048793, +48794, +48796
+2696
Ostrovy
Mayotte
Panama
Pannenské
Ostrovy (UK)
Paraguay
všechny sítě
všechny sítě +507
všechny sítě +1284
všechny sítě +595
+5119, +5124, +5134,
+5143, +5144, +5154,
+5164, +5174, +5183,
+5184, +5194
Peru
pevné sítě
+51
Reunion
všechny sítě
+262
Slovensko
vybrané
mobilní
sítě
+421908, +421907, +421906, +421905, +421915, +421916,
+421918, +421917, +421919
Rwanda
Srbsko
St. Pierre and
Miquelon
Středoafrická
Rep.
Tajikistan
Thajsko
Togo
Turecko
Uganda
Ukrajina
Vatikán
Venezuela
všechny sítě +250
pevné sítě +381
+3818, +3816
všechny sítě +508
všechny sítě +236
všechny sítě +992
všechny sítě +66
všechny sítě +228
+9050, +9053, +9054, +9055, +90512, +90522, +90527,
+90532, +90533, +90534, +90535, +90536, +90542, +90543,
Mobilní sítě +90544, +90545, +90546, +90552, +90553, +90554, +90555,
+90556, +90559, +90562, +90564, +90592, +90594, +90596,
+90537
všechny sítě +256
všechny sítě +380
všechny sítě +379,+39066
mobilnísítě +582, +584
EriVoIP zone 3
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 9.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 10.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 9.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 9.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 9.79,- Kč/1 minutu
Stát
Afghanistán
Andorra
Angola
Antily (Holandsko)
Popis
všechny sítě
mobilnísítě
všechny sítě
všechny sítě
Předvolba
Kromě čísel začínajících předvolbami
+93
+3763,+3764
+244
+599
Azerbajdžán
Bahrajn
Bangladéš
Belize
Bělorusko
Bhutan
Bolivie
Bosna a Herzegovina
Burkina Faso
Cape Verde
Comoros
Čad
Černá hora
Egypt
Equádor
Francouzská Guiana
Francouzská Polynésie
Gambie
Guadeloupe
Haiti
Honduras
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+994
+973
+880
+501
+375
+975
+591
+387
+226
+238
+269
+235
+3818
+20
+593
+594
+689
+220
+5903-7
+509
+504
Írán
Jemen
Jordán
Kamerun
Kongo
Laos
Libanon
Madagaskar
Makedonie
Maledivy
Mali
všechny sítě
všechny sítě
pevné sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
pevné sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+98
+967
+962
+237
+242
+856
+961
+261
+389
+960
+223
Mauretánie
Mauricius
Montserrat
Niger
Nigérie
Nová Kaledonie
Pakistán
Pobřeží Slonoviny
Rovníková Guinea
Saudská Arábie
Senegal
Seychelles
Srí lanka
St. Kits and Nevis
St. Lucia
St.VincentandGrenadines
Súdán
Surinam
Swazilsko
Sýrie
Trinidad a Tobago
Tunis
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+222
+230
+1664
+227
+234
+687
+92
+225
+240
+966
+221
+248
+94
+1869
+1758
+1784
+249
+597
+268
+790
+1868
+216
+9627
+9613
Turkmenistán
Turks and Caicos Islanda
Uruquay
Velikonoční ostrov
Zair
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
pevné sítě
+993
+1649
+598
+5632, +5639
+243
+2437, +2438, +2439
EriVoIP zone 4
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 14.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 15.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 14.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 14.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 14.79,- Kč/1 minutu
Stát
Brunea
Eritrea
Falklandské Ostrovy
Chile
Guinea
Guyana
Popis
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
mobilní sítě
všechny sítě
všechny sítě
Předvolba
+673
+291
+500
+568, +569
+224
+592
Jordánsko
Keňa
Kolumbie (Bogotá a Cali)
Lichtenštejnsko
Lotyšsko
Makau
mobilní sítě
všechny sítě
pevné sítě
mobilní sítě
všechny sítě
mobilní sítě
+9627
+254
+571, +572
+4235, +4236, +4237
+3719, +3718, +3717, +3716, +3715, +3712
+8536
Mikronésie
Myanmar (Burma)
Nepál
Ostrovy Fidži
Ostrovy Tonga
Quatar
Sierra Leone
Spojené Arabské Emiráty
Tanzánie
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+691, +693
+95
+977
+679
+676
+974
+232
+971
+255
EriVoIP zone 5
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 19.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 20.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 19.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 19.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 19.79,- Kč/1 minutu
Stát
Etiopie
Kiribati
Omán
Papua - Nová Guinea
Svatá Helena
Popis
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
Předvolba
+251
+686
+968
+675
+290
Tokelau
Vanatu
všechny sítě
všechny sítě
+690
+678
Libanon
mobilní sítě
+9613
EriVoIP zone 6
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 29.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 30.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 29.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 29.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 29.79,- Kč/1 minutu
Stát
Cookovy Ostrovy
Írák
Kuba
Martinique
Ostrov Ascension
Ostrov Norfolk
Palau
Somálsko
Šalamounovy Ostrovy
Zimbabwe
Zair
Popis
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
mobilní sítě
Předvolba
+682
+964
+53
+596
+247
+6723
+680
+252
+677
+263
+2437, +2438, +2439
EriVoIP zone 7
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 39.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 40.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 39.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 39.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 39.79,- Kč/1 minutu
Stát
Djibouti
Grónsko
Guantanamo
Nauru
Nikaragua
Ostrov Niue
Tuvalu
Wallis a Futuna
Popis
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
Předvolba
+253
+299
+5321, +5399
+674
+505
+683
+688
+681
EriVoIP zone 8
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 69.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 70.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 69.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 69.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 69.79,- Kč/1 minutu
Stát
Antarktida
Popis
všechny sítě
Předvolba
+6721
Diego Gracia
Ostrov Midway
Palestina
Sao Tome a Principe
Satelit EMSAT
Satelit IRIDIUM
Severní Korea
Tristan du Cunha
Východní Timor
Západní Samoa
všechny sítě
všechny sítě
mobilní sítě
všechny sítě
satelitní síť
satelitní síť
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
všechny sítě
+246
+6998
+97059
+239
+88213
+8816, +8817
+850
+2897
+670
+685
EriVoIP zone 9
Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u:
EriVoIP Klient: 249.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 250.19,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 249.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 249.79,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 249.79,- Kč/1 minutu
Stát
Popis
Předvolba
Setelit Inmarsat satelitní síť +871-4
EriVoIP zone INFO-CZ
Stát
Popis
Předvolba
Zpoplatnění
Česká Republika pevné sítě 1180
9.99 Kč /min., EriVoIP – CallBack: 11.34,-Kč/min.
Česká Republika pevné sítě 1181
14.99 Kč /min, EriVoIP – CallBack: 16.34,-Kč/min.
Česká Republika pevné sítě 1188, 1189, 1187
19.99 Kč /min, EriVoIP – CallBack: 21.34,-Kč/min.
Česká Republika pevné sítě 12xx, 140xx, 12xxx
5.99 Kč /min, EriVoIP – CallBack: 7.34,-Kč/min.
Česká Republika pevné sítě 141xx, 1150, 1151, 13129 9.99 Kč /min, EriVoIP – CallBack: 11.34,-Kč/min.
Česká Republika pevné sítě 1 a další
3.99 Kč /min, EriVoIP – CallBack: 5.34,-Kč/min.
Cena v této zóně je pro všechny cenové tarify Služby EriVoIP ( kromě EriVoIP – CallBack ) stejná.
EriVoIP zone 840
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (špička po-pá 07:00-19:00):
EriVoIP Klient: 1.34,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.34,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.34,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.34,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 1,34,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a svátky):
EriVoIP Klient: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 0.67,- Kč/1 minutu
-----------------------------------------------------Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ), špička po-pá 07:00-19:00:
EriVoIP Klient: 1.34,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.34,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.34,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.34,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 1,34 Kč/1 minuta
Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ), mimo špičku po-pá 19:00-07:00,
so-ne a svátky)
EriVoIP Klient: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 0,67,- Kč/1 minuta
U přidělených tel.čísel s prefixem 840 je účtován měsíční paušální poplatek ve výši: 299,-Kč /měs.. Službu EriVoIP –
CallBack nelze s tímto prefixem využít.
Stát
Předvolba
Česká republika
840
EriVoIP zone 841, 848
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (špička po-pá 07:00-19:00):
EriVoIP Klient: 3.15,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 3.15,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 3.15,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 3.15,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 3.15,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a svátky):
EriVoIP Klient: 1.53,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.53,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.53,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.53,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 1.53,- Kč/1 minutu
--------------------------------------------------------Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ),špička po-pá 07:00-19:00:
EriVoIP Klient: 3.15,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 3.15,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 3.15,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 3.15,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 3.15,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ), mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a
svátky:
EriVoIP Klient: 1.53,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.53,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.53,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.53,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 1.53,- Kč/1 minutu
U přidělených tel.čísel s prefixem 841 nebo 848 je účtován měsíční paušální poplatek ve výši: 299,-Kč /měs.
Stát
Předvolba
Česká republika
841
Česká republika
848
EriVoIP zone 842
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (špička po-pá 07:00-19:00):
EriVoIP Klient: 2.10,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 2.10,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 2.10,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 2.10,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 2.10,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a svátky):
EriVoIP Klient: 1.05,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.05,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.05,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.05,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 1.05,- Kč/1 minutu
---------------------------------------------------------Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ), špička po-pá 07:00-19:00:
EriVoIP Klient: 2.10,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 2.10,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 2.10,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 2.10,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 2.10,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ) , mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a
svátky:
EriVoIP Klient: 1.05,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.05,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.05,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.05,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 1.05,- Kč/1 minutu
U přidělených tel.čísel s prefixem 842 je účtován měsíční paušální poplatek ve výši: 299,-Kč /měs.
Stát
Předvolba
Česká republika
842
EriVoIP zone 810, 844, 855
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (špička po-pá 07:00-19:00):
EriVoIP Klient: 1.29,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.29,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.29,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.29,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 1.29,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění odchozích hovorů do této skupiny (mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a svátky):
EriVoIP Klient: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 0.67,- Kč/1 minutu
-------------------------------------------------------Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ), špička po-pá 07:00-19:00:
EriVoIP Klient: 1.29,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 1.29,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 1.29,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 1.29,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 1.29,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem , mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a
svátky:
EriVoIP Klient: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.67,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 0.67,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium 0.67,- Kč/1 minutu
U přidělených tel.čísel s prefixem 810, 844 a 855 je účtován měsíční paušální poplatek ve výši: 299,-Kč /měs.
Stát
Předvolba
Česká republika
844
Česká republika
Česká republika
855
810
EriVoIP zone 800
Zpoplatnění příchozích hovorů ( platí pro Uživatele s tímto přiděleným prefixem ), špička i mimo špičku :
EriVoIP Klient: 3.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 3.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 3.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 3.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 3.99,- Kč/1 minutu
U tel.čísel s prefixem 800 xx xx xx je účtován měsíční paušální poplatek ve výši: 299,-Kč /měs. Službu EriVoIP –
CallBack nelze s tímto prefixem využít.
EriVoIP zone 97x
Zpoplatnění hovorů do této skupiny (špička po-pá 07:00-19:00):
EriVoIP Klient: 0.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.99,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 0.99,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 0.99,- Kč/1 minutu
Zpoplatnění hovorů do této skupiny (mimo špičku po-pá 19:00-07:00, so-ne a svátky):
EriVoIP Klient: 0.49,- Kč/1 minuta
EriVoIP Kredit: 0.49,- Kč/1 minuta
EriVoIP Klient plus: 0.49,- Kč/1 minutu
EriVoIP Kredit plus: 0.49,- Kč/1 minutu
EriVoIP Klient Premium: 0.49,- Kč/1 minutu
Stát
Popis
Předvolba
Česká republika
Cz drahy
972
Česká republika
Min Obr
973
Česká republika
Min Vnit
974
Česká republika Státní správa a jiné velkoplošné sítě
95x
Česká republika Ostatní neveřejné sítě
97x
Popis a ostatní položky ceníku společné pro všechny cenové tarify Služeb EriVoIP
Cena za přenesení ( zachování ) stávajícího tel. čísla - HTS linky: 578,- Kč.
Cena za přenesení ( zachování ) bloku stávajících tel. čísel - linky typu ISDN 2A, ISDN D a ISDN 30: 1.405,-Kč
Cena za změnu nebo zrušení přenesení tel. čísla – HTS linky nebo bloku ISDN 2A, ISDN D a ISDN 30: 1.759,-Kč ( lze
zadat změnu nebo zrušení nejpozději 2 pracovní dny před datem portace tel. čísla resp. bloku tel. čísel )
Zasílání faktury poštou (měsíční poplatky): 15,- Kč / ks
Zasílání faktury el.poštou na základě požadavku Uživatele ( zákazníka ): 0,-Kč/ ks
Zastavení realizace služby EriVoIP z důvodu na straně Uživatele ( zákazníka ): 489,-Kč / číslo
Vyhotovení a zaslání oprávněné III . upomínky na email Uživatele: 50,-Kč/upomínku.
Vyhotovení a zaslání oprávněné upomínky Uživateli doporučený dopis: 150,-Kč/upomínku.
Maximální délka hovoru: Maximální délka každého hovoru v síti EriVoIP může být ze strany provozovatele omezena s
ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí
účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor.
Volací jistina: Volací jistina je korunový limit, prostřednictvím kterého kontroluje účastník útratu nad rámec sjednané
útraty za volání v daném zúčtovacím období. Při překročení volací jistiny je Český bezdrát oprávněn zablokovat volací
účet účastníka. Volací jistinu je možné navýšit za podmínky dobré platební historie.
Hlasová schránka: Hlasová schránka je osobní telefonní záznamová služba účastníka. Nemůžete-li přijmout hovor,
služba přesměruje volajícího do Hlasové schránky, kde uslyší váš osobní vzkaz a kde může zanechat zprávu. Následně je
hlasová zpráva přeposlána na e-mail Uživatele např. [email protected], ( u Služby EriVoIP – CallBack
[email protected] ) , kde si ji může vyzvednout.
Neuvedení tel. čísla v telefonním seznamu je ZDARMA
Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak)
Sídlo: Český bezdrát s.r.o., Zastoupení pro celou ČR: Zámečnická 592, Příbor 742 58,
Působnost : celá ČR
Člen CNPAC, RIPE NCC, AODT,
Kontakt: mob: 777 056 711, Te/ fax.: 556 722 633, e-Mail: [email protected] , dohled: tell: 590 990 000
ve tvaru:
Download

Kompletní ceník Služeb EriVoIP platný od 1