ČESKÝ
OLYMPIJSKÝ VÝBOR
COMITÉ OLYMPIQUE
TCHÈQE
CZECH OLYMPIC
COMMITTEE
Lékařům, fyzioterapeutům, masérům a trenérům reprezentačních týmů a všem
zájemcům o zdravotní zajištění české sportovní reprezentace
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Český olympijský výbor ve spolupráci s profesním sdružením Medicínský tým české sportovní
reprezentace, Centrem pohybové medicíny a Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní
reprezentace Vás zve na odborné setkání
„Lékařské a fyziologické aspekty účasti
na zimních olympijských hrách 2014 Soči“.
Akce se koná v termínu 15. - 16. března 2013 v krásném prostředí multifunkčního resortu Kunětická
Hora poblíž obce Dříteč.
Toto zařízení poskytuje ideální kombinaci nabídky kongresových služeb s možnostmi využití volného
času ke sportu, regeneraci či přátelským posezením a potřebným kolegiálním kontaktům.
Významným spolupořadatelem je také nestátní zdravotnické zařízení Sportklinik, s.r.o, sídlící přímo
v rezortu a poskytující své služby mj. vrcholovým sportovcům a sportovním reprezentantům ČR.
Odborný program se bude věnovat těmto tématickým okruhům:
 Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2013
 Zkušenosti reprezentačních týmů a sportovců z předolympijských soutěží v Soči
 Zkušenosti z práce medicínského týmu při ZOH Vancouver 2010 a LOH Londýn 2012
 Možnosti a aplikace vědeckometodického servisu pro českou sportovní reprezentaci
 Novinky v antidopingu
 Sportovní ortopedie a traumatologie
 Nové trendy ve fyzioterapii a sportovní masáži v praxi vrcholového sportu.
 Doporučení k optimálnímu provádění sportovních prohlídek pro vrcholový sport
 Nové koncepty léčby ve vrcholovém sportu
_________________________________________________________________________
ČOV, Benešovská 6, 101 00 Praha 10; phone : +420 271 730 622, 272 737 437, 271 734 734 ; fax : +420 271 731 318 ; E-mail : [email protected]
ČESKÝ
OLYMPIJSKÝ VÝBOR
COMITÉ OLYMPIQUE
TCHÈQE
CZECH OLYMPIC
COMMITTEE
 Psychologická podpora trenéra v individuálním a týmovém sportu.
 Postavení a role jednotlivých zdravotnických profesí v realizačním týmu reprezentačního
družstva
 Možnosti spolupráce mezi profesním sdružením Medicinský tým české sportovní
reprezentace a odbornou společností Česká společnost tělovýchovného lékařství
 Genetika a sport
 Další témata z oblasti sportovní medicíny a zdravotního zajištění české sportovní
reprezentace.
Součástí symposia bude prezentace firem, jejichž nabídka je využitelná ve zdravotním zajištění
vrcholovém sportu.
Vzhledem ke spolupráci lékařů, fyzioterapeutů a masérů s nejdůležitějším článkem každého
realizačního týmu – tedy trenérem – vyzýváme k aktivní účasti a přihlašování nejen zmíněné
zdravotnické profese, ale také trenéry, eventuálně další členy a odborné spolupracovníky
realizačních týmů. Očekáváme účast cca 150 shora uvedených odborníků.
Své návrhy na odborné příspěvky zasílejte na adresu [email protected], popř. je
můžete konzultovat na tel. čísle 777781026.
Naše symposium bude zároveň součástí systému celoživotního vzdělávání lékařů a bude
spolufinancováno Individuálním projektem Ministerstva zdravotnictví z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Těšíme se na shledanou v březnu 2013 pod Kunětickou Horou.
Za organizační a vědecký výbor symposia
PhDr. Martin Doktor
Prof. PaedDr. Pavel Kolář
MUDr. Jaroslav Větvička
MUDr. Jiří Neumann
Generálním partnerem symposia je firma SANOFI Česká republika
_________________________________________________________________________
ČOV, Benešovská 6, 101 00 Praha 10; phone : +420 271 730 622, 272 737 437, 271 734 734 ; fax : +420 271 731 318 ; E-mail : [email protected]
Download

zde - UniFy ČR