Platný ceník ze dne 13. 08. 2010
GARN
NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ
JENEWEINOVA 9, 617 00, BRNO
TEL/FAX: 00420 - 545 233 179
http://historie-heraldika.cz [email protected]
Vám nabízí knihy a CD, která patří ke stěžejním dílům historické literatury. Poněvadž jde o díla našim badatelům i laické veřejnosti
obtížně přístupná, setkávají se s jejich absencí i v odborných institucích, domníváme se, že se jim jejich vydáním zavděčíme. Díla
obsahují stručné dějiny jednotlivých šlechtických rodů, v některých případné odkazy na další prameny a hlavně četná vyobrazení
erbů a jejich popisy. Erby jsou malé grafické skvosty i pro laika, který se nezabývá historií. Naše nabídka náleží ke kvalitním
informačním zdrojům pro historiky, milovníky historie, regionální pracovníky, kronikáře, učitele a studenty historie, školy i cestovní
kanceláře.
Údaje: formát cca A4.
Tisk: reprint v původním německém znění.
Jde o reprint děl vydaných ve 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol. v něm. jazyce, ve vázané vazbě, napodobenina kůže se zlatým tiskem.
Zatím vydané díly Siebmachera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
H. von Kadich, dann C . Blažek, Der Mährische Adel. 1899. Brno 2000. vyobrazení více než 2500 erbů Cena: 1600,- Kč
R. J. Graf Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel. 1886 . Brno 2000. vyobrazení více než 1700 erbů Cena: 1600,- Kč
Blažek, Der Adel von Österr. -Schlesien. 1885. Brno 2000. vyobrazení více než 950 erbů Cena: 980,- Kč
Blažek, Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien I. 1887. Brno 2000. vyobrazení více než 1050 erbů Cena:
930,- Kč
Blažek, Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien II. 1890 . Brno 2000. vyobrazení více než 1050 erbů
Cena: 930,- Kč
Blažek, Der abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien III. 1894. Brno 2000. vyobrazení více než 1300 erbů
Cena: 980,- Kč
O. T. von Hefner, Der Adel der gefürsteten Grafschaft Tirol. 1857. Brno 2001. Cena: 480,- Kč
M. Gritzner, Der Luxemburgische Adel. 1871. Brno 2001. Cena: 390,- Kč
M. Gritzner, Die Fürsten des heiligen römisches Reiches. 1887. Brno 2001. Cena: 2460,- Kč (I., II. díl)
M. Gritzner, Die Europäischen Fürstengeschlechter nicht Römisch-Kaiserlicher oder Deutsch-bundesfürstlicher
Extraction. 1894. Brno 2001. Cena: 2840,- Kč (I., II., III. díl)
M Gritzner und A. M. Hildebrandt, Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. Mit Anhang: Geschlechter ohne das
Prädikat „Erlaucht. 1878 Brno 2002. Cena: 1400,- Kč
O. T. von Hefner, Die Wappen des Nassauer Adels. 1857. Brno 2002. Cena: 390,- Kč
M. Gritzner, Der Adel der Fürstenthümer Reuss. 1873. Brno 2002. Cena: 390,- Kč
M. M. von Weittenhiller, Der Salzburgische Adel. 1883, Brno 2002. Cena: 780,- Kč
O. T. von Hefner, Der Adel des Herzogthums Krain und der Grafschaften Görz und Gradiska. 1859, Brno 2002. Cena:
510,- Kč
O. Goeschen, Der Kärntner Adel. 1880, Brno 2002 Cena: 1000,- Kč
J. Kirnbauer von Erzstätt, Der Niederösterreichische Adel; A-R. 1918. Brno 2003. Cena: 2200,- Kč
J. Witting, Der Niederösterreichische Adel; S-Z. 1919, Brno 2003. Cena: 3400,- Kč (I., II. díl)
M. Gritzner, Der Adel der Fürstenthümer Lippe und Schaumburg-Lippe. 1872, Brno 2003. Cena 390,- Kč
A. M. Hildebrandt, Der Adel des Herzogthums Anhalt. 1869, Brno 2003 Cena: 390,- Kč
O. T. von Hefner, Der Adel des Königreichs Sachsen. 1857. Brno 2003. Cena: 920,- Kč
O. T. von Hefner, Der Adel des Königreichs Bayern. 1856. Brno 2003. Cena: 1330,- Kč
F. Heyer von Rosenfeld, Dr. I. von Bojničić, Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina. 1905. Brno 2003. Cena:
2460,- Kč (I., II. díl)
A. Freih. Weiß von Starkenfels, dann J..Kirnbauer von Erzstätt, Oberösterreichischer Adel. 1904. Brno 2003. Cena: 2960,- Kč
(I., II. díl)
O. T. von Hefner, Die Wappen des Schwarzburger und Waldecker Adels. 1860. Brno 2004. Cena: 390,- Kč
A. M. Hildebrandt, Der Adel des Herzogthums Braunschweig. 1869. Brno 2004. Cena: 390,- Kč
G. von Csergheö, Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone. 1893 Brno, 2004. Cena: 4040,- Kč
(I., II., III. díl)
G. von Csergheö und J. von Csoma, Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone (Nachträge).
1894, Brno 2004. Cena: 1080,- Kč
O. T . von Hefner, Der Adel des Königreichs Preußen; Grafen und Freiherrn. 1857, Brno 2004. Cena: 920,- Kč
G. A. von Mülverstedt, Der Preussische Adel; Freiherren und Grafen; Nachträge u. Verbesserungen. 1906, Brno 2004.
Cena: 510,- Kč
C. Blažek, Ergänzungsband, Preussische Grafen und Freiherren; Ergänzungen. 1886, Brno 2004. Cena: 660,- Kč
O. T . von Hefner, Der blühende Adel der Großherzogthümer Mecklenburg (Schwerin und Strelitz). 1858, Brno 2004.
Cena: 480,- Kč
M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Der blühende Adel der Herzogthümer Schleswig-Holstein-Lauenburg. 1870, Brno 2004.
Cena: 495,- Kč
Platný ceník ze dne 13. 08. 2010
34. O. T . von Hefner, dann A. Grenser, dann G. A. von Mülverstedt, Der blühende Adel des Königreichs Preußen; Edelleute.
1878, Brno 2005. Cena: 3200,- Kč (I., II. díl)
35. G. A. von Mülverstedt, Der Preussische Adel; Edelleute; Nachträge u. Verbesserungen. 1906, Brno 2005. Cena: 1600,- Kč
36. Gustav A. Seyler, Abgestorbener Bayerischer Adel I., im Anschluß an ein von Hrn. von Hefner herausgegebenes Fragment
bearbeitet. 1884, Brno 2006. Cena: 1470,- Kč
37. Gustav A. Seyler, Abgestorbener Bayerischer Adel II. 1906, Brno 2006. Cena: 1080,- Kč
38. Gustav A. Seyler, Abgestorbener Bayerischer Adel III. 1911, Brno 2006. Cena: 1400,- Kč
39. O. T. von Hefner, Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. 1856, Brno 2006. Cena: 860,- Kč
40. M. Gritzner, Die durch deutsche Bundesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter. 1888, Brno 2006. Cena: 920,Kč
41. Gustav A. Seyler, Bisthümer. Anhang: Englische Bisthümer. 1881, Brno 2006. Cena: 1600,- Kč
42. Gustav A. Seyler, Klöster. 1882, Brno 2006. Cena: 1200,- Kč
43. M. Gritzner, Der Adel des Elsass. 1871, Brno 2007. Cena: 660,- Kč
44. M. Gritzner, Der Adel Deutsch-Lothringens, nach der auf urkundlichen Quellen beruhenden Sammlung des Archivrats L .
Elsterer in Coblenz. 1873, Brno 2007. Cena: 820,- Kč
45. C. Reichenauer von Reichenau, dann G. von Csergheö, dann O. von Bárczay, Der Adel von Siebenbürgen. 1898, Brno 2007.
Cena: 1600,- Kč
46. A. von Mülverstedt, Ausgestorbener Preussischer Adel; Provinz Sachsen, exl. der Altmark. 1884, Brno 2008. Cena: 1200,Kč
47. G. A. von Mülverstedt, Augestorbener Adel der Saechsischen Herzogtümer. 1907, Brno 2008. Cena: 940,- Kč
48. G. A. von Mülverstedt, Ausgestorbener Preussischer Adel; Provinz Preussen. 1874, Brno 2009. Cena: 940,- Kč
49. G. A. von Mülverstedt, Ausgestorbener Preussischer Adel; Provinz Pommern. 1894. Brno, 2009. Cena: 940,- Kč
50. Mimo edici Siebmacher bylo vydáno: M. Gritzner und A. M. Hildebrandt Wappenalbum der gräflichen Familien
Deutschlands und Oesterrech - Ungarns etc. Cena: 3890,- Kč (I. A - D, II. E - K, III. L - R, IV. S - Z), 1883 - 1890, Brno 2002.
51. V. Král z Dobré Vody, Heraldika. Praha 1900. Brno 2003. Cena: 1490,- Kč (vázaná reprezentativní vazba, barevné tabule)
52. V. Král z Dobré Vody, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Praha 1904. Brno 2005. Cena: 550,- Kč
53. Bartoloměj Paprocký z Glogol a Paprocké Vůle, Diadochos. Praha 1602, Brno 2005. Cena: 3950,- Kč (I., II., III. díl)
54. Alfred Freiherrn von Krane, Wappen= und Handbuch des in Schlesien (einschlieszlich der Oberlausitz) landgessenen Adels.
Görlitz 1901-4, Brno 2009. Cena: 1800,- Kč
55. Novinka! Josef Pilnáček, Neznámé rody a znaky staré Moravy. Brno 1983, Brno 2010. Cena: 250,- Kč (brožované vydání),
299,- Kč (vázané vydání)
V elektronické podobě (CD) bylo vydáno v edici Znaky a vlajky měst a obcí:
56. Petr Stehlík, Znaky a vlajky měst a obcí ČR, Jihomoravský kraj. Brno 2006. Cena: 500,- Kč
V elektronické podobě (CD) bylo vydáno v edici Siebmacher:
57.
58.
59.
60.
61.
62.
H. von Kadich, dann C . Blažek, Der Mährische Adel. 1899. Brno 2000. vyobrazení více než 2500 erbů Cena: 595,- Kč
R. J. Graf Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel. 1886 . Brno 2002. vyobrazení více než 1700 erbů Cena: 595,- Kč
M. Gritzner, Der Luxemburgische Adel. 1871. Brno 2001. Cena: 360,- Kč
A. M. Hildebrandt, Der Adel des Herzogthums Braunschweig. 1869. Brno 2003. Cena: 360,- Kč
A. M. Hildebrandt, Der Hannöverische Adel. 1870. Brno 2003. Cena: 420,- Kč
A. M. Hildebrandt, Der Adel des Herzogthums Anhalt. 1869. Brno 2003. Cena: 360,- Kč
V edici Vlastivěda moravská bylo vydáno:
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Václav Oharek, Tišnovský okres. Brno 1923, Brno 2007. Cena: 390,- Kč
Jan Tenora, Kunštátský okres. Brno 1903, Brno 2007. Cena: 300,- Kč
František A. Slavík, Brněnský okres. Brno 1897, Brno 2007. Cena: 384, - Kč
Ladislav Zavadil – Jan Tiray, Bítešský okres. Brno 1900, Brno 2007. Cena: 244,- Kč
Jan Tenora Bystřický, (N. P.). okres. Brno1907, Brno 2007. Cena: 330,- Kč
Vilém Haňák, Moravsko-Krumlovský okres. Brno 1913, Brno 2007. Cena: 372,- Kč
Augustin Kratochvíl, Ivančický okres. Brno 1904, Brno 2007. Cena: 413,- Kč
Benjamin Popelka, Jevický okres. Brno 1912, Brno 2007. Cena: 325,- Kč
Augustin Kratochvíl, Velkomeziříčský okres. Brno 1907, Brno 2007. Cena: 446,- Kč
Augustin Kratochvíl, Pohořelský okres. Brno 1913, Brno 2007. Cena: 364,- Kč
Karel Jar. Bukovanský, Klobucký okres. Brno 1909, Brno 2007. Cena: 250,- Kč
František Dvorský, Hrotovský okres. Brno 1916, Brno 2008. Cena: 363,- Kč
Jan Knies, Boskovský okres. Brno 1904, Brno 2008. Cena: 328,- Kč
Augustin Kratochvíl, Židlochovský okres. Brno 1910, Brno 2008. Cena: 410,- Kč
Jan Knies, Blanský okres. Brno 1902, Brno 2008. Cena: 295,- Kč
František Dvorský, Náměšťský okres. Brno 1908, Brno 2008. Cena: 382,- Kč
František Dvorský, Třebický okres. Brno 1906, Brno 2008. Cena: 420,- Kč
Jan Tiray, Telecký okres. Brno 1913, Brno 2008. Cena: 395,- Kč
Jan Tiray, Dačický okres. Brno 1925, Brno 2008. Cena: 339,- Kč
Jan Tiray, Slavonický okres. Brno 1926, Brno 2008. Cena: 337,- Kč
Alois Josef Pátek, Jihlavský okres. Brno 1901, Brno 2008. Cena: 328,- Kč
Matouš Václavek, Vsatský okres. Brno 1909, Brno 2008. Cena: 240,- Kč
Platný ceník ze dne 13. 08. 2010
85. Rudolf Kreutz, Přerovský okres. Brno 1927, Brno 2008. Cena: 410,- Kč
86. Jiří Felix, Frenštátský okres. Brno 1908, Brno 2008. Cena: 325,- Kč
87. František Vácslav Peřinka, Znojemský okres (I,II). Brno 1904, Brno 2008. Cena: 580,- Kč
88. František Vácslav Peřinka, Vizovský okres. Brno 1907, Brno 2009. Cena: 356,- Kč
89. František Vácslav Peřinka, Vranovský okres. Brno 1906, Brno 2009. Cena: 306,- Kč
90. František Dvorský, Strážnický okres. Brno 1914, Brno 2009. Cena: 419,- Kč
91. František Linhart, Místecký okres. Brno 1915, Brno 2009. Cena: 328,- Kč
92. František Vácslav Peřinka, Zdounecký okres. Brno 1910, Brno 2009. Cena: 421,- Kč
93. Vácslav Peřinka, Kojetský okres. Brno 1930, Brno 2009. Cena: 394,- Kč
94. Václav Bartovský, Hranický okres. Brno 1909, Brno 2009. Cena: 346,- Kč
95. Ladislav Hosák, Hustopecký okres. Brno 1924, Brno 2009. Cena: 344,- Kč
96. Alois Ličman, Slavkovský okres. Brno 1921, Brno 2009. Cena: 430,- Kč
97. František Vácslav Peřinka, Jaroslavský okres. Brno 1905, Brno 2009. Cena: 257,- Kč
98. František Vácslav Peřinka, Kroměřížský okres. Brno 1911, Brno 2010. Cena: 580,- Kč
99. Jan Baďura, Lipenský okres. Brno 1919, Brno 2010. Cena: 389,- Kč
100.Čeněk Kramoliš, Bučovský okres. Brno 1900, Brno 2010. Cena: 260,- Kč
101.Čeněk Kramoliš, Rožnovský okres. Brno 1907, Brno 2010. Cena: 340,- Kč
102.Josef František Svoboda, Žďárský okres. Brno 1937, Brno 2010. Cena: 476,- Kč
103.Josef František Svoboda, Novoměstský okres. Brno 1948, Brno 2010. Cena: 620,- Kč
104.Novinka! Vojtěch Janoušek, Plumlovský okres. Brno 1933, Brno 2010. Cena: 399,- Kč
105.Novinka! Vojtěch Janoušek, Dějiny Prostějova. - Prostějovský okres. Brno 1938, Brno 2010. Cena: 546,- Kč
106.Novinka! Ferdinand Pokorný, Příborský okres. Brno 1917, Brno 2010. Cena: 352,- Kč
107.Novinka! Eduard Domluvil, Valašskomeziříčský okres. Brno 1914, Brno 2010. Cena: 410,- Kč
V edici Místopis - Dějiny měst a obcí bylo vydáno:
108.Matouš Václavek, Dějiny města Vsetína a okresu vsackého. Brno 1881, Brno 2008. Cena: 353,- Kč
Download

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ