TACOCONTROL TRONIC
VÝHODY
■■
ELEKTRONICKÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A TEPLOTY
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Výstupní signály pro ovládání
např. trojcestného ventilu nebo
pro monitorování množství tepla
Digitální displej teploty média
a průtoku
Možná komunikace přes PC
sběrnici
Průběžné monitorování
a jednoduché nastavení pomocí
ventilu TacoSetter
Měření průtoku bez pohyblivých
součástí
2 rozsahy průtoku v rozmezí od
1,3 -100 l/min
Kompletní dodávka s připojovacím
šroubením, snadná montáž
Pro soustavy s vodou
a glykokolovými směsmi
Digitální měření průtoku a teploty v kombinaci s TacoSetter Inline 100
POPIS
TacoControl Tronic je integrované
zařízení pro měření průtoku a teploty.
Bylo vyvinuto o odzkoušeno pro
použití ve vodných směsích.
Zařízení sestává z průtokové trubice
s vestavěným generátorem vibrací
(víření) a diferenciálním tlakovým
čidlem. V kombinaci s vyvažovacím
ventilem TacoSetter Inline 100 lze
pomocí TacoSetterů digitálně
odečítat,
zpracovávat a monitorovat hodnoty
průtoku, nastavené na ventilu, např.
v řídicím centru budovy. Teplotu
média lze rovněž zaznamenávat
a přenášet digitálně.
PROJEKČNÍ SCHÉMA
INSTALACE
TacoControl Tronic se instaluje ve
směru toku přímo za ventilem
TacoSetter Inline. Připojovací
šroubení je součástí dodávky.
Instalační poloha je libovolná,
doporučena montáž je s čidlem shora.
FUNKCE
Měření průtoku je založeno na
principu víření. Na obou stranách
tělesa vloženého do trubice se během
toku tvoří víry. Tyto víry se pohybují
nepřetržitě podél potrubí a způsobují
periodické fluktuace tlaku, které se
snímají diferenciálním tlakovým čidlem
Frekvence tlakových fluktuacjeí
úměrná objemu kapaliny, který trubicí
proteče. Nejdůležitějšími součástmi
diferenciálního tlakového čidla jsou
polovodičový čip a okruh na
zpracování signálu na principu
mikroprocesoru, jež se oba nacházejí
na stejné desce. Okruh převádí
hodnoty tlaku na signál, jehož velikost
je úměrná objemu média protékajícího
potrubím.
Čip má čtvercovou membránu, které se
pod tlakem deformuje. Pnutí se přenáší
na měřidla (na principu
Wheatstoneova můstku) umístěná na
místech membrány vystavených
intenzivní zátěži.
Teplotní koeficient rezistoru můstku
slouží jako snímač teploty.
URČENO PRO OBJEKTY
pro instalace potrubí do soustav pro
pitnou vodu, vytápění a chlazení:
bytové domy, sídliště s rodinnými
domy, víccegenerační rodinné domy
domovy a nemocnice
správní budovy a stavby v oblasti
služeb
hotely a restaurace / komerční
kuchyně
školy a tělocvičny / sportovní
zařízení
komerční a průmyslové stavby
■■
■■
■■
■■
■■
■■
TACOCONTROL TRONIC | ELEKTRONICKÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A TEPLOTY
SPECIFIKACE
Viz www.taconova.com
TECHNICKÉ ÚDAJE
Obecně
přesnost: 0,3 l/min
(0 – 100° C)
reakční doba: < 1s
přesnost teploty:
±2° C (0 – 100° C),
±1° C (25 – 80° C)
reakční doba, teplota: < 2s
napájení: 5 V DC (±5 %), PELV
výstupní signály raciometricky,
t.zn. úměrné spotřebě
signál průtoku: 0.35 V – 3.5 V,
úměrný k (viz tabulka vpravo)
signál teploty: 0.5 V – 3.5 V,
úměrný k 0 – 100°C
doporučená zásuvka FCI, p/n 90312004 (http://www.fciconnect.com)
minimální teplota vody
(čidlo zůstává v provozu): 0° C
maximální teplota vody
(čidlo zůstává v provozu): 110° C
min. teplota vody
(čidlo není porušeno): -25° C
maximální teplota vody
(čidlo není porušeno): 120° C
max. konstantní tlak v soustavě:
10 bar
okolní podmínky:
minimální teplota vzduchu: -25° C
max. konstantní teplota vzduchu:
60° C
max. přechodná teplota: 90° C
pouzdro IP44
*) Q = 1l/min. + [(U-0,5) V / 3,0 V] *
19l/min.
Průtoková média
topná voda
(VDI 2035; směrnice SIA 384/1;
ÖNORM H 5195–1)
studená voda dle DIN 1988-7
■■
TABULKA TYPŮ
TacoControl Tronic | Elektronický měřič průtoku a teploty
Obj. č.
298.5607.000
298.5609.000
DN
10
12
vhodné pro *
IG DN 15
IG DN 40
rozsah průtoku (l/min)
1,3 – 20
5,0 – 100
* Připojovací šroubení součástí dodávky.
■■
■■
■■
ROZMĚRY
■■
E
■■
■■
■■
■■
D
B
■■
C
B
■■
■■
■■
■■
■■
■■
TABULKA ROZMĚRŮ
TacoControl Tronic | Elektronický měřič průtoku a teploty
Obj. č.
298.5607.000
298.5609.000
DN
10
12
A
82
129
B
18
16
C
36
32
D
57
57
■■
■■
■■
PRINCIP SENZORU
Messöffnung
měřicí
otvor
generátor
vibrací
Wirbelgenerator
■■
■■
■■
■■
čidlo
Sensor
■■
směr proudění -->
Strömungsrichtung
■■
cestaWirbelstraße
vibrací
Messöffnung
měřicí
prostor
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
1
2 3 4
T
Q
Uspořádání svorek
1 teplotní signál - žlutá
(0,5 ... 3,5 V vůči svorce 3)
2 průtokový signál - bílá
(0,35 ... 3,5 V vůči svorce 3)
3 uzemnění (0 V) - zelená
4 napájecí napětí - hnědá
(+5 V jednosměrný proud)
T teplotní signál
Q průtokový signál
E
39,4
39,4
TACOCONTROL TRONIC | ELEKTRONICKÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A TEPLOTY
UPOZORNĚN
Výstupy elektrického zapojení
Při použití diagramu zapojení si povšimněte, že čidlo emituje raciometrické signály. To znamená, že se výstupní signály
(teploty, množství průtoku nebo tlaku) mění úměrně napájejícímu napětí tak, aby hodnota teploty, množství průtoku
nebo tlaku zůstala konstantní (viz diagramy). Mikroprocesor integrovaný v zařízení je individuálně kalibrován na každé
čidlo, aby byla zajištěna dokonalá linearita tlakového a teplotního signálu.
Raciometrické výstupní signály umožňují větší přesnost a snižují systémové náklady v aplikacích, ve kterých je čidlo
připojeno k převaděči na analogový/digitální signál, využívajícího napájecího napětí jako referenčního.
Diagram zapojení ukazuje doporučený způsob připojení čidla k řídícímu systému ohřívače. Doporučujeme instalaci
čidla vertikálně, aby se zamezilo nechtěnému vniku vody.
UPOZORNĚNÍ
Zpracování signálu
Nekompenzované signály tlaku a teploty jsou vkládány do mikroprocesoru k digitalizovány po zesílení. Mikroprocesor
spustí algoritmy pro výpočet odchylky tlaku před detekcí frekvence tlakového pulsu. Frekvence je převedena na průtok
na základě kalibračních údajů závisejících na geometrii potrubí. Pro programování kalibračních dat se používá digitální
sběrnice. Sběrnice (připojená k externímu kolíkovému kontaktu - svorce) rovněž komunikuje kalibrované signály z čidla
a řídí kontrolní postup systému. Na kontaktech jsou kalibrované signály převedeny na analogové raciometrické signály
0,5-3,5 V.
výstupní signál (V)
DIAGRAM CITLIVOSTI TEPLOTY (SVORKA 1)
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,5
2,0
3,5
2,0
2,5
1,5
2,5
1,5
3,5
1,0
3,5
1,0
2,5
0,5
2,5
0,5
2,5
2,5
0
2,0
20
40
60
80
100
2,0
teplota (°C)
1,5
3,5
1,0
3,5
0,5
2,5
0,5
2,5
DIAGRAM
(SVORKA 2)0
0
20 CITLIVOSTI
40
60 TEPLOTY
80
100
2,5
2,5
298.5607.000 2,5
298.5609.000 (1,3...20 l/min)
2,5
1,5
1,0
3,5 3,5
3,5
1,0
2,5
0,5
2,5 2,5
12
20
32
40
1,5 1,5
1,0 1,0
0,5 0,5
100
0
0
2,5
3,5
2,5
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
15
20
5
10
15
20
(5...100 l/min)
2,5
2,0
0
25
50
75
100
1,5
1,0
0,5
12
5
20
10
32
průtok (l/min)
3,5
výstupní signál (V)
1,5
2,5 2,5
výstupní signál (V)
2,0
0,5
2,5 2,5
80
2,5
3,5
0
10
3,5
2,0
3,5 3,5
2,0 2,0
5
1,5
1,0
3,5
60
0
15
40
20
0
25
50
průtok (l/min)
75
100
20
1 1,3
10
100
TACOCONTROL TRONIC | ELEKTRONICKÝ
MĚŘIČ PRŮTOKU
A TEPLOTY
1
2
10
40
100
DIAGRAM TLAKOVÉ ZTRÁTY
298.5607.000 (DN 15 | 1,3...20 l/min)
298.5609.000 (DN 40 | 5...100 l/min)
1000
1000
tlaková ztráta (mbar)
tlaková ztráta (mbar)
1000
100
10
1 1,3
10
20
100
100
100
1010
1 1
2
průtok (l/min)
5
1010
40
100
100
průtok (l/min)
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ODEČÍTAČ MNOŽSTVÍ TEPLA WMC1
Pro odečet a zobrazení průtoku v l/min a odečet množství tepla.
1000
Obj. č.
296.7017.000
100
TEPLOTNÍ ČIDLO PT 1000 PRO ODEČÍTAČ MNOŽSTVÍ TEPLA
se silikonovým kabelem 2 m, teplotní rozsah -50 – 180 °C.
10
5
10
100
KONTAKT Taconova GmbH | Business Centrum, Kostelecká 879/59 | CZ-19600 Praha-9 Čakovice
T: +420 283 930 810 | F: +420 266 310 [email protected]| taconova.com
TACONOVA.COM
Změny vyhrazeny. 08/2014
1
Obj. č.
296.7009.000
Download

Datový list