EVIDENCE POJISTNÝCH SMLUV
A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Stručný popis
Funkcionalita umožňuje evidenci základních údajů z pojistných smluv a pojistných událostí
k jednotlivým vozům/majetku s vazbou na konkrétní vozidlo/kartu majetku.
Předpoklady
Funkcionalitu pojistných smluv a pojistných událostí je možné instalovat na všech databázích
Heliosu Green verze 42 (NET). V případě propojení na karty vozidel je nezbytné, aby na databázi
byla instalována třída Vozidlo. V případě propojení na kartu majetku je nezbytné instalovat i třídu
Investiční majetek.
Detailní popis
Pojistná smlouva – sledují se údaje o typu pojištění (zákonné, havarijní), čísle smlouvy,
pojišťovně, u které je majetek pojištěn, majiteli vozidla, pojistné hodnotě, částce ročního pojištění,
výši spoluúčasti. Je zajištěna vazba na konkrétní vozidlo/majetek. Dále je možné k záznamu
připojit jakýkoliv externí dokument (scan smlouvy, scan zelené karty atd.)
Pojistná událost – umožňuje sledovat jednotlivé záznamy o pojistných událostech k vozidlu /
majetku. Sleduje se vazba na pojistnou smlouvu, vozidlo/majetek. Dále si eviduje číslo pojistné
události, stav události (potvrzená, nepotvrzená, vyřízená), datum vzniku, místo události, výše
škody atd. K záznamu pojistné události je opět možné připojit související záznamy – servisní
zakázku / zakázkový list, fotografie poškozeného vozidla / majetku atd.
Fakturace přijaté náhrady – kromě evidence pojistné události jako takové umožňuje třída
pojistných událostí fakturovat částku přijaté náhrady. Faktura vydaná se vytváří funkcí „Vytvoření
FV“ po zapsání částky přijaté náhrady. Vytvořenou fakturu vydanou připojí funkce do
dynamického vztahu „FV pojišťovna“.
Storno FV - fakturu lze ze záznamu pojistné události také stornovat, funkcí „Storno FV“.
INFO NOVA s r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
http://www.infonova.cz, [email protected], telefon: 261 341 349
Download

evidence pojistných smluv a pojistných událostí