kladecí plán sněhových tašek
Kladecí plán sněhových zábran tyčových
Kladecí plán sněhových tašek “slza”
Sněhové zábrany tyčové
Návrh sněhových zábran se řídí tabulkou sklonu střechy, délky krovu a sněhovou oblastí
ve které se střecha nachází.
Systémové sněhové zábrany typu “slza” se instalují vždy v minimálně dvou řadách
šachovnicově rozložené. Sněhové tyče se instalují v jedné řadě a v rozestupu dle tabulky.
Tabulka vzdálenosti jednotlivých řad sněhových tyčí
sklon střechy
10°
14°
18°
23°
27°
33°
38°
42°
45°
50°
1
36
27
19
14
11
10
12
14
17
25
Zatížení střechy ( kN / m2 ) - podle sněhové oblasti
2
3
4
5
24
18
15
12
18
13
11
8,9
13
9,5
7,5
6,5
9,1
6,9
5,5
4,6
7,4
5,5
4,4
3,7
6,8
5,1
4,1
3,4
7,8
5,9
4,7
3,9
9,3
7
5,6
4,7
11
8,3
6,7
5,6
17
13
10
8,5
6
9,1
6,7
4,5
3,4
2,8
2,5
2,9
3,5
4,2
6,3
!! Maximální rozteč kovových držáků je 1200 mm !!
Tabulka roztečí konzol tyčových zachytávačů
Sněhové zatížení kN/m2
Vzdálenost konzol
Sklon střechy
< 15°
15° - 22°
22° - 27°
27° - 37°
37° - 45°
1,8
600
900
1200
Vzdálenost řad zachytávačů (m)
18
12
9
9,5
6,3
4,8
7,0
4,7
3,5
6,2
4,1
3,1
7,5
5,0
2,8
2,6
600
900
1200
Vzdálenost řad zachytávačů (m)
12,5
8,3
6,2
6,6
4,4
3,3
4,8
3,3
2,4
4,3
2,8
2,1
5,2
3,5
2,0
FACH střechy s.r.o. - výhradní distributor společnosti BRATEX pro Českou republiku
www.strechybratex.cz, email: [email protected], tel: +420 571 117 325, +420 571 117 335, +420 603 845 283
Sněhové tašky - “slza”
Schéma montáže sněhových tašek “slza” pro krytiny ERA, HERA, HESTIA, (HESTIA PLUS) a
INTEGRA v závislosti na sklonu střechy a délce krovu.
Rozměry sněhových tašek “slza” je nutno volit dle vybraného druhu krytiny.
rozmístnění A
rozmístnění B
Tabulka způsobu kladení tašek
oblast
sklon
<24°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
>50°
I
II
III
IV
V
VI
VII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
B
B
B
C
C
C
A
A
B
C
C
C
C
*
B
B
C
C
C
C
*
*
* - sněhová taška “slza” nelze použít.
Použijte tyčové sněhové zachytavače !
rozmístnění C
Pro krytinu ERA, HERA, INTEGRA je rozměr
sněhové tašky 230 mm.
Pro krytinu HESTIA, HESTIA PLUS platí
rozměr tašky rozměr 200 mm
!! Upozornění !!
Rozmístnění jednotlivých řad sněhových tašek
je závislý na délce krovu !!
Při výpočtu sněhových tašek berte v potaz
tabulku délky krovu !
Max. rozteč sněhových řad (m)
sněhová
taška
<24°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
>50°
I
II
III
IV
V
VI
VII
6
6
6
5
5
4
4
4
6
6
6
5
5
4
4
3
6
5
5
5
4
4
4
3
6
6
5
4
4
4
3
3
6
5
4
4
4
4
3
3
6
5
4
4
3
3
3
*
5
4
4
4
3
3
*
*
FACH střechy s.r.o. - výhradní distributor společnosti BRATEX pro Českou republiku
www.strechybratex.cz, email: [email protected], tel: +420 571 117 325, +420 571 117 335, +420 603 845 283
Sněhová mapa oblastí
FACH střechy s.r.o. - výhradní distributor společnosti BRATEX pro Českou republiku
www.strechybratex.cz, email: [email protected], tel: +420 571 117 325, +420 571 117 335, +420 603 845 283
Download

kladecí plán sněhových tašek