ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
NÁCHOD
Výsledková listina 36. Ročníku obranářského závodu
"O pohár 28. Října"
Sobota 25. října 2014
Kategorie dle zkoušky ZZO, pouze cviky poslušnosti podle platného NZŘ
6
6
5
7
4
8
2
9
3
60
59
58
57
51
51
45
42
30
24
Jana Malinová – JEWEL FIERY LUCIFER
CELKEM
1
5
Poslušnost celkem
8
4
Odložení psa
3
10 10 10 10 10 10
Aport volný
7
Odložení za poch. v leže
2
Obrana
10 9 10 10 10 10
Věra Veselíková – SPINKI
10 10 10 9 9 10
Vladimír Jansa – ČOKY
10 9 9 10 9 10
Věra Veselíková – KAČENKA 10 9 9 4 9 10
Monika Štěpánová – HAXLEY SEXY REXY
7 10 7 8 9 10
Petra Karmášková – LUCKY 10 8 8 10 9 0
Denisa Zlámalová – FALCO
9 7 9 8 0 9
Iveta Szabová Fialová – ELLIS ADMIKO
9 6 10 0 5 0
Jaroslava Vítková – EXCALIBUR ÁRES ŠAMARKAN
8 6 8 0 2 0
Sedni-lehni-vstaň
9
JMÉNO ZÁVODNÍKA
Přivolání psa
Startovní číslo
1
Ovladat. psa na vodítku
POŘADÍ
Poslušnost
Kategorie dle zkoušky ZM, beze stop podle platného NZŘ
5
Šárka Lokotová – RONNY
Stránka 1 z 2
9 9 9
7 10 9
8 10 8
8 9 8
10 6 10
0 9 6
44
43
44
29
41
0
10 9
10 9
10 10
10 9
10 8
3 7
7
7
8
4
5
4
10
10
10
0
10
10
10
50
9 10 10
8 9 10
8 8 8
7 7 7
8
9
9 10 9
48
46
44
40
0
0
Kategorie dle zkoušky ZVV1, beze stop podle platného NZŘ
Výsledková listina 36. Ročníku obranářského závodu
"O pohár 28. Října"
CELKEM
6
10
Obrana celkem
Kateřina Jarolímková – ECLIPSE RUNYE
10
Odolnost psa
2
10
Zadrţení pomocníka
Andrea Majerová – KORINA
5
Ochrana psovoda
Vojtěch Doleţal – FROZEN HEART DINO
1
Označení pomocníka
4
4
Průzkum terénu
3
Poslušnost celkem
Eva Janečková – ŢÍŢALA
Odloţení psa
6
50
Aport volný
Gabriela Slánská – VIKKI FIHRAK
2
Obrana
10 10 10 10 10
Sedni-lehni-vstaň
3
Ovladatelnost psa na vodítku
Start. číslo
1
JMÉNO ZÁVODNÍKA
Přivolání psa
POŘADÍ
Poslušnost
100
92
89
88
69
0
0
25. 10. 2014
10
92
94
86
86
70
186
177
173
166
150
Obrana psa při hlídání
Obrana celkem
CELKEM
Obrana celkem
17
19
17
17
14
Útok na psa z pohybu
10
20
91 9,5 10 9,5 19
87 10 8 8 19
86 10 9,5 8,5 17
5
15
10
20 100
5 14 9 20
5 14,5 8,5 19
4 13 8 19
CELKEM
Martina Zolmanová – GUPPI VIKAR 8,5
10
19
17
17
16
13
Útok na psa
Výslech
Zadrţení pomocníka
Prohlídka
Tomáš Kozák – PERCIVAL TOBANI
3
9 10
8 10
9 10
18
19
17
18
11
Obrana
Pokus o útěk fig.
1
3
9 9,5 9,5 8,5 13,5 14
9 10 9,5 9,5 8 14
9 7,5 8 8 12 14
Vystavení a vyštěkání
2
8
9
Vyhledání figuranta
Poslušnost celkem
Veronika Dvořáková – JOLIE
Aport šplhem
2
Aport skokem
1
Aport volný
100
Start. Číslo
10 10 10 10 10 15 15 10 10
POŘADÍ
Odloţení dlouhodobé
Vysílání vpřed s odloţením
Odl. ve stoje za pokl. s přivol.
Odl. v leţe za pokl. s přivoláním
Odloţení v sedě za pochodu
Ovladatelnost bez vodítka
Kategorie dle zkoušky IPO3, beze stop podle FCI
Poslušnost
JMÉNO ZÁVODNÍKA
Ochrana psovoda
Vyštěkání
Poslušnost celkem
Odloţení psa
Kladina nízká
Skok šplhem
Skok vysoký
Průzkum terénu
7
1 Vojtěch Doleţal – CORA Z PŮLNOČNÍHO DVORA 10
3 Václav Celba – CAMP Z RONBARU 6
5 Jiří Macháně – CITA
10
Andrea Pelcová – JOLLY GIRMIDO
Aport volný
10 15/5 15/5 15/5 100
8 10 94 10 9 9 10
8 10 83 10 10 9 10
8 10 87 10 8 8 9
9 7 80 7 10 10 8
8 5 80 10 4 8 10
Přepad psa při doprovodu
5
10
8 10
6 9
9 9
8 9
8 10
Doprovod ze zadu
4
10
9 10 9 10 10
10 7 9 9 8
8 8 10 9 6
5 10 7 10 9
8 10 7 9 5
Obrana psa při hlídání
3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10
Bohuslav Fiala – VITO FIHRAK 10
Štěkání psa
4
Odloţení za pochodu v leţe
2
Sedni-lehni-vstaň
2
JMÉNO ZÁVODNÍKA
Ovladatelnost psa na vodítku
Start. Číslo
1
Přivolání psa za poch. K noze
POŘADÍ
Kategorie dle zkoušky ZVV1, beze stop podle platného NZŘ
Poslušnost
Obrana
200
96 187
92 179
89 175
SPONZOŘI ZÁVODU:
DOGS4ME
TV PROBBE, s.r.o. - www.krmeni.cz
MILOSLAV SLÁNSKÝ – AUTO eMeS
ZKO Náchod
PRIMATOR a.s.
NOVÁK a NOVÁK eko s.r.o.- Ţernov
Autoškola Náchod s.r.o.
Jaroslav Manych
Ing. Jiří Macháně
Cenu pro nejstaršího účastníka závodu získal Václav Celba.
Cenu pro nejmladšího účastníka závodu získala Denisa Zlámalová.
Cenu za nejlepší obranu získala Veronika Dvořáková se psem JOLIE
Cenu za nejlepší poslušnost získal Bohuslav Fiala se psem VITO FIHRAK
Výtězem putovního POHÁRU 28. ŘÍJNA se stala Veronika Dvořáková se psem JOLIE se 187 Body.
Stránka 2 z 2
Výsledková listina 36. Ročníku obranářského závodu
"O pohár 28. Října"
25. 10. 2014
Download

výsledková listina závodu