Cenník platný: 22.6.2014 BROKOVÉ KOZLICE
Mod. FALCON EA Mon
Broková kozlica, s ven2lovanou šínou. Chrómovaná alebo čierna baskula. Voliteľná jednospúšť, ejektory. Fixné čoky.
Mod. FALCON EA Mon MC
Ako model Falcon EA Mon. ale s vymeniteľnými čokmi-­‐
mul2chooke
Mod. ADLER Mon
Ako model Falcon s rovnakými technickými a balis2ckými parametrami, ale s odľahčenou baskulou z Ergalu 55, selekPvna jednospúšť, baskula niklovaná alebo anodizovaná. Extraktory, nie ejektory. Poľovná odľahčená verzia,fixné čoky
Mod. ADLER Mon EDL
Luxusný model s kvalitným drevom, ejektory ,fixné čoky, Mod. ADLER Mon EDL MC
Luxusný model s kvalitným drevom,ejektory, vymeniteľné čoky -­‐ mul2chooke
Mod. GRIFONE BROKO
Broková kozlica s krátkou hlavňou 50 cm, určená na lov diviakou, s naťahovaním bicieho mechanizmu na chrbáte baskuly. Iba dvojspúšť ! Absolútna novinka vyrobená len pre slovenský trh !!!
Mod. OLIMPO EA Mon
Broková kozlica s ven2lovanou šínou. Bohatá strojová ry2na. Chrómovaná baskula s úpravou vo farbe starého striebra. Ejektory, voliteľná jednospúšť. Fixné čoky Mod. ARTEMIDE
Broková kozlica s ejektormi, voliteľnou jednospúšťou a s vymeniteľnými čokmi a bohatou ry2nou. Dodávaná s kkrásnym, výberovým drevom vyššej triedy.
Mod Artemide MulMchooke (MC)
Ako Artemide len s meniteľnými čokmi
Mod. ARTEMIDE LUSSO (LUXUS)
Luxusný model Artemide s dlhými bočnými zámkami a ešte kvalitnejším drevom, inak všetko ako ARTEMIDE, pevné čoky
CENA:
!
!
!!
!
!
1040,00
1170,00
1.015,00
1530,00
1590,00
!
upresním
e !!
!
!
!
1253,00
1330,00
1.420,00
1550,00
Mod. ARTEMIDE LUSSO (LUXUS) MC
Ako hore len s meniteľnými čokmi
Mod. New JAGUAR MulMchooke (MC)
Broková kozlica s ven2lovanou šínou, ejektormi, selekPvna jednospúšť. Spevnená baskula, s vysokým podieľom ručnej práce,výberové drevo s drevenou bodkou, rezervovná pre luxusnú triedu. Vymeniteľné čoky-­‐ multochooke. Luxusná poľovná zbraň pre náročných poľovníkov.
Mod. New JAGUAR GOLD MulMchooke
Ako model New Jaguar s mramorovanou baskulou a zlatými doplnkami, ostatné ako predchádzajúci model.vymeniteľnými čokmi. Luxusná poľovná zbraň pre náročných poľovníkov. Mod. New ALPEN EAGLE MC
Broková kozlica vychádzajúca z modelu Jaguar, ven2lovaná šína, selekPvna jednospúšť, ejektory. Dlhé bočné zámky s bohatou ry2nou a vysokým podielom ručnej práca. Výberové drevo s drevenou bodkou. Tento model nemá na slovenskom trhu konkurenta !!! Mod. FULGOR TRAP
Broková športová kozlica. Pažba jemné Montecarlo s kvalitnou gumennou bodkou. Oceľová baskula s vyššou odolnosťou.Ejektory. Fixné čoky **/* Mod. FULGOR SPORTING
Broková športová kozlica. Pažba s kvalitnou gumennou bodkou. Voliteľná jednospúšť. Ejektory. Oceľová baskula s vyššou odolnosťou. Vymeniteľné čoky-­‐ mul2chooke.
Mod. FULGOR SKEET Broková športová kozlica. Pažba s kvalitnou gumennou !
!!
1.640,00
1720,00 !
!!
1785,00
!!
2005,00
!!
1490,00
!!
1590,00
!
1420,00
!
1290,00
bodkou. Oceľová baskula s vyššou odolnosťou. Fixné skeetové zahrdlenia. GUĽOBROK
Mod. FOREST
Guľobroková kozlica s Pažba a predpažbie z kvalitného orechového dreva. Štandardná spúšť.
Mod. FOREST STE
Ako model Forest s napináčikom (Stecher).
Mod. MASTER
Guľobroková kozlica so spevnenou baskulou, pažba z kvalitného orechového dreva s bavorskou lícnicou, nastaviteľná spúšť s napináčikom (Stecher)
!
!
1380,00
1580,00
Kalibre 12 a 20 / 22.Hornet, 222Rem., 223Rem, 243W, 5,6 x 50R, 6,5 x 55SE, 6,5x 57R, 7x57R, 7x65R,308W, 30-­‐06Sp.,8x57JRS, 9,3x 74R GUĽOVÉ KOZLICE
Mod. 190/230 EXPRESS
Guľová kozlica s chrómovanou spevnenou baskulou, pažba a predpažbie z kvalitného orechového dreva. Dvojspúšť, normálny vyhadzovač. !
Model 230 sa líši širokou šínou ( + cca 200 euro)
Mod. 345 EXPRESS
Spevnená baskula a pažba s bavorskou lícnicou. Dvojspúšť, normálny vyhadzovač. Mod. 345 EXPRESS EA
Ako model 345 Express ale s ejektormi .
Mod. 345 EDL EXPRESS
Luxusný model guľovej kozlice s dlhými bočnými zámkami. Bavorská lícnica. Dvojspúšť, normálny vyhadzovač. Výberové drevo.
Mod. 345 EDL EXPRESS EA
Ako model 345 EDL ale s ejektormi.
Mod. BIG BORE EXPRESS
Guľová kozlica s mimoriadne pevnou baskulou pre veľké kalibre. Dodáva sa len na objednávku, s možnosťou špecifikácii od druhu kalibru až po ručnú ry2nu.
!
!!
!!
!
!
!
!
1680,00 !
!
1880,00
2345,00
2605,00
2705,00
2965,00
!!
!!
-­‐-­‐
-­‐-­‐
Kalibre: 30 R Blaser,308W, 30-­‐06Sp.,8x57JRS,9,3x 74R, 45-­‐70 Govt. JEDNORANOVÉ GUĽOVNICE
KIPPLAUFE Mod. SKL 98
Zlamovacia jednoranná guľovnica s naťahovaním bicieho mechanizmu na chrbáte baskuly . Pažba a predpažbie s kvalitného orechového dreva. Bezpečná zbraň na manipuláciu a poľovanie, vhodná aj pre nováčikov !
Mod. SKL 98 DL
Ako model SKL 98 ale s pažbou s bavorskou lícnicou. Zbraň v tomto prevedení nemá ekvivalentnú konkurenciu na slovenskom trhu ! Absolútna špička a výhodný pomer medzi cenou a výkonom !!!
Mod. SKL 98 EDL
Ako model SKL 98 ale s bavorskou lícnicou a bočnými panelmi.
!!
1370,00
!!
1520,00
1820,00
!
Kalibre: 22.Hornet, 25-­‐06 Sp., 5,6 x 50R, 6x62 Fréres,6,5 x 55SE, 6,5x 57R,6,5 x 65R, 7x57R, 7x65R,270W, 308W, 30-­‐06Sp.,8x57JRS, 9,3x 74R BROKOVÉ DVOJKY
Mod. SABA Mon.
Broková dvojka s vylepšenými systémom Anson -­‐
Deeley. Pištolová pažba, normálny vyhadzovač, bez ejektorov, jednospúšť. Existuje aj verzia SLUG.
Mod. MINI RANGER
Broková dvojka kal. 410 so systémom Anson-­‐Deeley a baskulou navrhnutou a vyrobenou podľa potrieb kalibru 410.
Mod. SIRIO Mon. EA Broková dvojka s vylepšeným systémom Anson-­‐
Deeley. Ejektory neselekPvna jednospúšť, bohatá ry2na, krásna povrchová úprava. Pištolová , anglická alebo zahnutá anglická pažba.
GUĽOVÉ DVOJÁKY
Mod. CLASSIC 92 EXPRESS
Guľový dvoják s pažbou z kvalitného orechového dreva s klasickou alebo bavorskou lícnicou. Možnosť voľby jednospúšte alebo dvojspúšte, extraktor, nie ejektor.
Mod. CLASSIC 92 EXPRESS EA
Ako model Classic 92 ale s ejektormi.
Mod. CLASSIC 92 EDL Luxusná verzia modelu Classic 92 bez ejektorov s dlhými bočnými zámkami , zdobené ry2nou. Sústrel guľových dvojákov CLASSIC 92 je garantovaný na menej ako 50 mm na 50 metrov.
Mod. CLASSIC 92 EDL EA
Ako model Classic 92 EDL ale s ejektormi.
Mod. CLASSIC SAFARI
Guľový dvoják so spevnenou baskulou pre veľké kalibre. Gravírovaná baskula. Pažba zo výberového orechového dreva s klasickou alebo bavorskou lícnicou. Pre modely Safari špecifikácie na objednávku !
Mod. CLASSIC SAFARI EA
Ako model Classic Safari ale s ejektormi.
Mod. CLASSIC SAFARI EDL Luxusný model Classic Safari s bočnými bohato zdobenými panelmi.
Mod. CLASSIC SAFARI EDL EA
Ako model Classic Safari EDL ale s ejektormi.
Mod. BIG FIVE CLASSIC SAFARI
Guľový dvoják so spevnenou baskulou pre veľké kalibre. Gravírovaná baskula. Pažba zo výberového orechového dreva s klasickou alebo bavorskou lícnicou.
Mod. BIG FIVE CLASSIC SAFARI EA
Ako model Big Five Classic Safari ale s ejektormi.
!!
!
!!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!!
!
1460,00 1.280,00 1560,00 1390,00
1755,00
2625,00
2.999,00
3150,00
3640,00
3675,00
4165,00
4375,00
4865,00
5420,00
6030,00
!
Kalibre: 375 Flanged Mag. N.E. -­‐ 416 Rigby -­‐ 450 / 400 N.E. -­‐ 450 N.E. 3” . -­‐ 470 N.E. -­‐ 500 N.E. 3” GUĽOVNICE
Mod. ROVER 600 (len 7,62 x 39 mm)
Opakovacia guľovnica so klasickým záverom typu Mauser . Pažba z orechového dreva. Zásobnikova verzia.
Mod. ROVER 870 standart
Opakovacia guľovnica so klasickým záverom typu Mauser . Pažba z orechového dreva. Zásobnikova verziaalebo schránkove verzie. Pažba z orechového dreva. K dispozícii v kalibroch uvedených v katalógu. Mod. ROVER 870 Balue
Ako model Rover 870 s cieľnikom a muškou pre rýchle zamierenie
Mod. ROVER 870 DL Luxusnejší model s pažbou z orechového dreva s lícnicou.
Mod. ROVER 870 DL Luxusnejší nahánkový model Rover 870 s cieľnikom a muškou pre rýchle zamierenie
Balue Mod. ROVER 870 SYN e ROVER 600 SYN
Ako Model Rover 870 a Rover 600 s pažbou zo synte2ckého materiálu.
Mod. ROVER INOX SYN
Jednoduchá opakovacia guľovnica ako model Rover 870 z nerezovej ocele. Pažba zo synte2ckého materiálu.
Mod. ROVER INOX DL
Ako model Rover 870 DL, z nerezovej ocele. Pažba z vyberaného orechového dreva. Mod. ROVER CUSTOM
Opakovacia guľovnica s hlavňou s vysokou presnosťou, anatomická pažba z orechového dreva. Spúšťový mechanizmus s odporom. Mod. ROVER CUSTOM L
Ako model Rover Custom s pažbou viacvrstvového laminátu. Možnosť voľby strednej pozdĺžne drážkovanej hlavne.
Mod. ROVER HUNTER COMP
Opakovacia lovecká guľovnica s pažbou zo synte2ckého materiálu a 3-­‐fázovou spúšťou.
Mod. ROVER 870 M Opakovacia guľovnica ako model Rover 870 DL, vo verzii pre ľavákov. (Lem hand)
!
!!
!
!
!
!!
!
!!
580,00
720,00 !
!
787,00
867,00
865,00
682,00
840,00
998,00 !
!
!
1255,00
!
1255,00
!
805,00 !
960,00
!
Mod. ROVER EDL
Luxusný model opakovacej guľovnice Rover 870 s pažbou z orechového dreva vyššej kvality, strojovou ry2nou a bavorskou lícnicou. Čierne alebo strieborne púzdro záveru (INC)
Mod. ROVER EDL JASPÉ
Ako model Rover 870 EDL s povrchovou úpravou mramorovaním.
TAKTICKÉ GUĽOVNICE
Mod. ROVER TACTICAL SYN
Športová opakovacia guľovnica Tac2cal. Pažba z nylonu a laminátu, nastaviteľná. Ťažká hlaveň.
Mod. ROVER TACTICAL LW
Športová opakovacia guľovnica Tac2cal. Pažba z laminovaného dreva, nastaviteľná. Ťažká hlaveň.
Mod. ROVER TACTICAL FG
Športová opakovacia guľovnica Tac2cal. Pažba zo špeciálneho sklolaminátu opatreného ochrannou vrstvou, nenastaviteľná. Ťažká hlaveň.
!
!!
!
!
!
!
1260,00
1260,00
1340,00
1580,00
1785,00
Kalibre: 222Rem., 223Rem, 243W, 6,5x47 Lapua,6,5-­‐284 Norma, 6,5 x 55SE,308W, 300 WM,7-­‐08 Rem.,7mm Rem S.A.U.M .
MALOKALIBROVKA
Mod. SPORTER
Poloautoma2cká malokalibrovka kal. 22 LR s otočným zásobníkom na 10 výstrelov. !
342,00
Ceny v cenníku sú vrátane DPH!!! MOC sú nami odporúčané ceny. !!
!
Download

Cenník - Brokovnice.sk