Hazine, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul’un Logoları
Türkiye
Finansal Tabana Yayılma Konferansı
3-4 Haziran 2014
Hilton İstanbul
Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye - İstanbul
1. GÜN
[3 Haziran 2014]
08.30 – 09.00 – Kayıt ve Kahve
09:00 - 10.15 –Açılış Konuşmaları
-
İbrahim H. Çanakcı, Hazine Müsteşarı
-
Mukim Öztekin, BDDK Başkanı
-
Vahdettin Ertaş, SPK Başkanı
-
M. İbrahim Turhan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
-
Martin Raiser, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü
10.15 – 11.15 – Küresel Finansal Tabana Yayılma Gündemi ve G-20
 Küresel Olarak Finansal Tabana Yayılmaye Genel Bakış
Gaiv M. Tata, Direktör, Finansal Tabana Yayılma ve Altyapı Uygulamaları, DB
 Finansal Tabana Yayılma ve G20 Kalkınma Gündemi – Rusya’nın G20
Başkanlığından Edinilen Deneyimler
Anna Zelentsova, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı ve G20 Finansal Tabana Yayılma
için Küresel Ortaklık Eş Başkanı,
11.15 – 11.45 – Kahve Arası
11.45 – 12.45 – Finansal Tabana Yayılma Politikaları ve Stratejileri
 Küresel Genel Bakış – Finansal Tabana Yayılma Stratejilerindeki İlerleme
Margaret J. Miller, Kıdemli Ekonomist, Dünya Bankası
 Finansal Tabana Yayılma Stratejilerinde En İyi Uygulamalar
Klaus Prochaska, Kıdemli Politika Analisti, Bilgi Yöneticisi, AFI
Sayfa 1 / 5
Hazine, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul’un Logoları
 İngiltere Finansal Tabana Yayılma Stratejisi- Örnek İnceleme
Brian Pomeroy, Finansal Tabana Yayılma Görev Gücü Başkanı, İngiltere
12.45 – 13.00 – Türkiye’de Finansal Tabana Yayılmaye Genel Bakış
 Türkiye’de Finansal Tabana Yayılmaye Genel Bakış
Alper Oğuz, Kıdemli Finansal Sektör Uzmanı, Dünya Bankası
13.00 – 14.00 – Öğle Yemeği
14.00 – 15.30 – Finansal Hizmetlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması – Bölüm I
Mevduat Hesapları
Mevduat Hesapları - Moderatör: Şebnem Şener, Kıdemlı Finansal Sektör Uzmanı
 Mevduatlar ve Yoksulluğu Azaltma – Örnek İncelemesi
Joao Pedro Azevedo, Kıdemli Ekonomist, PREM, Dünya Bankası
 AB Temel Banka Hesapları ve Ödeme Hizmetleri
Monika Hempel, Avrupa Merkez Bankası
 Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü/Gates Vakfı’nın düşük gelirliler için banka
hesaplarına yönelik pilot uygulama/yaygınlaştırma girişimi
Ian Radcliffe, Direktör, WSBI/ESBG
Barbaros Uygun, Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Bankacılık, ING Bank
Tuna Özgenel, Bireysel Bankacılık Ürün Yönetimi - Mevduat Müdürü, Akbank
15.30 – 16.00 – Kahve Arası
16.00-17.30 – Finansal Hizmetlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması – Bölüm II
Finansal Tabana Yayılmanin Geliştirilmesinde İslami Finansın Rolü - Panel
Moderatör: Dr. Zamir Iqbal
 İslami Finans ve Finansal Tabana Yayılma, Küresel Genel Bakış
Dr. Zamir Iqbal, İslami Finans Merkezi Başkanı, İstanbul/Türkiye
 İslam Ülkelerinde Finansal Tabana Yayılma
Dr. Mohammed Obaidullah, İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü -IRTI
 Pakistan’daki Akhuwat Deneyimi
Sayfa 2 / 5
Hazine, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul’un Logoları
Dr. Amjad Saqib, Akhuwat Kurucusu, Pakistan
2. GÜN
[4 Haziran 2014]
09.00 – 10.30 – Kadınların Finansal Dışlanma Sorununun Çözülmesi: Kadınlar için Finansal
Tabana Yayılma Nasıl Başarılabilir?
 Ülke karşılaştırması ve örnek incelemesi
Dorothe Singer, Dünya Bankası DEC
 Türkiye’de kadının ekonomik hayattaki yeri, sorunlar ve gelişmeler
Banu Yıldız, Genel Müdür Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 Cinsiyet ve finansal tabana yayılma, veri ve analizlere ilişkin sunum
Ana Maria Munoz, Kıdemli Sosyal Cinsiyet Uzmanı, PREM,
 Garanti Bankası Örnek İncelemesi
Ulugbek Yusufdjanovich Tilyayev, Operasyonlar Sorumlusu, IFC
 Turcell Tecrübesi
Zeynep Ozbil, Turkcell
10.30- 11.00 – Kahve Arası
11.00-12.30 – Tüketicilerin Korunması ve Finansal Okuryazarlık – Panel
Moderatör: Kamer Karakurum Özdemir
 Finansal Tüketicilerin Korunması ve Finansal Eğitim ile ilgili Son Uygulamalar
Ivo Jenik, Dünya Bankası
 Finansal Eğitim
Flore-Anne Messy, OECD
 Finansal Ombudsman – Kanada Örneği
Doug Melville, Ombudsman ve İcra Direktörü, Kanada Bankacılık Hizmetleri ve Yatırım
Ombudsmanlığı (OBSI),
 Finansal eğitim politikası
Bora Oruç, Başkan Yardımcısı, SPK
 Finansal tüketicilerin korunmasına yönelik politikalar ve düzenlemeler - BDDK
Adem Yekeler, Finansal Tüketicinin Korunması Denetim Grubu Başkanı, Finansal
Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı, BDDK
Sayfa 3 / 5
Hazine, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul’un Logoları
12.30-13.30 – Öğle Yemeği
13.30 -15.00 – Alternatif Hizmet Kanalları: Alternatif hizmet kanalları yoluyla finansal
tabana yayılma nasıl arttırılabilir?
Moderatör: Jose Guilherme Reis- Sektör Lideri, Dünya Bankası
 e-para, mobil para, banka acentalığı reformları ve uygulamaları ile ilgili uluslararası
örnekler ve örnek incelemeleri
Margarete O. Biallas, Kıdemli Operasyonlar Sorumlusu, IFC
 Türkiye Deneyimi: e-para ve ödeme hizmetleri ile ilgili yeni reformlar
Fatma Tangı Irkılata, Kıdemli Bankacılık Uzmanı, Düzenleme Daire Başkanlığı, BDDK
 Özel Sektör Deneyimi: Bankalararası Kart Merkezi
Dr. Soner Canko, General Manager, BKM
 Özel Sektör Deneyimi:
Ömer Gökhan Kuyucu, Tüketici Hizmetleri Daire Başkanı, Vodafone
15.00-15.30 – Kahve Arası
15.30-17.00 – Mikro işletmelere ve KOBİ’lere nasıl erişilebilir? - Panel
Moderatör: Dr. Müfit Arberk
 Türkiye’de KOBİ finansmanı ile ilgili başlıca zorluklar – Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Finansmana Erişim Komitesi
Dr. Müfit Arberk, Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı
 Mikro Finans Sektörü için düzenleme ve denetleme yaklaşımları
Olga V. Tomilova, ECA Bölge Temsilcisi, CGAP
 Gelişen İşletmeler Piyasası ve KOBİ’lerin sermaye finansmanına erişimlerinin
arttırılması
Sertaç Fuad Karaağaoğlu, Grup Yöneticisi, Kotasyon ve Endeksler Grubu, BORSA
Istanbul
 Melek Yatırımcılar ve Girişim Sermayesi
Hakan Ertürk, Daire Başkanı, Hazine Müsteşarlığı
 Özel Sektör Deneyimleri: TEB KOBI Danışmanlık Hizmetleri
Devrim Tavil, Direktör, TEB
17.00-17.30 - Kapanış Konuşması
Ali Arslan, Genel Müdür, Hazine Müsteşarlığı
Jose Guilherme Reis, Sektör Lideri, Dünya Bankası
Sayfa 4 / 5
Hazine, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul’un Logoları
Sayfa 5 / 5
Download

Program