Požadavky ADR v závislosti na zabalení a označení kusů
Typ přepravy
Zápisy do přepravních
dokladů
1 Přeprava plně dle ADR
ANO
Příklad:
UN 3295 UHLOVODÍKY,
KAPALNÉ, J.N. (technický
benzín), 3, II, (D/E)
počet a popis kusů;
celkové množství
odesílatel, příjemce
2 Přeprava dle 1.1.3.6 ADR
(podlimitní přeprava)
Označení dopravní
jednotky
ANO
Vpředu a vzadu na
dopravní jednotce
oranžovou tabulkou bez
čísel.
ANO
Příklad:
UN 3295 UHLOVODÍKY,
KAPALNÉ, J.N. (technický
benzín), 3, II, (D/E)
počet a popis kusů;
celkové množství
odesílatel, příjemce
3 Kusy balené jako
omezené množství (LQ)
NE
4 Kusy balené jako vyňatá
množství
ADR 2009
Výbava dopravní
jednotky
Označení kusů
Schválení
obalů
ANO
ANO
ANO
Dle poslední čtvrté strany bezpečnostní značka, UN
písemných pokynů a navíc číslo
práškové hasící přístroje
ANO
Pouze práškový hasící
přístroj o obsahu 2 kg
ANO
Poznámka
UN 3295
ANO
bezpečnostní značka, UN
číslo
UN 3295
NE
Pokud je přepravováno
více jak 8 tun hrubé
hmotnosti kusů balených
jako omezené množství,
dopravní jednotka musí
být od 1.1.2011 vpředu a
vzadu označena
symbolem viz. poznámka
o velikosti min. 250x250
mm.
Od 1.1.2011
se značení
mění na:
ANO
NE
ANO
V přepravním dokladu
musí být uveden zápis:
NEBEZPEČNÉ VĚCI VE
VYŇATÝCH MNOŽSTVÍ
Vzor označení kusů
čtverec postavený na
vrchol s vepsaným UN
číslem
NE
ANO
NE
NE
Červeně ohraničený
obdélník s červeným
písmenem E v kruhu
NE
M KONZULT s.r.o.
Poradenství a školení v oblasti přeprav nebezpečných věcí, služba externího bezpečnostního poradce ADR. Akreditované školení řidičů ADR a bezpečnostních poradců
DGSA-ADR. Prodej výbavy ADR.
U Hellady 4, 140 90 Praha 4 | tel./fax +420 234 676 234 | [email protected] | www.mkonzult.cz | www.obchodadr.cz | Loc: 50°3'19.36"N, 14°27'29.269"E
IČ: 26737132 | DIČ: CZ26737132
M KONZULT s.r.o.
www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz
17.09.2010
Download

UN 3295 UN 3295 M KONZULT s.r.o.