Výkupní ceny mat. v Rokytnicí v Orlických horách ve Sb! •..n~m
Materiál
Výkupní ceny
Ocel 28
1
~o'.o Dl) PA 1>'-'
170405
,
Ocel lehká 27
4
Ocel těžká
5
170405
Litina
5
170405
Nerez kus.
18
170405
Olovo
15
170403
Zinek kus.
10
200140
Cu elektro
115
170401
Cu kusová
115
170401
Elektromotor
10
170405
Bronz kusová
70
170401
Ms kusová
70
170401
AI elektro
30
170402
AI kusová
20
170402
Papír,lepenka
0,5
150 101
Papír. směs
0,1
200101
1
200101
Novlny.časoplsy
170405
j
rJ.vot.~
Download

Ocel 28 1 170405 Ocel lehká 27 4 170405 Ocel těžká 5 170405