ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Autorizovaný servis:
TOYOTA CENTRAL EUROPE
Prius Plus 2014
ϮϬϭϰͬϭϭї
Platnost od:
16.1.2015
Hi-TECH
Název dílu
Hotspot - WiFi
Zábavní systém
Zábavní systém
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'K
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'KWůƵƐ
Poznámky
uživatelský manuál
tŝ&ŝǀLJƐşůĂē
instalace
Celkem
7" displej
SLAVE
ϳΗĚŝƐƉůĞũǀēĞƚŶĢƉƎĞŚƌĄǀĂēĞD^dZ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϮĚŝƐƉůĞũĞͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
instalace
Celkem
bezdrátová sluchátka
držák pro iPad kompatibilní s Apple iPad gen. 2, 3, 4
;ŶĂƉĄũĞŶşƉƎĞƐh^Ϳ
držák pro iPad bez možnosti napájení kompatibilní
s Apple iPad gen. 2, 3, 4
adaptér držáku pro iPad Air
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϭĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϭĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚďĞnjŵŽǎŶŽƐƚŝŶĂƉĄũĞŶş
GPS anténa
GPS modul pro Touch 2 audio systém
instalace
Celkem
GPS anténa
GPS modul pro Touch 2 audio systém, 3 letá aktualizace
zdarma
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ49X-X0270-EE
PZ41C-X0270-A0
INSTAL-PRIUS-PL
Množství
1 Ks
1 Ks
1h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PZ462-00375-00
PZ462-00207-00
PZ462-G5200-00
PZ462-00202-00
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
2 Ks
1 Ks
4h
PZ462-00201-03
1 Ks
ϯϳϯϮ<ē
ϯϰϱϮϬ<ē
ϭϱϳϯ<ē
PZ462-00208-00
1 Ks
ϰϵϵϬ<ē
PZ462-00209-00
1 Ks
ϰϱϬϬ<ē
PZ462-00208-01
PZ462-00201-00
PZ462-00201-02
PZ490-00338-00
PZ490-00334-E0
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1,5 h
ϯϯϱ<ē
ϰϬϲϳ<ē
ϮϮϭϵ<ē
PZ490-00338-00
1 Ks
PZ490-00336-E0
1 Ks
INSTAL-PRIUS-PL
1,5 h
ϭϰϬϬ<ē
ϯϮϴϭϭ<ē
Poznámky
ƐĂĚĂŚůŝŶşŬŽǀljĐŚůŝƓƚƉƎĞĚŶşĐŚƉƌĂŚƽĚǀĞƎşƐŶĄƉŝƐĞŵ,LJďƌŝĚ
instalace
Celkem
ĚŽĚƌǎĄŬƵŶĄƉŽũƽ
ŽnjĚŽďŶljŬƌLJƚŬůşēĞ,^ůŽŐŽ
ƵŶŝǀĞƌnjĄůŶşϮϱůďŽdž͕ŵŽǎŶŽƐƚŶĂƐƚĂǀĞŶşĐŚůĂnjĞŶşͬŽŚƎşǀĄŶş
adaptér 220/12V pro použití v domácnosti
sada velur 520g, antracit
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ438-G5180-00
INSTAL-PRIUS-PL
Množství
1 Ks
0,4 h
08171-47800
PZ49J-G0131-00
PZ450-00320-A0
PZ450-00320-02
PZ410-G8350-BA
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,2 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
Ϯϱϱϴ<ē
ϯϳϯ<ē
Ϯϵϯϭ<ē
ϭϮϲϭ<ē
ϳϴϴ<ē
ϭϬϲϳϯ<ē
ϮϬϬϵ<ē
ϭϲϳϱ<ē
ϭϴϳ<ē
ϭϴϲϭ<ē
ϳϲϱϴ<ē
ϵϯϯ<ē
ϴϱϵϭ<ē
ϯϬϳϴϴ<ē
ϮϮϴϵϵ<ē
ϭϰϬϬ<ē
ϮϰϮϵϵ<ē
ϯϭϰϭϮ<ē
INTERIÉR
Název dílu
KnjĚŽďŶĠůŝƓƚLJƉƌĂŚƽ
Popelník
KnjĚŽďŶljŬƌLJƚŬůşēĞ
Chladicí box
Textilní koberce
1/4
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Gumové rohože
Rohož zavazadlového prostoru
ƵƚŽƐĞĚĂēŬLJ
sLJŚƎşǀĄŶşƐĞĚĂĚĞů
Aktivní filtr interiéru
Organizér nákladu
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛĚŽ
zavazadlového prostoru
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛĚŽ
zavazadlového prostoru
Samonavíjecí upínací pás
Alarm
Alarm
sada tmavých rohoží
instalace
Celkem
omyvatelná plastová rohož
instalace
Celkem
Baby Safe Plus
(0-13kg)
Duo Plus ISOFIX (9-18kg)
Kid
(15-36kg)
Kid ISOFIX
(15-36kg)
ƐĂĚĂƉƌŽƉƎĞĚŶşƐĞĚĂĚůĂ
instalace
Celkem
pylový filtr s aktivní uhlíkovou vrstvou
instalace
Celkem
ēĞƌŶljŶLJůŽŶŽǀljďŽdž
vertikální
instalace
Celkem
horizontální
instalace
Celkem
ƉƌŽƵĐŚLJĐĞŶşƌŽnjŵĢƌŶĠŚŽŶĄŬůĂĚƵǀnjĂǀĂnjĂĚůŽǀĠŵƉƌŽƐƚŽƌƵ
instalace
Celkem
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂ
instalace alarmu
Celkem
senzor náklonu
instalace senzoru náklonu
Celkem
PZ49K-G8350-RJ
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,2 h
ϭϯϬϳ<ē
ϭϴϳ<ē
ϭϰϵϯ<ē
ϭϵϴϯ<ē
ϵϯ<ē
ϮϬϳϳ<ē
ϲϭϯϵ<ē
ϵϳϯϰ<ē
ϰϳϰϱ<ē
ϳϰϳϱ<ē
ϵϬϵϴ<ē
ϯϳϯϮ<ē
ϭϮϴϯϬ<ē
ϭϬϳϳ<ē
ϭϴϳ<ē
ϭϮϲϰ<ē
ϭϲϬϬ<ē
ϮϬϭϲ<ē
ϮϴϬ<ē
ϮϮϵϲ<ē
ϭϯϬϯ<ē
ϭϴϳ<ē
ϭϰϵϬ<ē
ϴϬϲϳ<ē
ϭϮϭϯ<ē
ϵϮϴϬ<ē
ϲϳϬϳ<ē
ϯϳϯϮ<ē
ϭϬϰϯϵ<ē
Ϯϰϵϯ<ē
ϰϲϳ<ē
Ϯϵϱϵ<ē
PZ434-G0302-PJ
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,1 h
73700-0W030
73700-0W180
73700-0W200
73700-0W050
PZ457-G0313-00
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
4h
08974-00820
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,2 h
PT427-00120
PT347-47110
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
0,3 h
PZ416-J0340-ZA
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,2 h
08240-47820-B0
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1,3 h
PZ464-G0132-00
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
4h
PZ464-00130-03
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,5 h
Poznámky
Herana 16"
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
Celkem
16" tmavé barvy
matice
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
Celkem
sada pojistných matic pro litá kola
instalace
Celkem
ƐĂĚĂďŽēŶşĐŚŽĐŚƌĂŶŶljĐŚůŝƓƚƐĐŚƌŽŵŽǀĂŶljŵĚŽƉůŸŬĞŵ
lakované 070, (B0-1F7; B2-1G3; C0-202)
instalace
Celkem
ƐĂĚĂůŝƓƚƌŽŚƽŶĄƌĂnjŶşŬƽƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
instalace bez lakování
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ474-T0674-ZJ
INSTAL-PRIUS-PL
Množství
1 Ks
0,3 h
PZ49M-G8690-ZB
90942-01021
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
5 Ks
0,3 h
PZ413-99683-00
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,2 h
08266-47820-A1
1 Ks
ϭϬϱϴϴ<ē
INSTAL-PRIUS-PL
0,5 h
PW177-47000
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1h
ϰϲϳ<ē
ϭϭϬϱϰ<ē
ϯϬϬϯ<ē
ϵϯϯ<ē
ϯϵϯϲ<ē
EXTERIÉR
Název dílu
Litá kola
Ocelová kola
Zámky litých kol
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJĚǀĞƎş
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJƌŽŚƽŶĄƌĂnjŶşŬƽ
2/4
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϰϭϱϰ<ē
ϮϴϬ<ē
ϰϰϯϰ<ē
ϮϮϳϬ<ē
ϮϴϬ<ē
ϮϱϱϬ<ē
ϭϭϯϳ<ē
ϭϴϳ<ē
ϭϯϮϰ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Ochranná fólie zadního
nárazníku
Ochranná lišta zadního
nárazníku
KĐŚƌĂŶŶĄĨſůŝĞƉŽĚŬůŝŬLJĚǀĞƎş
>ĂƉĂēĞŶĞēŝƐƚŽƚ
>ĂƉĂēĞŶĞēŝƐƚŽƚ
ŚƌŽŵŽǀĂŶĄƉƎĞĚŶşůŝƓƚĂ
WƎĞĚŶşƐƉŽĚŶşƐƉŽŝůĞƌ
ŽēŶşƐƉŽŝůĞƌLJ
Parkovací asistent zadní
WĂƌŬŽǀĂĐşĂƐŝƐƚĞŶƚƉƎĞĚŶş
ĂĚŶşŶŽƐŝēũşnjĚŶşĐŚŬŽů
ēŝƌĄĨſůŝĞƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
instalace
Celkem
plastová lišta zadního nárazníku
instalace
Celkem
ƐĂĚĂēŝƌĠĨſůŝĞƉƌŽƉƎĞĚŶşŬůŝŬLJƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
instalace
Celkem
ƉƎĞĚŶşĂnjĂĚŶşnjĄƐƚĢƌŬLJ
instalace
Celkem
ƉƎĞĚŶşnjĄƐƚĢƌŬLJ
njĂĚŶşnjĄƐƚĢƌŬLJ
ůŝƓƚĂƉƎĞĚŶşŵĂƐŬLJ
instalace
Celkem
lakovaný 070 (-A0 040, -B0 1F7, -B2 1G3, -C1 218, -E1 4W4,
-J0 8T5)
instalace
Celkem
lakované 070 (-A0 040, -B0 1F7, -B2 1G3, -C1 218, -E1 4W4,
-J0 8T5)
instalace
Celkem
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
ƐĂĚĂƐĞŶnjŽƌƽdWǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ;ůĂŬŽǀĂŶĠǀŝnj͘
samostatný ceník)
ǀLJƉşŶĂēdW
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢůĂŬŽǀĄŶş
Celkem
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
ƐĂĚĂƐĞŶnjŽƌƽdWǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ;ůĂŬŽǀĂŶĠǀŝnj͘
samostatný ceník)
ǀLJƉşŶĂēdW
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢůĂŬŽǀĄŶş
Celkem
ĚƌǎĄŬŶĂĚǀĢũşnjĚŶşŬŽůĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
elektroinstalace
instalace
Celkem
3/4
PW178-47000
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,5 h
ϭϱϳϰ<ē
ϰϲϳ<ē
ϮϬϰϭ<ē
Ϯϲϰϴ<ē
ϰϲϳ<ē
ϯϭϭϰ<ē
ϯϭϲ<ē
ϰϲϳ<ē
ϳϴϮ<ē
ϯϱϮϳ<ē
ϵϯϯ<ē
ϰϰϲϬ<ē
ϮϳϬϳ<ē
ϭϳϱϲ<ē
ϴϴϬϯ<ē
ϰϲϳ<ē
ϵϮϲϵ<ē
PW178-47002
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,5 h
PZ438-B0182-00
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
0,5 h
PU060-47115-EP
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1h
PU060-47115-EF
PU060-47115-ER
08423-47840
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,5 h
08154-47840-A1
1 Ks
ϵϲϴϬ<ē
INSTAL-PRIUS-PL
1,5 h
ϭϰϬϬ<ē
ϭϭϬϴϬ<ē
08150-47820-A1
1 Ks
ϭϯϱϯϭ<ē
INSTAL-PRIUS-PL
1,5 h
ϭϰϬϬ<ē
ϭϰϵϯϭ<ē
PZ464-G5420-00
1 Ks
PZ464-00422-AB
1 Ks
PZ464-T3420-55
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
4h
PZ464-G3421-D0
1 Ks
PZ464-00422-AB
1 Ks
PZ464-G3421-55
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
4h
PZ408-00694-00
PZ408-G5690-00
PZ457-G5560-A0
INSTAL-PRIUS-PL
1 Ks
1 Ks
1 Ks
3h
ϳϳϬϵ<ē
ϯϳϯϮ<ē
ϭϭϰϰϭ<ē
ϴϬϳϬ<ē
ϯϳϯϮ<ē
ϭϭϴϬϮ<ē
ϵϵϵϭ<ē
ϱϱϰϵ<ē
ϰϱϬϵ<ē
Ϯϳϵϵ<ē
ϮϮϴϰϴ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/
Název dílu
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞũşnjĚŶşĐŚŬŽů
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞůLJǎş
^ƚƎĞƓŶşďŽdžLJ
Poznámky
uzamykatelný hliníkový profil
ƐĂĚĂŬŽǀŽǀljĐŚnjĄŵŬƽϰŬƐ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, pravostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, levostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϳŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ
ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽĂƌĚLJƐƚĂŶĚ͘
velikostí)
ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽĂƌĚLJ͕ϳϳĐŵ
4 páry lyží nebo 2 snowboardy, 58 cm
standard model (4 páry lyží nebo 1 snowboard stand.
velikostí)
ϰϲϬ>͕ϮϬϱdžϴϰdžϰϱ͕ůĞƐŬůljēĞƌŶlj͕ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĠŽƚĞǀşƌĄŶş
460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání
420L, 232x70x40, šedý, oboustranné otevírání
410L, 175x82x45, šedý, oboustranné otevírání
şƐůŽĚşůƵ
PZ403-G8610-GA
PZ403-99650-00
PZ4AP-PR591-B0
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϳϬϬϱ<ē
ϰϮϰ<ē
ϮϵϱϬ<ē
PZ403-00632-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ403-00631-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ4AP-FR530-A0
1 Ks
ϭϳϬϱ<ē
PZ4AP-XT739-00
1 Ks
ϱϮϳϯ<ē
PZ403-00636-00
PZ403-00630-00
1 Ks
1 Ks
Ϯϳϵϴ<ē
Ϯϰϱϵ<ē
PZ4AF-ZM083-00
1 Ks
ϯϰϱϯ<ē
PZ41B-00633-00
PZ41B-00634-00
PZ41B-00637-00
PZ41B-00638-00
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϬϵϬϬ<ē
ϵϱϬϬ<ē
Množství
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PAKET-PROTECT-LX
1 Ks
ϵϱϬϬ<ē
Poznámky
şƐůŽĚşůƵ
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂ
PAKET-ALARM
dŽƵĐŚϮΘ'ŽŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJǀLJďĂǀĞŶĠ
PAKET-NAVGO-T2
Touch 2 displejem
dŽƵĐŚϮΘ'ŽWůƵƐŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJƐ
PAKET-NAVGO-PLT2
Touch 2 displejem, 3 letá aktualizace zdarma
Množství
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϲϱϬϬ<ē
1 Ks
ϭϳϬϬϬ<ē
1 Ks
ϮϱϬϬϬ<ē
PAKETY volitelné
Název dílu
ProTect
Poznámky
ŬŽŵƉůĞƚŶşďĂůşēĞŬŽĐŚƌĂŶŶljĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽƉƌŽŝŶƚĞƌŝĠƌ͕
ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ
şƐůŽĚşůƵ
W<dz;ĚŽĚĄŶşƉŽƵnjĞƐŶŽǀljŵǀŽnjĞŵ͕ĐĞŶLJǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞͿ
Název dílu
Alarm
Navigace
Na veškeré originální príslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky nebo do ujetí 100.000km dle toho, co nastane dríve, není-li v samostatném
zárucním liste záruka delší. Uvedené platí u instalace na nové vozidlo pri jeho zakoupení.
Toyota Central Europe si vyhrazuje právo zmenit jakýkoliv detail ve specifikacích a cenách príslušenství bez predchozího oznámení. Podrobné
informace o kompatibilite vašeho modelu vozu s príslušenstvím uvedeným v ceníku získáte u autorizovaného partnera Toyota a nebo na
www.toyota.cz
4/4
Download

Ceník příslušenství - Prius+