ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Autorizovaný servis:
TOYOTA CENTRAL EUROPE
Prius
ϮϬϭϰͬϬϱї
Platnost od:
16.1.2015
Hi-TECH
Název dílu
Hotspot - WiFi
Zábavní systém
Zábavní systém
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'K
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'KWůƵƐ
Poznámky
uživatelský manuál
tŝ&ŝǀLJƐşůĂē
instalace
Celkem
7" displej
SLAVE
ϳΗĚŝƐƉůĞũǀēĞƚŶĢƉƎĞŚƌĄǀĂēĞD^dZ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϮĚŝƐƉůĞũĞͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
instalace
Celkem
bezdrátová sluchátka
držák pro iPad kompatibilní s Apple iPad gen. 2, 3, 4
;ŶĂƉĄũĞŶşƉƎĞƐh^Ϳ
držák pro iPad bez možnosti napájení kompatibilní
s Apple iPad gen. 2, 3, 4
adaptér držáku pro iPad Air
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϭĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ//ƉƌŽϭĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚďĞnjŵŽǎŶŽƐƚŝŶĂƉĄũĞŶş
GPS anténa
ŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů'K͕ƉŽƵnjĞƐdŽƵĐŚĚŝƐƉůĞũĞŵ
uživatelský manuál
instalace
Celkem
GPS anténa
ŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů'KWůƵƐ͕ƐdŽƵĐŚĚŝƐƉůĞũĞŵ͕ϯůĞƚĄ
aktualizace zdarma
uživatelský manuál GO Plus
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ49X-X0270-EE
PZ41C-X0270-A0
INSTAL-PRIUS
Množství
1 Ks
1 Ks
1h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PZ462-00375-00
PZ462-00207-00
PZ462-G3200-00
PZ462-00202-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
2 Ks
1 Ks
4,5 h
PZ462-00201-03
1 Ks
ϰϭϰϱ<ē
ϯϰϵϯϯ<ē
ϭϱϳϯ<ē
PZ462-00208-00
1 Ks
ϰϵϵϬ<ē
PZ462-00209-00
1 Ks
ϰϱϬϬ<ē
PZ462-00208-01
PZ462-00201-00
PZ462-00201-02
PZ490-00330-A0
PZ490-00331-E0
PZ49X-00332-CS
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1,5 h
ϯϯϱ<ē
ϰϬϲϳ<ē
ϮϮϭϵ<ē
PZ490-00330-A0
1 Ks
PZ490-00332-E0
1 Ks
PZ49X-00331-CS
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1,5 h
şƐůŽĚşůƵ
PZ438-G0181-00
INSTAL-PRIUS
Množství
1 Ks
0,4 h
ϳϲϱϴ<ē
ϵϮϭ<ē
ϴϱϳϵ<ē
ϯϬϳϴϴ<ē
ϮϬϯϲϮ<ē
ϭϯϴϮ<ē
Ϯϭϳϰϯ<ē
ϮϳϱϬϳ<ē
ϭϯϴϮ<ē
Ϯϴϴϴϵ<ē
INTERIÉR
Název dílu
KnjĚŽďŶĠůŝƓƚLJƉƌĂŚƽ
KnjĚŽďŶĠůŝƓƚLJƉƌĂŚƽ
Poznámky
ƐĂĚĂŚůŝŶşŬŽǀljĐŚůŝƓƚƉƎĞĚŶşĐŚƉƌĂŚƽĚǀĞƎş
instalace
Celkem
ƐĂĚĂƉŽĚƐǀşĐĞŶljĐŚůŝƓƚƉƎĞĚŶşĐŚƉƌĂŚƽĚǀĞƎş
instalace
Celkem
08266-47810
INSTAL-PRIUS
1/4
1 Ks
1h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϱϲϯ<ē
ϯϲϴ<ē
ϭϵϯϮ<ē
ϭϭϯϲϵ<ē
ϵϮϭ<ē
ϭϮϮϵϬ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Popelník
KnjĚŽďŶljŬƌLJƚŬůşēĞ
Chladicí box
Textilní koberce
Gumové rohože
Rohož zavazadlového prostoru
ƵƚŽƐĞĚĂēŬLJ
sLJŚƎşǀĄŶşƐĞĚĂĚĞů
Aktivní filtr interiéru
Organizér nákladu
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛĚŽ
zavazadlového prostoru
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛĚŽ
zavazadlového prostoru
Alarm
ĚŽĚƌǎĄŬƵŶĄƉŽũƽ
HSD logo, neaplikovatelné pro vozidla se solárním panelem
ƵŶŝǀĞƌnjĄůŶşϮϱůďŽdž͕ŵŽǎŶŽƐƚŶĂƐƚĂǀĞŶşŽŚƎĞǀͬĐŚůĂnjĞŶş
adapter 220/12V pro použití v domácnosti
sada velur 830g, antracit
instalace
Celkem
sada gumových rohoží
instalace
Celkem
omyvatelná plastová rohož
instalace
Celkem
Baby Safe Plus
(0-13kg)
Duo Plus ISOFIX (9-18kg)
Kid
(15-36kg)
Kid ISOFIX
(15-36kg)
ƐĂĚĂƉƌŽƉƎĞĚŶşƐĞĚĂĚůĂ
instalace
Celkem
pylový filtr s aktivní uhlíkovou vrstvou
instalace
Celkem
ēĞƌŶljŶLJůŽŶŽǀljďŽdž
vertikální
instalace
Celkem
horizontální
instalace
Celkem
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂ
senzor náklonu
instalace alarmu
instalace senzoru náklonu
74110-0D010
PZ49J-G0130-00
PZ450-00320-A0
PZ450-00320-02
PZ410-G2358-BB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,2 h
PZ49L-G2354-RJ
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,2 h
PZ434-G0303-PJ
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,1 h
73700-0W030
73700-0W180
73700-0W200
73700-0W050
PZ457-G0312-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
4h
08974-00820
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,2 h
PT427-00120
PT347-47101
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
0,3 h
PZ416-J0340-ZA
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,2 h
PZ464-G0131-A0
PZ464-00130-03
INSTAL-PRIUS
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
4h
0,5 h
Poznámky
16" pro modely s TPMS
matice
dWD^ͲƐĂĚĂƐŶşŵĂēƽƚůĂŬƵ
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
Celkem
sada pojistných matic pro litá kola
instalace
Celkem
şƐůŽĚşůƵ
PZ419-G0691-ZA
90942-01021
42607-02031-VK
INSTAL-PRIUS
Množství
4 Ks
20 Ks
1 Ks
1,2 h
PZ413-99683-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,2 h
ϴϰϭ<ē
ϳϴϴ<ē
ϭϬϲϳϯ<ē
ϮϬϬϵ<ē
Ϯϭϵϭ<ē
ϭϴϰ<ē
Ϯϯϳϲ<ē
ϭϯϬϳ<ē
ϭϴϰ<ē
ϭϰϵϭ<ē
ϭϵϴϯ<ē
ϵϮ<ē
ϮϬϳϱ<ē
ϲϭϯϵ<ē
ϵϳϯϰ<ē
ϰϳϰϱ<ē
ϳϰϳϱ<ē
ϵϬϵϴ<ē
ϯϲϴϰ<ē
ϭϮϳϴϮ<ē
ϭϬϳϳ<ē
ϭϴϰ<ē
ϭϮϲϭ<ē
ϭϲϬϬ<ē
ϭϴϲϬ<ē
Ϯϳϲ<ē
Ϯϭϯϲ<ē
ϭϯϬϯ<ē
ϭϴϰ<ē
ϭϰϴϳ<ē
ϲϭϴϬ<ē
Ϯϰϵϯ<ē
ϯϲϴϰ<ē
ϰϲϭ<ē
EXTERIÉR
Název dílu
Ocelová kola
Zámky litých kol
2/4
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϭϲϮϴϬ<ē
ϭϭϬϱ<ē
ϭϳϯϴϱ<ē
ϭϭϯϳ<ē
ϭϴϰ<ē
ϭϯϮϮ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
sada ochranných lišt proti poškození laku
instalace bez lakování
Celkem
ƐĂĚĂůŝƓƚƌŽŚƽŶĄƌĂnjŶşŬƽƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJƌŽŚƽŶĄƌĂnjŶşŬƽ instalace bez lakování
Celkem
nerezová proti poškození laku
Ochranná lišta zadního
instalace
nárazníku
Celkem
ēŝƌĄĨſůŝĞƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
Ochranná fólie zadního
instalace
nárazníku
Celkem
ƐĂĚĂēŝƌĠĨſůŝĞƉƌŽƉƎĞĚŶşŬůŝŬLJƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
KĐŚƌĂŶŶĄĨſůŝĞƉŽĚŬůŝŬLJĚǀĞƎş instalace
Celkem
ĚĞĨůĞŬƚŽƌLJǀnjĚƵĐŚƵ͕ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşнnjĂĚŶş
instalace
Okenní deflektory
Celkem
njĄƐƚĢƌŬLJ͕ƐĂĚĂƉƎĞĚŶş
njĄƐƚĢƌŬLJ͕ƐĂĚĂnjĂĚŶş
>ĂƉĂēĞŶĞēŝƐƚŽƚ
ŝŶƐƚĂůĂĐĞƉƎĞĚŶşнnjĂĚŶş
Celkem
ozdobné kryty
Chromované kryty zrcátek
instalace
Celkem
ŽnjŽĚďŶljƌĄŵĞēĞŬƉƎĞĚŶşŚŽŶĄƌĂnjŶşŬƵ
ŚƌŽŵŽǀĂŶljƌĄŵĞēĞŬ
instalace
Celkem
ŽnjĚŽďŶĄůŝƓƚĂĚǀĞƎşnjĂǀĂnjĂĚůŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
Chromovaná zadní lišta
instalace
Celkem
ƐĂĚĂďŽēŶşĐŚƐƉŽĚŶşĐŚůŝƓƚ
ŚƌŽŵŽǀĂŶĠůŝƓƚLJĚǀĞƎş
instalace
Celkem
ůŝƓƚĂŶĂĚnjĂĚŶşƌĞŐŝƐƚƌĂēŶşnjŶĂēŬƵ
Chromovaná lišta
instalace
Celkem
ƐĂĚĂƉƌŽƉƎĞĚŶşŵůŚŽǀĄƐǀĢƚůĂ
ŚƌŽŵŽǀĂŶĠƌĄŵĞēŬLJŵůŚŽǀljĐŚ
instalace
ƐǀĢƚĞů
Celkem
barva 070, ( -B0 1F7, -C0 202 )
WƎĞĚŶşƐƉŽĚŶşƐƉŽŝůĞƌ
instalace
Celkem
barva 070, ( -B0 1F7, -C0 202 )
instalace
ŽēŶşƐƉŽŝůĞƌLJ
Celkem
barva 070, ( -B0 1F7, -C0 202 )
Zadní spodní spoiler
instalace
Celkem
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬůĂdW
ƐĂĚĂƐĞŶnjŽƌƽdWǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ;ůĂŬŽǀĂŶĠǀŝnj͘
samostatný ceník)
Parkovací asistent zadní
ǀLJƉşŶĂēdW
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢůĂŬŽǀĄŶş
Celkem
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJĚǀĞƎş
3/4
PZ415-G0281-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
PZ415-G0520-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1h
PZ402-G0520-ZB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,3 h
PZ438-G0180-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
PZ438-B0182-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
PZ451-G0530-ZA
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
PZ416-G0960-00
PZ416-G0961-00
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
1h
PZ415-I0521-ZB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
08423-47830
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
PZ415-G0492-ZB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,3 h
PZ415-G0491-ZB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,7 h
PZ415-G0493-ZB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,3 h
PZ49U-G0490-ZB
INSTAL-PRIUS
1 Ks
0,5 h
08154-47820-A1
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1,5 h
08150-47810-A1
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1,5 h
08158-47820-A1
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1,5 h
PZ464-G3420-C0
1 Ks
PZ464-00422-AB
1 Ks
PZ464-T3420-55
INSTAL-PRIUS
1 Ks
4h
ϮϯϲϬ<ē
ϰϲϭ<ē
ϮϴϮϬ<ē
Ϯϵϴϵ<ē
ϵϮϭ<ē
ϯϵϭϬ<ē
ϯϭϰϲ<ē
Ϯϳϲ<ē
ϯϰϮϮ<ē
ϭϰϮϮ<ē
ϰϲϭ<ē
ϭϴϴϮ<ē
ϯϭϲ<ē
ϰϲϭ<ē
ϳϳϲ<ē
ϰϮϲϰ<ē
ϰϲϭ<ē
ϰϳϮϱ<ē
ϴϰϱ<ē
ϴϰϱ<ē
ϵϮϭ<ē
ϮϲϭϬ<ē
ϱϭϰϳ<ē
ϰϲϭ<ē
ϱϲϬϴ<ē
ϰϵϬϯ<ē
ϰϲϭ<ē
ϱϯϲϯ<ē
ϮϴϲϬ<ē
Ϯϳϲ<ē
ϯϭϯϳ<ē
ϱϮϰϯ<ē
ϲϰϱ<ē
ϱϴϴϴ<ē
ϯϮϲϴ<ē
Ϯϳϲ<ē
ϯϱϰϱ<ē
Ϯϵϰϯ<ē
ϰϲϭ<ē
ϯϰϬϯ<ē
ϭϯϵϳϵ<ē
ϭϯϴϮ<ē
ϭϱϯϲϭ<ē
ϮϭϮϲϱ<ē
ϭϯϴϮ<ē
ϮϮϲϰϲ<ē
ϭϱϳϮϲ<ē
ϭϯϴϮ<ē
ϭϳϭϬϴ<ē
ϳϳϬϵ<ē
ϯϲϴϰ<ē
ϭϭϯϵϯ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
WĂƌŬŽǀĂĐşĂƐŝƐƚĞŶƚƉƎĞĚŶş
ĂĚŶşŶŽƐŝēũşnjĚŶşĐŚŬŽů
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
ƐĂĚĂƐĞŶnjŽƌƽdWǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ;ůĂŬŽǀĂŶĠǀŝnj͘
samostatný ceník)
ǀLJƉşŶĂēdW
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢůĂŬŽǀĄŶş
Celkem
ĚƌǎĄŬŶĂĚǀĢũşnjĚŶşŬŽůĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
elektroinstalace
instalace
Celkem
PZ464-G3421-C0
1 Ks
PZ464-00422-AB
1 Ks
PZ464-G3421-55
INSTAL-PRIUS
1 Ks
4h
PZ408-00694-00
PZ408-G0690-60
PZ457-G0561-A0
INSTAL-PRIUS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
3h
şƐůŽĚşůƵ
PZ403-G0612-GA
PZ403-99650-00
PZ4AP-PR591-B0
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϱϱϯϬ<ē
ϰϮϰ<ē
ϮϵϱϬ<ē
PZ403-00632-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ403-00631-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ4AP-FR530-A0
1 Ks
ϭϳϬϱ<ē
PZ4AP-XT739-00
1 Ks
ϱϮϳϯ<ē
PZ403-00636-00
PZ403-00630-00
PZ41B-00633-00
PZ41B-00634-00
PZ41B-00635-00
PZ41B-00636-00
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
Ϯϳϵϴ<ē
Ϯϰϱϵ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϬϵϬϬ<ē
ϵϱϬϬ<ē
Množství
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PZ49Z-G0PK3-00
1 Ks
ϴϱϴϱ<ē
INSTAL-PRIUS
1,5 h
ϭϯϴϮ<ē
ϵϵϲϳ<ē
PZ49Z-G0PK4-00
1 Ks
ϲϯϱϲ<ē
INSTAL-PRIUS
1h
ϵϮϭ<ē
ϳϮϳϳ<ē
PAKET-PROTECT-ME
1 Ks
ϴϱϬϬ<ē
şƐůŽĚşůƵ
PAKET-ALARM
Množství
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϲϱϬϬ<ē
PAKET-NAVGO
1 Ks
ϭϱϬϬϬ<ē
PAKET-NAVGO-PL
1 Ks
ϮϭϱϬϬ<ē
ϴϬϳϬ<ē
ϯϲϴϰ<ē
ϭϭϳϱϰ<ē
ϵϵϵϭ<ē
ϰϱϵϮ<ē
ϰϮϬϴ<ē
Ϯϳϲϯ<ē
Ϯϭϱϱϰ<ē
ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/
Název dílu
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞũşnjĚŶşĐŚŬŽů
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞůLJǎş
^ƚƎĞƓŶşďŽdžLJ
Poznámky
uzamykatelný hliníkový profil, ne pro solární panel
ƐĂĚĂŬŽǀŽǀljĐŚnjĄŵŬƽϰŬƐ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, pravostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, levostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϳŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ
ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽĂƌĚLJƐƚĂŶĚ͘
velikostí)
ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJ͕ϳϳĐŵ
4 páry lyží nebo 2 snowbordy, 58 cm
ϰϲϬ>͕ϮϬϱdžϴϰdžϰϱ͕ůĞƐŬůljēĞƌŶlj͕ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĠŽƚĞǀşƌĄŶş
460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání
420L, 232x70x40, šedý, oboustranné otevírání
410L, 175x82x45, šedý, oboustranné otevírání
PAKETY volitelné
Název dílu
Chrom
Protection
ProTect
Poznámky
ƌĄŵĞēŬLJŵůŚŽǀĞŬ͕ůŝƓƚLJĚǀĞƎş͕njĂĚŶşůŝƓƚĂĚǀĞƎş
zavazadlového prostoru
instalace
Celkem
ŶĞƌĞnjůŝƓƚĂnjĂĚŶşŚŽŶĄƌĂnjŶşŬƵ͕ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛ͕ƉůĂƐƚ͘ƌŽŚŽǎ͘
njĂǀ͘ƉƌŽ͕͕ůŝƓƚLJƉƌĂŚƽ
instalace
Celkem
ŬŽŵƉůĞƚŶşďĂůşēĞŬŽĐŚƌĂŶŶljĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽƉƌŽŝŶƚĞƌŝĠƌ͕
ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ
şƐůŽĚşůƵ
W<dz;ĚŽĚĄŶşƉŽƵnjĞƐŶŽǀljŵǀŽnjĞŵ͕ĐĞŶLJǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞͿ
Název dílu
Alarm
Navigace
Poznámky
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşŶƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂ
dŽƵĐŚΘ'ŽŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJǀLJďĂǀĞŶĠ
Touch displejem
dŽƵĐŚΘ'ŽWůƵƐŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJƐ
Touch displejem, 3 letá aktualizace zdarma
Na veškeré originální príslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky nebo do ujetí 100.000km dle toho, co nastane dríve, není-li v samostatném
zárucním liste záruka delší. Uvedené platí u instalace na nové vozidlo pri jeho zakoupení.
Toyota Central Europe si vyhrazuje právo zmenit jakýkoliv detail ve specifikacích a cenách príslušenství bez predchozího oznámení. Podrobné
informace o kompatibilite vašeho modelu vozu s príslušenstvím uvedeným v ceníku získáte u autorizovaného partnera Toyota a nebo na
www.toyota.cz
Download

Ceník originálního příslušenství