ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
Autorizovaný servis:
FEDERAL CARS
Avensis - kombi 2014
ϮϬϭϰͬϬϮї
Platnost od:
6.8.2014
Hi-TECH
Název dílu
Hotspot - WiFi
Bluetooth Hands-free systém
HomeLink
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'K
EĂǀŝŐĂēŶşƐLJƐƚĠŵ'KWůƵƐ
Zábavní systém
Zábavní systém
Poznámky
instalace
uživatelský manuál
tŝ&ŝǀLJƐşůĂē
Celkem
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ŵŶŽŚŽũĂnjLJēŶljƵǎŝǀĂƚĞůƐŬljŵĂŶƵĄů
pro audio-ovládání na volantu
instalace
Celkem
ŽǀůĄĚĂēŐĂƌĄǎŽǀljĐŚǀƌĂƚƓĞĚlj;ͲēĞƌŶlj͕ͲďĠǎŽǀljͿ
instalace
Celkem
GPS anténa
GPS modul pro Touch 2
instalace
Celkem
GPS anténa
GPS modul pro Touch 2
instalace
Celkem
ϳΗĚŝƐƉůĞũǀēĞƚŶĢƉƎĞŚƌĄǀĂēĞD^dZ
7" displej
SLAVE
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽũĞĚĞŶĚŝƐƉůĞũǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽĚŝƐƉůĞũĞDĂƐƚĞƌн^ůĂǀĞ
instalace
Celkem
bezdrátová sluchátka
držák pro iPad kompatibilní s Apple iPad gen. 2, 3, 4
;ŶĂƉĄũĞŶşƉƎĞƐh^Ϳ
držák pro iPad bez možnosti napájení kompatibilní
s Apple iPad gen. 2, 3, 4
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽũĞĚĞŶĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚǀēĞƚŶĢŶĂƉĄũĞŶş
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂƉƌŽũĞĚĞŶĚŝƐƉůĞũͬŝWĂĚďĞnjŵŽǎŶŽƐƚŝŶĂƉĄũĞŶş
1/6
şƐůŽĚşůƵ
INSTAL-AVENSIS
PZ49X-X0270-EE
PZ41C-X0270-A0
Množství
1h
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PZ417-D0290-00
PZ457-D0290-00
PZ420-T0290-EE
PZ409-00291-E0
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
2h
PZ481-00292-ZB
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1h
PZ490-00338-00
PZ490-00334-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
0,6 h
PZ490-00338-00
PZ490-00336-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
0,6 h
PZ462-00207-00
PZ462-00375-00
PZ462-T0200-00
PZ462-00212-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
2 Ks
1 Ks
5h
PZ462-00201-03
1 Ks
ϱϬϭ<ē
ϯϭϴϮϵ<ē
ϭϱϳϯϬ<ē
ϴϭϬϬ<ē
ϭϰϱϳ<ē
ϳϬϮϬ<ē
ϰϭϳϱ<ē
ϯϲϰϴϮ<ē
ϭϱϳϯ<ē
PZ462-00208-00
1 Ks
ϰϵϵϬ<ē
PZ462-00209-00
1 Ks
ϰϱϬϬ<ē
PZ462-00211-00
PZ462-00201-02
1 Ks
1 Ks
ϰϬϲϲ<ē
ϮϮϭϵ<ē
ϵϯϳϯ<ē
ϵϯϳϯ<ē
ϭϭϰϮϮ<ē
ϭϲϳϬ<ē
ϭϯϬϵϮ<ē
ϳϰϯϮ<ē
ϴϯϱ<ē
ϴϮϲϳ<ē
ϮϮϴϭϴ<ē
ϱϬϭ<ē
Ϯϯϯϭϵ<ē
ϯϭϯϮϴ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
INTERIÉR
Název dílu
sLJŚƎşǀĄŶşƐĞĚĂĚĞů
Popelník
Chladicí box
Textilní koberce
Gumové rohože
Rohož zavazadlového prostoru
Organizér nákladu
Cargo manager
Posuvná podlaha
WĞǀŶĄŽĚŶşŵĂƚĞůŶĄƉƎĞƉĄǎŬĂ
WĞǀŶĄĚĢůşĐşŽĚŶşŵĂƚĞůŶĄ
ƉƎĞƉĄǎŬĂ
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛĚŽnjĂǀĂnj͘
prostoru - pro modely bez
ƷĐŚLJƚƽ
Poznámky
ŝŶƐƚĂůĂēŶşƐĂĚĂ
ƌĄŵĞēĞŬ͕ƚŵĂǀlj
ƐĂĚĂƉƌŽƉƎĞĚŶşƐĞĚĂĚůĂ
instalace
ĚŽĚƌǎĄŬƵŶĄƉŽũƽ
ƵŶŝǀĞƌnjĄůŶşϮϱůďŽdž͕ŵŽǎŶŽƐƚŶĂƐƚĂǀĞŶşĐŚůĂnjĞŶşͬŽŚƎşǀĄŶş
adaptér 220/12V pro použití v domácnosti
ƐĂĚĂƉůƐƛϲϱϬŐ͕ĂŶƚƌĂĐŝƚ
sada velur 520g, antracit
sada velur 830g, antracit
instalace
ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşĐŚƌŽŚŽǎş
sada tmavá
instalace
plastová rohož tmavá (pro ližiny manažeru)
plastová rohož tmavá (bez ližin)
plastová rohož s vyvýšeným okrajem
dvoustranná textil/guma
instalace
ēĞƌŶljŶLJůŽŶŽǀljďŽdž
ƐLJƐƚĠŵŶĂƵƐƉŽƎĄĚĄŶşŶĄŬůĂĚŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
instalace
Celkem
do ližin v zavazadlovém prostoru, antracit
instalace
Celkem
ŬŽǀŽǀĄ͕ǀƌĐŚŶşƉŽůŽǀŝŶĂ͕ŽĚĚĢůƵũşĐşƉƌŽƐƚŽƌŬĂďŝŶLJŽĚ
zavazadlového
instalace
Celkem
ŬŽǀŽǀĄ͕ƌŽnjĚĢůĞŶşnjĂǀĂnjĂĚůŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵŶĂϮēĄƐƚŝ
instalace
Celkem
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛͲŚĄēĞŬƚŵĂǀlj;ͲϬͲŚĄēĞŬƐǀĢƚůljͿ
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛͲƓƌŽƵď
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛͲƓƌŽƵď
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛͲƷĐŚLJƚ
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛͲƷĐŚLJƚ
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƵƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛ
ǀĞƌƚŝŬĄůŶşƐşƛͲŝŶƐƚĂůĂĐĞƷĐŚLJƚƽ
Celkem
2/6
şƐůŽĚşůƵ
55539-05100
55422-05071
PZ457-T0311-00
INSTAL-AVENSIS
08171-47800
PZ450-00320-A0
PZ450-00320-02
PZ410-T035B-HA
PZ410-T0358-FA
PZ410-T035B-BA
INSTAL-AVENSIS
PZ49L-T035A-RJ
PZ49L-T0358-RJ
INSTAL-AVENSIS
PZ434-T5301-PJ
PZ434-T5302-PJ
PZ434-T5370-PJ
PZ410-T0350-YA
INSTAL-AVENSIS
PT427-00120
PZ49D-T9340-00
INSTAL-AVENSIS
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
4h
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,2 h
1 Ks
1 Ks
0,2 h
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,1 h
1 Ks
1 Ks
0,1 h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
PZ435-T5340-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,1 h
PZ483-T5121-00
1 Ks
ϲϳϱϰ<ē
INSTAL-AVENSIS
0,5 h
PZ483-T5122-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,1 h
ϰϭϴ<ē
ϳϭϳϮ<ē
ϲϬϰϯ<ē
ϴϰ<ē
ϲϭϮϲ<ē
64726-05010-B0
91631-B0616
93240-56022
61653-05010
61654-05010
PZ472-T5340-ZA
INSTAL-AVENSIS
2 Ks
2 Ks
2 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,3 h
ϭϬϰϭϲ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϭϮϲϭ<ē
ϭϬϲϴϯ<ē
ϮϬϬϵ<ē
ϭϬϯϲ<ē
ϭϲϳϮ<ē
ϮϭϵϬ<ē
ϭϲϳ<ē
ϭϬϯϲ<ē
ϭϯϬϰ<ē
ϭϲϳ<ē
Ϯϭϱϲ<ē
Ϯϭϱϲ<ē
ϱϰϯϮ<ē
Ϯϵϱϳ<ē
ϴϰ<ē
ϭϱϴϬ<ē
ϰϳϭϵ<ē
ϴϰ<ē
ϰϴϬϯ<ē
ϲϵϱϴ<ē
ϴϰ<ē
ϳϬϰϭ<ē
ϮϯϮϬ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϮϱϳϬ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
hƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛĚŽnjĂǀĂnj͘
prostoru
ƵƚŽƐĞĚĂēŬLJ
^ůƵŶĞēŶşĐůŽŶLJ
Aktivní filtr interiéru
Alarm
ŚŽƌŝnjŽŶƚĄůŶşƵƉĞǀŸŽǀĂĐşƐşƛ
instalace
Celkem
Baby Safe Plus (0-13 kg)
Duo Plus ISOFIX (9-18 kg)
Kid
(15-36 kg)
Kid ISOFIX
(15-36kg)
ƐĂĚĂƉƌŽŽŬŶĂnjĂĚŶşĐŚďŽēŶşĐŚĚǀĞƎş
okno zadní
instalace
pylový filtr s aktivní uhlíkovou vrstvou
instalace
Celkem
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵ
senzor náklonu
instalace alarmu
instalace senzoru náklonu
PZ416-E9340-ZA
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,1 h
73700-0W030
73700-0W180
73700-0W200
73700-0W050
PZ49H-T53A0-RD
PZ49H-T53A0-BD
INSTAL-AVENSIS
08974-00820
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,4 h
1 Ks
0,2 h
PZ464-T0131-A0
PZ464-00130-03
INSTAL-AVENSIS
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
4h
0,5 h
şƐůŽĚşůƵ
PZ474-T0674-ZJ
PZ474-T0675-ZJ
PZ474-T0677-ZJ
INSTAL-AVENSIS
PZ413-99683-00
INSTAL-AVENSIS
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,3 h
1 Ks
0,2 h
42611-05320
INSTAL-AVENSIS
PZ415-T0497-ZB
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,3 h
1 Ks
0,4 h
PZ415-T0495-ZB
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,3 h
PZ415-T0492-ZB
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,6 h
ϭϯϬϯ<ē
ϴϰ<ē
ϭϯϴϳ<ē
ϲϭϯϴ<ē
ϵϳϯϭ<ē
ϰϳϰϰ<ē
ϳϰϳϯ<ē
Ϯϲϱϲ<ē
Ϯϲϱϲ<ē
ϯϯϰ<ē
ϭϬϳϳ<ē
ϭϲϳ<ē
ϭϮϰϰ<ē
ϲϱϭϬ<ē
Ϯϰϵϰ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϰϭϴ<ē
EXTERIÉR
Název dílu
Litá kola
Zámky litých kol
Ocelová kola
ŚƌŽŵŽǀljƌĄŵĞēĞŬƉƎĞĚŶşŚŽ
nárazníku
Chromovaná zadní lišta
ŚƌŽŵŽǀĂŶĠůŝƓƚLJĚǀĞƎş
Poznámky
Herana 16"
Levana 16"
Adeona 17"
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
sada pojistných matic
instalace
Celkem
tmavé barvy 16"
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
ŽnjĚŽďŶljƌĄŵĞēĞŬ
instalace
Celkem
ŽnjĚŽďŶĄůŝƓƚĂĚǀĞƎşŶĄŬůĂĚŽǀĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
instalace
Celkem
ƐĂĚĂďŽēŶşĐŚƐƉŽĚŶşĐŚůŝƓƚ
instalace
Celkem
3/6
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϰϬϮϲ<ē
ϰϬϮϲ<ē
ϱϵϴϴ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϭϭϯϵ<ē
ϭϲϳ<ē
ϭϯϬϲ<ē
ϭϵϯϮ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϰϰϵϲ<ē
ϯϯϰ<ē
ϰϴϯϬ<ē
ϯϰϯϰ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϯϲϴϱ<ē
ϱϴϬϰ<ē
ϱϬϭ<ē
ϲϯϬϱ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
<ŽŶĐŽǀŬĂƚůƵŵŝēĞǀljĨƵŬƵ
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJĚǀĞƎş
KĐŚƌĂŶŶĠůŝƓƚLJƌŽŚƽŶĄƌĂnjŶşŬƽ
Ochranná lišta zadního
nárazníku
Ochranná fólie zadního
nárazníku
KĐŚƌĂŶŶĄĨſůŝĞƉŽĚŬůŝŬLJĚǀĞƎş
Okenní deflektory
Deflektor kapoty
>ĂƉĂēĞŶĞēŝƐƚŽƚ
Parkovací asistent zadní
WĂƌŬŽǀĂĐşĂƐŝƐƚĞŶƚƉƎĞĚŶş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
z nerezové oceli, diesel
z nerezové oceli, benzín
instalace
ƐĂĚĂƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵĚǀĞƎş
instalace bez lakování
Celkem
sada 4 ks
bez lakování
Celkem
plastová lišta proti poškození laku
ŶĞƌĞnjŽǀĄůŝƓƚĂƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ͕ůĞƓƚĢŶĄ
nerezová lišta proti poškození laku, broušená
instalace
ēŝƌĄĨſůŝĞƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
instalace
Celkem
ƐĂĚĂēŝƌĠĨſůŝĞƉƌŽƉƎĞĚŶşŬůŝŬLJƉƌŽƚŝƉŽƓŬŽnjĞŶşůĂŬƵ
instalace
Celkem
ĚĞĨůĞŬƚŽƌLJǀnjĚƵĐŚƵ͕ƐĂĚĂƉƎĞĚŶşнnjĂĚŶş
instalace
ƉƌŽƚŝŽĚůĠƚĂũşĐşŵŬĂŵşŶŬƽŵ
instalace
Celkem
njĄƐƚĢƌŬLJ͕ƐĂĚĂƉƎĞĚŶş
njĄƐƚĢƌŬLJ͕ƐĂĚĂnjĂĚŶş
ŝŶƐƚĂůĂĐĞƉƎĞĚŶşнnjĂĚŶş
Celkem
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
ƐĂĚĂƐĞŶnjŽƌƽdWǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ;ůĂŬŽǀĂŶĠǀŝnj͘
samostatný ceník)
ǀLJƉşŶĂēdW
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢůĂŬŽǀĄŶş
Celkem
ƎşĚşĐşũĞĚŶŽƚŬĂdW
ƐĂĚĂƐĞŶnjŽƌƽdWǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ;ůĂŬŽǀĂŶĠǀŝnj͘
samostatný ceník)
ǀLJƉşŶĂēƐĞŶnjŽƌƽdW
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢůĂŬŽǀĄŶş
Celkem
pevné
7 pólová elektroinstalace
instalace
Celkem
odnímatelné vertikální
7 pólová elektroinstalace
instalace
Celkem
odnímatelné horizontální
7 pólová elektroinstalace
instalace
Celkem
sklopné s akustickou detekcí
13 pólová elektroinstalace pro sklopné TZ
instalace
Celkem
4/6
PZ467-T3490-00
PZ467-T3491-00
INSTAL-AVENSIS
PZ415-E2851-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
0,3 h
1 Ks
0,5 h
PZ415-T9523-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1h
PZ415-T5521-00
PZ402-T5521-ZB
PZ402-T5521-ZC
INSTAL-AVENSIS
PZ438-T5181-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,3 h
1 Ks
0,5 h
PZ438-B0182-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,5 h
PZ451-T0533-ZA
INSTAL-AVENSIS
PZ451-T0531-ZA
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
0,5 h
1 Ks
0,6 h
PZ416-T0969-00
PZ416-T096B-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
1h
PZ464-T3422-00
1 Ks
PZ464-00422-AB
1 Ks
PZ464-T3420-55
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
4h
PZ464-T3423-00
1 Ks
PZ464-00423-AB
1 Ks
PZ464-T3421-55
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
4h
PZ408-T5557-00
PZ417-T556B-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
4h
PZ488-T5550-00
PZ417-T556B-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
4h
PZ408-T5556-00
PZ417-T556B-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
4h
PZ488-T5551-00
PZ417-T556A-00
INSTAL-AVENSIS
1 Ks
1 Ks
4h
ϭϵϴϯ<ē
ϭϵϴϯ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϮϮϴϳ<ē
ϰϭϴ<ē
ϮϳϬϰ<ē
Ϯϵϴϵ<ē
ϴϯϱ<ē
ϯϴϮϰ<ē
Ϯϲϯϴ<ē
ϯϱϰϯ<ē
ϯϵϯϲ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϭϰϵϳ<ē
ϰϭϴ<ē
ϭϵϭϰ<ē
ϯϭϲ<ē
ϰϭϴ<ē
ϳϯϯ<ē
ϰϵϳϵ<ē
ϰϭϴ<ē
ϮϲϯϮ<ē
ϱϬϭ<ē
ϯϭϯϯ<ē
ϴϴϲ<ē
ϴϴϲ<ē
ϴϯϱ<ē
ϮϲϬϲ<ē
ϴϭϳϭ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϭϭϱϭϭ<ē
ϴϬϵϭ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϭϭϰϯϭ<ē
ϳϭϱϰ<ē
ϰϵϰϬ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϭϱϰϯϰ<ē
ϭϮϵϰϲ<ē
ϰϵϰϬ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϮϭϮϮϲ<ē
ϭϮϵϰϲ<ē
ϰϵϰϬ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϮϭϮϮϲ<ē
Ϯϭϭϳϱ<ē
ϲϭϳϱ<ē
ϯϯϰϬ<ē
ϯϬϲϵϬ<ē
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
dĂǎŶĠnjĂƎşnjĞŶş
ĂĚŶşŶŽƐŝēũşnjĚŶşĐŚŬŽů
13 pólová elektroinstalce
adaptér ze 7 na 13 pól
adaptér z 13 na 7 pól
na TZ s 7 pól el. pro 2 jízdní kola
na TZ s 7 pól el. pro 3 jízdní kola
PZ417-T5569-00
PZ401-00560-07
PZ401-00560-13
PZ4AP-EU941-A0
PZ4AP-EU943-A0
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϲϭϳϱ<ē
ϰϬϰ<ē
ϯϬϯ<ē
ϲϵϴϳ<ē
ϴϵϰϬ<ē
şƐůŽĚşůƵ
PZ403-T6611-GA
PZ403-99650-00
PZ4AP-PR591-B0
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϲϯϰϴ<ē
ϰϮϰ<ē
Ϯϵϱϭ<ē
PZ403-00632-00
1 Ks
ϯϭϭϱ<ē
PZ403-00631-00
1 Ks
ϯϮϭϬ<ē
PZ4AP-FR530-A0
1 Ks
ϭϳϬϲ<ē
PZ4AP-XT739-00
1 Ks
ϱϮϳϳ<ē
PZ403-00636-00
PZ403-00630-00
1 Ks
1 Ks
Ϯϳϵϵ<ē
Ϯϰϱϵ<ē
PZ4AF-ZM083-00
1 Ks
ϮϯϮϮ<ē
PZ41B-00633-00
PZ41B-00634-00
PZ41B-00635-00
PZ41B-00636-00
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϰϯϵϵ<ē
ϭϬϵϬϬ<ē
ϵϱϬϬ<ē
şƐůŽĚşůƵ
PZ406-T067E-ZG
PZ406-T067E-ZS
PZ406-T067F-ZG
PZ406-T067F-ZS
PZ406-T067G-ZG
PZ406-T067G-ZS
PZ406-T067D-ZC
PZ406-T067D-ZS
PZ439-X0679-ZC
INSTAL-AVENSIS
PZ402-T9482-AB
INSTAL-AVENSIS
Množství
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
1 Ks
0,3 h
1 Ks
2h
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϰϮϮϴ<ē
ϰϰϳϵ<ē
ϲϮϬϲ<ē
ϲϰϳϳ<ē
ϲϮϬϲ<ē
ϲϰϳϳ<ē
ϲϬϯϵ<ē
ϲϰϵϮ<ē
ϲϬϯϵ<ē
Ϯϱϭ<ē
ϵϲϮϭ<ē
ϭϲϳϬ<ē
ϭϭϮϵϭ<ē
PZ402-T9644-AB
1 Ks
ϭϬϰϵϲ<ē
INSTAL-AVENSIS
PZ495-T5470-AB
INSTAL-AVENSIS
1h
1 Ks
2h
ϴϯϱ<ē
ϴϳϰϲ<ē
ϭϲϳϬ<ē
ϭϬϰϭϲ<ē
ydZ/ZͲ^d\aE1EK^/
Název dílu
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝē
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞũşnjĚŶşĐŚŬŽů
^ƚƎĞƓŶşŶŽƐŝēĞůLJǎş
^ƚƎĞƓŶşďŽdžLJ
Poznámky
uzamykatelné hliníkové profily
ƐĂĚĂŬŽǀŽǀljĐŚnjĄŵŬƽϰŬƐ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϮϬŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϭϬϬŵŵ
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, pravostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϱŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ͕ƉůĄƓƛƉƌŽĨŝů
max. 56 mm, levostranný
ŵĂdž͘ǀĄŚĂŬŽůĂϭϳŬŐ͕ŵĂdž͘ƉƌƽŵĢƌƌĄŵƵϴϬŵŵ
ǀljƐƵǀŶljŶŽƐŝē;ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽĂƌĚLJƐƚĂŶĚ͘
velikostí)
ϲƉĄƌƽůLJǎşŶĞďŽϰƐŶŽǁďŽƌĚLJ͕ϳϳĐŵ
4 páry lyží nebo 2 snowbordy, 58 cm
standard model (4 páry lyží nebo 1 snowboard stand.
velikostí)
ϰϲϬ>͕ϮϬϱdžϴϰdžϰϱ͕ůĞƐŬůljēĞƌŶlj͕ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĠŽƚĞǀşƌĄŶş
460L, 205x84x45, lesklý šedý, oboustranné otevírání
420L, 232x70x40, šedý, oboustranné otevírání
410L, 175x82x45, šedý, oboustranné otevírání
TOYOTA MOTORSPORT
Název dílu
Litá kola
ŽēŶşƐƉŽŝůĞƌLJ
Zadní spodní spoiler
^ƚƎĞƓŶşƐƉŽŝůĞƌ
Poznámky
Podium II 16" zatmavená
Podium II 16" zatmavená broušená
Podium II 17" zatmavená
Podium II 17" zatmavená broušená
Pitlane II 17 zatmavená
Pitlane II 17" zatmavená broušená
WŽĚŝƵŵϭϴΗƐƚƎşďƌŶĄ
Podium 18" šedá broušená
Pitlane 18"
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀēĞƚŶĢŽďƵƚşƉŶĞƵĂǀLJǀĄǎĞŶş
ƐĂĚĂƐƉŽŝůĞƌƽǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ
instalace bez lakování
Celkem
1 výfuk, základová barva, nelze kombinovat s parkovacími
senzory z výroby
instalace bez lakování
ǀnjĄŬůĂĚŽǀĠďĂƌǀĢ
instalace bez lakování
Celkem
5/6
ĞŶşŬŽƌŝŐŝŶĄůŶşŚŽƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş
PAKETY volitelné
Název dílu
Chrom
Life I (pro modely s ližinami v
zavazadlovém prostoru)
Life II (pro modely s ližinami v
zavazadlovém prostoru)
Life III
ProTect
Poznámky
şƐůŽĚşůƵ
ƌĄŵĞēĞŬƉƎĞĚŶşŚŽŶĄƌĂnjŶşŬƵ͕ƐƉŽĚŶşďŽēŶşůŝƓƚLJ͕ůŝƓƚĂĚǀĞƎş
PZ415-T0PK1-00
zavazadlového prostoru
instalace
INSTAL-AVENSIS
Celkem
ĂƌŐŽŵĂŶĂŐĞƌ͕ƉůĂƐƚ͘ƌŽŚŽǎnjĂǀ͘ƉƌŽƐƚŽƌƵ͕ŶĞƌĞnjůĞƓƚĢŶĄůŝƓƚĂ
PZ49Z-T0PK3-00
njĂĚ͘ŶĄƌ͕͘dWƉƎĞĚŶş
instalace
INSTAL-AVENSIS
Celkem
Cargo manager, plast.rohož zav.prostoru, nerez lišta
PZ49Z-T0PK4-00
zad.nár., TPA zadní
instalace
INSTAL-AVENSIS
Celkem
ƉůĂƐƚŽǀĄƌŽŚŽǎnjĂǀ͘ƉƌŽƐƚŽƌƵ͕ŶĞƌĞnjůĞƓƚĢŶĄůŝƓƚĂnjĂĚŶşŚŽ
PZ49Z-T0PK5-00
nár.,TPA zadní
instalace
INSTAL-AVENSIS
Celkem
ŬŽŵƉůĞƚŶşďĂůşēĞŬŽĐŚƌĂŶŶljĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽƉƌŽŝŶƚĞƌŝĠƌ͕
PAKET-PROTECT-ME
ĞdžƚĞƌŝĠƌĂůŝƚĄŬŽůĂǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞ
Množství
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
1 Ks
ϭϬϲϮϭ<ē
1,5 h
ϭϮϱϯ<ē
ϭϭϴϳϰ<ē
1 Ks
ϭϳϰϰϵ<ē
4h
ϯϯϰϬ<ē
ϮϬϳϴϵ<ē
1 Ks
ϭϲϲϲϯ<ē
4h
ϯϯϰϬ<ē
ϮϬϬϬϯ<ē
1 Ks
ϭϭϮϭϴ<ē
4h
ϯϯϰϬ<ē
ϭϰϱϱϴ<ē
1 Ks
ϴϱϬϬ<ē
Množství
1 Ks
ĞŶLJǀēĞƚŶĢW,
ϲϱϬϬ<ē
1 Ks
ϭϳϬϬϬ<ē
1 Ks
ϮϱϬϬϬ<ē
W<dz;ĚŽĚĄŶşƉŽƵnjĞƐŶŽǀljŵǀŽnjĞŵ͕ĐĞŶLJǀē͘ŝŶƐƚĂůĂĐĞͿ
Název dílu
Alarm
Navigace
Navigace
Poznámky
şƐůŽĚşůƵ
ďĞnjƉĞēŶŽƐƚŶşƐLJƐƚĠŵǀŽnjŝĚůĂ
PAKET-ALARM
dŽƵĐŚϮΘ'ŽŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJǀLJďĂǀĞŶĠ
PAKET-NAVGO-T2
Touch 2 displejem
dŽƵĐŚϮΘ'ŽWůƵƐŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJƐ
PAKET-NAVGO-PLT2
Touch 2 displejem, 3 letá aktualizace zdarma
Na veškeré originální príslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky nebo do ujetí 100.000km dle toho, co nastane dríve, není-li v samostatném
zárucním liste záruka delší. Uvedené platí u instalace na nové vozidlo pri jeho zakoupení.
Toyota Motor Czech si vyhrazuje právo zmenit jakýkoliv detail ve specifikacích a cenách príslušenství bez predchozího oznámení. Podrobné informace
o kompatibilite vašeho modelu vozu s príslušenstvím uvedeným v ceníku získáte u autorizovaného partnera Toyota a nebo na www.toyota.cz
6/6
Download

Avensis kombi 2014 ceník příslušenství