BIOLOGIE/6. ročník/č. 7
BŘEHOVÁ ZELEŇ
1. Jaký význam mají rostliny v rybníku a jeho okolí – tzv. břehová zeleň: ( napiš alespoň tři
významy)
2. Podtrhni pojmy, které označují charakteristické vlastnosti rostlin jednoděložných:
Listy úzké, síťnatá žilnatina, při klíčení vyrůstají dva děložní lístky, kořenový systém
svazčitý, souběžná žilnatina, v semeni jedna děloha, hlavní kořen s postranními,
3. Žlutě podtrhni rostliny jednoděložné, zeleně dřeviny
Blatouch bahenní, Ostřice, Rdest plovoucí, Olše lepkavá, Rákos obecný, Vrba bílá, Stulík
žlutý, Jasan ztepilý, Okřehek menší, Devětsil lékařský, Kosatec žlutý, Leknín bělostný,
Topol černý, Orobinec úzkolistý
4. S použitím atlasu dřevin, zařaď dřeviny z úkolu č. 3 k rostlinným čeledím:
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0104
5. Tyto řasy zařaď do skupin:
Šroubatka, váleč koulivý, krásnoočko zelené, žabí vlas, sinice, pláštěnka, zrněnka
pohyblivá
A/ jednobuněčná
nepohyblivá
pohyblivá
B/ mnohobuněčná
nepohyblivá
6. Poznáš řasy na obrázku?
A
B
C
7. Napiš rodový i druhový název rostlin na obrázku A/ - B/, zařaď k rostlinám jednoděložným
a dvouděložným, vyjmenuj rozdílné znaky
A
B
8. Vylušti křížovku
Jak se jmenuje útvar na vodní hladině, který vzniká přemnožením sinic?
Tajenka:……………………………………………………………………
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Mnohobuněčná řasa, která tvoří kolonie
2. Obecně rostliny, při jejichž klíčení vyrůstá ze semene jeden děložní lístek
3. Podzemní stonek orobince
4. Mikroorganismy volně se vznášející ve vodě
5. Který plyn uvolňují rostliny fotosyntézou
6. Jednoděložná rostlina vznášející se na vodní hladině – rodový název
7. Název rozmnožování pomocí částí rostlinného těla
8. Druhový název Leknínu
9. Mnohobuněčná řasa
ŘEŠENÍ
BIOLOGIE/6. ročník/č.7
BŘEHOVÁ ZELEŇ
1. Jaký význam mají rostliny v rybníku a jeho okolí – tzv. břehová zeleň: ( napiš alespoň tři
významy)
- Zabraňují svými kořeny půdní eerozi - drží břeh, obohacují vodu a vzduch o kyslík, úkryt
živočichů, potrava pro živočichy, estetický význam
2. Podtrhni pojmy, které označují charakteristické vlastnosti rostlin jednoděložných:
Listy úzké, síťnatá žilnatina, při klíčení vyrůstají dva děložní lístky, kořenový systém svazčitý,
souběžná žilnatina, v semeni jedna děloha, hlavní kořen s postranními,
3. Žlutě podtrhni rostliny jednoděložné, zeleně dřeviny
Blatouch bahenní, Ostřice, Rdest plovoucí, Olše lepkavá, Rákos obecný, Vrba bílá, Stulík
žlutý, Jasan ztepilý, Okřehek menší, Devětsil lékařský, Kosatec žlutý, Leknín bělostný,
Topol černý, Orobinec úzkolistý
4. S použitím atlasu dřevin, zařaď dřeviny z úkolu č. 3 k rostlinným čeledím:
Olše lepkavá - břízovité
Vrba bílá - vrbovité
Jasan ztepilý - olivovníkovité
Topol černý - vrbovité
5. Tyto řasy zařaď do skupin:
Šroubatka, váleč koulivý, krásnoočko zelené, žabí vlas, sinice, pláštěnka, zrněnka
Pohyblivá krásnoočko zelené, pláštěnka
A/ jednobuněčná
Nepohyblivá sinice, zrněnka
pohyblivá váleč koulivý
B/ mnohobuněčná
Nepohyblivá šroubatka, žabí vlas
6. Poznáš řasy na obrázku?
a) váleč koulivý
b) krásnoočko zelené
c) šroubatka
7. Napiš rodový i druhový název rostlin na obrázku A/ - B/, zařaď k rostlinám jednoděložným
a dvouděložným, vyjmenuj rozdílné znaky
A) Blatouch bahenní – dvouděložná, síťnatá žilnatina, tvar listů – jiný než úzké, dlouhé,
kořen hlavní a postranní
B) Orobinec úzkolistý – jednoděložná, souběžná žilnatina, listy - úzké, dlouhé,
kořenový systém svazčitý
8. Vylušti křížovku
Jak se jmenuje útvar na vodní hladině, který vzniká přemnožením sinic?
Tajenka: Vodní květ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Š
J
E
P
K Y
D N
O D
L A
S
L
O
R O
U
B
B
A
E
L
E
P
Č
O
K
N
K Ř E H
V E G E
Ě L O S
T K A
E
T
T
V
O
D
N
Í
Á L
D Ě
E N
K T
K
Ž
N Ě
K
A
N
T
Ý
I
V
N
Í
1. Mnohobuněčná řasa, která tvoří kolonie váleč
2. Obecně rostliny, při jejichž klíčení vyrůstá ze semene jeden děložní lístek jednoděložné
3. Podzemní stonek orobince oddenek
4. Mikroorganismy volně se vznášející ve vodě plankton
5. Který plyn uvolňují rostliny fotosyntézou kyslík
6. Jednoděložná rostlina vznášející se na vodní hladině – rodový název okřehek
7. Název rozmnožování pomocí částí rostlinného těla vegetativní
8. Druhový název Leknínu bělostný
9. Mnohobuněčná řasa šroubatka
Autorem pracovního listu a všech jeho části, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Radoslava Nelibová
Zdroje:
1.
2.
3.
4.
5.
Obr.1. Váleč koulivý – Dostupný z:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=855&q=v%C3%A1l
e%C4%8D+kouliv%C3%BD&oq=v%C3%A1le%C4%8D&gs_l=img.1.0.0l10.11238.13627.0.15786.5.5.0.0.0
.0.66.253.5.5.0...0.0...1ac.1.17.img.TkRJk2Zfg0Y [cit. 2013-02-20]
Obr. 2.Krásnoočko – Dostupný z:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=855&q=v%C3%A1l
e%C4%8D+kouliv%C3%BD&oq=v%C3%A1le%C4%8D&gs_l=img.1.0.0l10.11238.13627.0.15786.5.5.0.0.0
.0.66.253.5.5.0...0.0...1ac.1.17.img.TkRJk2Zfg0Y [cit. 2013-02-20]
Obr. 3. Šroubatka – Dostupný
z:http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=855&q=v%C3%A
1le%C4%8D+kouliv%C3%BD&oq=v%C3%A1le%C4%8D&gs_l=img.1.0.0l10.11238.13627.0.15786.5.5.0.0
.0.0.66.253.5.5.0...0.0...1ac.1.17.img.TkRJk2Zfg0Y [cit. 2013-02-20]
Obr.4. - Blatouch: Dostupný z:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=855&q=orobinec+%
C3%BAzkolist%C3%BD&oq=orobinec&gs_l=img.1.1.0l5j0i24l5.4445.7712.0.10158.8.7.0.1.1.0.220.931.2j4j
1.7.0...0.0...1ac.1.16.img.RV3n6QOzYKU [cit. 2013-02-20]
Obr. 5. Orobinec úzkolistý – Dostupný z:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=855&q=orobinec&o
q=orobinec&gs_l=img.12..0l4j0i24l2.3150.7787.0.10294.8.6.0.2.2.0.190.1055.0j6.6.0...0.0...1ac.1.7.img.plyu1sMlyY#imgrc=0MbuF1jc3xu4FM%3A%3BSwBE1KbqOrmShM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wma
p.cz%252Fopk%252Fvmp%252Fimages%252Fros%252Fjpg%252Forobinec%252520%25C5%25A1irolist%
25C3%25BD%2525201.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wmap.cz%252Fopk%252Fvmp%252Fros%2
52Fros7054.htm%3B768%3B1024 [cit. 2013-02-20]
Download

BŘEHOVÁ ZELEŇ