VY_32_INOVACE_VV3_01-20
ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
Předmět
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
Šk. rok: 2011/2012- 8.A, 8.B, 8.C, 6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 9.A, 9.C
2012 / 2013 – 7.A, 8.A, 8.B, 9.C
Výtvarná výchova - Společná setkání nad výtvarnými díly3
PDF
MZ 4 / VY_VV3_32_01-20
5. 3. 2012
1.
Označení
materiálu
(přílohy)
Masky
23. 3.
2012
2.
Tattoo
Mgr. Lenka Pavlíková
3. 4. 2012
3.
Úprava fotografií
Mgr. Lenka Pavlíková
11. 6.
2012
4.
Dorty z ručníků
Mgr. Lenka Pavlíková
20. 4.
2012
5.
Moučné stopy
Mgr. Lenka Pavlíková
2. 5. 2012
6.
Typo art
Mgr. Lenka Pavlíková
14. 5. 2012
7.
Pet art
Dana Pokorná
4. 6. 2012
8.
Dekorace z listí
Mgr. Lenka Pavlíková
4. 6. 2012
9.
Enkaustika
Mgr. Lenka Pavlíková
11. 6. 2012
10.
Malba na peří a ulity
Mgr. Lenka Pavlíková
23. 1. 2012
11.
Druhy koláží
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum
Číslo
hodiny
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
žáků základních škol
Jméno vyučujícího
Mgr. Lenka Pavlíková
Podpis
vyučujícího
23. 1. 2012
12.
Netradiční koláže
Mgr. Lenka Pavlíková
12. 4. 2012
13.
Dana Pokorná
12. 9. 2012
14.
Postavičky z ovoce a
zelen
Tažená malba
7. 12. 2012
15.
Instalation of paper
Jana Vilímková
21. 9. 2012
16.
Spray art
Jana Vilímková
14. 9. 2012
17.
Rámečky
Jana Vilímková
27. 9. 2012
18.
3D decoupage
Mgr. HanaJedlanová
14. 12.
2012
9. 10. 2012
19.
Papíroryt
Jana Vilímková
20.
Hand a facepainting
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum
1.2.2013
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
Jana Vilímková
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_31
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Masky – 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
způsoby
tvoření
škrabošky
benátská
maska
kašírování
dřevěné
masky
masky
z alobalu
další
inspirace
menu
Snímek 3
3
Masky si můţete vytvořit jakkoli:
sádrový odlitek
kašírování
koláţ
malba, kresba
ušití
facepainting
Záleţí jen na vaší fantazii a typu masky.
menu
Snímek 4
4
ŠKRABOŠKY
menu
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
Snímek 9
9
Benátská maska je vyráběna v rodinné manufaktuře v Benátkách. Zde se benátské masky dodnes vyrábí tradičním
způsobem jemnou ruční prací v duchu starých tradic. Papírmašé nanášená vrstvu po vrstvě a precizní ruční malba
odráží staletí vývoje italského uměleckého řemesla. Tato nadčasově elegantní maska je jedinečným unikátem a pravým
uměleckým dílem. Aby se maska dala nosit, je opatřena černou stuhou pro upevnění.
Maska je 15 cm široká a 22 cm vysoká.
Kašírování (z franc. cacher= zakrývat) je trvalé
spojení několika vrstev stejných nebo rozdílných
materiálů, kterým se má vytvořit na povrchu
ochranná nebo dekorativní vrstva.
myš
menu
Snímek 10
10
typ masek, který pokrývá celý obličej, s nepoddajnou linkou v oblasti brady,
nemají otvor pro ústa a bývají zpravidla bohatě zdobené
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
pomůcky:
*nafukovací balonek
*škrob nebo Herkules+ miska
*více novin, toaletní papír, ubrousky, papírové kapesníčky,…
*barvy, dekorace
*nůžky
menu
Snímek 13
13
dřevěné masky
Práce našich ţáků najdete na: www.zsjiraskova.cz
v sekci výtvarná výchova
menu
Snímek 14
Můţeme si udělat např. masku z alobalu-spoluţákovi.
menu
Snímek 15
15
několik dalších inspirací:
menu
myš
Snímek 16
16
menu
Snímek 17
17
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
www.mysticum.cz
http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=2723607&img_type=1
http://www.predskolaci.cz/?p=4928
http://attractioninstitute.org/personal-diary/2011/07/social-masks-or-beingreal-which-one-is-you/
http://www.masksbymorgan.com/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Masky
Mgr. Lenka Pavlíková
13. 2. 2012
5. 3. 2012
PPT
17
MZ 4 / VY_32
8
Masky
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./31
VY_32_INOVACE_VV_PaL9_36
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Tattoo – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
úvod
tetování
místa pro tetování
počátky zdobení těla
motivy tetování
dočasné tetování
hena-aplikace
motivy tetování
tetování přes ruku
fosforeskující tetování
menu
Snímek 3
3
TETOVÁNÍ mají v oblibě zejména mladí lidé, kteří se chtějí nějak odlišit
či zviditelnit. Pokud si chcete tetování pořídit, doporučujeme Vám pečlivě
si prostudovat všechna rizika, která přináší. Po aplikaci tetování se
na kůţi mohou objevit různé alergické reakce.
menu
Snímek 4
4
Tetování je kresba, která se
pomocí tetovací jehly nanáší
pod kůţi člověka. Tím se zaručí
dlouhá ţivotnost uměleckého
díla. Proto je třeba si uvědomit,
jaké následky můţe tetování mít.
To, co se vám líbí teď, se vám
nemusí líbit za 10 let. Člověk
stárne, mění zaměstnání, mění
koníčky a nevhodné tetování mu
můţe v určitém období spíše
přitíţit. Naštěstí se vše vyvíjí
a uţ v dnešní době si lze trvalé
tetování odstranit.
menu
Snímek 5
5
Pokud se chystáte si nechat udělat první tetování, doporučujeme
zvolit spíše místa, která nejsou příliš citlivá. Vyhýbejte se především
kotníkům, páteři , hrudníku nebo okolí krku. V těchto partiích je
tělo na tetování velmi citlivé, protoţe je tu velmi tenká vrstva
mezi pokoţkou a kostí nebo větší mnoţství nervových zakončení.
Nejvhodnější partie pro tetování jsou především ramena. Je tu velké
mnoţství svaloviny, případně tuku a tetovací jehlu nebudete tolik
cítit.
menu
Snímek 6
6
Kam sahají počátky
zdobení těla?
Kořeny tetování sahají hluboko
do minulosti. Podle mnoha
zdrojů je kolébkou tetování
starověký Egypt, kde se různé
motivy tetování pouţívaly
k označování otroků. Tetování
se následně šířilo přes Indii
(tetování henou) a Čínu
do tichomoří. Vzory tetování se
vyuţívali k označování
trestanců, k duchovním účelům
ale také k označování
příslušníků určitých kmenů.
menu
Snímek 7
7
Kde hledat motivy tetování a vzory tetování?
Inspiraci pro motivy tetování a vzory tetování můţete hledat v salonech
nebo na internetu. Motivy tetování se různí. Dříve byly velmi populární různé
nápisy, v současnosti jsou hitem zejména tribaly
nebo jiné sloţitější vzory. Po výběru tetování záleţí vše ostatní na zkušenostech
tatéra, proto ho vybírejte s velkou pečlivostí.
menu
Snímek 8
8
Dočasné tetování
Mezi nejčastější dočasné tetování patří hena. Neprovádí se klasickým
způsobem -- vpichy tetovací jehly do kůţe, ale typ kreslení motivů
za pomocí přírodního barviva . Hena je v současné době módní hit,
který vydrţí na Vaší kůţi cca 14 dní.
menu
Snímek 9
9
Hena - aplikace
Hena se nejprve nanese na tělo
jako poţadované motivy tetování.
Po několika hodinách se zaschlá
vrstva oloupe a na kůţi zůstane
vzor světle červené/černé/hnědé
barvy, který během několika
hodin výrazně ztmavne. Největší
předností barviva hena je
bezpečnost. Hena je čistě přírodní
barvivo, které na kůţi
nezanechává ţádné následky.
menu
myš
Snímek 10
10
Při troše šikovnosti si zvládnete vzory tetování nakreslit i doma,
pokud ne- tak Vám rádi poslouţí ve vybraném tetovacím salonu. Barvu
běţně seţenete na internetu nebo ve specializovaných prodejnách.
Doporučujeme si objednat také hena pero pro snadnější aplikaci. Pokud je
nemáte, postačí sirka, špejle či párátko. Vytiskněte vzory tetování na papír,
nejlépe lepící a ty obkreslete na napnutou kůţi. Motivy tetování následně
vybarvěte.
menu
Snímek 11
11
menu
Snímek 12
12
Motivy tetování: Ambigram
menu
Snímek 13
13
tetování: přes ruku
menu
Snímek 14
14
tetování: fosforeskující
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.motivy-tetovani-vzory.cz/
http://www.katalog-tetovani.cz/
http://www.webclanky.cz/ruzne/872-motivy-tetovani-proinspiraci.htmhttp://www.vzory-tetovani.cz/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Tattoo
Mgr. Lenka Pavlíková
1. 3. 2012
26. 3. 2012
PPT
15
MZ 4 / VY_32
9
Tattoo
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/9./36
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_39
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Úprava fotografií – 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
programy
na tvorbu
obrázků
Gimp
Picasa
PhotoFiltre
paint.net
úprava
fotografií
pracujeme
v gimpu
laborování
doporučení
Snímek 3
3
Programy na tvorbu obrázků
GIMP Portable 2.6.11
grafický editor
Adobe Photoshop Lightroom 3.4
Hornil StylePix Portable 1.7.0
Editor a správce fotografií
kresba obrázků i úprava digitálních fotografií
VizUp 4.1
Blender 2.57a
Zoner Photo Studio
tvorba modelů a animací
optimalizace a práce s 3D modely
Adobe Photoshop Lightroom 3.4
Editor a správce fotografií
Paint.NET 3.5.8
Fotografix Portable 1.5
grafický editor
tvorba obrázků a úprava fotek
PhotoFiltre Portable 6.5.2
StudioLine Web 3.70.27.0
retušování fotografií
tvorba webových stránek
menu
Snímek 4
4
Nejčastěji pracujeme s těmito programy:
The Gimp
Gimp neboli GNU Image Manipulation Program (GNU
program pro úpravy grafiky) je velmi mocný program
na úpravu fotografií a obrázků. Dokážete s ním prakticky
cokoliv, Gimp je ve svých funkcích srovnatelný
s profesionálními programy jako je Adobe Photoshop.
Nabízí rozsáhlou paletu funkcí, nástrojů a filtrů,
které vám umožní vytvářet nejrůznější efekty.
Bohužel ovládání a vzhled programu je velmi nezvyklé.
Než se s programem Gimp naučíte pracovat, bude
vám to chvíli trvat.
GIMP je na všech podporovaných platformách k dispozici zdarma.
menu
Snímek 5
5
Google Picasa V češtině!
Picasa je program, který vám pomáhá rychle
hledat, upravovat a sdílet všechny fotky
na vašem PC. Můžete začít tím, že použijete
Picasa pro jednoduché přenesení fotografií
z fotoaparátu. Kdykoliv poté, co program
otevřete, budou všechny vaše fotky
automaticky nalezeny (včetně fotografií,
na které jste již zapomněli) a setříděny
do vizuálních alb organizovaných podle data
s názvy složek, které snadno rozpoznáte.
Přetažením můžete měnit uspořádání
svých alb a také můžete vytvářet nové
skupiny. Picasa rovněž provádí pokročilé
úpravy na jedno kliknutí a umožňuje
jednoduše sdílet fotky; své fotografie můžete
poslat emailem nebo vytisknout, vytvářet
dárková CD a dokonce fotky odesílat
na svůj vlastní blog.
menu
Snímek 6
6
PhotoFiltre I v češtině!
PhotoFiltre je kvalitní program pro úpravu vašich fotografií. Je zdarma pro nekomerční
a výukové účely, takže vaše soukromé fotografie například z dovolené si v něm můžete
upravit bez obav. PhotoFiltre nabízí spoustu funkcí a možností, přesto však nabízí
i poměrně jednoduché ovládání a díky tomu se s ním snadno pracuje. Funkčnost
programu je možné dále zlepšovat stažením různých rozšíření a doplňků.
Češtinu naleznete na stejné stránce jako samotný program PhotoFiltre.
menu
Snímek 7
7
Paint.NET I v češtině!
Paint.NET je výborný program na úpravu fotografií a obrázků.
Má velmi snadné a příjemné ovládání a přitom nabízí celu řadou
užitečných funkcí - vyrovná se i placeným programům. Umožňuje
například práci ve vrstvách a nabízí mnoho speciálních efektů
jako je odstranění "červených" očí, doostření, rozmazání, rotace,
3D efekty a další. Program získal mnoho různých ocenění.
menu
Snímek 8
8
Několik tipů pro úpravu fotografií:
•vždy upravujte kopii fotografie nebo obrázku - pokud něco pokazíte, vždy se budete
moci vrátit k originálu a začít znovu
•vyzkoušejte všechny možnosti vašeho programu - funkce, filtry apod. - jedině tak
se dozvíte, co všechno program dokáže
•nebojte se experimentovat, získáte tak zajímavé výsledky - při experimentech můžete
využít funkci "Zpět", kdy můžete změnu obrázku kdykoliv vrátit zpět
Pokud to myslíte s úpravou fotografií
a obrázků váţně, poohlédněte se
po profesionálním grafickém programu,
jako je například Adobe Photoshop.
menu
Snímek 9
9
PŘIPRAVTE SI SVÉ PC
GIMP - ovládání
Bývá pro začínající uţivatele kamenem úrazu. Místo jednoho okna aplikace
s decentně rozmístěnými panely nástrojů se po startu objeví několik na sobě
nezávislých oken.
menu
myš
Snímek 10
10
Záchrana pomocí
funkce "Úrovně"
v tomto případě
nepomůţe.
menu
myš
Snímek 11
11
Pomůţe úprava pomocí křivek.
Příkaz najdete
v roletovém menu
"Barvy - Křivky" (2.4)
nebo "Vrstva - Barvy Křivky" (2.2).
Všimněte si tvaru
křivky, který znamená
výrazné zesílení
(zesvětlení) stínů pravá část křivky,
při zachování tonality
v jasech - levá část
křivky na připojeném
obrázku.
menu
myš
Snímek 12
12
Fialová obloha působí nepřirozeně.
My si v rámci daného
příkladu zkusíme jednodušší
úpravu barev pomocí "Barvy
– Odstín a sytost" (2.4)
nebo pomocí "Vrstva - Barvy
- Odstín a sytost" (2.2).
Všimněte si, ţe bylo pohnuto
pouze jezdcem "Odstín".
menu
myš
Snímek 13
13
Finální úpravou fotografie z našeho příkladu je ořez. Pokud snímek
připravujeme například pro internetovou galerii, stačí vybrat z panelu
symbol skalpelu - "Ořez: Odstranění okrajů z obrazu či vrstvy" (2.4)
nebo "Ořez obrázku nebo nastavení rozměrů plátna" (2.2) nebo z roletového
menu "Nástroje - Nástroje transformace - Ořezat".
Ořez- vybereme myší oblast, kterou potřebujeme.
menu
myš
Snímek 14
14
Dáme Ořezat obrázek a soubor uložíme.
menu
myš
Snímek 15
15
Možný způsob
výběru a ořezu :
Klepnout na elipsu
výběr v editoru
Gimp a poté
do obrázku, držet
Shift (vytvoří kruh)
a táhnout myší.
Umístit kruh přesně
tažením myši s
klávesou Alt
Vytáhnout myší
z pravítka vodící
linky.
menu
myš
Snímek 16
16
dáme Obrázek/Ořezat
menu
myš
Snímek 17
17
Dáme Vybrat/Invertovat
Dáme Upravit/Vyplnit barvou ( Popředí nebo Pozadí, podle toho
jakou máte navolenou na obrazcích popředí a pozadí v editoru - jsou to ty dva obdélníčky).
Barvu výplně volíme podle barvy pozadí webové stránky, chceme-li kruh bez zobrazeného čtverce.
Barvy pozadí či popředí si můžeme navolit.
menu
Snímek 18
18
máme 2 papíryjeden bílý a druhý
zabarvený
na něj otevřít fotku
jako vrstvu, dát
reţim vrstev jako
sloučení zrnitosti
a pak příkaz
obrázek sloučit
viditelné vrstvy
menu
Snímek 19
19
DOPORUČUJI:
http://jnp.zive.cz/gimp-prirucka-pro-zacatecniky-zdarma
http://www.zsjiraskova.cz/vytvarna-vychova/projekt-vvp
menu
myš
Snímek 20
20
zkopírujte si na plochu obrázek v JPG.
otevřete si Gimp
vyzkoušíme si , co dokážeme
menu
Snímek 21
21
zdroje informací:
http://www.zive.cz/programy/tvorba-grafiky/pc-27
http://www.fotografovani.cz/art/forec_soft/gimp-1-zaciname-s-upravamifotografii.html
http://jnp.zive.cz/gimp-prirucka-pro-zacatecniky-zdarma
http://www.google.cz/#hl=cs&pq=%C3%BAprava%20fotografi%C3%AD%20
photoshop&xhr=t&q=%C3%BAprava+fotografi%C3%AD+v+gimpu&cp=25&p
f=p&sclient=psy&source=hp&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=%C3%BAprava+fotogr
afi%C3%AD+v+gimpu&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=d6528bae0f5349
88&biw=1366&bih=590
http://www.iva.nafoceno.cz/sablony-templates-ke-stazeni.html
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Úprava fotografií
Mgr. Lenka Pavlíková
6. 3. 2012
3. 4. 2012
PPT
21
MZ 4 / VY_32
8
Úprava fotografií
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./39
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_53
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Dorty z ručníků – VVp 8
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
nová moţnost designu
pomůcky
postup
ukázky
práce našich ţáků
vlastní tvorba
menu
Snímek 3
3
NOVÁ MOŢNOST DESIGNU
estetické zkrášlení interiéru
pomocí všedních materiálů a rozličných dekorací
rozvíjení fantazie
menu
Snímek 4
4
Dorty z ručníků jsou vyráběny z osušek, utěrek, dětských plenek a froté
ručníků s vysokou gramáţí. Dorty z ručníků jsou zdobeny pečlivě
vybíranými floristickými doplňky (květiny, peříčka, mašle, stuţky, atd.),
které umocňují celkový dojem. Dorty jsou ručně vyráběny tak,
aby co nejvěrněji napodobili cukrářský výrobek. Pokud uvidíte dort
poprvé, nebudete chtít uvěřit, ţe se nejedná o dílo mistra cukráře.
menu
myš
Snímek 5
5
Postup:
*vyţehlené ručníky sloţíme do pruhů
*postupujeme od středu-zatočíme vnitřní a u patrových nejvyšší patro
*nabalujeme další vnější
*připevníme k sobě-čímkoli, pak toto místo vhodnou dekorací zakryjeme
*dekoraci lze připevnit zápichem, tavnou pistolí, obtočením, přilepením
nebo jen tak vloţením
*hotový dort poloţte na krajkový podnos nebo dekorativní ubrousek, tác,…
Co budete potřebovat:
*ručníky se zajímavým lemem nejlépe po délce
*kapesníky, utěrky, plíny, ţínky, osušky, šátky, šály,….
*mašle všeho druhu-látkové, papírové, drátěné, lákové, umělohmotné,…
*špendlíky, spínací špendlíky
*čtvrtky-pruhy, čtverce, obdélníky, kornouty,…+nůţky, izolepa
*lístečky, srdíčka, karty, hračky, biţuterie-samostatné kusy i v závěsu, šňůry, ovoce, zelenina, bonbony,
lízátka, květiny, biţuterie, konfety, plechovky coca coly,, knoflíky, sušené rostliny a jejich části,
fotografie,….. JAKÁKOLI DEKORACE
*hedvábné, balící papíry, tapety, folie průhledné
*oboustranně lepící pásky nebo guma
*drátky+krepový papír
*tavná pistole
myš
menu
Snímek 6
6
2 ks froté ručníky
2 ks froté osušky
1 ks figurky ţenicha a nevěsty
Zdobeno růţovými růţičkami, zelenými
lístky, 2 mašlemi z široké tmavohnědé
tylové stuţky s drobnou výšivkou
a čokoládově hnědými prouţky.
menu
Snímek 7
7
menu
menu
Snímek 8
myš
Snímek 9
9
práce našich ţákyň:
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
myš
Snímek 15
menu
myš
Snímek 16
menu
myš
Snímek 17
menu
myš
Snímek 18
menu
myš
Snímek 19
Snímek 20
20
vlastní tvorba
menu
myš
Snímek 21
21
menu
Snímek 22
22
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.dortzrucniku.cz/
http://www.nevimcohledam.cz/
http://www.cool-darky.cz/dorty-z-rucniku/617-dvoupatrovy-dort-z-runiku--lilie.html
fotodokumentace ţákovských prací
vlastní tvorba
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Dorty z ručníků
Mgr. Lenka Pavlíková
3. 2. 2012
11. 6. 2012
PPT
22
MZ 3 / VY_32
8
Dorty z ručníků
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./53
VY_32_INOVACE_VV_PaL9_43
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Moučné stopy – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
postup
pomůcky
ukázky pro
inspiraci
další vhodný
materiál
ukázky prací
našich ţáků
menu
Snímek 3
3
Výtvarná technika, podobná sand artu, kdy pomocí mouky
a nástrojů „malujete“ obrázek, dekoraci.
Sympatická je dostupnost materiálu a fakt, ţe můţete
pracovat donekonečna….znovu a znovu.
menu
Snímek 4
4
Potřebujete:
*černý podnos, pečící plech
nebo jen papír
*pro začátek hrubá mouku, hladká
pro jemnější, propracovanější
detaily
*různé nástroje pro obtisky a tahy
*tvořit můţete jen prstem
menu
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
menu
Snímek 14
14
Tvorba našich ţáků:
menu
myš
Snímek 15
menu
myš
menu
myš
Snímek 16
Snímek 17
menu
myš
menu
myš
Snímek 18
Snímek 19
menu
myš
menu
myš
Snímek 20
Snímek 21
menu
myš
menu
myš
Snímek 22
Snímek 23
menu
Snímek 24
Vyzkoušejte:
*koláţ
*strouhanka
*cukr
*sůl
*mleté koření
*písek
pro náročné – suroviny více barev(mandaly)
menu
Snímek 25
25
zdroje informací:
http://www.milliande.com/Mandala-Malvorlagen-Blumen.html
vlastní fotodokumentace ţákovských prací
vlastní tvorba
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Moučné stopy
Mgr. Lenka Pavlíková
14. 2. 2012
20. 4. 2012
PPT
25
MZ 3 / VY_32
9
Moučné stopy
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/9./43
VY_32_INOVACE_VV_PaL7_46
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Typo art– 7. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
co je typo art
typo art
a PC programy
typo art
a Word
obrazy
z písmenek
3D efekty
další ukázky
menu
Snímek 3
3
TYPO ART-typografie a grafický design
(jednodušeji-písmo s estetickým komponentem)
Hrajme si kreativně s textem, se slovíčky, jednotlivými písmenky,
vymýšlejme ozdobné písmo.
menu
Snímek 4
4
s programem Malování:
menu
Snímek 5
11
billboardy i pro pobavení
menu
myš
Snímek 6
6
Obrazy z písmenek
Obrazy jsou zde kresleny různou velikostí, nakloněním a umístěním písmen,
přičemţ se pracuje i s volnou plochou.
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
10
menu
Snímek 9
9
menu
Snímek 10
10
3D efekty v Gimpu, lze i ve Photoshopu a dalších programech
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
9
menu
myš
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
Ilustrátor Gregory Hill představil své obrazy s písmeny
menu
myš
Snímek 15
8
menu
myš
Snímek 16
16
POSTER EXHIBITION - Oded Ezer from Israel
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
7
menu
myš
Snímek 20
20
laborujte s tuší, rozfoukávejte, kreslete párátkem, koláţujte, lavírujte,…
menu
Snímek 21
21
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.seniortip.cz/?&module=article&uniqid_article=b0a1b7ba3b8a84169
e2437c66061f3f3
http://www.komen1.estranky.cz/fotoalbum/nase-trida---informatika/hrajemesi-s-pismem/
http:[email protected]/3037680270/
http://www.font.cz/reklama/obrazy-z-pismenek.html
http://www.font.cz/pismo/typograficke-obrazy.html
http://www.posterpage.ch/exhib/ex112eze/ex112eze.htm
http://www.templates.com/blog/art-text-stunning-typographic-portraits-part-ii/
http://vi.sualize.us/view/chriskalis/f6f4ea94b91e8d8cd55f51ad1c33fb9f/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Typo art
Mgr. Lenka Pavlíková
5. 3. 2012
2. 5. 2012
PPT
21
MZ 4 / VY_32
7
Typo art
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/7./46
VY_32_INOVACE_VV_PaL6_49
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Pet art– 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
výtvarný materiál
ukázky, inspirace
práce našich ţáků
pet-zajímavosti
menu
Snímek 3
3
Ţe PET lahve nemusí být jen odpadem, ale i tvůrčím výtvarným materiálem,
to jiţ dávno napadlo nejednoho nadšeného učitele výtvarné výchovy. Aţ sochařka
Veronika Richterová dala výtvarné recyklaci PET láhví punc „vysokého umění“.
Pet lahve lze stříhat, krájet, měnit
jejich tvar pomocí ohně,
pomalovávat, koláţovat, lepit,…
menu
myš
Snímek 4
4
PET láhve z výtvarného
hlediska je úţasný
materiál - průsvitný,
barevný jako sklo,
přitom však lehký
a pruţný. Za pomocí
svářecí pistole z nich
vykouzlíte téměř
cokoli.
menu
Snímek 5
5
Krokodýl, jehoţ
svalnaté tělo je
utvořeno z více
neţ 170 pet lahví.
Některé z nich jsou
uzavřeny víčky
a tak se tento přes
tři metry dlouhý
netvor lehce udrţí
na hladině.
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
kombinace plastových střapečků z pet lahví a korálků
menu
myš
Snímek 15
15
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
menu
myš
Snímek 20
20
menu
myš
Snímek 21
21
menu
Snímek 22
22
práce našich ţáků:
http://www.zsjiraskova.cz/vytvarna-vychova
menu
Snímek 23
23
PET-svet: zajímavosti
Proti zamrznutí jezírka
Majitelé zahradních plastových jezírek se před zimou obávají, ţe by zmrzlá
voda mohla jezírko poškodit. Tomu lze zabránit pouţitím několika plastových
lahví. Naplňte je vodou - ne celé, stačí jen takové mnoţství vody, aby byly lahve
ponořené. Mráz pak bude stlačovat lahve, nikoliv stěny jezírka. Tuto metodu
lze pouţít i pro nadzemní dětské bazénky.
Příbor
Sklenice
menu
myš
Snímek 24
24
Vor
Boty
menu
myš
Snímek 25
25
Brýle
Květináč
menu
myš
Snímek 26
26
menu
Snímek 27
27
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.chytrazena.cz/spolecnost/kultura/pet-artove-plastiky-veronikyrichterove-ve-skleniku-fata-morgana-8351.html
http://aktualne.centrum.cz/kultura/fotogalerie/2007/06/27/papousci-imouchy-z-pet-lahvi/foto/94521/
http://designguide.cz/index.php?page=designer&lang=2&current_page=1
http://www.houser.cz/vystavy/recenze/1859-ceske-narodni-muzeum-petlahvi.htm
http://www.fler.cz/zbozi/nahrdelnik-z-pet-lahve-strapatice-oranzova-tmava1609850
http://axpsu.fpf.slu.cz/~web/pet-svet/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Pet art
Mgr. Lenka Pavlíková
17. 2. 2012
14. 5. 2012
PPT
27
MZ 4 / VY_32
6
Pet art
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/6./49
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_50
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Dekorace z listí – VVp 8
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
Snímek 3
9
ENCAUSTIC FIXATIV
menu
PASPARTY
myš
Snímek 4
4
postup:
menu
myš
Snímek 5
5
zahnutý drátek vpíchneme
středem květu
menu
myš
Snímek 6
8
enkaustické štětce
pryţové škrabky
menu
Snímek 7
7
menu
Snímek 8
8
Co se týče listových věnců uznává se spíše metoda tavná. Nachystejte si
lepicí pistoli a neţ se rozehřeje, připravte si materiál. Listy jeden po druhém
lepte na věnec. Nejdříve jednu řadu přímo na korpus, pak druhou řadu
o kousínek níţe neţ tu první... Takto pokračujte, dokud nebude věnec olistěný.
Občas vlepte i kytičku šípků, bobulek, nebo javorových nosíků - dodají věnci
podzimní příchuť
menu
Snímek 9
9
další dekorace z listí
menu
myš
Snímek 10
7
Vosky
Razítka na enkaustiku
menu
Snímek 11
11
Závojové listy-skelety listí vhodné do lamp, scrapbooků
nebo jen tak volně na stůl.
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
6
BÍLÉ ŠEPSOVANÉ PLÁTNO NA SOLOLITOVÉ DESCE
vhodné pro malbu enkaustickým perem
KARTONY RŮZNÝCH BAREV
Papír speciálně vyvinutý pro malbu enkaustikou, tak aby se dalo na jeho povrchu malovat voskem
opakovaně.
Tento papír má posílenou strukturu se zahuštěným povrchem a je ţáruvzdorný.
menu
Snímek 14
14
originální maska na Halloween nebo karneval –
inspirace z umělých květin a listů
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=26773
http://www.canea.cz/e-shop/kosikarske-vyrobky-a-dalsi/kategorie-4/
http://kuchyne.dumazahrada.cz/clanky/kuchyne-od-a-do-z/podzimnidekorace-zapojte-fantazii-a-sikovne-ruce-22448.aspx
http://anomis.blog.cz/0910/podzimni-dekorace
http://www.hajany.com/clanky/navody_-tipy_-zkusenosti/adventni-venecze-susiny---postup-.html
http://www.artfrank.cz/recipes/5
http://ivcinydekorace.blog.cz/1010/ruze-z-javoroveho-listi
http://duhalibochovice.shop5.cz/cz-kategorie_5872-0-dekoracnimaterial.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Dekorace z listí
Mgr. Lenka Pavlíková
2. 2. 2012
4. 6. 2012
PPT
15
MZ 4 / VY_32
8
Dekorace z listí
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./50
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_51
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Enkaustika–VVp 8
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
počátky enkaustiky
princip techniky
základní vybavení
papír
vosky, razítka
štětce, škrabky
další vybavení
ukázky
vlastní tvorba
menu
Snímek 3
3
Je to stará malířská technika helénistickoegyptského původu uţívající jako pojidla
vosku.Enkaustiku znali jiţ řečtí malíři
ve 4. století př. n. l., kdy jí malovali
na desky, mramor i hliněné destičky,
v Egyptě na dřevěné desky vsazených
do zavinutých mumií.
S enkaustikou experimentovala řada
umělců od 17. století (např. C.Lorrain).
V českém malířství 20. století pracoval
touto technikou A. Procházka,
v současné době, V. Kiml
a především František Ronovský.
menu
Snímek 4
4
Podstatou enkaustiky je malba pigmenty za tepla, které se pojí voskem,
a které se za tepla nanášejí na nahřátou podloţku.
menu
Snímek 5
5
Její velkou výhodou je nekrakelování malby, odolnost proti vlhkosti
a stáří. Naopak nevýhodou je relativně malá schopnost vzdorovat teplu,
nemoţnost lazurování a nebezpečí povrchového znečištění.
Základní vybavení pro enkaustiku:
NÁSTAVCE
NA ENKAUSTICKÉ PERO
ENKAUSTICKÁ ŢEHLIČKA
menu
Snímek 6
6
BÍLÉ ŠEPSOVANÉ PLÁTNO NA SOLOLITOVÉ DESCE
vhodné pro malbu enkaustickým perem
KARTONY RŮZNÝCH BAREV
Papír speciálně vyvinutý pro malbu enkaustikou, tak aby se dalo na jeho povrchu malovat voskem
opakovaně.
Tento papír má posílenou strukturu se zahuštěným povrchem a je ţáruvzdorný.
menu
Snímek 7
7
Vosky
Razítka na enkaustiku
menu
Snímek 8
8
enkaustické štětce
pryţové škrabky
menu
Snímek 9
9
PASPARTY
ENCAUSTIC FIXATIV
menu
myš
Snímek 10
10
PROČ ORIGINÁL PAPÍRY I VOSKY
Papír, který není vyvinut k horkému malování, prosakuje vosk a i trvanlivost
obrazu je mizivá, taktéţ to platí i o nekvalitních voscích. Odlupují se od
podkladu a nekvalitního papíru, nedisponují dobrou barevností apod...
malovat lze i špachtlí
menu
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
VLASTNÍ TVORBA
menu
myš
Snímek 14
14
menu
myš
Snímek 15
15
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
menu
myš
Snímek 20
20
menu
myš
Snímek 21
21
menu
myš
Snímek 22
22
menu
myš
Snímek 23
23
menu
myš
Snímek 24
24
menu
Snímek 25
25
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.enkaustik.cz/
http://www.art-creative.cz/enkausticke-voskovky-lyra-13-ks-p-86594.html
http://www.enkaustika.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=161:maba-so-pachtou&catid=42:mala-kola-enkaustiky
http://mddmbrandys-boleslav.cz/old/enkaustika09.html
http://www.eshop-rychle.cz/enkaustika/eshop/1-1-Zakladni-pomuckyenkaustika/0/5/2-Enkausticka-zehlicka
video
http://www.enkaustik.cz/
vlastní tvorba
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Enkaustika
Mgr. Lenka Pavlíková
7. 2. 2012
4. 6. 2012
PPT
25
MZ 4 / VY_32
8
Enkaustika
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./51
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_52
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Malba na peří a ulity– 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
malba na
peří
ukázky
malba na
ulity
ukázky
víte, ţe…
ukázky
našich ţáků
Snímek 3
3
Na peří naneseme barvu
pozadí, lze pouţít
i decoupage/nebo je
moţný i obrácený postup/.
menu
Snímek 4
11
menu
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
Snímek 7
7
Ulitu dobře očistíme.
Konturou předkreslíme
poţadované tvary.
Jednotlivé plochy
vybarvíme a necháme
dobře uschnout.
Tělo šneka vystřihneme
z vlnité lepenky
nebo vytvoříme
z modelovací hlíny.
Reţný provázek
zpevníme drátkem.
Drátek dozdobíme
dřevěnými korálky
či jinou dekorací.
Všechny zbylé části
k sobě přilepíme.
menu
Snímek 8
10
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
9
práce našich ţákyň:
menu
myš
Snímek 13
13
menu
Snímek 14
14
VĚDĚLI JSTE, ŢE:
Achatiny mají dva páry tykadel. Spodní pár jsou hmatové a horní slouţí k vidění.
Jelikoţ u achatin jsou oči hodně nápadné, tak se můţeme mýlit ţe achatiny dobře vidí,
ale není tomu tak. Vidí do vzdálenosti asi 5cm a to ještě asi černobíle. Jejich hlavním
smyslovým orgánem je čich. Ucítí třeba potravu na vzdálenost asi 50cm.
menu
menu
Snímek 15
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
7
menu
myš
Snímek 20
20
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://fotoalba.centrum.cz/~guest~/photo.php?pid=23404148
http://www.i-creative.cz/2007/08/13/sneci-ulita/
http://www.fler.cz/zbozi/sneci-ulita-s-letnim-motivem-374023
http://clovekonline.cz/neskocte-mi-na-snek/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-snami/?navod=296
vlastní fotodokumentace ţákovských prací
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Malba na peří a ulity
Mgr. Lenka Pavlíková
10. 2. 2012
11. 6. 2012
PPT
20
MZ 4 / VY_32
8
Malba na peří a ulity
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./52
VY_32_INOVACE_VVP8_17
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Druhy koláţí – VVp 8
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
menu
koláţ
ukázky
druhy
koláţí
dekoláţ
asambláţ
roláţ
froasáţ
Snímek 3
3
Koláţ dostala význam nadřazeného pojmu, který stojí nad styly.
Dnes se koláţí nazývá všechno, kde je uţito lepení.
Je to výtvarná technika, často doprovázená kresbou nebo malbou.
Mluví se o koláţi v hudbě, literatuře,
filmu. Fotokoláţ má uţ svou historii,
i kdyţ novodobou, právě tak jako aplikace
koláţe ve videoartu, reklamě, kniţní
grafice a dalších formách uţité tvorby.
menu
Snímek 4
4
menu
myš
Snímek 5
5
menu
Snímek 6
6
fotokoláţ
počítačová koláţ
menu
myš
Snímek 7
7
počítačová koláţ
menu
myš
Snímek 8
8
koláţ z muchlaného papíru
menu
Snímek 9
9
Dekoláţ je umělecký směr či metoda, která je v podstatě opakem
koláţe. Namísto slučování existujících obrazů je cílem dekoláţe
odstraňování či strhávání částí původního obrazu.
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
Snímek 12
12
Asambláž, zvláštní, velmi svobodná technika, spočívající v nalepení všeho
možného, co člověku přijde pod ruku do esteticky únosného a umělecky
působícího celku... Dalo by se říci, že je třírozměrnou obdobou koláže.
menu
myš
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
Snímek 15
15
Roláţ je druhem koláţe, kdy jedna či víc fotografií nebo reprodukcí
obrazů je rozřezána na prouţky a poté střídavě lepena za sebou.
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
Snímek 18
18
Froasáţ=muchláţ je technika, kdy se papír nejdříve zmačká, a pak znovu
narovná. Ve vzniklé papírové struktuře se dle fantazie zvýrazňují vybrané
linie a přehyby.
menu
myš
Snímek 19
19
menu
Snímek 20
20
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
http://picasaweb.google.com/janyska.vasickova/KolazBlansko#
http://www.alternativatv.cz/magazin/clanek/129/
http://www.galeriejaroslavkrbusek.cz/novak/obrazy/pages/dekolaz.htm
http://www.alternativatv.cz/vernisaz/play/984/
http://picasaweb.google.com/janyska.vasickova/SeminKolDekolLektorIngArc
hJanaVaKov#5255179069171249842
http://www.ghmp.cz/sbirky/sbirkyvystup.php?art_id=8308
vlastní práce
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Druhy koláží
Mgr. Lenka Pavlíková
10. 1. 2012
23. 1. 2012
PPT
20
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Druhy koláží
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./17
VY_32_INOVACE_VVP8_18
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Netradiční koláţ – 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
co je koláţ
fotokoláţ
ukázky koláţí
dekoláţ
asambláţ
roláţ
koláţ jako
evaluační metoda
menu
Snímek 3
3
Kolážje jednímz nejpozoruhodnějších a také
nejtypičtějších technických a výrazových prostředků,
kterése objevilyna umělecké scéně 20. století.
Umožňuje rychleji, bezprostředněji a taképřesněji
najítsouvislosti mezi některými výtvarnými,
literárními
i filozofickými prvky, pro jejichžvyjádřeníbyse těžko
hledal vhodnějšízpůsob.
kolážínazýváme všechno, kde je užito lepení
Majid Farahani
menu
myš
Snímek 4
4
Metoda koláţe má široký dosah, ovlivnila malířství,
způsob komponování, řešení obrazové plochy nebo pojetí tvaru.
menu
Snímek 5
5
Pojem „koláţ“ se přenesl
do dalších oborů, v nichţ se
uţívá sestřihu a spojení
různých částí do nového
celku, mluví se o koláţi
v hudbě, literatuře, filmu,
fotokoláţ má uţ svou
historii, i kdyţ novodobou,
právě tak jako aplikace
koláţe ve videoartu,
reklamě, kniţní grafice
a dalších formách
uţité tvorby.
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
Snímek 9
9
ukázky koláţí
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
VLASTNÍ TVORBA
menu
myš
Snímek 12
12
menu
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
myš
Snímek 15
15
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
Asambláţ – trojrozměrná koláţ
menu
myš
Snímek 20
20
menu
myš
Snímek 21
21
LP
menu
myš
Snímek 22
22
menu
myš
Snímek 23
23
menu
Snímek 24
24
dekoláţ
je výtvarná technika, při níţ se nalepí
několik vrstev plakátů na připravenou
plochu na sebe a do takto připravené
materie zasahujeme takovým výtvarným
způsobem, abychom odkryli spodní vrstvy
menu
myš
Snímek 25
Jakub Štětka Prasklá hlava – dekoláž
menu
Snímek 26
26
ROLÁŢ
Pojem roláţ si vymyslel
vynikající český básník
a výtvarník Jiří Kolář
pro metodu konfrontační
koláţe spočívající
v rozstříhání dvou
obrázků na prouţky
a následném střídavém
proloţení těchto prouţků
vedle sebe v původním
pořadí.
menu
Snímek 27
27
Koláţ jako netradiční evaluační metoda
Cílem je vyjádřit prostřednictvím obrazu svůj pohled na školu a vzájemné
vztahy. Koláţe měly zachytit, co se ţákům ve škole líbí nebo nelíbí, co povaţují
za klady a zápory školy.
pomůcky:
fotoaparát a mohly pouţít jakýkoli materiál
a formu zpracování
SKUPINOVÁ PRÁCE
menu
myš
Snímek 28
28
evaluace pomocí obrazu
PŘÍŠTĚ TADY BUDE VAŠE KOLÁŢ
menu
Snímek 29
29
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2537/kolaz-jako-netradicni-evaluacnimetoda.html/
http://www.creamcatering.cz/
http://www.chachar-catering.cz/image/dorty/fotky/velke/sfotkou2.jpg
http://www.obrazkyproradost.com/index.php?id=nasesluzby
http://www.czdj.net/
http://www.puzzle-prodej.cz/svetove-pamatky-kolaz/
http://obrazky.4ever.sk/data/obrazky/lifestyle/hiphop/[obrazky.4ever.sk]%20musika,%20nastroj,%20kolaz,%20reproduktor,%2
0gitara%20145372.jpg
http://www.fler.cz/zbozi?tag=rol%C3%A1%C5%BE&tagc=tags
http://lege.cz/archiv/man029.htm
http://www.alternativatv.cz/vernisaz/play/984/
vlastní tvorba
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Netradiční koláže
Mgr. Lenka Pavlíková
19. 1. 2012
23. 1. 2012
PPT
29
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Netradiční koláže
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./18
VY_32_INOVACE_VV_PaL6_40
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Postavičky z ovoce a zeleniny – 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
úvod
postup
hrátky
s jídlem
zdobení
výtvarné laborování
menu
Snímek 3
3
Jídlo můţe být
chutné, ale i zábavné.
*Primáti, jakoţto naši
předkové, se po dobu více
neţ 40 miliónů let ţivili
hlavně ovocem.
menu
Snímek 4
4
postup: potraviny vykrajujeme, vyřezáváme, vydlabáváme
nebo jen tak upravujeme a dekorujeme pro různé příleţitosti
menu
Snímek 5
5
Hrátky s jídlem
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
Snímek 13
13
Zdobení
menu
myš
Snímek 14
14
menu
myš
Snímek 15
15
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
menu
Snímek 20
20
další moţnost vyuţití potravin –
výtvarné pokusy:
práce našich ţáků si můţete prohlédnout na:
http://www.zsjiraskova.cz/vytvarna-vychova/postavicky-z-ovoce-a-zeleniny
a http://www.zsjiraskova.cz/cizi-jazyky/projekt-den-zdravi-v-vii-a
menu
Snímek 21
21
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://kulturistika.ronnie.cz/c-8254-dieta-jeskynnich-muzu.html /
http://magazin.libimseti.cz/stratosfera/7869-neuveritelne-postavicky-zovoce-a-zeleniny
http://www.komik.cz/obrazky/8205-jablecny-globus/
http://forum.dortomanie.cz/viewtopic.php?f=303&t=7205
http://malujeme.wordpress.com/page/2/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Postavičky z ovoce a zeleniny
Mgr. Lenka Pavlíková
20. 2. 2012
12. 4. 2012
PPT
21
MZ 4 / VY_32
6
Postavičky z ovoce a zeleniny
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/6./40
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Taţená malba – 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
technikapostup
vlastní
tvorba
one stroke
malba
jedním
tahem
ukázka
šablony
menu
Snímek 3
3
Tato malba je zaloţena na roztírání barvy taţením. Můţeme si pomoci
starou kartou, malířskou špachtlí, noţem na ryby, hřebínkem
nebo také enkaustickou ţehličkou.
Velmi se osvědčily výstřiţky z kartonu s různými druhy zubů.
menu
Snímek 4
4
menu
myš
Snímek 5
5
Malbu můţete navíc
ještě dokreslit
nebo vykoláţovat.
prohlédněte si také
naše ţákovské práce :
www.zs.jiraskova.cz
menu
Snímek 6
6
ONE STROKE
Velmi populární metoda malby nejen na nehty.
Nazývaná také jako ´čínská malba´. One Stroke = jedním tahem.
Štětec se namočí do jedné barvy, pak do druhé a jedním tahem se malují
stínované kytičky, lístečky a další tvary.
menu
myš
Snímek 7
7
Malba jedním tahem je krásná a unikátní technika,která vznikla
z čínské malby.
Většinou se maluje dvěma barvami najednou a vznikají vystínované obrazy.
Na první pohled lehké tahy štětcem a správná kombinace barev umoţňují
rychle nanášení kresby, ...tvoření floristických a abstrakčních kompozicí.
Nejdůleţitější je sklon štětce vůči papíru a tahy štětcem v různých směrech.
Touto technikou můţeme dekorovat cokoliv od hrnečků po zdi.
menu
myš
Snímek 8
8
Tento směr uţ má svoje příznivce
v Rusku a na Ukrajině,
teď je na řadě Evropa!
menu
Snímek 9
9
Neţ začnete, je dobré mít několik
předloh nebo šablon.
menu
Snímek 10
10
zdroje informací:
http://jednimtahem.webnode.cz/technika-jednim-tahem/
http://www.tardona.cz/products/one-steroke-cinska-malba-na-nehty/
vlastní práce
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova, Výtvarné projekty
Tažená malba
Mgr. Lenka Pavlíková
2. 3. 2012
12. 9. 2012
PPT
10
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Tažená malba
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./54
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Instalation of paper – 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
pomůcky
ukázky
našich ţáků
další
inspirace
laser
Snímek 3
3
Co potřebujeme:
bílé čtvrtky
různé druhy nůţek
skalpel nebo vysouvací nůţ
podloţku pro vyřezávání
tuţku pro nákres předlohy
doporučuji:
bílé rukavice
menu
Snímek 4
4
práce našich ţáků:
menu
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
Snímek 11
11
PRO VAŠI INSPIRACI – z papíru lze vytvořit cokoli
menu
myš
Snímek 12
12
myš
menu
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
myš
Snímek 15
15
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
menu
myš
Snímek 20
20
menu
myš
Snímek 21
21
menu
myš
Snímek 22
22
menu
myš
Snímek 23
23
menu
myš
Snímek 24
24
menu
myš
Snímek 25
25
menu
myš
Snímek 26
26
menu
myš
Snímek 27
27
menu
myš
Snímek 28
28
menu
myš
Snímek 29
29
menu
Snímek 30
30
střih pomocí laseru
menu
Snímek 31
31
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://almostvelvet.com/category/paper-cuts/
http://www.lydiacanizares.com/Webpages/PaperModules/Lydia_CanizaresPaper_modules_13.html
http://asuartmuseum.asu.edu/2000/park/
http://ullam.typepad.com/ullabenulla/2008/01/fragile-paper-f.html
http://mcleodbutterflies.com/installation/
http://vi.sualize.us/myckyc/paper/
http://hannahdis1103.blogspot.com/2011/05/paper-art.html
http://theopenend.com/2009/02/20/mia-pearlman-cut-paper-installations/
http://www.domedombre.com/vivienmousdell.html
http://vi.sualize.us/virrvarr/installation/
http://paperjewels.wordpress.com/paper-installation/paper-installation-26/
http://www.allthingspaper.net/2009/11/award-winning-quilling-liciapolitis.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova, výtvarné projekty
Instalation of paper
Mgr. Lenka Pavlíková
9. 2. 2012
7. 12. 2012
PPT
31
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Instalation of paper
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./59
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Spray art – 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
Snímek 3
3
Spray Paint Art je moderní styl malování obrazů sprejem
a řadí se k technikám STREET ARTU.
menu
Snímek 4
4
potřeby a postup:
*spray např. ART sprej-RAL
*čtvrtky
*gumové rukavice a rouška na ústa
*různá víčka, plechovky, mince,
noviny, kousky tvrdého papíru
*skalpel nebo nůţ
*malba trvá jen několik minut, takţe
musíte mít dopředu naplánováno:
co - čím – kam - jak
*obraz velmi rychle schne
*na závěr pouţít fixační lak
menu
myš
Snímek 5
5
menu
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
Snímek 11
11
vlastní tvorba:
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
myš
Snímek 15
15
menu
myš
Snímek 16
16
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
menu
myš
Snímek 20
20
menu
Snímek 21
21
A na závěr jedna zajímavost ze street artu:
Boty, které si vybereš,
mohou být v podstatě z
jakéhokoliv materiálu, pro
tvorbu street art designu je
ale nejlepší kluzký, hladký
povrch. Podle materiálu se
rozhodněš, jaké barvy na
výrobu pouţiješ. Na
internetu je široká nabídka
od barev v tubě, přes spreje
aţ po speciální
fixy.Vyzkoušet můţeš
například značku Molotow
nebo Montana Je také
dobré, pořídit si fixační
prostředek, který ochrání
tvoje veledílo před vodou a
jinými ţivly. Takový
přípravek rovněţ hravě
seţeneš na internetu nebo v
obchodě s výtvarnými
potřebami.
menu
Street art boty
myš
Snímek 22
22
menu
Snímek 23
23
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://trpaslik.xhk.cz/spray-paint-art/
http://www.spacepaintings.com/catalog/item/5501982/8496087.htm
http://spacepainting.wgz.cz/
http://starbirdsales.com/a/images/spray001.jpg
http://modniblog.cz/vytvor-si-sve-street-art-boty/
video:
http://www.bomba.cz/video/spray-art/
vlastní tvorba
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova, Výtvarné projekty
Spray art
Mgr. Lenka Pavlíková
22. 2. 2012
21. 9. 2012
PPT
23
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Spray art
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./56
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Rámečky – 8. r., VVp
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
Snímek 3
3
postup:
*vystřihneme si rámeček z kartonu
nebo ze čtvrtky
*naneseme barvy např. tupováním
*konturou na sklo si nakreslíme
dekoraci
*můţeme pouţít 3D lak pro efekt
vystouplých lesklých ploch
*lze pouţít další dekorace-mašličky,
sušené rostliny, provázky, decoupage,…
menu
Snímek 4
4
inspirace -předlohy
menu
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
Snímek 8
8
prohlédněte si práce našich ţáků:
http://www.zsjiraskova.cz/vytvarna-vychova/super-ramecky
menu
Snímek 9
9
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://layouty.webovastranka.cz/wiki/609/493
http://www.gmsklenarstvi.cz/ramecky.html
vlastní práce
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova, Výtvarné projekty
Rámečky
Mgr. Lenka Pavlíková
21. 2. 2012
14. 9. 2012
PPT
9
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Rámečky
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./55
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
3D decoupage– 7. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
3D papír
pomůcky
postup
ukázky
menu
Snímek 3
3
Budete potřebovat:
3D papíry
Jak uţ z názvu vyplývá – je to papír, ze kterého lze tvořit dílo 3D efektu.
Základem je hlavní obrázek a spousty dalších menších obrázků – detaily
hlavního obrázku.
menu
Snímek 4
4
ostré nůţky(manikura)
lepidlo
samolepící oboustranné čtverečky
3D lak
menu
Snímek 5
5
Jak na to?
1) Všechny obrázky vystřihněte a poté lepte stejné motivy na sebe – čím více
se různé detaily budou vrstvit, tím větší 3D efekt bude.
2) Všechny detaily poslepované na sobě přilepte na hlavní obrázek
a ten můţete pak přilepit na destičku, nebo na papír.
menu
Snímek 6
6
VLASTNÍ TVORBA
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.decoupageshop.cz/cz-clanek-34.html
http://www.ceske-tradice.cz/katalog/zbozi/tvoreni/decoupage/decoupagepapiry/3d-papiry-a4/produkt/3d-papir-a4--rozbourene-more
http://tvorilka.com/2009/08/16/postup-majaky-3d-decoupage/
vlastní tvorba
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
3D decoupage
Mgr. Lenka Pavlíková
1. 2. 2012
27. 9. 2012
PPT
15
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
7
3D decoupage
- se orientovat v oblastech moderního umění
1 vyučovací hodina
- výklad o další výtvarné technice
Pavlíková/VV/7./57
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Papíroryt – 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
vysvětlení
techniky
ukázky
překrývání a hra
s barvou
menu
Snímek 3
3
Grafická technika. Pracuje se pouze s papírem. Papír mívá i rýhu
roztřepenou - podle toho, jakou techniku řezu pouţijeme. Papír jde
na rozdíl od kovu i prořezávat. Prořezanou papírovou matrici natřeme
barvou a tiskneme.
menu
Snímek 4
4
menu
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
Letokruhy
menu
Snímek 7
7
menu
Snímek 8
8
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://ftp.zusnb.cz/img.php?id=74&idf=283
http://zuzubombonek.blog.cz/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Papíroryt
Mgr. Lenka Pavlíková
16. 2. 2012
14. 12. 2012
PPT
9
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
Papíroryt
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/8./60
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 3
Hand a facepainting – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
úvod
ukázky
handpainting
malba henou
top
handpaintingu
naše školní
práce
Snímek 3
3
Facepainting je zábavné malování speciálními barvami na obličej.
Profesionální maskérky jsou schopny namalovat nejrůznější individuální přání,
nebo mohou malovat podle předem domluvených vzorů. Malování je vhodné
pro veškeré dětské akce, večírky, firemní dny a maškarní plesy
v kaţdém ročním období.
Facepainting potěší i dospělé. Stačí pojmout Vaši akci jako karneval. Fantazii se
meze nekladou a kaţdý se můţe potěšit originálním malováním.
Úprava jednoho člověka trvá přibliţně deset minut a jsme schopni zajistit
více maskérek, které mohou pracovat současně.
Barvy jsou dermatologicky zcela nezávadné a vodou
omyvatelné. Pouţívají se vodové lehce smývatelné barvy,
nebo mastné sytější barvy, které lépe kryjí a více vydrţí.
menu
Snímek 4
4
menu
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
Snímek 8
8
Handpainting, obdoba bodypaintingu - malování na ruce.
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
malování henou:
*vydrţí cca 10 dnů
*barvy-červená, hnědá, černá
menu
myš
Snímek 14
14
myš
menu
Snímek 15
15
menu
Snímek 16
16
Pokuste se určit stát.
menu
myš
Snímek 17
17
menu
myš
Snímek 18
18
menu
myš
Snímek 19
19
menu
myš
Snímek 20
20
menu
myš
Snímek 21
21
menu
myš
Snímek 22
22
menu
myš
Snímek 23
23
menu
myš
Snímek 24
24
menu
myš
Snímek 25
25
menu
Snímek 26
26
menu
Snímek 27
27
Na ukázky našich ţáků se podívejte:
www.zsjiraskova.cz
menu
Snímek 28
28
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.bodypaiting.cz/
http://www.bodypainting.cz/facepainting-malovani-na-tvar/
http://www.craftbits.com/project/how-to-face-paint-a-small-butterfly
http://makeup.blogz.cz/face-and-body-painting/
http://trendland.net/2009/02/03/hand-painting-by-guido-daniele/#
http://www.keywordpicture.com/abuse/henna%20hand%20painting///
http://wall-collection.blogspot.com/2011/02/beautiiful-hand-paintingpictures.html
http://www.intominto.com/at-t-and-its-handpainting-advertisements/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Hand a facepainting
Mgr. Lenka Pavlíková
8. 2. 2012
9. 10. 2012
PPT
28
MZ 4 / VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Hand a facepainting
- se orientovat ve výtvarných technikách
1 vyučovací hodina
- výklad o dalších technikách
Pavlíková/VV/9./58
Download

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených