Kontrola kvality vzduchu
v tlakových lahvích
AEROTEST
Kontrola kvality vzduchu
AEROTEST
• ČSN EN 12021 – Ochranné prostředky dýchacích
orgánů. Tlakový vzduch pro DP.
• Složení vzduchu
• 78% dusík
• 21% kyslík
• 1% ostatní plyny (argon, vodní pára, oxid uhličitý, …)
•
Vzduch v tlakové lahvi je zbaven prostřednictvím
odkalovací soustavy a filtračním systémem vzdušné
vlhkosti a nečistot.
• U lahví skladem je nutné nejméně 1x za rok provést
výměnu vzduchu! Provedení kontroly kvality
vzduchu se doporučuje provést 1x za rok.
Kontrola kvality vzduchu
AEROTEST
•
•
•
•
•
•
přišroubování Aerotestu na ventil TL
kontrola tlaku v TL
nastavení průtoku – u starších typů
vložení příslušných detekčních trubiček
po stanovenou dobu prosávat
vyhodnocení na délkové trubičce
– dle druhu trubičky a návodu
Kontrola kvality vzduchu
AEROTEST
Jaká má být kvalita vzduchu v tlakových lahvích?
Normované hodnoty pro vzduch
Tlakové lahve
Hodnoty
Norma
NPK-M
Kompresor
H2O
---
25 mg.m-3
olej, maziva
---
0,5 mg.m-3
0,5 mg.m-3
CO2
22 905 ppm
500 ppm
500 ppm
CO
120 ppm
15 ppm
15 ppm
02
---
21 ± 1 %obj.
21 ± 1 %obj.
subjektivně
200 Bar
300 Bar
50 mg.m-3
35 mg.m-3
bez pachu a příchutě, nepřítomné jedovaté a znečišťující látky
Kontrola kvality vzduchu
AEROTEST
Jaké je vyhodnocení kvality vzduchu v tlakových lahvích?
Trubička
CO2
CO
H2O
olej, maziva
Rozsah
Převod
Doba prosávání
Průtok
100 – 3000 ppm
1 ppm = 0,75 mg.m-3
1 mg.m-3 = 1,33 ppm
5 min.
0,2 l.min-1
5 – 150 ppm
5 min.
2,5 – 75 ppm
10 min.
20 – 200 mg.m-3
10 min.
200 – 100 mg.m-3
firn, trubička
-----
2,5 min.
0,2 l.min-1
0,2 l.min-1
5 min.
4 l.min-1
30 min.
2 l.min-1
Děkuji za pozornost!
Téma: Tlakové lahve
Kontrola kvality vzduchu
kpt. Bc. Vlastimil SVOBODA
lektor, instruktor HZS
MV – generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
středisko Brno, pracoviště výuky
Trnkova 85, 628 00 Brno
kancelář č. D-109
tel.:
950 610 615
e-mail: [email protected]
Download

AEROTEST