FJFI – 1.1
METODA MONTE CARLO V RADIAČNÍ FYZICE
Anotace
Program je určen zájemcům o doplnění znalostí v oblasti modelování se zaměřením na
radiační fyziku a metody simulace transportu záření, aplikace metody Monte Carlo a
praktické použití transportních programů, založených na této metodě. Předpokladem pro
absolvování kurzu jsou základní znalosti z oblasti fyziky (interakce záření), matematiky a
práce na počítači (OS Unix).
Výuka je založena na teoretické přípravě formou přednášek a praktických cvičeních.
Probíhá v počítačové učebně s přístupem k SW nástrojům využívaným v rámci výuky a
cvičení. K dispozici jsou webové stránky pro podporu výuky s materiály z přednášek,
návody pro jednotlivá cvičení a náměty pro rozšiřování znalostí samostatným studiem.
Kurz je zaměřen na základní principy metody Monte Carlo, vybrané pojmy z teorie
pravděpodobnosti a matematické statistiky, modelování transportu ionizujícího záření
látkou, typy interakcí fotonů, neutronů a nabitých částic a jejich modelování, modelování
geometrických podmínek, statistické vyhodnocení spolehlivosti výsledků modelování a
metody zefektivnění výpočtů. Diskutovány jsou programy pro modelování transportu
záření, možnosti jejich použití, metody popisu modelů a grafické možnosti. Využívány,
případně demonstrovány, jsou nástroje pro vytváření vstupních souborů a vizualizaci
geometrických uspořádání (VISED, Sabrina, Body Builder). V rámci cvičení jsou řešeny
příklady aplikací se zaměřením na radiační fyziku (stínění, pole/svazky záření, spektrální
distribuce, distribuce dávek, odezvy detekčních systémů, úlohy radiační ochrany) a
ukázky lékařských aplikací (geometrické a voxelové fantomy, distribuce dávek
v radioterapii).
Učební pomůcky
Pořadatel
ČVUT FJFI KDAIZ
Kontaktní adresa
Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská ČVUT
115 19 Břehová 7
Tel.:224 358 243
e-mail:[email protected]
Místo konání
Praha 1, Břehová 7
Počet účastníků
max. 14
Poznámka
Garant
Doc. Ing. J.Klusoň, CSc.
Cena kurzu
4412,- Kč (bez DPH)
Přednášející
Doc. Ing. J.Klusoň, CSc.
Forma výuky
Přednášky + praktická
cvičení (počítačová
laboratoř), rozsah 2+2 hod
týdně
Termín konání
LS/52 hod (dle rozvrhu)
Forma kurzu
prezenční
Vstup.požadavky
Základní znalosti
fyziky a matematiky
na VŠ úrovni, základy
práce na PC
Způsob ukončení
samostatný úkol
Získaný doklad
osvědčení
Download

FJFI – 1.1 METODA MONTE CARLO V RADIAČNÍ FYZICE Anotace