31.1.2013
MV – generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Rozdělení
Detekce
Taktika zásahu
BCHL
Bojové chemické látky
BCHL - Úvod
Bojové chemické látky
 Chemické látky, které mohou být využity k masovému ničení
či zneschopnění
Jaký je rozdíl mezi jedem a bojovou látkou?
 Počátek moderní chemické války –
1915 (použití chlóru),
1917-18 (yperit, lewisit), 1936 (tabun), 1944 (Schrader,
Ambros, Ritter, Linde – Sarin), látky typu V
BCHL - Úvod
Bojové chemické látky
Toxicita BCHL
Sloučenina
voda
glukóza
chlorid sodný
kyanid draselný
sírový yperit
sarin
ricin
botulotoxin
LD50 (g/kg)
140 000 000
35 000 000
3 700 000
10 000
3 000
20
0, 02
0,00003
1
31.1.2013
BCHL - Úvod
Bojové chemické látky
Možnost výskytu
 Teroristický útok


dopravní infrastruktura
shromaždiště osob (divadla, koncerty, obchodní domy,
sportoviště)
 Cíl útoku


hromadné vraždění (vysoká toxicita látky)
vyvolání hromadné paniky (nízká toxicita látky)
Nutnost a nebezpečí – rychlost nástupu, vysoká toxicita,
technologie k rozptýlení.
BCHL - Rozdělení
Bojové chemické látky
Vojenské rozdělení
 Podle stálosti

v terénu
nestálé (těkavé)
 sarin, fosgen, difosgen, kyanovodík, chlorkyan,
 působí převážně

polostálé (středně těkavé)
 soman, cyklosin,

…
přes dýchací cesty, těžší než vzduch
tabun
stálé (perzistentní)
 látky typu
V, sulfidický a dusíkatý yperit, lewisit
kůži
 Pronikají přes
BCHL - Rozdělení
Bojové chemické látky
Vojensko-toxikologické rozdělení – bojové určení
 látky se smrtícím účinkem





nervově paralytické (sarin, soman, látka VX, tabun, cyklosin)
zpuchýřující (sulfidický yperit, dusíkatý yperit, lewisit)
všeobecně jedovaté (kyanovodík, chlorkyan)
dusivé látky (fosgen, difosgen, chlorpikrin)
toxiny (botulotoxin A, saxitoxin, ricin)
 zneschopňující účinky



dráždivé látky (slzotvorné látky – lakrymátory – chlor-acetofenon)
psychoaktivní látky (látka BZ)
stafylokokový entertoxin B
2
31.1.2013
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Nervově-paralytické
 organofosfáty (jednoduché a levné látky)
 převážně bezbarvé kapaliny s rozdílnou těkavostí
 účinek látek typu G mají rychlý nástup
- 30s až 15 min.
Název látky
Skupenství
Bod tání OC
Bod varu OC
Sarin
bezbarvá kapalina
-56
147
Soman
bezbarvá kapalina
-80
167
Látka VX
jantarově zbarvená
olejovitá kapalina
-39
300
Tabun
bezbarvá nebo
nahnědlá kapalina
- 49
246
Cyklosin
bezbarvá kapalina
239
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Nervově-paralytické
 Příznaky zasažení organismu
 bolest hlavy, sekret z
nosu, bolest očí
prokrvení spojivek
 slinění, slzení a dechové obtíže – pocit tlaku na hrudníku
 mióza (zúžení zornic) a
 Při lehkém zasažení příznaky odchází po cca 3-5 dnech, při
středním zasažení se příznaky naopak zhoršují (zvýšené
slinění, napětí ve svalech přecházející v křeče).
 Při těžkém stupni otravy se křeče velice rychle rozvíjí, končí
ochrnutím, zástavou dechu a bezvědomím
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Zpuchýřující látky
 tzv. vesikanty způsobují poranění kůže podobné popáleninám
– vznik puchýřů se změnami na sliznicích a kůži
 látky jsou mimořádně stálé
Název látky
Skupenství
Bod
tání OC
Bod
varu OC
Zápach
Sulfidický
yperit
bezbarvá
olejovitá
kapalina
14
216
česnek, hořčice,
spálená guma
Dusíkatý
yperit
nažloutlá
olejovitá
kapalina
-4
230
aminy
Lewisit
hnědá olejovitá
kapalina
-17
190
pelargonie
3
31.1.2013
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Zpuchýřující látky
 Příznaky
zasažení organismu
 ztráta zájmu o okolí, deprese, bolest hlavy
 slabost, nechuť k jídlu
 zvýšení teploty, tlaku, tepu a
vznik křečí
 Příznaky yperitu se mohou projevit až po několika
hodinách, lewisit po kontaktu dráždí do několika minut.
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Látky všeobecně jedovaté





kyanovodík, chlorkyan – extrémně těkavé látky
účinek závisí na koncentraci
vstup do organismu převážně inhalací – nezanechává změny
chlorkyan působí dráždivě i dusivě
rychlý nástup projevu (30 sekund) – zástava dechu, křeč hrtanu,
závrať a vznik svalového napětí – smrt nastává do 3 minut
Název látky Vzorec Skupenství
Bod
tání OC
Bod
varu OC
Zápach
Kyanovodík
HCN
bezbarvá
kapalina
-14
27
hořké mandle
Chlorkyan
ClCN
plyn
-6
14
ostrý zápach
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Látky dusivé



zasahují dýchací cesty – větší koncentrace způsobují edém plic
projevy i více jak 3 hodiny po kontaktu, okamžité projevy jen ve
vysokých koncentracích – zástava dechu, smrt
škrábání v krku, kašel – období klidu – dušnost, kašel, slabost,
bolest hlavy – edém plic – vykašlávání zpěněných hlenů.
Název
látky
Skupenství
Bod
tání OC
Bod varu
OC
Zápach
Fosgen
plyn
-118
8
tlející listí, čerstvě
pokosené seno
Difosgen
bezbarvá dýmavá
kapalina
49
128
ovocná vůně
Chlorpikrin bezbarvá olejovitá
kapalina
- 64
112
zápach po
myšině
4
31.1.2013
BCHL - Rozdělení
Látky se smrtícím účinkem
Toxiny

mluvíme spíše o B-agens - sloučeniny produkované mikroorganismy

BOTULOTOXIN – jedna z nejtoxičtějších látek s LD50 = 1 µg
SAXITOXIN
 LD50 = 1 mg
 výskyt na řasách – možnost výskytu na těle měkkýšů


RICIN – LD50 = 70 µg (ricinový olej – skočec obecný)
BCHL - Rozdělení
Zneschopňující látky

Dráždivé látky
 účinek je vyvolán působením na receptory senzorických nervů
 značná závislost na koncentraci a způsobu vniknutí do těla
 příznaky se dostavují ve velice krátké době – slzné látky

Psychoaktivní látky
 látky, které způsobují poruchy vědomí a myšlení
 cílem není usmrtit ale motto: „Vidíme zvuky, slyšíme barvy“

Stafylokokový enterotoxin
 látka bez cíle letálních účinků
 již 25 µg způsobuje těžké zvracení a průjmy
Děkuji za pozornost!
Téma: Bojové chemické látky
kpt. Bc. Vlastimil SVOBODA
lektor, instruktor HZS
MV – generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
středisko Brno, pracoviště výuky
Trnkova 85, 628 00 Brno
kancelář D-109
tel.:
950 610 615
e-mail: [email protected]
5
Download

Základy chemie BCHL