Okruhy k maturitní zkoušce z hudební výchovy
pro šk. rok 2014/2015
Mgr. Jana Myslikovjanová
1. Pravěk, antická hudba
Vznik hudby, pravěké nástroje. Povaha a význam řecké hudby, hudba římská.
Zvuk, tón, vlastnosti tónu
2. Doba románská, gotické umění
Gregoriánský chorál. Trubadúři, truvéři, minnesängři. Ars antiqua, ars nova a jejich
hudební formy. Duchovní zpěv doby husitské.
Přehled druhů not a pomlk, posuvky, klíče
3. Renesance
Charakteristika slohu. Hudební formy. Palestrina, Orlando di Lasso.
Čeští mistři.
Vokální formy
4. Baroko
Charakteristika slohu. Představitelé v italské, německé a anglické hudbě (Corelli, Vivaldi,
Teleman, Händel).
České hudební baroko.
Forma koncertu v období baroka
5. Johann Sebastian Bach
Život skladatele, jeho tvůrčí etapy. Varhanní skladby, klavírní tvorba, koncerty a komorní
tvorba, orchestrální skladby, vokální díla. Duchovní rozměr osobnosti J. S. Bacha. Význam
skladatele.
Polyfonie, kontrapunkt, fuga
6. Klasicismus
Charakteristika slohu. Hudební formy. J. Haydn.
Představitelé českého klasicismu.
Sonátová forma
7. Wolfgang Amadeus Mozart
Život skladatele, charakteristika jeho tvůrčího stylu. Přehled tvorby – symfonie, komorní
hudba, duchovní tvorba, opery.
Vztah Mozarta k Praze.
Hudba absolutní – sonáta, symfonie
8. Ludwig van Beethoven
Život, významné tvůrčí etapy, podstata skladatelova slohu. Symfonie, klavírní tvorba,
komorní hudba. Význam Beethovenovy osobnosti.
Symfonický orchestr, složení, rozesazení hráčů
9. Vývoj opery do období romantismu
Charakteristika opery jako hudební formy. Zrod opery, Florentská camerata. Barokní
opera – Monteverdi, Händel. Gluckova operní reforma. Mozartovy opery.
Lidský hlas, operní pěvci
10. Romantismus
Charakteristika slohu, srovnání s klasicismem, nové hudební formy.
Německý romantismus – Schubert, Mendelssohn, Schumann.
F. Chopin – život a dílo.
Melodické ozdoby
11. Novoromantismus
Vymezení směru, charakteristika programní hudby. Berlioz, Liszt, Wagner.
Klasicko-romantická syntéza – Brahms.
Symfonická báseň
12. Ruská hudba
Vznik a rozkvět ruské národní hudby, opera. Mocná hrstka.
P. I. Čajkovskij. Významné osobnosti ruské hudby 20. století.
Instrumentální hudební formy
13. Bedřich Smetana
Mládí, studium, Göteborg, Praha. Vlastenectví ve Smetanově tvorbě.
Národní divadlo.
Kvintakord a jeho obraty
14. Antonín Dvořák
Život a dílo – symfonie, koncerty, duchovní tvorba, opery. Pobyt v Americe.
Význam Dvořákova díla v rámci světové hudby.
Tempo – terminologie, značení
15. Opera v období romantismu a na přelomu 19. a 20. století
R. Wagner a jeho operní reforma (gesamtkunstwerk).
Italská opera (Rossini, Verdi). Bizet, verismus (Puccini).
Tvůrci české opery (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů).
Strunné nástroje
16. Impresionismus
Obecná charakteristika směru, znaky v hudbě. Debussy, Ravel.
Vliv impresionismu na českou hudbu – Novák, Suk, Janáček.
Septakord a jeho obraty
17. Expresionismus
Obecná charakteristika směru. A. Schönberg. Berg, Webern – zárodky serialismu.
Pařížská šestka.
Dynamika
18. Světová hudba 20. století
Neoklasicismus a neofolklór – Stravinskij, Bartók, Prokofjev.
Syntéza jazzu a artificiální hudby (Gershwin).
Nové hudební proudy 2. pol. 20. století – hudba elektronická, aleatorní, témbrová.
Stupnice, tónina
19. Česká hudba 20. století
Tvůrci české moderní hudby – Foerster, Novák, Suk, Janáček.
B. Martinů – inspirace lidovou poezií, prvky jazzu.
A. Hába – nové tónové systémy.
Intervaly
20. Leoš Janáček
Život skladatele, charakteristika jeho osobitého slohu, nápěvková metoda.
Orchestrální dílo, komorní skladby, klavírní tvorba, sbory, opery.
Dechové nástroje
21. Píseň lidová a umělá
Písně lidové a umělé. Národopisné oblasti, třídění lidových písní.
Světová a česká písňová tvorba – Schubert, Schumann, Brahms, Mahler,
Smetana, Dvořák, Martinů.
Inspirace lidovou písní v Janáčkově tvorbě.
Písňová forma
22. Jazz
Vznik a vývoj jazzové hudby, znaky, představitelé. Tradiční jazz, blues.
Swingová éra, slavné orchestry.
Rytmus, metrum
23. Hudebně-dramatické žánry
Hudba a tanec. Balet, opereta, muzikál, kabaret. Významní představitelé těchto žánrů.
Hudební tvorba Osvobozeného divadla, osobnost Jaroslava Ježka.
Označení výrazu v hudbě
24. Nonartificiální hudba a její žánry
Rozdíly mezi hudbou vážnou a populární. Pop, rock, folk, country, dance a jejich
vzájemné syntézy. Nejznámější interpreti a skupiny, festivaly. Hudební trh a komerce.
Hudební produkce divadla Semafor.
Bicí nástroje
25. Hudební a kulturní život na Ostravsku
Významné hudební soutěže a festivaly, hudební tělesa.
Současní čeští interpreti vážné hudby.
Folklorní život v našem kraji.
Vývoj notace
Download

Hudební výchova